%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektronik Soruları

2. Optik okuyucu, lazer yazıcılar ve hassas ölçümler
yapan cihazlar gibi teknolojik aletlerin yapımında
fiziğin aşağıdaki alt alanlarından hangisiyle ilgili
bilgiler daha çok kullanılır?
A) Elektrik
B) Mekanik
C) Elektromanyetizma
DY Atom ve molekül fiziği
E Termodinamik
CAP
Fizik
Elektronik
2. Optik okuyucu, lazer yazıcılar ve hassas ölçümler yapan cihazlar gibi teknolojik aletlerin yapımında fiziğin aşağıdaki alt alanlarından hangisiyle ilgili bilgiler daha çok kullanılır? A) Elektrik B) Mekanik C) Elektromanyetizma DY Atom ve molekül fiziği E Termodinamik CAP
5. Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplan-
mış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki
hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir
muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael
Faraday'ın buluşu olduğu için "Faraday kafesi" diye
adlandırılmaktadır.
Buna göre,
I. yanıcı patlayıcı maddelerin depolandığı bina-
larda patlayıcılara dışardan müdahale edilme-
sine engel olunduğu durumlarda,
II. mikrodalga fırınlarda,
III. bina içi önemli telsiz görüşmelerinin yapıldığı
yapılarda
yargılarından hangileri Faraday kafesinin kulla-
nım alanlarından biri olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Elektronik
5. Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplan- mış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olduğu için "Faraday kafesi" diye adlandırılmaktadır. Buna göre, I. yanıcı patlayıcı maddelerin depolandığı bina- larda patlayıcılara dışardan müdahale edilme- sine engel olunduğu durumlarda, II. mikrodalga fırınlarda, III. bina içi önemli telsiz görüşmelerinin yapıldığı yapılarda yargılarından hangileri Faraday kafesinin kulla- nım alanlarından biri olabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
18. Nanometre ölçeğinde malzemenin kulla-
nıldığı yerlere
1. Elektronik devreler
II. Tekstil malzemeleri
III. Savunma sanayi
örneklerinden hangileri verilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
18. Nanometre ölçeğinde malzemenin kulla- nıldığı yerlere 1. Elektronik devreler II. Tekstil malzemeleri III. Savunma sanayi örneklerinden hangileri verilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
9. Yarı iletken maddelerle ilgili olarak
I. N tipi yarıiletken malzemelerde akım taşıyıcıları elekt-
ronlardır
II. Diyot N ve P tipi yarı iletken malzemenin birleşimiyle
elde edilir.
III. Silisyum P tipi yarı iletken malzemedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
9. Yarı iletken maddelerle ilgili olarak I. N tipi yarıiletken malzemelerde akım taşıyıcıları elekt- ronlardır II. Diyot N ve P tipi yarı iletken malzemenin birleşimiyle elde edilir. III. Silisyum P tipi yarı iletken malzemedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Serum
I
Serum
12.
C
Şekildeki gibi gösterilen bir transistör için aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğru-
dur?
I. PNP transistörüdür.
II. A eklemi, emiterdir.
III. A eklemindeki I akımı, B ve C eklemlerindeki
akımlar toplamına eşittir.
C) I ve II
A) Yalnız I
II ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
A
B) Yalnız II
Fizik
Elektronik
Serum I Serum 12. C Şekildeki gibi gösterilen bir transistör için aşa- ğıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğru- dur? I. PNP transistörüdür. II. A eklemi, emiterdir. III. A eklemindeki I akımı, B ve C eklemlerindeki akımlar toplamına eşittir. C) I ve II A) Yalnız I II ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. A B) Yalnız II
* =
m
X = IV
TV
Vy
2m = VY
Vy= 2V
K 4. Bir elektrik devresindeki K ve L noktaları arasına X, Y ve Z
dirençleri şekildeki gibi bağlanmıştır.
le x
www
[QS)
Y
www.
E
6 Z
via chairsds! 06
L
www
L
Bu dirençlerin bağlanış şekilleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?
onest wie
A) Üçü de paralel bağlıdır.
hey
B) X ve Y seri, Z onlara paralel bağlıdır.
C) X ve Y paralel, Z onlara seri bağlıdır.
D) Y ile Z paralel, X onlara seri bağlıdır.
E) Y ile Z seri, X onlara paralel bağlıdır.
Diğer sayfaya geçiniz
H
HR
KENK
Fizik
Elektronik
* = m X = IV TV Vy 2m = VY Vy= 2V K 4. Bir elektrik devresindeki K ve L noktaları arasına X, Y ve Z dirençleri şekildeki gibi bağlanmıştır. le x www [QS) Y www. E 6 Z via chairsds! 06 L www L Bu dirençlerin bağlanış şekilleri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? onest wie A) Üçü de paralel bağlıdır. hey B) X ve Y seri, Z onlara paralel bağlıdır. C) X ve Y paralel, Z onlara seri bağlıdır. D) Y ile Z paralel, X onlara seri bağlıdır. E) Y ile Z seri, X onlara paralel bağlıdır. Diğer sayfaya geçiniz H HR KENK
2017-ÖABT/FİZ
37. Süper iletken maddelerle ilgili,
1. Sadece metallerden oluşurlar.
II. Diyamanyetik özellik gösterirler,
III. Kritik sıcaklık değerinden daha yüksek sıcaklıkta
bulunurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
2017-ÖABT/FİZ 37. Süper iletken maddelerle ilgili, 1. Sadece metallerden oluşurlar. II. Diyamanyetik özellik gösterirler, III. Kritik sıcaklık değerinden daha yüksek sıcaklıkta bulunurlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
68 AYT FİZİK DENEME SINAVI
BANKA
1. Günümüzde toplu taşıma araç-
larında, banka ve güvenlik kart-
larında bilgi depolayan şeritler
bulunmaktadır.
Kredi Kartı
EB
3341 5926 5358 9793
08/15
Bu kartların arkasındaki şerit-
lerle ilgili;
1. Nanoteknoloji ürünüdür.
II. Süper iletken malzemeden yapılır.
III. Çok sayıda çubuk mıknatısların bulunduğu alan-
dır.
söylenenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız III
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektronik
68 AYT FİZİK DENEME SINAVI BANKA 1. Günümüzde toplu taşıma araç- larında, banka ve güvenlik kart- larında bilgi depolayan şeritler bulunmaktadır. Kredi Kartı EB 3341 5926 5358 9793 08/15 Bu kartların arkasındaki şerit- lerle ilgili; 1. Nanoteknoloji ürünüdür. II. Süper iletken malzemeden yapılır. III. Çok sayıda çubuk mıknatısların bulunduğu alan- dır. söylenenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız III C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
5.
Verimi % 40 olan bir elektrik motoru 20 kg kütleli yükü
sabit hızla 10 m yüksekliğe çıkarıyor.
Bu süreçte elektrik motorunun harcadığı elektrik
enerjisi kaç kJ'dir?
(g = 10 m/s²)
A) 3
C) 5
D) 6 E) 7
B) 4
Fizik
Elektronik
5. Verimi % 40 olan bir elektrik motoru 20 kg kütleli yükü sabit hızla 10 m yüksekliğe çıkarıyor. Bu süreçte elektrik motorunun harcadığı elektrik enerjisi kaç kJ'dir? (g = 10 m/s²) A) 3 C) 5 D) 6 E) 7 B) 4
nolojideki Uygulamaları - 1
10. Diyotlar ve transistörler yarı iletken malzemelerden yapıl-
mıştır.
Buna göre, diyotların ve transistörlerin asıl özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) akımı denetlemesi
B) akıma karşı direnç göstermemesi
C) sicaklık etkisiyle yalıtkan özellik kazanması
D) akıma karşı fazla direnç göstermesi
E) akım ölçmesi
Fizik
Elektronik
nolojideki Uygulamaları - 1 10. Diyotlar ve transistörler yarı iletken malzemelerden yapıl- mıştır. Buna göre, diyotların ve transistörlerin asıl özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) akımı denetlemesi B) akıma karşı direnç göstermemesi C) sicaklık etkisiyle yalıtkan özellik kazanması D) akıma karşı fazla direnç göstermesi E) akım ölçmesi
14. Maddeler süper iletken haline kritik sıcaklık denilen
düşük sıcaklıklarda gelir. Bu sıcaklıklarda iletkenliği
sağlayan elektronlar çifter çifter hareket eder. Elekt-
ronların saçılması az olduğundan maddenin iletken-
liği artar. Bu çiftler, süper iletkenliği izah eden bilim
insanının ismiyle anılır.
Buna göre, elektron çiftlerini bulan bilim insani-
nin adı nedir?
