Alternatif Akım Soruları

1.
1.Ünite
KLMN
3m →
m
d uzunluklu, m, m, 3m kütleli türdeş çubuklar şekildeki gibi birleş-
tirilerek üçgen çerçeve elde ediliyor.
Buna göre, üçgen çerçevenin ağırlık merkezi nerede olur?
(Noktalar arası mesafeler eşittir.)
A) KL arasında
C) LM arasında
E) MN arasında
B) L noktasında
D) M noktasında
Fizik
Alternatif Akım
1. 1.Ünite KLMN 3m → m d uzunluklu, m, m, 3m kütleli türdeş çubuklar şekildeki gibi birleş- tirilerek üçgen çerçeve elde ediliyor. Buna göre, üçgen çerçevenin ağırlık merkezi nerede olur? (Noktalar arası mesafeler eşittir.) A) KL arasında C) LM arasında E) MN arasında B) L noktasında D) M noktasında
8.
Mox. Sin 20ft
Bir değişken akım devresinde, gerilim denklemi
V60 Sin ot'dir. Değişken akım denklemi ise
O
10 sin (oot-)dir. V = Vox. SM Zift
6
Buna göre; devrede harcanan güc Racwatttir?
A) 300/3 B) 150/3
Vrox
C)750) 75/3
Vetiam : Yoox. Sin 20+) 75/3 EX-50-
E50
V MOY=
6
letter = 1 mex-sm ² lit+
40 42.2
34
Z
L
11.
ÈÉSEN ÜÇRE
JESEN
LA
102= 6-2
C
6
Fizik
Alternatif Akım
8. Mox. Sin 20ft Bir değişken akım devresinde, gerilim denklemi V60 Sin ot'dir. Değişken akım denklemi ise O 10 sin (oot-)dir. V = Vox. SM Zift 6 Buna göre; devrede harcanan güc Racwatttir? A) 300/3 B) 150/3 Vrox C)750) 75/3 Vetiam : Yoox. Sin 20+) 75/3 EX-50- E50 V MOY= 6 letter = 1 mex-sm ² lit+ 40 42.2 34 Z L 11. ÈÉSEN ÜÇRE JESEN LA 102= 6-2 C 6
6.
Xo = √(+
My
C₁
Gerilim denklemi V200 sin100mtlan alter-
natif akım kaynağına bağlı sığacın kapasitansi
Xc = 10 'dur. Buna göre;
X ₂ = 1
I. Devredeki etkin akım 20A'dy.
1000
Sığacın sığa değeri
T
(11)
110 Devrede sığaç üzerinde güç harcanmaz
alen bir Now gende un
yargılarından hangileri doğrudur? sabit)
conti
A) I ve III
V= 200 sin100mt
10
1934
B) II ve III
2üfe
Farad'dır.
C) I, II ve I
D) Yalnız II
E) Yalnız III
Echan Ever Sin ₂ oft
7
Fizik
Alternatif Akım
6. Xo = √(+ My C₁ Gerilim denklemi V200 sin100mtlan alter- natif akım kaynağına bağlı sığacın kapasitansi Xc = 10 'dur. Buna göre; X ₂ = 1 I. Devredeki etkin akım 20A'dy. 1000 Sığacın sığa değeri T (11) 110 Devrede sığaç üzerinde güç harcanmaz alen bir Now gende un yargılarından hangileri doğrudur? sabit) conti A) I ve III V= 200 sin100mt 10 1934 B) II ve III 2üfe Farad'dır. C) I, II ve I D) Yalnız II E) Yalnız III Echan Ever Sin ₂ oft 7
f
23:03 O
A/Alternatif Akım - Transformatörler
Ankara Yayıncılık
3. Sığası C olan bir sığaç alternatif akım devresine şekildeki
gibi bağlanmıştır.
Bilgini Sina
C
QHD+ ll
RKY/
Buna göre,
1. Sığacın levhalarında depolanan yük işareti sürekli de-
ğişir.
