Ağırlık Merkezi Soruları

10. O noktası etrafında serbest-
çe dönebilen eşit bölmeli
düzgün çubuk X cismi ile
şekildeki gibi dengelenmiş-
tir.
S₁ ve S₂ iplerinde oluşan
gerilme kuvvetlerinin bü-
A) 12/12
B) 2/12
X
(C)=1/12
S₁ ipi
yüklükleri sırasıyla T₁ ve Yatay
T₁
T₂ olduğuna göre, T₂ ora-
nı kaçtır? (Sürtünmeler önemsenmiyor. sin30° = 0,5)
30°
D) 2/12
S₂ ipi
0
E) 3
Fizik
Ağırlık Merkezi
10. O noktası etrafında serbest- çe dönebilen eşit bölmeli düzgün çubuk X cismi ile şekildeki gibi dengelenmiş- tir. S₁ ve S₂ iplerinde oluşan gerilme kuvvetlerinin bü- A) 12/12 B) 2/12 X (C)=1/12 S₁ ipi yüklükleri sırasıyla T₁ ve Yatay T₁ T₂ olduğuna göre, T₂ ora- nı kaçtır? (Sürtünmeler önemsenmiyor. sin30° = 0,5) 30° D) 2/12 S₂ ipi 0 E) 3
6. Yançapır olan türdeş dairesel levha merkezinden geçen bir
milin etrafında serbestçe dönebilmektedir. Dairesel levha-
dan taralı kare levha çıkarılarak tekrar dengede kalması
sağlanıyor.
K
Buna göre,
L Levha saat yönünde dönerek dengelenir.
II.
K noktasını O noktasına birleştiren doğru 135° lik açı ta-
rayarak dengelenir.
III. Kütle merkezi +y yönünde yer değiştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve ll
E) I, II ve III
R
1
Fizik
Ağırlık Merkezi
6. Yançapır olan türdeş dairesel levha merkezinden geçen bir milin etrafında serbestçe dönebilmektedir. Dairesel levha- dan taralı kare levha çıkarılarak tekrar dengede kalması sağlanıyor. K Buna göre, L Levha saat yönünde dönerek dengelenir. II. K noktasını O noktasına birleştiren doğru 135° lik açı ta- rayarak dengelenir. III. Kütle merkezi +y yönünde yer değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve ll E) I, II ve III R 1
ildeki gibi
wor.
3
67
me iner.
r.
535
e taban
ylerine
1.
1
K
A)
3S
Katı Basıncı Katı Basınç Kuvve
P
3S
Şekil - I
Şekil - II
Aynı boyutlardaki K ve L cisimlerinin yere uygu-
ladıkları basınç kuvvetleri eşittir. K cisminin yere
uyguladığı basınç P'dir.
Cisimler Şekil-ll'deki gibi üst üste konuldu-
ğunda yere yaptıkları basınç kaç P olur?
3
(R)
E) 3
PUPEL
B) 1
2
P = P.33= P₂'
C)
6= p.² P=²
2. Bir raptiyenin sivri ucunun alanı geniş yüzeyinin
30000'de biri kadardır.
Buna göre, geniş kısmına dik uygulanan 1N'luk
Fizik
Ağırlık Merkezi
ildeki gibi wor. 3 67 me iner. r. 535 e taban ylerine 1. 1 K A) 3S Katı Basıncı Katı Basınç Kuvve P 3S Şekil - I Şekil - II Aynı boyutlardaki K ve L cisimlerinin yere uygu- ladıkları basınç kuvvetleri eşittir. K cisminin yere uyguladığı basınç P'dir. Cisimler Şekil-ll'deki gibi üst üste konuldu- ğunda yere yaptıkları basınç kaç P olur? 3 (R) E) 3 PUPEL B) 1 2 P = P.33= P₂' C) 6= p.² P=² 2. Bir raptiyenin sivri ucunun alanı geniş yüzeyinin 30000'de biri kadardır. Buna göre, geniş kısmına dik uygulanan 1N'luk
4. Ağırlığı G olan eşit bölmeli homojen çubuklar üstüste konu-
larak, X ve Y destekleri üzerine yerleştirilip serbest bırakılı-
yor.
g
Buna göre;
23 09/29/1
I.
X desteğine etki eden kuvvet 1,5G' dir.
II. Y desteği kaldırılırsa denge bozulmaz.
III. Y desteği kaldırırsa X desteğinin yere uyguladığı ba-
sınç artar.
