Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Transformatörler Soruları

7.
Primer
Sekonder
ideal transformatörde, Vp, Ip, V, I, bilindiğine
göre,
1. Sekonderin gücü
11. Transformatörün verimi
III.
N₂
N₂
hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
oranı
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
hangileri yap
A) Yalnız I
D) I ve
Fizik
Transformatörler
7. Primer Sekonder ideal transformatörde, Vp, Ip, V, I, bilindiğine göre, 1. Sekonderin gücü 11. Transformatörün verimi III. N₂ N₂ hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II oranı D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 10. hangileri yap A) Yalnız I D) I ve
5. Şekildeki transformatörün girişine bir alternatif ge-
rilim uygulanıyor. Bir süre sonra S anahtarı kapa-
tılıyor.
giriş
A) Yalnız I
D) II ve III
sen basi?
K
B) Yalnız II
E) I, II ve III
L
S çıkış
R
e
Buna göre, S anahtarı kapatıldığında;
X. K lambasının parlaklığı artar.
II L lambası ışık vermeye başlar.
III Girişteki elektriksel güç artar. al
yargılarından hangileri doğrudur?
V
fax
V=R.!
I.V
C) I ve III
7. C
✓ €234)
YAYINLARI
8
Fizik
Transformatörler
5. Şekildeki transformatörün girişine bir alternatif ge- rilim uygulanıyor. Bir süre sonra S anahtarı kapa- tılıyor. giriş A) Yalnız I D) II ve III sen basi? K B) Yalnız II E) I, II ve III L S çıkış R e Buna göre, S anahtarı kapatıldığında; X. K lambasının parlaklığı artar. II L lambası ışık vermeye başlar. III Girişteki elektriksel güç artar. al yargılarından hangileri doğrudur? V fax V=R.! I.V C) I ve III 7. C ✓ €234) YAYINLARI 8
8.
Şekildeki gibi bağlanmış A ve B transformatörleri X, Y,
Z, T bobinlerinden oluşturulmuştur.
VP
A transformatörü
X
A) Yalnız I
B transformatörü
D) II ve III
Z
Buna göre Vp sabit tutulup Vs yi 4 katına çıkartmak
için,
I. Y bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma
II. X bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma
III. Z bobinini sarım sayısını yarıya indirme
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
T
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Transformatörler
8. Şekildeki gibi bağlanmış A ve B transformatörleri X, Y, Z, T bobinlerinden oluşturulmuştur. VP A transformatörü X A) Yalnız I B transformatörü D) II ve III Z Buna göre Vp sabit tutulup Vs yi 4 katına çıkartmak için, I. Y bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma II. X bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma III. Z bobinini sarım sayısını yarıya indirme işlemlerinden hangileri yapılabilir? T B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
FEN BİLİMLE
9. Şekildeki X ve Y bobinlerinden oluşan transformatörde
X bobinine Vp gerilimi uygulandığında Y bobininden Vs
gerilimi elde ediliyor.
X
00
Vp sabit kalmak şartıyla elde edilen Vs gerilimini
artırabilmek için,
1. K ve M bobinlerinin sarım sayılarını azaltma
HL ve N bobinlerinin sarım sayılarını azaltma
INK bobininin sarım sayısını azaltıp, N bobininin sə
rim sayısını artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Buna
A) O
C) O
3. Şek
dinl
TYT
Fizik
Transformatörler
FEN BİLİMLE 9. Şekildeki X ve Y bobinlerinden oluşan transformatörde X bobinine Vp gerilimi uygulandığında Y bobininden Vs gerilimi elde ediliyor. X 00 Vp sabit kalmak şartıyla elde edilen Vs gerilimini artırabilmek için, 1. K ve M bobinlerinin sarım sayılarını azaltma HL ve N bobinlerinin sarım sayılarını azaltma INK bobininin sarım sayısını azaltıp, N bobininin sə rim sayısını artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III Buna A) O C) O 3. Şek dinl TYT
B_MHBS
4.
