Fiziğin Uygulama Alanları Soruları

7. 1.
MADDENİN HALLERİ
Aydınlatmada
II. Sanayide
III. Görüntüleme teknolojisinde,
Yukarıda verilenlerden hangilerinde plazma ya-
pısındaki maddeler kullanılır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
1:
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
7. 1. MADDENİN HALLERİ Aydınlatmada II. Sanayide III. Görüntüleme teknolojisinde, Yukarıda verilenlerden hangilerinde plazma ya- pısındaki maddeler kullanılır? A) Yalnız II B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III 1:
şkileri
yük-
k ad-
er ve
r.
ikla-
ama
rfi-
dö-
ÖRNEK: 5
Fizik Bilimine Giriş
İsmi Amerikalı astronom Edwin
Hubble'in anısına verilen Hubble
Uzay Teleskopu (HUT) son yıllarda
uzay araştırmalarında oldukça bü-
yük rolü bulunmaktadır ve yapımı si-
rasında yüksek teknolojinin yanında
fizik biliminin ciddi katkıları olmuştur.
İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerin-
dendir ve uzayın derinliklerini gözlemleyip çektiği fotoğrafla-
ri dünyaya gönderir. 559 km yörünge yüksekliğine sahip
HUT'un yörünge periyodu 96 dakikadır.
Buna göre, HUT'un yapımında ve uzaya gönderilmesinde
fiziğin alt dallarından hangisinden diğerlerine göre daha
az faydalanılmıştır?
A) Katihal fiziği
B) Yüksek enerji ve Plazma fiziği
C) Optik
D) Mekanik
E) Nükleer Fizik
Çözüm
●
Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
Fizik sözcüğü, eski Yunanca da doğa anlamına gelen phy-
sis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi
orok kabul görmüştür. Doğanın tüm makro ve mikro
rop doğa bilimle-
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
şkileri yük- k ad- er ve r. ikla- ama rfi- dö- ÖRNEK: 5 Fizik Bilimine Giriş İsmi Amerikalı astronom Edwin Hubble'in anısına verilen Hubble Uzay Teleskopu (HUT) son yıllarda uzay araştırmalarında oldukça bü- yük rolü bulunmaktadır ve yapımı si- rasında yüksek teknolojinin yanında fizik biliminin ciddi katkıları olmuştur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerin- dendir ve uzayın derinliklerini gözlemleyip çektiği fotoğrafla- ri dünyaya gönderir. 559 km yörünge yüksekliğine sahip HUT'un yörünge periyodu 96 dakikadır. Buna göre, HUT'un yapımında ve uzaya gönderilmesinde fiziğin alt dallarından hangisinden diğerlerine göre daha az faydalanılmıştır? A) Katihal fiziği B) Yüksek enerji ve Plazma fiziği C) Optik D) Mekanik E) Nükleer Fizik Çözüm ● Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Fizik sözcüğü, eski Yunanca da doğa anlamına gelen phy- sis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi orok kabul görmüştür. Doğanın tüm makro ve mikro rop doğa bilimle-
3.
d
SIVI
SIVI
Bir iple tavana asılı olan 4G ağırlıklı K cismi sıvı içinde şekilde
Ski gibi dengede iken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü
G oluyor.
A) 4
TRAO
T=G
Buna göre, cismin özkütlesinin sıvının özkütlesine oranı
d
cisim
kaçtır?
B) 3
K 4G
Tavan
C) 2
4I3
D).
E) 1
SIVI
Eşit ha
1'deki c
yeni de
Buna
1
A).
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
3. d SIVI SIVI Bir iple tavana asılı olan 4G ağırlıklı K cismi sıvı içinde şekilde Ski gibi dengede iken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü G oluyor. A) 4 TRAO T=G Buna göre, cismin özkütlesinin sıvının özkütlesine oranı d cisim kaçtır? B) 3 K 4G Tavan C) 2 4I3 D). E) 1 SIVI Eşit ha 1'deki c yeni de Buna 1 A).
✪
3F
K
A) 1
iume = Av
aka
2V
Sürtünmesiz yüzeyde şekilde gösterildiği gibi 2V ve 3V
hızı ile hareket eden K ve L cisimlerine sırasıyla 3F ve
F kuvvetleri etki etmektedir.
B) 3
Kütleleri m ve 2m olan K ve L cisimlerinin ivmeleri-
ak
nin büyüklükleri oranı K kaçtır?
