İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiziğin Doğası Soruları

6. Fizik ile ilgili,
1. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır.
II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını
geçemez.
III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim
insanıydı.
yargılanından hangileri bilimsel hipotezdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
6. Fizik ile ilgili, 1. Atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır. II. Cisimler hızlandırıldığında hızları ses hızını geçemez. III. Newton, yaşadığı dönemin en ünlü bilim insanıydı. yargılanından hangileri bilimsel hipotezdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim
sistemlerinden yararlanılmaktadır.
Buna göre,
1. Odanın sıcaklığı 22 °C'dir.
II. Ahmet'in boyu 1,7 metredir.
III. Ahsen'in kütlesi 55 kg'dir.
ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi
(SI) kullanılarak ifade edilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Fiziğin Doğası
2. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre, 1. Odanın sıcaklığı 22 °C'dir. II. Ahmet'in boyu 1,7 metredir. III. Ahsen'in kütlesi 55 kg'dir. ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi (SI) kullanılarak ifade edilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
2.
1. MR cihazı: Elektromanyetizma
II. Buhar türbini: Termodinamik
III. Lazer: Atom fiziği
Yukarıda verilen teknolojik gelişmeler ve fiziğin
alt dalları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
8
i
1.
II.
III.
Tem
mel
A)
Fizik
Fiziğin Doğası
2. 1. MR cihazı: Elektromanyetizma II. Buhar türbini: Termodinamik III. Lazer: Atom fiziği Yukarıda verilen teknolojik gelişmeler ve fiziğin alt dalları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 5. 8 i 1. II. III. Tem mel A)
SIRA SİZDE 5
Fizik ile ilgili
1. Yıldızların oluşumu
II. Yıldızlarda enerji üretimi
III. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi
konularından hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?
Fizik
Fiziğin Doğası
SIRA SİZDE 5 Fizik ile ilgili 1. Yıldızların oluşumu II. Yıldızlarda enerji üretimi III. Yıldızların yörüngelerinin belirlenmesi konularından hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?
7. Bilimsel çalışma yapan bir bilim insanının,
I.
Ay'ı gözlemleyerek Dünya etrafında 28 günde do-
landığını anlaması veridir.
II.
Bir sıvının kütlesini arttırarak yapılan ölçümlerde öz-
kütlesinin değişmediğinin bulunması çıkarımdır.
Deney sırasında değişkenler arasındaki sayısal iliş-
kiyi gösteren şekle denklem denir.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I ve III
1
.
S
1
Fizik
Fiziğin Doğası
7. Bilimsel çalışma yapan bir bilim insanının, I. Ay'ı gözlemleyerek Dünya etrafında 28 günde do- landığını anlaması veridir. II. Bir sıvının kütlesini arttırarak yapılan ölçümlerde öz- kütlesinin değişmediğinin bulunması çıkarımdır. Deney sırasında değişkenler arasındaki sayısal iliş- kiyi gösteren şekle denklem denir. III. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I ve III 1 . S 1
44.
• Atomların yapısını oluşturan unsurların birbiri-
riyle nasıl etkileştiğini inceler.
• Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekir-
deklerin nasıl ışıma yaptığını inceler.
Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve na-
sıl iletildiğini inceler.
Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etki-
leştiğini inceler.
Yukarıda fiziğin ait alanlarının dördünden bahsedil-
miştir.
●
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziğin bu alt
alanlarından biri değildir?
A) Mekanik
B) Nükleer Fizik
C) Katihâl fiziği
D) Termodinamik
E) Atom Fiziği
Fizik
Fiziğin Doğası
44. • Atomların yapısını oluşturan unsurların birbiri- riyle nasıl etkileştiğini inceler. • Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekir- deklerin nasıl ışıma yaptığını inceler. Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve na- sıl iletildiğini inceler. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etki- leştiğini inceler. Yukarıda fiziğin ait alanlarının dördünden bahsedil- miştir. ● Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziğin bu alt alanlarından biri değildir? A) Mekanik B) Nükleer Fizik C) Katihâl fiziği D) Termodinamik E) Atom Fiziği
Madde ve Özkütle
Boyutları 8 cm, 5 cm ve 10 cm olan, oyun hamurun-
dan yapılmış dikdörtgen cisim bozularak, yarıçapı 1
cm olan küreler yapılıyor.
8 cm
nolic A) 10
nies
novilu
5 cm
10 cm
B) 40
48.5-10
Buna göre, bu oyun hamurundan en fazla kaç kü-
re çıkar? (π = 3 alınız.)
C) 80
10
D) 100
400
lud ue
U
E) 120
?
2
Fizik
Fiziğin Doğası
Madde ve Özkütle Boyutları 8 cm, 5 cm ve 10 cm olan, oyun hamurun- dan yapılmış dikdörtgen cisim bozularak, yarıçapı 1 cm olan küreler yapılıyor. 8 cm nolic A) 10 nies novilu 5 cm 10 cm B) 40 48.5-10 Buna göre, bu oyun hamurundan en fazla kaç kü- re çıkar? (π = 3 alınız.) C) 80 10 D) 100 400 lud ue U E) 120 ? 2
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1. Aynı düzlemde yer alan K, L, M vektörleri ve büyüklük-
leri şekildeki gibidir.
|K |= 10 br
a) K+ L+M
b) K+ L-M
|M| = 8 br
|| = 6 br
Buna göre aşağıdaki işlemlerin büyüklüklerini bulu-
nuz.
