Prizmalar Soruları

7. Bir gözlemci tam yansımalı bir prizma ile KL
cismine Şekil I ve Şekil Il'deki gibi bakıyor.
A)
B)
C)
Şekil I
Şekil II
Bu düzeneklerde gözlemci KL cismini aşağı-
dakilerden hangisinde verildiği gibi görür?
D)
E)
K L
Şekil I
KL
K L
AL
K
K
L
K
L
Şekil II
KL
AL
K
K
K
AL
AL
K
K
Fizik
Prizmalar
7. Bir gözlemci tam yansımalı bir prizma ile KL cismine Şekil I ve Şekil Il'deki gibi bakıyor. A) B) C) Şekil I Şekil II Bu düzeneklerde gözlemci KL cismini aşağı- dakilerden hangisinde verildiği gibi görür? D) E) K L Şekil I KL K L AL K K L K L Şekil II KL AL K K K AL AL K K
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal
K cismine F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri aynı anda uygulandı-
ğında cisim harekete geçiyor. Bu kuvvetlerle elde edilen
F₁-F₂, F₁+F3 ve F₂-F₂ vektörleri Şekil l'deki gibidir.
F₁+F₂
MK
Ka
F₂+F3
Şekil I
41
+ F₂
all
D) IV
Şekil II
Buna göre F₁, F2, F3 ile birlikte şekil Il'de numara-
landırılmış kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisim
+x yönünde hareket eder?
A) I
B) II C) III
HIV
E) V
Fizik
Prizmalar
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismine F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri aynı anda uygulandı- ğında cisim harekete geçiyor. Bu kuvvetlerle elde edilen F₁-F₂, F₁+F3 ve F₂-F₂ vektörleri Şekil l'deki gibidir. F₁+F₂ MK Ka F₂+F3 Şekil I 41 + F₂ all D) IV Şekil II Buna göre F₁, F2, F3 ile birlikte şekil Il'de numara- landırılmış kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisim +x yönünde hareket eder? A) I B) II C) III HIV E) V
5.
JOS
2009
T+ms
M
40%
A) FK > FL>FM: TK > TL > TM
T
Test
-texer Orta Düzey 135
-38
Şekildeki dönme dolap sabit çizgisel hızla hareket etmektedir. Kabinde oturan bir çocuk noktasal kabul ediliyor. Çocuğa K, L, M
noktalarında etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FK, FL. FM ve bu noktalarda oturduğu koltuğun uyguladığı tepki
kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla TK, TL, TM dir.
Buna göre, bu kuvvetlerin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Fu> FL SFX
D) Ex=F₁ = FM; T₁ > TK = TM
B) FK=FL= FM: TK > TL > TM
C) FK > FL>FM: TK = TL = TM
E) FL > FK = FM: TL > TK = TM
Fizik
Prizmalar
5. JOS 2009 T+ms M 40% A) FK > FL>FM: TK > TL > TM T Test -texer Orta Düzey 135 -38 Şekildeki dönme dolap sabit çizgisel hızla hareket etmektedir. Kabinde oturan bir çocuk noktasal kabul ediliyor. Çocuğa K, L, M noktalarında etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FK, FL. FM ve bu noktalarda oturduğu koltuğun uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla TK, TL, TM dir. Buna göre, bu kuvvetlerin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Fu> FL SFX D) Ex=F₁ = FM; T₁ > TK = TM B) FK=FL= FM: TK > TL > TM C) FK > FL>FM: TK = TL = TM E) FL > FK = FM: TL > TK = TM
9. Şekildeki devre parçasında A-B noktaları arasında-
ki eşdeğer direnç, K ve L anahtarları açıkken R₁,
kapalı iken R₂ dir.
A
A) 4
Babinies
Buna göre,
R
R
www
K
R₁₂₁
R₂
B) 3 C) 2 D)
oranı kaçtır?
R
B
E)
3
Fizik
Prizmalar
9. Şekildeki devre parçasında A-B noktaları arasında- ki eşdeğer direnç, K ve L anahtarları açıkken R₁, kapalı iken R₂ dir. A A) 4 Babinies Buna göre, R R www K R₁₂₁ R₂ B) 3 C) 2 D) oranı kaçtır? R B E) 3
2. İçinde tam yansımalı
prizma bulunan kutuya
gönderilen 1₁. ve 12
ışınları, I've 1₂ olarak
kutuyu terk ediyor.
Buna göre, prizma kutu içinde nasıl durmaktadır?
