Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Hâl Değişimi ve Isıl Denge Soruları

Soru 732
186
Sıcaklık
X
s'de 2
rside ]
Z
se
Verilen isi
Isı sığaları sırasıyla Cx, Cy ve C₂ olan X, Y ve Z maddelerinin
sıcaklık - verilen isi grafikleri şekilde verilmiştir.
Buna göre, Cx, C, ve C₂ arasındaki ilişki nasıldı?
A) C> Cx > C₂
are
_Bey > C₂ = C₂
x₁ C₂ = C₂ > Cy
D) Cx > Cy = C₂
E) C₂ > Cx = Cy
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
Soru 732 186 Sıcaklık X s'de 2 rside ] Z se Verilen isi Isı sığaları sırasıyla Cx, Cy ve C₂ olan X, Y ve Z maddelerinin sıcaklık - verilen isi grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre, Cx, C, ve C₂ arasındaki ilişki nasıldı? A) C> Cx > C₂ are _Bey > C₂ = C₂ x₁ C₂ = C₂ > Cy D) Cx > Cy = C₂ E) C₂ > Cx = Cy
14.
2
Sabit hacimli kapalı bir kapta X₂ ve Y₂ gazlarının tepkimeye
girmesi sonucu Z gazı oluşmaktadır. Bu tepkimeye ait
maddelerin mol sayılarının zamanla değişim grafiği ve-
8
rilmiştir.
Mol sayısı
0,6
0,4
0,2
X₂
2(g)
Zg
D) II ve III
You
2(g)
1X₂ +/392
0,6
016
10,6
Buna göre, bu tepkime ile ilgili
Z'nin formülü XY3'tür.
Zaman
I.
II. Zamanla molekül sayısı değişmemiştir.
III. Tam verimle gerçekleşmiştir. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve II
(E) I, II ve III
I ve III
38
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
14. 2 Sabit hacimli kapalı bir kapta X₂ ve Y₂ gazlarının tepkimeye girmesi sonucu Z gazı oluşmaktadır. Bu tepkimeye ait maddelerin mol sayılarının zamanla değişim grafiği ve- 8 rilmiştir. Mol sayısı 0,6 0,4 0,2 X₂ 2(g) Zg D) II ve III You 2(g) 1X₂ +/392 0,6 016 10,6 Buna göre, bu tepkime ile ilgili Z'nin formülü XY3'tür. Zaman I. II. Zamanla molekül sayısı değişmemiştir. III. Tam verimle gerçekleşmiştir. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve II (E) I, II ve III I ve III 38
Iması,
el edilecek kadar düşük
ttitreşim hareketinin
erçekleşir.
Il ve III
C) I ve II
AVNISE
5.
1. Isıca yalıtılmış havasız bir ortamda
sıcaklıkları farklı birbirine temas etmeyen
cisimlerin sıcaklıklarının eşitlenmesi
XKışın boş sınıfın öğrenci bulunan sınıftan
daha soğuk olması
III. Kışın oda tavanına yakın havanın oda
zeminine yakın havadan daha sıcak olması
Yukarıdaki olayların hangilerinde ısının ışıma
yoluyla yayılması daha etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
Iması, el edilecek kadar düşük ttitreşim hareketinin erçekleşir. Il ve III C) I ve II AVNISE 5. 1. Isıca yalıtılmış havasız bir ortamda sıcaklıkları farklı birbirine temas etmeyen cisimlerin sıcaklıklarının eşitlenmesi XKışın boş sınıfın öğrenci bulunan sınıftan daha soğuk olması III. Kışın oda tavanına yakın havanın oda zeminine yakın havadan daha sıcak olması Yukarıdaki olayların hangilerinde ısının ışıma yoluyla yayılması daha etkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
akti
Py=T+Fy
BX=FA+²
PUT
I, II ve III
K
Azalır
Özdeş, silindirik K
ve L kaplarındaki
Sivilarda, içlerinde
açılırsa
özdeş demir bilye h
bulunan
buzlar
şekildeki gibi den-
gededir. Kaplar-
L açılırsa
Artar
Buz
SU
Buz
-
O
K
L
daki su yükseklik-
leri eşit ve h iken buzlar eridiğinde K deki su yük-
sekliği hk, L deki de h₁ oluyor.
