Fizik Biliminin Önemi Soruları

5.
Fizikte bilimsel bilgiye ulaşma yollar ile ilgili,
1. Bilimsel bilgiye ulaşmada deney yapmak şarttır.
II. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşmada tek bir yöntem yok-
tur.
B
III. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bir amaç gereklidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
I ve ll
E) Ive III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
5. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşma yollar ile ilgili, 1. Bilimsel bilgiye ulaşmada deney yapmak şarttır. II. Fizikte bilimsel bilgiye ulaşmada tek bir yöntem yok- tur. B III. Bilimsel bilgiye ulaşmak için bir amaç gereklidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Ill I ve ll E) Ive III
10
2. Hülya, buharlaşma hızının bağlı olduğu değişkenleri anlamak
için bir deney hazırlamak istiyor. Elindeki malzemeler aşağı-
da verilmiştir.
KL
Kaplar
S
(K)
Sivilar
h
tuzlu su
10 °C
2S
(L)
I. Kap
A) K-tuzlu su
B) K-safsu 10 °C
C) L- safsu 10 °C
D) M - şekerli su
E) N - Saf su
h
saf su
20 °C
S
(M)
2h
saf su
10 °C
2S
(N)
II. Kap
L - şekerli su
N-safsu 10 °C
M-safsu 20 °C
K-şekerli su
M-tuzlu su
şekerli su
20 °C
Buna göre sıvının yüzey alanının buharlaşma hızına etkisi-
ni anlamak için hangi malzemeleri seçmelidir?
(Kaplar ile ısı alışverişi ihmal edilmiştir.)
2h
ho
0
0/
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
10 2. Hülya, buharlaşma hızının bağlı olduğu değişkenleri anlamak için bir deney hazırlamak istiyor. Elindeki malzemeler aşağı- da verilmiştir. KL Kaplar S (K) Sivilar h tuzlu su 10 °C 2S (L) I. Kap A) K-tuzlu su B) K-safsu 10 °C C) L- safsu 10 °C D) M - şekerli su E) N - Saf su h saf su 20 °C S (M) 2h saf su 10 °C 2S (N) II. Kap L - şekerli su N-safsu 10 °C M-safsu 20 °C K-şekerli su M-tuzlu su şekerli su 20 °C Buna göre sıvının yüzey alanının buharlaşma hızına etkisi- ni anlamak için hangi malzemeleri seçmelidir? (Kaplar ile ısı alışverişi ihmal edilmiştir.) 2h ho 0 0/
an-
|||
10. Bilim insanları, fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematiksel
ifadeleri kullanırlar.
CA:
/:c²
Bade Seiten
durch c
32
1-C
D) I ve III
TIME
Buna göre fizikçiler;
I. yapılan gözlemlerin kâğıda dökülmesi,
II. deney esnasında hesaplamalar yapılması,
III. deney sonrasında formüller oluşturulması
işlemlerinden hangilerini gerçekleştirirken matematikten
yararlanırlar?
A) Yalnız I
2-C
mc
V1-
B) I ve II
SPACE
2
9²
(²
3-C
E) III ve III
4-E
C) I ve III
5-E
6
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
an- ||| 10. Bilim insanları, fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematiksel ifadeleri kullanırlar. CA: /:c² Bade Seiten durch c 32 1-C D) I ve III TIME Buna göre fizikçiler; I. yapılan gözlemlerin kâğıda dökülmesi, II. deney esnasında hesaplamalar yapılması, III. deney sonrasında formüller oluşturulması işlemlerinden hangilerini gerçekleştirirken matematikten yararlanırlar? A) Yalnız I 2-C mc V1- B) I ve II SPACE 2 9² (² 3-C E) III ve III 4-E C) I ve III 5-E 6
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - (Fizik Nedir?)
7. Cisimlerin, çok yüksek hızlarda örneğin ışık hızının yarısı
kadar hıza sahip olduklarında, Newton Yasaları'na uyma-
dıkları saptanmıştır.
Böyle cisimlerin hareketlerini açıklayan bilim dalı ne-
dir?