2017
II. C artarsa devrede dolanan etkin akım azalır.
III. Sığacın levhaları arasındaki gerilim farkı, kaynağın
gerilimine eşit oluncaya kadar devreden yük akışı
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
E) II ve III
C) I ve II
Bir sığac
4. Özdeş K, L ve M lambaları sırasıyla bobin, sığaç ve ohmik
dirençle seri olarak bağlanmıştır.
Buna
1.
ya
F
Fizik
Alternatif Akım
f 23:03 O A/Alternatif Akım - Transformatörler Ankara Yayıncılık 3. Sığası C olan bir sığaç alternatif akım devresine şekildeki gibi bağlanmıştır. Bilgini Sina C QHD+ ll RKY/ Buna göre, 1. Sığacın levhalarında depolanan yük işareti sürekli de- ğişir. 2017 II. C artarsa devrede dolanan etkin akım azalır. III. Sığacın levhaları arasındaki gerilim farkı, kaynağın gerilimine eşit oluncaya kadar devreden yük akışı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III E) II ve III C) I ve II Bir sığac 4. Özdeş K, L ve M lambaları sırasıyla bobin, sığaç ve ohmik dirençle seri olarak bağlanmıştır. Buna 1. ya F
vr
83
11.
6-E
This
1
7-D
21
E)
m
d
zaman
t
8-D
d
0
21
zaman
ld
9-A
**
Sürtünmesiz, eşit d uzunluğundaki bölümlerden oluşan yatay
düzlem üzerinde duran m kütleli cisim, yatay doğrultudaki
büyüklüğündeki kuvvet ile itildiğinde hız büyüklüğü verilen de
ğerleri alıyor.
21
Buna göre, 4d uzunluğundaki yolun kaç d lik kısmı kesin
likle sürtünmelidir?
A) 0
B) 1
G₁²
d
D
zaman
10-B
E) 4
11-D
Fizik
Alternatif Akım
vr 83 11. 6-E This 1 7-D 21 E) m d zaman t 8-D d 0 21 zaman ld 9-A ** Sürtünmesiz, eşit d uzunluğundaki bölümlerden oluşan yatay düzlem üzerinde duran m kütleli cisim, yatay doğrultudaki büyüklüğündeki kuvvet ile itildiğinde hız büyüklüğü verilen de ğerleri alıyor. 21 Buna göre, 4d uzunluğundaki yolun kaç d lik kısmı kesin likle sürtünmelidir? A) 0 B) 1 G₁² d D zaman 10-B E) 4 11-D
2.
V
0
A Sürat
t
2t 3t 4t
Yukarıda bir hareketlinin sürat - zaman grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre hareketlinin yörüngesi,
Hareketli A noktasın-
dan B noktasına gitmiş-
tir.
Zaman
Hareketli A noktasından bir tur
atarak yine A noktasına gelmiş-
tir.
yargılarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I
Yalnız II
D) I ve II
A.-
Hareketli A noktasından B noktasına gitmiştir.
B
Ap
EI, II ve III
ESEN YAYINLAR
Yalnız III
Fizik
Alternatif Akım
2. V 0 A Sürat t 2t 3t 4t Yukarıda bir hareketlinin sürat - zaman grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre hareketlinin yörüngesi, Hareketli A noktasın- dan B noktasına gitmiş- tir. Zaman Hareketli A noktasından bir tur atarak yine A noktasına gelmiş- tir. yargılarından hangileri olabilir? A) Yalnız I Yalnız II D) I ve II A.- Hareketli A noktasından B noktasına gitmiştir. B Ap EI, II ve III ESEN YAYINLAR Yalnız III
**CONATIF AKIM
2
1. Sığaç ve alternatif akım kaynağı ile şekildeki alternatif akım
devresi oluşturulmuştur.
c=
Sığaç
Ve
Ivell
]
Sığacın levhaları arasına şekildeki yalıtkan cisim yer-
leştirilirse,
1
L
2 Tif L
1. Sığacın kapasitánsı artar.
II. Devreden geçen etkin akım altar
III. Sığacın sığası azalır.
aliyX
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Yalnız II
ALTERNATİF AK
Et ve III
ini seki
C) Yalnız III
2. X, Y,ve Z sığaçlarının sığaları, uçları arasındaki potansi-
3.