T
SU
Buna göre, h, hk ve h, arasındaki ilişki nedir?
(Suların sıcaklıkları değişmiyor.)
h> hk = h₁
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
akti Py=T+Fy BX=FA+² PUT I, II ve III K Azalır Özdeş, silindirik K ve L kaplarındaki Sivilarda, içlerinde açılırsa özdeş demir bilye h bulunan buzlar şekildeki gibi den- gededir. Kaplar- L açılırsa Artar Buz SU Buz - O K L daki su yükseklik- leri eşit ve h iken buzlar eridiğinde K deki su yük- sekliği hk, L deki de h₁ oluyor. T SU Buna göre, h, hk ve h, arasındaki ilişki nedir? (Suların sıcaklıkları değişmiyor.) h> hk = h₁
bazı örnekler
almasr
Yalnız III
k
1-
Si
TYT
3.
Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan şekildeki K ve L kapların-
da eşit hacimli sular ve eşit kütleli buzlar ısıl dengededir. Kap-
lardaki eşit kesit alanlı borulara sabit debide 100 °C sıcaklıkta
su gönderilmeye başlanıyor.
Giren
sıcak su
(100 °C)
DENEME-3
Buz
Su
• 0 += E/
K
Borudan
çıkan su
Giren
sıcak su
(100 °C)
Buz
Su
L
Borudan
çıkan su
K'deki borunun boyu L'dekinden kısa olduğuna göre bo-
rulardan aynı süre su aktığında aşağıdaki durumlardan
hangisi kesinlikle olamaz? (Borulara giren su çıkıncaya ka-
dar sürekli soğuyor ve kaplardaki buzlar tümüyle erimiyor.)
deng
forta isi veril
7 suy
A) K kabındaki buzun kütlesi, L kabındaki buzun kütlesinden
küçük kalır.
B) K'deki buzun sıcaklığı, L'deki buzun sıcaklığına eşittir.
C) K'deki borudan çıkan suyun sıcaklığı, L'deki borudan çı-
kan suyun sıcaklığından yüksektir.
D) K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığına
eşittir.
E) K kabındaki suyun aldığı ısı L kabındaki suyun aldığından
daha azdır.
YAYINLARI
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
bazı örnekler almasr Yalnız III k 1- Si TYT 3. Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan şekildeki K ve L kapların- da eşit hacimli sular ve eşit kütleli buzlar ısıl dengededir. Kap- lardaki eşit kesit alanlı borulara sabit debide 100 °C sıcaklıkta su gönderilmeye başlanıyor. Giren sıcak su (100 °C) DENEME-3 Buz Su • 0 += E/ K Borudan çıkan su Giren sıcak su (100 °C) Buz Su L Borudan çıkan su K'deki borunun boyu L'dekinden kısa olduğuna göre bo- rulardan aynı süre su aktığında aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle olamaz? (Borulara giren su çıkıncaya ka- dar sürekli soğuyor ve kaplardaki buzlar tümüyle erimiyor.) deng forta isi veril 7 suy A) K kabındaki buzun kütlesi, L kabındaki buzun kütlesinden küçük kalır. B) K'deki buzun sıcaklığı, L'deki buzun sıcaklığına eşittir. C) K'deki borudan çıkan suyun sıcaklığı, L'deki borudan çı- kan suyun sıcaklığından yüksektir. D) K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığına eşittir. E) K kabındaki suyun aldığı ısı L kabındaki suyun aldığından daha azdır. YAYINLARI
PARAF YAYINLARI
6.
Samet, deniz seviyesinde, isica yalıtılmış bir kaptaki suya bir
parça buz koyduğunda buz kütlesinin zamana göre grafiği
şekildeki gibi oluyor.
I.
