Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ağırlık Merkezi Soruları

10. O noktası etrafında serbest-
çe dönebilen eşit bölmeli
düzgün çubuk X cismi ile
şekildeki gibi dengelenmiş-
tir.
S₁ ve S₂ iplerinde oluşan
gerilme kuvvetlerinin bü-
A) 12/12
B) 2/12
X
(C)=1/12
S₁ ipi
yüklükleri sırasıyla T₁ ve Yatay
T₁
T₂ olduğuna göre, T₂ ora-
nı kaçtır? (Sürtünmeler önemsenmiyor. sin30° = 0,5)
30°
D) 2/12
S₂ ipi
0
E) 3
Fizik
Ağırlık Merkezi
10. O noktası etrafında serbest- çe dönebilen eşit bölmeli düzgün çubuk X cismi ile şekildeki gibi dengelenmiş- tir. S₁ ve S₂ iplerinde oluşan gerilme kuvvetlerinin bü- A) 12/12 B) 2/12 X (C)=1/12 S₁ ipi yüklükleri sırasıyla T₁ ve Yatay T₁ T₂ olduğuna göre, T₂ ora- nı kaçtır? (Sürtünmeler önemsenmiyor. sin30° = 0,5) 30° D) 2/12 S₂ ipi 0 E) 3
8.
Düzgün ve türdeş ince metalden X ve Y levhaları kesi-
on in
lerek şekildeki gibi birleştiriliyor. Y levhasından 2 nolu
parça çıkarılarak 1 nolu parçanın üzerine yapıştırılıyor.
Iqszod ilipli
X
onism fiend
A)
B)
C)
6060
D)
E)
RPN M
OIB AIGU
voysio ai stisyed XÜin00
X ve Y levhalarının ortak kütle merkezinin boleh
kütle merkezinin yerinin
değişmemesi için, harflerle belirtilen parçalardan
hangisi çıkarılıp hangisinin üzerine yapıştırılmalıdır?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Çıkarılacak kare
LMP KR
1 2 bilen ism 11258
LK
jiesd sisst nebill v
Ylmalq629H V
910 #hot 00 Üzerine
ons
yapıştırılacak kare
K
Bado N
NRP Z
desd
VUX
N
sm
Fizik
Ağırlık Merkezi
8. Düzgün ve türdeş ince metalden X ve Y levhaları kesi- on in lerek şekildeki gibi birleştiriliyor. Y levhasından 2 nolu parça çıkarılarak 1 nolu parçanın üzerine yapıştırılıyor. Iqszod ilipli X onism fiend A) B) C) 6060 D) E) RPN M OIB AIGU voysio ai stisyed XÜin00 X ve Y levhalarının ortak kütle merkezinin boleh kütle merkezinin yerinin değişmemesi için, harflerle belirtilen parçalardan hangisi çıkarılıp hangisinin üzerine yapıştırılmalıdır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) Çıkarılacak kare LMP KR 1 2 bilen ism 11258 LK jiesd sisst nebill v Ylmalq629H V 910 #hot 00 Üzerine ons yapıştırılacak kare K Bado N NRP Z desd VUX N sm
2+12/14
11. İç direnci önemsiz üreteç ve dirençlerle şekildeki elektrik
devresi kuruluyor.
A
www
192
202
x↑
NH
yt
B
+
4V
5
A) y yönünde 2 amper
Buna göre, AB kolundan geçen akımın yönü ve
büyüklüğü nedir?
3
B) y yönünde 2 amper
+
C) y yönünde 1 amper
5
D) x yönünde 2 amper
3
E) x yönünde amper
2
3V
Fizik
Ağırlık Merkezi
2+12/14 11. İç direnci önemsiz üreteç ve dirençlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. A www 192 202 x↑ NH yt B + 4V 5 A) y yönünde 2 amper Buna göre, AB kolundan geçen akımın yönü ve büyüklüğü nedir? 3 B) y yönünde 2 amper + C) y yönünde 1 amper 5 D) x yönünde 2 amper 3 E) x yönünde amper 2 3V
23. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K nok-
tasından v büyüklüğündeki hız ile yatay atılan ci-
sim, düşey duvarın L noktasına esnek çarptıktan
sonra P noktasında yere çarpıyor.
Yatay
Buna göre,
A)
1
20
B)
N
P 2xX
h₁
***999!
n₂
1
15
oranı kaçtır?
(C)=1/
8
M
D)
dixi bir
4
h₂
E) 1/3
tomda belirli
Fizik
Ağırlık Merkezi
23. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K nok- tasından v büyüklüğündeki hız ile yatay atılan ci- sim, düşey duvarın L noktasına esnek çarptıktan sonra P noktasında yere çarpıyor. Yatay Buna göre, A) 1 20 B) N P 2xX h₁ ***999! n₂ 1 15 oranı kaçtır? (C)=1/ 8 M D) dixi bir 4 h₂ E) 1/3 tomda belirli
2.
