Düzlem Ayna Soruları

Palme Yay
11.X ve Y düzlem aynaları aynı düzleme
deki gibi yerleştirilmiştir.
an
)))))
M
N
O
G noktasından Y düzlem aynasına bakan
gözlemci X aynası yardımı ile K, L, M, N
ve O noktasal cisimlerinin hangilerinin
görüntüsünü görebilir? (Birim kareler öz-
deştir.)
(A) K, L ve M
B) M, N ve O
L, M ve N
D) L ve M
00
E) M ve N
6.
CS
7.
8.D
9.C
10.D
11.D
SON
Fizik
Düzlem Ayna
Palme Yay 11.X ve Y düzlem aynaları aynı düzleme deki gibi yerleştirilmiştir. an ))))) M N O G noktasından Y düzlem aynasına bakan gözlemci X aynası yardımı ile K, L, M, N ve O noktasal cisimlerinin hangilerinin görüntüsünü görebilir? (Birim kareler öz- deştir.) (A) K, L ve M B) M, N ve O L, M ve N D) L ve M 00 E) M ve N 6. CS 7. 8.D 9.C 10.D 11.D SON
7. Ozdeş karelere ayrılmış ve her bir karesine farklı bir rakam
yazılmış olan Şekil I'deki karton levha, kenarlarından kat-
lanıp yapıştırılarak küp elde ediliyor. Küp, Şekil Il'deki gibi
düzlem aynanın önüne yerleştiriliyor.
1 4
A) 1-4
3
6
5
2
B) 3-6
Şekil 1
Şekil II
Aynaya bakan bir gözlemci küpün üstüne yazılı olan ra-
kamlardan hangilerini görür?
Düzlem
ayna
C) 2-6
D) 1-2
9. Kışıklı
yansıy
E) 5-6
Fizik
Düzlem Ayna
7. Ozdeş karelere ayrılmış ve her bir karesine farklı bir rakam yazılmış olan Şekil I'deki karton levha, kenarlarından kat- lanıp yapıştırılarak küp elde ediliyor. Küp, Şekil Il'deki gibi düzlem aynanın önüne yerleştiriliyor. 1 4 A) 1-4 3 6 5 2 B) 3-6 Şekil 1 Şekil II Aynaya bakan bir gözlemci küpün üstüne yazılı olan ra- kamlardan hangilerini görür? Düzlem ayna C) 2-6 D) 1-2 9. Kışıklı yansıy E) 5-6
ima
8. Şekil l'de Kışını aynalardan birer kez yansıdıktan sonra ken-
di üzerinden geri dönüyor.
K
609
CL
Test 116
30
Şekil I
Şekil 11
Buna göre aynı ışın Şekil Il'deki sistemden nasıl yansır?
A) Kendi üzerinden geri döner.
B) II aynasından 30° açıyla yansır.
C) II aynasından 60° açıyla yansır.
D) I aynasından 30° açıyla yansır.
E) I aynasının normaliyle 15° açı yaparak yansır.
Fizik
Düzlem Ayna
ima 8. Şekil l'de Kışını aynalardan birer kez yansıdıktan sonra ken- di üzerinden geri dönüyor. K 609 CL Test 116 30 Şekil I Şekil 11 Buna göre aynı ışın Şekil Il'deki sistemden nasıl yansır? A) Kendi üzerinden geri döner. B) II aynasından 30° açıyla yansır. C) II aynasından 60° açıyla yansır. D) I aynasından 30° açıyla yansır. E) I aynasının normaliyle 15° açı yaparak yansır.
4.
antüsünü aynadan görebilir? (Bölmeler
nangileri kaynağın
eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız K B) Yalnız L C) ve L
D) K ve M
E) K, L ve M
G₂
1358
cisimlerinin düz aynadaki görüntülerini sıra-
sıyla tk ve t süreleri kadar görüyor.
tk
t₁
G₂
G₁
Buna göre, oranı kaçtır? (Birim kareler
özdeştir.)
