Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri Soruları

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
doğa
KOLEJI
1. Şekildeki ABC yolunun yalnız BC bölümü sürtünmelidir. A noktasından V hızıyla fırlatılan cisim C noktasında
durmaktadır.
B
Cismin hareketi süresince gerçekleşen enerji dönüşümü nasıl olur açıklayarak yazınız.
Öğretmeni
gin isimle
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ doğa KOLEJI 1. Şekildeki ABC yolunun yalnız BC bölümü sürtünmelidir. A noktasından V hızıyla fırlatılan cisim C noktasında durmaktadır. B Cismin hareketi süresince gerçekleşen enerji dönüşümü nasıl olur açıklayarak yazınız. Öğretmeni gin isimle
2. Gökhan, yaz tatilinde gördüğü bir şelalede, yukarıdan
aşağıya düşen suyun hızlandığını ve kesit alanının da
daraldığını gözlemliyor.
Buna göre, yalnız bu gözleminden yola çıkan
Gökhan,
1. Akışkanların hızının arttığı yerde kesit alanı daralır.
II. Net kuvvet etkisindeki cisimler ivmeli hareket
yapar.
III. Enerji bir türden başka bir türe dönüştürülebilir.
gerçeklerinden hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
2. Gökhan, yaz tatilinde gördüğü bir şelalede, yukarıdan aşağıya düşen suyun hızlandığını ve kesit alanının da daraldığını gözlemliyor. Buna göre, yalnız bu gözleminden yola çıkan Gökhan, 1. Akışkanların hızının arttığı yerde kesit alanı daralır. II. Net kuvvet etkisindeki cisimler ivmeli hareket yapar. III. Enerji bir türden başka bir türe dönüştürülebilir. gerçeklerinden hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve Il
a
Or
Yarıçapı 10 cm olan sürtünmesiz tel çembere geçi
Filmiş bir boncuk, Knoktasından çembere bağlı ser-
best yaya takılarak Şekil - I deki gibi tutuluyor. Daha
sonra ise boncuk Şekil - Il deki konuma getirilip tu-
tuluyor.
10 cm
www.
K
Şekil - I
$10
Boncuk
7
Boncuk
10 cm
K
Şekil - II
Yayın esneklik katsayısı 500 N/m olduğuna göre,
yayda Şekil - II de depolanan enerji kaç J dür?
(√2 = 1,4 alınız.)
A) 0,9B) 0,6 C) 0,3 D) 1,2 E) 1,8
ÖZDEBİR YANINLARI
1
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
a Or Yarıçapı 10 cm olan sürtünmesiz tel çembere geçi Filmiş bir boncuk, Knoktasından çembere bağlı ser- best yaya takılarak Şekil - I deki gibi tutuluyor. Daha sonra ise boncuk Şekil - Il deki konuma getirilip tu- tuluyor. 10 cm www. K Şekil - I $10 Boncuk 7 Boncuk 10 cm K Şekil - II Yayın esneklik katsayısı 500 N/m olduğuna göre, yayda Şekil - II de depolanan enerji kaç J dür? (√2 = 1,4 alınız.) A) 0,9B) 0,6 C) 0,3 D) 1,2 E) 1,8 ÖZDEBİR YANINLARI 1
durmakta olan
li değişim gra-
O
Caman (s)
J
. saniyede
kaçtır?
E
5/2
Test 40
5. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta
olan cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim
grafiği şekildeki gibidir.
Kuvvet (N)
3F
0
A) ²/2
Buna göre,
2t
Cismin 2t anındaki kinetik enerjisi E₁, 3t anındaki kine-
tik enerjisi ise E₂'dir.
E₁
E2
3t
oranı kaçtır?
Zaman (s)
B)
9
31-4/2
C)
25
3
Ez
D) 16
9
3/2
365 GON
durmakta olan m kütteli cismin ivmesinin zamana bağlı değişim grafiği şe-
it
1
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
durmakta olan li değişim gra- O Caman (s) J . saniyede kaçtır? E 5/2 Test 40 5. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Kuvvet (N) 3F 0 A) ²/2 Buna göre, 2t Cismin 2t anındaki kinetik enerjisi E₁, 3t anındaki kine- tik enerjisi ise E₂'dir. E₁ E2 3t oranı kaçtır? Zaman (s) B) 9 31-4/2 C) 25 3 Ez D) 16 9 3/2 365 GON durmakta olan m kütteli cismin ivmesinin zamana bağlı değişim grafiği şe- it 1
4.
