Mıknatıslar Soruları

7. K ve L mıknatısları, kütleleri eşit ve özdeş olan iki oyuncak
arabanın üzerine sabitleniyor ve aynı anda serbest bırakılan
arabalar, O noktasında çarpışıyor.
S
K
N
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
S
D) I ve III
L
d₁ > d₂ olduğuna göre,
L mıknatısı, K'den daha güçlü bir mıknatıstır.
L mıknatısının kütlesi, K'nin kütlesinden daha büyüktür.
III. K'ye etki eden çekme kuvveti, L'ye etki eden çekme kuv-
vetinden büyüktür.
N
C) II ve III
E) I, II ve III
K
Fizik
Mıknatıslar
7. K ve L mıknatısları, kütleleri eşit ve özdeş olan iki oyuncak arabanın üzerine sabitleniyor ve aynı anda serbest bırakılan arabalar, O noktasında çarpışıyor. S K N yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II S D) I ve III L d₁ > d₂ olduğuna göre, L mıknatısı, K'den daha güçlü bir mıknatıstır. L mıknatısının kütlesi, K'nin kütlesinden daha büyüktür. III. K'ye etki eden çekme kuvveti, L'ye etki eden çekme kuv- vetinden büyüktür. N C) II ve III E) I, II ve III K
K
Selim, bir dinamometre ve iki özdeş mıknatısla şekilde verilen
deney düzeneğini hazırlıyor. Düşey düzlemde mıknatıslar ara-
sındaki mesafeyi değiştirerek dinamometrede okunan değerleri
kaydediyor.
N
S
IN
Dinamometre
d
S
D) II ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Tvell
2d
Buna göre,
Selim iki mıknatıs arasındaki mesafeyi, bağımsız değiş-
ken olarak belirlemiştir.
II. Selim iki mıknatıs arasındaki çekim kuvvetinin uzaklığa
bağlı değişimini gözlemlemektedir.
III. Yerin tepki kuvveti, dinamometrede okunan değere eşit-
VION
Cive II
yer
E) I/II ve III
ARAAGAS
Fizik
Mıknatıslar
K Selim, bir dinamometre ve iki özdeş mıknatısla şekilde verilen deney düzeneğini hazırlıyor. Düşey düzlemde mıknatıslar ara- sındaki mesafeyi değiştirerek dinamometrede okunan değerleri kaydediyor. N S IN Dinamometre d S D) II ve II yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Tvell 2d Buna göre, Selim iki mıknatıs arasındaki mesafeyi, bağımsız değiş- ken olarak belirlemiştir. II. Selim iki mıknatıs arasındaki çekim kuvvetinin uzaklığa bağlı değişimini gözlemlemektedir. III. Yerin tepki kuvveti, dinamometrede okunan değere eşit- VION Cive II yer E) I/II ve III ARAAGAS
3. Küveler eşit demir ve bakır parçaları bir iple özdeş
mıknatısların üzerlerine şekildeki gibi asilip denge-
lenmiştir.
Demir
N
S
C) T₁
T₂ = T₂ > T3
√₂ = T3
T₂ ip
Demir
S
N
Bakır
İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıra-
sıyla T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
Tavan
N
S Yatay (yer)
B) T₁ = T₂ = T3
D) T₂ > T₁ > T₂
E) TJ > T₂ 2
23
Fizik
Mıknatıslar
3. Küveler eşit demir ve bakır parçaları bir iple özdeş mıknatısların üzerlerine şekildeki gibi asilip denge- lenmiştir. Demir N S C) T₁ T₂ = T₂ > T3 √₂ = T3 T₂ ip Demir S N Bakır İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sıra- sıyla T₁, T₂, T3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? Tavan N S Yatay (yer) B) T₁ = T₂ = T3 D) T₂ > T₁ > T₂ E) TJ > T₂ 2 23
Bilimleri
akatsa-
ubukları
denge
ğıdaki-
3. Özdeş iki mıknatıs S₁ ve S₂ ipleri
ile asılarak şekildeki gibi dengelen-
miştir. Bu durumda iplerdeki gerilme
kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla T,
, dir.
ve T₂0
Buna göre, her iki ipin boyu daha
kısa olsaydı T₁ ve T₂ için ne söyle-
nebilirdi?
