İtme ve Çizgisel Momentum Soruları

Düşey düzlemde bulunan 1 kg kütleli K cismi, 3 kg kütte
sabit tutulan L cisminin 20m yukarısından serbest bırakiliyor
A)
4
20 m
B) 50
mk = 1 kg
K
K ve L cisimleri merkezi olmayan esnek çarpışma yaptık
larına göre parçacıkların çarpışma sonrası hızlanı oran
VK
kaçtır?
VL
m₁ =3 kg
37% 53°
N/w
C)/3/20
96
D) 9/20
02/0
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Düşey düzlemde bulunan 1 kg kütleli K cismi, 3 kg kütte sabit tutulan L cisminin 20m yukarısından serbest bırakiliyor A) 4 20 m B) 50 mk = 1 kg K K ve L cisimleri merkezi olmayan esnek çarpışma yaptık larına göre parçacıkların çarpışma sonrası hızlanı oran VK kaçtır? VL m₁ =3 kg 37% 53° N/w C)/3/20 96 D) 9/20 02/0
Sürtünmesiz yatay yolda eşit kütleli K ve L cisimleri şekildeki
hızlarla birbirlerine doğru hareket ederek merkezi esnek çar-
pışma yapıyorlar.
K
m
E
ML
Buna göre,
fr
Marestul est
₁ = V₂ ise cisimler çarpıştıktan sonra hareketsiz kalırlar.
v₁ > my ise cisimlerin her ikiside çarpışma sonrası +
yönde hareket ederler.
Dve III
#
III. V₁ V₂ ise K cismi v₂ hızıyla - yönde, L cismiyse v₁ hızıy-
la + yönde hareket eder.
Mer 12
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
Yalnız III
E), ve III
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Sürtünmesiz yatay yolda eşit kütleli K ve L cisimleri şekildeki hızlarla birbirlerine doğru hareket ederek merkezi esnek çar- pışma yapıyorlar. K m E ML Buna göre, fr Marestul est ₁ = V₂ ise cisimler çarpıştıktan sonra hareketsiz kalırlar. v₁ > my ise cisimlerin her ikiside çarpışma sonrası + yönde hareket ederler. Dve III # III. V₁ V₂ ise K cismi v₂ hızıyla - yönde, L cismiyse v₁ hızıy- la + yönde hareket eder. Mer 12 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız II Yalnız III E), ve III
2) Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay
düzlemde, kütleleri 2m ve 3m olan X ve Y
cisimleri merkezi esnek çarpışma
yapıyor. Çarpışma sonrası X ve Y
cisimlerinin hızları Vx ve Vy olduğuna göre Vx ve Vy kaç V dir?
X
2m
-->> +
3v
2v
3m
Y
- yatay
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2) Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde, kütleleri 2m ve 3m olan X ve Y cisimleri merkezi esnek çarpışma yapıyor. Çarpışma sonrası X ve Y cisimlerinin hızları Vx ve Vy olduğuna göre Vx ve Vy kaç V dir? X 2m -->> + 3v 2v 3m Y - yatay
O
42
10 m/s
2
yer (yatay)
Sürtünmesiz bir ortamda 10 m/s lik hızla hareket eden
4 kg kütleli bir cisim bir iç patlama sonucu 2 eş parçaya
bölünüyor.
Parçalardan bir tanesi 2 yönünde 10 m/s lik hızla ha-
reket ettiğine göre diğer parçanın yönü ve hızının bü-
yüklüğü nedir?
A) 2 yönünde 20 m/s
C)-2 yönünde 30 m/s
B
D
E-1 yönünde 25 m/s
yönünde 30 m/s
yönünde 20 m/s
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
O 42 10 m/s 2 yer (yatay) Sürtünmesiz bir ortamda 10 m/s lik hızla hareket eden 4 kg kütleli bir cisim bir iç patlama sonucu 2 eş parçaya bölünüyor. Parçalardan bir tanesi 2 yönünde 10 m/s lik hızla ha- reket ettiğine göre diğer parçanın yönü ve hızının bü- yüklüğü nedir? A) 2 yönünde 20 m/s C)-2 yönünde 30 m/s B D E-1 yönünde 25 m/s yönünde 30 m/s yönünde 20 m/s
8.
