Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kuantum Fiziğine Giriş Soruları

Kuçuk şeylerin bilimi" olarak adlandırılan nanotek-
nolojide araştırmalar, atom ve molekül boyutunda yapılır.
Bu alanda çalışan bilim insanları moleküllerin yapısını de-
ğiştirerek malzemelere hafiflik, esneklik, dayanıklılık gibi
farklı ve yeni özellikler kazandırmaya çalışırlar. Bu mal-
zemelerle islanmayan ve yanmayan kumaşlar gibi ürünler
üretirler.
Bu parçada adı geçen teknolojinin gelişmesine fizi-
ğin;
TURISH
I. atom fiziği,
aton
II. nükleer fizik, at ek
11. katı hâl fiziği
alt dallarından hangileri katkıda bulunmuştur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve t
E) I, II ve III
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Kuçuk şeylerin bilimi" olarak adlandırılan nanotek- nolojide araştırmalar, atom ve molekül boyutunda yapılır. Bu alanda çalışan bilim insanları moleküllerin yapısını de- ğiştirerek malzemelere hafiflik, esneklik, dayanıklılık gibi farklı ve yeni özellikler kazandırmaya çalışırlar. Bu mal- zemelerle islanmayan ve yanmayan kumaşlar gibi ürünler üretirler. Bu parçada adı geçen teknolojinin gelişmesine fizi- ğin; TURISH I. atom fiziği, aton II. nükleer fizik, at ek 11. katı hâl fiziği alt dallarından hangileri katkıda bulunmuştur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III D) II ve t E) I, II ve III
Alşıma şiddeti
0
5000 K
3000 K
1000 K
Siyah cisim ışımasının üç farklı sıcaklık için
dalga boyuyla değişim grafiği şekildeki gibi-
dir.
Deneysel verilerle çizilen bu grafiğe göre;
1. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artar.
II. Işıma şiddetinin maksimum olduğu tepe
noktası daha kısa dalga boyuna doğru
yaklaşır.
Dalga
boyu
III. Işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı deği-
şim grafiğinin altında kalan alan wien sa-
bitini verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II.
D) II ve III
C) I ve III
E). Il ve III
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Alşıma şiddeti 0 5000 K 3000 K 1000 K Siyah cisim ışımasının üç farklı sıcaklık için dalga boyuyla değişim grafiği şekildeki gibi- dir. Deneysel verilerle çizilen bu grafiğe göre; 1. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddeti artar. II. Işıma şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası daha kısa dalga boyuna doğru yaklaşır. Dalga boyu III. Işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı deği- şim grafiğinin altında kalan alan wien sa- bitini verir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II. D) II ve III C) I ve III E). Il ve III
1. Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey'in
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyo-
nu'nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken
kullandığı tekniklere dair bulgular "Görünenin Ötesinde
Osman Hamdi Bey" sergisiyle sanatseverlere sunulu-
yor. bu sergi, sanatçını boya uygulama tekniklerini, kul-
landığı malzemeleri ve eserlerin geçirdiği restorasyon
çalışmalarını izleyicilere aktarmayı hedefliyor. Tablola-
rin röntgenleri sergilenerek Osman Hamdi Bey'in eser-
lerinde çıplak gözle görünenlerin ötesindeki ayrıntıların,
onun sanatını değerlendirmede nasıl bir açılım sağlaya-
bileceği konusunda ipuçlanı sunuluyor.
Buna göre görünenin ötesinindeki ipuçlarını yakal-
mak için fiziğin alt dallarından hangisi kullanılmış-
tır?
A) Optik
C) Atom Fiziği
B) Mekanik
D) Nükleer fizik
E) Elektromanyetizma
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
1. Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman Hamdi Bey'in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyo- nu'nda yer alan eserleriyle, sanatçının bunları yaparken kullandığı tekniklere dair bulgular "Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey" sergisiyle sanatseverlere sunulu- yor. bu sergi, sanatçını boya uygulama tekniklerini, kul- landığı malzemeleri ve eserlerin geçirdiği restorasyon çalışmalarını izleyicilere aktarmayı hedefliyor. Tablola- rin röntgenleri sergilenerek Osman Hamdi Bey'in eser- lerinde çıplak gözle görünenlerin ötesindeki ayrıntıların, onun sanatını değerlendirmede nasıl bir açılım sağlaya- bileceği konusunda ipuçlanı sunuluyor. Buna göre görünenin ötesinindeki ipuçlarını yakal- mak için fiziğin alt dallarından hangisi kullanılmış- tır? A) Optik C) Atom Fiziği B) Mekanik D) Nükleer fizik E) Elektromanyetizma
13.
