Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mıknatıslar Soruları

7. K ve L mıknatısları, kütleleri eşit ve özdeş olan iki oyuncak
arabanın üzerine sabitleniyor ve aynı anda serbest bırakılan
arabalar, O noktasında çarpışıyor.
S
K
N
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
S
D) I ve III
L
d₁ > d₂ olduğuna göre,
L mıknatısı, K'den daha güçlü bir mıknatıstır.
L mıknatısının kütlesi, K'nin kütlesinden daha büyüktür.
III. K'ye etki eden çekme kuvveti, L'ye etki eden çekme kuv-
vetinden büyüktür.
N
C) II ve III
E) I, II ve III
K
Fizik
Mıknatıslar
7. K ve L mıknatısları, kütleleri eşit ve özdeş olan iki oyuncak arabanın üzerine sabitleniyor ve aynı anda serbest bırakılan arabalar, O noktasında çarpışıyor. S K N yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II S D) I ve III L d₁ > d₂ olduğuna göre, L mıknatısı, K'den daha güçlü bir mıknatıstır. L mıknatısının kütlesi, K'nin kütlesinden daha büyüktür. III. K'ye etki eden çekme kuvveti, L'ye etki eden çekme kuv- vetinden büyüktür. N C) II ve III E) I, II ve III K
K
Selim, bir dinamometre ve iki özdeş mıknatısla şekilde verilen
deney düzeneğini hazırlıyor. Düşey düzlemde mıknatıslar ara-
sındaki mesafeyi değiştirerek dinamometrede okunan değerleri
kaydediyor.
N
S
IN
Dinamometre
d
S
D) II ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Tvell
2d
Buna göre,
Selim iki mıknatıs arasındaki mesafeyi, bağımsız değiş-
ken olarak belirlemiştir.
II. Selim iki mıknatıs arasındaki çekim kuvvetinin uzaklığa
bağlı değişimini gözlemlemektedir.
III. Yerin tepki kuvveti, dinamometrede okunan değere eşit-
VION
Cive II
yer
E) I/II ve III
ARAAGAS
Fizik
Mıknatıslar
K Selim, bir dinamometre ve iki özdeş mıknatısla şekilde verilen deney düzeneğini hazırlıyor. Düşey düzlemde mıknatıslar ara- sındaki mesafeyi değiştirerek dinamometrede okunan değerleri kaydediyor. N S IN Dinamometre d S D) II ve II yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Tvell 2d Buna göre, Selim iki mıknatıs arasındaki mesafeyi, bağımsız değiş- ken olarak belirlemiştir. II. Selim iki mıknatıs arasındaki çekim kuvvetinin uzaklığa bağlı değişimini gözlemlemektedir. III. Yerin tepki kuvveti, dinamometrede okunan değere eşit- VION Cive II yer E) I/II ve III ARAAGAS
3. Küveler eşit demir ve bakır parçaları bir iple özdeş
mıknatısların üzerlerine şekildeki gibi asilip denge-
lenmiştir.
Demir
N
S
C) T₁
T₂ = T₂ > T3
√₂ = T3
T₂ ip
Demir
S
N
Bakır
İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıra-
sıyla T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
Tavan
N
S Yatay (yer)
B) T₁ = T₂ = T3
D) T₂ > T₁ > T₂
E) TJ > T₂ 2
23
Fizik
Mıknatıslar
3. Küveler eşit demir ve bakır parçaları bir iple özdeş mıknatısların üzerlerine şekildeki gibi asilip denge- lenmiştir. Demir N S C) T₁ T₂ = T₂ > T3 √₂ = T3 T₂ ip Demir S N Bakır İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıra- sıyla T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? Tavan N S Yatay (yer) B) T₁ = T₂ = T3 D) T₂ > T₁ > T₂ E) TJ > T₂ 2 23
Bilimleri
akatsa-
ubukları
denge
ğıdaki-
3. Özdeş iki mıknatıs S₁ ve S₂ ipleri
ile asılarak şekildeki gibi dengelen-
miştir. Bu durumda iplerdeki gerilme
kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla T,
, dir.
ve T₂0
Buna göre, her iki ipin boyu daha
kısa olsaydı T₁ ve T₂ için ne söyle-
nebilirdi?