T₁
A) Değişmezdi
B) Değişmezdi
C) Azalırdı
D) Azalırdı
E) Artardı
T₂
Azalırdı
Artardı
Artardı
Değişmezdi
Artardı
S, ipi
N
S
S₂ ipi
S
N
Fizik
Mıknatıslar
Bilimleri akatsa- ubukları denge ğıdaki- 3. Özdeş iki mıknatıs S₁ ve S₂ ipleri ile asılarak şekildeki gibi dengelen- miştir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla T, , dir. ve T₂0 Buna göre, her iki ipin boyu daha kısa olsaydı T₁ ve T₂ için ne söyle- nebilirdi? T₁ A) Değişmezdi B) Değişmezdi C) Azalırdı D) Azalırdı E) Artardı T₂ Azalırdı Artardı Artardı Değişmezdi Artardı S, ipi N S S₂ ipi S N
san
an-
el-
TEST
K
1
ok
DK ve M
Boyutları özdeş olan nötr K, L, M çubukları ve nötr P çelik
bilyesi sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda sabit
tutulmaktadır. P çelik bilyesi serbest bırakılınca ok yönünde
harekete başlıyor.
Buna göre K, L, M çubuklarından hangileri kesinlikle
mıknatıstır?
M
(Yerin manyetik alanı ve kütle çekimi önemsenmeyecektir)
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve L
E) L ve M
3.
Sür
kon
yör
Bu
ti a
A)
B
C
E
Fizik
Mıknatıslar
san an- el- TEST K 1 ok DK ve M Boyutları özdeş olan nötr K, L, M çubukları ve nötr P çelik bilyesi sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda sabit tutulmaktadır. P çelik bilyesi serbest bırakılınca ok yönünde harekete başlıyor. Buna göre K, L, M çubuklarından hangileri kesinlikle mıknatıstır? M (Yerin manyetik alanı ve kütle çekimi önemsenmeyecektir) A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L E) L ve M 3. Sür kon yör Bu ti a A) B C E
3.
Pusula iğnesi ile ilgili,
1.
Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzex - güney
doğrultusu ile yaptığı açıya eğilme açısı denir.
Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey
kutbunu gösterir.
II.
III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü
gösterecek şekilde dengelenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Ive III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Mıknatıslar
3. Pusula iğnesi ile ilgili, 1. Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzex - güney doğrultusu ile yaptığı açıya eğilme açısı denir. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey kutbunu gösterir. II. III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü gösterecek şekilde dengelenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Ive III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
K = 2Mg
2. Ağırlığı G olan düzgün türdeş bir çubuğun uçlarına K,
L mıknatısları, bu mıknatısların altına da P, R mıknatıs-
ları yerleştirilerek şekildeki düzenek oluşturuluyor. Mik-
natıslar özdeş olup, çubuk şekildeki gibi yatay dengede
kalıyor.
K
P
1
3
1
A)) N
B) N
C)
S
D)
E)
S
S
l
2
Z ZZZS
N
N
yer (yatay)
İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sıfır olmadığı-
na göre, mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutupları-
nın işareti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
N
ip
N
l
3
S
2
ISSN
4
L
R
yatay
4
SZSNS
Ic
1.