Fizik
Alternatif Akım
**CONATIF AKIM 2 1. Sığaç ve alternatif akım kaynağı ile şekildeki alternatif akım devresi oluşturulmuştur. c= Sığaç Ve Ivell ] Sığacın levhaları arasına şekildeki yalıtkan cisim yer- leştirilirse, 1 L 2 Tif L 1. Sığacın kapasitánsı artar. II. Devreden geçen etkin akım altar III. Sığacın sığası azalır. aliyX yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Yalnız II ALTERNATİF AK Et ve III ini seki C) Yalnız III 2. X, Y,ve Z sığaçlarının sığaları, uçları arasındaki potansi- 3.
L
3. Sığaç ve lamba ile kurulu devrede AB uçlarına alter-
natif ve doğru akım kaynakları bağlanıyor.
ww
Xc=
1
guf.c
A
D) II ve III
Koposin
B
reoblers
Buna göre,
1.
Doğru akım kaynağı bağlanırsa lamba yanar ve
bir süre sonra söner.xos delere hede yer
II. Alternatif akım kaynağı bağlanırsa lamba sürekli
yanar.
HT. Doğru akım kaynağı uygulandığında lamba uçları
arasındaki potansiyel fark doğru akım kaynağının
potansiyel farkına eşit olur. S
douleen sare
Polesiyel fele
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve H
E) I, II ve III
orda
kela
iveline esit olur.
Fizik
Alternatif Akım
L 3. Sığaç ve lamba ile kurulu devrede AB uçlarına alter- natif ve doğru akım kaynakları bağlanıyor. ww Xc= 1 guf.c A D) II ve III Koposin B reoblers Buna göre, 1. Doğru akım kaynağı bağlanırsa lamba yanar ve bir süre sonra söner.xos delere hede yer II. Alternatif akım kaynağı bağlanırsa lamba sürekli yanar. HT. Doğru akım kaynağı uygulandığında lamba uçları arasındaki potansiyel fark doğru akım kaynağının potansiyel farkına eşit olur. S douleen sare Polesiyel fele yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve H E) I, II ve III orda kela iveline esit olur.
L
3. Sığaç ve lamba ile kurulu devrede AB uçlarına alter-
natif ve doğru akım kaynakları bağlanıyor.
ww
Xc=
1
guf.c
A
D) II ve III
Koposin
B
reoblers
Buna göre,
1.
Doğru akım kaynağı bağlanırsa lamba yanar ve
bir süre sonra söner.xos delere hede yer
II. Alternatif akım kaynağı bağlanırsa lamba sürekli
yanar.
HT. Doğru akım kaynağı uygulandığında lamba uçları
arasındaki potansiyel fark doğru akım kaynağının
potansiyel farkına eşit olur. S
douleen sare
Polesiyel fele
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve H
E) I, II ve III
orda
kela
iveline esit olur.
Fizik
Alternatif Akım
L 3. Sığaç ve lamba ile kurulu devrede AB uçlarına alter- natif ve doğru akım kaynakları bağlanıyor. ww Xc= 1 guf.c A D) II ve III Koposin B reoblers Buna göre, 1. Doğru akım kaynağı bağlanırsa lamba yanar ve bir süre sonra söner.xos delere hede yer II. Alternatif akım kaynağı bağlanırsa lamba sürekli yanar. HT. Doğru akım kaynağı uygulandığında lamba uçları arasındaki potansiyel fark doğru akım kaynağının potansiyel farkına eşit olur. S douleen sare Polesiyel fele yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve H E) I, II ve III orda kela iveline esit olur.
14.
2
D) I ve II
Jeneratör, elektrik üretiminde kullanılan alettir, N sarım-
li tel çerçeve etrafında mıknatısların döndürülmesi ile
indüksiyon emk'sı elde edilir.
