Transformatörler Soruları

7.
Primer
Sekonder
ideal transformatörde, Vp, Ip, V, I, bilindiğine
göre,
1. Sekonderin gücü
11. Transformatörün verimi
III.
N₂
N₂
hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
oranı
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
hangileri yap
A) Yalnız I
D) I ve
Fizik
Transformatörler
7. Primer Sekonder ideal transformatörde, Vp, Ip, V, I, bilindiğine göre, 1. Sekonderin gücü 11. Transformatörün verimi III. N₂ N₂ hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II oranı D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 10. hangileri yap A) Yalnız I D) I ve
5. Şekildeki transformatörün girişine bir alternatif ge-
rilim uygulanıyor. Bir süre sonra S anahtarı kapa-
tılıyor.
giriş
A) Yalnız I
D) II ve III
sen basi?
K
B) Yalnız II
E) I, II ve III
L
S çıkış
R
e
Buna göre, S anahtarı kapatıldığında;
X. K lambasının parlaklığı artar.
II L lambası ışık vermeye başlar.
III Girişteki elektriksel güç artar. al
yargılarından hangileri doğrudur?
V
fax
V=R.!
I.V
C) I ve III
7. C
✓ €234)
YAYINLARI
8
Fizik
Transformatörler
5. Şekildeki transformatörün girişine bir alternatif ge- rilim uygulanıyor. Bir süre sonra S anahtarı kapa- tılıyor. giriş A) Yalnız I D) II ve III sen basi? K B) Yalnız II E) I, II ve III L S çıkış R e Buna göre, S anahtarı kapatıldığında; X. K lambasının parlaklığı artar. II L lambası ışık vermeye başlar. III Girişteki elektriksel güç artar. al yargılarından hangileri doğrudur? V fax V=R.! I.V C) I ve III 7. C ✓ €234) YAYINLARI 8
13. Bir transformatörde enerji kayıpları aşağıdakilerin han-
gilerinden kaynaklanır?
I. Telin direnci.
II. Manyetik akı kaybı.
III. Girdap akımları.
IV. Hepsi.
(a) I ve III
(b) II ve III
(c) I ve II
(d) IV
17.
18.
t
Fizik
Transformatörler
13. Bir transformatörde enerji kayıpları aşağıdakilerin han- gilerinden kaynaklanır? I. Telin direnci. II. Manyetik akı kaybı. III. Girdap akımları. IV. Hepsi. (a) I ve III (b) II ve III (c) I ve II (d) IV 17. 18. t
12. Bir transformatörde sarım sayıları için aşağıdakilerden 11
hangisi doğrudur?
I. N₂> N₁ ise, sekonder emk daha büyük olur.
II. N₂> N₁ ise, primer emk daha büyük olur.
III. N₂> N₁ ise, sekonder akım daha büyük olur.
IV. N₂> N₁ ise, primer akım daha büyük olur.
(a) I ve III (b) II ve IV (c) I ve IV
(d) II ve III
le
Fizik
Transformatörler
12. Bir transformatörde sarım sayıları için aşağıdakilerden 11 hangisi doğrudur? I. N₂> N₁ ise, sekonder emk daha büyük olur. II. N₂> N₁ ise, primer emk daha büyük olur. III. N₂> N₁ ise, sekonder akım daha büyük olur. IV. N₂> N₁ ise, primer akım daha büyük olur. (a) I ve III (b) II ve IV (c) I ve IV (d) II ve III le
9.
Viz
K
M
00
A) I ve II
N
X
Şekildeki ideal X ve Y transformatörleri K, L ve M, N bobin-
lerinden oluşmaktadır. K bobinine alternatif V gerilimi uy-
gulandığında R direncinden geçen elektrik akımı i oluyor.