Fizik
Mıknatıslar
K = 2Mg 2. Ağırlığı G olan düzgün türdeş bir çubuğun uçlarına K, L mıknatısları, bu mıknatısların altına da P, R mıknatıs- ları yerleştirilerek şekildeki düzenek oluşturuluyor. Mik- natıslar özdeş olup, çubuk şekildeki gibi yatay dengede kalıyor. K P 1 3 1 A)) N B) N C) S D) E) S S l 2 Z ZZZS N N yer (yatay) İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sıfır olmadığı- na göre, mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutupları- nın işareti aşağıdakilerden hangisi olabilir? N ip N l 3 S 2 ISSN 4 L R yatay 4 SZSNS Ic 1.
SORU 1:
X
Z
||
T
U
V
Üç mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgileri modeli şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. Y ve Z zıt kutuplardır.
II. X ve V aynı kutuptur.
III. I. mıknatısının Y kutbu III. mıknatısın V kutbunu iter.
yargılarından hangileri doğru olur.
Fizik
Mıknatıslar
SORU 1: X Z || T U V Üç mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgileri modeli şekildeki gibidir. Buna göre; I. Y ve Z zıt kutuplardır. II. X ve V aynı kutuptur. III. I. mıknatısının Y kutbu III. mıknatısın V kutbunu iter. yargılarından hangileri doğru olur.
5. Cern'de bir öğrenci elinde pusula ile ayakta durmaktadır.
Buna göre;
FİZİK TYT DEN
1. Pusulanın N kutbu aşağı eğilmiştir.
II. Coğrafi kuzey tarafına mıknatısın S kutbu yönelmiştir.
III. Öğrenci güneye doğru yürümeye başlarsa mıknatıs-
taki eğilme azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) II ve III
I ve III
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
5. Cern'de bir öğrenci elinde pusula ile ayakta durmaktadır. Buna göre; FİZİK TYT DEN 1. Pusulanın N kutbu aşağı eğilmiştir. II. Coğrafi kuzey tarafına mıknatısın S kutbu yönelmiştir. III. Öğrenci güneye doğru yürümeye başlarsa mıknatıs- taki eğilme azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III I ve III C) Yalnız II E) I, II ve III
2.
A) Yalnız I
D) I ve III
X
duvar
N
X
Kutup şiddetleri M ve M olan iki mıknatıs arasındaki uzaklık
d iken, sürtünme katsayısının k olduğu yatay düzlemde ancak
dengede kalabilmektedir.
Mıknatıslara etkiyen sürtünme kuvvetinin hesaplanabilmesi
için,
1. My ve My kutup şiddetleri,
II. d: Mıknatıslar arası uzaklık,
III. k: Sürtünme katsayısı
niceliklerinden hangilerini bilmek yeterlidir?
(İki mıknatıs arası manyetik kuvvet katsayısının bilindiği kabul
edilecektir.)
d
S N
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
duvar
Fizik
Mıknatıslar
2. A) Yalnız I D) I ve III X duvar N X Kutup şiddetleri M ve M olan iki mıknatıs arasındaki uzaklık d iken, sürtünme katsayısının k olduğu yatay düzlemde ancak dengede kalabilmektedir. Mıknatıslara etkiyen sürtünme kuvvetinin hesaplanabilmesi için, 1. My ve My kutup şiddetleri, II. d: Mıknatıslar arası uzaklık, III. k: Sürtünme katsayısı niceliklerinden hangilerini bilmek yeterlidir? (İki mıknatıs arası manyetik kuvvet katsayısının bilindiği kabul edilecektir.) d S N B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II duvar
1. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıkılaş-
tırma özelliğine o maddenin "manyetik geçirgenliği" denir.
μ: Boşluğun manyetik geçirgenliği,
u: Maddenin manyetik geçirgenliği,
: Bağıl manyetik geçirgenliği
tanımlarına göre,
1.
μ ≥ 1 ise bu tür maddelere paramanyetik madde denir.
III.
II. <1 ise bu tür maddelere diyamanyetik madde denir.
M₂
>> ise bu tür maddelere ferromanyetik madde denir.
yargılarından hangileri doğrudur?