I. Karbon atomu elektronuna çarpan X-ışını fotonunun
dalga boyunu artırarak saçılması
II. Atom çekirdeği çevresinde dolanan bir elektrona ha-
reketi sırasında dalga eşlik etmesi
III. Metal yüzeye çarpan fotonların, metal atomlarından
elektron koparması
IV. Akkor hale gelene kadar ısıtılan katı cisimlerin sıcak-
lıkları arttıkça yaptıkları maksimum şiddetteki ışıma-
nın dalga boyunun azalması
Modern fizigin gelişimine katkıda bulunan yukarıda-
ki olayların keşfedilmesi ve/veya çözümlenmesinde
aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin doğrudan
bir katkısı yoktur?
A) Max Planck
B) Albert Einstein
C) Marie Curie
D) Louise de Broglie
E) Arthur Holly Compton
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
13. I. Karbon atomu elektronuna çarpan X-ışını fotonunun dalga boyunu artırarak saçılması II. Atom çekirdeği çevresinde dolanan bir elektrona ha- reketi sırasında dalga eşlik etmesi III. Metal yüzeye çarpan fotonların, metal atomlarından elektron koparması IV. Akkor hale gelene kadar ısıtılan katı cisimlerin sıcak- lıkları arttıkça yaptıkları maksimum şiddetteki ışıma- nın dalga boyunun azalması Modern fizigin gelişimine katkıda bulunan yukarıda- ki olayların keşfedilmesi ve/veya çözümlenmesinde aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin doğrudan bir katkısı yoktur? A) Max Planck B) Albert Einstein C) Marie Curie D) Louise de Broglie E) Arthur Holly Compton
Up-ip
12, Yüksek enerjili fotonun serbest haldeki elektrona çarpması sonucunda elektron ve foton şekildeki gibi saçılıyor.
Gelen Foton
Durgun
Elektron
Bu saçılma olayında duran elektrona A dalga boylu foton çarptığında, saçılan fotonun dalga boyu λ, oluyor.
Gelen fotonun dalga boyu 2λ olduğunda, saçılan fotonun dalga boyu aynı açı altında oluyor.
A2
Buna göre,
oranı için ne söylenebilir?
A₁
A) 1'den küçüktür.
B) 1'dir.
C) 1'den büyük 2'den küçüktür.
D) 2'dir.
E) 2'den büyüktür.
hehe - ho
Saçılan Foton
ra
Saçılan Elektron
En Ser
it torne
KANLIC
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Up-ip 12, Yüksek enerjili fotonun serbest haldeki elektrona çarpması sonucunda elektron ve foton şekildeki gibi saçılıyor. Gelen Foton Durgun Elektron Bu saçılma olayında duran elektrona A dalga boylu foton çarptığında, saçılan fotonun dalga boyu λ, oluyor. Gelen fotonun dalga boyu 2λ olduğunda, saçılan fotonun dalga boyu aynı açı altında oluyor. A2 Buna göre, oranı için ne söylenebilir? A₁ A) 1'den küçüktür. B) 1'dir. C) 1'den büyük 2'den küçüktür. D) 2'dir. E) 2'den büyüktür. hehe - ho Saçılan Foton ra Saçılan Elektron En Ser it torne KANLIC
Soğuk nesneler elektromanyetik spektrumun kızılötesi
bölgesinde ışıma yaptığı için bu ışımaları çıplak gözle görmek
mümkün değilken belli sıcaklıklara kadar ısıtılan cisimlerin
yaptıkları ışımalar görünür hale gelir.
K
M
Şekil I
Şekil II
Şekil III
Şekillerdeki özdeş K, L ve M metal vazoları fırınlarda sırasıyla
TK, TL ve TM sıcaklıklarına kadar ısıtıldıklarında, K kızıl, L
sarı, M mavimsi beyaz akkor olarak görülmektedir.
Buna göre;
V
1. TM > TL > TK
II. M'nin yaydığı ışımanın şiddeti, L'ninkinden fazladır.
III. L'den yoğun olarak yayılan ışınımın dalgaboyu,
K'nınkinden uzundur.