21
a
2m
L
5V =T
23
3V
C) 4
Suv
D) 5
E) 6
Dropcibi'ne göre asağıda ve-
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
✪ 3F K A) 1 iume = Av aka 2V Sürtünmesiz yüzeyde şekilde gösterildiği gibi 2V ve 3V hızı ile hareket eden K ve L cisimlerine sırasıyla 3F ve F kuvvetleri etki etmektedir. B) 3 Kütleleri m ve 2m olan K ve L cisimlerinin ivmeleri- ak nin büyüklükleri oranı K kaçtır? 21 a 2m L 5V =T 23 3V C) 4 Suv D) 5 E) 6 Dropcibi'ne göre asağıda ve-
p
K
L
Sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan K ve L cisim-
lerine şekildeki gibi bir F kuvveti etki etmektedir.
Buna göre;
F
K cismine etki eden eylemsizlik kuvvetinden dolayı
yere düşer.
→ eylemsizlik
D) I ve II
II. K cismi eylemsizlik prensibinden dolayı bulunduğu
konuma düşer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
diye bir
K cismine etki eden eylem kuvvetinden dolayı hız-
lanır.
C) Yalnız III
E) I ve III
Corvet
yok
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
p K L Sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan K ve L cisim- lerine şekildeki gibi bir F kuvveti etki etmektedir. Buna göre; F K cismine etki eden eylemsizlik kuvvetinden dolayı yere düşer. → eylemsizlik D) I ve II II. K cismi eylemsizlik prensibinden dolayı bulunduğu konuma düşer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) Yalnız II diye bir K cismine etki eden eylem kuvvetinden dolayı hız- lanır. C) Yalnız III E) I ve III Corvet yok
lara sa-
Brünge-
her şey
yüksek
maruz
in
3. İçlerinde oda sıcaklığında su bulunan özdeş kaplar özdeş isiti-
cilaria eşit süre istiliyor. Termometrelerde okunan değerler eşit
zaman aralıklarında veri kağıdına not ediliyor.
A) Yalnız+
Termometre
I
Isitic
D) Ive III
4. Madde bilgisi ko
Buna göre,
1. Su kütleleri bağımsız değişkendir.
II. Suların sıcaklığındaki artış kontrol değişkenidir.
III. Deneyde sıvı kütlesiyle sıcaklık artışı arasındaki ilişki ince-
lenmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Termometre
B) Yalnız II
100
BU
Istia
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
lara sa- Brünge- her şey yüksek maruz in 3. İçlerinde oda sıcaklığında su bulunan özdeş kaplar özdeş isiti- cilaria eşit süre istiliyor. Termometrelerde okunan değerler eşit zaman aralıklarında veri kağıdına not ediliyor. A) Yalnız+ Termometre I Isitic D) Ive III 4. Madde bilgisi ko Buna göre, 1. Su kütleleri bağımsız değişkendir. II. Suların sıcaklığındaki artış kontrol değişkenidir. III. Deneyde sıvı kütlesiyle sıcaklık artışı arasındaki ilişki ince- lenmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? Termometre B) Yalnız II 100 BU Istia C) Yalnız III E) I, II ve III
20-
Fizik bilimi ve diğer disiplinlerle ilgili olarak,
1. Fizik bilimi, kimya ve biyoloji temel bilimleri ile etki-
şimde bulunur.
II. Fizik biliminin sanatla bir ilgisi yoktur.
III. Fizik ilkelerinin ispatlanmasında matematik dili kul-
lanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(₁
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
20- Fizik bilimi ve diğer disiplinlerle ilgili olarak, 1. Fizik bilimi, kimya ve biyoloji temel bilimleri ile etki- şimde bulunur. II. Fizik biliminin sanatla bir ilgisi yoktur. III. Fizik ilkelerinin ispatlanmasında matematik dili kul- lanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (₁ D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
7. Kararsız çekirdeklerin ışıması → Atom fiziği
X
II. Gökkuşağının oluşması →Katihâl fizio
tik
III. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi →
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
Dyll ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
7. Kararsız çekirdeklerin ışıması → Atom fiziği X II. Gökkuşağının oluşması →Katihâl fizio tik III. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi → Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II Dyll ve Ill E) I, II ve III C) I ve III
1. Aşağıda evlerde kullanılan bazı elektrikli aletler verilmiştir.
1. Çamaşır makinesi
II. El blendırı
III. Saç kurutma makinesi
Buna göre, bu aletlerin hangilerinin çalışmasında fiziğin
alt dalları olan mekanik ve termodinamik birlikte kulla-
nılmalıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
1. Aşağıda evlerde kullanılan bazı elektrikli aletler verilmiştir. 1. Çamaşır makinesi II. El blendırı III. Saç kurutma makinesi Buna göre, bu aletlerin hangilerinin çalışmasında fiziğin alt dalları olan mekanik ve termodinamik birlikte kulla- nılmalıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
24
Elif öğretmen Fizik dersinde öğrencilerinden vektörel ve skaler büyüklüklere örnek
vermelerini istiyor.
