Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Fizik Biliminin Önemi Soruları

5.
Fizikte bilimsel bilgiye ulaşma yollar ile ilgili,
1. Bilimsel bilgiye ulaşmada deney yapmak şarttır.
II. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşmada tek bir yöntem yok-
tur.
B
III. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bir amaç gereklidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
I ve ll
E) Ive III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
5. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşma yollar ile ilgili, 1. Bilimsel bilgiye ulaşmada deney yapmak şarttır. II. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşmada tek bir yöntem yok- tur. B III. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bir amaç gereklidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Ill I ve ll E) Ive III
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - (Fizik Nedir?)
7. Cisimlerin, çok yüksek hızlarda örneğin ışık hızının yarısı
kadar hıza sahip olduklarında, Newton Yasaları'na uyma-
dıkları saptanmıştır.
Böyle cisimlerin hareketlerini açıklayan bilim dalı ne-
dir?
A) Nükleer Fizik
Optik
E) Kuantum Fiziği
B) Elektrik
DKatihal Fiziği
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - (Fizik Nedir?) 7. Cisimlerin, çok yüksek hızlarda örneğin ışık hızının yarısı kadar hıza sahip olduklarında, Newton Yasaları'na uyma- dıkları saptanmıştır. Böyle cisimlerin hareketlerini açıklayan bilim dalı ne- dir? A) Nükleer Fizik Optik E) Kuantum Fiziği B) Elektrik DKatihal Fiziği
12. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Yapılan çalışmalar bilim etiğine uygun şekilde yapı-
lır.
B) Bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı yerlerdir.
C) Uzayla ilgilenenlerin başında ESA ve NASA gelir.
D) Belirli bir ülke ve topluluğun çıkarına buluşlar yapar.
İnsanlığın geleceği için mutlaka olması gereken
merkezlerdir.
E)
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
12. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Yapılan çalışmalar bilim etiğine uygun şekilde yapı- lır. B) Bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı yerlerdir. C) Uzayla ilgilenenlerin başında ESA ve NASA gelir. D) Belirli bir ülke ve topluluğun çıkarına buluşlar yapar. İnsanlığın geleceği için mutlaka olması gereken merkezlerdir. E)
8
20. Fiziğin aşağıdaki alt dallarından hangisinin
diğerlerinden daha önce insanlar tarafından
incelenmeye başlandığı düşünülebilir?
Test Et
A) Katı hâl fiziği
B) Atom fiziği
C) Yüksek enerji ve plazma fiziği
D) Mekanik
E)
Nükleer fizik
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
8 20. Fiziğin aşağıdaki alt dallarından hangisinin diğerlerinden daha önce insanlar tarafından incelenmeye başlandığı düşünülebilir? Test Et A) Katı hâl fiziği B) Atom fiziği C) Yüksek enerji ve plazma fiziği D) Mekanik E) Nükleer fizik
Paylaşım Yayır
9.
Bir sıvıya daldırılan iki ucu açık kılcal bir boruda SV
nın şekildeki gibi h kadar yükseldiği gözlenmiştir.
A) I ve II
Kılcal
boru
Buna göre, h;
1. borunun boyunun daha uzun olması,
II. sıvının yoğunluğunun daha büyük olması
III. borunun yapıldığı maddenin cinsi,
IV. borunun kesit alanının daha büyük olması
durumlarının hangilerinden etkilenir?
6-E
SIVI
B) II ve III Insbrine
D) II, III ve IV
7-E
C) III vel
E) I, II, III ve IV
8-C
9-0
3.
-0016
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
Paylaşım Yayır 9. Bir sıvıya daldırılan iki ucu açık kılcal bir boruda SV nın şekildeki gibi h kadar yükseldiği gözlenmiştir. A) I ve II Kılcal boru Buna göre, h; 1. borunun boyunun daha uzun olması, II. sıvının yoğunluğunun daha büyük olması III. borunun yapıldığı maddenin cinsi, IV. borunun kesit alanının daha büyük olması durumlarının hangilerinden etkilenir? 6-E SIVI B) II ve III Insbrine D) II, III ve IV 7-E C) III vel E) I, II, III ve IV 8-C 9-0 3. -0016
3. İmanın oluşumunda bilginin önemi hakkinda
4. Isrà suresi 36 ve Mülk suresi 23. ayetlerinin anlamlarını Kur'an-ı Kerim mealinden okuyunuz.
Ayetlerde verilen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
3. İmanın oluşumunda bilginin önemi hakkinda 4. Isrà suresi 36 ve Mülk suresi 23. ayetlerinin anlamlarını Kur'an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayetlerde verilen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.
