Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gaz Basıncı Soruları

2021 / MSÜ
4. Erhan'ın annesi, bir cam şişenin içini kaynamış
su ile çalkaladıktan hemen sonra, ağız kısmına
şişirilmemiş balonu Sekil 1'deki gibi bağlayarak
Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırak-
mıştır. Erhan, birkaç dakika sonra balonun cam
şişenin içine geçerek Şekil 2'deki gibi içeri doğ-
ru şiştiğini görür.
AD
Şekil 1
Şekil 2
Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu
su bulunan bir kovaya, içine su girmeyecek
şekilde yerleştirirse balonun son hâliyle il-
gili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Şişenin içinde daha fazla şişer.
B) Şişenin içinde biraz söner.
C) Durumu değişmez.
D) İlk hâline geri döner.
E) Şişeden çıkıp dışarıda şişer.
2020/ TYT
Fizik
Gaz Basıncı
2021 / MSÜ 4. Erhan'ın annesi, bir cam şişenin içini kaynamış su ile çalkaladıktan hemen sonra, ağız kısmına şişirilmemiş balonu Sekil 1'deki gibi bağlayarak Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırak- mıştır. Erhan, birkaç dakika sonra balonun cam şişenin içine geçerek Şekil 2'deki gibi içeri doğ- ru şiştiğini görür. AD Şekil 1 Şekil 2 Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya, içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son hâliyle il- gili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Şişenin içinde daha fazla şişer. B) Şişenin içinde biraz söner. C) Durumu değişmez. D) İlk hâline geri döner. E) Şişeden çıkıp dışarıda şişer. 2020/ TYT
7. Şekil-l'deki kenar uzunlukları 12 cm, 6 cm ve 4 cm olan
dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı kapta bulunan
gazın tamamı Şekil-ll'deki içi boş bir kenarı 4 cm olan
kapalı küpe boşaltılıyor.
A)
12 cm
Şekil-l
1
4 cm
B) 9
6 cm
Dikdörtgenler prizmasındaki gazın basıncı P olduğu-
na göre küpteki gazın basıncı kaç P olur?
C)
c) 31/1/2
4 cm
Şekil-II
D)
9 19/09
4 cm
4 cm
E)
27
2
10
Fizik
Gaz Basıncı
7. Şekil-l'deki kenar uzunlukları 12 cm, 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı kapta bulunan gazın tamamı Şekil-ll'deki içi boş bir kenarı 4 cm olan kapalı küpe boşaltılıyor. A) 12 cm Şekil-l 1 4 cm B) 9 6 cm Dikdörtgenler prizmasındaki gazın basıncı P olduğu- na göre küpteki gazın basıncı kaç P olur? C) c) 31/1/2 4 cm Şekil-II D) 9 19/09 4 cm 4 cm E) 27 2 10
Soru 18:
Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili,
1. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar.
II. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun
kaynama noktasını düşürür.
III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını
yükseltir.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Gaz Basıncı
Soru 18: Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, 1. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. II. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kaynama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yükseltir. yargılanından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
5.
1. Bulunduğu kabın şeklini alma
II. Bulunduğu kabın hacmine eşit hacimde olma X
III. Belirli bir şekle sahip olmama
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sıvı ve gazlar
için ortaktır?
A) Yalnız I
Ins?
D) Il ve Ill
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Gaz Basıncı
5. 1. Bulunduğu kabın şeklini alma II. Bulunduğu kabın hacmine eşit hacimde olma X III. Belirli bir şekle sahip olmama Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sıvı ve gazlar için ortaktır? A) Yalnız I Ins? D) Il ve Ill B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
Soru 723
P = 75 cm-hg
0
gaz
civa
Cıva düzeyleri arasında h kadar fark olan şekildeki düzenek
dengededir.
D) II ve 111
Buna göre;
1. h, 75 cm'den daha küçüktür.
Duzenek açık hava basıncının daha büyük olduğu yere götü-
rülürse h azalır.