K
L M N
Şekildeki gibi kıvrılmış türdeş tel hangi noktadan ası-
lırsa LN kenarı yatay konumda dengede kalır?
FİZİK SORU BANKASI
(Birim kareler özdeştir.)
A) K - L arası
C) L - M arası
B) L noktası
D) M noktası
E) M - N arası
Fizik
Ağırlık Merkezi
2. K L M N Şekildeki gibi kıvrılmış türdeş tel hangi noktadan ası- lırsa LN kenarı yatay konumda dengede kalır? FİZİK SORU BANKASI (Birim kareler özdeştir.) A) K - L arası C) L - M arası B) L noktası D) M noktası E) M - N arası
EST-3
7. Aynı maddeden yapılmış türdeş r yarıçaplı O merkezli
çember ve MKL telinden oluşan sistem M noktasından iple
asıldığında sistem şekildeki gibi düşey konumda dengede
kalıyor.
6
A) B) √ 1/10
5
4√3
10
TOM
Buna göre, IMKI uzunluğu kaç r dir?
(n=3; sin53° = 0, 8, cos53° = 0,6)
3√3
√10
C)
K
53°
D)
Ağırlık Mer
2√/2 E) √21
10
Fizik
Ağırlık Merkezi
EST-3 7. Aynı maddeden yapılmış türdeş r yarıçaplı O merkezli çember ve MKL telinden oluşan sistem M noktasından iple asıldığında sistem şekildeki gibi düşey konumda dengede kalıyor. 6 A) B) √ 1/10 5 4√3 10 TOM Buna göre, IMKI uzunluğu kaç r dir? (n=3; sin53° = 0, 8, cos53° = 0,6) 3√3 √10 C) K 53° D) Ağırlık Mer 2√/2 E) √21 10
11. Eşit bölmeli KL, LM ve MN çubukları kendi içinde
türdeş ve özkütleleri d, 2d, 5d'dir.
L
K
d
A) K-L arasından
C) L-M arasından
2d
M
5d
Buna göre çubuk nereden asılırsa şekildeki konumda
dengede kalır?
N
E) M-N arasından
B) L noktasından
D) M noktasından
14
Fizik
Ağırlık Merkezi
11. Eşit bölmeli KL, LM ve MN çubukları kendi içinde türdeş ve özkütleleri d, 2d, 5d'dir. L K d A) K-L arasından C) L-M arasından 2d M 5d Buna göre çubuk nereden asılırsa şekildeki konumda dengede kalır? N E) M-N arasından B) L noktasından D) M noktasından 14
1.
x-y koordinat sistemine yerleştirilmiş m, mL, MM
kütleli cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezinin
koordinatları
(4, 4) tür.
8
6
4
AY
2
KI
L
0 2 4 6
A) mM > mk=ML
C) MM>ML > MK
M
8 10
Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
B) m > mM > mk
D) mk > m₂ > MM
E) m = m₁ = MM
Fizik
Ağırlık Merkezi
1. x-y koordinat sistemine yerleştirilmiş m, mL, MM kütleli cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezinin koordinatları (4, 4) tür. 8 6 4 AY 2 KI L 0 2 4 6 A) mM > mk=ML C) MM>ML > MK M 8 10 Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? B) m > mM > mk D) mk > m₂ > MM E) m = m₁ = MM
7. İçlerinde eşit miktarda su bulunan özdeş teneke kutulardan K
nın dış yüzeyi siyaha, L ninki beyaza boyanıyor.
isi tuta
doho cot
K
Termometre
X
Tahta
Siyah
teneke
kutu
Beyaz
teneke
kutu
ve Il
Termometre
Y
K ve L +4 °C deki buzdolabında ısıl denge sağlanıncaya
kadar bekletildikten sonra eşit miktar güneş ışığı aldıkları
bir ortama şekildeki gibi bırakılıp sulara özdeş X ve Y
termometreleri daldırılıyor.
B) Yalnız II
Tahta
Buna göre, K ve L deki suların sıcaklıklarının artmaya
devam ettiği bir anda;
1. X termometresinin gösterdiği değer, Y ninkinden
fazladır.
IK daki suyun iç enerjisi, L dekinden fazladır.
III. K ve L kutularındaki suların sıcaklık artış hızları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Kutulardan su taşmıyor,
buharlaşma önemsizdir.)