Y
Giriş gerilimi yarıya indirildiğinde R direncinden 2i bü-
yüklüğünde elektrik akımının geçmesi için;
I. K bobininin sarım sayısını yarıya indirme,
II. L bobininin sarım sayısını yarıya indirme,
III. M bobininin sarım sayısını iki katına çıkarma,
IV.N bobininin sarım sayısını iki katına çıkarma
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
D) I ve IV
B) I ve III
R
E) II ve IV
C) II ve III
129
Fizik
Transformatörler
9. Viz K M 00 A) I ve II N X Şekildeki ideal X ve Y transformatörleri K, L ve M, N bobin- lerinden oluşmaktadır. K bobinine alternatif V gerilimi uy- gulandığında R direncinden geçen elektrik akımı i oluyor. Y Giriş gerilimi yarıya indirildiğinde R direncinden 2i bü- yüklüğünde elektrik akımının geçmesi için; I. K bobininin sarım sayısını yarıya indirme, II. L bobininin sarım sayısını yarıya indirme, III. M bobininin sarım sayısını iki katına çıkarma, IV.N bobininin sarım sayısını iki katına çıkarma işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? D) I ve IV B) I ve III R E) II ve IV C) II ve III 129
8.
Şekildeki gibi bağlanmış A ve B transformatörleri X, Y,
Z, T bobinlerinden oluşturulmuştur.
VP
A transformatörü
X
A) Yalnız I
B transformatörü
D) II ve III
Z
Buna göre Vp sabit tutulup Vs yi 4 katına çıkartmak
için,
I. Y bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma
II. X bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma
III. Z bobinini sarım sayısını yarıya indirme
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
T
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Transformatörler
8. Şekildeki gibi bağlanmış A ve B transformatörleri X, Y, Z, T bobinlerinden oluşturulmuştur. VP A transformatörü X A) Yalnız I B transformatörü D) II ve III Z Buna göre Vp sabit tutulup Vs yi 4 katına çıkartmak için, I. Y bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma II. X bobininin sarım sayısını 2 katına çıkartma III. Z bobinini sarım sayısını yarıya indirme işlemlerinden hangileri yapılabilir? T B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
FEN BİLİMLE
9. Şekildeki X ve Y bobinlerinden oluşan transformatörde
X bobinine Vp gerilimi uygulandığında Y bobininden Vs
gerilimi elde ediliyor.
X
00
Vp sabit kalmak şartıyla elde edilen Vs gerilimini
artırabilmek için,
1. K ve M bobinlerinin sarım sayılarını azaltma
HL ve N bobinlerinin sarım sayılarını azaltma
INK bobininin sarım sayısını azaltıp, N bobininin sə
rim sayısını artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Buna
A) O
C) O
3. Şek
dinl
TYT
Fizik
Transformatörler
FEN BİLİMLE 9. Şekildeki X ve Y bobinlerinden oluşan transformatörde X bobinine Vp gerilimi uygulandığında Y bobininden Vs gerilimi elde ediliyor. X 00 Vp sabit kalmak şartıyla elde edilen Vs gerilimini artırabilmek için, 1. K ve M bobinlerinin sarım sayılarını azaltma HL ve N bobinlerinin sarım sayılarını azaltma INK bobininin sarım sayısını azaltıp, N bobininin sə rim sayısını artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III Buna A) O C) O 3. Şek dinl TYT
D. Şekildeki ideal transformatörün K ve L bobinlerinin sarım
sayıları Nk ve N₁ olup, girişe V, alternatif gerilimi uygulan-
dığında K bobininden I akımı geçiyor.
NK
N₁
jany
~V₁
K
frr.
Buna göre I akımını artırmak için,
I. R azaltılmalı
II. N azaltılmalı
III. Nk azaltılmalı
D) I ve III
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
R
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Transformatörler
D. Şekildeki ideal transformatörün K ve L bobinlerinin sarım sayıları Nk ve N₁ olup, girişe V, alternatif gerilimi uygulan- dığında K bobininden I akımı geçiyor. NK N₁ jany ~V₁ K frr. Buna göre I akımını artırmak için, I. R azaltılmalı II. N azaltılmalı III. Nk azaltılmalı D) I ve III işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II R C) Yalnız III E) I, II ve III
B_MHBS
4.
Giriş
V. S
Transformatör
Demir çekirdek
Çıkış
SVS
Transformatörde kullanılan demir çekirdeğin
işlevi ile ilgili,
D) II ve III
I. Giriş sargısında oluşan manyetik akının
tamamına yakınının çıkış sargısına
geçmesini sağlar.
