Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme Soruları

8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler-
deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor.
F = Bul
OB
(mm)
K
V
(mm)
L
3v
|V=0
(mm)
M
E) PL > PM > PK
lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır?
K'
A) PK = PL = PM
C) PK > PL > PM
Ø
2v
Si ile orantele.
Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak-
11. Üzerinden
çerçeve şe
B) PM > PL > PK
B) P₁ > PK = PM
9.
Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi
nin
Buna
1. Re
II. d
yarg
A)
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler- deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor. F = Bul OB (mm) K V (mm) L 3v |V=0 (mm) M E) PL > PM > PK lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır? K' A) PK = PL = PM C) PK > PL > PM Ø 2v Si ile orantele. Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak- 11. Üzerinden çerçeve şe B) PM > PL > PK B) P₁ > PK = PM 9. Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi nin Buna 1. Re II. d yarg A)
AKIMI
a direnc
gibidir.
Se
n
İNDÜKSİYON AKIMI VE ÖZ-İNDÜKSİYON AKIMI
1. X ve Y akım makaraları, R direnci, reosta, K
anahtarı ve güç kaynağından oluşan düzenekler
şekildeki gibidir.
X
←→2
www.
ex eax Reosta
Y
R
ww
314
Buna göre
L
1. K anahtarı kapatıldığında X akım makarasında
devre akımı ile aynı yönde öz-indüksiyon akımı
oluşur.
RJ11
II. K anahtarı kapalıyken reosta sürgüsü 1 yö-
nünde hareket ettirilir ise, Y akım makarasın-
da 4 yönünde akım oluşur.
III. K anahtarı kapalıyken reosta sürgüsü 2 yö-
nünde hareket ettirilir ise, X akım makarasın;
da devre akımı ile aynı yönde öz-indüksiyon
akımı oluşur.
(112
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz II
B) Yalnız III
ney en D) II ve III
OMBY
C) I ve Ill
E) I, II ve III
00x160
2. Akım makarası rosto vo gün kaynağından olusan
3.
Aydın Yayınları
Ah
re
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
AKIMI a direnc gibidir. Se n İNDÜKSİYON AKIMI VE ÖZ-İNDÜKSİYON AKIMI 1. X ve Y akım makaraları, R direnci, reosta, K anahtarı ve güç kaynağından oluşan düzenekler şekildeki gibidir. X ←→2 www. ex eax Reosta Y R ww 314 Buna göre L 1. K anahtarı kapatıldığında X akım makarasında devre akımı ile aynı yönde öz-indüksiyon akımı oluşur. RJ11 II. K anahtarı kapalıyken reosta sürgüsü 1 yö- nünde hareket ettirilir ise, Y akım makarasın- da 4 yönünde akım oluşur. III. K anahtarı kapalıyken reosta sürgüsü 2 yö- nünde hareket ettirilir ise, X akım makarasın; da devre akımı ile aynı yönde öz-indüksiyon akımı oluşur. (112 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz II B) Yalnız III ney en D) II ve III OMBY C) I ve Ill E) I, II ve III 00x160 2. Akım makarası rosto vo gün kaynağından olusan 3. Aydın Yayınları Ah re
yta da
ve da
2. Sayfa düzlemine dik içeri yönlü düzgün B manye-
tik alanı içerisinde sırasıyla 30 ve uzunluğun-
daki iletken KL ve MN telleri manyetik alan çizgile-
rini dik kesecek şekilde eşit büyüklükteki sabit
hızları ile şekildeki gibi eşit süre çekiliyor.
A)
B
C)
101
32²
2B00
R
K
4B00
R
L
30
E)
R
Bol
R
Buna göre, tel üzerinde bulunan R direncinden
geçen indüksiyon akımının büyüklüğünü veren
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B)
E
D)
O
2B00
3R
M
3B00
R
e
N
@
Aydın Yay
Bul
4.
