Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması Soruları

stir?
20
11. Fizikte büyüklükler, başka birimlere gerek duyulmadan ifade
edilebilen temel büyüklükler ve başka büyüklüklerle ifade edilen
türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre, birim haeimdeki kütle miktarı olarak bilinen ve tü-
retilmiş bir büyüklük olan özkütle hangi temel büyüklüklerden
türetilmiştir?
A) Uzunluk ve zaman
C) Kütle ve zaman
E) Uzunluk ve hacim
{1}
B) Uzunluk ve kütle
D) Kütle ve hacim
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
stir? 20 11. Fizikte büyüklükler, başka birimlere gerek duyulmadan ifade edilebilen temel büyüklükler ve başka büyüklüklerle ifade edilen türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, birim haeimdeki kütle miktarı olarak bilinen ve tü- retilmiş bir büyüklük olan özkütle hangi temel büyüklüklerden türetilmiştir? A) Uzunluk ve zaman C) Kütle ve zaman E) Uzunluk ve hacim {1} B) Uzunluk ve kütle D) Kütle ve hacim
2.
1. m kütleli 40 °C'deki su ile 2m kütleli 20 °C'deki suyun isi
enerjileri eşittir.
II. Bir maddenin iç enerjisi yalnız ısı enerjisi alarak artar.
III. Deniz seviyesinde 0 °C'deki su ısı alırsa molekülleri bir-
birine yaklaşmaya başlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I ve III
C) I ve II
IWKOL
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
2. 1. m kütleli 40 °C'deki su ile 2m kütleli 20 °C'deki suyun isi enerjileri eşittir. II. Bir maddenin iç enerjisi yalnız ısı enerjisi alarak artar. III. Deniz seviyesinde 0 °C'deki su ısı alırsa molekülleri bir- birine yaklaşmaya başlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I ve III C) I ve II IWKOL
LMASI
aci
en,
ük
FİZİKSEL NICELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Ay
11
1 kg 1 kg 1 kg
Mars Dünya
Ateşleme telleri
Yalıtımlı
kap 7
Su
11
Besin
35
50
Termometre
45
LAP
M.S.
Kapalı kap
10
35 30 25
15
20,
BECERİ TEMELLI SORULAR
TEST
06
Dinamometreler yayların esneklik özelliklerinden faydalanılarak yapılan
ölçüm aletleridir. İç içe geçmiş bir borudan oluşur ve içteki boruda
bulunan yayın ucuna asılan cisim yer tarafından ne kadar çekilirse,
üzerinde okunan değer bu çekimi verir.
Ampermetreler, iç direnci çok küçük olduğu için elektrik devresine seri
bağlanan ve bu devreden geçen akım şiddetine bağlı olarak kadran
hareketi okunan elektrik devre elemanlarıdır.
Kalorimetre kabı, dışarıyla alışverişi olmayacak şekilde yalıtılmış, içine
konulan maddelerin ise yalıtılmış ortamda) Isı alışverişinde bulunması
sonucunda ısıl dengeye ulaşma durumunu gözlemlemeye yarayan bir
alettir.
Kronometreler, 1700'lü yıllarda gemilerin yerlerini kolayca ve
hassasiyetle hesaplayabilmek için geliştirilen ancak sonralarda
hayatımızda birçok alanda kullandığımız kısaca bir işin yapılma süresini
gösteren alettir.
Carl Kalla
Ölçüm kapları, üzerinde birimler bulunan, çeşitli şekillere sahip ancak
en yaygın şekli silindir olan bu laboratuvar ekipmanları, içine konulan
sıvıların miktarını ölçmeye yarar.
Yukarıda verilen ölçüm aletlerinden kaç tanesi temel bir büyüklüğü ölçmek için kullanılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
19
www.sinavyayin.