0
Buz kütlesi
A) Yalnız I
t 2t 3t
Buna göre, bu grafiğe bakarak Sametin ulaştığı;
t = 0 anında suyun sıcaklığı 0 °C'dir
Zaman
II. t - 2t aralığında su donmaktadır.
III. t = 0 anında buzun sıcaklığı 0 °C'nin altındadır.
IV. 2t-3t aralığında hem suyun hem de buzun sıcaklığı
0 °C'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I, II ve III
Hal Değişimi
B) Yalnız IV
E) I, II ve IV
8. Kışın
den
C) II ve III
Bur
yal
A
9.
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
PARAF YAYINLARI 6. Samet, deniz seviyesinde, isica yalıtılmış bir kaptaki suya bir parça buz koyduğunda buz kütlesinin zamana göre grafiği şekildeki gibi oluyor. I. 0 Buz kütlesi A) Yalnız I t 2t 3t Buna göre, bu grafiğe bakarak Sametin ulaştığı; t = 0 anında suyun sıcaklığı 0 °C'dir Zaman II. t - 2t aralığında su donmaktadır. III. t = 0 anında buzun sıcaklığı 0 °C'nin altındadır. IV. 2t-3t aralığında hem suyun hem de buzun sıcaklığı 0 °C'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) I, II ve III Hal Değişimi B) Yalnız IV E) I, II ve IV 8. Kışın den C) II ve III Bur yal A 9.
Isı ve Sıcaklık
I tanı-
Ci ola-
doğ-
buan,
larını
DO-
3.
Bazı şehirlerde hava sıcaklıkları, farklı termometreler ile ölçü-
lerek şekildeki tablo oluşturuluyor.
Şehir
Münih
Erzurum
New York
Sıcaklık
300
-2 °C
A) Yalnız Erzurum
B) Münih ve Erzurum
Münih
Münih ve New York
D) Erzurum ve New York
E) Münih, Erzurum ve New York
10 °F
&
Buna göre, hangi şehir merkezinde belirtilen sıcaklıkta su
birikintilerinin donması beklenebilir?
(C: Celcius, F: Fahrenheit, K: Kelvin)
Jº
PARAF YAYINLARI
ML
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
Isı ve Sıcaklık I tanı- Ci ola- doğ- buan, larını DO- 3. Bazı şehirlerde hava sıcaklıkları, farklı termometreler ile ölçü- lerek şekildeki tablo oluşturuluyor. Şehir Münih Erzurum New York Sıcaklık 300 -2 °C A) Yalnız Erzurum B) Münih ve Erzurum Münih Münih ve New York D) Erzurum ve New York E) Münih, Erzurum ve New York 10 °F & Buna göre, hangi şehir merkezinde belirtilen sıcaklıkta su birikintilerinin donması beklenebilir? (C: Celcius, F: Fahrenheit, K: Kelvin) Jº PARAF YAYINLARI ML
>
4.
MAESTRO ALFA
Boyutları 6 cm, 3 cm ve 2 cm olan dikdörtgenler prizması bi-
çimindeki aynı maddeden yapılmış homojen K ve L cisimle-
rinden K cisminin sıcaklığı 60 C. L'ninki 30 °C'dir. Bir öğren-
ci bu iki cismin birer yüzeyini birbirine örtüşecek şekilde te-
mas ettirerek isil dengeye gelmelerini sağlayacaktır.
2 cm
3 cm
2 cm
A) t3 <t₂ <t₁
3 cm
S₁
6 cm
D) t₁ = t₁ = t3
S5
S3
B) t3 <t₁ <t₂
S4
6 cm
K 60°C
Öğrenci S, yüzeyi ile Syüzeyini birbirine temas ettirdiğin-
de isil dengeye gelme süresi t., başta S₂ yüzeyi ile Syü-
zeyini birbirine temas ettirdiğinde t, başta S, yüzeyi ile S
yüzeyini birbirine temas ettirdiğinde t3 sürede ısıl dengeye
geliyor.
El
S6
Buna göre; t₁, t₂, t3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisidir? (Cisimler yalnız birbiriyle ısı alışverişi yapıyor.)
