Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Işığın Dalga Doğası Soruları

ÖRNEK 6
Bir çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktası-
nın yarıklara uzaklıkları sırasıyla 6.10m, 3.106 m
dir.
Kullanılan ışığın dalga boyu 5.107 m olduğuna gö-
re, P noktası hangi saçak üzerindedir?
ÇÖZÜM
Fizik
Işığın Dalga Doğası
ÖRNEK 6 Bir çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktası- nın yarıklara uzaklıkları sırasıyla 6.10m, 3.106 m dir. Kullanılan ışığın dalga boyu 5.107 m olduğuna gö- re, P noktası hangi saçak üzerindedir? ÇÖZÜM
KABATAŞ ERKEK LİSESİ
2022 2023 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
12. SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI
1.
No: 781
Sınıf: 12-F
: Jeynep Bahar
SORULAR
Aşağıda verilen bilim insanlarından hangi.
si atom fiziği konusunda çalışma yapma-
miştir?
A) Feza Gürsey
B) Asım Orhan Barut
C) Ervin Schrödinger
D) Thomas Young
E) Behram N. Kurşunoğlu
2. Thomson atom modeliyle ilgili
1. Negatif yükler, pozitif yüklerin arasına ho-
mojen olarak dağılmıştır
5 E
gen
at
be
B
ki
6. F
n
E
1.
11
Fizik
Işığın Dalga Doğası
KABATAŞ ERKEK LİSESİ 2022 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI 1. No: 781 Sınıf: 12-F : Jeynep Bahar SORULAR Aşağıda verilen bilim insanlarından hangi. si atom fiziği konusunda çalışma yapma- miştir? A) Feza Gürsey B) Asım Orhan Barut C) Ervin Schrödinger D) Thomas Young E) Behram N. Kurşunoğlu 2. Thomson atom modeliyle ilgili 1. Negatif yükler, pozitif yüklerin arasına ho- mojen olarak dağılmıştır 5 E gen at be B ki 6. F n E 1. 11
2.
B
1.
26
B
FEN BİLİMLERİ T
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (2
Cevaplarınızı, cevap kâğıdında Fen Bilimleri Testi için ay
2.
1
Işık
kaynağı
S₁
A) Yalnız I
B
S₂
Fant
Ditt ve tit
secili
cam
Çift yarıkla yapılan Young deneyinde S, kaynağının önüne
ince cam bir engel konularak girişim deseni oluşturuluyor.
Merkezi aydınlık saçağın O noktasında oluşabilmesi
için,
1. Işık kaynağını 2 yönünde hareket ettirmek
H. Ekranı fanta yaklaştırmak
III. Aynı camdan bir tane de S₂ kaynağının önüne koymak
hangileri tek başına yapılabilir?
B) Ivett
ADŽ
Ekran
kayar
↑
..0 ↑
✓
D.A
d.n.
C) I ve III
E) I, II ve III
3. Fi
H
y
HÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2. B 1. 26 B FEN BİLİMLERİ T 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (2 Cevaplarınızı, cevap kâğıdında Fen Bilimleri Testi için ay 2. 1 Işık kaynağı S₁ A) Yalnız I B S₂ Fant Ditt ve tit secili cam Çift yarıkla yapılan Young deneyinde S, kaynağının önüne ince cam bir engel konularak girişim deseni oluşturuluyor. Merkezi aydınlık saçağın O noktasında oluşabilmesi için, 1. Işık kaynağını 2 yönünde hareket ettirmek H. Ekranı fanta yaklaştırmak III. Aynı camdan bir tane de S₂ kaynağının önüne koymak hangileri tek başına yapılabilir? B) Ivett ADŽ Ekran kayar ↑ ..0 ↑ ✓ D.A d.n. C) I ve III E) I, II ve III 3. Fi H y HÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ
3.
Havai fişek patladığında önce işığı görülür, bir süre
sonra sesi duyulur.