III. Tüp, ewviya biraz daha daldırılırsa h seviyesi azalır.
önermelerinden hangileri doğrudur? (P: Açık hava basıncı)
A Yalnız I
B) I ve 11
Co
E) I, II ve III
ve Ill
Fizik
Gaz Basıncı
Soru 723 P = 75 cm-hg 0 gaz civa Cıva düzeyleri arasında h kadar fark olan şekildeki düzenek dengededir. D) II ve 111 Buna göre; 1. h, 75 cm'den daha küçüktür. Duzenek açık hava basıncının daha büyük olduğu yere götü- rülürse h azalır. III. Tüp, ewviya biraz daha daldırılırsa h seviyesi azalır. önermelerinden hangileri doğrudur? (P: Açık hava basıncı) A Yalnız I B) I ve 11 Co E) I, II ve III ve Ill
4. Havası inmiş bir araç lastiğinin iç basıncı Pyere yap-
RT tiği basınç da P, dir.
O
Lastik şişirilerek normal görünümü alması sağlan-
dığında P, ve P₂ için ne söylenebilir?
Peaz=
P₁
A)
Değişmez
B)
Artar
C)
Artar
D) Değişmez
E)
Artar
P₂
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
P=GT
3d
Fizik
Gaz Basıncı
4. Havası inmiş bir araç lastiğinin iç basıncı Pyere yap- RT tiği basınç da P, dir. O Lastik şişirilerek normal görünümü alması sağlan- dığında P, ve P₂ için ne söylenebilir? Peaz= P₁ A) Değişmez B) Artar C) Artar D) Değişmez E) Artar P₂ Artar Artar Azalır Değişmez Değişmez P=GT 3d
8.
Açık hava basıncının P olduğu bir ortamda şekildeki U
borusunda X, Y, Z ve T gazları dengededir. T gazının
sıkıştığı bölümün üstündeki piston sürtünmesiz ve
ağırlıksızdır.
PX = h
Py =
--Px-
(Px
Giva
X
Piston
Civa
Z
Civa
7
Buna göre, gazların basınçları P
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
P P₂ ve P
Ys
(Pistonlar sızdırmaz, sürtünmesiz ve ağırlıksızdır.)
A) P₂ → P₁ > P₂ = P₁
C) Px = Py = P₂ = P₁
T
E) Px - Py> P₂ = Pr
B) R > P = P₁>P₂
D) Px=Py = P₂ > P₁
T
Fizik
Gaz Basıncı
8. Açık hava basıncının P olduğu bir ortamda şekildeki U borusunda X, Y, Z ve T gazları dengededir. T gazının sıkıştığı bölümün üstündeki piston sürtünmesiz ve ağırlıksızdır. PX = h Py = --Px- (Px Giva X Piston Civa Z Civa 7 Buna göre, gazların basınçları P arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? P P₂ ve P Ys (Pistonlar sızdırmaz, sürtünmesiz ve ağırlıksızdır.) A) P₂ → P₁ > P₂ = P₁ C) Px = Py = P₂ = P₁ T E) Px - Py> P₂ = Pr B) R > P = P₁>P₂ D) Px=Py = P₂ > P₁ T
BAŞARI TER
al
8.
Prands
Pr= hds+ hds(...)
hava
BU
A)
Artar
B)
Artar
C)
Değişmez
D) Değişmez
B
Azaler
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçim
deki kapalı kabın içinde su ve hava bulunmaktadı.
Bu durumdayken hava basınci P. kap tabanındak
toplam basınç P, dir.
h
Buna göre, kap ters çevrilip yere konulursa P
P, nasıl değişir?
ve
Artar
Değişmez
Değişmez
Artar
C
Fizik
Gaz Basıncı
BAŞARI TER al 8. Prands Pr= hds+ hds(...) hava BU A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Değişmez B Azaler Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçim deki kapalı kabın içinde su ve hava bulunmaktadı. Bu durumdayken hava basınci P. kap tabanındak toplam basınç P, dir. h Buna göre, kap ters çevrilip yere konulursa P P, nasıl değişir? ve Artar Değişmez Değişmez Artar C
3.
basıncı eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
A) Musluk kapalı iken K deki toplam basınç L dekin-
den azdır.