(Sınır açısı 42°)
A)
D)
B)
E)
C)
Ölçme, Değerlendirme ve
●
MEB
Fizik
Prizmalar
2. İçinde tam yansımalı prizma bulunan kutuya gönderilen 1₁. ve 12 ışınları, I've 1₂ olarak kutuyu terk ediyor. Buna göre, prizma kutu içinde nasıl durmaktadır? (Sınır açısı 42°) A) D) B) E) C) Ölçme, Değerlendirme ve ● MEB
4. Dünya, günlük hareketi sırasında kendi ekseni etrafında
döner.
Dünya'nın sadece kendi ekseni etrafındaki hareketini göz
önünde bulunduracak olursak,
I. Dünya yüzeyinde her bir noktadaki açısal hızlar eşittir.
II. Dünya yüzeyinde her bir noktadaki çizgisel süratler
X
eşittir.
III. Çizgisel hızın en yüksek olduğu yer ekvator çizgisi
olduğu için, bu çizgi üzerinde günler daha kısadır.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Prizmalar
4. Dünya, günlük hareketi sırasında kendi ekseni etrafında döner. Dünya'nın sadece kendi ekseni etrafındaki hareketini göz önünde bulunduracak olursak, I. Dünya yüzeyinde her bir noktadaki açısal hızlar eşittir. II. Dünya yüzeyinde her bir noktadaki çizgisel süratler X eşittir. III. Çizgisel hızın en yüksek olduğu yer ekvator çizgisi olduğu için, bu çizgi üzerinde günler daha kısadır. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
KUVVET - NEWTON'UN HAREK
1. Bir fizik öğretmeni, sınıftaki öğrencilerinden
günlük hayattan eylemsizlikle ilgili örnekler ver-
melerini istiyor.
Firat: Otobüste ayakta seyahat eden yolcula-
nın bir yere tutunmadan ayakta durmakta
zorlanmaları
Nil: Havaya yukarı doğru fırlatılan bir taşın bir
süre sonra geri gelmesi
Seyhan: Buzlu yollarda fren yapan arabaların
kayması
yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdi-
ği örnekler doğrudur?
A) Yalnız Fırat
B) Yalnız Seyhan
C) Fırat ve Nil
D) Seyhan ve Nil
E) Fırat ve Seyhan
O C43
ınları
3. Sü
cis
dic
olu
F
C
C
tü
F.
ili
A
C
Fizik
Prizmalar
KUVVET - NEWTON'UN HAREK 1. Bir fizik öğretmeni, sınıftaki öğrencilerinden günlük hayattan eylemsizlikle ilgili örnekler ver- melerini istiyor. Firat: Otobüste ayakta seyahat eden yolcula- nın bir yere tutunmadan ayakta durmakta zorlanmaları Nil: Havaya yukarı doğru fırlatılan bir taşın bir süre sonra geri gelmesi Seyhan: Buzlu yollarda fren yapan arabaların kayması yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdi- ği örnekler doğrudur? A) Yalnız Fırat B) Yalnız Seyhan C) Fırat ve Nil D) Seyhan ve Nil E) Fırat ve Seyhan O C43 ınları 3. Sü cis dic olu F C C tü F. ili A C
Sışınının prizmada izlediği yol Şekil - I'de gösteril-
miştir.
60°
hava
hava
Şekil-I
SA
50%
hava
hava
5
Şekil-II
1
3
2
4
Aynı prizmaya Şekil - II'deki gibi gönderilen ay-
nı renkli S ışını hangi yolu izler?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
Fizik
Prizmalar
Sışınının prizmada izlediği yol Şekil - I'de gösteril- miştir. 60° hava hava Şekil-I SA 50% hava hava 5 Şekil-II 1 3 2 4 Aynı prizmaya Şekil - II'deki gibi gönderilen ay- nı renkli S ışını hangi yolu izler? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
ENK-PRİZMALAR
ak şekilde
z ışık de-
il renk
hangi
|
RI
11.
Cam prizma
Cam prizma
Şekildeki periskoptan çocuğa bakan göz;
1. Görüntüyü ters görür.
II. Görüntü gerçektir.
III. Görüntü düzdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
1.
TES
Üz
se
m
Fizik
Prizmalar
ENK-PRİZMALAR ak şekilde z ışık de- il renk hangi | RI 11. Cam prizma Cam prizma Şekildeki periskoptan çocuğa bakan göz; 1. Görüntüyü ters görür. II. Görüntü gerçektir. III. Görüntü düzdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III 1. TES Üz se m
8.