Bu olayın nedenini;
1. Yayılmak için sesin ortama ihtiyaç duyması,
ışığın ortama ihtiyaç duymaması,
II. Işığın havadaki ortalama hızının sesinkinden
daha fazla olması,
III. Havai fişekten çıkan ışığın frekansının, sesin
frekansından daha büyük olması
yukarıdakilerden hangileri açıklar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
3. Havai fişek patladığında önce işığı görülür, bir süre sonra sesi duyulur. Bu olayın nedenini; 1. Yayılmak için sesin ortama ihtiyaç duyması, ışığın ortama ihtiyaç duymaması, II. Işığın havadaki ortalama hızının sesinkinden daha fazla olması, III. Havai fişekten çıkan ışığın frekansının, sesin frekansından daha büyük olması yukarıdakilerden hangileri açıklar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I ve III
14. Işığın çift yarıkta yapılan girişim deneyinde kırmızı ışık kulla-
nıldığında ekranda oluşan saçak genişliği Ax olmaktadır.
Buna göre saçak genişliği Ax'i artırmak için,
1. Yarıklar arası uzaklığını azaltma
Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanma
III. Yanıklar düzlemi ile ekran arası uzaklığı artırma
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ya da III
C) I ya da III
EX, Il ya da III
60228
Fizik
Işığın Dalga Doğası
14. Işığın çift yarıkta yapılan girişim deneyinde kırmızı ışık kulla- nıldığında ekranda oluşan saçak genişliği Ax olmaktadır. Buna göre saçak genişliği Ax'i artırmak için, 1. Yarıklar arası uzaklığını azaltma Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanma III. Yanıklar düzlemi ile ekran arası uzaklığı artırma işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ya da III C) I ya da III EX, Il ya da III 60228
18)
glas
Tek yenkta kunnım deneyinde kullanılan ışığın
frekansının değişimi;
1. Ekrandaki karanlık saçakların yeri
IL Saçak aralığı
III. Merkezi saçağın yeri
A) Yalpiz 1
glaz
değerlerinden hangilerini değiştirmez?
B) Yathız II
D) e 11
C) Yarız it
E) I've Ill
19)
Elektromanyetik dalgalar ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik ve manyetik alan bileşenleri birbirine
diktir.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
18) glas Tek yenkta kunnım deneyinde kullanılan ışığın frekansının değişimi; 1. Ekrandaki karanlık saçakların yeri IL Saçak aralığı III. Merkezi saçağın yeri A) Yalpiz 1 glaz değerlerinden hangilerini değiştirmez? B) Yathız II D) e 11 C) Yarız it E) I've Ill 19) Elektromanyetik dalgalar ile ilgili olarak aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektrik ve manyetik alan bileşenleri birbirine diktir.
e ait
art-
1
11.
S
Fant düzlemi
11
L
DENEME-4 HR
Ekran
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak aralığının
büyümesi için,
1. Fant düzlemi ile ekran arasındaki L mesafesini artırmak,
D) II ve III
II.
I numaralı bölgeyi daha yoğun saydam bir madde ile doldur-
mak,
III. Il numaralı bölgeyi daha yoğun saydam bir madde ile dol-
durmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
offe 11
E) I, II ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
e ait art- 1 11. S Fant düzlemi 11 L DENEME-4 HR Ekran Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak aralığının büyümesi için, 1. Fant düzlemi ile ekran arasındaki L mesafesini artırmak, D) II ve III II. I numaralı bölgeyi daha yoğun saydam bir madde ile doldur- mak, III. Il numaralı bölgeyi daha yoğun saydam bir madde ile dol- durmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II offe 11 E) I, II ve III
2.
A
OS A-
3.
#
A
ABCD bir paralelkenar, |AE| = |EB|, 3|BF| = 2|FC| al
13A
E
Alan(ABCD) = 100 birimkare olduğuna göre, Alan(DEFC)
kaç birimkaredir?
A) 60
B) 65
D
E
C
(5) F
CO
21
B
#-
C) 70
LL
(11)
D) 75
B
HOT
08A,910P SOUB
ABCD paralelkenar, EC n BD = {F},
Alan(BCF) = 11 birimkare, Alan(DFE) = 5 birimkaredir.