0
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) Ilve It
B) Yalnız II
9
indy E) I ve I
C) Lve II
sinte
Fizik
Ağırlık Merkezi
4. Ağırlığı G olan eşit bölmeli homojen çubuklar üstüste konu- larak, X ve Y destekleri üzerine yerleştirilip serbest bırakılı- yor. g Buna göre; 23 09/29/1 I. X desteğine etki eden kuvvet 1,5G' dir. II. Y desteği kaldırılırsa denge bozulmaz. III. Y desteği kaldırırsa X desteğinin yere uyguladığı ba- sınç artar. 0 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) Ilve It B) Yalnız II 9 indy E) I ve I C) Lve II sinte
2.
152
C) MR >mp = ms
Buna göre,
E) ms > MR > mp
K noktasından tavana asılan dikdörtgen bir levha şekildeki
gibi dengededir.
DI ve III
K
M:
3) mp=mang
D) mp=MR=m₂
Tavan
Levha türdeş değildir.
Levhanın ağırlık merkezi M noktasıdır.
III. Levhanın ağırlık merkezi KL doğrusu üzerindedir.
yargılarından hangileri Kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız Ill
1.D 2.D
Bur
aras
kalal
4.
(Bölr
A) K
C) L
Kal
düz
Bu
ko
A
3.B 4.
Fizik
Ağırlık Merkezi
2. 152 C) MR >mp = ms Buna göre, E) ms > MR > mp K noktasından tavana asılan dikdörtgen bir levha şekildeki gibi dengededir. DI ve III K M: 3) mp=mang D) mp=MR=m₂ Tavan Levha türdeş değildir. Levhanın ağırlık merkezi M noktasıdır. III. Levhanın ağırlık merkezi KL doğrusu üzerindedir. yargılarından hangileri Kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız Ill 1.D 2.D Bur aras kalal 4. (Bölr A) K C) L Kal düz Bu ko A 3.B 4.
8.
Düzgün ve türdeş ince metalden X ve Y levhaları kesi-
on in
lerek şekildeki gibi birleştiriliyor. Y levhasından 2 nolu
parça çıkarılarak 1 nolu parçanın üzerine yapıştırılıyor.
Iqszod ilipli
X
onism fiend
A)
B)
C)
6060
D)
E)
RPN M
OIB AIGU
voysio ai stisyed XÜin00
X ve Y levhalarının ortak kütle merkezinin boleh
kütle merkezinin yerinin
değişmemesi için, harflerle belirtilen parçalardan
hangisi çıkarılıp hangisinin üzerine yapıştırılmalıdır?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Çıkarılacak kare
LMP KR
1 2 bilen ism 11258
LK
jiesd sisst nebill v
Ylmalq629H V
910 #hot 00 Üzerine
ons
yapıştırılacak kare
K
Bado N
NRP Z
desd
VUX
N
sm
Fizik
Ağırlık Merkezi
8. Düzgün ve türdeş ince metalden X ve Y levhaları kesi- on in lerek şekildeki gibi birleştiriliyor. Y levhasından 2 nolu parça çıkarılarak 1 nolu parçanın üzerine yapıştırılıyor. Iqszod ilipli X onism fiend A) B) C) 6060 D) E) RPN M OIB AIGU voysio ai stisyed XÜin00 X ve Y levhalarının ortak kütle merkezinin boleh kütle merkezinin yerinin değişmemesi için, harflerle belirtilen parçalardan hangisi çıkarılıp hangisinin üzerine yapıştırılmalıdır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) Çıkarılacak kare LMP KR 1 2 bilen ism 11258 LK jiesd sisst nebill v Ylmalq629H V 910 #hot 00 Üzerine ons yapıştırılacak kare K Bado N NRP Z desd VUX N sm
7. O merkezli 2r yarıçaplı düzgün ve türdeş levhadan r
yarıçaplı iki dairesel levha çıkarılarak, şekildeki gibi yan
tarafına yapıştırılıyor.
2r
K
A) O noktasında
C) K noktasında
DO
Whioceluiggly m St
blag
bon
Buna göre, oluşan yeni şeklin kütle merkezi nerede-
dir?
mheV S
iğinios
B) OK arasında
D) KL arasında
E) L noktasında
T
1
1
I
Fizik
Ağırlık Merkezi
7. O merkezli 2r yarıçaplı düzgün ve türdeş levhadan r yarıçaplı iki dairesel levha çıkarılarak, şekildeki gibi yan tarafına yapıştırılıyor. 2r K A) O noktasında C) K noktasında DO Whioceluiggly m St blag bon Buna göre, oluşan yeni şeklin kütle merkezi nerede- dir? mheV S iğinios B) OK arasında D) KL arasında E) L noktasında T 1 1 I
8)
0₁
3r
f
12d
2r
02
L
3d
03
d, 2d, 3d özkütleli maddelerden yapılmış eşit kalın-
lığa sahip, 3r, 2r, r yarıçaplı O₁, O₂, O, merkezli tür-
deş ve çember biçimindeki K, L, N telleri şekildeki
gibi perçinlenmiştir.