Giriş
V. S
Transformatör
Demir çekirdek
Çıkış
SVS
Transformatörde kullanılan demir çekirdeğin
işlevi ile ilgili,
D) II ve III
I. Giriş sargısında oluşan manyetik akının
tamamına yakınının çıkış sargısına
geçmesini sağlar.
II. Sargıların soğumasını sağlar.
III. Giriş sargısında oluşan elektrik akımının
çıkış sargısına aktarımını sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
NISE
20
6
Fizik
Transformatörler
B_MHBS 4. Giriş V. S Transformatör Demir çekirdek Çıkış SVS Transformatörde kullanılan demir çekirdeğin işlevi ile ilgili, D) II ve III I. Giriş sargısında oluşan manyetik akının tamamına yakınının çıkış sargısına geçmesini sağlar. II. Sargıların soğumasını sağlar. III. Giriş sargısında oluşan elektrik akımının çıkış sargısına aktarımını sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III NISE 20 6
16.
V₁=100V
Primer
Vs
A)
20
B) 50
C) 100
D) 50
E) 200
2A
Sekonder
Şekildeki verimi % 50 olan transformatörün sekonder
gerilimi Ve ve lambanın direnci R aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
R
4
25
25
5
50
5A
Fizik
Transformatörler
16. V₁=100V Primer Vs A) 20 B) 50 C) 100 D) 50 E) 200 2A Sekonder Şekildeki verimi % 50 olan transformatörün sekonder gerilimi Ve ve lambanın direnci R aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? R 4 25 25 5 50 5A
Verimi %80 olan şekildeki transformatörlerin birincil
bobinine etkin değeri 20 V olan alternatif gerilim uy-
gulanıyor.
20 VO
B) 8
M₂
N₁ = 100 ve N₂ = 200 olduğuna göre, I, kaç
amperdir?
A) 10
C) 6
R=1002
D) 5
E) 4
Fizik
Transformatörler
Verimi %80 olan şekildeki transformatörlerin birincil bobinine etkin değeri 20 V olan alternatif gerilim uy- gulanıyor. 20 VO B) 8 M₂ N₁ = 100 ve N₂ = 200 olduğuna göre, I, kaç amperdir? A) 10 C) 6 R=1002 D) 5 E) 4
8. Sarım sayıları N₁, N₂, N3 ve N4 olan bo-
binlerden oluşan X ve Y transformatörle-
rinde voltmetrelerin ölçtüğü etkin gerilim
değerleri şekildeki gibi V₁, V₂ ve Y3'tür.
T
N₂₂
NL
FLLLL
X
Y
V₁ = V3 > V₂ olduğuna göre,
1. X transformatörü alçaltıcı, Y transfor-
A) Yalnız I B) Yalnız III
D) I ve III
(V3)
matörü yükselticidir.
II. N₁ > N4 ise N₂ > N3'tür.
III. N₁ = N4'tür.
yargılarından hangiferi kesinlikle doğ-
rudur?
C) I ve Il
F) I ve III
10.
Fizik
Transformatörler
8. Sarım sayıları N₁, N₂, N3 ve N4 olan bo- binlerden oluşan X ve Y transformatörle- rinde voltmetrelerin ölçtüğü etkin gerilim değerleri şekildeki gibi V₁, V₂ ve Y3'tür. T N₂₂ NL FLLLL X Y V₁ = V3 > V₂ olduğuna göre, 1. X transformatörü alçaltıcı, Y transfor- A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III (V3) matörü yükselticidir. II. N₁ > N4 ise N₂ > N3'tür. III. N₁ = N4'tür. yargılarından hangiferi kesinlikle doğ- rudur? C) I ve Il F) I ve III 10.
✓
2
11
11.