M₂
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
1. Maddelerin manyetik alan çizgilerini seyrekleştirme ya da sıkılaş- tırma özelliğine o maddenin "manyetik geçirgenliği" denir. μ: Boşluğun manyetik geçirgenliği, u: Maddenin manyetik geçirgenliği, : Bağıl manyetik geçirgenliği tanımlarına göre, 1. μ ≥ 1 ise bu tür maddelere paramanyetik madde denir. III. II. <1 ise bu tür maddelere diyamanyetik madde denir. M₂ >> ise bu tür maddelere ferromanyetik madde denir. yargılarından hangileri doğrudur? M₂ B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
egram: @yksyardimcingd
İLİMLERİ TESTİ
lanlarına ait toplam 20 soru vardır.
Kısmına işaretleyiniz.
ki
2²
By
3. Tanecikli yapı, esneklik, eylemsizlik gibi mıknatıs-
lık da maddesel özelliklerden biridir. Ancak sadece
birkaç madde, mıknatıslık özelliği gösterir. Demir,
nikel, kobalt elementleri ile bu elementlerin alaşım-
larını kendine çekme özelliği gösteren maddelere
"mıknatıs", bu özelliğe de "mıknatıslık özelliği" de-
nir.
Sadece yukarıda verilen bilgiye bakılarak,
Demir, nikel, kobalt gibi maddeler; mıknatıslık
özelliği gösterir.
D) I ve II
H. Mıknatıslar, doğada kendiliğinden bulunabildiği
gibi yapay olarak da elde edilebilir.
III. Doğadaki her madde, mıknatıslık özelliği gös-
Termez.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
alnız III
Fizik
Mıknatıslar
egram: @yksyardimcingd İLİMLERİ TESTİ lanlarına ait toplam 20 soru vardır. Kısmına işaretleyiniz. ki 2² By 3. Tanecikli yapı, esneklik, eylemsizlik gibi mıknatıs- lık da maddesel özelliklerden biridir. Ancak sadece birkaç madde, mıknatıslık özelliği gösterir. Demir, nikel, kobalt elementleri ile bu elementlerin alaşım- larını kendine çekme özelliği gösteren maddelere "mıknatıs", bu özelliğe de "mıknatıslık özelliği" de- nir. Sadece yukarıda verilen bilgiye bakılarak, Demir, nikel, kobalt gibi maddeler; mıknatıslık özelliği gösterir. D) I ve II H. Mıknatıslar, doğada kendiliğinden bulunabildiği gibi yapay olarak da elde edilebilir. III. Doğadaki her madde, mıknatıslık özelliği gös- Termez. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III alnız III
8.
Bir çubuk mıknatıs/ağırlık merkezinden bir iple bağ-
lanıp;
Ekvatorda asıldığında kuzey-güney doğrultusun-
da yere paralel olarak,
Manyetik kuzey ve güney kutuplara yakın yerde
asıldığında yere dik olarak dengeleniyor.
Buna göre, bu deneyden Dünya'nın manyetik ala-
ni ile ilgili;
1. Kuzey - güney doğrultusundadır.
II. Ekvator'da yere paraleldir.
III. Kutuplara yakın yerlerde yere diktir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
7.0
B) Yalnız II
C) Yalnız III
11
E), II ve III
Fizik
Mıknatıslar
8. Bir çubuk mıknatıs/ağırlık merkezinden bir iple bağ- lanıp; Ekvatorda asıldığında kuzey-güney doğrultusun- da yere paralel olarak, Manyetik kuzey ve güney kutuplara yakın yerde asıldığında yere dik olarak dengeleniyor. Buna göre, bu deneyden Dünya'nın manyetik ala- ni ile ilgili; 1. Kuzey - güney doğrultusundadır. II. Ekvator'da yere paraleldir. III. Kutuplara yakın yerlerde yere diktir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve II 7.0 B) Yalnız II C) Yalnız III 11 E), II ve III
7, Yatay düzlemdeki üç özdeş mıknatısın uçlarından
eşit uzaklıktaki O noktasına konulan pusula iğnesi
şekildeki gibi dengede kalıyor.
