%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Katı Basıncı Soruları

1. Yatay masa üzerine konulan 240 g ve 90 g kütleli içleri
boşluksuz K ve L dik silindir biçimli cisimler ısıl
dengededir.
K
4r
240 g
2h
Buna göre K ve L cisimlerine ait;
I. kendi ağırlığına karşı dayanıklılık,
II. yatay zemine yapılan basınç,
III. birim hacimdeki kütle miktarın
D) II ve III
2r
B) Yalnız II
90 g
3h
Yatay masa
niceliklerinden hangileri her iki cisim için de
kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız I
2.490
E) I, II ve III
alnız III
Fizik
Katı Basıncı
1. Yatay masa üzerine konulan 240 g ve 90 g kütleli içleri boşluksuz K ve L dik silindir biçimli cisimler ısıl dengededir. K 4r 240 g 2h Buna göre K ve L cisimlerine ait; I. kendi ağırlığına karşı dayanıklılık, II. yatay zemine yapılan basınç, III. birim hacimdeki kütle miktarın D) II ve III 2r B) Yalnız II 90 g 3h Yatay masa niceliklerinden hangileri her iki cisim için de kesinlikle aynıdır? A) Yalnız I 2.490 E) I, II ve III alnız III
9.
2h
A)
1
12
B)
h
Şekil I
Şekil II
Taban yarıçapı 4r, yüksekliği 2h olan koninin
Şekil I'de zemine yaptığı basınç P'dir. Koninin
üst kısmı şekildeki gibi kesilip atıldığında Şekil
Il'deki durum oluşuyor.
Oluşan şeklin zemine yaptığı basınç kaç P
olur?
8
4r
C)
116
h
D)
4r
21/1/2
E)
Fizik
Katı Basıncı
9. 2h A) 1 12 B) h Şekil I Şekil II Taban yarıçapı 4r, yüksekliği 2h olan koninin Şekil I'de zemine yaptığı basınç P'dir. Koninin üst kısmı şekildeki gibi kesilip atıldığında Şekil Il'deki durum oluşuyor. Oluşan şeklin zemine yaptığı basınç kaç P olur? 8 4r C) 116 h D) 4r 21/1/2 E)
1. Şekil-1 deki türdeş dikdörtgenler prizması
şeklindeki tahta takoz şeklindeki cismin or-
tasından, Şekil-Il deki gibi dik silindir şek-
linde bir oyuk açılıyor.
yatay
Şekil - 1
yatay
Şekil - II
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Cismin kütlesi azalmıştır.
B) Cismin özkütlesi değişmemiştir.
C) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç
değişmemiştir.
D) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç
kuvveti azalmıştır.
E) Cismin potansiyel enerjisi değişmemiştir.
1
Fizik
Katı Basıncı
1. Şekil-1 deki türdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta takoz şeklindeki cismin or- tasından, Şekil-Il deki gibi dik silindir şek- linde bir oyuk açılıyor. yatay Şekil - 1 yatay Şekil - II Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- lıştır? A) Cismin kütlesi azalmıştır. B) Cismin özkütlesi değişmemiştir. C) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç değişmemiştir. D) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç kuvveti azalmıştır. E) Cismin potansiyel enerjisi değişmemiştir. 1
Discord.
F
PK
10. Boyutları Şekil I'de verilen homojen dikdörtgenler prizmasının
zemine yaptığı basınç P. boyutları Şekil Il'de verilen homojen
silindirin zemine yaptığı basınç P, 'dir.
1
2
A) 1/
K
2r
Şekil 1
07:58
P₁
delerin özkütleleri oranı
B) 12/12
6r
L
r
Şekil II
C) 1
olduğuna göre bu cisimlerin yapıldıkları mad-
dk
kaçtır?
3r
%73
(D) 2)
E) 4
Fizik
Katı Basıncı
Discord. F PK 10. Boyutları Şekil I'de verilen homojen dikdörtgenler prizmasının zemine yaptığı basınç P. boyutları Şekil Il'de verilen homojen silindirin zemine yaptığı basınç P, 'dir. 1 2 A) 1/ K 2r Şekil 1 07:58 P₁ delerin özkütleleri oranı B) 12/12 6r L r Şekil II C) 1 olduğuna göre bu cisimlerin yapıldıkları mad- dk kaçtır? 3r %73 (D) 2) E) 4
15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
wrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Silindir biçimindeki türdeş bir pasta, tabanı düzgün bir kap
içine şekildeki gibi yerleştirildiğinde, pastanın kap tabanına
yaptığı basınç P, basınç kuvveti F kadar olmaktadır.