A) 6
11
K ve L cisimleri
sabit 3 ve 33
hızlarıyla şekildeki
B) 5
TIV
konumlarından Şekilde
itibaren harekete 1. Ayna
başlıyor. G nokta-nin boyn
sından düz ay-
Kişinin
naya bakan bir
Aynan
gözlemci K ve L
C) 4 D) 3
E) 2
Şekildeki düzlem
ayna önünde bulu-
nan I, II, III ve IV
nolu noktasal ci-
simlerinin tümünün
görüntülerini G₁,
Seklide
lunan di
G₂ ve G3 noktalarından bakan gözlemciler-
Bür? (Birim kareler özdeştir.)
kendisin
bilmesi
konumu
2 Ayna
zası ile
fenin t
şeklide
3. Kişi
mesafe
etkilem
uzakta
mini gö
Fizik
Düzlem Ayna
4. antüsünü aynadan görebilir? (Bölmeler nangileri kaynağın eşit aralıklıdır.) A) Yalnız K B) Yalnız L C) ve L D) K ve M E) K, L ve M G₂ 1358 cisimlerinin düz aynadaki görüntülerini sıra- sıyla tk ve t süreleri kadar görüyor. tk t₁ G₂ G₁ Buna göre, oranı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.) A) 6 11 K ve L cisimleri sabit 3 ve 33 hızlarıyla şekildeki B) 5 TIV konumlarından Şekilde itibaren harekete 1. Ayna başlıyor. G nokta-nin boyn sından düz ay- Kişinin naya bakan bir Aynan gözlemci K ve L C) 4 D) 3 E) 2 Şekildeki düzlem ayna önünde bulu- nan I, II, III ve IV nolu noktasal ci- simlerinin tümünün görüntülerini G₁, Seklide lunan di G₂ ve G3 noktalarından bakan gözlemciler- Bür? (Birim kareler özdeştir.) kendisin bilmesi konumu 2 Ayna zası ile fenin t şeklide 3. Kişi mesafe etkilem uzakta mini gö
ozlemci K'nin
dırılırsa, Y'de
sındaki uzak-
dırılırsa Y'de
eri değişmez.
III
C) I ve II
179
X ve Y düzlem aynaları arasına bir Z cismi şekildeki gi-
bi konulmuştur.
K
M
A) K ve L
X
L
D) L ve M
ZA
Y
Buna göre, şekilde K, L, M, N ve P ile belirtilenler-
den hangileri, Z cisminin bu aynalarda oluşan gö-
rüntüsü değildir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) K ve M
P
N
E) L ve N
CK ve P
FİZİK
Fizik
Düzlem Ayna
ozlemci K'nin dırılırsa, Y'de sındaki uzak- dırılırsa Y'de eri değişmez. III C) I ve II 179 X ve Y düzlem aynaları arasına bir Z cismi şekildeki gi- bi konulmuştur. K M A) K ve L X L D) L ve M ZA Y Buna göre, şekilde K, L, M, N ve P ile belirtilenler- den hangileri, Z cisminin bu aynalarda oluşan gö- rüntüsü değildir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) K ve M P N E) L ve N CK ve P FİZİK
gibi yerleştirilen
sü aşağıdakiler-
3-E
10-E
2.
Paralel X, Y düzlem aynaları arasına noktasal K cismi
şekildeki gibi konulmuştur.
Ok
G
X
Buna göre,
I. aynasına G noktasından bakan gözlemci K'nin
iki görüntüsünü görür.
K
II. X aynası ok yönünde bir bölme kaydırılırsa, Y'de
oluşan ve Y'ye en yakın iki görüntü arasındaki uzak-
lık artar.