K
L
1. çıkış gerilimi V2,
II. çıkış gücü P,
III. çıkış akımı i
M
P
K, L, M ve P bobinlerinden oluşan ide-
al transformatörlerle kurulan yukarı-
daki sistemde sadece M bobininin sa-
rim sayısı artırıldığında;
D) II ve III
V₂
değerlerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Transformatörler
✓ 2 11 11. K L 1. çıkış gerilimi V2, II. çıkış gücü P, III. çıkış akımı i M P K, L, M ve P bobinlerinden oluşan ide- al transformatörlerle kurulan yukarı- daki sistemde sadece M bobininin sa- rim sayısı artırıldığında; D) II ve III V₂ değerlerinden hangileri değişmez? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
Şekildeki ideal transformatörde, giriş gerilimi Vp
primer akımı ip, primer sarım sayısı Np. çıkış geri-
limi V, sekonder akımı is, sekonder sarım sayısı
N dir.
No
C
d
C
C
4
Ng
D
D
2
Buna göre,
1. isip ise verim %100'dür.
II. i>is ise Vp > Vs dir.
III. Primer bobinde güç (Pp), sekonder bobindeki
güce (P) eşitse verim %100'dür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Transformatörler
Şekildeki ideal transformatörde, giriş gerilimi Vp primer akımı ip, primer sarım sayısı Np. çıkış geri- limi V, sekonder akımı is, sekonder sarım sayısı N dir. No C d C C 4 Ng D D 2 Buna göre, 1. isip ise verim %100'dür. II. i>is ise Vp > Vs dir. III. Primer bobinde güç (Pp), sekonder bobindeki güce (P) eşitse verim %100'dür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
B
50.30= 25.90. \\S X
K
7. Şekildeki gibi birbirine bağlanmış X, Y transformatörleri-
nin K, L, M ve P sargılarının sarım sayıları sırasıyla 25,
150, 50 ve 30 olarak verilmiştir.
5-VS
= 216
6
Vp~
A) 360
8-8
25
3-4
hag
3-9
L
150
M
3-9 3-7
50
Y
Buna göre, K sargısına etkin değeri 60 volt olan bir
alternatif gerilim uygulandığında P sargısından alınan
alternatif gerilimin etkin değeri kaç volttur?
B) 270 C) 216
D) 108
P
0-E
30
S
3-7
1201
1,6 A
E) 54
3-L
12
TF
Fizik
Transformatörler
B 50.30= 25.90. \\S X K 7. Şekildeki gibi birbirine bağlanmış X, Y transformatörleri- nin K, L, M ve P sargılarının sarım sayıları sırasıyla 25, 150, 50 ve 30 olarak verilmiştir. 5-VS = 216 6 Vp~ A) 360 8-8 25 3-4 hag 3-9 L 150 M 3-9 3-7 50 Y Buna göre, K sargısına etkin değeri 60 volt olan bir alternatif gerilim uygulandığında P sargısından alınan alternatif gerilimin etkin değeri kaç volttur? B) 270 C) 216 D) 108 P 0-E 30 S 3-7 1201 1,6 A E) 54 3-L 12 TF
6.
K ve L sargılarından oluşan ideal bir transformatöre R di-
renci şekildeki gibi bağlanmıştır.
Yp. NS=VS. NP
V-8
v.
Vp
V-L
K
Buna göre, R direncinin devreden çektiği gücü artır-
mak için;
L sargısının sarım sayısı,
0-9
D) ve II
41
K sargısına uygulanan gerilimin etkin değeri,
W.
H. R direncinin büyüklüğü
niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
0-9
b
b
Os
3-7
R
E) II ve III
3-E
C) Yalnız III
3-2
O-L
Fizik
Transformatörler
6. K ve L sargılarından oluşan ideal bir transformatöre R di- renci şekildeki gibi bağlanmıştır. Yp. NS=VS. NP V-8 v. Vp V-L K Buna göre, R direncinin devreden çektiği gücü artır- mak için; L sargısının sarım sayısı, 0-9 D) ve II 41 K sargısına uygulanan gerilimin etkin değeri, W. H. R direncinin büyüklüğü niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II 0-9 b b Os 3-7 R E) II ve III 3-E C) Yalnız III 3-2 O-L
17. A B transformatörleri şekildeki gibi bağlı iken giriş
gerilimi V, çıkış gerilimi 2V'dir. M bobininin sarım
sayısı nM, N bobininin sarım sayısı nm dir.