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
LMASI aci en, ük FİZİKSEL NICELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Ay 11 1 kg 1 kg 1 kg Mars Dünya Ateşleme telleri Yalıtımlı kap 7 Su 11 Besin 35 50 Termometre 45 LAP M.S. Kapalı kap 10 35 30 25 15 20, BECERİ TEMELLI SORULAR TEST 06 Dinamometreler yayların esneklik özelliklerinden faydalanılarak yapılan ölçüm aletleridir. İç içe geçmiş bir borudan oluşur ve içteki boruda bulunan yayın ucuna asılan cisim yer tarafından ne kadar çekilirse, üzerinde okunan değer bu çekimi verir. Ampermetreler, iç direnci çok küçük olduğu için elektrik devresine seri bağlanan ve bu devreden geçen akım şiddetine bağlı olarak kadran hareketi okunan elektrik devre elemanlarıdır. Kalorimetre kabı, dışarıyla alışverişi olmayacak şekilde yalıtılmış, içine konulan maddelerin ise yalıtılmış ortamda) Isı alışverişinde bulunması sonucunda ısıl dengeye ulaşma durumunu gözlemlemeye yarayan bir alettir. Kronometreler, 1700'lü yıllarda gemilerin yerlerini kolayca ve hassasiyetle hesaplayabilmek için geliştirilen ancak sonralarda hayatımızda birçok alanda kullandığımız kısaca bir işin yapılma süresini gösteren alettir. Carl Kalla Ölçüm kapları, üzerinde birimler bulunan, çeşitli şekillere sahip ancak en yaygın şekli silindir olan bu laboratuvar ekipmanları, içine konulan sıvıların miktarını ölçmeye yarar. Yukarıda verilen ölçüm aletlerinden kaç tanesi temel bir büyüklüğü ölçmek için kullanılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 19 www.sinavyayin.
11.
• Potansiyel fark
• Kuvvet
• Hız
• Yer değiştirme
• Basınç
Yukarıdaki büyüklüklerden kaç tanesi hem tü-
retilmiş hem de vektörel büyüklüklerdendir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
or büyüklükler ve vektörel
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
11. • Potansiyel fark • Kuvvet • Hız • Yer değiştirme • Basınç Yukarıdaki büyüklüklerden kaç tanesi hem tü- retilmiş hem de vektörel büyüklüklerdendir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 or büyüklükler ve vektörel
1. Ayşe'nin evi ile okulu arasındaki yol 100 metredir.
II. Minibüs kuzey yönünde 60 km/h hızla hareket ediyordu.
III. Çocuk topa 70N'luk kuvvet uyguladı.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri vektörel büyüklüktür?
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
1. Ayşe'nin evi ile okulu arasındaki yol 100 metredir. II. Minibüs kuzey yönünde 60 km/h hızla hareket ediyordu. III. Çocuk topa 70N'luk kuvvet uyguladı. ifadelerinden hangisi ya da hangileri vektörel büyüklüktür?
FİZİK
Örnek - 22
Türetilmiş büyüklüklerin birimleri, temel büyüklüklerin birimleri cinsinden yazılır. Ör-
neğin bir küpün hacmi kenar uzunlukların çarpılması ile bulunduğundan m³ olarak
birimlendirilir.
Buna göre;
1. Bir halının yüzey alanı,
II. Maddenin birim hacminin kütle miktarı,
III. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yol,
ifadelerinde tanımları verilen fiziksel büyüklüklerde Sl'daki birimleri aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
cm²
m²
m²
cm²
m²
||
g
cm²
kg
m³
3
g
cm³
3
kg
m³
3
g
cm³
cm
S
m
S
m
S
cm
S
cm
S
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
FİZİK Örnek - 22 Türetilmiş büyüklüklerin birimleri, temel büyüklüklerin birimleri cinsinden yazılır. Ör- neğin bir küpün hacmi kenar uzunlukların çarpılması ile bulunduğundan m³ olarak birimlendirilir. Buna göre; 1. Bir halının yüzey alanı, II. Maddenin birim hacminin kütle miktarı, III. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yol, ifadelerinde tanımları verilen fiziksel büyüklüklerde Sl'daki birimleri aşağıda- kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) 1 cm² m² m² cm² m² || g cm² kg m³ 3 g cm³ 3 kg m³ 3 g cm³ cm S m S m S cm S cm S
a-
cũ
1-
3-
6-
Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
1. Temel Büyüklükler
Tek başına anlam ifade edilen büyüklüklerdir. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde mik-
tarı, uzunluk, zaman (KISAMUZ) temel büyüklüklerdir.