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
3D YAYINL
Fizik
Ağırlık Merkezi
7. İçlerinde eşit miktarda su bulunan özdeş teneke kutulardan K nın dış yüzeyi siyaha, L ninki beyaza boyanıyor. isi tuta doho cot K Termometre X Tahta Siyah teneke kutu Beyaz teneke kutu ve Il Termometre Y K ve L +4 °C deki buzdolabında ısıl denge sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra eşit miktar güneş ışığı aldıkları bir ortama şekildeki gibi bırakılıp sulara özdeş X ve Y termometreleri daldırılıyor. B) Yalnız II Tahta Buna göre, K ve L deki suların sıcaklıklarının artmaya devam ettiği bir anda; 1. X termometresinin gösterdiği değer, Y ninkinden fazladır. IK daki suyun iç enerjisi, L dekinden fazladır. III. K ve L kutularındaki suların sıcaklık artış hızları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Kutulardan su taşmıyor, buharlaşma önemsizdir.) A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III 3D YAYINL
in ağırlığı, yer
ndeki ağırlığı,
ndan azdır
= olduğu yer
102
11. m, kütleli bir cismin çekim ivmesi g olan gezegenin
yüzeyindeki ağırlığı 12 N, m₂ kütleli bir cismin çekim
ivmesi 2g olan gezegenin yüzeyindeki ağırlığı 8 N'dir.
A) 48
Buna göre, cisimler birleştirilerek çekim ivmesi
3g olan gezegenin yüzeyinde tartıldığında ağırlığı
kaç N gelir?
6. B
M₁ = 128
= 12 m2 = 16g
B) 42
m =
7. E
C) 36
D) 30
8. E 9.C 10.D 11. A
E) 24
6.4
Fizik
Ağırlık Merkezi
in ağırlığı, yer ndeki ağırlığı, ndan azdır = olduğu yer 102 11. m, kütleli bir cismin çekim ivmesi g olan gezegenin yüzeyindeki ağırlığı 12 N, m₂ kütleli bir cismin çekim ivmesi 2g olan gezegenin yüzeyindeki ağırlığı 8 N'dir. A) 48 Buna göre, cisimler birleştirilerek çekim ivmesi 3g olan gezegenin yüzeyinde tartıldığında ağırlığı kaç N gelir? 6. B M₁ = 128 = 12 m2 = 16g B) 42 m = 7. E C) 36 D) 30 8. E 9.C 10.D 11. A E) 24 6.4
TEST
2
1. Eşit bölmeli ve türdeş bir tahta parçası, bir kaptaki suya bıra-
kıldığında şekil I deki gibi dengede kalıyor.
su
tahta
A) Yalnız I
Br
Şekil I
yer
D) I ve II
SU
tahta
Şekil II
Bu tahta parçası özdeş iki parçaya ayrılıp, tekrar aynı kapta-
ki suya bırakıldığında şekil II deki gibi dengede kalıyor.
Yalnız
B) Yalnız II
B
Buna göre;
1. Tahtanın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği değişme-
miştir.
II. Suyun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği azalmıştır.
III. Sistemin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
tahta
E) I ve III
3. Bilgi: Y
denged
geden
C) Yalnız III
Statik
reket
ruma
uzakl
AYDIN YAYINLARI
langpion Sov Y.X blebis 3
Fizik
Ağırlık Merkezi
TEST 2 1. Eşit bölmeli ve türdeş bir tahta parçası, bir kaptaki suya bıra- kıldığında şekil I deki gibi dengede kalıyor. su tahta A) Yalnız I Br Şekil I yer D) I ve II SU tahta Şekil II Bu tahta parçası özdeş iki parçaya ayrılıp, tekrar aynı kapta- ki suya bırakıldığında şekil II deki gibi dengede kalıyor. Yalnız B) Yalnız II B Buna göre; 1. Tahtanın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği değişme- miştir. II. Suyun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği azalmıştır. III. Sistemin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? tahta E) I ve III 3. Bilgi: Y denged geden C) Yalnız III Statik reket ruma uzakl AYDIN YAYINLARI langpion Sov Y.X blebis 3
7.
26
-
36mr
Kütle merkezi O noktasında olan şekildeki ince, düzgün,
türdeş ve eşit bölmeli levhadan taralı bölmeler çıkarılıyor.
C6-C 7-D
O
M
K L
N P
Levhadan K, L, M, N, P
bölmelerinden hangisi de
çıkarılırsa, levhanın kütle merkezi yine O noktasında
olur?