II. Sargıların soğumasını sağlar.
III. Giriş sargısında oluşan elektrik akımının
çıkış sargısına aktarımını sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
NISE
20
6
Fizik
Transformatörler
B_MHBS 4. Giriş V. S Transformatör Demir çekirdek Çıkış SVS Transformatörde kullanılan demir çekirdeğin işlevi ile ilgili, D) II ve III I. Giriş sargısında oluşan manyetik akının tamamına yakınının çıkış sargısına geçmesini sağlar. II. Sargıların soğumasını sağlar. III. Giriş sargısında oluşan elektrik akımının çıkış sargısına aktarımını sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III NISE 20 6
344
F
TRANSFORMATOR
Transformatör yapımında demir kullanılmasının nedeni,
1. Kolay işlenebilir olması
1. Manyetik geçirgenliğinin fazla olması
Elektrik akimini iyi etmesi
yargılarında belirtilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız
B) I ve Ill
D) Il ve Il
X
D) II ve III
6. Şekilde ardışık bağlı ideal X ve Y transformatörlerinin sarım
sayılan sırasıyla N₁, N₂, N. ve N, tür.
N₂
demir pla
Ng
E) I, II ve Ill
C) Yalnız III
X transformatörünün girişine uygulanan V, alternatif ge-
rilimi, Y transformatörünün çıkışından elde edilen V₂ al-
ternatif gerilimine eşit olduğuna göre, N., N, N, N, sarım
sayıları arasındaki ilişki,
I. N₁ > N₂ > N₂ > N
II. N₁ = N₁₂ > N₂ = N₂
III. N₁ > N₂ > N₂ > N₂
verilenlerden hangisi olabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
E) I, II ve III
10
N₂
C) Yalnız II
20 3A
E
AYDIN YAYINLARI
SA
Fizik
Transformatörler
344 F TRANSFORMATOR Transformatör yapımında demir kullanılmasının nedeni, 1. Kolay işlenebilir olması 1. Manyetik geçirgenliğinin fazla olması Elektrik akimini iyi etmesi yargılarında belirtilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız B) I ve Ill D) Il ve Il X D) II ve III 6. Şekilde ardışık bağlı ideal X ve Y transformatörlerinin sarım sayılan sırasıyla N₁, N₂, N. ve N, tür. N₂ demir pla Ng E) I, II ve Ill C) Yalnız III X transformatörünün girişine uygulanan V, alternatif ge- rilimi, Y transformatörünün çıkışından elde edilen V₂ al- ternatif gerilimine eşit olduğuna göre, N., N, N, N, sarım sayıları arasındaki ilişki, I. N₁ > N₂ > N₂ > N II. N₁ = N₁₂ > N₂ = N₂ III. N₁ > N₂ > N₂ > N₂ verilenlerden hangisi olabilir? A) Yalnız III B) I ve II E) I, II ve III 10 N₂ C) Yalnız II 20 3A E AYDIN YAYINLARI SA
€)
ki
2. Şekildeki ideal transformatörde primer ve sakonder gerilimle-
ri sırasıyla Vp, V primer ve sekonder akımları ise sırasıyla i
ve i dir.
Vp~
P
Np
is
ip
D) II veya III
Ns
Transformatör üzerindeki
1. Vp gerilimini artırmak
II. Primerdeki sarım sayısını (N₂) azaltmak
III. Sekonderdeki sarım sayısı (N) artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
is
E) I veya III
Vs
oranını azaltmak için,
C) I veya II
AYDIN YAYINLARI
B
4.
Fizik
Transformatörler
€) ki 2. Şekildeki ideal transformatörde primer ve sakonder gerilimle- ri sırasıyla Vp, V primer ve sekonder akımları ise sırasıyla i ve i dir. Vp~ P Np is ip D) II veya III Ns Transformatör üzerindeki 1. Vp gerilimini artırmak II. Primerdeki sarım sayısını (N₂) azaltmak III. Sekonderdeki sarım sayısı (N) artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III is E) I veya III Vs oranını azaltmak için, C) I veya II AYDIN YAYINLARI B 4.
16.