D
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
Soğuk nesneler elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinde ışıma yaptığı için bu ışımaları çıplak gözle görmek mümkün değilken belli sıcaklıklara kadar ısıtılan cisimlerin yaptıkları ışımalar görünür hale gelir. K M Şekil I Şekil II Şekil III Şekillerdeki özdeş K, L ve M metal vazoları fırınlarda sırasıyla TK, TL ve TM sıcaklıklarına kadar ısıtıldıklarında, K kızıl, L sarı, M mavimsi beyaz akkor olarak görülmektedir. Buna göre; V 1. TM > TL > TK II. M'nin yaydığı ışımanın şiddeti, L'ninkinden fazladır. III. L'den yoğun olarak yayılan ışınımın dalgaboyu, K'nınkinden uzundur. D yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
13. Mat Planck 1900 yılında ışığın kuanta adını
verdiği daha sonra foton denilen küçük enerji
paketlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür.
Buna göre, fotonların özellikleriyle ilgili,
1. Soğurulduğunda yok olurlar.
II. Eylemli referans sistemlerinde durgun hâlde
bulunabilir.
III. Elektrik yükleri durgunken kütleleri ve
durgun enerjileri yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
13. Mat Planck 1900 yılında ışığın kuanta adını verdiği daha sonra foton denilen küçük enerji paketlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür. Buna göre, fotonların özellikleriyle ilgili, 1. Soğurulduğunda yok olurlar. II. Eylemli referans sistemlerinde durgun hâlde bulunabilir. III. Elektrik yükleri durgunken kütleleri ve durgun enerjileri yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Planck, ışıma şiddeti dalga boyu grafiği-
ni yorumlamak için bir denklem aramış-
tır. Işığı klasik fizikte olduğu gibi dalga
modeli olarak değil kuantlardan oluşan
paketler şeklinde düşünmüştür.
Planck'ın hipotezine göre,
1. Moleküller bir kuantum seviyesin-
den diğer kuantum seviyesine ge-
çiş yapar. +
II. Enerji paketler halinde yayılır. +
III. Siyah cisim ışımasında sıcaklık art-
tıkça ışınımın dalga boyu azalı+
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D)
E) I, II ve III
II ve III
4.
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
2. Planck, ışıma şiddeti dalga boyu grafiği- ni yorumlamak için bir denklem aramış- tır. Işığı klasik fizikte olduğu gibi dalga modeli olarak değil kuantlardan oluşan paketler şeklinde düşünmüştür. Planck'ın hipotezine göre, 1. Moleküller bir kuantum seviyesin- den diğer kuantum seviyesine ge- çiş yapar. + II. Enerji paketler halinde yayılır. + III. Siyah cisim ışımasında sıcaklık art- tıkça ışınımın dalga boyu azalı+ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) E) I, II ve III II ve III 4.
AYT | FEN BİLİMLERİ TESTİ
9.
Bir kara cismin T₁, T₂, T3 sıcaklıklarında yaptığı işımanın
şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği şekildeki
gibi olup, bu sıcaklıklardaki tepe dalga boyları elektro-
manyetik dalga spektrumunun görünür ışık bölgesinde-
dir.
Işıma şiddeti
se
=) 51
14
T₁
----------
--------
reik Kermitaja
done.
T3
0
Daga boyu (Å)
Bu kara cismin T₂ sıcaklığında yaptığı maksimum
şiddetteki ışımanın rengi sarı olduğuna göre T₁ ve T3
sıcaklıklarında yaptığı maksimum şiddetteki ışımala-
rın rengi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
T₁
T3
A) Kırmızı
Yeşil
B) Turuncu
Mavi
C) Yeşil
Mor
D)
Mavi
Yeşil
E) Mor
Kırmız V
10
Bir fotosele ayrı ayrı düşürülen K, L, M ışın demetlerinin
oluşturduğu fotoelektrik akım-gerilim grafiği şekildeki
hoss
T2
11. PL
ele
ve
el
B
hing
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
AYT | FEN BİLİMLERİ TESTİ 9. Bir kara cismin T₁, T₂, T3 sıcaklıklarında yaptığı işımanın şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olup, bu sıcaklıklardaki tepe dalga boyları elektro- manyetik dalga spektrumunun görünür ışık bölgesinde- dir. Işıma şiddeti se =) 51 14 T₁ ---------- -------- reik Kermitaja done. T3 0 Daga boyu (Å) Bu kara cismin T₂ sıcaklığında yaptığı maksimum şiddetteki ışımanın rengi sarı olduğuna göre T₁ ve T3 sıcaklıklarında yaptığı maksimum şiddetteki ışımala- rın rengi aşağıdakilerden hangisi olabilir? T₁ T3 A) Kırmızı Yeşil B) Turuncu Mavi C) Yeşil Mor D) Mavi Yeşil E) Mor Kırmız V 10 Bir fotosele ayrı ayrı düşürülen K, L, M ışın demetlerinin oluşturduğu fotoelektrik akım-gerilim grafiği şekildeki hoss T2 11. PL ele ve el B hing
AYT
13. Heisenberg Belirsizlik İlkesi'ne göre, elektronun yeri bilindi-
ği anda konumundaki belirsizlik artar, konumu bilindiği an-
da da momentumundaki belirsizlik artar.