A) Yalnız II
III. X aynası ok yönünde bir bölme kaydırılırsa Y'd'e
oluşan ve Y'ye en yakın görüntünün yeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Paylaşım Yayınları -
179
X ve Y düzl
bi konulmu
K
M
Buna göre
den hangil
rüntüsü de
A) K ve L
Fizik
Düzlem Ayna
gibi yerleştirilen sü aşağıdakiler- 3-E 10-E 2. Paralel X, Y düzlem aynaları arasına noktasal K cismi şekildeki gibi konulmuştur. Ok G X Buna göre, I. aynasına G noktasından bakan gözlemci K'nin iki görüntüsünü görür. K II. X aynası ok yönünde bir bölme kaydırılırsa, Y'de oluşan ve Y'ye en yakın iki görüntü arasındaki uzak- lık artar. A) Yalnız II III. X aynası ok yönünde bir bölme kaydırılırsa Y'd'e oluşan ve Y'ye en yakın görüntünün yeri değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Paylaşım Yayınları - 179 X ve Y düzl bi konulmu K M Buna göre den hangil rüntüsü de A) K ve L
n P
an bir
örün-
lidir.)
alnız M
rinda olu-
noktaları-
TEST-7
7. Şekildeki düzenekte G noktasından düzlem aynaya ba-
kan bir göz, +x yönünde sabit v hızı ile hareket edince,
K noktasındaki cismin düzlem aynadaki görüntüsünü
t, süre görüyor. K noktasındaki cisim +x yönünde sa-
bit v hızıyla hareket edince G noktasındaki göz, cis-
min düzlem aynadaki görüntüsünü t₂ süre görüyor.
Paylaşım Yayınları
8.
1
2
K
A)-
G
Buna göre,
1₂
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
V
Ayna
t₁
oranı kaçtır?
B)
Düşey kesiti sekilde
3
4
D) 1
+x
+X
T
778
hir ortada, O noktasın
AIN
4.
1. Odak
dan o
Asc
ekse
Nokta
tır?
Eğrilik
rine X
Fizik
Düzlem Ayna
n P an bir örün- lidir.) alnız M rinda olu- noktaları- TEST-7 7. Şekildeki düzenekte G noktasından düzlem aynaya ba- kan bir göz, +x yönünde sabit v hızı ile hareket edince, K noktasındaki cismin düzlem aynadaki görüntüsünü t, süre görüyor. K noktasındaki cisim +x yönünde sa- bit v hızıyla hareket edince G noktasındaki göz, cis- min düzlem aynadaki görüntüsünü t₂ süre görüyor. Paylaşım Yayınları 8. 1 2 K A)- G Buna göre, 1₂ (Bölmeler eşit aralıklıdır.) V Ayna t₁ oranı kaçtır? B) Düşey kesiti sekilde 3 4 D) 1 +x +X T 778 hir ortada, O noktasın AIN 4. 1. Odak dan o Asc ekse Nokta tır? Eğrilik rine X
a-
ar
acılık
11. X ve Y aynaları kullanılarak şekildeki düzenek
oluşturuluyor.
X
Aynalar arasına konulan K cisminin her iki ay-
nada oluşan toplam görüntü sayısı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3
timsel
ayna
Çuk
1.
2.
Fizik
Düzlem Ayna
a- ar acılık 11. X ve Y aynaları kullanılarak şekildeki düzenek oluşturuluyor. X Aynalar arasına konulan K cisminin her iki ay- nada oluşan toplam görüntü sayısı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3 timsel ayna Çuk 1. 2.
208 IŞIĞIN YANSIMASI VE DÜZLEM AYNA
5. Düşey kesiti şekilde verilen odanın duvarlarına düz-
lem aynalar asılıyor.
M
Noktasal I ışık kaynağından çıkan K, L, M, N
ışınlarından hangileri yansımalar sonucu siste-
mi terk edemez? (Birim kareler özdeştir.)
B) Yalnız L C) Yalnız M
E) L ve M
A) Yalnız K
D) Kvet
arasındaki boyu 2 birim olan bir öğren-
Nihat Bilgin Yayıncılık
7. Nok
ları
K
ga
A)
Fizik
Düzlem Ayna
208 IŞIĞIN YANSIMASI VE DÜZLEM AYNA 5. Düşey kesiti şekilde verilen odanın duvarlarına düz- lem aynalar asılıyor. M Noktasal I ışık kaynağından çıkan K, L, M, N ışınlarından hangileri yansımalar sonucu siste- mi terk edemez? (Birim kareler özdeştir.) B) Yalnız L C) Yalnız M E) L ve M A) Yalnız K D) Kvet arasındaki boyu 2 birim olan bir öğren- Nihat Bilgin Yayıncılık 7. Nok ları K ga A)
arına düz-
L, M, N
siste-
iz M
7. Noktasal ve ışıklı K cismi ile A₁, A₂ düzlem ayna-
ları şekildeki gibi yerleştiriliyor.