Buna göre, tellerin ortak kütle merkezi 0, nok-
tasından kaç ruzaktadır?
SA
Fizik
Ağırlık Merkezi
8) 0₁ 3r f 12d 2r 02 L 3d 03 d, 2d, 3d özkütleli maddelerden yapılmış eşit kalın- lığa sahip, 3r, 2r, r yarıçaplı O₁, O₂, O, merkezli tür- deş ve çember biçimindeki K, L, N telleri şekildeki gibi perçinlenmiştir. Buna göre, tellerin ortak kütle merkezi 0, nok- tasından kaç ruzaktadır? SA
7. Şekildeki düzgün ve türdeş (KLMN dikdörtgen levhanın
MON kısmı çift katlıdır,
K
30 cm
10-
cala
C) 3
Sxnx
Eşit karelere bölünmün
D
IH
L
M
Buna göre, levhanın kütle merkezinin O noktasına
uzaklığı kaç cm'dir?
A) 1 B) 2
(8)
M
10+^_m(x) = (1-x), zm
me – Vanlige <= ?
= conh
türdes bir levhanın
H
D) 4
ST
10
t
N
EVENUE
E) 5
Fizik
Ağırlık Merkezi
7. Şekildeki düzgün ve türdeş (KLMN dikdörtgen levhanın MON kısmı çift katlıdır, K 30 cm 10- cala C) 3 Sxnx Eşit karelere bölünmün D IH L M Buna göre, levhanın kütle merkezinin O noktasına uzaklığı kaç cm'dir? A) 1 B) 2 (8) M 10+^_m(x) = (1-x), zm me – Vanlige <= ? = conh türdes bir levhanın H D) 4 ST 10 t N EVENUE E) 5
TEST
3.
16 özdeş ve türdeş kare levha sisteminin
kütle merkezi K noktasıdır. Levhadan şekilde
gösterilen A, B, C, D bölmeleri çıkarılarak A',
B', C', D' bölmeleri üzerine yapıştırılıyor.
Y (cm)
40
30
20
10
Al B'
C D'
0
alio nobmofeis
A) (20, 20)
K
A₁.
10 20 30
D) (15, 20)
B
D
B) (25, 25)
40
→X (cm)
Buna göre, yeni sistemin kütle merkezinin
koordinatları (X, Y) kaç olur?
C) (25, 10)
Kavram
E) (15, 25)
Ana
1. Ver
liği L
göre
göre
2500
F2PIT
Fizik
Ağırlık Merkezi
TEST 3. 16 özdeş ve türdeş kare levha sisteminin kütle merkezi K noktasıdır. Levhadan şekilde gösterilen A, B, C, D bölmeleri çıkarılarak A', B', C', D' bölmeleri üzerine yapıştırılıyor. Y (cm) 40 30 20 10 Al B' C D' 0 alio nobmofeis A) (20, 20) K A₁. 10 20 30 D) (15, 20) B D B) (25, 25) 40 →X (cm) Buna göre, yeni sistemin kütle merkezinin koordinatları (X, Y) kaç olur? C) (25, 10) Kavram E) (15, 25) Ana 1. Ver liği L göre göre 2500 F2PIT
5. 6P ağırlığındaki eşit bölmeli, türdeş çubuk duvarın üzerine yer-
leştirilmiş, K bölmesine P ağırlıklı 1 tuğla konulmuşken denge-
dedir.
A) 12
Bu durumda denge bozulmadan L bölmesine, aynı tuğla-
lardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir?
B) 11
6₁1=(T.2
3
*üyüd-ev bulturdob yalay
C) 10
36.489
tuğla
cer
1.S
D) 9
Fix3
ulder 0₂
102
f.30
27=f
2
sbrand
9 27.2 F 3
E) 8
F=18
Fizik
Ağırlık Merkezi
5. 6P ağırlığındaki eşit bölmeli, türdeş çubuk duvarın üzerine yer- leştirilmiş, K bölmesine P ağırlıklı 1 tuğla konulmuşken denge- dedir. A) 12 Bu durumda denge bozulmadan L bölmesine, aynı tuğla- lardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? B) 11 6₁1=(T.2 3 *üyüd-ev bulturdob yalay C) 10 36.489 tuğla cer 1.S D) 9 Fix3 ulder 0₂ 102 f.30 27=f 2 sbrand 9 27.2 F 3 E) 8 F=18
sor
t
153
6.
Farklı maddelerden yapılmış eşit kalınlıktaki A ve B
levhaları yanyana yapıştırılarak iple tavana asıldığında
şekildeki gibi dengede kalıyor.
Buna göre,
A
A) YalnızT
ip
Tavan
Dve III
B
5.B = 2x. A
5B=A
I.
A levhasının kütlesi, B levhasınınkinden büyüktür.