Bu ilkeye göre, bir elektronun, At gibi küçük bir zaman dili-
minde şekildeki gibi belirlenmiş, xy düzlemindeki taralı alan-
da hareket ettiği varsayılsın.
taralı alan artarsa
AP azalır.
y
2a
Buna göre, At zaman diliminde;
+0
Elektronun herhangi bir andaki momentumunun x ekse-
nindeki bileşeninin belirsizliği, y eksenindeki bileşeninin
belirsizliğinden küçüktür. x Daha büyük belirsizlig
azalic
II. Elektron daha küçük alanda hareket ediyor olsaydı, elekt-
ronun momentumundaki belirsizlikler azalırdı.
O
III. Elektron, üç boyutta hareket ediyor olsaydı, elektronun
momentumundaki belirsizlikler azalırdı.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
FEN BİLİMLERİ TES
15.
Def Yayınları
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
AYT 13. Heisenberg Belirsizlik İlkesi'ne göre, elektronun yeri bilindi- ği anda konumundaki belirsizlik artar, konumu bilindiği an- da da momentumundaki belirsizlik artar. Bu ilkeye göre, bir elektronun, At gibi küçük bir zaman dili- minde şekildeki gibi belirlenmiş, xy düzlemindeki taralı alan- da hareket ettiği varsayılsın. taralı alan artarsa AP azalır. y 2a Buna göre, At zaman diliminde; +0 Elektronun herhangi bir andaki momentumunun x ekse- nindeki bileşeninin belirsizliği, y eksenindeki bileşeninin belirsizliğinden küçüktür. x Daha büyük belirsizlig azalic II. Elektron daha küçük alanda hareket ediyor olsaydı, elekt- ronun momentumundaki belirsizlikler azalırdı. O III. Elektron, üç boyutta hareket ediyor olsaydı, elektronun momentumundaki belirsizlikler azalırdı. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III FEN BİLİMLERİ TES 15. Def Yayınları
notron
E) No
11. Elektromanyetik enerjinin maddeye dönüştüğü
olay aşağıdakilerden hangisidir?
B) Compton olayı
A) Fotoelektrik olay
C) Çift oluşumu
D) Fisyon
E) Füzyon
IV. Nötronlar etkileşim
Foton, proton, elekt
rıdakilerden hangil-
A) I ve II
D) II, III ve IV
2. Standart
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
notron E) No 11. Elektromanyetik enerjinin maddeye dönüştüğü olay aşağıdakilerden hangisidir? B) Compton olayı A) Fotoelektrik olay C) Çift oluşumu D) Fisyon E) Füzyon IV. Nötronlar etkileşim Foton, proton, elekt rıdakilerden hangil- A) I ve II D) II, III ve IV 2. Standart
11. Bazı kuarkların adları, sembolleri ve yükleri ile ilgili Şekil 1'deki
çizelge oluşturulmuştur.
Kuark adı
Sembol
Yük (e)
2
Yukarı
u
+
3
Aşağı
d
C
Şekil 1
K, L ve M parçacıklarının kuark modellemeleri Şekil 2'deki
gibidir.
u
ūū
d d
d
M
Şekil 2
Bu parçacıkların yük büyüklükleri sırasıyla qka m
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) KLAM
B)
M
c) ak <aL = 9M
D) a₁ = Mak
E)q₁<= ak
70
13
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
11. Bazı kuarkların adları, sembolleri ve yükleri ile ilgili Şekil 1'deki çizelge oluşturulmuştur. Kuark adı Sembol Yük (e) 2 Yukarı u + 3 Aşağı d C Şekil 1 K, L ve M parçacıklarının kuark modellemeleri Şekil 2'deki gibidir. u ūū d d d M Şekil 2 Bu parçacıkların yük büyüklükleri sırasıyla qka m olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) KLAM B) M c) ak <aL = 9M D) a₁ = Mak E)q₁<= ak 70 13
10. Nötr bir Lityum atomu 3 adet proton, 3 adet nötron ve 3 adet
elektrondan oluşur.