Doğrusal bir yolda şekildeki gibi hareket etmekte olan eşit küt-
leli K, L ve M cisimlerinin öteleme kinetik enerjileri sırasıyla
3E, 2E ve 4E'dir. hardatter dolazi olise energi
köthe vehiz bajl..
2E
4E
K
3€
3E
LE
4E
Cisimlerin hızları sırasıyla V₁, V₁ ve VM olduğuna göre, bu
hızlar arasındaki ilişki nedir?
A) VK > VL > VM
C) VL > VK > VM
B) VK > VM > VL
D) VM VKV
E) VMVL > VK.
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
4. Doğrusal bir yolda şekildeki gibi hareket etmekte olan eşit küt- leli K, L ve M cisimlerinin öteleme kinetik enerjileri sırasıyla 3E, 2E ve 4E'dir. hardatter dolazi olise energi köthe vehiz bajl.. 2E 4E K 3€ 3E LE 4E Cisimlerin hızları sırasıyla V₁, V₁ ve VM olduğuna göre, bu hızlar arasındaki ilişki nedir? A) VK > VL > VM C) VL > VK > VM B) VK > VM > VL D) VM VKV E) VMVL > VK.
Birbiriyle karışmayan X ve Y sıvıları
şekildeki kapta dengededir.
Kap ters çevrilip sıvılar tekrar den-
geye geldiğinde sıvıların yere göre
potansiyel enerjileri Ex ve Ey ilk du-
ruma göre nasıl değişir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ex
Artar.
Azalır.
Azalır.
Değişmez.
Azalır.
Y
Prezen
Ey
Artar.
Artar.
Azalır.
Azalır.
Değişmez.
X
Y
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Birbiriyle karışmayan X ve Y sıvıları şekildeki kapta dengededir. Kap ters çevrilip sıvılar tekrar den- geye geldiğinde sıvıların yere göre potansiyel enerjileri Ex ve Ey ilk du- ruma göre nasıl değişir? A) B) C) D) E) Ex Artar. Azalır. Azalır. Değişmez. Azalır. Y Prezen Ey Artar. Artar. Azalır. Azalır. Değişmez. X Y
önüşümleri - VII
4.
Test
69
Aşağıdakilerden hangisi temel enerji gereksinimi
olarak söylenemez?
A) Yürüme eyleminin yapılması
B) Kalbin atması
C) Vücudun normal sıcaklığını koruması
D) Hücrelerin bölünmesi
E) Diyaframın büyüyüp küçülmesi
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
önüşümleri - VII 4. Test 69 Aşağıdakilerden hangisi temel enerji gereksinimi olarak söylenemez? A) Yürüme eyleminin yapılması B) Kalbin atması C) Vücudun normal sıcaklığını koruması D) Hücrelerin bölünmesi E) Diyaframın büyüyüp küçülmesi
h
A) 1
K
yer
Şekil I
Şekil II:
Boyutları h, 2h olan düzgün ve türdeş K cisminin Şekil 1 deki
konumda yere göre potansiyel enerjisi E dir.
Buna göre, cisim Şekil II deki konumda iken yere göre po-
tansiyel enerjisi kaç E dir?
B) =
C)
2h
N/w
yer
D) 2 E) -
9FZSB112-6
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
h A) 1 K yer Şekil I Şekil II: Boyutları h, 2h olan düzgün ve türdeş K cisminin Şekil 1 deki konumda yere göre potansiyel enerjisi E dir. Buna göre, cisim Şekil II deki konumda iken yere göre po- tansiyel enerjisi kaç E dir? B) = C) 2h N/w yer D) 2 E) - 9FZSB112-6
2. Kütlesi m olan bir kuş şekildeki gibi yerden h kadar yüksekte 9
/büyüklüğündeki hız ile uçarken kuşun mekanik enerjisi E'dir.
c).m.o²-mg.h
D) m.g.hm.²
C)
Buna göre, E niceliği aşağıdakilerden hangisine eşittir?