1. Fizik bilimi, uğraş alanı çok geniş olmasından dolayı alt
dallara ayrılmıştır.
Buna göre,
1. gölge oluşumu,
II. ışığın kırılması,
III. şimşek oluşumu
örneklerinden hangileri fiziğin alt dalı optik ile açık-
lanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
1. Fizik bilimi, uğraş alanı çok geniş olmasından dolayı alt dallara ayrılmıştır. Buna göre, 1. gölge oluşumu, II. ışığın kırılması, III. şimşek oluşumu örneklerinden hangileri fiziğin alt dalı optik ile açık- lanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
A. Bilim - Fizik ve Fiziğin Alt Alanları
1. Bilim ve Fizik
denir. Bu açıklamalar sonrasında elde
Evrendeki olayları gözlem ve deneye dayalı akıl yürütme yoluyla açıklama çabasına..
edilen düzenli bilgilere
denir. Bilim her soruya cevap vermediği gibi bilimsel bilgiler mutlak doğrular değildir.
ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen,
Fizik; uzay, zaman,
ve
.......... dayalı bilim dalıdır.
Bilim insanlarının duyu organlarıyla doğrudan algılayamadığı mikro evrende gerçekleşen olaylar ve bu olaylara ait soru ve cevaplardan
oluşan bu anlayış,
. olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle sonrasında makro evrene ait fizik bilgileri ise
olarak
tanımlanmıştır.
2. Fiziğin Alt Alanları
arkı dallara
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
A. Bilim - Fizik ve Fiziğin Alt Alanları 1. Bilim ve Fizik denir. Bu açıklamalar sonrasında elde Evrendeki olayları gözlem ve deneye dayalı akıl yürütme yoluyla açıklama çabasına.. edilen düzenli bilgilere denir. Bilim her soruya cevap vermediği gibi bilimsel bilgiler mutlak doğrular değildir. ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, Fizik; uzay, zaman, ve .......... dayalı bilim dalıdır. Bilim insanlarının duyu organlarıyla doğrudan algılayamadığı mikro evrende gerçekleşen olaylar ve bu olaylara ait soru ve cevaplardan oluşan bu anlayış, . olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle sonrasında makro evrene ait fizik bilgileri ise olarak tanımlanmıştır. 2. Fiziğin Alt Alanları arkı dallara
fiziğin alt
4.
Günlük hayatta kullanılan kulaklık, hız ölçer ve elektronik
baskül gibi aletlerin yapısında kristal yapılı malzemeler
kullanılır. Bu malzemelerin üzerine dışarıdan uygulanan
basınç sonucu oluşan piezoelektik olayı, aletin çalışma-
sını sağlar.
Buna göre, piezoelektrik olayı fiziğin;
I. mekanik,
II. termodinamik,
III. katı hâl fiziği
alt dallarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
fiziğin alt 4. Günlük hayatta kullanılan kulaklık, hız ölçer ve elektronik baskül gibi aletlerin yapısında kristal yapılı malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin üzerine dışarıdan uygulanan basınç sonucu oluşan piezoelektik olayı, aletin çalışma- sını sağlar. Buna göre, piezoelektrik olayı fiziğin; I. mekanik, II. termodinamik, III. katı hâl fiziği alt dallarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
III. Kağıt havlu
Yukarıda verilenlerden hangilerinde kılcal-
lık etkilidir?
A) Yalnız I
B Yalnız III
DN ve III
C) I ve II
E) II ve III
110
uinusu (8
10. I. Teoriler deneylerle desteklenirse yasa ha-
line gelir.