A) K
BYL OM D) N
1
E) P
Fizik
Ağırlık Merkezi
7. 26 - 36mr Kütle merkezi O noktasında olan şekildeki ince, düzgün, türdeş ve eşit bölmeli levhadan taralı bölmeler çıkarılıyor. C6-C 7-D O M K L N P Levhadan K, L, M, N, P bölmelerinden hangisi de çıkarılırsa, levhanın kütle merkezi yine O noktasında olur? A) K BYL OM D) N 1 E) P
Z-
a
VIP FİZİK YOUTUBE | @FİZİKOGRETEN
50. Türdeş dairesel levha, düşey düzlemdeki O mer-
kezinden geçen dik bir eksen etrafında serbestçe
dönebilmektedir.
+6k. 2x
x= GUX
T
K
SO
R
L
P
M
N
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa levha
dönme hareketi yapar?
A) S ve N parçalarını çıkarmak
B) L ve R parçalarını çıkarmak
C) T ve P parçalarını çıkarmak
D) K ve L parçalarını çıkarmak
E) M ve S parçalarını çıkarmak
Fizik
Ağırlık Merkezi
Z- a VIP FİZİK YOUTUBE | @FİZİKOGRETEN 50. Türdeş dairesel levha, düşey düzlemdeki O mer- kezinden geçen dik bir eksen etrafında serbestçe dönebilmektedir. +6k. 2x x= GUX T K SO R L P M N Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa levha dönme hareketi yapar? A) S ve N parçalarını çıkarmak B) L ve R parçalarını çıkarmak C) T ve P parçalarını çıkarmak D) K ve L parçalarını çıkarmak E) M ve S parçalarını çıkarmak
Açık hava basıncının P. olduğu bir ortamda K ve L gazı
bulunan cam tüplerin ağzı esnek zar ile kapatıldığında 2
farklı durum oluşuyor.
Şekil - 1
Esnek zar
P
Şekil - 11
Şekil -l'deki K gazının basıncı, Şekil - Il'deki L gazının
basıncı ve açık hava basıncı ile ilgili;
D) II ve III
I. K gazın basıncı, atmosfer basıncından küçük kalmıştır.
II. Atmosfer basıncı, L gazının basıncından
Ill. X ve Y gazının basınçları birbirine eşittir.
B) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
(Esnek zarların basınç etkisi ihmal edilmiştir.)
A) Yalnız III
Esnek zar
büyüktür.
E) I, II ve III
C) I ve III
LİMİT YAYINLARI
3.
Fizik
Ağırlık Merkezi
Açık hava basıncının P. olduğu bir ortamda K ve L gazı bulunan cam tüplerin ağzı esnek zar ile kapatıldığında 2 farklı durum oluşuyor. Şekil - 1 Esnek zar P Şekil - 11 Şekil -l'deki K gazının basıncı, Şekil - Il'deki L gazının basıncı ve açık hava basıncı ile ilgili; D) II ve III I. K gazın basıncı, atmosfer basıncından küçük kalmıştır. II. Atmosfer basıncı, L gazının basıncından Ill. X ve Y gazının basınçları birbirine eşittir. B) I ve II yargılarından hangileri doğrudur? (Esnek zarların basınç etkisi ihmal edilmiştir.) A) Yalnız III Esnek zar büyüktür. E) I, II ve III C) I ve III LİMİT YAYINLARI 3.
arkı ve Direnç
||
4. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik akımının yönü
yanlış belirtilmiştir?
+29
2q 4q
A)
(-) aut
4q
akım
2q
akım
-29 ->
E)
B)
D)
MINI TEST
2q
akım
3q
3q
+29
5q
akım
-194
3q
<< akım
akım
olmaz.
Fizik
Ağırlık Merkezi
arkı ve Direnç || 4. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik akımının yönü yanlış belirtilmiştir? +29 2q 4q A) (-) aut 4q akım 2q akım -29 -> E) B) D) MINI TEST 2q akım 3q 3q +29 5q akım -194 3q << akım akım olmaz.
SORU 10:
1.
Elektronun dalga özelliğinin dikkate alınmaması
Bir elektronun tek boyutlu sabit bir yörüngede
bulunduğunun kabul edilmesi
III. Tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını
açıklayabilirken, çok elektronlu taneciklerin
spektrumlarını açıklayamaması
Yukarıdakilerden hangileri Bohr atom modelinin
yetersizlikleri arasındadır?
A) Yalniz T
Duvell
B) Yalazi
C) I ve III
E) I. II ve III
Fizik
Ağırlık Merkezi
SORU 10: 1. Elektronun dalga özelliğinin dikkate alınmaması Bir elektronun tek boyutlu sabit bir yörüngede bulunduğunun kabul edilmesi III. Tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayabilirken, çok elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayamaması Yukarıdakilerden hangileri Bohr atom modelinin yetersizlikleri arasındadır? A) Yalniz T Duvell B) Yalazi C) I ve III E) I. II ve III