Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması Soruları

stir?
20
11. Fizikte büyüklükler, başka birimlere gerek duyulmadan ifade
edilebilen temel büyüklükler ve başka büyüklüklerle ifade edilen
türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre, birim haeimdeki kütle miktarı olarak bilinen ve tü-
retilmiş bir büyüklük olan özkütle hangi temel büyüklüklerden
türetilmiştir?
A) Uzunluk ve zaman
C) Kütle ve zaman
E) Uzunluk ve hacim
{1}
B) Uzunluk ve kütle
D) Kütle ve hacim
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
stir? 20 11. Fizikte büyüklükler, başka birimlere gerek duyulmadan ifade edilebilen temel büyüklükler ve başka büyüklüklerle ifade edilen türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, birim haeimdeki kütle miktarı olarak bilinen ve tü- retilmiş bir büyüklük olan özkütle hangi temel büyüklüklerden türetilmiştir? A) Uzunluk ve zaman C) Kütle ve zaman E) Uzunluk ve hacim {1} B) Uzunluk ve kütle D) Kütle ve hacim
2.
1. m kütleli 40 °C'deki su ile 2m kütleli 20 °C'deki suyun isi
enerjileri eşittir.
II. Bir maddenin iç enerjisi yalnız ısı enerjisi alarak artar.
III. Deniz seviyesinde 0 °C'deki su ısı alırsa molekülleri bir-
birine yaklaşmaya başlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I ve III
C) I ve II
IWKOL
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
2. 1. m kütleli 40 °C'deki su ile 2m kütleli 20 °C'deki suyun isi enerjileri eşittir. II. Bir maddenin iç enerjisi yalnız ısı enerjisi alarak artar. III. Deniz seviyesinde 0 °C'deki su ısı alırsa molekülleri bir- birine yaklaşmaya başlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I ve III C) I ve II IWKOL
1. Ayşe'nin evi ile okulu arasındaki yol 100 metredir.
II. Minibüs kuzey yönünde 60 km/h hızla hareket ediyordu.
III. Çocuk topa 70N'luk kuvvet uyguladı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri vektörel büyüklüktür?
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
1. Ayşe'nin evi ile okulu arasındaki yol 100 metredir. II. Minibüs kuzey yönünde 60 km/h hızla hareket ediyordu. III. Çocuk topa 70N'luk kuvvet uyguladı. ifadelerinden hangisi ya da hangileri vektörel büyüklüktür?
Örnek - 18
Araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında,
• En hızlı araba bir turu 3 dakikada tamamladı.
• Hava sıcaklığı 25 °C'dir.
.
• Pistin uzunluğu 15 kilometredir.
gibi bilgiler vermiştir.
Buna göre, spikerin bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları na-
sıl olur? Yazınız.
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Örnek - 18 Araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında, • En hızlı araba bir turu 3 dakikada tamamladı. • Hava sıcaklığı 25 °C'dir. . • Pistin uzunluğu 15 kilometredir. gibi bilgiler vermiştir. Buna göre, spikerin bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları na- sıl olur? Yazınız.
8.
I. Adezyon kuvveti
II. Kohezyon kuvveti
III. Sürtünme kuvveti
IV. Kütle çekim kuvveti
Yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri maddenin cinsine
bağlı olarak değişir?
A) I ve II
D) Il ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
PALME
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
8. I. Adezyon kuvveti II. Kohezyon kuvveti III. Sürtünme kuvveti IV. Kütle çekim kuvveti Yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri maddenin cinsine bağlı olarak değişir? A) I ve II D) Il ve IV B) II ve III C) I, II ve III E) I, II, III ve IV PALME
miş
ük
N
V
aler
8. Fizikte kullanılan bazı büyüklükler birimleriyle
birlikte aşağıda verilmiştir..
• Zaman (saniye)
Kuvvet (newton)
• Özkütle
(kilogram/metreküp)
●
Enerji (joule)
• Uzunluk (metre)
• Basınç (newton/metrekare)
Bu büyüklüklerden hangileri temel büyük-
Jüktür?
A) Özkütle - Basınç
B) Zaman - Uzunluk
C) Kuvvet - Özkütle
D) Enerji - Kuvvet
E) Basınç - Enerji
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
miş ük N V aler 8. Fizikte kullanılan bazı büyüklükler birimleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.. • Zaman (saniye) Kuvvet (newton) • Özkütle (kilogram/metreküp) ● Enerji (joule) • Uzunluk (metre) • Basınç (newton/metrekare) Bu büyüklüklerden hangileri temel büyük- Jüktür? A) Özkütle - Basınç B) Zaman - Uzunluk C) Kuvvet - Özkütle D) Enerji - Kuvvet E) Basınç - Enerji
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir temel büyüklük-
ten bahsedilmemiştir?
A) Benim ağırlığım 600 N'dir.
B) Masanın uzunluğu 2 metre'dir.
C) Bu dirençten 5 A şiddetinde akım geçiyor.