E)
S
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
yta da ve da 2. Sayfa düzlemine dik içeri yönlü düzgün B manye- tik alanı içerisinde sırasıyla 30 ve uzunluğun- daki iletken KL ve MN telleri manyetik alan çizgile- rini dik kesecek şekilde eşit büyüklükteki sabit hızları ile şekildeki gibi eşit süre çekiliyor. A) B C) 101 32² 2B00 R K 4B00 R L 30 E) R Bol R Buna göre, tel üzerinde bulunan R direncinden geçen indüksiyon akımının büyüklüğünü veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) E D) O 2B00 3R M 3B00 R e N @ Aydın Yay Bul 4. E) S
el
3. Sayfa düzlemine dik içeri yönlü, düzgün B manye-
tik alanında 40 uzunluğundaki özdeş X ve Y telleri
O, ve O₂ noktaları etrafında tellerin tamamı man-
yetik alan içerisinde kalacak şekilde eşit büyüklük-
te w açısal hızları ile şekildeki gibi döndürülüyor.
A)
4
40 X
5
O₁
X ve Y iletken tellerin uçları arasında oluşan
toplam indüksiyon elektromotor kuvvetlerinin
Ex
▬▬▬▬
$.0(0
- 30
büyüklükleri & ve & olduğuna göre,
X
ni kaçtır?
0₂
2
B
B)-1/2/2 C) 1
2
Ey
ora-
5
4
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
el 3. Sayfa düzlemine dik içeri yönlü, düzgün B manye- tik alanında 40 uzunluğundaki özdeş X ve Y telleri O, ve O₂ noktaları etrafında tellerin tamamı man- yetik alan içerisinde kalacak şekilde eşit büyüklük- te w açısal hızları ile şekildeki gibi döndürülüyor. A) 4 40 X 5 O₁ X ve Y iletken tellerin uçları arasında oluşan toplam indüksiyon elektromotor kuvvetlerinin Ex ▬▬▬▬ $.0(0 - 30 büyüklükleri & ve & olduğuna göre, X ni kaçtır? 0₂ 2 B B)-1/2/2 C) 1 2 Ey ora- 5 4
10.
Bobin, özdeş pil ve anahtar ile kurulu devre şekildeki gibi
olup K anahtarı kapatıldığında bobin bir miktar toplu iğ-
neyi kendine çekiyor.
K
L
Test 39
Buna göre çekilen toplu iğne sayısının artması için,
1. L anahtarı kapatılmalı.
D) II ve III
II. Bobinin sarım sayısı artırılmalı.
III. Manyetik geçirgenliği büyük ortamda deney tekrar-
lanmalı.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
10. Bobin, özdeş pil ve anahtar ile kurulu devre şekildeki gibi olup K anahtarı kapatıldığında bobin bir miktar toplu iğ- neyi kendine çekiyor. K L Test 39 Buna göre çekilen toplu iğne sayısının artması için, 1. L anahtarı kapatılmalı. D) II ve III II. Bobinin sarım sayısı artırılmalı. III. Manyetik geçirgenliği büyük ortamda deney tekrar- lanmalı. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
3.
RBV3LOLVA
Manyetik Akı ve İndüksiyon Akımı 113
4.
ams
[
V
ISS
E
-2B
AUZLE
Eşit bölmeli iletken KM çubuğu B ve -2B düzgün man-
yetik alanları oluşturulan bir bölgede V hızıyla şekildeki gi-
bi düzgün doğrusal hareket yapıyor.
TI
O to
L ve M noktaları arasında oluşan indüksiyon emk si &
olduğuna göre, K ve M noktaları arasında oluşan indük-
s hory
siyon emk si kaç & dir?
nög snug
A) 1
B2
C) 3D) 4
our E) 5 ug
A
BÖLÜM
slysz oboglód id qiminibnshine chetlosipes) 0
miz
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
3. RBV3LOLVA Manyetik Akı ve İndüksiyon Akımı 113 4. ams [ V ISS E -2B AUZLE Eşit bölmeli iletken KM çubuğu B ve -2B düzgün man- yetik alanları oluşturulan bir bölgede V hızıyla şekildeki gi- bi düzgün doğrusal hareket yapıyor. TI O to L ve M noktaları arasında oluşan indüksiyon emk si & olduğuna göre, K ve M noktaları arasında oluşan indük- s hory siyon emk si kaç & dir? nög snug A) 1 B2 C) 3D) 4 our E) 5 ug A BÖLÜM slysz oboglód id qiminibnshine chetlosipes) 0 miz
ELEKTROSTATİK VE MANYETİZMA
270
resilient 3 nabuğuleule ima
6.