2. Aynı düzlemde yer alan K ve I vektörleri şekildeki gibi
3. E
tsunami
C
$
Fizik
Fiziğin Doğası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 1. Aynı düzlemde yer alan K, L, M vektörleri ve büyüklük- leri şekildeki gibidir. |K |= 10 br a) K+ L+M b) K+ L-M |M| = 8 br || = 6 br Buna göre aşağıdaki işlemlerin büyüklüklerini bulu- nuz. 2. Aynı düzlemde yer alan K ve I vektörleri şekildeki gibi 3. E tsunami C $
KONU KAVRAMA
4. Bir doğru boyunca değişken süratlerle hareket
eden cismin süratinin en büyük değeri 10 m/s
olduğuna göre, ortalama sürat,
1.
4 m/s
II.
10 m/s
III. 15 m/s
ile verilenlerden hangileri olabilir?
0
Fizik
Fiziğin Doğası
KONU KAVRAMA 4. Bir doğru boyunca değişken süratlerle hareket eden cismin süratinin en büyük değeri 10 m/s olduğuna göre, ortalama sürat, 1. 4 m/s II. 10 m/s III. 15 m/s ile verilenlerden hangileri olabilir? 0
de
for
AR
NLAR
it alan
örnek
Spaces
Gözlük
C) Cep telefonu
E) Nükleer enerji santrali
Aşağıdaki şemada fiziğin bazı alt alanlarının ingeledi
gi konular verilmiştir.
Atom altı parça-
cıkları inceler.
15
Enerjinin madde
DBuharlı tren
içinde nasıl
yayıldığını ve
iletildiğini inceler.
Fiziğin alt
alanlarının
inceledigi
konular.
Işıkla ilgili
olayları inceler
Dj Katihal fiziği
E Termedinamik
Atomun yapısını
ve bunların birbiri
ile-etkileşimini
inceler.
Bu şemada fiziğin aşağıda belirtilen hangi alt alanı
ile ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Yüksek enerji ve plazma fiziği
B) Atom fiziği
OPOptik
Fizik
Fiziğin Doğası
de for AR NLAR it alan örnek Spaces Gözlük C) Cep telefonu E) Nükleer enerji santrali Aşağıdaki şemada fiziğin bazı alt alanlarının ingeledi gi konular verilmiştir. Atom altı parça- cıkları inceler. 15 Enerjinin madde DBuharlı tren içinde nasıl yayıldığını ve iletildiğini inceler. Fiziğin alt alanlarının inceledigi konular. Işıkla ilgili olayları inceler Dj Katihal fiziği E Termedinamik Atomun yapısını ve bunların birbiri ile-etkileşimini inceler. Bu şemada fiziğin aşağıda belirtilen hangi alt alanı ile ilgili bilgi verilmemiştir? A) Yüksek enerji ve plazma fiziği B) Atom fiziği OPOptik
Süt pişirildiğinde oluşan kaymak tabakasının sütün
üzerinde yüzmesinin fiziksel nedeni aşağıdaki olaylar-
dan hangisi ile aynı değildir?
A) Zeplinin havada uçması
B) Zeytinyağının suda yüzmesi
C) Kum - talaş karışımının ayrılması için karışıma su dökül-
mesi
D) Suyun kılcal boruda yükselirken cıvanın kılcal boruda
alçalması
E) Ebru sanatında suya dökülen boyanın suda yüzmesi
28
Fizik
Fiziğin Doğası
Süt pişirildiğinde oluşan kaymak tabakasının sütün üzerinde yüzmesinin fiziksel nedeni aşağıdaki olaylar- dan hangisi ile aynı değildir? A) Zeplinin havada uçması B) Zeytinyağının suda yüzmesi C) Kum - talaş karışımının ayrılması için karışıma su dökül- mesi D) Suyun kılcal boruda yükselirken cıvanın kılcal boruda alçalması E) Ebru sanatında suya dökülen boyanın suda yüzmesi 28
ÖRNEK 9
Aşağıdaki I, II ve III resimlerinde sırasıyla mıknatıs,
kutup ışıkları ve şarjlı pil gösterilmiştir.
Mıknatıs
III.
Recharger
4300
11.
Rechargeable O
4300 A
M.O
a
1
12
Kutup ışıkları motA
T
18
M
Şarjlı piller
Buna göre, hangi resimlerdeki olay ya da cisimler
fiziğin alt dalı elektromanyetizmanın
na girer?