D) Hava sıcaklığı 300 K'dir.
E) Dersin bitmesine 15 saniye kaldı.
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir temel büyüklük- ten bahsedilmemiştir? A) Benim ağırlığım 600 N'dir. B) Masanın uzunluğu 2 metre'dir. C) Bu dirençten 5 A şiddetinde akım geçiyor. D) Hava sıcaklığı 300 K'dir. E) Dersin bitmesine 15 saniye kaldı.
Örnek-14
Fizikte gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre,
+1. Bugün hava çok soğuk
II. 2 kg patates aldım.
III. Ahmet'in boyu Ayşe'den daha uzun
yargılarından hangileri nitel gözlemdir?
-
0
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Örnek-14 Fizikte gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, +1. Bugün hava çok soğuk II. 2 kg patates aldım. III. Ahmet'in boyu Ayşe'den daha uzun yargılarından hangileri nitel gözlemdir? - 0
7.
Aşağıda bazı kuvvet çeşitleri verilmiştir.
Bir ipin çekme kuvveti
I.
II. Rüzgar kuvveti
III. Sürtünme kuvveti
IV. Coulomb kuvveti
V. Sıvı basınç kuvveti
Buna göre, yukarıda verilenlerden kaç tanesi temas
gerektirmeyen kuvvettir?
A 1
6.E 7.A
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9.
V
e
F
71
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
7. Aşağıda bazı kuvvet çeşitleri verilmiştir. Bir ipin çekme kuvveti I. II. Rüzgar kuvveti III. Sürtünme kuvveti IV. Coulomb kuvveti V. Sıvı basınç kuvveti Buna göre, yukarıda verilenlerden kaç tanesi temas gerektirmeyen kuvvettir? A 1 6.E 7.A B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. V e F 71
Bu şekle göre şöyle açıklamalar yapıyor:
L. Vektörün başlangıç noktası A, bitim noktası B'dir.
LH. Vektör, bati-doğu doğrultusundadır.
III. Bu vektörden daha şiddetli vektör çizmek gerekirse daha
uzun boylu vektör çizilmelidir.
IV. Vektörün yönü doğuya doğrudur.
Vektör, sayfa düzleminde paralel olarak kaydırılırsa özel-
lik değiştirir.
Buna göre Ezgi'nin yaptığı açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
E) V
C) III
Güney
D) IV
2. Aşağıdaki görselde verilen bisikletin ve bisiklet sürücüsünün ba-
zı özellikleri vektörel, bazı özellikleri skalerdir.
Sürücü ile birlikte bisikletin toplam ağırlığı
D) Live Il
Buna göre,
1. Bisikletin hızı
It
T Bisikletin belirli bir sürede aldığı yol
niceliklerinden hangileri vektörel büyüklük olarak ifade edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) I, II ve III
A
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Bu şekle göre şöyle açıklamalar yapıyor: L. Vektörün başlangıç noktası A, bitim noktası B'dir. LH. Vektör, bati-doğu doğrultusundadır. III. Bu vektörden daha şiddetli vektör çizmek gerekirse daha uzun boylu vektör çizilmelidir. IV. Vektörün yönü doğuya doğrudur. Vektör, sayfa düzleminde paralel olarak kaydırılırsa özel- lik değiştirir. Buna göre Ezgi'nin yaptığı açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) I B) II E) V C) III Güney D) IV 2. Aşağıdaki görselde verilen bisikletin ve bisiklet sürücüsünün ba- zı özellikleri vektörel, bazı özellikleri skalerdir. Sürücü ile birlikte bisikletin toplam ağırlığı D) Live Il Buna göre, 1. Bisikletin hızı It T Bisikletin belirli bir sürede aldığı yol niceliklerinden hangileri vektörel büyüklük olarak ifade edilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III E) I, II ve III A
1. ÜNİTE/Fizik Billimine Giriş
6. 1. Fizik, evrendeki olayları araştırarak evrenin anlaşılma-
sına katkı sağlar.
Fizik bilgisi sanat ve sporda kullanılabilir.
III. Fizikte nicelikler skaler ve vektörel nicelikler olarak sı-
nıflandırılabilir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A Yalnız
B) Yalniz II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
We
Mekanik, termodinamik ve astroloji fiziğin alt alanların-
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
1. ÜNİTE/Fizik Billimine Giriş 6. 1. Fizik, evrendeki olayları araştırarak evrenin anlaşılma- sına katkı sağlar. Fizik bilgisi sanat ve sporda kullanılabilir. III. Fizikte nicelikler skaler ve vektörel nicelikler olarak sı- nıflandırılabilir. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A Yalnız B) Yalniz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III We Mekanik, termodinamik ve astroloji fiziğin alt alanların-
B. Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
1. Sınıflandırma
Bir fiziksel olayı nicel (ölçmeye dayalı) olarak tanımlayan sayısal değerlere
adı verilir.
