Akışkanların Basıncı Soruları

15,/ Bir grup öğrenci, ozmotik basınç kavramını araştırmak ama-
cıyla hazırladıkları şekildeki deney düzeneğinde U şeklinde-
ki borunun ortasına suya geçirgen fakat şeker moleküllerini
geçirmeyen yarı geçirgen bir zar yerleştiriyorlar. Kollardan
birine saf su, diğerine ise şeker çözeltisi koyduktan sonra,
ucuna ağırlık konabilecek bir pistonu şeker çözeltisinin bu-
lunduğu kolun içine yerleştirip çeşitli gözlemler
yapıyorlar.
ağırlık
saf
su
TEELE
piston
yarı geçirgen zar
Bu deney sırasında yapılacak değişiklikler ve bunların
sonuçlarıyla ilgili,
şeker
çözeltisi
I. U borusunun kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak
için pistona, çözeltinin ozmotik basıncına denk ağırlık
uygulanmalıdır.
A) Yalnız I
II. Şeker çözeltisinin derişimi artırıldığında, U borusunun
kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak için pistondaki
ağırlık da artırılmalıdır.
(3₁
III. Saf su bulunan kola, şeker ilave edilecek olursa U bo-
rusunun kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak için
pistondaki ağırlık da artırılmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
DI ve II
K Kara Kutu YAYIN INFORMAL
C) Yalnız III
E) I, II ve III
17. P
18
20
Fizik
Akışkanların Basıncı
15,/ Bir grup öğrenci, ozmotik basınç kavramını araştırmak ama- cıyla hazırladıkları şekildeki deney düzeneğinde U şeklinde- ki borunun ortasına suya geçirgen fakat şeker moleküllerini geçirmeyen yarı geçirgen bir zar yerleştiriyorlar. Kollardan birine saf su, diğerine ise şeker çözeltisi koyduktan sonra, ucuna ağırlık konabilecek bir pistonu şeker çözeltisinin bu- lunduğu kolun içine yerleştirip çeşitli gözlemler yapıyorlar. ağırlık saf su TEELE piston yarı geçirgen zar Bu deney sırasında yapılacak değişiklikler ve bunların sonuçlarıyla ilgili, şeker çözeltisi I. U borusunun kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak için pistona, çözeltinin ozmotik basıncına denk ağırlık uygulanmalıdır. A) Yalnız I II. Şeker çözeltisinin derişimi artırıldığında, U borusunun kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak için pistondaki ağırlık da artırılmalıdır. (3₁ III. Saf su bulunan kola, şeker ilave edilecek olursa U bo- rusunun kollarındaki sıvı seviyelerini eşit tutmak için pistondaki ağırlık da artırılmalıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II DI ve II K Kara Kutu YAYIN INFORMAL C) Yalnız III E) I, II ve III 17. P 18 20
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-10), Kimya (11-20), Biyoloji (21-30) alanlarına ait
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işare
1. Açık hava basıncının 70 cm-Hg olduğu ortamda
manometrelerdeki civa seviyeleri şekildeki gibidir.
20 cm
Buna göre,
1. Px basıncı açık hava basıncından büyüktür.
X
D) II ve III
FEN BİLİMLERİ TE
II. Py basıncı, Px basıncından büyüktür.
III. Açık hava basıncı, Py basıncından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
LOU
Civa
10
K
M
C) I ve II
E) I, II ve III
Boşluk
2. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteç ile şekildeki
elektrik devresi kurulmuştur.
M7K-L
30 cm
Civa
3.
Fizik
Akışkanların Basıncı
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-10), Kimya (11-20), Biyoloji (21-30) alanlarına ait 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işare 1. Açık hava basıncının 70 cm-Hg olduğu ortamda manometrelerdeki civa seviyeleri şekildeki gibidir. 20 cm Buna göre, 1. Px basıncı açık hava basıncından büyüktür. X D) II ve III FEN BİLİMLERİ TE II. Py basıncı, Px basıncından büyüktür. III. Açık hava basıncı, Py basıncından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III LOU Civa 10 K M C) I ve II E) I, II ve III Boşluk 2. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteç ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. M7K-L 30 cm Civa 3.
innflo
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan borunun genişliği suyun
akış yönünde artmaktadır. Farklı bölümlerde su h₁, h₂, h₂
kadar yükselmiştir.
h,
n₂
Su
h₂
Buna göre, h₁, h₂, h3 arasındaki ilişki nedir?
