Fiziğin Doğası Soruları

A) 2
2. Hacmi 8V olan kap, debileri eşit K ve L musluklarından
akan su ile 8t sürede dolduruluyor. Kap dolana kadar
geçen sürede kaptaki suyun hacminin zamana bağlı
değişim grafiği aşağıdaki gibidir.
8V
1.E 2.E
D) I ve III
4V
Hacim
0 2t
B) Yalnız
B) 3,
4t
E) Il ve Ill
0 - 8t zaman aralığında K musluğu yalnız 2t süre
kapalı kaldığına göre, L musluğu kaç t süre kapalı
kalmıştır?
C) 4
8t
Zaman
D) 5
E) 6
3
Fizik
Fiziğin Doğası
A) 2 2. Hacmi 8V olan kap, debileri eşit K ve L musluklarından akan su ile 8t sürede dolduruluyor. Kap dolana kadar geçen sürede kaptaki suyun hacminin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. 8V 1.E 2.E D) I ve III 4V Hacim 0 2t B) Yalnız B) 3, 4t E) Il ve Ill 0 - 8t zaman aralığında K musluğu yalnız 2t süre kapalı kaldığına göre, L musluğu kaç t süre kapalı kalmıştır? C) 4 8t Zaman D) 5 E) 6 3
U
SIVI
^
X, Y, Z kılcal boruları sıvı içerisine daldırıl-
dığında sıvı seviyeleri şekildeki gibi oluyor.
Boruların yarıçapları r₂ > rx > ry oldu-
ğuna göre, sivi ile X, Y, Z boruları ara-
sındaki adezyon kuvvetleri Fx, Fy, Fz ile
ilgili;
I. Fx > Fy
II. Fy > Fz
III. Fx > Fz
yargılarından hangileri (kesinlikle doğ-
rudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve III
D) I ve II
Fizik
Fiziğin Doğası
U SIVI ^ X, Y, Z kılcal boruları sıvı içerisine daldırıl- dığında sıvı seviyeleri şekildeki gibi oluyor. Boruların yarıçapları r₂ > rx > ry oldu- ğuna göre, sivi ile X, Y, Z boruları ara- sındaki adezyon kuvvetleri Fx, Fy, Fz ile ilgili; I. Fx > Fy II. Fy > Fz III. Fx > Fz yargılarından hangileri (kesinlikle doğ- rudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III D) I ve II
6. Fizik ile ilgili,
1. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır.
II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını
geçemez.
III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim
insanıydı.
yargılanından hangileri bilimsel hipotezdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
6. Fizik ile ilgili, 1. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır. II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını geçemez. III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim insanıydı. yargılanından hangileri bilimsel hipotezdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim
sistemlerinden yararlanılmaktadır.
Buna göre,
1. Odanın sıcaklığı 22 °C'dir.
II. Ahmet'in boyu 1,7 metredir.
III. Ahsen'in kütlesi 55 kg'dir.
ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi
(SI) kullanılarak ifade edilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
2. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre, 1. Odanın sıcaklığı 22 °C'dir. II. Ahmet'in boyu 1,7 metredir. III. Ahsen'in kütlesi 55 kg'dir. ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi (SI) kullanılarak ifade edilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
12.
I. Özkütle
II. Genleşme katsayısı
III. Yoğunlaşma sıcaklığı
Yukarıdaki niceliklerden hangileri katı ve sıvılar için
ayırt edici özelliktir?
A) Yalnız
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
12. I. Özkütle II. Genleşme katsayısı III. Yoğunlaşma sıcaklığı Yukarıdaki niceliklerden hangileri katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir? A) Yalnız D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. Şekildeki tabla sürtünmesiz olup w açısal hızıyla döndürü-
lürken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor.
mer
Düşey
Buna göre;
f
m
ipin boyunu kısaltmak,
II. cismin açısal hızını (w) azaltmak,
M. cismin dönme periyodunu artırmak
B) Yalnız III
D) II ve III
-Yatay
1-k
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında Tip ge-
rilme kuvveti azalır?
A) Yalnız II
m.w².r
C) I ve II
E) I ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
2. Şekildeki tabla sürtünmesiz olup w açısal hızıyla döndürü- lürken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. mer Düşey Buna göre; f m ipin boyunu kısaltmak, II. cismin açısal hızını (w) azaltmak, M. cismin dönme periyodunu artırmak B) Yalnız III D) II ve III -Yatay 1-k işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında Tip ge- rilme kuvveti azalır? A) Yalnız II m.w².r C) I ve II E) I ve III
8. Düzgün ve sabit hızla akan bir nehirde, O noktasın-
dan B noktasına doğru V hızıyla yüzen bir yüzücü, A
noktasına çıkıyor.