08 (8
Buna göre, Alan(AEB) kaç birimkaredir?
A) 6
B) 7
C) 8
LL
F
201
D) 9
LO
5
C
E
E) 80
C
E) 11
Fizik
Işığın Dalga Doğası
2. A OS A- 3. # A ABCD bir paralelkenar, |AE| = |EB|, 3|BF| = 2|FC| al 13A E Alan(ABCD) = 100 birimkare olduğuna göre, Alan(DEFC) kaç birimkaredir? A) 60 B) 65 D E C (5) F CO 21 B #- C) 70 LL (11) D) 75 B HOT 08A,910P SOUB ABCD paralelkenar, EC n BD = {F}, Alan(BCF) = 11 birimkare, Alan(DFE) = 5 birimkaredir. 08 (8 Buna göre, Alan(AEB) kaç birimkaredir? A) 6 B) 7 C) 8 LL F 201 D) 9 LO 5 C E E) 80 C E) 11
EIN
A) 1,5
Fant
B) 2
Şekildeki, ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde 1. aydınlık
saçaklar arasındaki uzaklık, saçak genişliğinin kaç katı-
na eşittir?
C) 2,5
A.
X
Ekran
D) 3
XL
=)
ya
E) 3,5
3. Isigin
üzer
B
Fizik
Işığın Dalga Doğası
EIN A) 1,5 Fant B) 2 Şekildeki, ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık, saçak genişliğinin kaç katı- na eşittir? C) 2,5 A. X Ekran D) 3 XL =) ya E) 3,5 3. Isigin üzer B
11
p
e yapılan tek
erinde P nok-
III deki gibi
A
E
çift yarık
düzlemi
S₂
hava
D) II ve III
perde
Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde, dalga boyu S, ve
S₂ yarıkları arasındaki uzaklıktan büyük olan tek renkli ışık
kullanılıyor. Perdedeki girişim deseninde, P noktasında ay-
dınlık saçak oluşuyor.
Buna göre, S, ve S₂ arasındaki parça kesilip atıldığında;
Merkezi aydınlık saçağın genişliği artar.
II. P noktasındaki aydınlık saçak 1 yönünde kayar.
III. P de karanlık saçak oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
AY Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
AYDIN YAYIN
Fizik
Işığın Dalga Doğası
11 p e yapılan tek erinde P nok- III deki gibi A E çift yarık düzlemi S₂ hava D) II ve III perde Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde, dalga boyu S, ve S₂ yarıkları arasındaki uzaklıktan büyük olan tek renkli ışık kullanılıyor. Perdedeki girişim deseninde, P noktasında ay- dınlık saçak oluşuyor. Buna göre, S, ve S₂ arasındaki parça kesilip atıldığında; Merkezi aydınlık saçağın genişliği artar. II. P noktasındaki aydınlık saçak 1 yönünde kayar. III. P de karanlık saçak oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? AY Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III AYDIN YAYIN
13. Tek renkli ışık kullanılan bir ışığın girişimi deney
düzeneğinde fanttan L uzaklığa yerleştirilmiş perde
üzerinde oluşan karanlık ve aydınlık saçakların eşit
genişlikte olduğu gözlenmiştir.
Buna göre,
1. Fant üzerinde iki yarık vardır.
II. Düzenekte yalnızca L uzaklığı artırılırsa aydınlık ve
karanlık saçakların genişliği birbirine eşit olamaz.
III. Düzenekte yalnızca ışığın rengi değiştirilirse
aydınlık ve karanlık saçaklar yine birbirine eşit
genişlikte olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Işığın Dalga Doğası
13. Tek renkli ışık kullanılan bir ışığın girişimi deney düzeneğinde fanttan L uzaklığa yerleştirilmiş perde üzerinde oluşan karanlık ve aydınlık saçakların eşit genişlikte olduğu gözlenmiştir. Buna göre, 1. Fant üzerinde iki yarık vardır. II. Düzenekte yalnızca L uzaklığı artırılırsa aydınlık ve karanlık saçakların genişliği birbirine eşit olamaz. III. Düzenekte yalnızca ışığın rengi değiştirilirse aydınlık ve karanlık saçaklar yine birbirine eşit genişlikte olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
Örnek. 75
ve V₂
Şekilde verilen paralel levhalar potansiyel farkları sırasıyla v₁
olan üreteçlere bağlanarak yüklenmişlerdir. K levhasından E kine-
tik enerjisi ile atılan +q yüklü parçacık L levhasından 4E kinetik
enerjisi ile geçip M, levhasına 2E kinetik enerji ile çarpmaktadır.