Öğrencilerinden,
: Kütle ve zaman skaler büyüklüktür.
Ali
Can
: Uzunluk, hız, ivme vektörel büyüklüklere örnektir.
Ceyda Akım şiddeti, sıcaklık vektörel büyüklüklerdir.
cevaplarını alıyor.
Buna göre hangi öğrenciler doğru örneklendirme yapmıştır?
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
24 Elif öğretmen Fizik dersinde öğrencilerinden vektörel ve skaler büyüklüklere örnek vermelerini istiyor. Öğrencilerinden, : Kütle ve zaman skaler büyüklüktür. Ali Can : Uzunluk, hız, ivme vektörel büyüklüklere örnektir. Ceyda Akım şiddeti, sıcaklık vektörel büyüklüklerdir. cevaplarını alıyor. Buna göre hangi öğrenciler doğru örneklendirme yapmıştır?
Ornek - 26
1. Ev ile okul arasındaki yol 2 km'dir.
II. Araç kuzey yönünde 100 km/h hızla ilerliyordu.
III. Bakkaldan 2 adet ekmek aldım.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde skaler büyüklük yer al-
maktadır?
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
Ornek - 26 1. Ev ile okul arasındaki yol 2 km'dir. II. Araç kuzey yönünde 100 km/h hızla ilerliyordu. III. Bakkaldan 2 adet ekmek aldım. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde skaler büyüklük yer al- maktadır?
YAYINEVİ
4. Bir öğrenci çevresinde gördüğü olayları aşağıdaki gibi not
ediyor.
1.
II.
Isı balonları yükselirken balonun içindeki hava ısıtılıyor.
Yolcu uçağı havalanırken kanatlarının üzerindeki küçük
kanatlar hareketleniyor.
III. Suya bırakılan yumurtalardan bozulmuş olanlar su yü-
zeyine çıkarak yüzüyor.
Buna göre, öğrenci bu gözlemleriyle ilgili araştırma ya-
parken, hangilerinin açıklamasında "özkütle farkından kay-
naklanıyor" bilgisine ulaşır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Yalnız H
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
YAYINEVİ 4. Bir öğrenci çevresinde gördüğü olayları aşağıdaki gibi not ediyor. 1. II. Isı balonları yükselirken balonun içindeki hava ısıtılıyor. Yolcu uçağı havalanırken kanatlarının üzerindeki küçük kanatlar hareketleniyor. III. Suya bırakılan yumurtalardan bozulmuş olanlar su yü- zeyine çıkarak yüzüyor. Buna göre, öğrenci bu gözlemleriyle ilgili araştırma ya- parken, hangilerinin açıklamasında "özkütle farkından kay- naklanıyor" bilgisine ulaşır? A) Yalnız I B) I ve II D) Yalnız H C) I ve III E) I, II ve III
bilezi-
göre,
mektir.
hal-
ğu-
iş-
na
pre
A) 1
B)2
V.
C)3
D)4
Kutlenin
2. Duru, birim dönüşüm ödevini yaparken boş bırakılan
yerleri aşağıdaki gibi dolduruyor.
I.
6 kg = ...6000..... g dir.
II.
4 m³ = ....400....dm³ tür.
III.
5 litre = ...5... .....dm³ tür.
IV.
8 m² = ....80000..... cm² dir. - 1²
10 ton = ....10000....kg dır. Y
C) III
E)5
Buna göre I, II, III, IV, V ile verilen birim dönüşümle-
rinden hangisi yanlıştır?
