Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzlem Ayna Soruları

Palme Yay
11.X ve Y düzlem aynaları aynı düzleme
deki gibi yerleştirilmiştir.
an
)))))
M
N
O
G noktasından Y düzlem aynasına bakan
gözlemci X aynası yardımı ile K, L, M, N
ve O noktasal cisimlerinin hangilerinin
görüntüsünü görebilir? (Birim kareler öz-
deştir.)
(A) K, L ve M
B) M, N ve O
L, M ve N
D) L ve M
00
E) M ve N
6.
CS
7.
8.D
9.C
10.D
11.D
SON
Fizik
Düzlem Ayna
Palme Yay 11.X ve Y düzlem aynaları aynı düzleme deki gibi yerleştirilmiştir. an ))))) M N O G noktasından Y düzlem aynasına bakan gözlemci X aynası yardımı ile K, L, M, N ve O noktasal cisimlerinin hangilerinin görüntüsünü görebilir? (Birim kareler öz- deştir.) (A) K, L ve M B) M, N ve O L, M ve N D) L ve M 00 E) M ve N 6. CS 7. 8.D 9.C 10.D 11.D SON
7. Ozdeş karelere ayrılmış ve her bir karesine farklı bir rakam
yazılmış olan Şekil I'deki karton levha, kenarlarından kat-
lanıp yapıştırılarak küp elde ediliyor. Küp, Şekil Il'deki gibi
düzlem aynanın önüne yerleştiriliyor.
1 4
A) 1-4
3
6
5
2
B) 3-6
Şekil 1
Şekil II
Aynaya bakan bir gözlemci küpün üstüne yazılı olan ra-
kamlardan hangilerini görür?
Düzlem
ayna
C) 2-6
D) 1-2
9. Kışıklı
yansıy
E) 5-6
Fizik
Düzlem Ayna
7. Ozdeş karelere ayrılmış ve her bir karesine farklı bir rakam yazılmış olan Şekil I'deki karton levha, kenarlarından kat- lanıp yapıştırılarak küp elde ediliyor. Küp, Şekil Il'deki gibi düzlem aynanın önüne yerleştiriliyor. 1 4 A) 1-4 3 6 5 2 B) 3-6 Şekil 1 Şekil II Aynaya bakan bir gözlemci küpün üstüne yazılı olan ra- kamlardan hangilerini görür? Düzlem ayna C) 2-6 D) 1-2 9. Kışıklı yansıy E) 5-6
ş hâli
61-
4. Dört düzlem ayna ve ışıklı K cismi, düşey kesiti ve-
rilen düzeneğe şekildeki gibi yerleştiriliyor.
K
Buna göre, K cisminin aynalarda oluşan top-
lam görüntü sayısı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
Fizik
Düzlem Ayna
ş hâli 61- 4. Dört düzlem ayna ve ışıklı K cismi, düşey kesiti ve- rilen düzeneğe şekildeki gibi yerleştiriliyor. K Buna göre, K cisminin aynalarda oluşan top- lam görüntü sayısı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8
3
Buna göre K cisminin düzlem aynalar sistemin.
de kaç tane görüntüsü oluşur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B) 3
A)
B' 10°
70°
Yatay
D)
C) 4
AB Işıklı cisminin X aynasındaki görüntü şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
X
ben A' B) A' C)
A'
B' 50°
B' 30°
B
E)
D) 6
-- Yatay
Yatay
C) 10⁰
B
B'
--Yata
4. B 5.B 6. D
E) 7
A'
Yatay
A'
Fizik
Düzlem Ayna
3 Buna göre K cisminin düzlem aynalar sistemin. de kaç tane görüntüsü oluşur? (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B) 3 A) B' 10° 70° Yatay D) C) 4 AB Işıklı cisminin X aynasındaki görüntü şekli aşağıdakilerden hangisidir? X ben A' B) A' C) A' B' 50° B' 30° B E) D) 6 -- Yatay Yatay C) 10⁰ B B' --Yata 4. B 5.B 6. D E) 7 A' Yatay A'
B)
C)
D)
Optik
Atom fiziği
Katihâl fiziği
2. Bir dalga leğeni, sabit derinliklerde su bulunan X ve Y
bölmesinden oluşmaktadır. Bu bölmelerden birinde
oluşturulan doğrusal bir dalganın bir süre sonra X ve Y
bölmelerinde şekildeki gibi ilerlediği gözlemleniyor.