A
B
A) A noktasından
C) C noktasından
V
30° 30°
O
C
Yüzücü, aynı hızla C noktasına doğru yönelseydi
karşı kıyıya nereden çıkardı?
B) B noktasından
D) B-C arasından
E) A - B arasından
Fizik
Fiziğin Doğası
8. Düzgün ve sabit hızla akan bir nehirde, O noktasın- dan B noktasına doğru V hızıyla yüzen bir yüzücü, A noktasına çıkıyor. A B A) A noktasından C) C noktasından V 30° 30° O C Yüzücü, aynı hızla C noktasına doğru yönelseydi karşı kıyıya nereden çıkardı? B) B noktasından D) B-C arasından E) A - B arasından
2.
1. MR cihazı: Elektromanyetizma
II. Buhar türbini: Termodinamik
III. Lazer: Atom fiziği
Yukarıda verilen teknolojik gelişmeler ve fiziğin
alt dalları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
8
i
1.
II.
III.
Tem
mel
A)
Fizik
Fiziğin Doğası
2. 1. MR cihazı: Elektromanyetizma II. Buhar türbini: Termodinamik III. Lazer: Atom fiziği Yukarıda verilen teknolojik gelişmeler ve fiziğin alt dalları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 5. 8 i 1. II. III. Tem mel A)
SIRA SİZDE 5
Fizik ile ilgili
1. Yıldızların oluşumu
II. Yıldızlarda enerji üretimi
III. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi
konularından hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?
Fizik
Fiziğin Doğası
SIRA SİZDE 5 Fizik ile ilgili 1. Yıldızların oluşumu II. Yıldızlarda enerji üretimi III. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi konularından hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?
9. 1.
Madde ve
Bir su damlasının küre haline gelmesi kohezy
kuvvetinden kaynaklanır.
A) Yalnız I
II. Farklı cins SIVI moleküllerini bir arada tutan ku
vete kohezyon kuvveti denir.
III. Adezyon kuvveti, farklı cins moleküllerin birbiri
itme kuvvetine denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
D) I ve III
Özellikle
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız
10. I. Yüzey gerilimine sebep olan kuvvet, kohezyd
kuvvettir.
II. Demirder
Fizik
Fiziğin Doğası
9. 1. Madde ve Bir su damlasının küre haline gelmesi kohezy kuvvetinden kaynaklanır. A) Yalnız I II. Farklı cins SIVI moleküllerini bir arada tutan ku vete kohezyon kuvveti denir. III. Adezyon kuvveti, farklı cins moleküllerin birbiri itme kuvvetine denir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? D) I ve III Özellikle B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız 10. I. Yüzey gerilimine sebep olan kuvvet, kohezyd kuvvettir. II. Demirder
e akmaktadır.
ile yüzmeye
asıyla tx, ty
kıyı
kıyı
1
3
79. K ve L hareketlilerinin
yere göre hız vektörleri -√2V
şekildeki gibidir.
K hareketlisinin güne-
ye hızıyla hareket batı
V
ediyor gördüğü M
hareketlisini, L hare-
ketlisi hangi yönde ve
hangi hızia hareket
ediyor gibi görür?
A) V, bati
B) V, doğu
D) 2V, doğu
LVL
kuzey
güney
V₁ =V
VM _VL
E) 2V, kuzey
doğu
C) 2V, bati
Fizik
Fiziğin Doğası
e akmaktadır. ile yüzmeye asıyla tx, ty kıyı kıyı 1 3 79. K ve L hareketlilerinin yere göre hız vektörleri -√2V şekildeki gibidir. K hareketlisinin güne- ye hızıyla hareket batı V ediyor gördüğü M hareketlisini, L hare- ketlisi hangi yönde ve hangi hızia hareket ediyor gibi görür? A) V, bati B) V, doğu D) 2V, doğu LVL kuzey güney V₁ =V VM _VL E) 2V, kuzey doğu C) 2V, bati
11. Aşağıda fizik biliminin ilgilendiği olaylar ve fiziğin alt alan-
larından bazıları eşleştirilmiştir.
1. Köprü yapımı
II. Buzdolaplarının çalış-
ması
III. Floresan ve neon lam-
baları
YV. Ev ve iş yerlerindeki alt-
tan ısıtma sistemleri
Yalnız I
D) II ve IV
Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
MY
B) Yalnız II
C) II ve III
P
Mekanik
EXI ve IV
Elektromanye-
tizma
Yüksek enerji
ve plazma fiziği
Termodinamik
Fizik
Fiziğin Doğası
11. Aşağıda fizik biliminin ilgilendiği olaylar ve fiziğin alt alan- larından bazıları eşleştirilmiştir. 1. Köprü yapımı II. Buzdolaplarının çalış- ması III. Floresan ve neon lam- baları YV. Ev ve iş yerlerindeki alt- tan ısıtma sistemleri Yalnız I D) II ve IV Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? MY B) Yalnız II C) II ve III P Mekanik EXI ve IV Elektromanye- tizma Yüksek enerji ve plazma fiziği Termodinamik
Aşağıda bazı öğrencilerin ifadeleri verilmiştir.