0
II. Hipotezler kontrollü deneylerle destekle-
nirse teoriye dönüşür.
III. Yasalar teorilere göre daha güvenilir bilgi-
ler içerir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yan-
liştır? abhi
A) Yalnız Imat B) Yalnız II
D) I ve III
1. Bilimsel teori ve yasalarla ilgili:
EN, II ve III
albing
C) Yalnız III
final dergisi
13
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
III. Kağıt havlu Yukarıda verilenlerden hangilerinde kılcal- lık etkilidir? A) Yalnız I B Yalnız III DN ve III C) I ve II E) II ve III 110 uinusu (8 10. I. Teoriler deneylerle desteklenirse yasa ha- line gelir. 0 II. Hipotezler kontrollü deneylerle destekle- nirse teoriye dönüşür. III. Yasalar teorilere göre daha güvenilir bilgi- ler içerir. Yukarıda verilen yargılardan hangileri yan- liştır? abhi A) Yalnız Imat B) Yalnız II D) I ve III 1. Bilimsel teori ve yasalarla ilgili: EN, II ve III albing C) Yalnız III final dergisi 13
mine Giriş
7.
1. Newton'un hareket yasalarından F = m-a
II. 1915 Çanakkale Köprüsünün tasarlanması
III. Bohr Atom modeli
Yukarıdaki niceliklerden hangileri modelleme olarak
kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1.unite
D) II ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
mine Giriş 7. 1. Newton'un hareket yasalarından F = m-a II. 1915 Çanakkale Köprüsünün tasarlanması III. Bohr Atom modeli Yukarıdaki niceliklerden hangileri modelleme olarak kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 1.unite D) II ve III C) Yalnız III E) II ve III
13. Dayanıklılık ile ilgili
1. Bir cismin tüm boyutları aynı oranda arttırılırsa daya-
nıklılığı azalır.
Yatay bir yüzeyde duran prizmatik cisimlerin sabit ha-
cim altında ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları kesit alan-
Jarı ile doğru orantılıdır. X yukseklikle
III Bir silindirin hacmi değiştirilmeden boyu kısaltılırsa
ağırlığına karşı dayanıklılığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
U
D) Il ve Ill
ka h↓
CA
N₂
NO PR
C) Ive III
E) I, II ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
13. Dayanıklılık ile ilgili 1. Bir cismin tüm boyutları aynı oranda arttırılırsa daya- nıklılığı azalır. Yatay bir yüzeyde duran prizmatik cisimlerin sabit ha- cim altında ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları kesit alan- Jarı ile doğru orantılıdır. X yukseklikle III Bir silindirin hacmi değiştirilmeden boyu kısaltılırsa ağırlığına karşı dayanıklılığı artar. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I U D) Il ve Ill ka h↓ CA N₂ NO PR C) Ive III E) I, II ve III
ÖRNEK: 4/2021 TYT
Çiftçilikle uğraşan Veli; şekilde görüldüğü gibi yüklerini, trak-
törün arkasına bağladığı iki römork ile çamurlu yatay bir ze
mindeki bir bölgenin karşısına geçirmek istemektedir.
Başlangıç
çamur
Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duy-
duğu için römorkların tekerlekleri ile yatay zemin arasındaki
basıncı azaltmak istemektedir.
Buna göre Veli, yükleri;
1.
römorkların yedek tekerleklerini de kullanarak şekildeki
gibi karşıya geçirme,
II.
III.
çamur
her bir römorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi iki
seferde karşıya geçirme,
wwww
00-0-00-0
çamur
römorkları traktöre ayrı ayrı bağlayıp sırayla şekildeki gi-
bi karşıya geçirme
Çözüm
çamur
eylemlerinden hangilerini yaparsa römorkların tekerlekle-
ri ile zemin arasındaki basınç, ilk duruma göre azalır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
ÖRNEK: 4/2021 TYT Çiftçilikle uğraşan Veli; şekilde görüldüğü gibi yüklerini, trak- törün arkasına bağladığı iki römork ile çamurlu yatay bir ze mindeki bir bölgenin karşısına geçirmek istemektedir. Başlangıç çamur Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duy- duğu için römorkların tekerlekleri ile yatay zemin arasındaki basıncı azaltmak istemektedir. Buna göre Veli, yükleri; 1. römorkların yedek tekerleklerini de kullanarak şekildeki gibi karşıya geçirme, II. III. çamur her bir römorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi iki seferde karşıya geçirme, wwww 00-0-00-0 çamur römorkları traktöre ayrı ayrı bağlayıp sırayla şekildeki gi- bi karşıya geçirme Çözüm çamur eylemlerinden hangilerini yaparsa römorkların tekerlekle- ri ile zemin arasındaki basınç, ilk duruma göre azalır? A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III
3.