Fizik
Akışkanların Basıncı
innflo 2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan borunun genişliği suyun akış yönünde artmaktadır. Farklı bölümlerde su h₁, h₂, h₂ kadar yükselmiştir. h, n₂ Su h₂ Buna göre, h₁, h₂, h3 arasındaki ilişki nedir?
10)
Düşey kesiti şekildeki gibi olan
kapta su vardır.
75 cm
B) I ve
M
yargılarından hangileri doğrudur?
(du = 1000 kg/m³; g = 10 m/s²)
A) Yalnız
2)
D) Il ve HT
Buna göre;
Yer (yatay)
I. K'deki su basıncı L'dekinden büyüktür,
II. K'deki su basıncı L'dekinden 25 Pa fazladır
III. L ve M noktalarındaki su basınçları eşittir
Su
K
CC) ve III
KE) I, II ve III
50 cm
Fizik
Akışkanların Basıncı
10) Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta su vardır. 75 cm B) I ve M yargılarından hangileri doğrudur? (du = 1000 kg/m³; g = 10 m/s²) A) Yalnız 2) D) Il ve HT Buna göre; Yer (yatay) I. K'deki su basıncı L'dekinden büyüktür, II. K'deki su basıncı L'dekinden 25 Pa fazladır III. L ve M noktalarındaki su basınçları eşittir Su K CC) ve III KE) I, II ve III 50 cm
amit,
1. Bir tırın dorsesi, kumla yüklenerek üzeri bir brandayla
kapatılıyor. Tır durgunken branda Şekil I'deki gibi dorsenin
içine doğru çukur bir hâldeyken tir hızlanmaya başladığında
branda Şekil Il'deki gibi dorsenin dışına doğru şişerek gergin
hâle geliyor.
Şekil I
Buna göre, tırın hızlanması esnasında brandanın
dorsenin dışına doğru şişerek gergin hâle gelmesini
en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Archimedes İlkesi
Eylemsizlik İlkesi
Şekil II
B) Bernoulli İlkesi
D) Pascal Prensibi
E) Torricelli deneyi
Fizik
Akışkanların Basıncı
amit, 1. Bir tırın dorsesi, kumla yüklenerek üzeri bir brandayla kapatılıyor. Tır durgunken branda Şekil I'deki gibi dorsenin içine doğru çukur bir hâldeyken tir hızlanmaya başladığında branda Şekil Il'deki gibi dorsenin dışına doğru şişerek gergin hâle geliyor. Şekil I Buna göre, tırın hızlanması esnasında brandanın dorsenin dışına doğru şişerek gergin hâle gelmesini en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Archimedes İlkesi Eylemsizlik İlkesi Şekil II B) Bernoulli İlkesi D) Pascal Prensibi E) Torricelli deneyi
LİMLERİ TESTİ
ya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
tleli
üre
zal-
riş-
ki-
1
2.
İçinde hava ve su olan ağzı kapalı cam şişe, su dolu kaba
ters çevrilerek şekildeki gibi sabitlenmiştir.
Şişenin kapağı açıldığında havanın h yüksekliği azal-
dığına göre;
I. Kapak açılmadan önce şişedeki havanın basıncı,
açık hava basıncından daha büyüktür.
PO
how sur + Phone.
ll. Kapak açılmadan önce kapağın iç yüzeyine yapılan
toplam basınç, açık hava basıncından daha küçüktür.
III. Kapak açıldıktan ve denge sağlandıktan sonra, şişede-
ki havanın basıncı, açık hava basıncından daha küçük-
tür.
+
yargılarından hangileri doğrudur? (Sıcaklıkları sabittir.)