(g=yerçekim ivmesi)
A) m. g. h + 1.m.o²
h
E) mg.h
Yer
himig
AYDIN YAYINLARI
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
2. Kütlesi m olan bir kuş şekildeki gibi yerden h kadar yüksekte 9 /büyüklüğündeki hız ile uçarken kuşun mekanik enerjisi E'dir. c).m.o²-mg.h D) m.g.hm.² C) Buna göre, E niceliği aşağıdakilerden hangisine eşittir? (g=yerçekim ivmesi) A) m. g. h + 1.m.o² h E) mg.h Yer himig AYDIN YAYINLARI
1.
sin37° = 0,6, sin53° = 0,8, sin90° = 1
h
M
m
0
mell
yatay
Yukarıda verilen şekilde, sürtünmesiz ortamda özdeş iki cisim aynı büyüklükteki hızlarla üç farklı şekilde atılmış-
lardın
a)
Cisimler yerden h kadar yukarıda iken sahip oldukları enerji çeşitleri nelerdir?
b) Cisimlerin yere düşme hızları arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
1. sin37° = 0,6, sin53° = 0,8, sin90° = 1 h M m 0 mell yatay Yukarıda verilen şekilde, sürtünmesiz ortamda özdeş iki cisim aynı büyüklükteki hızlarla üç farklı şekilde atılmış- lardın a) Cisimler yerden h kadar yukarıda iken sahip oldukları enerji çeşitleri nelerdir? b) Cisimlerin yere düşme hızları arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
Sıra Sizde
Görsel 4.27'deki yaya m kütleli cisim hızı ile çarparak yayı x
kadar sıkıştırıyor. Cismin hızı 20 olursa
1. Yay sabitinde
II. Yaydaki sıkışma miktarında
III. Yayda depolanan enerjide nasıl bir değişim gözlenir?
k
wwwwwwww
ww www
www
X
Görsel 4.27
15
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Sıra Sizde Görsel 4.27'deki yaya m kütleli cisim hızı ile çarparak yayı x kadar sıkıştırıyor. Cismin hızı 20 olursa 1. Yay sabitinde II. Yaydaki sıkışma miktarında III. Yayda depolanan enerjide nasıl bir değişim gözlenir? k wwwwwwww ww www www X Görsel 4.27 15
Örnek: 12
K
v=0
mdh
M
N
h
h
h
=
w Dubnicati
S
RE
O
aub
Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzlemde yalnız TR
arası sürtünmelidir. K den bırakılan cisim P ye kadar
çıkabiliyor.
Buna göre, P den geri dönerek ilk kez nerede durur?
(T-R arasında sürtünme kuvveti sabittir.)
Çözüm
K den P ye giderken 4 mgh potansiyel enerjisi vardı,
3 mgh kadar potansiyel enerjisine dönüştü. Dönerken
de mgh kadar ısıya dönüşür ve 2 mgh kadar potansiyel
enerjisi kalır. M ye kadar yükselir.
K-P
4 mgh = 3 mgh + Fx
FS.X
mgh
P→?
3 mgh = F.X + mgh'
3 mgh = mgh + mgh'
h' = 2h
Cevap: M noktası
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Örnek: 12 K v=0 mdh M N h h h = w Dubnicati S RE O aub Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzlemde yalnız TR arası sürtünmelidir. K den bırakılan cisim P ye kadar çıkabiliyor. Buna göre, P den geri dönerek ilk kez nerede durur? (T-R arasında sürtünme kuvveti sabittir.) Çözüm K den P ye giderken 4 mgh potansiyel enerjisi vardı, 3 mgh kadar potansiyel enerjisine dönüştü. Dönerken de mgh kadar ısıya dönüşür ve 2 mgh kadar potansiyel enerjisi kalır. M ye kadar yükselir. K-P 4 mgh = 3 mgh + Fx FS.X mgh P→? 3 mgh = F.X + mgh' 3 mgh = mgh + mgh' h' = 2h Cevap: M noktası
yunc
is, GÜÇ VE ENERJİ
1.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız LM arası
sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan m kütleli
cisim M noktasında duruyor. Cisim K'den L'ye doğru E
kinetik enerjisi ile atıldığında da en fazla P'ye kadar
çıkabiliyor.
2h
A) 1
3h
Km
Child 102
L
B) 2
Düzeneğin bulunduğu ortamdaki yer çekimi ivmesi g
olduğuna göre, E kaç mgh'dir?
M
C) 3
E
Mah
P
D) 4
+5mgh = f(LM1
C
E) 5
N
1
I
1
1
I
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
yunc is, GÜÇ VE ENERJİ 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız LM arası sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim M noktasında duruyor. Cisim K'den L'ye doğru E kinetik enerjisi ile atıldığında da en fazla P'ye kadar çıkabiliyor. 2h A) 1 3h Km Child 102 L B) 2 Düzeneğin bulunduğu ortamdaki yer çekimi ivmesi g olduğuna göre, E kaç mgh'dir? M C) 3 E Mah P D) 4 +5mgh = f(LM1 C E) 5 N 1 I 1 1 I
Sürtünmeli yüzeylerde bulunan 3 kg, 2 kg ve 1 kg
kütleli K, L ve M cisimleri özdeş yaylara bağlıdır. K
ye sürtünme kuvveti etki etmezken L ye 5 N luk ve
Mye 10 N luk sürtünme kuvveti şekillerdeki gibi etki
ediyor.