Cooper
D) Bohr
B) Compton C) de Broglie
E) Maglev
14
Fizik
Elektronik
14. Maddeler süper iletken haline kritik sıcaklık denilen düşük sıcaklıklarda gelir. Bu sıcaklıklarda iletkenliği sağlayan elektronlar çifter çifter hareket eder. Elekt- ronların saçılması az olduğundan maddenin iletken- liği artar. Bu çiftler, süper iletkenliği izah eden bilim insanının ismiyle anılır. Buna göre, elektron çiftlerini bulan bilim insani- nin adı nedir? Cooper D) Bohr B) Compton C) de Broglie E) Maglev 14
10. Üzerine gerilim uygulandığında ışık üreten, uzun ömürlü,
yarı iletken elektronik devre elemanıdır.
Buna göre, yukarıda söz edilen elektronik devre
elemanının şematik gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Free
D) B-
E
E)
0000
11000
Fizik
Elektronik
10. Üzerine gerilim uygulandığında ışık üreten, uzun ömürlü, yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Buna göre, yukarıda söz edilen elektronik devre elemanının şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Free D) B- E E) 0000 11000
.
7.
Wiki
rz
r
+Q
69°46023F
Fu
> 3F
1-39
"
+9
FBĚ
FV3
-9
Şekildeki çemberin merkezindeki noktasal+Q yükü
ile çevresindeki +, -9 ve -3q noktasal yükleri hare-
ketsiz tutulmaktadır.
-9 yükünün merkezdeki +Q yüküne uyguladığı
kuvvetinin şiddeti F olduğuna göre, +Q yüküne
etkiyen bileşke kuvvet kaç F olur?
A) 2 B) 3
C) V10
D) 2/3 E 4
)
HEF
√ +3=512
2G
rz
Fizik
Elektronik
. 7. Wiki rz r +Q 69°46023F Fu > 3F 1-39 " +9 FBĚ FV3 -9 Şekildeki çemberin merkezindeki noktasal+Q yükü ile çevresindeki +, -9 ve -3q noktasal yükleri hare- ketsiz tutulmaktadır. -9 yükünün merkezdeki +Q yüküne uyguladığı kuvvetinin şiddeti F olduğuna göre, +Q yüküne etkiyen bileşke kuvvet kaç F olur? A) 2 B) 3 C) V10 D) 2/3 E 4 ) HEF √ +3=512 2G rz
9.
Bir elektromanyetik dalga için elektrik ve manyetik alanın
yönleri gösterilmiştir.
EL
t
Z
Buna göre elektromanyetik dalga hangi yönde ilerlemek-
tedir?
A) +X
DAZ E-
BAY
10. Doppler olayı ile ilgili,
I. Kaynağın veya gözlemcinin hareketli olmasıyla gözlemle-
nebilir.
Fizik
Elektronik
9. Bir elektromanyetik dalga için elektrik ve manyetik alanın yönleri gösterilmiştir. EL t Z Buna göre elektromanyetik dalga hangi yönde ilerlemek- tedir? A) +X DAZ E- BAY 10. Doppler olayı ile ilgili, I. Kaynağın veya gözlemcinin hareketli olmasıyla gözlemle- nebilir.
5.
Yarı iletken madde
Devre Elemanı
kullanılmıştır.
✓
1 Transformatör
Il Fotodirenç
III Fotosel lamba
✓
IV LED
X
✓
VDiyot
VI Transistor
VII Fotodiyot
X
X
Şekildeki tabloda, devre elemanları ve bu devre elemanla-
rinda yarı iletken maddenin kullanımı ile ilgili doğru ise (~),
yanlış ise (X) işaretleri kullanılmıştır.
Buna göre, verilenlerden kaç tanesinde doğru işaretle-
me yapılmıştır?
A) 3
C) 5
D) 6
E) 7
B) 4
Fizik
Elektronik
5. Yarı iletken madde Devre Elemanı kullanılmıştır. ✓ 1 Transformatör Il Fotodirenç III Fotosel lamba ✓ IV LED X ✓ VDiyot VI Transistor VII Fotodiyot X X Şekildeki tabloda, devre elemanları ve bu devre elemanla- rinda yarı iletken maddenin kullanımı ile ilgili doğru ise (~), yanlış ise (X) işaretleri kullanılmıştır. Buna göre, verilenlerden kaç tanesinde doğru işaretle- me yapılmıştır? A) 3 C) 5 D) 6 E) 7 B) 4
12. I. Diyot
II. Foto voltaik pl
III. Transistör
IV. Kondansatör (sığaç)
Yukarıdaki elektronik devre elemanlarından
hangilerinin yapısında yarı iletken malzeme
vardır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E), III ve IV
Fizik
Elektronik
12. I. Diyot II. Foto voltaik pl III. Transistör IV. Kondansatör (sığaç) Yukarıdaki elektronik devre elemanlarından hangilerinin yapısında yarı iletken malzeme vardır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E), III ve IV