tipisteop igillesó antenn
Tubingob haligned neboligebiexuy
Fav! (0
d
Il sinley (8
dd
d
ill ev 11 (
d
Isinley (A
Özdeş iletken X, Y, Z tel kare çerçeveleri ve üzerinden şe-
kildeki yönde akım geçen sonsuz uzunluktaki iletken K teli
sayfa düzlemindedir. K telinden geçen i akımının büyüklü-
ğü zamanla düzgün olarak artırıldığında X, Y, Z çerçevele-
rinde oluşan indüksiyon akımlarının şiddetleri sırasıyla ix, iy,
iz oluyor.
ols Miteyns
90 nabnias18xem mus id
Buna göre; ix, iy, iz arasındaki ilişki nedir?
nebiede
novi
oor
A) ix>ly>ize ud sonias= ly > ₁₂
ög anua
C) iy>ix > iz evvust 10tomon D) iy>ix = iz bnl emat
e(3
E) iz > İy=ix
8,0 (8
1C
C.0 (A
2D 3E
8
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
ELEKTROSTATİK VE MANYETİZMA 270 resilient 3 nabuğuleule ima 6. tipisteop igillesó antenn Tubingob haligned neboligebiexuy Fav! (0 d Il sinley (8 dd d ill ev 11 ( d Isinley (A Özdeş iletken X, Y, Z tel kare çerçeveleri ve üzerinden şe- kildeki yönde akım geçen sonsuz uzunluktaki iletken K teli sayfa düzlemindedir. K telinden geçen i akımının büyüklü- ğü zamanla düzgün olarak artırıldığında X, Y, Z çerçevele- rinde oluşan indüksiyon akımlarının şiddetleri sırasıyla ix, iy, iz oluyor. ols Miteyns 90 nabnias18xem mus id Buna göre; ix, iy, iz arasındaki ilişki nedir? nebiede novi oor A) ix>ly>ize ud sonias= ly > ₁₂ ög anua C) iy>ix > iz evvust 10tomon D) iy>ix = iz bnl emat e(3 E) iz > İy=ix 8,0 (8 1C C.0 (A 2D 3E 8
3.
2
'M
KLMN iletken tel çerçevesi, yönü düzleme dik ve içeri
doğru olan düzgün B manyetik alanında V sabit hızı ile
şekildeki gibi çekiliyor.
Buna göre,
A) Yalnız I
1. Çerçeve manyetik alana girerken 1 yönünde indüksi-
yon akımı oluşur.
O
II. Çerçevenin tamamı manyetik alan içindeyken indük-
siyon akımı oluşmaz.
1
III. Çerçeve manyetik alan içinden çıkmaya başladığı
anda 2 yönünde indüksiyon akımı oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
3. 2 'M KLMN iletken tel çerçevesi, yönü düzleme dik ve içeri doğru olan düzgün B manyetik alanında V sabit hızı ile şekildeki gibi çekiliyor. Buna göre, A) Yalnız I 1. Çerçeve manyetik alana girerken 1 yönünde indüksi- yon akımı oluşur. O II. Çerçevenin tamamı manyetik alan içindeyken indük- siyon akımı oluşmaz. 1 III. Çerçeve manyetik alan içinden çıkmaya başladığı anda 2 yönünde indüksiyon akımı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve Ill
7-
Sayfa düzlemine dik içeri doğru düzgün manyetik alanda-
ki bir çerçevenin içinden geçen manyetik akı 10 Wb'dir.
A) 1 yönünde, 5 A
C) 2 yönünde, 5 A
1
Çerçevenin içinden geçen akı 2 saniyede 30 Wb oldu-
ğuna göre, 2 'luk dirençten geçen indüksiyon akımı-
nın yönü ve ortalama şiddeti nedir?