Dünya'nın farklı noktalarında yapılan bilimsel çalışmaların ortak bir dil oluşturması için birimlerde
kullanılır.
******
Gözlemlenen olayları tanımlayabilmek, kıyaslayabilmek ve aralarında ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan düzenlemelere
denir.
2. Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
Fizik biliminde kullanılan nicelikler için farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Nicelikler, kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek
..; büyüklükler şeklinde sınıflandırılmaktadır.
olmadan ifade edilip edilmemelerine göre .......
ve
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
B. Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1. Sınıflandırma Bir fiziksel olayı nicel (ölçmeye dayalı) olarak tanımlayan sayısal değerlere adı verilir. Dünya'nın farklı noktalarında yapılan bilimsel çalışmaların ortak bir dil oluşturması için birimlerde kullanılır. ****** Gözlemlenen olayları tanımlayabilmek, kıyaslayabilmek ve aralarında ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan düzenlemelere denir. 2. Temel ve Türetilmiş Büyüklükler Fizik biliminde kullanılan nicelikler için farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Nicelikler, kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek ..; büyüklükler şeklinde sınıflandırılmaktadır. olmadan ifade edilip edilmemelerine göre ....... ve
• Fiber optik kablo Optik
• Atom bombası Nükleer Figik
• Klima Termodinamik
Teleskop Optik
Röntgen cihazı
Yukarıda verilen ürünlere bakıldığında aşağıda yazılı olan
fiziğin alt alanlarından hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Nükleer Fizik
B) Atom Fiziği
D) Plazma Fiziği
C) Termodinamik
E) Optik
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
• Fiber optik kablo Optik • Atom bombası Nükleer Figik • Klima Termodinamik Teleskop Optik Röntgen cihazı Yukarıda verilen ürünlere bakıldığında aşağıda yazılı olan fiziğin alt alanlarından hangisinden bahsedilmemiştir? A) Nükleer Fizik B) Atom Fiziği D) Plazma Fiziği C) Termodinamik E) Optik
4.
Aşağıdakilerden hangisi, SI birim sisteminde temel niceliğe
ait bir birim değildir?
A) Kandela
D) Kelvin
5. Nitel gözlem için,
A) Yalnız I
B) Gram
D) II ve III
1. Doğal ortamda ölçü aletleri kullanmadan duyu organlarıyla
yapılan gözlemlerdir.
II. Kesinlik ifade etmezler.
III. Hata payı çoktur.
IV. Sonuçlar birim ile ifade edilmez.
verilenlerden hangileri doğrudur?
E) Amper
B) Yalnız II
C) Metre
E) I, II, III ve IV
C) I ve IV
C
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
4. Aşağıdakilerden hangisi, SI birim sisteminde temel niceliğe ait bir birim değildir? A) Kandela D) Kelvin 5. Nitel gözlem için, A) Yalnız I B) Gram D) II ve III 1. Doğal ortamda ölçü aletleri kullanmadan duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. II. Kesinlik ifade etmezler. III. Hata payı çoktur. IV. Sonuçlar birim ile ifade edilmez. verilenlerden hangileri doğrudur? E) Amper B) Yalnız II C) Metre E) I, II, III ve IV C) I ve IV C
Kesim 1.4 Boyut Analizi
12. Kenar uzunlukları a, b ve c olan bir üçgenin içine çizi-
len dairenin yarıçapı
= [(s-a) (s-b) (sc) /s]¹/2
19
ile verilmektedir. Burada s, (a + b + c)/2 'ye eşittir. Bu
formülün boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz.
O
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Kesim 1.4 Boyut Analizi 12. Kenar uzunlukları a, b ve c olan bir üçgenin içine çizi- len dairenin yarıçapı = [(s-a) (s-b) (sc) /s]¹/2 19 ile verilmektedir. Burada s, (a + b + c)/2 'ye eşittir. Bu formülün boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz. O
ATA YAYINCILIK
5.
6.
7.
OD
1938
Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük
birimi değildir?
A) Candela
B) MOT
D) Amper
Test - 3
A) İş - güç
B) Isi - sıcaklık
C) Alınan yol - ivme
D) Sürat - hız
E) Kuvvet - güç
C) Metre
E) Joule
Aşağıda verilen büyüklük ikililerinden hangisi-
nin birimi aynıdır?
1. Binanın yüksekliği 25 metredir.
II. Bugün hava çok sıcak ve nemli.
III. Önümüzdeki günlerde hava daha çok ısın:
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
ATA YAYINCILIK 5. 6. 7. OD 1938 Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük birimi değildir? A) Candela B) MOT D) Amper Test - 3 A) İş - güç B) Isi - sıcaklık C) Alınan yol - ivme D) Sürat - hız E) Kuvvet - güç C) Metre E) Joule Aşağıda verilen büyüklük ikililerinden hangisi- nin birimi aynıdır? 1. Binanın yüksekliği 25 metredir. II. Bugün hava çok sıcak ve nemli. III. Önümüzdeki günlerde hava daha çok ısın: