Elektronik Soruları

2. Optik okuyucu, lazer yazıcılar ve hassas ölçümler
yapan cihazlar gibi teknolojik aletlerin yapımında
fiziğin aşağıdaki alt alanlarından hangisiyle ilgili
bilgiler daha çok kullanılır?
A) Elektrik
B) Mekanik
C) Elektromanyetizma
DY Atom ve molekül fiziği
E Termodinamik
CAP
Fizik
Elektronik
2. Optik okuyucu, lazer yazıcılar ve hassas ölçümler yapan cihazlar gibi teknolojik aletlerin yapımında fiziğin aşağıdaki alt alanlarından hangisiyle ilgili bilgiler daha çok kullanılır? A) Elektrik B) Mekanik C) Elektromanyetizma DY Atom ve molekül fiziği E Termodinamik CAP
5. Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplan-
mış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki
hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir
muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael
Faraday'ın buluşu olduğu için "Faraday kafesi" diye
adlandırılmaktadır.
Buna göre,
I. yanıcı patlayıcı maddelerin depolandığı bina-
larda patlayıcılara dışardan müdahale edilme-
sine engel olunduğu durumlarda,
II. mikrodalga fırınlarda,
III. bina içi önemli telsiz görüşmelerinin yapıldığı
yapılarda
yargılarından hangileri Faraday kafesinin kulla-
nım alanlarından biri olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Elektronik
5. Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplan- mış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olduğu için "Faraday kafesi" diye adlandırılmaktadır. Buna göre, I. yanıcı patlayıcı maddelerin depolandığı bina- larda patlayıcılara dışardan müdahale edilme- sine engel olunduğu durumlarda, II. mikrodalga fırınlarda, III. bina içi önemli telsiz görüşmelerinin yapıldığı yapılarda yargılarından hangileri Faraday kafesinin kulla- nım alanlarından biri olabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
Buna göre,
1.
Kenan, 1 yönünde yürtmeys bagares, ya upen
gölgesinin boyu kısalır.
Kenan 2 yönünde yürümeye başlarsa, yerde duan
gölgesi sokak lambasindan uzakla
III. Kenan, sokak lambasinin tam attine gidiginde
gölgenin boyu en küçük haline gele
11.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve II
24
Ampul
K
B) I ve II
M
Bir marketin elektrik ampulleri reyonunda bulunan
K, L ve M ampullerinin kutuları üzerinde yazan güç ve ışık
akısı değerleri aşağıda verilen tablodaki gibidir.
El ve Il
Güç (Watt)
80
Cyi ve ill
A) VK = V₁ = VM
ex >
V.
VM > VL
K
50
100
Buna göre, KLY
Işık Akısı (Lümen)
1270 1600
600 1200
220 2200 2
Buna göre, ampullerin işık verimleri V V VM
arasında nasıl bir ilişki vardır?
E) VKV V
E)
DO
B) V₁ > VK > VM
D) VL > VM ³ VK
Fizik
Elektronik
Buna göre, 1. Kenan, 1 yönünde yürtmeys bagares, ya upen gölgesinin boyu kısalır. Kenan 2 yönünde yürümeye başlarsa, yerde duan gölgesi sokak lambasindan uzakla III. Kenan, sokak lambasinin tam attine gidiginde gölgenin boyu en küçük haline gele 11. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve II 24 Ampul K B) I ve II M Bir marketin elektrik ampulleri reyonunda bulunan K, L ve M ampullerinin kutuları üzerinde yazan güç ve ışık akısı değerleri aşağıda verilen tablodaki gibidir. El ve Il Güç (Watt) 80 Cyi ve ill A) VK = V₁ = VM ex > V. VM > VL K 50 100 Buna göre, KLY Işık Akısı (Lümen) 1270 1600 600 1200 220 2200 2 Buna göre, ampullerin işık verimleri V V VM arasında nasıl bir ilişki vardır? E) VKV V E) DO B) V₁ > VK > VM D) VL > VM ³ VK
1.
(www)
(www)
(www
A) Pz > Px > Py
ji
Z
Özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsenmeyen özdeş
üreteçlerle şekildeki devreler kurulmuştur.
D) Py> Px > Pz
Y
(www)
X, Y, Z'nin güçleri sırasıyla Px, Py ve Pz olduğuna
göre, bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
B) Px =
B) Px = Py>
(www)
Py> Pz
Pz C) Pz > Px = Py
E) Px = Py = Pz
Dejuixex AI
Fizik
Elektronik
1. (www) (www) (www A) Pz > Px > Py ji Z Özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki devreler kurulmuştur. D) Py> Px > Pz Y (www) X, Y, Z'nin güçleri sırasıyla Px, Py ve Pz olduğuna göre, bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? B) Px = B) Px = Py> (www) Py> Pz Pz C) Pz > Px = Py E) Px = Py = Pz Dejuixex AI
4. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla ku-
rulan Şekil l'deki elektrik devresi Şekil Il'deki duru-
ma getirilmektedir.
K
{M
(M
{M)
Şekil I
M
{M
D) II ve III
K
(W)
M
M
Buna göre,
1. M lambasının parlaklığı artar.
II. K lambasının parlaklığı artar.
III. L lambasının parlaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
L
M
{
E) I, II ve III
Şekil II
C) I ve III
UZ
Fizik
Elektronik
4. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla ku- rulan Şekil l'deki elektrik devresi Şekil Il'deki duru- ma getirilmektedir. K {M (M {M) Şekil I M {M D) II ve III K (W) M M Buna göre, 1. M lambasının parlaklığı artar. II. K lambasının parlaklığı artar. III. L lambasının parlaklığı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II L M { E) I, II ve III Şekil II C) I ve III UZ
Ideki
ģi
YAYINLARI
LİMİT
A
Fen Bilimleri
5. Tamburdaki
statik yük
ve toner
temizleniyor.
Aşağıda baskı teknolojisinde lazer yazıcının çalışma
prensibi verilmiştir.
Tambur
1. Lazer ışını ile tambur
statik elektrikle yükleniyor.
2. Toner tamburu
toneri yüklüyor.
<<Kâğıt
D) II ve III
A
3. Toner kâğıda yapıştırılıyor.
4. Kâğıt statik
yüklerinden arındırılıyor.
Lazer yazıcının çalışma prensibi incelendiğinde;
1. Lazer ışını silindiri tarayarak tamburdaki basılacak
alanları pozitif yükle yükler.
II. Negatif yüklü toner tozları silindirdeki pozitif yüklü
alanlara yapışır.
III. Son durumda kâğıt nötr olur. +
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
CLve Il
ment
odik su da
gibidir.
L
V
nlarında
IZI VK²
ngisidi
> V₁
= TK
V
cikle
ki ilis
18
1
1
n
Fizik
Elektronik
Ideki ģi YAYINLARI LİMİT A Fen Bilimleri 5. Tamburdaki statik yük ve toner temizleniyor. Aşağıda baskı teknolojisinde lazer yazıcının çalışma prensibi verilmiştir. Tambur 1. Lazer ışını ile tambur statik elektrikle yükleniyor. 2. Toner tamburu toneri yüklüyor. <<Kâğıt D) II ve III A 3. Toner kâğıda yapıştırılıyor. 4. Kâğıt statik yüklerinden arındırılıyor. Lazer yazıcının çalışma prensibi incelendiğinde; 1. Lazer ışını silindiri tarayarak tamburdaki basılacak alanları pozitif yükle yükler. II. Negatif yüklü toner tozları silindirdeki pozitif yüklü alanlara yapışır. III. Son durumda kâğıt nötr olur. + ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III CLve Il ment odik su da gibidir. L V nlarında IZI VK² ngisidi > V₁ = TK V cikle ki ilis 18 1 1 n
e
7
A
Tamer elektrikçe nötr olan K, L, M, P çubuklarını eşit boylu iplerle tavana bağladığında şekildeki gibi dengede kaldıklarını
gözlemliyor.
Buna göre; K, M ve P çubuklarının yapıldığı madde aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
K
Demir
Mıknatıs
Bakır
Mıknatıs
Mıknatıs
M
Bakır
Demir
Mıknatıs
Demir
Bakır
17 II
M
K
P
Mıknatıs
Demir
Demir
Bakır
Bakır
Fizik
Elektronik
e 7 A Tamer elektrikçe nötr olan K, L, M, P çubuklarını eşit boylu iplerle tavana bağladığında şekildeki gibi dengede kaldıklarını gözlemliyor. Buna göre; K, M ve P çubuklarının yapıldığı madde aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) C) D) E) K Demir Mıknatıs Bakır Mıknatıs Mıknatıs M Bakır Demir Mıknatıs Demir Bakır 17 II M K P Mıknatıs Demir Demir Bakır Bakır
9.
Dokunma ile elektriklenme ile ilgili,
1. iletken cisimler arasında gerçekleşir.
Cisimler zıt yükle yüklenir.
II.
III. Cisimler küre biçiminde ise toplam yükü yarıçapla-
rıyla doğru orantılı olarak paylaşır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
9. Dokunma ile elektriklenme ile ilgili, 1. iletken cisimler arasında gerçekleşir. Cisimler zıt yükle yüklenir. II. III. Cisimler küre biçiminde ise toplam yükü yarıçapla- rıyla doğru orantılı olarak paylaşır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
8. İletken K ve L kürele-
rinden K nin yükü -2q
dur. K ve L birbirine
dokundurulunca K
den L ye -4q yük ge-
çiyor.
Buna göre, L nin ilk yükü ne kadardır?
B) +6q
A) +4q
D) +10q
K
-2q
r
E) +12q
L
C) +8q
2r
umları
Fizik
Elektronik
8. İletken K ve L kürele- rinden K nin yükü -2q dur. K ve L birbirine dokundurulunca K den L ye -4q yük ge- çiyor. Buna göre, L nin ilk yükü ne kadardır? B) +6q A) +4q D) +10q K -2q r E) +12q L C) +8q 2r umları
11. Pozitif yüklü K cismi, yalıtkan sapından tutularak
topraklanmış nötr elektroskoba yaklaştırılıyor.
K cismi yaklaştırıldıktan sonra, elektroskobun topuzunun
ve yapraklarının yüklerinin işareti ne olur?
Topuz
Nötr
K
111
de ilgili
Yapraklar
Nötr
Nötr
Yopraktou
nöti
Vers
Fizik
Elektronik
11. Pozitif yüklü K cismi, yalıtkan sapından tutularak topraklanmış nötr elektroskoba yaklaştırılıyor. K cismi yaklaştırıldıktan sonra, elektroskobun topuzunun ve yapraklarının yüklerinin işareti ne olur? Topuz Nötr K 111 de ilgili Yapraklar Nötr Nötr Yopraktou nöti Vers
AYDIN YAYINL
2.
Elektrik Akımı
K
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
(E) I
Suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen
ve oksijene ayırma işlemine suyun elektrolizi denir. Şekilde-
ki elektroliz kabındaki suya bir miktar sülfirik asit karıştırıldık-
tan sonra devreden elektrik akımı geçiriliyor. K ve L tüplerin-
de gaz birikmeye başladığı gözleniyor.
Buna göre;
1. K tüpünde hidrojen gazı birikmektedir.
II. L tüpünde oksijen gazı birikmektedir.
III. Devreden geçen akım artırıldığında, tüplerde birim za-
manda biriken gaz miktarı artar.
V
93
C) I ve II
ve III
BÖLÜ
Fizik
Elektronik
AYDIN YAYINL 2. Elektrik Akımı K D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III (E) I Suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayırma işlemine suyun elektrolizi denir. Şekilde- ki elektroliz kabındaki suya bir miktar sülfirik asit karıştırıldık- tan sonra devreden elektrik akımı geçiriliyor. K ve L tüplerin- de gaz birikmeye başladığı gözleniyor. Buna göre; 1. K tüpünde hidrojen gazı birikmektedir. II. L tüpünde oksijen gazı birikmektedir. III. Devreden geçen akım artırıldığında, tüplerde birim za- manda biriken gaz miktarı artar. V 93 C) I ve II ve III BÖLÜ
3. Yüzey gerilimiyle ilgili olarak,
1. Sıvılarda yüzey geriliminin azalması sıvıların diğer
maddelerle etkileşimini kolaylaştırır.
II. Suyun sıcaklığı azalırsa yüzey gerilimi artabilir.
III. Sudan çıkan bir insanın ıslak kalması yüzey gerili-
miyle açıklanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) ve ll
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Elektronik
3. Yüzey gerilimiyle ilgili olarak, 1. Sıvılarda yüzey geriliminin azalması sıvıların diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır. II. Suyun sıcaklığı azalırsa yüzey gerilimi artabilir. III. Sudan çıkan bir insanın ıslak kalması yüzey gerili- miyle açıklanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) ve ll B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
18. Nanometre ölçeğinde malzemenin kulla-
nıldığı yerlere
1. Elektronik devreler
II. Tekstil malzemeleri
III. Savunma sanayi
örneklerinden hangileri verilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
18. Nanometre ölçeğinde malzemenin kulla- nıldığı yerlere 1. Elektronik devreler II. Tekstil malzemeleri III. Savunma sanayi örneklerinden hangileri verilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8.
Süper iletkenlerin ayırt edici özelliklerinden olan Meiss-
ner etkisi görselde verilmiş ve şekildeki gibi modellen-
miştir.
B
Görsel: Meissner etkisi
Bu durumla ilgili;
1. Kritik sıcaklığın altında bulunan bir süper iletken, bir
mıknatısın manyetik alanında soğutulduğunda ters
kutuplu mıknatıs gibi itilir.
II. Süper iletken halde olan madde, kendi içindeki
manyetik alanı sıfırlamaya çalışır.
III. Süper iletkenlerin manyetik alanları dışarılmaları
MAGLEV - Manyetik Levitasyon Treni'nin temel ça-
lışma prensibidir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
8. Süper iletkenlerin ayırt edici özelliklerinden olan Meiss- ner etkisi görselde verilmiş ve şekildeki gibi modellen- miştir. B Görsel: Meissner etkisi Bu durumla ilgili; 1. Kritik sıcaklığın altında bulunan bir süper iletken, bir mıknatısın manyetik alanında soğutulduğunda ters kutuplu mıknatıs gibi itilir. II. Süper iletken halde olan madde, kendi içindeki manyetik alanı sıfırlamaya çalışır. III. Süper iletkenlerin manyetik alanları dışarılmaları MAGLEV - Manyetik Levitasyon Treni'nin temel ça- lışma prensibidir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
9. Yarı iletken maddelerle ilgili olarak
I. N tipi yarıiletken malzemelerde akım taşıyıcıları elekt-
ronlardır
II. Diyot N ve P tipi yarı iletken malzemenin birleşimiyle
elde edilir.
III. Silisyum P tipi yarı iletken malzemedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
9. Yarı iletken maddelerle ilgili olarak I. N tipi yarıiletken malzemelerde akım taşıyıcıları elekt- ronlardır II. Diyot N ve P tipi yarı iletken malzemenin birleşimiyle elde edilir. III. Silisyum P tipi yarı iletken malzemedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
nıdır.
im ile
kli
İdeal ve yükseltici bir transformatörün sekonder (çıkış)
bobinine ait;
I. gerilim
II. güç
III. akım
IV. sarım sayısı
ile verilenlerden hangilerinin değeri primer (giriş)
bobininkine göre daha büyüktür?
A) I, II ve IV
B) Lve IV
D) II ve III
E) I, II, III ve IV
2. Şekil - I, II ve III'teki ideal transformatörlerin çıkış uçlarına
özdes
C) I, III ve IV
Fizik
Elektronik
nıdır. im ile kli İdeal ve yükseltici bir transformatörün sekonder (çıkış) bobinine ait; I. gerilim II. güç III. akım IV. sarım sayısı ile verilenlerden hangilerinin değeri primer (giriş) bobininkine göre daha büyüktür? A) I, II ve IV B) Lve IV D) II ve III E) I, II, III ve IV 2. Şekil - I, II ve III'teki ideal transformatörlerin çıkış uçlarına özdes C) I, III ve IV