Pasta, kesikli çizgiler ile gösterildiği gibi dört özdeş
parçaya ayrılıp taralı parça kaptan alınırsa P ve F
nicelikleri ilk durumuna göre nasıl değişir?
P
A) Artar
B) Artar
C) Azalır
D) Değişmez
E) Değişmez
F
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
Fizik
Katı Basıncı
15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. wrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Silindir biçimindeki türdeş bir pasta, tabanı düzgün bir kap içine şekildeki gibi yerleştirildiğinde, pastanın kap tabanına yaptığı basınç P, basınç kuvveti F kadar olmaktadır. Pasta, kesikli çizgiler ile gösterildiği gibi dört özdeş parçaya ayrılıp taralı parça kaptan alınırsa P ve F nicelikleri ilk durumuna göre nasıl değişir? P A) Artar B) Artar C) Azalır D) Değişmez E) Değişmez F Değişmez Artar Azalır Azalır Değişmez
un
le-
y-
a-
ni
T.
TEMI
Düşey kesiti verilen içi dolu katı bir cisim kesik koni biçimin-
de iken K noktasının katı basıncı P, cismin yere yaptığı ba-
sınç kuvveti F'dir.
Cisim kesikli çizgilerle gösterildiği gibi kesilerek silindir
yapılırsa, P ve F değerlerinin değişip değişmeyeceği hak-
kında ne söylenebilir?
P
A)
Artar
B) Artar
C) Azalır
D)
Azalır
Artar
F
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
Fizik
Katı Basıncı
un le- y- a- ni T. TEMI Düşey kesiti verilen içi dolu katı bir cisim kesik koni biçimin- de iken K noktasının katı basıncı P, cismin yere yaptığı ba- sınç kuvveti F'dir. Cisim kesikli çizgilerle gösterildiği gibi kesilerek silindir yapılırsa, P ve F değerlerinin değişip değişmeyeceği hak- kında ne söylenebilir? P A) Artar B) Artar C) Azalır D) Azalır Artar F Artar Azalır Azalır Artar Değişmez
mış ci-
sınçları
gisinde
=im
N
2.
Katı Basıncı
K
10-
TEST
Lale aynı maddeden yapılmış K ve L maddele-
rinin ağırlıklarını özdeş dinamometreler ile şe-
kildeki gibi ölçülüyor.
Lale yüzey alanları aynı olan K ve L cisimle-
rini bir süngerin üzerine koyduğunda mey-
dana gelecek değişim ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) K cisminin yaptığı basınç daha fazladır.
B) cisminin konulduğu yer daha fazla çöker.
C) K cisminin konulduğu yer daha fazla çöker.
D) L cisminin uyguladığı basınç daha azdır. X
Hatalı soru ??$
Fizik
Katı Basıncı
mış ci- sınçları gisinde =im N 2. Katı Basıncı K 10- TEST Lale aynı maddeden yapılmış K ve L maddele- rinin ağırlıklarını özdeş dinamometreler ile şe- kildeki gibi ölçülüyor. Lale yüzey alanları aynı olan K ve L cisimle- rini bir süngerin üzerine koyduğunda mey- dana gelecek değişim ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A) K cisminin yaptığı basınç daha fazladır. B) cisminin konulduğu yer daha fazla çöker. C) K cisminin konulduğu yer daha fazla çöker. D) L cisminin uyguladığı basınç daha azdır. X Hatalı soru ??$
2- Bir hidrolik preste kuvet koluna 60 Newtonluk kuvvet uygulanmaktadır. Kuvvet pistonu Piston kesit alanı 2cm
kare ise
A)Meydana gelen basıncı hesaplayınız.
B)İş pistonu kesit alanı 200 cm kare ise işi yapan kuvveti hesaplayınız.