1. A 2. A
Boşluk ve cam ortamlarında kırıcılık indisinin
dalgaboyuna bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
Kırıcılık indisi
C) Kırıcılık indisi
Gam
Boşluk
400 500 600 700 800 Dalgaboyu
(nm)
Boşluk
Cam
400 500 600 700 800
B) A
Kırıcılık indisi
400 500 600 700 800
D) Kırıcılık indisi
Dalgaboyu
(nm)
E) A Kırıcılık indisi
Cam
Boşluk
Boşluk
Cam
400 500 600 700 800
Dalgaboyu
(nm)
400 500 600 700 800 Dalgaboyu
(nm)
Gam
Boşluk
Dalgaboyu
(nm)
sıras
Fizik
Prizmalar
8. 1. A 2. A Boşluk ve cam ortamlarında kırıcılık indisinin dalgaboyuna bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? Kırıcılık indisi C) Kırıcılık indisi Gam Boşluk 400 500 600 700 800 Dalgaboyu (nm) Boşluk Cam 400 500 600 700 800 B) A Kırıcılık indisi 400 500 600 700 800 D) Kırıcılık indisi Dalgaboyu (nm) E) A Kırıcılık indisi Cam Boşluk Boşluk Cam 400 500 600 700 800 Dalgaboyu (nm) 400 500 600 700 800 Dalgaboyu (nm) Gam Boşluk Dalgaboyu (nm) sıras
1. Serin bir günde, parkta tahta bankta oturmakta olan bir adam,
beton bir banka geçerse daha fazla üşümeye başlar.
Bunun nedeni,
1. Tahta bankın sıcaklığı betonunkinden büyüktür.
II. Beton, ısıyı tahtadan daha iyi iletir.
III. Tahtanın ısı sığaşı, betondan küçüktür.
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve Il
B) Yalnız II
E) II ve III
M
C) Yalnız III
HIZI
Fizik
Prizmalar
1. Serin bir günde, parkta tahta bankta oturmakta olan bir adam, beton bir banka geçerse daha fazla üşümeye başlar. Bunun nedeni, 1. Tahta bankın sıcaklığı betonunkinden büyüktür. II. Beton, ısıyı tahtadan daha iyi iletir. III. Tahtanın ısı sığaşı, betondan küçüktür. verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I D) I ve Il B) Yalnız II E) II ve III M C) Yalnız III HIZI
Kaldırma Kuvveti
UNITE 8
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
Berk, bir baskül üzerine bir kova su koyduğunda baskül
100 N değerini gösteriyor. Daha sonra bir ipe bağlı taşı ko-
va içerisinde şekildeki gibi tuttuğunda ise baskülün 105
N'yi gösterdiğini gözlemliyor.
lag
Su
Berk'in yaptığı bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkartılamaz? (pin ağırlığı önemsenmiyor.)
A) Berk, ipi bırakysa baskülün gösterdiği değer 105 N'den
fazla olur.
B) Taşa etki eden kaldırma kuvveti 5 N'dir.
C) Taşın ağırlığı 5 N'dir.
D) Ipteki gerilme kuvveti taşın ağırlığından küçüktür.
E) Etki - tepki yasasından dolayı baskülün gösterdiği de-
ger artmıştır.
balon
3.
2. Şekildeki düzenekte sıvı içindeki K cismi ve balonlar veri-
len konumlarda dengededir.
Fizik
Prizmalar
Kaldırma Kuvveti UNITE 8 BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ Berk, bir baskül üzerine bir kova su koyduğunda baskül 100 N değerini gösteriyor. Daha sonra bir ipe bağlı taşı ko- va içerisinde şekildeki gibi tuttuğunda ise baskülün 105 N'yi gösterdiğini gözlemliyor. lag Su Berk'in yaptığı bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz? (pin ağırlığı önemsenmiyor.) A) Berk, ipi bırakysa baskülün gösterdiği değer 105 N'den fazla olur. B) Taşa etki eden kaldırma kuvveti 5 N'dir. C) Taşın ağırlığı 5 N'dir. D) Ipteki gerilme kuvveti taşın ağırlığından küçüktür. E) Etki - tepki yasasından dolayı baskülün gösterdiği de- ger artmıştır. balon 3. 2. Şekildeki düzenekte sıvı içindeki K cismi ve balonlar veri- len konumlarda dengededir.
ilır-
5.