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
D) II ve III
X
TB
+Pox+|+(27)
X
lax
E) I, II ve III
N
Po Xx
>e
have +(1-x)=\
C) LV6 11
Fizik
Akışkanların Basıncı
LİMLERİ TESTİ ya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. tleli üre zal- riş- ki- 1 2. İçinde hava ve su olan ağzı kapalı cam şişe, su dolu kaba ters çevrilerek şekildeki gibi sabitlenmiştir. Şişenin kapağı açıldığında havanın h yüksekliği azal- dığına göre; I. Kapak açılmadan önce şişedeki havanın basıncı, açık hava basıncından daha büyüktür. PO how sur + Phone. ll. Kapak açılmadan önce kapağın iç yüzeyine yapılan toplam basınç, açık hava basıncından daha küçüktür. III. Kapak açıldıktan ve denge sağlandıktan sonra, şişede- ki havanın basıncı, açık hava basıncından daha küçük- tür. + yargılarından hangileri doğrudur? (Sıcaklıkları sabittir.) A) Yalnız 1 B) Yalnız III D) II ve III X TB +Pox+|+(27) X lax E) I, II ve III N Po Xx >e have +(1-x)=\ C) LV6 11
N
2.
Kesiti resimde verilen borudan su geçerken suyun akış hızı ve
akışkanın basıncı göstergelerde izlenmektedir.
E) I, II ve III
Buna göre,
1. Akış hızının kesit alanı ile ters orantılı olduğu
↑
Akışkan basıncının akış hızı ile ters orantılı olduğu
III. Kesit alanının akışkan basıncı ile doğru orantılı olduğu
verilenlerden hangilerinin doğruluğu gözlemlenir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
EY I, II ve III
C) I ve II
Kap
hac
A)
4
Fizik
Akışkanların Basıncı
N 2. Kesiti resimde verilen borudan su geçerken suyun akış hızı ve akışkanın basıncı göstergelerde izlenmektedir. E) I, II ve III Buna göre, 1. Akış hızının kesit alanı ile ters orantılı olduğu ↑ Akışkan basıncının akış hızı ile ters orantılı olduğu III. Kesit alanının akışkan basıncı ile doğru orantılı olduğu verilenlerden hangilerinin doğruluğu gözlemlenir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II EY I, II ve III C) I ve II Kap hac A) 4
7.
1. Kapalı bir kap içerisindeki gazın basıncı.
2. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı
3. Deniz altında bulunan bir noktanın derinliği
4. Altimetreler deniz seviyesine göre..
5. Akışkanın kesitinin azaldığı yerde akışkanın.
ile ölçülür.
10. Akışkanlar
eder.
ile ölçülür.
gösteren aletlerdir.
artar.
6. Sıvıda yüzen bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin
7. Bir cismin özkütlesi ile sıvının özkütlesi birbirine eşit ise cisim
8. Taşma seviyesine kadar dolu olan bir kaba içinde boşluk bulunmayan demir bir bilye
atılırsa...
ağırlaşma olur.
9. Bir cisim dinamometreye bağlanarak sıvıya daldırıldığında dinamometrenin havada gösterdiği değer
kadar azalır.
büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket
eşittir.
..kalır.
Fizik
Akışkanların Basıncı
7. 1. Kapalı bir kap içerisindeki gazın basıncı. 2. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı 3. Deniz altında bulunan bir noktanın derinliği 4. Altimetreler deniz seviyesine göre.. 5. Akışkanın kesitinin azaldığı yerde akışkanın. ile ölçülür. 10. Akışkanlar eder. ile ölçülür. gösteren aletlerdir. artar. 6. Sıvıda yüzen bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin 7. Bir cismin özkütlesi ile sıvının özkütlesi birbirine eşit ise cisim 8. Taşma seviyesine kadar dolu olan bir kaba içinde boşluk bulunmayan demir bir bilye atılırsa... ağırlaşma olur. 9. Bir cisim dinamometreye bağlanarak sıvıya daldırıldığında dinamometrenin havada gösterdiği değer kadar azalır. büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eşittir. ..kalır.