TEMEL
BÜYÜKLÜKLER
Uzunluk
Kütle
Zaman
Sıcaklık
Akım Şiddeti
Işık Şiddeti
Madde Miktarı
SEMBOLÜ
L
t
T
A
SI BİRİM
SEMBOLÜ
kg
S
Kelvin
I
Cl
mol
SI BİRİMİ
metre
kilogram
Sanlye
K
Amper
candela
mol
ÖLÇME
ARACI
egit kollu
terazi
PRATİK DEFTER
8
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
a- cũ 1- 3- 6- Temel ve Türetilmiş Büyüklükler 1. Temel Büyüklükler Tek başına anlam ifade edilen büyüklüklerdir. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde mik- tarı, uzunluk, zaman (KISAMUZ) temel büyüklüklerdir. TEMEL BÜYÜKLÜKLER Uzunluk Kütle Zaman Sıcaklık Akım Şiddeti Işık Şiddeti Madde Miktarı SEMBOLÜ L t T A SI BİRİM SEMBOLÜ kg S Kelvin I Cl mol SI BİRİMİ metre kilogram Sanlye K Amper candela mol ÖLÇME ARACI egit kollu terazi PRATİK DEFTER 8
Örnek - 18
Araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında,
• En hızlı araba bir turu 3 dakikada tamamladı.
• Hava sıcaklığı 25 °C'dir.
.
• Pistin uzunluğu 15 kilometredir.
gibi bilgiler vermiştir.
Buna göre, spikerin bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları na-
sıl olur? Yazınız.
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Örnek - 18 Araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında, • En hızlı araba bir turu 3 dakikada tamamladı. • Hava sıcaklığı 25 °C'dir. . • Pistin uzunluğu 15 kilometredir. gibi bilgiler vermiştir. Buna göre, spikerin bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları na- sıl olur? Yazınız.
DEY
ÇALIŞMA KÖŞESİ 6
Büyüklükleri eşit ve 10 N olan F, ve F₂
kuvvetleri arasındaki a açısı
a) 53°
b) 127°
olduğunda bileşke vektörlerin büyüklüğü
kaç N olur?
(cos 53°= 0,6 ve cos 127° = - 0,6)
Cevap
11
duğunda
aporlay doğru
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
DEY ÇALIŞMA KÖŞESİ 6 Büyüklükleri eşit ve 10 N olan F, ve F₂ kuvvetleri arasındaki a açısı a) 53° b) 127° olduğunda bileşke vektörlerin büyüklüğü kaç N olur? (cos 53°= 0,6 ve cos 127° = - 0,6) Cevap 11 duğunda aporlay doğru
Örnek - 21
"Hava sıcaklığının 298 Kelvin olarak ölçüldüğü bir gün okul bahçesinde 150 cm'lik
bankta öğrenciler oturmuş, dersleri hakkında konuşuyorlardı. Fizik dersinde, 50 kg
olan bir öğrencinin yere 500 newtonlik bir kuvvet, 60 kg olan bir öğrencinin de 600
newtonlik bir kuvvet uyguladığını öğrenmişlerdi."
Yukarıdaki cümlede hangi fiziksel nicelikler kullanılmıştır?
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Örnek - 21 "Hava sıcaklığının 298 Kelvin olarak ölçüldüğü bir gün okul bahçesinde 150 cm'lik bankta öğrenciler oturmuş, dersleri hakkında konuşuyorlardı. Fizik dersinde, 50 kg olan bir öğrencinin yere 500 newtonlik bir kuvvet, 60 kg olan bir öğrencinin de 600 newtonlik bir kuvvet uyguladığını öğrenmişlerdi." Yukarıdaki cümlede hangi fiziksel nicelikler kullanılmıştır?
8.
I. Adezyon kuvveti
II. Kohezyon kuvveti
III. Sürtünme kuvveti
IV. Kütle çekim kuvveti
Yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri maddenin cinsine
bağlı olarak değişir?
A) I ve II
D) Il ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
PALME
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
8. I. Adezyon kuvveti II. Kohezyon kuvveti III. Sürtünme kuvveti IV. Kütle çekim kuvveti Yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri maddenin cinsine bağlı olarak değişir? A) I ve II D) Il ve IV B) II ve III C) I, II ve III E) I, II, III ve IV PALME
a
re
i söy
az
Günlük hayatta bazen fiziksel kavramların hatalı kullanımı-
na rastlanabilir. Bu bağlamda bir sınıftaki üç öğrenci yaptığı
ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi ifade ediyor.