A₂
K
!!!
A₁
K cisminin her iki düzlem aynada oluşan toplam
görüntü sayısı kaçtır? (Birim kareler özteştir.)
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8
Beş pa
Ay
ha
A
10
Fizik
Düzlem Ayna
arına düz- L, M, N siste- iz M 7. Noktasal ve ışıklı K cismi ile A₁, A₂ düzlem ayna- ları şekildeki gibi yerleştiriliyor. A₂ K !!! A₁ K cisminin her iki düzlem aynada oluşan toplam görüntü sayısı kaçtır? (Birim kareler özteştir.) A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8 Beş pa Ay ha A 10
ş hâli
61-
4. Dört düzlem ayna ve ışıklı K cismi, düşey kesiti ve-
rilen düzeneğe şekildeki gibi yerleştiriliyor.
K
Buna göre, K cisminin aynalarda oluşan top-
lam görüntü sayısı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
Fizik
Düzlem Ayna
ş hâli 61- 4. Dört düzlem ayna ve ışıklı K cismi, düşey kesiti ve- rilen düzeneğe şekildeki gibi yerleştiriliyor. K Buna göre, K cisminin aynalarda oluşan top- lam görüntü sayısı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8
3
Buna göre K cisminin düzlem aynalar sistemin.
de kaç tane görüntüsü oluşur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B) 3
A)
B' 10°
70°
Yatay
D)
C) 4
AB Işıklı cisminin X aynasındaki görüntü şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
X
ben A' B) A' C)
A'
B' 50°
B' 30°
B
E)
D) 6
-- Yatay
Yatay
C) 10⁰
B
B'
--Yata
4. B 5.B 6. D
E) 7
A'
Yatay
A'
Fizik
Düzlem Ayna
3 Buna göre K cisminin düzlem aynalar sistemin. de kaç tane görüntüsü oluşur? (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B) 3 A) B' 10° 70° Yatay D) C) 4 AB Işıklı cisminin X aynasındaki görüntü şekli aşağıdakilerden hangisidir? X ben A' B) A' C) A' B' 50° B' 30° B E) D) 6 -- Yatay Yatay C) 10⁰ B B' --Yata 4. B 5.B 6. D E) 7 A' Yatay A'
ibi yerleştiriliyor.
2
H
FLOK CL KITAB
uşan toplam
Test 2
G noktasındaki göz, düşey kesiti şekilde verilen dü-
zenekte yalnız A, aynasına bakıyor.
A₁
A₂
G
N
Bu göz X, Y, Z, P, T noktasal cisimlerinden hangi-
lerinin görüntülerini A₂ aynasının da yardımıyla
A, aynasında görebilir?
(Birim kareler özdeştir.)
A) X ve Y
ve Z
B) X, Y ve Z
E) Z, P ve T
C) P ve T
hat Bilgin Yayıncılık
3. Şekildeki gibi
şen A, ve A
lem aynaları a
da K cismi
maktadır.
K cisminin ay
daki ilk görün
aşağıdakilerd
hangisi gibi o
60°
Fizik
Düzlem Ayna
ibi yerleştiriliyor. 2 H FLOK CL KITAB uşan toplam Test 2 G noktasındaki göz, düşey kesiti şekilde verilen dü- zenekte yalnız A, aynasına bakıyor. A₁ A₂ G N Bu göz X, Y, Z, P, T noktasal cisimlerinden hangi- lerinin görüntülerini A₂ aynasının da yardımıyla A, aynasında görebilir? (Birim kareler özdeştir.) A) X ve Y ve Z B) X, Y ve Z E) Z, P ve T C) P ve T hat Bilgin Yayıncılık 3. Şekildeki gibi şen A, ve A lem aynaları a da K cismi maktadır. K cisminin ay daki ilk görün aşağıdakilerd hangisi gibi o 60°
B)
C)
D)
Optik
Atom fiziği
Katihâl fiziği
2. Bir dalga leğeni, sabit derinliklerde su bulunan X ve Y
bölmesinden oluşmaktadır. Bu bölmelerden birinde
oluşturulan doğrusal bir dalganın bir süre sonra X ve Y
bölmelerinde şekildeki gibi ilerlediği gözlemleniyor.