A) Nükleer Fizik
Optik
E) Kuantum Fiziği
B) Elektrik
DKatihal Fiziği
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - (Fizik Nedir?) 7. Cisimlerin, çok yüksek hızlarda örneğin ışık hızının yarısı kadar hıza sahip olduklarında, Newton Yasaları'na uyma- dıkları saptanmıştır. Böyle cisimlerin hareketlerini açıklayan bilim dalı ne- dir? A) Nükleer Fizik Optik E) Kuantum Fiziği B) Elektrik DKatihal Fiziği
a
J1
Örnek-20
ZAMAN
FİZİK BİLİMİ
KUTLE ret
ENERJİ
Ali
SICAKLIK
A) Yalnız Ali
B) Yalnız Arda
C) Yalnız Asya
D) Ali ve Asya
E) Ali, Arda ve Asya
ISI
GÜÇ
Arda
SICAKLIK
UZUNLUK
FIZIK
IŞIK
ŞİDDETİ
Asya
9. Sınıf öğrencisi olan Ali, Arda ve Asya "Temel ve Türetilmiş Büyüklük" konusunu
tekrar etmek amacıyla kendilerine bir oyun bulurlar. Her öğrenci üzerinde "Temel ve
Türetilmiş Büyüklük" ile ilgili örnekler yazan balonlardan 3 adet seçerek oyunun ku-
rallarını şu şekilde belirlerler.
- Her oyuncu elindeki balonlardan istediği kadarını patlatabilir.
- Temel Büyüklük yazan balon patladığında 3 puan kazanılır.
-Türetilmiş Büyüklük yazan balon patladığında 1 puan kaybedilir.
- Kazanmak için en az 5 puan gereklidir.
Oyun kurallarına göre oynandığı takdirde hangi öğrenciler oyunu kazanabilir?
ūklak
FİZİK
Örnek-22
TC
2
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
a J1 Örnek-20 ZAMAN FİZİK BİLİMİ KUTLE ret ENERJİ Ali SICAKLIK A) Yalnız Ali B) Yalnız Arda C) Yalnız Asya D) Ali ve Asya E) Ali, Arda ve Asya ISI GÜÇ Arda SICAKLIK UZUNLUK FIZIK IŞIK ŞİDDETİ Asya 9. Sınıf öğrencisi olan Ali, Arda ve Asya "Temel ve Türetilmiş Büyüklük" konusunu tekrar etmek amacıyla kendilerine bir oyun bulurlar. Her öğrenci üzerinde "Temel ve Türetilmiş Büyüklük" ile ilgili örnekler yazan balonlardan 3 adet seçerek oyunun ku- rallarını şu şekilde belirlerler. - Her oyuncu elindeki balonlardan istediği kadarını patlatabilir. - Temel Büyüklük yazan balon patladığında 3 puan kazanılır. -Türetilmiş Büyüklük yazan balon patladığında 1 puan kaybedilir. - Kazanmak için en az 5 puan gereklidir. Oyun kurallarına göre oynandığı takdirde hangi öğrenciler oyunu kazanabilir? ūklak FİZİK Örnek-22 TC 2
9. Özdeş iletken K ve L küreleri şekillerde verilen
yüklere sahip olup, iletken teller üzerindeki s
anahtarları kapatılarak birbirine bağlanıyor.
lar.
1.
II.
III.
K
+3q
A) Yalnız I
K
-29
K
-3q
S
D) I ve II
S
S
L
+39
Buna göre, hangi düzeneklerde L küresinden
K küresine doğru kısa süreli bir elektrik
akımı oluşur?
B) Yalnız II
L
+29
L
+79
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
9. Özdeş iletken K ve L küreleri şekillerde verilen yüklere sahip olup, iletken teller üzerindeki s anahtarları kapatılarak birbirine bağlanıyor. lar. 1. II. III. K +3q A) Yalnız I K -29 K -3q S D) I ve II S S L +39 Buna göre, hangi düzeneklerde L küresinden K küresine doğru kısa süreli bir elektrik akımı oluşur? B) Yalnız II L +29 L +79 C) Yalnız III E) II ve III
7.
m
K
2m
2F
A) V = V₁ = VM
C) VM > V₁ > VK
3m
M
Sürtünmeli bir ortamda durgun halden harekete başla-
yan K, L ve M cisimleri şekildeki kuvvetlerin etkisinde x
kadar yer değiştiriliyor.