T₁
A) Değişmezdi
B) Değişmezdi
C) Azalırdı
D) Azalırdı
E) Artardı
T₂
Azalırdı
Artardı
Artardı
Değişmezdi
Artardı
S, ipi
N
S
S₂ ipi
S
N
Fizik
Mıknatıslar
Bilimleri akatsa- ubukları denge ğıdaki- 3. Özdeş iki mıknatıs S₁ ve S₂ ipleri ile asılarak şekildeki gibi dengelen- miştir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla T, , dir. ve T₂0 Buna göre, her iki ipin boyu daha kısa olsaydı T₁ ve T₂ için ne söyle- nebilirdi? T₁ A) Değişmezdi B) Değişmezdi C) Azalırdı D) Azalırdı E) Artardı T₂ Azalırdı Artardı Artardı Değişmezdi Artardı S, ipi N S S₂ ipi S N
3.
Pusula iğnesi ile ilgili,
1.
Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzex - güney
doğrultusu ile yaptığı açıya eğilme açısı denir.
Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey
kutbunu gösterir.
II.
III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü
gösterecek şekilde dengelenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Ive III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Mıknatıslar
3. Pusula iğnesi ile ilgili, 1. Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzex - güney doğrultusu ile yaptığı açıya eğilme açısı denir. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey kutbunu gösterir. II. III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü gösterecek şekilde dengelenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Ive III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
SORU 1:
X
Z
||
T
U
V
Üç mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgileri modeli şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. Y ve Z zıt kutuplardır.
II. X ve V aynı kutuptur.
III. I. mıknatısının Y kutbu III. mıknatısın V kutbunu iter.
yargılarından hangileri doğru olur.
Fizik
Mıknatıslar
SORU 1: X Z || T U V Üç mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgileri modeli şekildeki gibidir. Buna göre; I. Y ve Z zıt kutuplardır. II. X ve V aynı kutuptur. III. I. mıknatısının Y kutbu III. mıknatısın V kutbunu iter. yargılarından hangileri doğru olur.
1. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıkılaş-
tırma özelliğine o maddenin "manyetik geçirgenliği" denir.
μ: Boşluğun manyetik geçirgenliği,
u: Maddenin manyetik geçirgenliği,
: Bağıl manyetik geçirgenliği
tanımlarına göre,
1.
μ ≥ 1 ise bu tür maddelere paramanyetik madde denir.
III.
II. <1 ise bu tür maddelere diyamanyetik madde denir.
M₂
>> ise bu tür maddelere ferromanyetik madde denir.
yargılarından hangileri doğrudur?
M₂
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
1. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıkılaş- tırma özelliğine o maddenin "manyetik geçirgenliği" denir. μ: Boşluğun manyetik geçirgenliği, u: Maddenin manyetik geçirgenliği, : Bağıl manyetik geçirgenliği tanımlarına göre, 1. μ ≥ 1 ise bu tür maddelere paramanyetik madde denir. III. II. <1 ise bu tür maddelere diyamanyetik madde denir. M₂ >> ise bu tür maddelere ferromanyetik madde denir. yargılarından hangileri doğrudur? M₂ B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8.
Bir çubuk mıknatıs/ağırlık merkezinden bir iple bağ-
lanıp;
Ekvatorda asıldığında kuzey-güney doğrultusun-
da yere paralel olarak,
Manyetik kuzey ve güney kutuplara yakın yerde
asıldığında yere dik olarak dengeleniyor.
Buna göre, bu deneyden Dünya'nın manyetik ala-
ni ile ilgili;
1. Kuzey - güney doğrultusundadır.
II. Ekvator'da yere paraleldir.
III. Kutuplara yakın yerlerde yere diktir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
7.0
B) Yalnız II
C) Yalnız III
11
E), II ve III
Fizik
Mıknatıslar
8. Bir çubuk mıknatıs/ağırlık merkezinden bir iple bağ- lanıp; Ekvatorda asıldığında kuzey-güney doğrultusun- da yere paralel olarak, Manyetik kuzey ve güney kutuplara yakın yerde asıldığında yere dik olarak dengeleniyor. Buna göre, bu deneyden Dünya'nın manyetik ala- ni ile ilgili; 1. Kuzey - güney doğrultusundadır. II. Ekvator'da yere paraleldir. III. Kutuplara yakın yerlerde yere diktir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve II 7.0 B) Yalnız II C) Yalnız III 11 E), II ve III
YETİK ALAN - II
0
O noktasının çevresinde dönebilen bir pusula iğnesine
çubuk mıknatıs yaklaştırılıyor. Pusula iğnesi Dünya'nın
manyetik alanından dolayı Şekil I'deki gibi dengede
kalıyor.