A) Yalnız I
X bölmesi
D) I ve II
Bölmelerin
kesiti
Buna göre,
1. Dalganın X ve Y'deki hızları eşittir.
II. Dalga X bölmesinde oluşturulmuştur.
III. Dalga Y bölmesinde oluşturulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
PC00-SS.01 DES01
Atom fiziği
Nükleer fizik
Atom fiziği V
B) Yalnız II
Y bölmesi
E) I ve III
C) Yalnız III
28
Fizik
Düzlem Ayna
B) C) D) Optik Atom fiziği Katihâl fiziği 2. Bir dalga leğeni, sabit derinliklerde su bulunan X ve Y bölmesinden oluşmaktadır. Bu bölmelerden birinde oluşturulan doğrusal bir dalganın bir süre sonra X ve Y bölmelerinde şekildeki gibi ilerlediği gözlemleniyor. A) Yalnız I X bölmesi D) I ve II Bölmelerin kesiti Buna göre, 1. Dalganın X ve Y'deki hızları eşittir. II. Dalga X bölmesinde oluşturulmuştur. III. Dalga Y bölmesinde oluşturulmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? PC00-SS.01 DES01 Atom fiziği Nükleer fizik Atom fiziği V B) Yalnız II Y bölmesi E) I ve III C) Yalnız III 28
7. Şekilde yatay zemine dik olarak yerleştirilen X, Y ve Z
düzlem aynaları verilmiştir.
X aynası
a
S
Z aynası
B) 40
40%
Y aynası
Sışını her aynadan bir kez yansıdıktan sonra kendi üze-
rinden geri dönüyor.-ik sell
Buna göre, S ışınının X aynası ile yaptığı α açısı kaç
derecedir?
A) 20
C) 60 D) 80
(E) 90
Fizik
Düzlem Ayna
7. Şekilde yatay zemine dik olarak yerleştirilen X, Y ve Z düzlem aynaları verilmiştir. X aynası a S Z aynası B) 40 40% Y aynası Sışını her aynadan bir kez yansıdıktan sonra kendi üze- rinden geri dönüyor.-ik sell Buna göre, S ışınının X aynası ile yaptığı α açısı kaç derecedir? A) 20 C) 60 D) 80 (E) 90
n
12. Dik açılı bir düzlem aynadan yansıyan K, L, M ışık ışın-
ları şekildeki gibidir.
Diğer
ayhous
C
13.
(D) K ve M
X
S
Bu ışık ışınlarından hangileri noktasal S ışık kayna-
ğından çıkmıştır?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız K
K
D) K ve L
B) Yalnız L
Mi
E) L ve M
K
17
M
B) Yalnız L
L
M
düzlem ayna
Düzlem aynadan şekildeki gibi yansıyan K, L ve M
ışık ışınlarından hangileri, X noktasal ışık kaynağın-
dan gelmiş olabilir?
A) Yalnız K
C) Kve L
F) K ve M
C) Yalnız M
Fizik
Düzlem Ayna
n 12. Dik açılı bir düzlem aynadan yansıyan K, L, M ışık ışın- ları şekildeki gibidir. Diğer ayhous C 13. (D) K ve M X S Bu ışık ışınlarından hangileri noktasal S ışık kayna- ğından çıkmıştır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız K K D) K ve L B) Yalnız L Mi E) L ve M K 17 M B) Yalnız L L M düzlem ayna Düzlem aynadan şekildeki gibi yansıyan K, L ve M ışık ışınlarından hangileri, X noktasal ışık kaynağın- dan gelmiş olabilir? A) Yalnız K C) Kve L F) K ve M C) Yalnız M