H. Levha sisteminin ağırlık merkezi O noktasıdır.
III Ipteki gerilme kuvveti, B levhasının ağırlığından
büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıktadır.)
B) Yalnız III
B=L
A = 5
Pip=1+5=6
> B
TO SE
>L
E) Il vett
Civell
5.C 6.B
Fizik
Ağırlık Merkezi
sor t 153 6. Farklı maddelerden yapılmış eşit kalınlıktaki A ve B levhaları yanyana yapıştırılarak iple tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre, A A) YalnızT ip Tavan Dve III B 5.B = 2x. A 5B=A I. A levhasının kütlesi, B levhasınınkinden büyüktür. H. Levha sisteminin ağırlık merkezi O noktasıdır. III Ipteki gerilme kuvveti, B levhasının ağırlığından büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Bölmeler eşit aralıktadır.) B) Yalnız III B=L A = 5 Pip=1+5=6 > B TO SE >L E) Il vett Civell 5.C 6.B
3. Eşit kare bölmelere ayrılan homojen levha esnek olmayan iple
aşıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
ip
D) 2 ve 7
1
3
2
4
5
6
7 8
yatay
Buna göre, levhadan mavi renkli parça ile birlikte numa-
ralanmış parçalardan hangileri aynı anda çıkarıldığında
levhanın dengesi bozulmaz?
A) 1 ve 3
B) 3 ve 4
E) 6 ve 8
C) 1, 5 ve 7
Fizik
Ağırlık Merkezi
3. Eşit kare bölmelere ayrılan homojen levha esnek olmayan iple aşıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. ip D) 2 ve 7 1 3 2 4 5 6 7 8 yatay Buna göre, levhadan mavi renkli parça ile birlikte numa- ralanmış parçalardan hangileri aynı anda çıkarıldığında levhanın dengesi bozulmaz? A) 1 ve 3 B) 3 ve 4 E) 6 ve 8 C) 1, 5 ve 7
Özdeş ve türdeş kare levhaların yapıştırılması ile oluşturul-
rhuş K, L ve M cisimleri yatay düzlem üzerinde tutulmaktadır.
K
Zemin
Zemin
D) K ve L
Buna göre, hangi cisimler serbest bırakıldığında devril-
meden dengede kalır?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
M
E) L ve M
Zemin
C) Yalnız M
Fizik
Ağırlık Merkezi
Özdeş ve türdeş kare levhaların yapıştırılması ile oluşturul- rhuş K, L ve M cisimleri yatay düzlem üzerinde tutulmaktadır. K Zemin Zemin D) K ve L Buna göre, hangi cisimler serbest bırakıldığında devril- meden dengede kalır? A) Yalnız K B) Yalnız L M E) L ve M Zemin C) Yalnız M
Kendi içinde türdeş boyutları aynı olan K, L ve M kare levhaları
le oluşturulmuş sistem şekildeki gibi dengededir.
K
L
Tavan
D) II ve III
M
Buna göre,
1.
K cismi ve M cisminin özkütlesi farklıdır.
II.
K ve L cisimlerinin yerleri değiştirildiğinde sistem dengede
kalır.
III. L cisminin kütlesi, M cisminin kütlesinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Ağırlık Merkezi
Kendi içinde türdeş boyutları aynı olan K, L ve M kare levhaları le oluşturulmuş sistem şekildeki gibi dengededir. K L Tavan D) II ve III M Buna göre, 1. K cismi ve M cisminin özkütlesi farklıdır. II. K ve L cisimlerinin yerleri değiştirildiğinde sistem dengede kalır. III. L cisminin kütlesi, M cisminin kütlesinden büyüktür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
de bulunan
aralandi-
E) P
TEST
1. Aynı düzlemde bulunan kalınlığı önemsiz türdeş bir cisimden
kesilmiş kare ve üçgen levhaların x - y koordinat sisteminde-
ki konumları şekildeki gibidir.
ty (cm)
A)
B)
C)
D)
E)
X
40
40
30
40
45
30
0
Buna göre iki cisimden oluşan sistemin kütle merkezinin
koordinatları (x, y) kaçtır?
45
90
y
30
15
15-
20
30
→x (cm)
3. Her
sürt
üste
B
A
Fizik
Ağırlık Merkezi
de bulunan aralandi- E) P TEST 1. Aynı düzlemde bulunan kalınlığı önemsiz türdeş bir cisimden kesilmiş kare ve üçgen levhaların x - y koordinat sisteminde- ki konumları şekildeki gibidir. ty (cm) A) B) C) D) E) X 40 40 30 40 45 30 0 Buna göre iki cisimden oluşan sistemin kütle merkezinin koordinatları (x, y) kaçtır? 45 90 y 30 15 15- 20 30 →x (cm) 3. Her sürt üste B A