2. Ömer doktora muayene olmak için gittiğinde doktor
damarının bir bölümünde plak olduğunu ve bu bölümdeki
damarın daraldığını söylüyor.
K L
Kan damarının yandan görümünümü Kan damarının karşıdan
görümünümü
Doktor Ömer'e damarının yandan ve karşıdan görünümünü
şekildeki görseller üzerinden gösteriyor.
Doktor, Ömer'e damarların görselini gösterirken,
I. K noktasındaki kan basıncının L noktasındaki kan
basıncından büyük olduğunu,
II. K noktasındaki kan akış hızının Lnoktasındaki kan
akış hızından büyük olduğunu,
III. plak olan bölgede kan akışının olduğu damarın iç
çapının, plak olmayan bölgeden küçük olduğunu
yukarıdaki bilgilerden hangilerini vermiş olabilir?
(Damar esnek yapıdadır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Deneme Sınavı -06
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Akışkanların Basıncı
2. Ömer doktora muayene olmak için gittiğinde doktor damarının bir bölümünde plak olduğunu ve bu bölümdeki damarın daraldığını söylüyor. K L Kan damarının yandan görümünümü Kan damarının karşıdan görümünümü Doktor Ömer'e damarının yandan ve karşıdan görünümünü şekildeki görseller üzerinden gösteriyor. Doktor, Ömer'e damarların görselini gösterirken, I. K noktasındaki kan basıncının L noktasındaki kan basıncından büyük olduğunu, II. K noktasındaki kan akış hızının Lnoktasındaki kan akış hızından büyük olduğunu, III. plak olan bölgede kan akışının olduğu damarın iç çapının, plak olmayan bölgeden küçük olduğunu yukarıdaki bilgilerden hangilerini vermiş olabilir? (Damar esnek yapıdadır.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Deneme Sınavı -06 C) Yalnız III E) I, II ve III
4
B
Üreticiler diğer canlılardan farklı olarak kendilerin
olan basit şeker (besin) ve oksijeni üretme
yapraklar vasıtasıyla karbondioksit ve günes is
hiptirler. Topraktan kökler vasıtasıyla suyu alar
Bitkiler, fotosentez yaparak Güneş enerjisini besiny
besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez denir.
sinde bağ enerjisi olarak depo eder. Gün isigindaco
lundukları bölgenin apir isinmasını engeller. Kararl
gelen fazla enerjiyi emen bitkiler, bünyelerinde tuta
bünyelerindeki enerjiyi (isiyi) salarak bulunduklan
aşırı soğumasını engeller.
Bitki yoğunluğunun
fazla olduğu X bölgesi
K bölgesi
W
Bitki yoğunlu
az olduğu Y
y bog
Verilen bilgilere göre, görselde yer alan X, K ve Y
leri ile ilgili;
I. Gündüz X bölgesinin hava basıncı, Y bölgeirs
hava basıncından fazladır.
II. Gün içinde daima K bölgesinde alçak basınç a
ve Y bölgelerinde yüksek basınç alanı oluşur.
III. Gece vakti bölgeler arası oluşacak rüzgánny
K'den X'e ve K'den Y'ye doğru olabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? (K bölgesi, biks
lundurmayan karasal bir bölgedir.)
A) I ve Il
B) I ve III
C) Il ve III
D) I, vel
og LE
Fizik
Akışkanların Basıncı
4 B Üreticiler diğer canlılardan farklı olarak kendilerin olan basit şeker (besin) ve oksijeni üretme yapraklar vasıtasıyla karbondioksit ve günes is hiptirler. Topraktan kökler vasıtasıyla suyu alar Bitkiler, fotosentez yaparak Güneş enerjisini besiny besin ve oksijen üretmesi olayına fotosentez denir. sinde bağ enerjisi olarak depo eder. Gün isigindaco lundukları bölgenin apir isinmasını engeller. Kararl gelen fazla enerjiyi emen bitkiler, bünyelerinde tuta bünyelerindeki enerjiyi (isiyi) salarak bulunduklan aşırı soğumasını engeller. Bitki yoğunluğunun fazla olduğu X bölgesi K bölgesi W Bitki yoğunlu az olduğu Y y bog Verilen bilgilere göre, görselde yer alan X, K ve Y leri ile ilgili; I. Gündüz X bölgesinin hava basıncı, Y bölgeirs hava basıncından fazladır. II. Gün içinde daima K bölgesinde alçak basınç a ve Y bölgelerinde yüksek basınç alanı oluşur. III. Gece vakti bölgeler arası oluşacak rüzgánny K'den X'e ve K'den Y'ye doğru olabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? (K bölgesi, biks lundurmayan karasal bir bölgedir.) A) I ve Il B) I ve III C) Il ve III D) I, vel og LE
2.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın üst tarafın-
da hava, alt tarafında su denge halindedir.