AYT
B) II
(D) IV
100cm
EV
Buna göre,
Küpün bir kenarının uzunluğu
II. Küpün bir yüzeyinin alanı 2
III. Küpün tüm yüzey alanı 6 m
yargılarından hangileri doğr
(Küpün yapıldığı maddenin
Yalnız I
B) Y
D) ve
$5
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
bilezi- göre, mektir. hal- ğu- iş- na pre A) 1 B)2 V. C)3 D)4 Kutlenin 2. Duru, birim dönüşüm ödevini yaparken boş bırakılan yerleri aşağıdaki gibi dolduruyor. I. 6 kg = ...6000..... g dir. II. 4 m³ = ....400....dm³ tür. III. 5 litre = ...5... .....dm³ tür. IV. 8 m² = ....80000..... cm² dir. - 1² 10 ton = ....10000....kg dır. Y C) III E)5 Buna göre I, II, III, IV, V ile verilen birim dönüşümle- rinden hangisi yanlıştır? AYT B) II (D) IV 100cm EV Buna göre, Küpün bir kenarının uzunluğu II. Küpün bir yüzeyinin alanı 2 III. Küpün tüm yüzey alanı 6 m yargılarından hangileri doğr (Küpün yapıldığı maddenin Yalnız I B) Y D) ve $5
ve III
14. Azot ve oksijen elementlerinin aşağıdaki tabloda verilen küt-
lelerinin tamamı tepkimeye girdiğinde X, Y ve Z bileşikleri
oluşuyor.
Bileşik Azotun kütlesi (g) Oksijenin kütlesi (g)
X
7
Y
56
Z
28
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve II
Buna göre,
IX ve Z bileşikleri katlı oranlar yasasına uyar.
II. Y ve Z bileşikleri arasındaki katlı oran
veya 'dir.
III. 10 gram azot ve 8 gram oksijen elementlerinden en
fazla 11,5 gram X bileşiği elde edilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
AYYalnız I
C) Yalnız III
E) I ve III
16
32
64
E
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
ve III 14. Azot ve oksijen elementlerinin aşağıdaki tabloda verilen küt- lelerinin tamamı tepkimeye girdiğinde X, Y ve Z bileşikleri oluşuyor. Bileşik Azotun kütlesi (g) Oksijenin kütlesi (g) X 7 Y 56 Z 28 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve II Buna göre, IX ve Z bileşikleri katlı oranlar yasasına uyar. II. Y ve Z bileşikleri arasındaki katlı oran veya 'dir. III. 10 gram azot ve 8 gram oksijen elementlerinden en fazla 11,5 gram X bileşiği elde edilir. yargılarından hangileri yanlıştır? AYYalnız I C) Yalnız III E) I ve III 16 32 64 E
8.
Şehir
Muğla
Antalya
Sinop
Turizm hizmetlerinin kalitesini artırmak için tesislerin mavi bayrak
alması teşvik edilmektedir. Bu amaçla yapılan renk kodlamasın-
da kırmızı bayrak en düşük, mavi bayrak en yüksek hizmet ka-
litesini ifade etmektedir. Ülkemizde Muğla, Antalya ve Sinop'ta
seçilen birer turizm tesisi kontrol edilmiş ve bu tesislere verilen
bayraklar tabloda gösterilmiştir.
Buna göre, bir müşterinin bayrak rengine bakarak tesisin
hizmet kalitesini anlaması fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir?
A) Katı hâl fiziği
Bayrak Rengi
Mavi
Kırmızı
Turuncu
B) Optik
D) Atom fiziği
C) Elektromanyetizma
E) Nükleer fizik
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
8. Şehir Muğla Antalya Sinop Turizm hizmetlerinin kalitesini artırmak için tesislerin mavi bayrak alması teşvik edilmektedir. Bu amaçla yapılan renk kodlamasın- da kırmızı bayrak en düşük, mavi bayrak en yüksek hizmet ka- litesini ifade etmektedir. Ülkemizde Muğla, Antalya ve Sinop'ta seçilen birer turizm tesisi kontrol edilmiş ve bu tesislere verilen bayraklar tabloda gösterilmiştir. Buna göre, bir müşterinin bayrak rengine bakarak tesisin hizmet kalitesini anlaması fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Katı hâl fiziği Bayrak Rengi Mavi Kırmızı Turuncu B) Optik D) Atom fiziği C) Elektromanyetizma E) Nükleer fizik
HII VI
5. Sadece duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem
denir.
Buna göre,
✓ Bardaktaki limonata ne kadar soğuk
-II. Ali'nin boyu Kemal'in boyundan tam 10 cm uzun nicel
- III. Ev ile okul arasında 2 km vardır. nicel
yargılarından hangileri nitel gözleme örnek olarak veri-
lebilir?
Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
HII VI 5. Sadece duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem denir. Buna göre, ✓ Bardaktaki limonata ne kadar soğuk -II. Ali'nin boyu Kemal'in boyundan tam 10 cm uzun nicel - III. Ev ile okul arasında 2 km vardır. nicel yargılarından hangileri nitel gözleme örnek olarak veri- lebilir? Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III