10
292 1
B) 1 yönünde, 10 A
D) 2 yönünde, 10 A
E) 1 yönünde, 15 A
2 sn
30
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
7- Sayfa düzlemine dik içeri doğru düzgün manyetik alanda- ki bir çerçevenin içinden geçen manyetik akı 10 Wb'dir. A) 1 yönünde, 5 A C) 2 yönünde, 5 A 1 Çerçevenin içinden geçen akı 2 saniyede 30 Wb oldu- ğuna göre, 2 'luk dirençten geçen indüksiyon akımı- nın yönü ve ortalama şiddeti nedir? 10 292 1 B) 1 yönünde, 10 A D) 2 yönünde, 10 A E) 1 yönünde, 15 A 2 sn 30
od
8.
Bir galvanometre akım makarasına şekildeki gibi bağ-
lanmıştır. Akım makarasının içindeki mıknatıs sağa sola
hareket ettirildiğinde galvanometre şekildeki gibi sap-
maya uğramaktadır.
0990CBOOD
Buna göre, mıknatıs sağa ve sola doğru hareket etti-
rilirken oluşan indüksiyon akımının yönü için ne söy-
lenebilir?
SO
A)
B)
C)
D)
E)
5-B
Galvanomalar
Sağa hareket ederken
Oluşmaz
1 yönünde
1 yönünde
2 yönünde
2 yönünde
6-D
sağ
Sola hareket ederken
Oluşmaz
1 yönünde
2 yönünde
1 yönünde
2 yönünde
7-B
8-D
251
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
od 8. Bir galvanometre akım makarasına şekildeki gibi bağ- lanmıştır. Akım makarasının içindeki mıknatıs sağa sola hareket ettirildiğinde galvanometre şekildeki gibi sap- maya uğramaktadır. 0990CBOOD Buna göre, mıknatıs sağa ve sola doğru hareket etti- rilirken oluşan indüksiyon akımının yönü için ne söy- lenebilir? SO A) B) C) D) E) 5-B Galvanomalar Sağa hareket ederken Oluşmaz 1 yönünde 1 yönünde 2 yönünde 2 yönünde 6-D sağ Sola hareket ederken Oluşmaz 1 yönünde 2 yönünde 1 yönünde 2 yönünde 7-B 8-D 251
lletken düz tel xyz koordinat sistemine şekildeki gibi yer-
leştirilerek üzerinden i akımı geçirilmektedir.
AY
ZA
---2/
Buna göre, telden geçen akımın O noktasında oluştu-
racağı manyetik alanın yönü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) -z yönündedir.
B) -x ile +y arasındadır.
C) -x ile +z arasındadır.
D) -z ile y arasındadır.
E) z ile x arasındadır.
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
lletken düz tel xyz koordinat sistemine şekildeki gibi yer- leştirilerek üzerinden i akımı geçirilmektedir. AY ZA ---2/ Buna göre, telden geçen akımın O noktasında oluştu- racağı manyetik alanın yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) -z yönündedir. B) -x ile +y arasındadır. C) -x ile +z arasındadır. D) -z ile y arasındadır. E) z ile x arasındadır.
E) 2
gru V
A) Yalnız !
D) I ve ill
B) Yalnız II
B)
y, ve l
2. Kalınlığı sabit aynı cins metalden yapılmış tel halka oluş-
turuluyor.
41
Civell
i, akımının O merkez noktasında oluşturduğu man-
yetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre, O'daki bi-
leşke manyetik alan kaç B'dir? (Telin tamamı aynı düz-
lemdedir.)
A) 0
D) 2
FİZİK
E
4. Ele
SORU
n
B
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
E) 2 gru V A) Yalnız ! D) I ve ill B) Yalnız II B) y, ve l 2. Kalınlığı sabit aynı cins metalden yapılmış tel halka oluş- turuluyor. 41 Civell i, akımının O merkez noktasında oluşturduğu man- yetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre, O'daki bi- leşke manyetik alan kaç B'dir? (Telin tamamı aynı düz- lemdedir.) A) 0 D) 2 FİZİK E 4. Ele SORU n B
2. Şekildeki gibi yerleştirilen
X ve Y halka parçaların-
dan eşit i akımları geç-
mektedir. Y'nin O'da oluş-
turduğu manyetik alan B
kadardır.
