Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alternatif Akım Soruları

1.
1.Ünite
KLMN
3m →
m
d uzunluklu, m, m, 3m kütleli türdeş çubuklar şekildeki gibi birleş-
tirilerek üçgen çerçeve elde ediliyor.
Buna göre, üçgen çerçevenin ağırlık merkezi nerede olur?
(Noktalar arası mesafeler eşittir.)
A) KL arasında
C) LM arasında
E) MN arasında
B) L noktasında
D) M noktasında
Fizik
Alternatif Akım
1. 1.Ünite KLMN 3m → m d uzunluklu, m, m, 3m kütleli türdeş çubuklar şekildeki gibi birleş- tirilerek üçgen çerçeve elde ediliyor. Buna göre, üçgen çerçevenin ağırlık merkezi nerede olur? (Noktalar arası mesafeler eşittir.) A) KL arasında C) LM arasında E) MN arasında B) L noktasında D) M noktasında
8.
Mox. Sin 20ft
Bir değişken akım devresinde, gerilim denklemi
V60 Sin ot'dir. Değişken akım denklemi ise
O
10 sin (oot-)dir. V = Vox. SM Zift
6
Buna göre; devrede harcanan güc Racwatttir?
A) 300/3 B) 150/3
Vrox
C)750) 75/3
Vetiam : Yoox. Sin 20+) 75/3 EX-50-
E50
V MOY=
6
letter = 1 mex-sm ² lit+
40 42.2
34
Z
L
11.
ÈÉSEN ÜÇRE
JESEN
LA
102= 6-2
C
6
Fizik
Alternatif Akım
8. Mox. Sin 20ft Bir değişken akım devresinde, gerilim denklemi V60 Sin ot'dir. Değişken akım denklemi ise O 10 sin (oot-)dir. V = Vox. SM Zift 6 Buna göre; devrede harcanan güc Racwatttir? A) 300/3 B) 150/3 Vrox C)750) 75/3 Vetiam : Yoox. Sin 20+) 75/3 EX-50- E50 V MOY= 6 letter = 1 mex-sm ² lit+ 40 42.2 34 Z L 11. ÈÉSEN ÜÇRE JESEN LA 102= 6-2 C 6
f
23:03 O
A/Alternatif Akım - Transformatörler
Ankara Yayıncılık
3. Sığası C olan bir sığaç alternatif akım devresine şekildeki
gibi bağlanmıştır.
Bilgini Sina
C
QHD+ ll
RKY/
Buna göre,
1. Sığacın levhalarında depolanan yük işareti sürekli de-
ğişir.
2017
II. C artarsa devrede dolanan etkin akım azalır.
III. Sığacın levhaları arasındaki gerilim farkı, kaynağın
gerilimine eşit oluncaya kadar devreden yük akışı
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
E) II ve III
C) I ve II
Bir sığac
4. Özdeş K, L ve M lambaları sırasıyla bobin, sığaç ve ohmik
dirençle seri olarak bağlanmıştır.
Buna
1.
ya
F
Fizik
Alternatif Akım
f 23:03 O A/Alternatif Akım - Transformatörler Ankara Yayıncılık 3. Sığası C olan bir sığaç alternatif akım devresine şekildeki gibi bağlanmıştır. Bilgini Sina C QHD+ ll RKY/ Buna göre, 1. Sığacın levhalarında depolanan yük işareti sürekli de- ğişir. 2017 II. C artarsa devrede dolanan etkin akım azalır. III. Sığacın levhaları arasındaki gerilim farkı, kaynağın gerilimine eşit oluncaya kadar devreden yük akışı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III E) II ve III C) I ve II Bir sığac 4. Özdeş K, L ve M lambaları sırasıyla bobin, sığaç ve ohmik dirençle seri olarak bağlanmıştır. Buna 1. ya F
6.
ob
Bir bobin, bir kondansatör, müzik çalar ve özdeş hoparlörler-
den oluşan devre şekildeki gibi kuruluyor. Müzik çalar farklı fre-
kans değerlerine sahip ve üst üste binen çok sayıda alternatif
gerilim oluşturarak hoparlörlerden ses çıkmaktadır. Hoparlör-
lerde tiz sesler yüksek frekanslı sinyallerle, bas sesler ise dü-
şük frekanslı sinyallerle oluşturulmaktadır.