A) Yalnız I
X bölmesi
D) I ve II
Bölmelerin
kesiti
Buna göre,
1. Dalganın X ve Y'deki hızları eşittir.
II. Dalga X bölmesinde oluşturulmuştur.
III. Dalga Y bölmesinde oluşturulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
PC00-SS.01 DES01
Atom fiziği
Nükleer fizik
Atom fiziği V
B) Yalnız II
Y bölmesi
E) I ve III
C) Yalnız III
28
Fizik
Düzlem Ayna
B) C) D) Optik Atom fiziği Katihâl fiziği 2. Bir dalga leğeni, sabit derinliklerde su bulunan X ve Y bölmesinden oluşmaktadır. Bu bölmelerden birinde oluşturulan doğrusal bir dalganın bir süre sonra X ve Y bölmelerinde şekildeki gibi ilerlediği gözlemleniyor. A) Yalnız I X bölmesi D) I ve II Bölmelerin kesiti Buna göre, 1. Dalganın X ve Y'deki hızları eşittir. II. Dalga X bölmesinde oluşturulmuştur. III. Dalga Y bölmesinde oluşturulmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? PC00-SS.01 DES01 Atom fiziği Nükleer fizik Atom fiziği V B) Yalnız II Y bölmesi E) I ve III C) Yalnız III 28
5.
2022-TYT/Fen Bilimleri
A) 130
Bir düzlem aynaya gönderilen I işini I' olarak şekildeki gibi
yansıyor.
20
Buna göre I ışınının aynaya gelme açısı kaç derecedir?
B) 80
50°
C) 65
D) 30
E) 25
RİYAYINLARI
Fizik
Düzlem Ayna
5. 2022-TYT/Fen Bilimleri A) 130 Bir düzlem aynaya gönderilen I işini I' olarak şekildeki gibi yansıyor. 20 Buna göre I ışınının aynaya gelme açısı kaç derecedir? B) 80 50° C) 65 D) 30 E) 25 RİYAYINLARI
yor.
1
1
1
1
1
7.
30°
45°
X
X aynasına şekildeki gibi gönderilen I ışık ışınının
Y aynasına gelme açısı kaç derecedir?
A) 15°
B) 25°
C) 45° D) 75°
E) 105°
Gelme açısı gelen ışının normalle yaptığı açıdır. Gelen
ışının ayna ile yaptığı açıyla gelme açısını karıştırma-
yın!
Fizik
Düzlem Ayna
yor. 1 1 1 1 1 7. 30° 45° X X aynasına şekildeki gibi gönderilen I ışık ışınının Y aynasına gelme açısı kaç derecedir? A) 15° B) 25° C) 45° D) 75° E) 105° Gelme açısı gelen ışının normalle yaptığı açıdır. Gelen ışının ayna ile yaptığı açıyla gelme açısını karıştırma- yın!
Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiğinde Ay tutulması meydana gelir.
Bu durumda Dünya'nın gölge konisi, Ay'ın üzerine düşer. Ay, tam gölge
içerisinde kalır.
Gölge konisi içerisinden Ay'a bakan gözlemci, Ay'ı göremez. Bu olaya
Ay tutulması denir. Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın yarı gölge
bölgesinde yer alabilir. Güneş'ten kısmen ışık alır ve görüntüsü net ol-
maz. Bu olay kısmi Ay tutulması olarak adlandırılır.
ÖRNEK-20
Noktasal iki ışık kaynağı, metal bir küre ve perde ile şekildeki
düzenek hazırlanıyor.
K₁
K₂
Metal küre
Tubigob hel
18
blog
Perde
ill sinley (3
ov 11 (3
Düzenek şekildeki durumdayken perde üzerinde tam ve ya-
ri gölgeler oluşuyor.
Kaynaklar, belirtilen yönlerde eşit büyüklükte hızlarla
hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölge alan-
larının değişimi için aşağıdakileden hangisi söylenebilir?
A) Tam gölge artar, yarı gölge azalır.
B))Tam gölge azalır, yarı gölge artar.
C) Tam gölge azalır, yarı gölge değişmez.
D) Her ikisi de azalır.
E) Her ikisi de artar.
Fizik
Düzlem Ayna
Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiğinde Ay tutulması meydana gelir. Bu durumda Dünya'nın gölge konisi, Ay'ın üzerine düşer. Ay, tam gölge içerisinde kalır. Gölge konisi içerisinden Ay'a bakan gözlemci, Ay'ı göremez. Bu olaya Ay tutulması denir. Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın yarı gölge bölgesinde yer alabilir. Güneş'ten kısmen ışık alır ve görüntüsü net ol- maz. Bu olay kısmi Ay tutulması olarak adlandırılır. ÖRNEK-20 Noktasal iki ışık kaynağı, metal bir küre ve perde ile şekildeki düzenek hazırlanıyor. K₁ K₂ Metal küre Tubigob hel 18 blog Perde ill sinley (3 ov 11 (3 Düzenek şekildeki durumdayken perde üzerinde tam ve ya- ri gölgeler oluşuyor. Kaynaklar, belirtilen yönlerde eşit büyüklükte hızlarla hareket ettirilirse perde üzerindeki tam ve yarı gölge alan- larının değişimi için aşağıdakileden hangisi söylenebilir? A) Tam gölge artar, yarı gölge azalır. B))Tam gölge azalır, yarı gölge artar. C) Tam gölge azalır, yarı gölge değişmez. D) Her ikisi de azalır. E) Her ikisi de artar.