TOstokul
S N
S
D) I ve It
Şekil
Çubuk mıknatıs uzaklaştırılırsa pusula iğnesi,
||
Şekil II
y
Testi 19
Şekil Il'deki numaralanmış konumlardan hangileri
gibi dengede kalabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
4. Özdeş K, L, M mıknatısları yatay sürtünmesiz düzlemde
sekildolla
Fizik
Mıknatıslar
YETİK ALAN - II 0 O noktasının çevresinde dönebilen bir pusula iğnesine çubuk mıknatıs yaklaştırılıyor. Pusula iğnesi Dünya'nın manyetik alanından dolayı Şekil I'deki gibi dengede kalıyor. TOstokul S N S D) I ve It Şekil Çubuk mıknatıs uzaklaştırılırsa pusula iğnesi, || Şekil II y Testi 19 Şekil Il'deki numaralanmış konumlardan hangileri gibi dengede kalabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II 4. Özdeş K, L, M mıknatısları yatay sürtünmesiz düzlemde sekildolla
n
n
CL
7. KL demir çubuğu K ucundan çubuk mıknatısa ok yönünde
sürtünerek mıknatıslık özelliği kazanıyor. KL demir çubu.
ğu toplu iğnelere yaklaştırıldığında toplu iğneler Şekil-
deki gibi mıknatısa asılı kalıyor.
K
Demir
N
Şekil -1
S
D) I ve II
Şekil - II
K
AS
BN
Buna göre;
1.
Demir çubuğun K ucu N, L ucu S olur. V
II. Toplu iğne dokunarak mıknatıslanmış olur.
III. Toplu iğnenin A ucu N, B ucu S olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
n n CL 7. KL demir çubuğu K ucundan çubuk mıknatısa ok yönünde sürtünerek mıknatıslık özelliği kazanıyor. KL demir çubu. ğu toplu iğnelere yaklaştırıldığında toplu iğneler Şekil- deki gibi mıknatısa asılı kalıyor. K Demir N Şekil -1 S D) I ve II Şekil - II K AS BN Buna göre; 1. Demir çubuğun K ucu N, L ucu S olur. V II. Toplu iğne dokunarak mıknatıslanmış olur. III. Toplu iğnenin A ucu N, B ucu S olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
Once
Tanımak
Lazım
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş
mıknatıslar, şekildeki konumlara sabitlenmiştir.
A) 1
5
P
B) 2
N
Demir
2d
Buna göre, mıknatıslar arasına şekildeki konumdan
serbest bırakılan demir bir bilye, 1, 2, 3, 4, 5
yönlerinden hangisine doğru harekete başlayabilir?
C) 3 D) 4
nmakta olan K, L ve M mıknatısları
MANYE
E) 5
gededir.
Fizik
Mıknatıslar
Once Tanımak Lazım Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş mıknatıslar, şekildeki konumlara sabitlenmiştir. A) 1 5 P B) 2 N Demir 2d Buna göre, mıknatıslar arasına şekildeki konumdan serbest bırakılan demir bir bilye, 1, 2, 3, 4, 5 yönlerinden hangisine doğru harekete başlayabilir? C) 3 D) 4 nmakta olan K, L ve M mıknatısları MANYE E) 5 gededir.
X
O
1-3
F
X 4
F 3
Z
d
D) I ve II
37°
O noktası etrafında dönebilen bir Z mıknatısı, X ve
Y mıknatıslarının etkisi ile belirtilen konumda den-
gededir.
Buna göre,
X. X mıknatısının 1 numaralı kutbu N dir.
Y mıknatısının 2 numaralı kutbu S dir.
X
X ve Y nin Z ye uyguladıkları kuvvetlerin oranı
tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(sin37° = 0,6, cos37° = 0,8)
A) Yalnız I
karekök
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Eşit uz
konum
İletke
hang
lir?
A) Ya
4.