X
kondansatör
A) Yalnız I
Müzik
çalar
bobin
eeeeeee
Buna göre,
Bir müzik çalındığında X hoparlörü Y'ye göre daha tiz ses-
ler çıkarır.
Bir müzik çalındığında Y hoparlörü X'e göre daha tiz ses-
ler çıkarır.
InD) I ve III
III. Müzik çalarda oluşan alternatif gerilimin frekansı artırılırsa
X hoparlöründeki ses seviyesi yükselir.
yargılarından hangileri doğrudur?
c
B) Yalniz II
1E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Alternatif Akım
6. ob Bir bobin, bir kondansatör, müzik çalar ve özdeş hoparlörler- den oluşan devre şekildeki gibi kuruluyor. Müzik çalar farklı fre- kans değerlerine sahip ve üst üste binen çok sayıda alternatif gerilim oluşturarak hoparlörlerden ses çıkmaktadır. Hoparlör- lerde tiz sesler yüksek frekanslı sinyallerle, bas sesler ise dü- şük frekanslı sinyallerle oluşturulmaktadır. X kondansatör A) Yalnız I Müzik çalar bobin eeeeeee Buna göre, Bir müzik çalındığında X hoparlörü Y'ye göre daha tiz ses- ler çıkarır. Bir müzik çalındığında Y hoparlörü X'e göre daha tiz ses- ler çıkarır. InD) I ve III III. Müzik çalarda oluşan alternatif gerilimin frekansı artırılırsa X hoparlöründeki ses seviyesi yükselir. yargılarından hangileri doğrudur? c B) Yalniz II 1E) II ve III C) Yalnız III
7. Kendine magenta zemin üzerine cyan renkli F harfiyle bir
logo yapan fizik öğretmeni Ferhat Bey tabelasını mavi, kır-
mızı ve yeşil ışıkla ayrı ayrı aydınlatıyor.
Cyan
A) Yalnız mavi
B) Yalnız kırmızı
C) Yalnız yeşil
D) Kırmızı veya mavi
E) Kırmızı veya yeşil
Magenta
Hangi renk ışıklarla aydınlatıldığında tabeladaki F harfi
okunabilir?
Fizik
Alternatif Akım
7. Kendine magenta zemin üzerine cyan renkli F harfiyle bir logo yapan fizik öğretmeni Ferhat Bey tabelasını mavi, kır- mızı ve yeşil ışıkla ayrı ayrı aydınlatıyor. Cyan A) Yalnız mavi B) Yalnız kırmızı C) Yalnız yeşil D) Kırmızı veya mavi E) Kırmızı veya yeşil Magenta Hangi renk ışıklarla aydınlatıldığında tabeladaki F harfi okunabilir?
yal
A) Yalnız Y
Dye II
Con
Şekildeki elektrik devresinde yüklü bir sığaç ve R diren-
ci birbirine bağlanmıştır.
A)
0
D) Ai
R
wwww
0
E) II ve III
HH
Açık olan anahtar kapatılırsa, R direncinden geçen
akım şiddetinin (i) zamana (t) bağlı grafiği aşağıda-
kilerden hangisi gibi olur?
B) Ai
0
A
C) Yalnız III
C) Ai
E) Ai
0
lışık
verm
0
+/=/
Fizik
Alternatif Akım
yal A) Yalnız Y Dye II Con Şekildeki elektrik devresinde yüklü bir sığaç ve R diren- ci birbirine bağlanmıştır. A) 0 D) Ai R wwww 0 E) II ve III HH Açık olan anahtar kapatılırsa, R direncinden geçen akım şiddetinin (i) zamana (t) bağlı grafiği aşağıda- kilerden hangisi gibi olur? B) Ai 0 A C) Yalnız III C) Ai E) Ai 0 lışık verm 0 +/=/
3.
A) 11.
4)
8
V=90√2 sin 100t
Şekildeki elektrik devresinde bobin özindüksiyon katsayısı
0,8 H, kondansatörün sığası C iken devre rezonans halindedir.
Buna göre, kapasitörün sığası kaç Faradtır?
10-3
L=0,8 H
0000000
0000
D) 10-3
C
HH
B). 10
8
E) 10-²
C) 2. 10-3
Fizik
Alternatif Akım
3. A) 11. 4) 8 V=90√2 sin 100t Şekildeki elektrik devresinde bobin özindüksiyon katsayısı 0,8 H, kondansatörün sığası C iken devre rezonans halindedir. Buna göre, kapasitörün sığası kaç Faradtır? 10-3 L=0,8 H 0000000 0000 D) 10-3 C HH B). 10 8 E) 10-² C) 2. 10-3
2.