Birbirine paralel X ve Y düzlem aynalan arasına bir P cis-
mi konulmuştur.
H
Şekildeki 1, 2, 3, 4 ile belirtilenlerden hangi ikisi, P
cisminin bu aynalardaki görüntüsü olabilir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 1 ve 2
2
Y
D) 2 ve 4
B) 1 ve 3
3
E) 3 ve 4
C) 2 ve 3
Fizik
Düzlem Ayna
Birbirine paralel X ve Y düzlem aynalan arasına bir P cis- mi konulmuştur. H Şekildeki 1, 2, 3, 4 ile belirtilenlerden hangi ikisi, P cisminin bu aynalardaki görüntüsü olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 ve 2 2 Y D) 2 ve 4 B) 1 ve 3 3 E) 3 ve 4 C) 2 ve 3
2
Barış ailesiyle birlikte gece yolculuğu yaparken asfalt islak ise
yolu net göremediğini, asfalt kuru iken yolu daha net gördüğü-
nü fark ediyor.
Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna
PEKİŞTİRME TESTİ
Ertesi günü fizik öğretmenine bu olayı anlatıp neden ıslak as-
falti net göremediğini soruyor.
Buna göre fizik öğretmeni bu olayın nedenini
1.
Kuru asfalt üzerine düşen paralel ışınların aynı doğ-
rultuda yansıması
11. Islak asfalt üzerinde düzgün yansımanın, kuru asfalt
üzerinde dağınık yansımanın gerçekleşmesi
III. Islak asfaltın üzerine düşen beyaz ışığı renklerine
ayırmadan yansıtması
IV. Kuru asfalttaki dağınık yansımada gelme ve yansıma
açılarının eşit olmaması
yargılarından hangileri ile en iyi açıklar?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, III ve IV
.......
Araları
gibi ge
lik açıy
Bun
cedi
A) 6
I
n
Fizik
Düzlem Ayna
2 Barış ailesiyle birlikte gece yolculuğu yaparken asfalt islak ise yolu net göremediğini, asfalt kuru iken yolu daha net gördüğü- nü fark ediyor. Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna PEKİŞTİRME TESTİ Ertesi günü fizik öğretmenine bu olayı anlatıp neden ıslak as- falti net göremediğini soruyor. Buna göre fizik öğretmeni bu olayın nedenini 1. Kuru asfalt üzerine düşen paralel ışınların aynı doğ- rultuda yansıması 11. Islak asfalt üzerinde düzgün yansımanın, kuru asfalt üzerinde dağınık yansımanın gerçekleşmesi III. Islak asfaltın üzerine düşen beyaz ışığı renklerine ayırmadan yansıtması IV. Kuru asfalttaki dağınık yansımada gelme ve yansıma açılarının eşit olmaması yargılarından hangileri ile en iyi açıklar? A) Yalnız II B) I ve II D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, III ve IV ....... Araları gibi ge lik açıy Bun cedi A) 6 I n
CAP
Odasındaki duvarda
asılı olan düzlem
aynaya K noktasından
bakan Betül aynada
çalışma masası
üzerindeki vazonun
görüntüsünü X
noktasında görüyor.
Y
Daha sonra K
noktasından L
noktasına gelerek aynaya yaklaşıyor.
Buna göre Betül'ün aynada gördüğü görüntülerle il-
gili,
I. Vazonun görüntüsünü Y noktasında görmeye
başlar.
II. Kendi görüntüsünü her iki durumda da görmek-
tedir.
III. Aynada kendi vücudunun daha fazla bölümünü
görür.
IV. Vazonun görüntüsünü yine aynı noktada görme-
ye devam eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) II ve IV
B) II ve III
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, III ve IV
CAP
Fizik
Düzlem Ayna
CAP Odasındaki duvarda asılı olan düzlem aynaya K noktasından bakan Betül aynada çalışma masası üzerindeki vazonun görüntüsünü X noktasında görüyor. Y Daha sonra K noktasından L noktasına gelerek aynaya yaklaşıyor. Buna göre Betül'ün aynada gördüğü görüntülerle il- gili, I. Vazonun görüntüsünü Y noktasında görmeye başlar. II. Kendi görüntüsünü her iki durumda da görmek- tedir. III. Aynada kendi vücudunun daha fazla bölümünü görür. IV. Vazonun görüntüsünü yine aynı noktada görme- ye devam eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) II ve IV B) II ve III D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, III ve IV CAP
5. Bir düzlem ayna, Şekil - I'deki konumda iken G noktasın-
dan bakan gözlemci bazı noktaları aynada görebiliyor, ba-
zılarını ise göremiyor.