V₁=100V
Primer
Vs
A)
20
B) 50
C) 100
D) 50
E) 200
2A
Sekonder
Şekildeki verimi % 50 olan transformatörün sekonder
gerilimi Ve ve lambanın direnci R aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
R
4
25
25
5
50
5A
Fizik
Transformatörler
16. V₁=100V Primer Vs A) 20 B) 50 C) 100 D) 50 E) 200 2A Sekonder Şekildeki verimi % 50 olan transformatörün sekonder gerilimi Ve ve lambanın direnci R aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? R 4 25 25 5 50 5A
11.Xve Y transformatörleri şekildeki gibi bağlanmış olup girişe
V gerilimi uygulanmıştır
V
Giriş
K
L
M
00
X
Buna göre, Tanahtarı kapatılırsa;
I. K bobinin gücü azalır.
N bobininin gerilimi azalır.
A) Yalnız ||
Y
III. Çıkış akımı i artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
DN ve III
N
B) Yalnız III
E) II ve
R
ww
Çıkış
R1
RUT
Sve 11
P
Fizik
Transformatörler
11.Xve Y transformatörleri şekildeki gibi bağlanmış olup girişe V gerilimi uygulanmıştır V Giriş K L M 00 X Buna göre, Tanahtarı kapatılırsa; I. K bobinin gücü azalır. N bobininin gerilimi azalır. A) Yalnız || Y III. Çıkış akımı i artar. yargılarından hangileri doğrudur? DN ve III N B) Yalnız III E) II ve R ww Çıkış R1 RUT Sve 11 P
ansformatörler
çin
la,
e-
4. İdeal iki transformatörün birbirine bağlanması ile
oluşan sistemde V₁ giriş gerilimi azaltıldığında V₂
çıkış geriliminin değişmemesi isteniyor.
L
V₁
X
Buna göre;
X kolunun sarım sayısını azaltma,
II. Y kolunun sarım sayısını azaltma,
III. T kolunun sarım sayısını arttırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Y Z
T
Fizik
Transformatörler
ansformatörler çin la, e- 4. İdeal iki transformatörün birbirine bağlanması ile oluşan sistemde V₁ giriş gerilimi azaltıldığında V₂ çıkış geriliminin değişmemesi isteniyor. L V₁ X Buna göre; X kolunun sarım sayısını azaltma, II. Y kolunun sarım sayısını azaltma, III. T kolunun sarım sayısını arttırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Y Z T
5.
Bir transformatörün girişine 3 volt alternatif gerilimi
uygulandığında çıkışından volt gerilimi alınmakta-
dır.
Buna göre,
3. N₁
1. №₂
1. Transformatör alçaltıcıdır.
II. Verimi %60 ise primer akımı i iken sekonder
9i
akımı olur.
3i
5
III. Verimi %100 ise primer akımı i iken sekonder
i
akımı olur.
3
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Transformatörler
5. Bir transformatörün girişine 3 volt alternatif gerilimi uygulandığında çıkışından volt gerilimi alınmakta- dır. Buna göre, 3. N₁ 1. №₂ 1. Transformatör alçaltıcıdır. II. Verimi %60 ise primer akımı i iken sekonder 9i akımı olur. 3i 5 III. Verimi %100 ise primer akımı i iken sekonder i akımı olur. 3 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
8. Verimi %100 olan bir transformatörün çıkış
sarım sayısmın giriş sarım sayısına oranı 2 ve
primerine uygulanan gerilim 100 volt, primer
akımı 3 amper olduğuna göre,
1. Transformatör alçaltıcıdır.
II. Sekonderdeki akım 1,5A olur.
III. Sekonder gerilimi 50 V olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) II ve III
çıkış - 21
Giriş
TC) I ve
E) I, II ve III
$0.6
Fizik
Transformatörler
8. Verimi %100 olan bir transformatörün çıkış sarım sayısmın giriş sarım sayısına oranı 2 ve primerine uygulanan gerilim 100 volt, primer akımı 3 amper olduğuna göre, 1. Transformatör alçaltıcıdır. II. Sekonderdeki akım 1,5A olur. III. Sekonder gerilimi 50 V olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) II ve III çıkış - 21 Giriş TC) I ve E) I, II ve III $0.6