Elde edilen indüksiyon emk'sının daha büyük olması
için,
1. N artipllmalı.
II. Çerçeve daha hızlı döndürülmeli.
III. Çerçevenin alanı artırılmalı.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
DNI ve III
NL-5 (C SERİSİ)
E) I, II ve III
Fizik
Alternatif Akım
14. 2 D) I ve II Jeneratör, elektrik üretiminde kullanılan alettir, N sarım- li tel çerçeve etrafında mıknatısların döndürülmesi ile indüksiyon emk'sı elde edilir. Elde edilen indüksiyon emk'sının daha büyük olması için, 1. N artipllmalı. II. Çerçeve daha hızlı döndürülmeli. III. Çerçevenin alanı artırılmalı. işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III DNI ve III NL-5 (C SERİSİ) E) I, II ve III
8.
FEN LİSELERİ İÇİN
(A₁)
-mmm
A) Yalnız A₁
(A₂)
moooo
19
(A3)
Bobin, direnç ve kondansatörlerle şekildeki elektrik
devreleri kurulmuştur. sigas
Buna göre, A₁, A₂ ve A3 ampermetrelerinden han-
gilerinden akım geçebilir?
(Bobinlerin ohmik direnci önemsizdir.)
D) A₂ ve A3
HH
B) Yalnız A₂
E) A₁, A2 ve A3
C) Yalnız A3
Fizik
Alternatif Akım
8. FEN LİSELERİ İÇİN (A₁) -mmm A) Yalnız A₁ (A₂) moooo 19 (A3) Bobin, direnç ve kondansatörlerle şekildeki elektrik devreleri kurulmuştur. sigas Buna göre, A₁, A₂ ve A3 ampermetrelerinden han- gilerinden akım geçebilir? (Bobinlerin ohmik direnci önemsizdir.) D) A₂ ve A3 HH B) Yalnız A₂ E) A₁, A2 ve A3 C) Yalnız A3
9.
Direnç, bobin ve sığaç seri bağlı olacak biçimde al
natif akım kaynağına bağlandığında devre rezonans
durumunda olmaktadır.
Buna göre,
xe-xe
1. Sığaçın kapasitif reaktansı ile bobinin indüktansı
birbirine eşittir.
II. Devre akımı maksimumdur.
III. Alternatif gerilim kaynağının gerilimi değiştirilme-
den frekansı değiştirilirse, devre akımı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve fil
D) Yalnız II
B) II ve III
E) Yalnız III
C) I ve II
Fizik
Alternatif Akım
9. Direnç, bobin ve sığaç seri bağlı olacak biçimde al natif akım kaynağına bağlandığında devre rezonans durumunda olmaktadır. Buna göre, xe-xe 1. Sığaçın kapasitif reaktansı ile bobinin indüktansı birbirine eşittir. II. Devre akımı maksimumdur. III. Alternatif gerilim kaynağının gerilimi değiştirilme- den frekansı değiştirilirse, devre akımı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve fil D) Yalnız II B) II ve III E) Yalnız III C) I ve II
14. Bir bobinde depolanan manyetik enerji için aşağıdaki-
lerden hangileri doğrudur?
I. Geçen akımla doğru orantılı,
II. Geçen akımın karesiyle doğru orantılı,
III. Özindüksiyon katsayısıyla doğru orantılı,
IV. Hepsi.
(a) I ve III
(b) II ve III
(c) I ve II
(d) IV
tar
(a
19. Öz
10.
(a
20. Kar
(a)
Fizik
Alternatif Akım
14. Bir bobinde depolanan manyetik enerji için aşağıdaki- lerden hangileri doğrudur? I. Geçen akımla doğru orantılı, II. Geçen akımın karesiyle doğru orantılı, III. Özindüksiyon katsayısıyla doğru orantılı, IV. Hepsi. (a) I ve III (b) II ve III (c) I ve II (d) IV tar (a 19. Öz 10. (a 20. Kar (a)
mektedir. İki 9. Bir solenoidin özindüksiyon katsayısı için aşağıdakiler-
emk si olu-
den hangileri doğrudur?