X
Şekil I
3 kg
K
N
E>E, > E₂
C) E, > E₂ > Ex
wwwwwww
F=10 N
Y
wwwwwww
Şekil III
Şekil II
1 kg
M
E) Ex = E, > E₂
2 kg
Üç cisim de dengede olduğuna göre X, Y ve Z
yaylarında depolanan esneklik potansiyel ener-
jisi arasındaki ilişki nedir?
L|F₂=5 N
E₂>E, > Ex
D) Ex > E₁ = E₂
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Sürtünmeli yüzeylerde bulunan 3 kg, 2 kg ve 1 kg kütleli K, L ve M cisimleri özdeş yaylara bağlıdır. K ye sürtünme kuvveti etki etmezken L ye 5 N luk ve Mye 10 N luk sürtünme kuvveti şekillerdeki gibi etki ediyor. X Şekil I 3 kg K N E>E, > E₂ C) E, > E₂ > Ex wwwwwww F=10 N Y wwwwwww Şekil III Şekil II 1 kg M E) Ex = E, > E₂ 2 kg Üç cisim de dengede olduğuna göre X, Y ve Z yaylarında depolanan esneklik potansiyel ener- jisi arasındaki ilişki nedir? L|F₂=5 N E₂>E, > Ex D) Ex > E₁ = E₂
0,8 = M
M = 106.8
= 80 19
Lb 810
6. Yatay ve sabit sürtünmeli yolun K noktasından şəkildəki gibi
60 J kinetik enerji ile harekete geçen m kütleli cismin L noktasın-
daki kinetik enerjisi 20 J oluyor.
601
20j
MIRAYVANLA
KL arasındaki uzaklık 4 m olduğuna göre cisme yol boyunca et-
kl eden sürtünme kuvvetinin yola bağlı değişim grafiğini çiziniz.
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
0,8 = M M = 106.8 = 80 19 Lb 810 6. Yatay ve sabit sürtünmeli yolun K noktasından şəkildəki gibi 60 J kinetik enerji ile harekete geçen m kütleli cismin L noktasın- daki kinetik enerjisi 20 J oluyor. 601 20j MIRAYVANLA KL arasındaki uzaklık 4 m olduğuna göre cisme yol boyunca et- kl eden sürtünme kuvvetinin yola bağlı değişim grafiğini çiziniz.
1
0000000000000000-
Düzgün türdeş ve esnek bir yaydan kesilen 20 ve l boyların-
daki yayların birer uçları sabitlenerek şekildeki düzenek kurul-
muştur. 2l boyundaki yay x kadar sıkıştırılarak önüne bir ci-
sim konuluyor.
SORU BİZDEN
20
2l
eeeeeeeeeeee
m/s)
-
X→
IVAR
19
l
[000000
de mater
Yay serbest bırakıldığında & boyundaki paralel bağlı yaylar
en fazla kaç x kadar sıkışır? (Sürtünmeler önemsizdir.)
1 x B) 1oy do nic) 2o 8 ainsi D) 1
-
A)
3
2
Hidse vey
4
nisl
x niy
munub ug siblemeb resmaphe box
ÇÖZÜM SİZDEN
BIRLE
GRA
SA
A21 DIVEV
s nasulo
E) 2
bielysy
Fizik
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
1 0000000000000000- Düzgün türdeş ve esnek bir yaydan kesilen 20 ve l boyların- daki yayların birer uçları sabitlenerek şekildeki düzenek kurul- muştur. 2l boyundaki yay x kadar sıkıştırılarak önüne bir ci- sim konuluyor. SORU BİZDEN 20 2l eeeeeeeeeeee m/s) - X→ IVAR 19 l [000000 de mater Yay serbest bırakıldığında & boyundaki paralel bağlı yaylar en fazla kaç x kadar sıkışır? (Sürtünmeler önemsizdir.) 1 x B) 1oy do nic) 2o 8 ainsi D) 1 - A) 3 2 Hidse vey 4 nisl x niy munub ug siblemeb resmaphe box ÇÖZÜM SİZDEN BIRLE GRA SA A21 DIVEV s nasulo E) 2 bielysy