Fizik
Katı Basıncı
2- Bir hidrolik preste kuvet koluna 60 Newtonluk kuvvet uygulanmaktadır. Kuvvet pistonu Piston kesit alanı 2cm kare ise A)Meydana gelen basıncı hesaplayınız. B)İş pistonu kesit alanı 200 cm kare ise işi yapan kuvveti hesaplayınız.
sik koni şeklindeki kap-
p tabanına uyguladığı
ASFL
kil-11
SIVının kabin tabanı-
nedir?
2=G
F₂<G<F
5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvı dolu kabin I, II ve Illy
zeylerinin alanları sırasıyla 3A, A ve 2A dır.
F₁=2hd6
3A
F2=3hdga
F3 = Sh₂2 dy
F₁ SIVI
A) F₂> F₁ = F₂
67
D) F3> F₁ > F₂
2A
A II
Bu yüzeylere etkiyen F₁, F₂ ve F3 sivi basınç kuvvetlerini
büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
B) F3> F₂> F₁
6 Düşey kesiti Şekil - Ideki
nhth
vidings
2th
2
m yatay
düzlem
C) F₂ > F₁ > F
EF₁F₂F2
8
11.
III.
ya
A)
[
Fizik
Katı Basıncı
sik koni şeklindeki kap- p tabanına uyguladığı ASFL kil-11 SIVının kabin tabanı- nedir? 2=G F₂<G<F 5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvı dolu kabin I, II ve Illy zeylerinin alanları sırasıyla 3A, A ve 2A dır. F₁=2hd6 3A F2=3hdga F3 = Sh₂2 dy F₁ SIVI A) F₂> F₁ = F₂ 67 D) F3> F₁ > F₂ 2A A II Bu yüzeylere etkiyen F₁, F₂ ve F3 sivi basınç kuvvetlerini büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? B) F3> F₂> F₁ 6 Düşey kesiti Şekil - Ideki nhth vidings 2th 2 m yatay düzlem C) F₂ > F₁ > F EF₁F₂F2 8 11. III. ya A) [
13:05
x = Gy=G₂
sik koni şeklindeki kap-
ap tabanına uyguladığı
FDF2
mmm
kil-11
Sıvının kabin tabanı-
₂= G
Thedir?
F₂<G<Fr
3
20 mbal
5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvı dolu kabin I, II ve Illy
zeylerinin alanları sırasıyla 3A, A ve 2A dir.
nhth
h 2th
2
And
F₁=2h.d.
F2-3hdga
F3=h₂2 dy
3A
A) F3 > F₁ = F₂
F₁
A II
SIVI
D) F3 > F₁ > F₂
2A
B) F3 > F₂ > F₁
|||
Bu yüzeylere etkiyen F₁, F₂ ve F3 sivi basınç kuvvetlerinin
büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
h
mm yatay
düzlem
E)F₁>F
6 Düşey kesiti Şekil - I deki gibi olan ba
LTE
C) F₂ > F₁ > F₁
2
8
Bu
1.
11.
III.
ya
A)
[
Fizik
Katı Basıncı
13:05 x = Gy=G₂ sik koni şeklindeki kap- ap tabanına uyguladığı FDF2 mmm kil-11 Sıvının kabin tabanı- ₂= G Thedir? F₂<G<Fr 3 20 mbal 5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvı dolu kabin I, II ve Illy zeylerinin alanları sırasıyla 3A, A ve 2A dir. nhth h 2th 2 And F₁=2h.d. F2-3hdga F3=h₂2 dy 3A A) F3 > F₁ = F₂ F₁ A II SIVI D) F3 > F₁ > F₂ 2A B) F3 > F₂ > F₁ ||| Bu yüzeylere etkiyen F₁, F₂ ve F3 sivi basınç kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? h mm yatay düzlem E)F₁>F 6 Düşey kesiti Şekil - I deki gibi olan ba LTE C) F₂ > F₁ > F₁ 2 8 Bu 1. 11. III. ya A) [
2. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazlı kaynakların yay-
dığı dalgaların oluşturduğu girişim deseninde kaynaklar
arasında oluşan girişim çizgi sayısı,
su derinliği, X
2= V
II. kaynakların frekansı,
R
III. dalgaların genliği X
niceliklerinden hangilerinin değişiminden etkilenmez?
