İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiziğin Uygulama Alanları Soruları

7. 1.
MADDENİN HALLERİ
Aydınlatmada
II. Sanayide
III. Görüntüleme teknolojisinde,
Yukarıda verilenlerden hangilerinde plazma ya-
pısındaki maddeler kullanılır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
1:
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
7. 1. MADDENİN HALLERİ Aydınlatmada II. Sanayide III. Görüntüleme teknolojisinde, Yukarıda verilenlerden hangilerinde plazma ya- pısındaki maddeler kullanılır? A) Yalnız II B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III 1:
şkileri
yük-
k ad-
er ve
r.
ikla-
ama
rfi-
dö-
ÖRNEK: 5
Fizik Bilimine Giriş
İsmi Amerikalı astronom Edwin
Hubble'in anısına verilen Hubble
Uzay Teleskopu (HUT) son yıllarda
uzay araştırmalarında oldukça bü-
yük rolü bulunmaktadır ve yapımı si-
rasında yüksek teknolojinin yanında
fizik biliminin ciddi katkıları olmuştur.
İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerin-
dendir ve uzayın derinliklerini gözlemleyip çektiği fotoğrafla-
ri dünyaya gönderir. 559 km yörünge yüksekliğine sahip
HUT'un yörünge periyodu 96 dakikadır.
Buna göre, HUT'un yapımında ve uzaya gönderilmesinde
fiziğin alt dallarından hangisinden diğerlerine göre daha
az faydalanılmıştır?
A) Katihal fiziği
B) Yüksek enerji ve Plazma fiziği
C) Optik
D) Mekanik
E) Nükleer Fizik
Çözüm
●
Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
Fizik sözcüğü, eski Yunanca da doğa anlamına gelen phy-
sis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi
orok kabul görmüştür. Doğanın tüm makro ve mikro
rop doğa bilimle-
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
şkileri yük- k ad- er ve r. ikla- ama rfi- dö- ÖRNEK: 5 Fizik Bilimine Giriş İsmi Amerikalı astronom Edwin Hubble'in anısına verilen Hubble Uzay Teleskopu (HUT) son yıllarda uzay araştırmalarında oldukça bü- yük rolü bulunmaktadır ve yapımı si- rasında yüksek teknolojinin yanında fizik biliminin ciddi katkıları olmuştur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerin- dendir ve uzayın derinliklerini gözlemleyip çektiği fotoğrafla- ri dünyaya gönderir. 559 km yörünge yüksekliğine sahip HUT'un yörünge periyodu 96 dakikadır. Buna göre, HUT'un yapımında ve uzaya gönderilmesinde fiziğin alt dallarından hangisinden diğerlerine göre daha az faydalanılmıştır? A) Katihal fiziği B) Yüksek enerji ve Plazma fiziği C) Optik D) Mekanik E) Nükleer Fizik Çözüm ● Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Fizik sözcüğü, eski Yunanca da doğa anlamına gelen phy- sis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi orok kabul görmüştür. Doğanın tüm makro ve mikro rop doğa bilimle-
3.
d
SIVI
SIVI
Bir iple tavana asılı olan 4G ağırlıklı K cismi sıvı içinde şekilde
Ski gibi dengede iken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü
G oluyor.
A) 4
TRAO
T=G
Buna göre, cismin özkütlesinin sıvının özkütlesine oranı
d
cisim
kaçtır?
B) 3
K 4G
Tavan
C) 2
4I3
D).
E) 1
SIVI
Eşit ha
1'deki c
yeni de
Buna
1
A).
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
3. d SIVI SIVI Bir iple tavana asılı olan 4G ağırlıklı K cismi sıvı içinde şekilde Ski gibi dengede iken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü G oluyor. A) 4 TRAO T=G Buna göre, cismin özkütlesinin sıvının özkütlesine oranı d cisim kaçtır? B) 3 K 4G Tavan C) 2 4I3 D). E) 1 SIVI Eşit ha 1'deki c yeni de Buna 1 A).
p
K
L
Sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan K ve L cisim-
lerine şekildeki gibi bir F kuvveti etki etmektedir.
Buna göre;
F
K cismine etki eden eylemsizlik kuvvetinden dolayı
yere düşer.
→ eylemsizlik
D) I ve II
II. K cismi eylemsizlik prensibinden dolayı bulunduğu
konuma düşer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
diye bir
K cismine etki eden eylem kuvvetinden dolayı hız-
lanır.