K
M
N
dir?
~V
312
B bobini ters bağlanınca çıkış gerilimi
A) =2
A
B) 2
B
ON
ğuna göre, oranı aşağıdakilerden hangisi-
n
B) 3
~ 2V
D) 4
V
2
oldu-
E) 9
19.
YARGI
Fizik
Transformatörler
17. A B transformatörleri şekildeki gibi bağlı iken giriş gerilimi V, çıkış gerilimi 2V'dir. M bobininin sarım sayısı nM, N bobininin sarım sayısı nm dir. K M N dir? ~V 312 B bobini ters bağlanınca çıkış gerilimi A) =2 A B) 2 B ON ğuna göre, oranı aşağıdakilerden hangisi- n B) 3 ~ 2V D) 4 V 2 oldu- E) 9 19. YARGI
Vp~
Vie
ww
R₁
I
Ns
Np
Şekildeki
şiddetini artırmak için:
No sarım sayısı VST
Ng sarım sayısı
is
transformatörde i sekonder akım
Vs=is
VP - NP
VS
R₂
III. R direncinin büyüklüğü
niceliklerinden hangilerini azaltmak gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
ve III
E) I, II ve III
yo
Vs
Ns p
ideğil
ki
Fizik
Transformatörler
Vp~ Vie ww R₁ I Ns Np Şekildeki şiddetini artırmak için: No sarım sayısı VST Ng sarım sayısı is transformatörde i sekonder akım Vs=is VP - NP VS R₂ III. R direncinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerini azaltmak gerekir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III ve III E) I, II ve III yo Vs Ns p ideğil ki
6.
Elektrik santrallerinde elde edilen gerilim artırıldığında güç
kaybını azaltmak için akım azaltılır. İdeal iki transformatö-
rün birbirine bağlanmasıyla meydana gelen şekildeki sis-
temde A, B, C ve D kollarının sarım sayıları sırasıyla NA,
NB, No ve N dir.
Primer
201
A
B
0
N
B) Yalnız II
C
NA > NB ve No > No
I NA > N₂ ve No > No
III. Ng>NA ve Nc> ND
ilişkilerinden hangileri olmalıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
Buna göre çıkış geriliminin artması için A, B, C ve D
kollarının sarım sayıları arasında,
D
E) Il ve III
Sekonder
C) Yalnız III
ende
8.
331
Fizik
Transformatörler
6. Elektrik santrallerinde elde edilen gerilim artırıldığında güç kaybını azaltmak için akım azaltılır. İdeal iki transformatö- rün birbirine bağlanmasıyla meydana gelen şekildeki sis- temde A, B, C ve D kollarının sarım sayıları sırasıyla NA, NB, No ve N dir. Primer 201 A B 0 N B) Yalnız II C NA > NB ve No > No I NA > N₂ ve No > No III. Ng>NA ve Nc> ND ilişkilerinden hangileri olmalıdır? A) Yalnız I D) I ve III Buna göre çıkış geriliminin artması için A, B, C ve D kollarının sarım sayıları arasında, D E) Il ve III Sekonder C) Yalnız III ende 8. 331
3.
2A
100 V
K
L
200 V
Şekildeki transformatör düzeneğinde giriş voltu 100 V çıkış
voltu 200 V dur. Verimi %80 olan bu transformatörde giriş
akımı 2A olduğuna göre çıkış akımı olan i kaç amperdir?
A) 0,4
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,8
E) 1
Fizik
Transformatörler
3. 2A 100 V K L 200 V Şekildeki transformatör düzeneğinde giriş voltu 100 V çıkış voltu 200 V dur. Verimi %80 olan bu transformatörde giriş akımı 2A olduğuna göre çıkış akımı olan i kaç amperdir? A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,8 E) 1