C) I ve II
A) Yalnız I
/ D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Katı Basıncı
2. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazlı kaynakların yay- dığı dalgaların oluşturduğu girişim deseninde kaynaklar arasında oluşan girişim çizgi sayısı, su derinliği, X 2= V II. kaynakların frekansı, R III. dalgaların genliği X niceliklerinden hangilerinin değişiminden etkilenmez? C) I ve II A) Yalnız I / D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III
ma işaretleyiniz.
2.
Aslı, Şekil I'deki gibi sandalye üzerinde tek ayağı üzerinde
durmaktayken Şekil Il'deki gibi iki ayağı üzerinde durmaya
başlıyor.
Aslı
S
A) Yalnız I
yatay düzlem
D) I ve III
Apli
Şekil 1
Buna göre, Şekil I ve Şekil Il'de;
1. Aslı'nın sandalyeye yaptığı basing,
II. sandalyenin yatay düzleme yaptığı basınç
III. Aslı'nın sandalyeye uyguladığı basınç kuvveti
niceliklerinden hangileri eşittir?
B) Yalnız II
M
Şekill
E) II ve III
C) Yalnız
Fizik
Katı Basıncı
ma işaretleyiniz. 2. Aslı, Şekil I'deki gibi sandalye üzerinde tek ayağı üzerinde durmaktayken Şekil Il'deki gibi iki ayağı üzerinde durmaya başlıyor. Aslı S A) Yalnız I yatay düzlem D) I ve III Apli Şekil 1 Buna göre, Şekil I ve Şekil Il'de; 1. Aslı'nın sandalyeye yaptığı basing, II. sandalyenin yatay düzleme yaptığı basınç III. Aslı'nın sandalyeye uyguladığı basınç kuvveti niceliklerinden hangileri eşittir? B) Yalnız II M Şekill E) II ve III C) Yalnız
B
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işare
1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait to
1.
2000 g
3500 g
Şekil 1
Şekil II
Kaan çiftliklerinde yağmur sonrası dışarıya horoz, tavuk,
kaz ve ördeklerine bakmaya çıkıyor. Onu gören horozun
ve kazın ona doğru gelmeye çalışırken çamur zeminde
horozunun zorlandığı, kazının ise çok daha rahat geldiğini
goruyor.
Horozunun ve kazının kütlesini ve ayaklarını inceleyen
Kaan, Şekil I ve Il'deki görselleri hazırlıyor.
Horoz
Buna göre Kaan,
1. Horozun kütlesi kazın kütlesinden küçük olduğundan
çamurda zor yürüyor olmalıdır.
Horozun ağırlığının, ayaklarının taban alanına oranı
kazınkinden büyük olduğundan horoz daha zor
yürüyor olmalıdır. 4
D) I ve
Kaz
III. Horozun çamura uyguladığı basınç kuvveti kazın uygu-
ladığı basınç kuvvetinden büyük olduğundan çamurda
zor yürüyor olmalıdır.
BY
çıkarımlarından hangilerini yaparsa fizik bilimine göre
doğru söylemiş olur?
A) Yalnız
Yalnız 11
2.
(E) II ve III
C) Yalnız III
Onur Be
dinamor
araçların
ölçtüğü
soruyor
Buna g
sorusu
A) Foto
3.
E
Fizik
Katı Basıncı
B 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işare 1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait to 1. 2000 g 3500 g Şekil 1 Şekil II Kaan çiftliklerinde yağmur sonrası dışarıya horoz, tavuk, kaz ve ördeklerine bakmaya çıkıyor. Onu gören horozun ve kazın ona doğru gelmeye çalışırken çamur zeminde horozunun zorlandığı, kazının ise çok daha rahat geldiğini goruyor. Horozunun ve kazının kütlesini ve ayaklarını inceleyen Kaan, Şekil I ve Il'deki görselleri hazırlıyor. Horoz Buna göre Kaan, 1. Horozun kütlesi kazın kütlesinden küçük olduğundan çamurda zor yürüyor olmalıdır. Horozun ağırlığının, ayaklarının taban alanına oranı kazınkinden büyük olduğundan horoz daha zor yürüyor olmalıdır. 4 D) I ve Kaz III. Horozun çamura uyguladığı basınç kuvveti kazın uygu- ladığı basınç kuvvetinden büyük olduğundan çamurda zor yürüyor olmalıdır. BY çıkarımlarından hangilerini yaparsa fizik bilimine göre doğru söylemiş olur? A) Yalnız Yalnız 11 2. (E) II ve III C) Yalnız III Onur Be dinamor araçların ölçtüğü soruyor Buna g sorusu A) Foto 3. E
T-
EN BİLİMLERİ TESTI
ploji (21-30) alanlarına ait toplam 30 soru vardır.
in ayrılan kısmına işaretleyiniz.