C) Yalnız III
E) I ve III
Corvet
yok
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
p K L Sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan K ve L cisim- lerine şekildeki gibi bir F kuvveti etki etmektedir. Buna göre; F K cismine etki eden eylemsizlik kuvvetinden dolayı yere düşer. → eylemsizlik D) I ve II II. K cismi eylemsizlik prensibinden dolayı bulunduğu konuma düşer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) Yalnız II diye bir K cismine etki eden eylem kuvvetinden dolayı hız- lanır. C) Yalnız III E) I ve III Corvet yok
7. Kararsız çekirdeklerin ışıması → Atom fiziği
X
II. Gökkuşağının oluşması →Katihâl fizio
tik
III. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi →
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
Dyll ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
7. Kararsız çekirdeklerin ışıması → Atom fiziği X II. Gökkuşağının oluşması →Katihâl fizio tik III. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi → Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II Dyll ve Ill E) I, II ve III C) I ve III
1. Aşağıda evlerde kullanılan bazı elektrikli aletler verilmiştir.
1. Çamaşır makinesi
II. El blendırı
III. Saç kurutma makinesi
Buna göre, bu aletlerin hangilerinin çalışmasında fiziğin
alt dalları olan mekanik ve termodinamik birlikte kulla-
nılmalıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
1. Aşağıda evlerde kullanılan bazı elektrikli aletler verilmiştir. 1. Çamaşır makinesi II. El blendırı III. Saç kurutma makinesi Buna göre, bu aletlerin hangilerinin çalışmasında fiziğin alt dalları olan mekanik ve termodinamik birlikte kulla- nılmalıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
24
Elif öğretmen Fizik dersinde öğrencilerinden vektörel ve skaler büyüklüklere örnek
vermelerini istiyor.
Öğrencilerinden,
: Kütle ve zaman skaler büyüklüktür.
Ali
Can
: Uzunluk, hız, ivme vektörel büyüklüklere örnektir.
Ceyda Akım şiddeti, sıcaklık vektörel büyüklüklerdir.
cevaplarını alıyor.
Buna göre hangi öğrenciler doğru örneklendirme yapmıştır?
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
24 Elif öğretmen Fizik dersinde öğrencilerinden vektörel ve skaler büyüklüklere örnek vermelerini istiyor. Öğrencilerinden, : Kütle ve zaman skaler büyüklüktür. Ali Can : Uzunluk, hız, ivme vektörel büyüklüklere örnektir. Ceyda Akım şiddeti, sıcaklık vektörel büyüklüklerdir. cevaplarını alıyor. Buna göre hangi öğrenciler doğru örneklendirme yapmıştır?
YAYINEVİ
4. Bir öğrenci çevresinde gördüğü olayları aşağıdaki gibi not
ediyor.
1.
II.
Isı balonları yükselirken balonun içindeki hava ısıtılıyor.
Yolcu uçağı havalanırken kanatlarının üzerindeki küçük
kanatlar hareketleniyor.
III. Suya bırakılan yumurtalardan bozulmuş olanlar su yü-
zeyine çıkarak yüzüyor.
Buna göre, öğrenci bu gözlemleriyle ilgili araştırma ya-
parken, hangilerinin açıklamasında "özkütle farkından kay-
naklanıyor" bilgisine ulaşır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Yalnız H
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
YAYINEVİ 4. Bir öğrenci çevresinde gördüğü olayları aşağıdaki gibi not ediyor. 1. II. Isı balonları yükselirken balonun içindeki hava ısıtılıyor. Yolcu uçağı havalanırken kanatlarının üzerindeki küçük kanatlar hareketleniyor. III. Suya bırakılan yumurtalardan bozulmuş olanlar su yü- zeyine çıkarak yüzüyor. Buna göre, öğrenci bu gözlemleriyle ilgili araştırma ya- parken, hangilerinin açıklamasında "özkütle farkından kay- naklanıyor" bilgisine ulaşır? A) Yalnız I B) I ve II D) Yalnız H C) I ve III E) I, II ve III
ve III
14. Azot ve oksijen elementlerinin aşağıdaki tabloda verilen küt-
lelerinin tamamı tepkimeye girdiğinde X, Y ve Z bileşikleri
oluşuyor.
Bileşik Azotun kütlesi (g) Oksijenin kütlesi (g)
X
7
Y
56
Z
28
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve II
Buna göre,
IX ve Z bileşikleri katlı oranlar yasasına uyar.