B) Musluk kapalı iken K deki sıvı basıncı L dekinden
azdır.
C) Musluk açılırsa K deki toplam basınç artar.
D) Musluk açılırsa L deki toplam basınç azalır.
E Musluk açılırsa Y gazının basıncı artar.
med Pot 4+ 3bdg= 3ndgx +2ndg
deandg
Piston-
Y gazı
Su
K
BY (8)
D) I ve II
X gazi
3h
Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda, ba-
sınçları Px ve Py olan gazlar sürtünmesiz ağırlıksız
pistonla şekildeki gibi dengededir.
Buna göre,
1h 2
1.gazının basıncı Y gazının basıncından büyüktür.
Y gazının basıncı açık hava basıncına eşittir.
HK ve L noktalarındaki toplam basınçlar farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A Yalnız
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
L
1
S
R
M
A
L
Fizik
Gaz Basıncı
3. basıncı eşittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Musluk kapalı iken K deki toplam basınç L dekin- den azdır. B) Musluk kapalı iken K deki sıvı basıncı L dekinden azdır. C) Musluk açılırsa K deki toplam basınç artar. D) Musluk açılırsa L deki toplam basınç azalır. E Musluk açılırsa Y gazının basıncı artar. med Pot 4+ 3bdg= 3ndgx +2ndg deandg Piston- Y gazı Su K BY (8) D) I ve II X gazi 3h Açık hava basıncının Po olduğu bir ortamda, ba- sınçları Px ve Py olan gazlar sürtünmesiz ağırlıksız pistonla şekildeki gibi dengededir. Buna göre, 1h 2 1.gazının basıncı Y gazının basıncından büyüktür. Y gazının basıncı açık hava basıncına eşittir. HK ve L noktalarındaki toplam basınçlar farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III L 1 S R M A L
15-20)
lan kısmına işaretley
vol-
'lik
8
de
51-
3.
A)
B
D)
E)
P
Artar
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz piston kullanılan şekildeki ka
ta bulunan gazın basıncı P'dir.
Buna göre;
1. tikacı açarak içeriye bir miktar daha gaz pompalama,
II. tıkacı açarak bir miktar gazı dışarıya çıkarma,
III. pistonun üzerine bir ağırlık koyma
işlemleri ayrı ayrı yapılarak sistemin yeniden dengeye
mesi durumunda P değeri nasıl değişir?
1
Gaz
||
Piston
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Değişmez
Tıkaç
|||
Artar
Artar
Artar
S
Değişmez
Değişmez
Fizik
Gaz Basıncı
15-20) lan kısmına işaretley vol- 'lik 8 de 51- 3. A) B D) E) P Artar Artar Değişmez Artar Değişmez Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz piston kullanılan şekildeki ka ta bulunan gazın basıncı P'dir. Buna göre; 1. tikacı açarak içeriye bir miktar daha gaz pompalama, II. tıkacı açarak bir miktar gazı dışarıya çıkarma, III. pistonun üzerine bir ağırlık koyma işlemleri ayrı ayrı yapılarak sistemin yeniden dengeye mesi durumunda P değeri nasıl değişir? 1 Gaz || Piston Azalır Değişmez Değişmez Azalır Değişmez Tıkaç ||| Artar Artar Artar S Değişmez Değişmez
r. Deniz sev
e 5000
metre
Hg dir. Yükse
a su daha
hari dış basi
şındaki atm
nın cinsine
ölçüm için y
kir. Ayrıca s
n borusunu
3.
Po
4
A) 1/12
3
boşluk
B)
75 cm
3
2
Düşey kesiti şekildeki gibi verilen düzenekte civa sevi-yo-
yeleri arasındaki fark 75 cm dir.