0.26
122
231
Fizik
Mıknatıslar
X O 1-3 F X 4 F 3 Z d D) I ve II 37° O noktası etrafında dönebilen bir Z mıknatısı, X ve Y mıknatıslarının etkisi ile belirtilen konumda den- gededir. Buna göre, X. X mıknatısının 1 numaralı kutbu N dir. Y mıknatısının 2 numaralı kutbu S dir. X X ve Y nin Z ye uyguladıkları kuvvetlerin oranı tür. yargılarından hangileri doğrudur? (sin37° = 0,6, cos37° = 0,8) A) Yalnız I karekök B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III Eşit uz konum İletke hang lir? A) Ya 4. 0.26 122 231
6. Özdeş mıknatıslar birbirine yaklaştırıldığında şekill'de
itme, şekil Il'de çekme ve şekil IIl'de çekme kuvveti oluş-
maktadır.
Habang naishion
LAT
Let
Şekil - 1
@
LEY
|
NSSN Z
F
NS
Buna göre, I, II ve III no'lu kutuplar aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
N
F
SNbr
Şekil - III
=
||
SZSZ Z
N
N
NS
N
|||
Şekil - 11
=
|||
NSSNS
Goue
Seto
Fizik
Mıknatıslar
6. Özdeş mıknatıslar birbirine yaklaştırıldığında şekill'de itme, şekil Il'de çekme ve şekil IIl'de çekme kuvveti oluş- maktadır. Habang naishion LAT Let Şekil - 1 @ LEY | NSSN Z F NS Buna göre, I, II ve III no'lu kutuplar aşağıdakilerden hangisi gibidir? N F SNbr Şekil - III = || SZSZ Z N N NS N ||| Şekil - 11 = ||| NSSNS Goue Seto
Test 3
1.
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi
T₁₁
X K
Y M
↑
T₂
L
D) II ve III
P
İplerle asılı şekildeki X mıknatısına Y mıknatısı ok yö-
nünde doğrusal olarak yaklaştırıldığında, T₁ ve T₂ ip
gerilme kuvvetleri azalıyor.
Buna göre,
1. K ve M zıt işaretli kutuplardır.
II. L ve P aynı işaretli kutuplardır.
III. M ve P zıt işaretli kutuplardır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I ve III
C) I ve II
W3
Fizik
Mıknatıslar
Test 3 1. Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi T₁₁ X K Y M ↑ T₂ L D) II ve III P İplerle asılı şekildeki X mıknatısına Y mıknatısı ok yö- nünde doğrusal olarak yaklaştırıldığında, T₁ ve T₂ ip gerilme kuvvetleri azalıyor. Buna göre, 1. K ve M zıt işaretli kutuplardır. II. L ve P aynı işaretli kutuplardır. III. M ve P zıt işaretli kutuplardır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) I ve III C) I ve II W3
8. 1. Doğal mıknatısı yakın tutma
II. Isıtma
III. Demir çekiçle dövme
Yukarıdakilerden hangileri demir bir çubuğun ge-
çici olarak mıknatıslanmasını sağlar?
A) Yalnız I
D) I ve III
5-B 6-D 7-A
B) Yalnız II
8-D
C) Yalnız III
E) II ve III
Sekilde
manyeti
AIK
Fizik
Mıknatıslar
8. 1. Doğal mıknatısı yakın tutma II. Isıtma III. Demir çekiçle dövme Yukarıdakilerden hangileri demir bir çubuğun ge- çici olarak mıknatıslanmasını sağlar? A) Yalnız I D) I ve III 5-B 6-D 7-A B) Yalnız II 8-D C) Yalnız III E) II ve III Sekilde manyeti AIK
A
N S
Orta noktalardan geçen eksenler etrafında dönebilen
I, II, III ve IV nolu pusula ibreleri, bir çubuk mıknatısın
manyetik alanı içerisinde şekildeki konumlardan serbest
bırakılıyor.
N
D) II ve III
IV
S
N
S
SN
A
S
Buna göre, pusula ibrelerinden hangileri verilen ko-
numda dengede kalamaz?
A) I ve II
B) I ve III
Eve IV
N
C) I ve IV
A
Fizik
Mıknatıslar
A N S Orta noktalardan geçen eksenler etrafında dönebilen I, II, III ve IV nolu pusula ibreleri, bir çubuk mıknatısın manyetik alanı içerisinde şekildeki konumlardan serbest bırakılıyor. N D) II ve III IV S N S SN A S Buna göre, pusula ibrelerinden hangileri verilen ko- numda dengede kalamaz? A) I ve II B) I ve III Eve IV N C) I ve IV A