K
1. kol
Su
Hava
II. kol
Kabin K ucundan hava üfleniyor.
Buna göre;
K noktasındaki hava akış hızı, L noktasındakin-
den daha hızlı olur.
D) I ve II
II. K noktasındaki gaz basıncı azalır, L noktasında-
ki gaz basıncı artar.
HH. 1. kolda su seviyesi yükselir.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
KADEMELİ F
Fizik
Akışkanların Basıncı
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın üst tarafın- da hava, alt tarafında su denge halindedir. K 1. kol Su Hava II. kol Kabin K ucundan hava üfleniyor. Buna göre; K noktasındaki hava akış hızı, L noktasındakin- den daha hızlı olur. D) I ve II II. K noktasındaki gaz basıncı azalır, L noktasında- ki gaz basıncı artar. HH. 1. kolda su seviyesi yükselir. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III KADEMELİ F
Eğer basina aynı hizado
bir tarafta fazla PIL
nerede fazlayso oro yo doğru sıkadı
yksek basria - Alcak basha
beising
Bir kenarının uzunluğu h kadar olan birim küplerden
oluşan şekildeki kabın içerisinde d yoğunluklu sıvı vardır.
Kabın farklı noktalarındaki sıvı basınçlarını hesaplayalım.
Fizik
Akışkanların Basıncı
Eğer basina aynı hizado bir tarafta fazla PIL nerede fazlayso oro yo doğru sıkadı yksek basria - Alcak basha beising Bir kenarının uzunluğu h kadar olan birim küplerden oluşan şekildeki kabın içerisinde d yoğunluklu sıvı vardır. Kabın farklı noktalarındaki sıvı basınçlarını hesaplayalım.
17:06
Örnek
OÃO
LTE 1
KUNDUZ
561
06
Aşağıdaki olaylardan hangisi Bernoulli İlkesi'yle
açıklanamaz?
126
B/S
A) Musluktan akan suyun aşağı düşerken kesitinin
daralması
KUNDUZ
S
B) Hortum ya da kasırgalarda pencere camlarının
dışa doğru patlaması
C) Zıt yönde aşırı hızla ilerleyen iki araçtan küçük
olanın içe doğru savrulması
D) Su cenderelerinde küçük ağırlıkla büyük bir
ağırlığın kaldırılması
E) Deniz yüzeyine yakın hızla hareket eden uçağın
altındaki suyun yukarı fışkırması
34
Fizik
Akışkanların Basıncı
17:06 Örnek OÃO LTE 1 KUNDUZ 561 06 Aşağıdaki olaylardan hangisi Bernoulli İlkesi'yle açıklanamaz? 126 B/S A) Musluktan akan suyun aşağı düşerken kesitinin daralması KUNDUZ S B) Hortum ya da kasırgalarda pencere camlarının dışa doğru patlaması C) Zıt yönde aşırı hızla ilerleyen iki araçtan küçük olanın içe doğru savrulması D) Su cenderelerinde küçük ağırlıkla büyük bir ağırlığın kaldırılması E) Deniz yüzeyine yakın hızla hareket eden uçağın altındaki suyun yukarı fışkırması 34
Örnek
Aşağıdaki olaylardan hangisi Bernoulli İlkesi'yle
açıklanamaz?