+q
A) 2/3/2
E
Çözüm
F
V₁
Buna göre, potansiyel farkları oranı
N/w
4E
B) 23/12
V₂
C) 2
V₂
M
2E
kaçtır?
D) 2/1/2
43
E) /
Örn
Bir ür
K ve
hasın
parç
ile ç
Bur
I.
II.
III.
nic
jis
A
140
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Örnek. 75 ve V₂ Şekilde verilen paralel levhalar potansiyel farkları sırasıyla v₁ olan üreteçlere bağlanarak yüklenmişlerdir. K levhasından E kine- tik enerjisi ile atılan +q yüklü parçacık L levhasından 4E kinetik enerjisi ile geçip M, levhasına 2E kinetik enerji ile çarpmaktadır. +q A) 2/3/2 E Çözüm F V₁ Buna göre, potansiyel farkları oranı N/w 4E B) 23/12 V₂ C) 2 V₂ M 2E kaçtır? D) 2/1/2 43 E) / Örn Bir ür K ve hasın parç ile ç Bur I. II. III. nic jis A 140
Shtato nek
blabioses hehegab
7. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde perde fant
arası uzaklık artırıldığında,
1. art arda gelen iki aydınlık saçak arası uzaklık,
II. merkezî aydınlık saçak genişliği,
III. perde üzerindeki iki nokta arasındaki saçak sayısı
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
CAP
Fizik
Işığın Dalga Doğası
Shtato nek blabioses hehegab 7. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde perde fant arası uzaklık artırıldığında, 1. art arda gelen iki aydınlık saçak arası uzaklık, II. merkezî aydınlık saçak genişliği, III. perde üzerindeki iki nokta arasındaki saçak sayısı niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III CAP
12. Işığın tek ve çift yarık deneylerindeki davranışı sonucu,
I. Işık dalgadır.
L
II. Enerji taşır.
III. Işık taneciktir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve Ill
C) I ve III
E) Yalniz II
Fizik
Işığın Dalga Doğası
12. Işığın tek ve çift yarık deneylerindeki davranışı sonucu, I. Işık dalgadır. L II. Enerji taşır. III. Işık taneciktir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve Ill C) I ve III E) Yalniz II
S.8
Işığın çift yanıkta girişimi deneyinde S, ve S₂
yarıkları arasındaki parça çıkartılıyor.
Işık
kaynağı
S,
S.
Yarıklar
düzlemi
A₂
Ekran
Ekran üzerinde oluşan girişim desenleri
arasındaki farkı açıklayınız.
2
Fizik
Işığın Dalga Doğası
S.8 Işığın çift yanıkta girişimi deneyinde S, ve S₂ yarıkları arasındaki parça çıkartılıyor. Işık kaynağı S, S. Yarıklar düzlemi A₂ Ekran Ekran üzerinde oluşan girişim desenleri arasındaki farkı açıklayınız. 2
S.8
Işığın çift yanıkta girişimi deneyinde S, ve S,
yarıkları arasındaki parça çıkartılıyor.
Işık
kaynağı
S₁
S₂
Yarıklar
düzlemi
A
Ekran
Ekran üzerinde oluşan girişim desenleri
arasındaki farkı açıklayınız.
Fizik
Işığın Dalga Doğası
S.8 Işığın çift yanıkta girişimi deneyinde S, ve S, yarıkları arasındaki parça çıkartılıyor. Işık kaynağı S₁ S₂ Yarıklar düzlemi A Ekran Ekran üzerinde oluşan girişim desenleri arasındaki farkı açıklayınız.