Bir alternatif akım devresinde maksimum potansiyel farkı
100√2, frekansı 25 Hertz olan üretecin, empedansi 50 ohm dur.
Buna göre, akım denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) i = 100√2 sin 50t
B) i = 50√2 sin 100t
C) i = 4√2 sin 50t
D) i = 2√2 sin 100nt
E) i = 2√2 sin 50rt
Fizik
Alternatif Akım
2. Bir alternatif akım devresinde maksimum potansiyel farkı 100√2, frekansı 25 Hertz olan üretecin, empedansi 50 ohm dur. Buna göre, akım denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) i = 100√2 sin 50t B) i = 50√2 sin 100t C) i = 4√2 sin 50t D) i = 2√2 sin 100nt E) i = 2√2 sin 50rt
2.
R=202
www
V=100√2 sin100 t
Şekildeki alternatif akım devresinde,
1. Empadans 292 dur.
II. Etkin akım 50A dır.
-1
III. Akımın frekansı 100s dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Alternatif Akım
2. R=202 www V=100√2 sin100 t Şekildeki alternatif akım devresinde, 1. Empadans 292 dur. II. Etkin akım 50A dır. -1 III. Akımın frekansı 100s dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2.
Şekildeki alternatif akım dev-
resinde lamba ışık veriyor.
Lambanın parlaklığını artır-
mak için,
I. Sığacın levhalarını bir-
birine yaklaştırma
II. Üretecin uçları arasında-
A) Yalnız I
ki gerilimin etkin değerini artırma
III. Üretecin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri sabit tutula-
rak frekansını artırma
işlemlerinden hangisi yapılmalıdır?
D) ya da III
eyja
Lamba
B) Yalnız III
C) I ya da II
C
E) I ya da Il ya da III
Fizik
Alternatif Akım
2. Şekildeki alternatif akım dev- resinde lamba ışık veriyor. Lambanın parlaklığını artır- mak için, I. Sığacın levhalarını bir- birine yaklaştırma II. Üretecin uçları arasında- A) Yalnız I ki gerilimin etkin değerini artırma III. Üretecin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri sabit tutula- rak frekansını artırma işlemlerinden hangisi yapılmalıdır? D) ya da III eyja Lamba B) Yalnız III C) I ya da II C E) I ya da Il ya da III
ELEKTROSTATİK VE MANYETİZMA
6. Dikdörtgen iletken bir tel, düzgün manyetik alan içerisinde f
frekansı ile döndürülünce oluşan alternatif gerilim denklemi
V=E. sin (@. t) dir.
Bu dikdörtgen iletken tel, 2f frekansıyla döndürüldü-
ğünde oluşan alternatif gerilimin denklemi aşağıdakiler-
den hangisi olur?
E
12/20
A) V =
.
sin (2-t)
B) V = &- sin (2-t)
C) Vesin (20-t)
D) V = 28 sin (20-t)
E) V = 28-sin (
t)
T
n
ya
A)
Fizik
Alternatif Akım
ELEKTROSTATİK VE MANYETİZMA 6. Dikdörtgen iletken bir tel, düzgün manyetik alan içerisinde f frekansı ile döndürülünce oluşan alternatif gerilim denklemi V=E. sin (@. t) dir. Bu dikdörtgen iletken tel, 2f frekansıyla döndürüldü- ğünde oluşan alternatif gerilimin denklemi aşağıdakiler- den hangisi olur? E 12/20 A) V = . sin (2-t) B) V = &- sin (2-t) C) Vesin (20-t) D) V = 28 sin (20-t) E) V = 28-sin ( t) T n ya A)
n
ESENY
12.
D) I ve III
L=0,02 H
m
V=144√2.sin100zt
Özindüksiyon kat sayısı 0,02 Henry olan bobinin
uçlarına, V = 144√2.sin100nt volt denklemi ile
verilen alternatif gerilim kaynağı bağlanmıştır.
Bobinin ohmik direnci önemsenmediğine göre,
1. Bobinin indüktansı 6 Q dur.
D) I ve III
A
II. Bobinin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri
144 volt tur.