+30°€
L
C) t₂ <t₁ = t3
E) t₁ <t₂ <13
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
> 4. MAESTRO ALFA Boyutları 6 cm, 3 cm ve 2 cm olan dikdörtgenler prizması bi- çimindeki aynı maddeden yapılmış homojen K ve L cisimle- rinden K cisminin sıcaklığı 60 C. L'ninki 30 °C'dir. Bir öğren- ci bu iki cismin birer yüzeyini birbirine örtüşecek şekilde te- mas ettirerek isil dengeye gelmelerini sağlayacaktır. 2 cm 3 cm 2 cm A) t3 <t₂ <t₁ 3 cm S₁ 6 cm D) t₁ = t₁ = t3 S5 S3 B) t3 <t₁ <t₂ S4 6 cm K 60°C Öğrenci S, yüzeyi ile Syüzeyini birbirine temas ettirdiğin- de isil dengeye gelme süresi t., başta S₂ yüzeyi ile Syü- zeyini birbirine temas ettirdiğinde t, başta S, yüzeyi ile S yüzeyini birbirine temas ettirdiğinde t3 sürede ısıl dengeye geliyor. El S6 Buna göre; t₁, t₂, t3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisidir? (Cisimler yalnız birbiriyle ısı alışverişi yapıyor.) +30°€ L C) t₂ <t₁ = t3 E) t₁ <t₂ <13
19201231
4.
olaylarından hangilerini gözl
böyle bir söylemde bulunmuş olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
A Sıcaklık
B) I ve II
0
E) I, II ve III)
Birim zamanda eşit ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtılan,
eşit kütleli K, L ve M katı cisimlerinin sıcaklıklarının za-
mana göre değişim grafikleri aşağıdaki gibidir.
K
M
L
C) I ve III
Zaman
ACK>CM>CL B) CL > CM>CK
K
D) CL > CKGM
LİMİT YAYINLARI
K, L ve M katılarının öz ısıları sırasıyla CK, CL ve CM
olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) CCM>CK C) GM>CK > CL
E) CK > C> CM
AVANTAJ DENEMELERİ-1
res
C₁<cm<ck
m²
A)
9
28
Voltm
V
M
R
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
19201231 4. olaylarından hangilerini gözl böyle bir söylemde bulunmuş olabilir? A) Yalnız I D) II ve III A Sıcaklık B) I ve II 0 E) I, II ve III) Birim zamanda eşit ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtılan, eşit kütleli K, L ve M katı cisimlerinin sıcaklıklarının za- mana göre değişim grafikleri aşağıdaki gibidir. K M L C) I ve III Zaman ACK>CM>CL B) CL > CM>CK K D) CL > CKGM LİMİT YAYINLARI K, L ve M katılarının öz ısıları sırasıyla CK, CL ve CM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? B) CCM>CK C) GM>CK > CL E) CK > C> CM AVANTAJ DENEMELERİ-1 res C₁<cm<ck m² A) 9 28 Voltm V M R
9.
Buna göre, X niceliği;
Zaman
Sabit basınç altında erimekte olan buzun X niceliği-
nin zamana karşı değişimi yukarıdaki grafikte veril-
miştir.
1. Sıcaklık
II. Buzun kütlesi
III. Buzun potansiyel enerjisi
hangileri olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
inks
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
9. Buna göre, X niceliği; Zaman Sabit basınç altında erimekte olan buzun X niceliği- nin zamana karşı değişimi yukarıdaki grafikte veril- miştir. 1. Sıcaklık II. Buzun kütlesi III. Buzun potansiyel enerjisi hangileri olabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II inks E) II ve III C) I ve II
TYT
1 atm basınç altında bulunan ve birbiri içerisinde
çözünebilen X, Y ve Z sıvılarının kaynama noktaları
sırası ile 61, 63 ve 100°C'dir.
Bu sıvılarla hazırlanmış
1. X-Y
ll. Y - Z
Ill. X, Y ve Z
karışımlarından hangilerinin tüm bileşenlerine
ayrımsal damıtma ile ayrılması beklenir?