II. Y ve Z bileşikleri arasındaki katlı oran
veya 'dir.
III. 10 gram azot ve 8 gram oksijen elementlerinden en
fazla 11,5 gram X bileşiği elde edilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
AYYalnız I
C) Yalnız III
E) I ve III
16
32
64
E
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
ve III 14. Azot ve oksijen elementlerinin aşağıdaki tabloda verilen küt- lelerinin tamamı tepkimeye girdiğinde X, Y ve Z bileşikleri oluşuyor. Bileşik Azotun kütlesi (g) Oksijenin kütlesi (g) X 7 Y 56 Z 28 B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III D) I ve II Buna göre, IX ve Z bileşikleri katlı oranlar yasasına uyar. II. Y ve Z bileşikleri arasındaki katlı oran veya 'dir. III. 10 gram azot ve 8 gram oksijen elementlerinden en fazla 11,5 gram X bileşiği elde edilir. yargılarından hangileri yanlıştır? AYYalnız I C) Yalnız III E) I ve III 16 32 64 E
HII VI
5. Sadece duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem
denir.
Buna göre,
✓ Bardaktaki limonata ne kadar soğuk
-II. Ali'nin boyu Kemal'in boyundan tam 10 cm uzun nicel
- III. Ev ile okul arasında 2 km vardır. nicel
yargılarından hangileri nitel gözleme örnek olarak veri-
lebilir?
Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
HII VI 5. Sadece duyu organları ile yapılan gözlemlere nitel gözlem denir. Buna göre, ✓ Bardaktaki limonata ne kadar soğuk -II. Ali'nin boyu Kemal'in boyundan tam 10 cm uzun nicel - III. Ev ile okul arasında 2 km vardır. nicel yargılarından hangileri nitel gözleme örnek olarak veri- lebilir? Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Öğrenme Alanı 14
Şekildeki elektrik devresinde KL arasındaki eşdeğer direnç kaç R olur?
12
3₁+1=4
1/2 + 1/3 + + + + + 1
(6) (4) (6) (3)
4
+
K
AAAAA
3R
19
12
42 +212 213/1/20
www
3R
wwwwwww
2R
4R
48 +13
12
2R
www L
R
Devrelerdeki Seri ve Paralel Bağlı Dirençlerin Esdeč
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
Öğrenme Alanı 14 Şekildeki elektrik devresinde KL arasındaki eşdeğer direnç kaç R olur? 12 3₁+1=4 1/2 + 1/3 + + + + + 1 (6) (4) (6) (3) 4 + K AAAAA 3R 19 12 42 +212 213/1/20 www 3R wwwwwww 2R 4R 48 +13 12 2R www L R Devrelerdeki Seri ve Paralel Bağlı Dirençlerin Esdeč
är
CAP
10. Katıların elektrik, optik ve manyetik özellikleri incele-
nerek teknolojide kullanılan ürünler geliştirilir. Bu
ürünlerin bir çoğu da günlük hayatta kullanılır.
Bu açıklama aşağıda verilen alt dallarından hangi-
si ile ilgilidir?
A
Mekanik
de fo
-B Optik
Elektromanyetizma
D Katı hâl fizigi
E) Nükleer fizik
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
är CAP 10. Katıların elektrik, optik ve manyetik özellikleri incele- nerek teknolojide kullanılan ürünler geliştirilir. Bu ürünlerin bir çoğu da günlük hayatta kullanılır. Bu açıklama aşağıda verilen alt dallarından hangi- si ile ilgilidir? A Mekanik de fo -B Optik Elektromanyetizma D Katı hâl fizigi E) Nükleer fizik
3. X, Y ve Z maddelerinin eşit kütlelerindeki hacimleri tablo
verilmiştir.
A) dy > dz> dx
C) dy > dx > dz
Madde
dy-
X
Y
Z
Hacim
3,4 m³
177 mL
7350 cm³
Buna göre maddelerin dx, dy ve dz özkütleleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
E) dx > dy > dz
3400
7350
B) dz> dy > dx
D) dx > dz> dy
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
3. X, Y ve Z maddelerinin eşit kütlelerindeki hacimleri tablo verilmiştir. A) dy > dz> dx C) dy > dx > dz Madde dy- X Y Z Hacim 3,4 m³ 177 mL 7350 cm³ Buna göre maddelerin dx, dy ve dz özkütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? E) dx > dy > dz 3400 7350 B) dz> dy > dx D) dx > dz> dy
Fizik bilimi ile diğer disiplinler arasında yakın bir ilişki
vardır. Bazı disiplinlerdeki olayların bir çoğu fizik bilgi-
leriyle açıklanır.