Buna göre, K noktasındaki toplam basınç, açık
hava basıncının kaç katıdır?
Civa
C)
50 cm
85
D)
50/3
din
E) 2
Fizik
Gaz Basıncı
r. Deniz sev e 5000 metre Hg dir. Yükse a su daha hari dış basi şındaki atm nın cinsine ölçüm için y kir. Ayrıca s n borusunu 3. Po 4 A) 1/12 3 boşluk B) 75 cm 3 2 Düşey kesiti şekildeki gibi verilen düzenekte civa sevi-yo- yeleri arasındaki fark 75 cm dir. Buna göre, K noktasındaki toplam basınç, açık hava basıncının kaç katıdır? Civa C) 50 cm 85 D) 50/3 din E) 2
B
7. Kesiti şekildeki gibi verilen düşey düzlemdeki kapta A
düzeyine kadar su varken K ve L muslukları kapalı olup
kap içinde gazın basıncı açık hava basıncından küçük-
tür.
DENEME 18
Gaz
A) Yalnız I
HK HL
D) I ve II
Buna göre,
Yalnız K musluğu açılırsa sıvı seviyesi AB arasında
olacak şekilde iken sıvı akışı son bulur.
A
II. Yalnız L musluğu açılırsa sıvı seviyesi AB arasında
iken sıvı akışı durur.
B
III. K ve L birlikte açılırsa sıvı seviyesi AB arasına gel-
diğinde sıvı akışı durur.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Gaz Basıncı
B 7. Kesiti şekildeki gibi verilen düşey düzlemdeki kapta A düzeyine kadar su varken K ve L muslukları kapalı olup kap içinde gazın basıncı açık hava basıncından küçük- tür. DENEME 18 Gaz A) Yalnız I HK HL D) I ve II Buna göre, Yalnız K musluğu açılırsa sıvı seviyesi AB arasında olacak şekilde iken sıvı akışı son bulur. A II. Yalnız L musluğu açılırsa sıvı seviyesi AB arasında iken sıvı akışı durur. B III. K ve L birlikte açılırsa sıvı seviyesi AB arasına gel- diğinde sıvı akışı durur. verilenlerden hangileri doğru olabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2
7.
İçerisinde ideal gaz bulunan
kapalı kabin K ve M yüzeyle-
rinin yüzey alanları sırasıyla
4S ve 2S dir.
Bu yüzeylere etki eden
basınç kuvvetleri F₁ ve F₂
1
2
basınçlar P ve P, olduğu-
L
na göre File P₁
A)
B)
C)
D)
E)
FK
FL
1
1
PK oranları kaçtır?
2
1
2
PRINT -
PK
PL
1
K
4S
Gaz
2S
M
Fizik
Gaz Basıncı
2 7. İçerisinde ideal gaz bulunan kapalı kabin K ve M yüzeyle- rinin yüzey alanları sırasıyla 4S ve 2S dir. Bu yüzeylere etki eden basınç kuvvetleri F₁ ve F₂ 1 2 basınçlar P ve P, olduğu- L na göre File P₁ A) B) C) D) E) FK FL 1 1 PK oranları kaçtır? 2 1 2 PRINT - PK PL 1 K 4S Gaz 2S M
5.
Şekildeki kapta bulunan piston A seviyesindeyken si-
vının üzerindeki gazın basıncı P esnek balonun hac-
mi V ve kap tabanındaki sıvı basıncı P
gaz
'dır.