A)
B)
C)
D)
gaz
E)
SIVI
Piston F kuvveti ile bir miktar aşağı doğru itilip sabit
tutulursa, PG P, için ne söylenebilir?
PG
Artar
Artar
Artar
ILL
Değişmez
Değişmez
5
Düşey kesiti şekildeki gibi
olan kapta SIVI ve gaz
kuvveti ile dengededir. Bu
durumda gaz basıncı PG'
kabın tabanındaki toplam
basınç P-'dir.
PT
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E
E
E
1
E
1
1
1
8
1
1
B
1
1
1
Pist
59
I.
II.
III.
nic
A)
1-B 2-A 3-E 4-C 5-A 6-C
Fizik
Prizmalar
ilır- 5. A) B) C) D) gaz E) SIVI Piston F kuvveti ile bir miktar aşağı doğru itilip sabit tutulursa, PG P, için ne söylenebilir? PG Artar Artar Artar ILL Değişmez Değişmez 5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta SIVI ve gaz kuvveti ile dengededir. Bu durumda gaz basıncı PG' kabın tabanındaki toplam basınç P-'dir. PT Artar Azalır Değişmez Artar Azalır 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E E E 1 E 1 1 1 8 1 1 B 1 1 1 Pist 59 I. II. III. nic A) 1-B 2-A 3-E 4-C 5-A 6-C
Hava ortamında bulunan kesiti ikizkenar
dik üçgen olan prizma camdan yapılmıştır.
inicad heligner
K
45%
Il ev (O 45°
M
45°
Buna göre prizmaya şekildeki gibi
gönderilen K, L, M beyaz ışık demet-
lerinden hangileri prizmayı renklerine
ayrılmadan terkeder?
(Camdan havaya tüm renkler için sınır
le Bm
açısı 42° kabul edilecektir.)
A) Yalnız K B) K ve L
AOVID) L ve M
C) K ve M
E) K, L ve M
lapas
Sokidoki B. bölgesinde kesiti ikizkena
Fizik
Prizmalar
Hava ortamında bulunan kesiti ikizkenar dik üçgen olan prizma camdan yapılmıştır. inicad heligner K 45% Il ev (O 45° M 45° Buna göre prizmaya şekildeki gibi gönderilen K, L, M beyaz ışık demet- lerinden hangileri prizmayı renklerine ayrılmadan terkeder? (Camdan havaya tüm renkler için sınır le Bm açısı 42° kabul edilecektir.) A) Yalnız K B) K ve L AOVID) L ve M C) K ve M E) K, L ve M lapas Sokidoki B. bölgesinde kesiti ikizkena
7.
IV
V
11
1
K
Palme Yayınevi
Hava ortamında bulunan kesitleri ikizkenar
dik üçgen olan cam prizmalar şekildeki gibi-
dir.
I yüzeyine dik gelen tek renkli K ışını
sistemi numaralı yüzeylerin hangisinden
çıkarak terk eder? (Camdan havaya sınır
açısı 42° dir.)
A) I
B) II C) III D) IV E) V
Fizik
Prizmalar
7. IV V 11 1 K Palme Yayınevi Hava ortamında bulunan kesitleri ikizkenar dik üçgen olan cam prizmalar şekildeki gibi- dir. I yüzeyine dik gelen tek renkli K ışını sistemi numaralı yüzeylerin hangisinden çıkarak terk eder? (Camdan havaya sınır açısı 42° dir.) A) I B) II C) III D) IV E) V
Sarmal Fizik Soru Bankası
E)
Os. GS.L₁.
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin S kesit alanlı
kolu d özkütleli sıvı ile dolu iken K noktasındaki sıvı
basıncı P oluyor.
d
K
Musluk
1
3
35
Boş
Buna göre musluk açılıp sıvı dengesi sağlandı-
ğında K noktasındaki sıvı basıncı değişimi kaç P
olur? (Bağlant borusunun hacmi önemsiz.)
A)
A
2
E)
34
B
L
G
i
M
A
11.
42
Fizik
Prizmalar
Sarmal Fizik Soru Bankası E) Os. GS.L₁. 8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin S kesit alanlı kolu d özkütleli sıvı ile dolu iken K noktasındaki sıvı basıncı P oluyor. d K Musluk 1 3 35 Boş Buna göre musluk açılıp sıvı dengesi sağlandı- ğında K noktasındaki sıvı basıncı değişimi kaç P olur? (Bağlant borusunun hacmi önemsiz.) A) A 2 E) 34 B L G i M A 11. 42