3F
Buna göre, x yolu sonunda cisimlerin hızları V, V₁
ve V ilişkisi nasıldır?
E) V=V₁ <VM
B) V>V>VM
D) V₁ = V₁ > VM
gerilime
A)
B)
21
C)
nasıl değişir?
a,
Artar
Artar
Azalır
D)
Azalır
E) Değişmez
Artar
Azals
Aza
A
DE
YAM
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
7. m K 2m 2F A) V = V₁ = VM C) VM > V₁ > VK 3m M Sürtünmeli bir ortamda durgun halden harekete başla- yan K, L ve M cisimleri şekildeki kuvvetlerin etkisinde x kadar yer değiştiriliyor. 3F Buna göre, x yolu sonunda cisimlerin hızları V, V₁ ve V ilişkisi nasıldır? E) V=V₁ <VM B) V>V>VM D) V₁ = V₁ > VM gerilime A) B) 21 C) nasıl değişir? a, Artar Artar Azalır D) Azalır E) Değişmez Artar Azals Aza A DE YAM
260 ülkenin temsilcileri, bir dönüm noktası kararı olan, dün-
yaca kullanılan kilogram, amper, kelvin ve mol tanımlarının
değiştirilerek, Uluslararası Birimler Sisteminin (SI) yeniden
tanımlanmasına oy verdiler. Karar, tüm SI birimlerinin artık
doğal dünyayı tanımlayan sabitler tarafından tanımlanaca-
ğı anlamına geliyordu.
Bu, SI'nin gelecekteki istikrarını sağlayacak ve tanımları
uygulamak için kuantum teknolojileri de dâhil olmak üzere
yeni kullanım fırsatı tanıyordu.
Yeni tanımlar,
Kilogram-Planck sabiti (h)
Amper - Temel elektrik yükü (e)
Kelvin-Boltzman sabiti (k)
Mol - Avogadro sabiti (NA)
ile belirlenecektir.
Buna göre, böyle bir kararın alınmasında;
1. Daha doğru ölçümler yapılması, le palmiers
II. Bilimsel ilerlemenin hızlanmasını sağlayacak birimler
kullanılması,
Yeni teknolojilerin temelinin oluşturması piny
durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir?
A) Yalnız
C) Yalnız III
D) Ive Il
B) Yalnız II
E) I, II ve III
8
i
L
A
M
L
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
260 ülkenin temsilcileri, bir dönüm noktası kararı olan, dün- yaca kullanılan kilogram, amper, kelvin ve mol tanımlarının değiştirilerek, Uluslararası Birimler Sisteminin (SI) yeniden tanımlanmasına oy verdiler. Karar, tüm SI birimlerinin artık doğal dünyayı tanımlayan sabitler tarafından tanımlanaca- ğı anlamına geliyordu. Bu, SI'nin gelecekteki istikrarını sağlayacak ve tanımları uygulamak için kuantum teknolojileri de dâhil olmak üzere yeni kullanım fırsatı tanıyordu. Yeni tanımlar, Kilogram-Planck sabiti (h) Amper - Temel elektrik yükü (e) Kelvin-Boltzman sabiti (k) Mol - Avogadro sabiti (NA) ile belirlenecektir. Buna göre, böyle bir kararın alınmasında; 1. Daha doğru ölçümler yapılması, le palmiers II. Bilimsel ilerlemenin hızlanmasını sağlayacak birimler kullanılması, Yeni teknolojilerin temelinin oluşturması piny durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir? A) Yalnız C) Yalnız III D) Ive Il B) Yalnız II E) I, II ve III 8 i L A M L
SINÇ/SIVI Basıncı
erine
ýdür.
s.d-s
si
kop
ayıncılık
snakt
Agirliği ve sürtünmesi önemsiz pistonların kesit alanları
eşittir.