Aşağıdaki olaylardan hangisi fizik bilimi ile
açıklanamaz?
A) Tonlarca kütleli gemilerin suda batmadan yüzebilmesi
BY Vücudumuzdaki kanın damarlarda akabilmesi
C) Cep telefonları ile internete bağlanılması
D) Sütten yoğurt üretilmesi
E) Mıknatısların birbirine itme ya da çekme kuvveti
uygulaması
izik
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
3. Aşağıdaki olaylardan hangisi fizik bilimi ile açıklanamaz? A) Tonlarca kütleli gemilerin suda batmadan yüzebilmesi BY Vücudumuzdaki kanın damarlarda akabilmesi C) Cep telefonları ile internete bağlanılması D) Sütten yoğurt üretilmesi E) Mıknatısların birbirine itme ya da çekme kuvveti uygulaması izik
Basınç
k hava
u
5.
4. Düşey kesiti verilen U borusu biçimli bir kap içerisinde aynı
sıcaklıktaki dx, dy, dz özkütleli X, Y ve Z sıvıları dengededir.
ÜNİTE
06
N
E) dz> dx > dy
havaldublob s
SUB
Sıvıların özkütleleri birbirinden farklı olduğuna göre
dx, dy ve d₂ arasındaki ilişki nedir?
A) dy > dx > dz
C) dx > dy> dz
Test 03
B) dy > dz> dx
D) dx > dz> dy
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kabın taba-
nındaki sıyı basıncı P, sivi basınç kuvveti F'dir.
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
Basınç k hava u 5. 4. Düşey kesiti verilen U borusu biçimli bir kap içerisinde aynı sıcaklıktaki dx, dy, dz özkütleli X, Y ve Z sıvıları dengededir. ÜNİTE 06 N E) dz> dx > dy havaldublob s SUB Sıvıların özkütleleri birbirinden farklı olduğuna göre dx, dy ve d₂ arasındaki ilişki nedir? A) dy > dx > dz C) dx > dy> dz Test 03 B) dy > dz> dx D) dx > dz> dy Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kabın taba- nındaki sıyı basıncı P, sivi basınç kuvveti F'dir.
e Giriş
4 Binaların yapımında birçok malzeme kullanılır. Bu malzeme-
lerin üretilmesi, monte edilmesi ya da kullanımı fiziğin çeşitli
alt alanlarını ilgilendirebilir.
Buna göre fizik ile ilgili verilen
I. isi ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması,
II. tesisatta kullanılacak plastik boruların dayanıklılığı,
III. suyun üst katlara çıkması için hidrofor kullanılması,
IV. pencere sistemlerinin ısı yalıtımına uygun üretilmesi
olaylarından hangileri katıhâl fiziği ile ilişkilendirilebilir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I, II ve III
E) I, II ve IV
C) III ve IV
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
e Giriş 4 Binaların yapımında birçok malzeme kullanılır. Bu malzeme- lerin üretilmesi, monte edilmesi ya da kullanımı fiziğin çeşitli alt alanlarını ilgilendirebilir. Buna göre fizik ile ilgili verilen I. isi ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması, II. tesisatta kullanılacak plastik boruların dayanıklılığı, III. suyun üst katlara çıkması için hidrofor kullanılması, IV. pencere sistemlerinin ısı yalıtımına uygun üretilmesi olaylarından hangileri katıhâl fiziği ile ilişkilendirilebilir? A) I ve II D) II ve IV B) I, II ve III E) I, II ve IV C) III ve IV