6-
X
r O
r
Buna göre O'daki bileşke manyetik alan ne kadardır?
A) Sıfır r B)
B)-BC) -B
C) -B
D) B
E) -2B
^.^
endemik
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
2. Şekildeki gibi yerleştirilen X ve Y halka parçaların- dan eşit i akımları geç- mektedir. Y'nin O'da oluş- turduğu manyetik alan B kadardır. 6- X r O r Buna göre O'daki bileşke manyetik alan ne kadardır? A) Sıfır r B) B)-BC) -B C) -B D) B E) -2B ^.^ endemik
5.
Sayfa düzlemine yerleştirilmiş birbirine paralel sonsuz
uzunlukta X ve Y iletken tellerinden şekildeki yönlerde ix
ve i akımları geçmektedir.
X
Y
L
Sayfa düzlemi üzerindeki L noktasında bileşke manyetik
alan şiddeti sıfır ve sadece Y telinin bu noktada oluşturdu-
ğu manyetik alan B olur.
Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik
alan aşağıdakilerden hangisidir?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A)-B B)-2B
C) B
D) -4B
E) 6B
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
5. Sayfa düzlemine yerleştirilmiş birbirine paralel sonsuz uzunlukta X ve Y iletken tellerinden şekildeki yönlerde ix ve i akımları geçmektedir. X Y L Sayfa düzlemi üzerindeki L noktasında bileşke manyetik alan şiddeti sıfır ve sadece Y telinin bu noktada oluşturdu- ğu manyetik alan B olur. Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik alan aşağıdakilerden hangisidir? (Noktalar eşit aralıklıdır.) A)-B B)-2B C) B D) -4B E) 6B
2019
30. Eşit bölmeli KL iletken çubuğu, sayfa
düzlemine dik ve dışa doğru olan B ve 3B
büyüklüğündeki düzgün manyetik alan-
lanın üzerinde şekildeki gibi dengededir.
Çubuk O noktası etrafında sabit w açısal
hızıyla sayfa düzleminde, ilk çeyrek de-
vir kadar döndürüldüğünde OK arasında
oluşan emk Ek OL arasında oluşan emk
EOL oluyor.
3B
W
B)
Buna göre,
oranı kaçtır?
EOL
(Yerin manyetik alanı önemsenmeyecek-
tir.)
A) 1
C)
W
3
D) 2
ÖABT Fizik
E) 4
B
32.
H
ģ
g
A)
33. Arden
des tah
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
2019 30. Eşit bölmeli KL iletken çubuğu, sayfa düzlemine dik ve dışa doğru olan B ve 3B büyüklüğündeki düzgün manyetik alan- lanın üzerinde şekildeki gibi dengededir. Çubuk O noktası etrafında sabit w açısal hızıyla sayfa düzleminde, ilk çeyrek de- vir kadar döndürüldüğünde OK arasında oluşan emk Ek OL arasında oluşan emk EOL oluyor. 3B W B) Buna göre, oranı kaçtır? EOL (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecek- tir.) A) 1 C) W 3 D) 2 ÖABT Fizik E) 4 B 32. H ģ g A) 33. Arden des tah
FL
Yükü +q, kütlesi m olan cisim 29 hızıyla
K noktasından B manyetik alanına girip t
süre sonra L noktasından çıkıyor.
+q
3m 9
B
D
+90m
9
29 K
29
Buna göre, yükü +q, kütlesi 3m olan ci-
sim 9 hızıyla X noktasından manyetik
alana girerse kaç t süre sonra manyetik
alanın dışına çıkar?
(Kareler eşit bölmelidir.)
A) 6
B) 4
C) 3 D) E)
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
FL Yükü +q, kütlesi m olan cisim 29 hızıyla K noktasından B manyetik alanına girip t süre sonra L noktasından çıkıyor. +q 3m 9 B D +90m 9 29 K 29 Buna göre, yükü +q, kütlesi 3m olan ci- sim 9 hızıyla X noktasından manyetik alana girerse kaç t süre sonra manyetik alanın dışına çıkar? (Kareler eşit bölmelidir.) A) 6 B) 4 C) 3 D) E)