çalışma alanı-
Fizik
Fiziğin Doğası
ÖRNEK 9 Aşağıdaki I, II ve III resimlerinde sırasıyla mıknatıs, kutup ışıkları ve şarjlı pil gösterilmiştir. Mıknatıs III. Recharger 4300 11. Rechargeable O 4300 A M.O a 1 12 Kutup ışıkları motA T 18 M Şarjlı piller Buna göre, hangi resimlerdeki olay ya da cisimler fiziğin alt dalı elektromanyetizmanın na girer? çalışma alanı-
10-
L Maddenin elektriksel özellikleri
II. Maddenin manyetik özellikleri
III. Maddenin optik özellikleri
IV. Maddenin termal özellikleri
Fiziğin hangi alt alanı yukarıdaki özelliklerin tamamı
ile ilgilenir?
A) Mekanik
C) Katihâl fiziği
E) Atom fiziği
B)
D) Nükleer fizik
Elektromanyetizme
Fizik
Fiziğin Doğası
10- L Maddenin elektriksel özellikleri II. Maddenin manyetik özellikleri III. Maddenin optik özellikleri IV. Maddenin termal özellikleri Fiziğin hangi alt alanı yukarıdaki özelliklerin tamamı ile ilgilenir? A) Mekanik C) Katihâl fiziği E) Atom fiziği B) D) Nükleer fizik Elektromanyetizme
17-
1. Kütle
II. Enerji
III. Basınç
Yukarıda verilen büyüklüklerin ortak noktası aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Üçü de temel büyüklüktür.
B) Üçü de vektörel büyüklüktür.
C) Üçünün de birimi aynıdır.
D) Üçü de skaler büyüklüktür.
E) Üçü de türetilmiş büyüklüktür.
Fizik
Fiziğin Doğası
17- 1. Kütle II. Enerji III. Basınç Yukarıda verilen büyüklüklerin ortak noktası aşağı- dakilerden hangisidir? A) Üçü de temel büyüklüktür. B) Üçü de vektörel büyüklüktür. C) Üçünün de birimi aynıdır. D) Üçü de skaler büyüklüktür. E) Üçü de türetilmiş büyüklüktür.
9-
1. Fiber optik teknolojisi sayesinde veriler elektrik sinya-
li yerine ışık ile taşınır.
2. Durgun yüklerle ilgili çalışmalar sonucu fotokopi ma-
kineleri, baca filtreleri gibi ürünler ortaya çıkmıştır.
3. Lazer ışınlarının keşfi ile hassas ameliyatların yapıl-
ması daha da kolaylaşmıştır.
Yukarıda verilen paragraflarda fiziğin hangi alt dalla-
rından sözedilmiştir?
A) Optik
B) Optik
1
C) Yüksek enerji
ve plazma fiziği
D) Mekanik
E) Katihál fiziği
2
Mekanik
Elektro-
manyetizma
Elektro-
manyetizma
Optik
Optik
3
Atom fiziği
Atom fiziği
Nükleer fizik
Elektro-
manyetizma
Elektro-
manyetizma
Fizik
Fiziğin Doğası
9- 1. Fiber optik teknolojisi sayesinde veriler elektrik sinya- li yerine ışık ile taşınır. 2. Durgun yüklerle ilgili çalışmalar sonucu fotokopi ma- kineleri, baca filtreleri gibi ürünler ortaya çıkmıştır. 3. Lazer ışınlarının keşfi ile hassas ameliyatların yapıl- ması daha da kolaylaşmıştır. Yukarıda verilen paragraflarda fiziğin hangi alt dalla- rından sözedilmiştir? A) Optik B) Optik 1 C) Yüksek enerji ve plazma fiziği D) Mekanik E) Katihál fiziği 2 Mekanik Elektro- manyetizma Elektro- manyetizma Optik Optik 3 Atom fiziği Atom fiziği Nükleer fizik Elektro- manyetizma Elektro- manyetizma
5-
1957 yılında uzaya gönderilen ilk roket Sputnik-1 aşını
Isınma, haberleşme sistemindeki sorunların ortaya çık-
masına neden oldu. Roketin aşırı ısınma sorununu çöz-
mek için bilim insanları plastik reçine üstüne dökülmüş
silisyum seramik maddelerle roketin dış bölümünü kapla-
dilar.
Böylece, ısı yalıtımı hayli yüksek olan silisyum roketin içi-
nin aşırı ısınmasını engelemiştir.
Yukarıda verilen paragrafta fiziğin hangi alt dalının
ilgi alanı paragrafın özünü teşkil etmektedir?
A) Atom fiziği
C) Termodinamik
E) Optik
B) Mekanik
D) Katihal fiziği
Fizik
Fiziğin Doğası
5- 1957 yılında uzaya gönderilen ilk roket Sputnik-1 aşını Isınma, haberleşme sistemindeki sorunların ortaya çık- masına neden oldu. Roketin aşırı ısınma sorununu çöz- mek için bilim insanları plastik reçine üstüne dökülmüş silisyum seramik maddelerle roketin dış bölümünü kapla- dilar. Böylece, ısı yalıtımı hayli yüksek olan silisyum roketin içi- nin aşırı ısınmasını engelemiştir. Yukarıda verilen paragrafta fiziğin hangi alt dalının ilgi alanı paragrafın özünü teşkil etmektedir? A) Atom fiziği C) Termodinamik E) Optik B) Mekanik D) Katihal fiziği