G
K
L M
G
miloD) L ve M
K
M
Şekil - II
Şekil - 1
Ayna Şekil - Il'deki konuma getirildiğinde, gözlemcinin
aynada önce göremeyip, sonra görebildiği noktalar
hangileridir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 02 millea
A) Yalnız L
B) Yalnız M
E) K ve M
C) K ve L
QUAN
Fizik
Düzlem Ayna
5. Bir düzlem ayna, Şekil - I'deki konumda iken G noktasın- dan bakan gözlemci bazı noktaları aynada görebiliyor, ba- zılarını ise göremiyor. G K L M G miloD) L ve M K M Şekil - II Şekil - 1 Ayna Şekil - Il'deki konuma getirildiğinde, gözlemcinin aynada önce göremeyip, sonra görebildiği noktalar hangileridir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 02 millea A) Yalnız L B) Yalnız M E) K ve M C) K ve L QUAN
2.
MA
Birbirine paralel düzlem aynalar arasındaki mumun, ayna-
lardaki ilk görüntüleri arasındaki uzaklık, mum L noktasın-
da iken d₁, K'de iken dk, M'de iken dolmaktadır.
K L M
A) dk > dL >dM
C) dk=d₁=dM
SIMSO
Buna göre; dk, dve d uzaklıkları arasındaki ilişki ne-
2.
dir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) dM>dL>dk
D) dk=dM>dL
E) d₁ > dk=dM
7
Fizik
Düzlem Ayna
2. MA Birbirine paralel düzlem aynalar arasındaki mumun, ayna- lardaki ilk görüntüleri arasındaki uzaklık, mum L noktasın- da iken d₁, K'de iken dk, M'de iken dolmaktadır. K L M A) dk > dL >dM C) dk=d₁=dM SIMSO Buna göre; dk, dve d uzaklıkları arasındaki ilişki ne- 2. dir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) dM>dL>dk D) dk=dM>dL E) d₁ > dk=dM 7
ibidir.
-?
120
açı-
4.
S ışık ışını, P kutusunun içindeki düzlem aynadan yansıdıktan
sonra şekildeki yolu izliyor.
S
A) 40
P bölgesi
Buna göre, S ışık ışınının düzlem aynadan yansıma açısı
kaç derecedir?
B) 45
70°
C) 50
D) 55
E) 60
yor.
Fizik
Düzlem Ayna
ibidir. -? 120 açı- 4. S ışık ışını, P kutusunun içindeki düzlem aynadan yansıdıktan sonra şekildeki yolu izliyor. S A) 40 P bölgesi Buna göre, S ışık ışınının düzlem aynadan yansıma açısı kaç derecedir? B) 45 70° C) 50 D) 55 E) 60 yor.
pa-
onul-
nden
E) 5
Tandem Yayınları
Çözüm
ÖRNEK: 16
A) 2
Çözüm
K
Şekildeki düzlemde K ve L düzlem aynalarının arasına yer-
leştirilen noktasal X cisminin düzenekte toplam kaç tane
görüntüsü oluşur?
D) 7
FASİKÜL 18
B) 3
TITTY
E) 9
C) 5
ÖRNEK: 17
♫
Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görün-
tüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şe-
kilde ayna ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak ken-
Fizik
Düzlem Ayna
pa- onul- nden E) 5 Tandem Yayınları Çözüm ÖRNEK: 16 A) 2 Çözüm K Şekildeki düzlemde K ve L düzlem aynalarının arasına yer- leştirilen noktasal X cisminin düzenekte toplam kaç tane görüntüsü oluşur? D) 7 FASİKÜL 18 B) 3 TITTY E) 9 C) 5 ÖRNEK: 17 ♫ Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görün- tüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şe- kilde ayna ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak ken-
8. Bir düzlem aynaya gelen ışının gelme açısı, ışının,
ayna ile yaptığı açının 4 katıdır.
Buna göre, aynaya gelen ışın ile yansıyan ışın
arasındaki açı kaç derecedir?
A) 36
B) 52
(52)
C) 72 D) 120
E) 144
Fizik
Düzlem Ayna
8. Bir düzlem aynaya gelen ışının gelme açısı, ışının, ayna ile yaptığı açının 4 katıdır. Buna göre, aynaya gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir? A) 36 B) 52 (52) C) 72 D) 120 E) 144