Hande: Ağırlığım 56 kg'dır.
Kenan : Bu gün havanın ısısı 24 °C'dir.
Erol: Bisikletimle 50 m/s'lik süratle okula geldim.
Bu öğrencilerden hangilerinin ifade ettiği bilgiler fizik-
sel kavramların hatalı kullanımına örnek olarak göste-
rilebilir?
A) Yalnız Hande
C) Yalnız Erol
Kafa Dengi
E) Kenan ve Erol
B) Yalnız Kenan
D) Hande ve Kenan
1
1
I
1
I
I
1
1
I
I
I
I
1
I
I
I
21
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
a re i söy az Günlük hayatta bazen fiziksel kavramların hatalı kullanımı- na rastlanabilir. Bu bağlamda bir sınıftaki üç öğrenci yaptığı ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi ifade ediyor. Hande: Ağırlığım 56 kg'dır. Kenan : Bu gün havanın ısısı 24 °C'dir. Erol: Bisikletimle 50 m/s'lik süratle okula geldim. Bu öğrencilerden hangilerinin ifade ettiği bilgiler fizik- sel kavramların hatalı kullanımına örnek olarak göste- rilebilir? A) Yalnız Hande C) Yalnız Erol Kafa Dengi E) Kenan ve Erol B) Yalnız Kenan D) Hande ve Kenan 1 1 I 1 I I 1 1 I I I I 1 I I I 21
miş
ük
N
V
aler
8. Fizikte kullanılan bazı büyüklükler birimleriyle
birlikte aşağıda verilmiştir..
• Zaman (saniye)
Kuvvet (newton)
• Özkütle
(kilogram/metreküp)
●
Enerji (joule)
• Uzunluk (metre)
• Basınç (newton/metrekare)
Bu büyüklüklerden hangileri temel büyük-
Jüktür?
A) Özkütle - Basınç
B) Zaman - Uzunluk
C) Kuvvet - Özkütle
D) Enerji - Kuvvet
E) Basınç - Enerji
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
miş ük N V aler 8. Fizikte kullanılan bazı büyüklükler birimleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.. • Zaman (saniye) Kuvvet (newton) • Özkütle (kilogram/metreküp) ● Enerji (joule) • Uzunluk (metre) • Basınç (newton/metrekare) Bu büyüklüklerden hangileri temel büyük- Jüktür? A) Özkütle - Basınç B) Zaman - Uzunluk C) Kuvvet - Özkütle D) Enerji - Kuvvet E) Basınç - Enerji
11. Temel ve türetilmiş büyüklüklerle ilgili,
I. Temel büyüklüklerin tümü skalerdir.
II. Türetilmiş büyüklüklerin tümü vektöreldir.
III. Türetilmiş büyüklüğü türetmek için en az iki temel
büyüklük gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
11. Temel ve türetilmiş büyüklüklerle ilgili, I. Temel büyüklüklerin tümü skalerdir. II. Türetilmiş büyüklüklerin tümü vektöreldir. III. Türetilmiş büyüklüğü türetmek için en az iki temel büyüklük gerekir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir temel büyüklük-
ten bahsedilmemiştir?
A) Benim ağırlığım 600 N'dir.
B) Masanın uzunluğu 2 metre'dir.
C) Bu dirençten 5 A şiddetinde akım geçiyor.
D) Hava sıcaklığı 300 K'dir.
E) Dersin bitmesine 15 saniye kaldı.
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir temel büyüklük- ten bahsedilmemiştir? A) Benim ağırlığım 600 N'dir. B) Masanın uzunluğu 2 metre'dir. C) Bu dirençten 5 A şiddetinde akım geçiyor. D) Hava sıcaklığı 300 K'dir. E) Dersin bitmesine 15 saniye kaldı.
Örnek-14
Fizikte gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre,
+1. Bugün hava çok soğuk
II. 2 kg patates aldım.
III. Ahmet'in boyu Ayşe'den daha uzun
yargılarından hangileri nitel gözlemdir?
-
0
Fizik
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
Örnek-14 Fizikte gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, +1. Bugün hava çok soğuk II. 2 kg patates aldım. III. Ahmet'in boyu Ayşe'den daha uzun yargılarından hangileri nitel gözlemdir? - 0