24
A
12
K
3A L
3. Dikdörtgenler prizması biçimindeki K ve L cisimlerinin
yere yaptığı basınç Şekil l'deki gibi konulduklarinda P
kadar olmaktadır.
Şekil I
A
A) 1/12 B)
P
1
3
Try This AS inste ned
DENEME-2
ens
Egitimde Nitelikil Sayfa
yer
yer
K
Buna göre cisimler Şekil Il'deki gibi konulursa
yere yaptıkları basınç kaç P olur?
C) 1
L
Şekil II
D)
A
32
E) 3
they cho tiesol ye 00 2
oplys Areal al AC indis nmiyesiy
ubabianmod
Fizik
Katı Basıncı
T- EN BİLİMLERİ TESTI ploji (21-30) alanlarına ait toplam 30 soru vardır. in ayrılan kısmına işaretleyiniz. 24 A 12 K 3A L 3. Dikdörtgenler prizması biçimindeki K ve L cisimlerinin yere yaptığı basınç Şekil l'deki gibi konulduklarinda P kadar olmaktadır. Şekil I A A) 1/12 B) P 1 3 Try This AS inste ned DENEME-2 ens Egitimde Nitelikil Sayfa yer yer K Buna göre cisimler Şekil Il'deki gibi konulursa yere yaptıkları basınç kaç P olur? C) 1 L Şekil II D) A 32 E) 3 they cho tiesol ye 00 2 oplys Areal al AC indis nmiyesiy ubabianmod
2.
1
A) 1
Pascal, basınç
birimidir.
Y
GİRİŞ
Basınç, skaler
bir büyüklüktür.
D
B) 2
2
Y
D
Newton, basınç
birimidir.
Basınç,
temas yüzeyi
ile ters orantılıdır.
D
4
C) 3
Y
3
Yukarıdaki etkinlikte girişten başlanarak kutu için-
de verilen bilgiler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yolu
takip ediliyor.
Y
Buna göre hata yapmadan ilerlenirse hangi çı-
kışa ulaşılır?
5
D) 4
4. Şekilde
altında
uzaklı
E) 5
27
E
r
Fizik
Katı Basıncı
2. 1 A) 1 Pascal, basınç birimidir. Y GİRİŞ Basınç, skaler bir büyüklüktür. D B) 2 2 Y D Newton, basınç birimidir. Basınç, temas yüzeyi ile ters orantılıdır. D 4 C) 3 Y 3 Yukarıdaki etkinlikte girişten başlanarak kutu için- de verilen bilgiler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yolu takip ediliyor. Y Buna göre hata yapmadan ilerlenirse hangi çı- kışa ulaşılır? 5 D) 4 4. Şekilde altında uzaklı E) 5 27 E r
14.
3S
2S
(X)
28
A) Px > Py> P₂
C) P₂ > Py> Px
28
M
1. A 12. E 13. C 14. A
S
Yükseklikleri eşit aynı maddeden yapılmış X, Y, Z cisim-
leri şekildeki gibidir.
29
(Z)
Cisimlerin yatay zemine uyguladıkları basınçların bü-
yüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi-
dir?
E) Px > P₂> Py
h
B) Px = Py = Pz
D) Py> P₂ > Px
Fizik
Katı Basıncı
14. 3S 2S (X) 28 A) Px > Py> P₂ C) P₂ > Py> Px 28 M 1. A 12. E 13. C 14. A S Yükseklikleri eşit aynı maddeden yapılmış X, Y, Z cisim- leri şekildeki gibidir. 29 (Z) Cisimlerin yatay zemine uyguladıkları basınçların bü- yüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi- dir? E) Px > P₂> Py h B) Px = Py = Pz D) Py> P₂ > Px