2h
F₁
A) F₁ > F3> F2
₂>F₁ > F3
P-
(25)
F₁, F₂ ve F3 kuvvetleriyle sıvı dengede tutulduğuna
göre F₁, F₂ ve F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
TEST
E) F3 > F₂ > F₁
4
#DE2
F3
B) F₁ = F3 = F₂
D) F₂> F3> F₁
BÖLÜM 3
2nd + = hd = 3h
hit yo esit de
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
SINÇ/SIVI Basıncı erine ýdür. s.d-s si kop ayıncılık snakt Agirliği ve sürtünmesi önemsiz pistonların kesit alanları eşittir. 2h F₁ A) F₁ > F3> F2 ₂>F₁ > F3 P- (25) F₁, F₂ ve F3 kuvvetleriyle sıvı dengede tutulduğuna göre F₁, F₂ ve F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? TEST E) F3 > F₂ > F₁ 4 #DE2 F3 B) F₁ = F3 = F₂ D) F₂> F3> F₁ BÖLÜM 3 2nd + = hd = 3h hit yo esit de
9. Otoyolda, aracı ile hız sınırına uyacak olan Ahmet
Bey
Hamuru kulak memesi yumuşaklığına kadar yoğu-
racak olan Aylin Hanım
Soğanları pembeleşinceye kadar ocakta pişirecek
olan Emel Hanım
●
●
Yukarıda bahsedilen kişilerden hangilerinin nicel
gözlem yapmasına gerek yoktur?
A) Yalnız Ahmet Bey'in
B) Yalnız Aylin Hanım'ın
C) Ahmet Bey ile Emel Hanım'ın
D) Aylin Hanım ile Emel Hanım'ın
E) Ahmet Bey, Aylin Hanım ve Emel Hanım'ın
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
9. Otoyolda, aracı ile hız sınırına uyacak olan Ahmet Bey Hamuru kulak memesi yumuşaklığına kadar yoğu- racak olan Aylin Hanım Soğanları pembeleşinceye kadar ocakta pişirecek olan Emel Hanım ● ● Yukarıda bahsedilen kişilerden hangilerinin nicel gözlem yapmasına gerek yoktur? A) Yalnız Ahmet Bey'in B) Yalnız Aylin Hanım'ın C) Ahmet Bey ile Emel Hanım'ın D) Aylin Hanım ile Emel Hanım'ın E) Ahmet Bey, Aylin Hanım ve Emel Hanım'ın
2. Duru; hacimleri sırasıyla V, 2V ve 3V olan eşit kütleli
X, Y, Z cisimlerini taşma düzeyine kadar su dolu kaba
sırasıyla yavaş yavaş bırakılıyor ve taşan suyu boş bir
kapta topluyor.
TVT
Y cisminin özkütlesi suyun özkütlesine eşit oldu-
ğuna göre, Duru'nun boş kapta biriktirdiği su hac-
mi kaç V'dir?
A) 2
B) 3
C) 4 D) 5
E) 6
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
2. Duru; hacimleri sırasıyla V, 2V ve 3V olan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerini taşma düzeyine kadar su dolu kaba sırasıyla yavaş yavaş bırakılıyor ve taşan suyu boş bir kapta topluyor. TVT Y cisminin özkütlesi suyun özkütlesine eşit oldu- ğuna göre, Duru'nun boş kapta biriktirdiği su hac- mi kaç V'dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
12. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Yapılan çalışmalar bilim etiğine uygun şekilde yapı-
lır.
B) Bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı yerlerdir.
C) Uzayla ilgilenenlerin başında ESA ve NASA gelir.
D) Belirli bir ülke ve topluluğun çıkarına buluşlar yapar.
İnsanlığın geleceği için mutlaka olması gereken
merkezlerdir.
E)
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
12. Bilim araştırma merkezleri ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Yapılan çalışmalar bilim etiğine uygun şekilde yapı- lır. B) Bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı yerlerdir. C) Uzayla ilgilenenlerin başında ESA ve NASA gelir. D) Belirli bir ülke ve topluluğun çıkarına buluşlar yapar. İnsanlığın geleceği için mutlaka olması gereken merkezlerdir. E)
8
20. Fiziğin aşağıdaki alt dallarından hangisinin
diğerlerinden daha önce insanlar tarafından
incelenmeye başlandığı düşünülebilir?