A) Yalnız (
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
C) I ve ll
E) I, Il ve Ill
ä
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
TYT 1 atm basınç altında bulunan ve birbiri içerisinde çözünebilen X, Y ve Z sıvılarının kaynama noktaları sırası ile 61, 63 ve 100°C'dir. Bu sıvılarla hazırlanmış 1. X-Y ll. Y - Z Ill. X, Y ve Z karışımlarından hangilerinin tüm bileşenlerine ayrımsal damıtma ile ayrılması beklenir? A) Yalnız ( D) Il ve Ill B) Yalnız II C) I ve ll E) I, Il ve Ill ä
tirtiyo
T₂ sıcaklığında, fiziksel olarak sadece SIVI veya sadece gaz
hâlde olduğu bilinen saf bir madde düzgün biçimde soğutul-
duğunda sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor.
T₂SIUL
T₁
Sıcaklık (°C) esii sub
0
t₁
Sivi-kati
IS
t2
/ gazi
gaz-sivl
D) t = 0 anındaki T₂ sıcaklığının
JLOVE
→ Zaman (dakika)
ud stop
Buna göre t, vet, dakikaları arasında gerçekleşen hâl de-
ğişiminin kesin olarak belirlenebilmesi için aşağıda veri-
lenlerden hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir?
A) anındaki T, sıcaklığının
B) Maddenin T₂ sıcaklığındaki hâlinin
C) Maddenin verdiği ısı miktarının
I sunlay (A
E) Maddenin hâl değiştirmesi için geçen sürenin
TINTAVAALI
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
tirtiyo T₂ sıcaklığında, fiziksel olarak sadece SIVI veya sadece gaz hâlde olduğu bilinen saf bir madde düzgün biçimde soğutul- duğunda sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. T₂SIUL T₁ Sıcaklık (°C) esii sub 0 t₁ Sivi-kati IS t2 / gazi gaz-sivl D) t = 0 anındaki T₂ sıcaklığının JLOVE → Zaman (dakika) ud stop Buna göre t, vet, dakikaları arasında gerçekleşen hâl de- ğişiminin kesin olarak belirlenebilmesi için aşağıda veri- lenlerden hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A) anındaki T, sıcaklığının B) Maddenin T₂ sıcaklığındaki hâlinin C) Maddenin verdiği ısı miktarının I sunlay (A E) Maddenin hâl değiştirmesi için geçen sürenin TINTAVAALI
1. Bir maddenin kütlesi sabit kalmak şartıyla iç enerjisi arttığın-
da sıcaklığı değişmeyebilir.
Buna göre;
2312)
dondurucuya konulmuş 0 °C sıcaklıktaki 1 kg kütleli su-
yun bir miktarı donarak 0 °C sıcaklıkta 0,5 kg buza ve
0,5 kg suya dönüşmesi,
denmands
[m) →
. dondurucudan dışarıya çıkarılan 0 °C sıcaklıktaki 1 kg küt-
leli buz parçasının bir süre sonra 0 °C sıcaklıkta 0,5 kg su
ve 0,5 kg buza dönüşmesi, x
A) Yalnız I
III bir kaptaki 1 kg kütleli suyun sıcaklığı 100 °C'ye ulaştığın-
da kaynayarak bir süre sonra 100 °C sıcaklıkta 1 kg buha-
ra dönüşmesi V
D) I ve III
haldeğiştiriyo
olaylarından hangileri bu duruma örnek olarak gösteri-
lebilir?
B) Yalnız II
100
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
1. Bir maddenin kütlesi sabit kalmak şartıyla iç enerjisi arttığın- da sıcaklığı değişmeyebilir. Buna göre; 2312) dondurucuya konulmuş 0 °C sıcaklıktaki 1 kg kütleli su- yun bir miktarı donarak 0 °C sıcaklıkta 0,5 kg buza ve 0,5 kg suya dönüşmesi, denmands [m) → . dondurucudan dışarıya çıkarılan 0 °C sıcaklıktaki 1 kg küt- leli buz parçasının bir süre sonra 0 °C sıcaklıkta 0,5 kg su ve 0,5 kg buza dönüşmesi, x A) Yalnız I III bir kaptaki 1 kg kütleli suyun sıcaklığı 100 °C'ye ulaştığın- da kaynayarak bir süre sonra 100 °C sıcaklıkta 1 kg buha- ra dönüşmesi V D) I ve III haldeğiştiriyo olaylarından hangileri bu duruma örnek olarak gösteri- lebilir? B) Yalnız II 100 E) II ve III C) Yalnız III
8.