III. Ampermetrenin gösterdiği değer 12 amperdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(π = 3 alınacaktır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
=
3.
yar
A)
Fizik
Alternatif Akım
n ESENY 12. D) I ve III L=0,02 H m V=144√2.sin100zt Özindüksiyon kat sayısı 0,02 Henry olan bobinin uçlarına, V = 144√2.sin100nt volt denklemi ile verilen alternatif gerilim kaynağı bağlanmıştır. Bobinin ohmik direnci önemsenmediğine göre, 1. Bobinin indüktansı 6 Q dur. D) I ve III A II. Bobinin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri 144 volt tur. III. Ampermetrenin gösterdiği değer 12 amperdir. yargılarından hangileri doğrudur? (π = 3 alınacaktır.) A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il = 3. yar A)
k
D
16
Sekildeki elektrik devresi yüksüz sığaç, lamba, üreteç ve
anahtardan oluşturulmuştur.
V
Anahtar kapatıldığında,
1. Lamba sürekli yanar.
II. Lamba hiçbir zaman yanmaz.
K
III. Sığaç tamamen yükleninceye kadar lamba yanar,
daha sonra söner.
D) I ve II
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve Ill
Yalnız III
Fizik
Alternatif Akım
k D 16 Sekildeki elektrik devresi yüksüz sığaç, lamba, üreteç ve anahtardan oluşturulmuştur. V Anahtar kapatıldığında, 1. Lamba sürekli yanar. II. Lamba hiçbir zaman yanmaz. K III. Sığaç tamamen yükleninceye kadar lamba yanar, daha sonra söner. D) I ve II yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve Ill Yalnız III
Soru 7
Verimi % 90 olan bir transformatörün primerine etkin değeri 400 V
olan alternatif gerilim uygulandığında primerden 2,5 A şiddetinde etkin
akım geçerken, sekonderden 4 A şiddetinde etkin akım geçiyor.
Buna göre, sekonderden elde edilen alternatif gerilimin etkin de-
ğeri kaç V tur?
A) 900
D)175
B) 450
E) 75
C) 225
Fizik
Alternatif Akım
Soru 7 Verimi % 90 olan bir transformatörün primerine etkin değeri 400 V olan alternatif gerilim uygulandığında primerden 2,5 A şiddetinde etkin akım geçerken, sekonderden 4 A şiddetinde etkin akım geçiyor. Buna göre, sekonderden elde edilen alternatif gerilimin etkin de- ğeri kaç V tur? A) 900 D)175 B) 450 E) 75 C) 225
R
ww
Şekildeki alternatif akım devresinden geçen akı-
min etkin değerini artırmak için;
1. Uygulanan gerilimin frekansı
✓
II. Kondansatörün sığası
III. Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık X
niceliklerinden hangileri artırılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Ivell
E) I, II ve III
10:47 ✓
Kanka sadece 1.ye bakar misin 10:47
Biz genelde hep induktif veya kapasitif
reaktansin frekansi adina konusuyoruz
da gerilimin frekansi ne alaka acaba?
Fizik
Alternatif Akım
R ww Şekildeki alternatif akım devresinden geçen akı- min etkin değerini artırmak için; 1. Uygulanan gerilimin frekansı ✓ II. Kondansatörün sığası III. Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık X niceliklerinden hangileri artırılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) Ivell E) I, II ve III 10:47 ✓ Kanka sadece 1.ye bakar misin 10:47 Biz genelde hep induktif veya kapasitif reaktansin frekansi adina konusuyoruz da gerilimin frekansi ne alaka acaba?
empedans demek
demektir.
Direnc yatay
siga asagi dogru
direnc bobin siga
vektorel toplam
bobin de
yalıtkan
K
N
17
R
Ve
Şekildeki kondansatörün levhaları arasına die-
lektrik sabiti havanınkinden daha büyük olan bir
yalıtkan konursa,
1. Empedans
II. M-N arasındaki etkin gerilim X
III. Etkin akım
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız II
B) Yalnız IIL
D) I ve III
E) I, II ve III
M
yukari dogru
gosterilir hep
C) I've II
Fizik
Alternatif Akım
empedans demek demektir. Direnc yatay siga asagi dogru direnc bobin siga vektorel toplam bobin de yalıtkan K N 17 R Ve Şekildeki kondansatörün levhaları arasına die- lektrik sabiti havanınkinden daha büyük olan bir yalıtkan konursa, 1. Empedans II. M-N arasındaki etkin gerilim X III. Etkin akım niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız II B) Yalnız IIL D) I ve III E) I, II ve III M yukari dogru gosterilir hep C) I've II