SIVI
P
gaz
Gaz
A) Azalır
B) Artar
CAzalır
D) Artar
E) Azalır
SIVI
Piston ok yönünde çekilerek A seviyesinden B se-
viyesine getirildiğinde P V, P değerleri nasıl
değişir? (Sistem Isil dengedir. Hareket süresince ba-
lonun esneklik sınırı aşılmamaktadır.)
gaz'
V
Azalır
Artar
Artar
Azalır
piston
Artar
ip
Esnek
Balon
P
SIVI
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
Azalır
PAS
Fizik
Gaz Basıncı
5. Şekildeki kapta bulunan piston A seviyesindeyken si- vının üzerindeki gazın basıncı P esnek balonun hac- mi V ve kap tabanındaki sıvı basıncı P gaz 'dır. SIVI P gaz Gaz A) Azalır B) Artar CAzalır D) Artar E) Azalır SIVI Piston ok yönünde çekilerek A seviyesinden B se- viyesine getirildiğinde P V, P değerleri nasıl değişir? (Sistem Isil dengedir. Hareket süresince ba- lonun esneklik sınırı aşılmamaktadır.) gaz' V Azalır Artar Artar Azalır piston Artar ip Esnek Balon P SIVI Artar Azalır Artar Değişmez Azalır PAS
kil-ll deki
lindiğine
GS
ilir?
5) Yalnız fil
III
sell
hocim
Gaz
M
0₁ Gaz
Şekil - 1
Şekil - II
Şekil-I deki borunun uçları kapalı, şekil-Il deki
borunun uçları açık ve boruda gaz akışı vardır.
->>>> 02
Gazın akış hızı borunun ince kısmında ₁,
borunun geniş kısmında ₂ olduğuna göre;
www.fabrikamimarlik.com.tr
1. K manometresinin ölçtüğü basınç L ma-
nometresinin ölçtüğü basınca eşittir.
II. Mmanometresinin ölçtüğü basınç N baro-
metresinin ölçtüğü basınçtan büyüktür.
D) I ve III
III. hizi ₂ hızından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Love II
CLI ve III
E) II ve III
Fizik
Gaz Basıncı
kil-ll deki lindiğine GS ilir? 5) Yalnız fil III sell hocim Gaz M 0₁ Gaz Şekil - 1 Şekil - II Şekil-I deki borunun uçları kapalı, şekil-Il deki borunun uçları açık ve boruda gaz akışı vardır. ->>>> 02 Gazın akış hızı borunun ince kısmında ₁, borunun geniş kısmında ₂ olduğuna göre; www.fabrikamimarlik.com.tr 1. K manometresinin ölçtüğü basınç L ma- nometresinin ölçtüğü basınca eşittir. II. Mmanometresinin ölçtüğü basınç N baro- metresinin ölçtüğü basınçtan büyüktür. D) I ve III III. hizi ₂ hızından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Love II CLI ve III E) II ve III
Mehmet Sekil 1'deki uou apk ginnganin ucunu bir
elinin parmayla kapattıktan sonra diğer elinin
parmağiyla pistonunu bir miktar iterek Şekil 2'deki gibi
dengeliyor. Mehmet, daha sonra şiringanin ucundan
parmağın çekip pistonu biraz daha iterek Şekil 3'teki
gibi dengeliyor.
H
5
Şekil 1
E)
Şekil 2
Hava
Şekil 3
Şırınganın içindeki havanın basıncı Şekil 1, 2 ve 3'te
sırasıyla P₁, P2 ve P3 olduğuna göre, bunlar
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) P₁ P₂ P3
C) P₂ > P₁ = P3
B) P3 P₂> P₁
D) P₁ = P3 > P2
P₁ > P₂2
Fizik
Gaz Basıncı
Mehmet Sekil 1'deki uou apk ginnganin ucunu bir elinin parmayla kapattıktan sonra diğer elinin parmağiyla pistonunu bir miktar iterek Şekil 2'deki gibi dengeliyor. Mehmet, daha sonra şiringanin ucundan parmağın çekip pistonu biraz daha iterek Şekil 3'teki gibi dengeliyor. H 5 Şekil 1 E) Şekil 2 Hava Şekil 3 Şırınganın içindeki havanın basıncı Şekil 1, 2 ve 3'te sırasıyla P₁, P2 ve P3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) P₁ P₂ P3 C) P₂ > P₁ = P3 B) P3 P₂> P₁ D) P₁ = P3 > P2 P₁ > P₂2