1. Sarım sayısı ile doğru orantılı,
II. Kesit yüzölçümü ile doğru orantılı,
III. Sarım sayısının karesiyle doğru orantılı,
IV. Uzunluğuyla ters orantılı.
(a) I ve II
(b) II, III ve IV
(c) I ve IV
Fizik
Alternatif Akım
mektedir. İki 9. Bir solenoidin özindüksiyon katsayısı için aşağıdakiler- emk si olu- den hangileri doğrudur? 1. Sarım sayısı ile doğru orantılı, II. Kesit yüzölçümü ile doğru orantılı, III. Sarım sayısının karesiyle doğru orantılı, IV. Uzunluğuyla ters orantılı. (a) I ve II (b) II, III ve IV (c) I ve IV
7. Elektronik bir müzik çalarda şarkı çalındığı esnada mü-
zik çaların ses sinyali çıkışında, farklı frekans değerleri-
ne sahip ve üst üste binmiş çok sayıda alternatif gerilim
oluşmaktadır. Böyle bir müzik çaların ses sinyali çıkışı
ile hoparlör arasına A ve B uçları arası boş bırakılacak
biçimde bir devre şekildeki gibi bağlanmıştır.
Müzik
çalar
I. bobin,
II.) reosta,
III. kondansatör
A
O
Bu devrenin, bas sesleri oluşturan düşük frekanslı sin-
yallere karşı daha büyük, tiz sesleri oluşturan yüksek
frekanslı sinyallere karşı daha küçük direnç oluşturarak;
bas seslerin şiddetini tiz seslere göre daha yüksek oran-
da azaltması istenmektedir. Bunun için devrenin A ve B
uçları arasına sadece bir devre elemanı bağlanacaktır.
Buna göre devrenin A ve B uçları arasına;
A) Yalnız I
B
D) I ve II
devre elemanlarından hangileri bağlanabilir?
B) Yalnız II
Hoparlör
C) Yalnız III
E) I, II ve III
/ Benim Hocam
Fizik
Alternatif Akım
7. Elektronik bir müzik çalarda şarkı çalındığı esnada mü- zik çaların ses sinyali çıkışında, farklı frekans değerleri- ne sahip ve üst üste binmiş çok sayıda alternatif gerilim oluşmaktadır. Böyle bir müzik çaların ses sinyali çıkışı ile hoparlör arasına A ve B uçları arası boş bırakılacak biçimde bir devre şekildeki gibi bağlanmıştır. Müzik çalar I. bobin, II.) reosta, III. kondansatör A O Bu devrenin, bas sesleri oluşturan düşük frekanslı sin- yallere karşı daha büyük, tiz sesleri oluşturan yüksek frekanslı sinyallere karşı daha küçük direnç oluşturarak; bas seslerin şiddetini tiz seslere göre daha yüksek oran- da azaltması istenmektedir. Bunun için devrenin A ve B uçları arasına sadece bir devre elemanı bağlanacaktır. Buna göre devrenin A ve B uçları arasına; A) Yalnız I B D) I ve II devre elemanlarından hangileri bağlanabilir? B) Yalnız II Hoparlör C) Yalnız III E) I, II ve III / Benim Hocam
50-
e-
1
Aydin Yay
ÖRNEK 12
içerisinde iletken sivi (elektrolit) bulunan düzenekte S
kesitinden 5 saniyede + 10 coulombluk yük 1 yönünde
-6 coulombluk yük 2 yönünde geçmektedir.
+
10
IS
2
Buna göre, yüklerin oluşturduğu akım şiddeti ve yö-
nü nedir?
12.3,2 Amper, Yön 1
Fizik
Alternatif Akım
50- e- 1 Aydin Yay ÖRNEK 12 içerisinde iletken sivi (elektrolit) bulunan düzenekte S kesitinden 5 saniyede + 10 coulombluk yük 1 yönünde -6 coulombluk yük 2 yönünde geçmektedir. + 10 IS 2 Buna göre, yüklerin oluşturduğu akım şiddeti ve yö- nü nedir? 12.3,2 Amper, Yön 1