ABONDO
Yerin manyetik alanı önemsenmediğine göre,
mıknatısların 1, 2, 3 nolu uçlarının kutup
işaretleri ne olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
1
N NSSN
d
2SSSNS
d
N.
3
SNSSN
Fizik
Mıknatıslar
7, Yatay düzlemdeki üç özdeş mıknatısın uçlarından eşit uzaklıktaki O noktasına konulan pusula iğnesi şekildeki gibi dengede kalıyor. ABONDO Yerin manyetik alanı önemsenmediğine göre, mıknatısların 1, 2, 3 nolu uçlarının kutup işaretleri ne olabilir? A) B) C) D) E) 1 N NSSN d 2SSSNS d N. 3 SNSSN
= 22 +
TYT/Fen Bilimleri
5. Demir ve mıknatıs, sürtünmesiz düzlemde K ve L
ipleri bağlanarak şekildeki gibi dengelenmiştir.
K
ipi Demir
A
Mıknatıs
yatay
K ipi kesildiğinde demir mıknatısa t, sürede, L ipi ke-
sildiğinde ise mıknatıs demire t₂ sürede ulaşıyor.
t, ve t₂ süreleri farklı olduğuna göre,
Yalnız I
YO
1. Başlangıçta iplerdeki gerilme kuvvetlerinin bü-
yüklükleri farklıdır.
II. Mıknatısın ve demirin kütleleri farklıdır.
III. Her iki durumda da ipin kesilmesi sonucu kütle
çekim kuvveti iş yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
E) Il y
D) Iye 11
L
ipi
|||
C) Yalnız III
2mik
Fizik
Mıknatıslar
= 22 + TYT/Fen Bilimleri 5. Demir ve mıknatıs, sürtünmesiz düzlemde K ve L ipleri bağlanarak şekildeki gibi dengelenmiştir. K ipi Demir A Mıknatıs yatay K ipi kesildiğinde demir mıknatısa t, sürede, L ipi ke- sildiğinde ise mıknatıs demire t₂ sürede ulaşıyor. t, ve t₂ süreleri farklı olduğuna göre, Yalnız I YO 1. Başlangıçta iplerdeki gerilme kuvvetlerinin bü- yüklükleri farklıdır. II. Mıknatısın ve demirin kütleleri farklıdır. III. Her iki durumda da ipin kesilmesi sonucu kütle çekim kuvveti iş yapmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II E) Il y D) Iye 11 L ipi ||| C) Yalnız III 2mik
ekil-
libe
P
len
II
+11
DA
15.
X ve Y çubuk mıknatısları yatay durumda
F₁ ve F, kuvvetleri ile dengelenmiştir.
lent!
B
SNF₂
Y
Tilldalo ja leipnish hob
X
a
FNS
3
1.10
a > ß olduğuna göre;
I. X in ağırlığı Y ninkinden büyüktür.
II. F₂ kuvveti F₁ den büyüktür.
III. X in kutup şiddeti Y ninkinden küçük-
tür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğ
rudur? (Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
bilernes
2016 D
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
TAN
nels
-ses ienio mansiquauxilios
bip
Fizik
Mıknatıslar
ekil- libe P len II +11 DA 15. X ve Y çubuk mıknatısları yatay durumda F₁ ve F, kuvvetleri ile dengelenmiştir. lent! B SNF₂ Y Tilldalo ja leipnish hob X a FNS 3 1.10 a > ß olduğuna göre; I. X in ağırlığı Y ninkinden büyüktür. II. F₂ kuvveti F₁ den büyüktür. III. X in kutup şiddeti Y ninkinden küçük- tür. yargılarından hangileri kesinlikle doğ rudur? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II bilernes 2016 D D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III TAN nels -ses ienio mansiquauxilios bip