Test Et
A) Katı hâl fiziği
B) Atom fiziği
C) Yüksek enerji ve plazma fiziği
D) Mekanik
E)
Nükleer fizik
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
8 20. Fiziğin aşağıdaki alt dallarından hangisinin diğerlerinden daha önce insanlar tarafından incelenmeye başlandığı düşünülebilir? Test Et A) Katı hâl fiziği B) Atom fiziği C) Yüksek enerji ve plazma fiziği D) Mekanik E) Nükleer fizik
B
t = 1/1/2/2
X
B)
Y
A
Düzgün akan bir nehirde A noktasından şekildeki yön-
lerde harekete başlayan X ve Y yüzücüleri B noktasın-
da karşı kıyıya ulaşıyor.
The
X in karşı kıyıya ulaşma süresi t olduğuna göre Y
ninki kaç t dir?
2
A)
B
D) -
5
E)
3
5
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
B t = 1/1/2/2 X B) Y A Düzgün akan bir nehirde A noktasından şekildeki yön- lerde harekete başlayan X ve Y yüzücüleri B noktasın- da karşı kıyıya ulaşıyor. The X in karşı kıyıya ulaşma süresi t olduğuna göre Y ninki kaç t dir? 2 A) B D) - 5 E) 3 5
Paylaşım Yayır
9.
Bir sıvıya daldırılan iki ucu açık kılcal bir boruda SV
nın şekildeki gibi h kadar yükseldiği gözlenmiştir.
A) I ve II
Kılcal
boru
Buna göre, h;
1. borunun boyunun daha uzun olması,
II. sıvının yoğunluğunun daha büyük olması
III. borunun yapıldığı maddenin cinsi,
IV. borunun kesit alanının daha büyük olması
durumlarının hangilerinden etkilenir?
6-E
SIVI
B) II ve III Insbrine
D) II, III ve IV
7-E
C) III vel
E) I, II, III ve IV
8-C
9-0
3.
-0016
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
Paylaşım Yayır 9. Bir sıvıya daldırılan iki ucu açık kılcal bir boruda SV nın şekildeki gibi h kadar yükseldiği gözlenmiştir. A) I ve II Kılcal boru Buna göre, h; 1. borunun boyunun daha uzun olması, II. sıvının yoğunluğunun daha büyük olması III. borunun yapıldığı maddenin cinsi, IV. borunun kesit alanının daha büyük olması durumlarının hangilerinden etkilenir? 6-E SIVI B) II ve III Insbrine D) II, III ve IV 7-E C) III vel E) I, II, III ve IV 8-C 9-0 3. -0016
s
7.
Ümit, yarım küre ve küp şeklindeki camdan yapılmış
cisimler ile bir deney yapıyor. Yarım kürenin merkezinde ve
küpün tam ortasında, nokta şeklinde A ve B izleri
bulunmaktadır. Ümit
yarım küreyi, küpün yanına şekildeki
gibi yerleştirmiştir.
K₁
●
A
B
A) Yalnız I
Buna göre Ümit,
I. K, konumundan A izine baktığında izi, bulunduğu
konumdan daha yakında görür.
K₂
●
II. K₂ konumundan B izine baktığında izi, bulunduğu
yerde görür.
III. K, konumundan B izine baktığında izi, bulunduğu
yerde görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Camın kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden büyüktür.)
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve IIIE) I, II ve III
4-D 5-B 6-D 7-C
Fizik
Fizik Biliminin Önemi
s 7. Ümit, yarım küre ve küp şeklindeki camdan yapılmış cisimler ile bir deney yapıyor. Yarım kürenin merkezinde ve küpün tam ortasında, nokta şeklinde A ve B izleri bulunmaktadır. Ümit yarım küreyi, küpün yanına şekildeki gibi yerleştirmiştir. K₁ ● A B A) Yalnız I Buna göre Ümit, I. K, konumundan A izine baktığında izi, bulunduğu konumdan daha yakında görür. K₂ ● II. K₂ konumundan B izine baktığında izi, bulunduğu yerde görür. III. K, konumundan B izine baktığında izi, bulunduğu yerde görür. yargılarından hangileri doğrudur? (Camın kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden büyüktür.) C) I ve II B) Yalnız II D) I ve IIIE) I, II ve III 4-D 5-B 6-D 7-C