Buna göre,
DI. elektriksel kuvvetin etkisi ile atom ya da molekülle-
rin bağ oluşturması,
2.
Ell. kalbin oluşturduğu basınç ile kanın damarlarda
hareket etmesi,
A.
III. mızrak atmada, mızrağın yatayla 45° lik açı ile fır-
latıldığında menzil uzunluğunun en büyük değeri
alması,
CIV. sinema, tiyatro, konferans salonlarının ses akustiği
dikkate alınarak inşa edilmesi
örnekleri ile verilen olaylar fizik ve diğer disiplin-
lerle ilişkilendirilirse aşağıdakilerden hangisi bu
eşleşmenin dışında kalır?
A) Spor
(B) Kimya
D) Teknoloji
C) Sanat
E-Biyoloji
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
Fizik bilimi ile diğer disiplinler arasında yakın bir ilişki vardır. Bazı disiplinlerdeki olayların bir çoğu fizik bilgi- leriyle açıklanır. Buna göre, DI. elektriksel kuvvetin etkisi ile atom ya da molekülle- rin bağ oluşturması, 2. Ell. kalbin oluşturduğu basınç ile kanın damarlarda hareket etmesi, A. III. mızrak atmada, mızrağın yatayla 45° lik açı ile fır- latıldığında menzil uzunluğunun en büyük değeri alması, CIV. sinema, tiyatro, konferans salonlarının ses akustiği dikkate alınarak inşa edilmesi örnekleri ile verilen olaylar fizik ve diğer disiplin- lerle ilişkilendirilirse aşağıdakilerden hangisi bu eşleşmenin dışında kalır? A) Spor (B) Kimya D) Teknoloji C) Sanat E-Biyoloji
0⁰
A)
4Sıcaklık
K ve L bölgelerinin Dünya üzerindeki konumları şekildeki gibidir.
23 Eylül tarihinde K bölgesinden L bölgesine doğru gidildikçe bazı öl-
çümlerle çizilen grafiklerden hangisi hatalıdır?
B)
4 Güneş ışınlarının
yüzeyle yaptığı açı
4 Gece ve gündüz süresi
arasındaki fark
D)
4 Gündüz süresi
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
0⁰ A) 4Sıcaklık K ve L bölgelerinin Dünya üzerindeki konumları şekildeki gibidir. 23 Eylül tarihinde K bölgesinden L bölgesine doğru gidildikçe bazı öl- çümlerle çizilen grafiklerden hangisi hatalıdır? B) 4 Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı 4 Gece ve gündüz süresi arasındaki fark D) 4 Gündüz süresi
7. Günümüzde en küçük maddelerin teknolojisi olarak da
tanımlanan nanoteknoloji, 1-100 nanometre arasındaki
yapıların fiziksel davranışlarını inceleyen nanobilimin ha-
yatın içindeki uygulamalarıdır. Nanoteknoloji, yeni nano
yapılar tasarlanmasını ya da bu yapılara yeni özellikler
kazandırılıp bunların yeni işlevlerde kullanılmasını sağlar.
Buna göre, nanoteknoloji fiziğin aşağıdaki alt dalla-
rindan hangisinin uygulama alanı içerisindedir?
A) Optik
B) Nükleer fizik
Termodinamik
D) Atom fiziği
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
Fizik
Fiziğin Uygulama Alanları
7. Günümüzde en küçük maddelerin teknolojisi olarak da tanımlanan nanoteknoloji, 1-100 nanometre arasındaki yapıların fiziksel davranışlarını inceleyen nanobilimin ha- yatın içindeki uygulamalarıdır. Nanoteknoloji, yeni nano yapılar tasarlanmasını ya da bu yapılara yeni özellikler kazandırılıp bunların yeni işlevlerde kullanılmasını sağlar. Buna göre, nanoteknoloji fiziğin aşağıdaki alt dalla- rindan hangisinin uygulama alanı içerisindedir? A) Optik B) Nükleer fizik Termodinamik D) Atom fiziği E) Yüksek enerji ve plazma fiziği