2a
2a
K
2a a
A) tk=t₁=t
L
2a
D) tk>t>t
2a
Boyutları şekildeki gibi olan erime sıcaklığındaki
K, L, M buz parçaları güneş ışığına bırakıldıkların-
da sırasıyla tk, t, tm sürede tamamen eriyor.
B) tx=tM>L
M
a
a
Güneş ışığının birim yüzeye düşen ışık enerjisi
sabit olduğuna göre; tk, t₁, tm arasındaki ilişki
nedir?
2a
C) t
E) M
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
8. 2a 2a K 2a a A) tk=t₁=t L 2a D) tk>t>t 2a Boyutları şekildeki gibi olan erime sıcaklığındaki K, L, M buz parçaları güneş ışığına bırakıldıkların- da sırasıyla tk, t, tm sürede tamamen eriyor. B) tx=tM>L M a a Güneş ışığının birim yüzeye düşen ışık enerjisi sabit olduğuna göre; tk, t₁, tm arasındaki ilişki nedir? 2a C) t E) M
9.
3T
Q=α₁ C₁: 27
a = /Acy, It
T-
2C₁=2cy
Sıcaklık
Q
-X
A) Yalnız I
Isi
D) I ve II
Sıcaklık
T
2Q
4T-
II. Isı sığaları aynır.
III. Erime sıcaklıkları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Aynı ortamda bulunan X ve Y katılarının isi-sıcak-
lık grafiği şekildeki gibidir.
C=mic
Buna göre, X ve Y
1. Farklı cins maddelerdir.
Q=M CD T
Y
B) Yalnız II
2
2Q=M₁cy₁kT
Q=Mile
Q=M. Le
Isı
bry
E) II ve III
C) Yanlız III
20
bry
bry
bry
bry
bry
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
9. 3T Q=α₁ C₁: 27 a = /Acy, It T- 2C₁=2cy Sıcaklık Q -X A) Yalnız I Isi D) I ve II Sıcaklık T 2Q 4T- II. Isı sığaları aynır. III. Erime sıcaklıkları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? Aynı ortamda bulunan X ve Y katılarının isi-sıcak- lık grafiği şekildeki gibidir. C=mic Buna göre, X ve Y 1. Farklı cins maddelerdir. Q=M CD T Y B) Yalnız II 2 2Q=M₁cy₁kT Q=Mile Q=M. Le Isı bry E) II ve III C) Yanlız III 20 bry bry bry bry bry
Š
Š
Aa
Ata
Ska
11. Ağzı açık bir kapta isiti-Kütle
olan sıvının kütlesinin
zamanla değişimi şe-
kildeki gibidir.
Buna göre
I. Kaptaki sıvı karı-
şımdır.
08
A) Yalnız II
1₁ 1₂ 13
II. t.-t, zaman aralığında sıvının sıcaklığı artmak-
tadır.
III. t₂-t3 zaman aralığında sıvının özkütlesi sabittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
D) I ve III
0
Isı-Sıcaklık
B) Yalnız III
Zaman
E) II ve III
Dob
C) I ve Il
Fizik
Hâl Değişimi ve Isıl Denge
Š Š Aa Ata Ska 11. Ağzı açık bir kapta isiti-Kütle olan sıvının kütlesinin zamanla değişimi şe- kildeki gibidir. Buna göre I. Kaptaki sıvı karı- şımdır. 08 A) Yalnız II 1₁ 1₂ 13 II. t.-t, zaman aralığında sıvının sıcaklığı artmak- tadır. III. t₂-t3 zaman aralığında sıvının özkütlesi sabittir. yargılarından hangileri yanlıştır? D) I ve III 0 Isı-Sıcaklık B) Yalnız III Zaman E) II ve III Dob C) I ve Il