A) Musluktan akan suyun aşağı düşerken kesitinin
daralması
B) Hortum ya da kasırgalarda pencere camlarının
dışa doğru patlaması
C) Zıt yönde aşırı hızla ilerleyen iki araçtan küçük
olanın içe doğru savrulması
D) Su cenderelerinde küçük ağırlıkla büyük bir
ağırlığın kaldırılması
E) Deniz yüzeyine yakın hızla hareket eden uçağın
altındaki suyun yukarı fışkırması
Fizik
Akışkanların Basıncı
Örnek Aşağıdaki olaylardan hangisi Bernoulli İlkesi'yle açıklanamaz? A) Musluktan akan suyun aşağı düşerken kesitinin daralması B) Hortum ya da kasırgalarda pencere camlarının dışa doğru patlaması C) Zıt yönde aşırı hızla ilerleyen iki araçtan küçük olanın içe doğru savrulması D) Su cenderelerinde küçük ağırlıkla büyük bir ağırlığın kaldırılması E) Deniz yüzeyine yakın hızla hareket eden uçağın altındaki suyun yukarı fışkırması
LERI TYT
Rİ 25X20
II.
Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru
kendiliğinden akarlar.
Akışkanın içinde ilerlediği sistemde kesit daraldıkça
akışkanın hızı artar.
II. Akışkanın hızı arttıkça basıncı azalır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
açıklanamaz?
A) Kasırgalarda çatıların dışa doğru patlaması
B) Rüzgârlı havalarda açık pencereden tülün dışarı sark-
masi
C) Yan yana geçen zıt yönde hareket eden iki aracın birbi-
rini çekmesi
D) Hızlı giden arabanın camı açıldığında içerdeki tütsü
dumanının dışarı çıkması
E) Üzerine tuz serpilen karın daha çabuk erimesi
G
THG
0139946
TIK
Diğer Sayfaya Geçiniz.
SU
AVCILARI
UMLU
Fizik
Akışkanların Basıncı
LERI TYT Rİ 25X20 II. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru kendiliğinden akarlar. Akışkanın içinde ilerlediği sistemde kesit daraldıkça akışkanın hızı artar. II. Akışkanın hızı arttıkça basıncı azalır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz? A) Kasırgalarda çatıların dışa doğru patlaması B) Rüzgârlı havalarda açık pencereden tülün dışarı sark- masi C) Yan yana geçen zıt yönde hareket eden iki aracın birbi- rini çekmesi D) Hızlı giden arabanın camı açıldığında içerdeki tütsü dumanının dışarı çıkması E) Üzerine tuz serpilen karın daha çabuk erimesi G THG 0139946 TIK Diğer Sayfaya Geçiniz. SU AVCILARI UMLU
B
İ
L
G
S
A
R
M
A
28. Şekilde gösterilen deneyde; iki-kâğıt parçasını birbirine
paralel tutan öğrenci, kâğıtların arasına üflediğinde,
kâğıtların birbirine yapıştığını gözlemliyor.
P4-
P₂→
D) I ve II
3
Kâğıtların dışında P₁ ve P₂, içinde ise P3 ve P4 ba-
sınçları için;
1. P2, P3'ten büyüktür.
II. Po, P'ten büyüktür.
III. P₁, Po'a eşittir.
yargılarından hangileri doğru olur?
(Po: Açık hava basıncı)
A) Yalnız I
←P₁
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Akışkanların Basıncı
B İ L G S A R M A 28. Şekilde gösterilen deneyde; iki-kâğıt parçasını birbirine paralel tutan öğrenci, kâğıtların arasına üflediğinde, kâğıtların birbirine yapıştığını gözlemliyor. P4- P₂→ D) I ve II 3 Kâğıtların dışında P₁ ve P₂, içinde ise P3 ve P4 ba- sınçları için; 1. P2, P3'ten büyüktür. II. Po, P'ten büyüktür. III. P₁, Po'a eşittir. yargılarından hangileri doğru olur? (Po: Açık hava basıncı) A) Yalnız I ←P₁ B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III