Buna göre, nötr bir Lityum atomunun yapısında kaç adet
kuark bulunur?
A) 36
B) 27
C) 18
D) 9
3
12. Modern fizič
rından biri a
1. Vücudur
sağlama
II. insan s
malıdır.
III. Vücudu
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
10. Nötr bir Lityum atomu 3 adet proton, 3 adet nötron ve 3 adet elektrondan oluşur. Buna göre, nötr bir Lityum atomunun yapısında kaç adet kuark bulunur? A) 36 B) 27 C) 18 D) 9 3 12. Modern fizič rından biri a 1. Vücudur sağlama II. insan s malıdır. III. Vücudu
14. Bir cisimden yayınlanan ışımalara ait ışıma şiddeti
dalga boyu grafiği şekildeki gibidir.
Işıma şiddeti
λ
Dalga boyu
I. Işıma yapan cisim, siyah cisimdir.
II. Elde edilen grafik, klasik fizik beklentilerinden
farklı olarak elde edilmiştir.
III. Işıma yapan cisimler her dalga boyunda ışıma
yapamaz.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu
söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve Ill
E) II ve III
0
Buna göre;
XBX 11d
C) I ve II
16.) t
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
14. Bir cisimden yayınlanan ışımalara ait ışıma şiddeti dalga boyu grafiği şekildeki gibidir. Işıma şiddeti λ Dalga boyu I. Işıma yapan cisim, siyah cisimdir. II. Elde edilen grafik, klasik fizik beklentilerinden farklı olarak elde edilmiştir. III. Işıma yapan cisimler her dalga boyunda ışıma yapamaz. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve Ill E) II ve III 0 Buna göre; XBX 11d C) I ve II 16.) t
304
7. Sıcaklığı 20°C olan bir maddenin yaydığı ışımanın dalga
boyu ₁, kor hâlindeki kömürün yaydığı ışımanın dalga boyu
A2, Güneş'ten gelen işımanın dalga boyu olarak kabul
edilmektedir.
Buna göre, A₁, Ave A dalga boyları arasındaki ilişki aşa-
ğıdakilerden hangisi gibidir?
A) 2₁ >₂>23
B)^₂> ^₁ >^3
C) 23 > 2₂ > 2₁
D) λ₁ = λ₁ = 23
E) 23 >₁>2₂
MoviLi@
HIZ VE RENK YAYINLARI
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
304 7. Sıcaklığı 20°C olan bir maddenin yaydığı ışımanın dalga boyu ₁, kor hâlindeki kömürün yaydığı ışımanın dalga boyu A2, Güneş'ten gelen işımanın dalga boyu olarak kabul edilmektedir. Buna göre, A₁, Ave A dalga boyları arasındaki ilişki aşa- ğıdakilerden hangisi gibidir? A) 2₁ >₂>23 B)^₂> ^₁ >^3 C) 23 > 2₂ > 2₁ D) λ₁ = λ₁ = 23 E) 23 >₁>2₂ MoviLi@ HIZ VE RENK YAYINLARI
3. Uyarılmış atomların spektrum çizgilerinin kesikli olması Rut-
herford'un atom modelindeki hangi ifadesinin yanlışlığını
gösterir?
7.
A) Atomda elektronların yörüngeleri sürekli değerlerdedir.
B) Atomdaki "+" yükler çekirdek denilen küçük bir bölgede
toplanmıştır
.
C) Atom elektrikçe nötrdür.
D) Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktan oluşur.
E) Çekirdeğin elektrona uyguladığı elektriksel kuvvet elektro-
nun çekirdek etrafında çembersel hareket yapmasını sağlar.
Fizik
Kuantum Fiziğine Giriş
3. Uyarılmış atomların spektrum çizgilerinin kesikli olması Rut- herford'un atom modelindeki hangi ifadesinin yanlışlığını gösterir? 7. A) Atomda elektronların yörüngeleri sürekli değerlerdedir. B) Atomdaki "+" yükler çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmıştır . C) Atom elektrikçe nötrdür. D) Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktan oluşur. E) Çekirdeğin elektrona uyguladığı elektriksel kuvvet elektro- nun çekirdek etrafında çembersel hareket yapmasını sağlar.