Seçkin Kutuplarda havanın ISISI çok düşüktür.
Ömer: Terazi ile ağırlığımı 80 kg olarak ölçtüm.
Halil: Dünya'ya en yakın yıldız 4,2 ışık yılı uzaklıktadır.
Bu öğrencilerden hangilerinin ifadesi bilimsel ola
rak yanlıştır?
A) Yalnız Seçkin
C) Yalnız Halil
B) Yalnız Ömer
D) Seçkin ve Ömer
E) Seçkin ve Halil
Fizik
Fiziğin Doğası
Aşağıda bazı öğrencilerin ifadeleri verilmiştir. Seçkin Kutuplarda havanın ISISI çok düşüktür. Ömer: Terazi ile ağırlığımı 80 kg olarak ölçtüm. Halil: Dünya'ya en yakın yıldız 4,2 ışık yılı uzaklıktadır. Bu öğrencilerden hangilerinin ifadesi bilimsel ola rak yanlıştır? A) Yalnız Seçkin C) Yalnız Halil B) Yalnız Ömer D) Seçkin ve Ömer E) Seçkin ve Halil
7. Bilimsel çalışma yapan bir bilim insanının,
I.
Ay'ı gözlemleyerek Dünya etrafında 28 günde do-
landığını anlaması veridir.
II.
Bir sıvının kütlesini arttırarak yapılan ölçümlerde öz-
kütlesinin değişmediğinin bulunması çıkarımdır.
Deney sırasında değişkenler arasındaki sayısal iliş-
kiyi gösteren şekle denklem denir.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I ve III
1
.
S
1
Fizik
Fiziğin Doğası
7. Bilimsel çalışma yapan bir bilim insanının, I. Ay'ı gözlemleyerek Dünya etrafında 28 günde do- landığını anlaması veridir. II. Bir sıvının kütlesini arttırarak yapılan ölçümlerde öz- kütlesinin değişmediğinin bulunması çıkarımdır. Deney sırasında değişkenler arasındaki sayısal iliş- kiyi gösteren şekle denklem denir. III. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I ve III 1 . S 1
8. Toricelli, açık hava basıncını izah edebilmek için bir dü-
zenekle deney yöntemini seçerken, Einstein, özel göre-
lilik kuramını izah ederken matematiği kullanmıştır.
Buna göre,
1. Bilimsel bilgiye ulaşmanın değişik yolları vardır.
II. Fiziksel bilgiler matematik yoluyla izah edilemez.
III. Toriçelli ölçme yaparken, Einstein problemin çözü-
münü yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
8. Toricelli, açık hava basıncını izah edebilmek için bir dü- zenekle deney yöntemini seçerken, Einstein, özel göre- lilik kuramını izah ederken matematiği kullanmıştır. Buna göre, 1. Bilimsel bilgiye ulaşmanın değişik yolları vardır. II. Fiziksel bilgiler matematik yoluyla izah edilemez. III. Toriçelli ölçme yaparken, Einstein problemin çözü- münü yapmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
10.
Şekil 1
Cam bir yüzey üzerine dökülen X
dengededir.
X SIVISI
Şekil II
X SIVISI
M
X SIVISI
Şekil IV
Cam
SIVISI
L
şekildeki g
X SIVISI
Şekit
İçlerinde X Sivisi bulunan; camdan yapılmış K, L ve M
kaplarına, camdan yapılmış kılcal borular daldırılıyor.
Buna göre, X SIVISI K, L ve M kaplarından hangilerinde
Şekil II, Şekil III ve Şekil IV'deki gibi dengede kalabil
A) Yalnız K
B) Yalnız
C) Yalnız
D) Kve L
E) L ve M
A) Yal
3.
Fizik
Fiziğin Doğası
10. Şekil 1 Cam bir yüzey üzerine dökülen X dengededir. X SIVISI Şekil II X SIVISI M X SIVISI Şekil IV Cam SIVISI L şekildeki g X SIVISI Şekit İçlerinde X Sivisi bulunan; camdan yapılmış K, L ve M kaplarına, camdan yapılmış kılcal borular daldırılıyor. Buna göre, X SIVISI K, L ve M kaplarından hangilerinde Şekil II, Şekil III ve Şekil IV'deki gibi dengede kalabil A) Yalnız K B) Yalnız C) Yalnız D) Kve L E) L ve M A) Yal 3.