Balistik sarkaç olarak adlandırılan şekildeki düzenekte
bir mermi v hızıyla gelip takoza saplanarak birlikte h
kadar yükseliyorlar.
E
V
A) Yalnız I
m
Buna göre bu olay ile ilgili,
1. Çizgisel momentum korunur.
II. Mekanik enerji korunur.
III. Merminin kinetik enerjisi, takoz ile birlikte ortak
kütlenin kazandığı potansiyel enerjiye eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
M
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
8. Balistik sarkaç olarak adlandırılan şekildeki düzenekte bir mermi v hızıyla gelip takoza saplanarak birlikte h kadar yükseliyorlar. E V A) Yalnız I m Buna göre bu olay ile ilgili, 1. Çizgisel momentum korunur. II. Mekanik enerji korunur. III. Merminin kinetik enerjisi, takoz ile birlikte ortak kütlenin kazandığı potansiyel enerjiye eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III M B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
2.
hat I ov novilcland troches quide
Kütleleri mx, my ve m₂ olan X, Y ve Z cisimleri sürtünmesi
önemsiz yatay düzlemde şekildeki konumlarından aynı
anda geçerek O noktasında çarpışıp yapıştıktan sonra
ortak cisimler K noktasından geçiyor.
Abnumune
X
O
D) I ve II
K
Buna göre,
1. m₂ < mx tir.
II. m₂ < my dir.
III. mx <my dir. purpob holigneri risonniste BV
dur?
levyargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (A
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
Z
shop snus
B) Yalnız II
as j
nabigo? E
brumunox cenah
Ill ev II (0
E) I ve III
LIMIT
C) Yalnız III
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. hat I ov novilcland troches quide Kütleleri mx, my ve m₂ olan X, Y ve Z cisimleri sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde şekildeki konumlarından aynı anda geçerek O noktasında çarpışıp yapıştıktan sonra ortak cisimler K noktasından geçiyor. Abnumune X O D) I ve II K Buna göre, 1. m₂ < mx tir. II. m₂ < my dir. III. mx <my dir. purpob holigneri risonniste BV dur? levyargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (A (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I Z shop snus B) Yalnız II as j nabigo? E brumunox cenah Ill ev II (0 E) I ve III LIMIT C) Yalnız III
5.
Sürtünmesiz ve eşit bölmeli yatay düzlemde şekilde be-
lirtilen hızlarla ilerlemekte olan m ve 2m kütleli cisimler O
noktasında çarpışıp kenetleniyorlar.
br
9.2
2m
3√2
m
3V
3m
852
3
N N
62 +62=
Buna göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hareket yö-
nünü ölçekli olarak çiziniz.
OV
7.
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
5. Sürtünmesiz ve eşit bölmeli yatay düzlemde şekilde be- lirtilen hızlarla ilerlemekte olan m ve 2m kütleli cisimler O noktasında çarpışıp kenetleniyorlar. br 9.2 2m 3√2 m 3V 3m 852 3 N N 62 +62= Buna göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hareket yö- nünü ölçekli olarak çiziniz. OV 7.
re-
min
çe-
1
9.
10.
A Net Kuvvet (N)
8
G
L1
0
Do
8
6
30%
doga
KOLE
Net kuvvet-zaman grafiği verilen bir cisme etki eden
itme, (2-4) saniye aralığında kaç N.s'dir?
A) 6
B) 12
C) 16
D) 18
Zaman (s)
E) 24
UNITE
1.
Hava
yerd
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
re- min çe- 1 9. 10. A Net Kuvvet (N) 8 G L1 0 Do 8 6 30% doga KOLE Net kuvvet-zaman grafiği verilen bir cisme etki eden itme, (2-4) saniye aralığında kaç N.s'dir? A) 6 B) 12 C) 16 D) 18 Zaman (s) E) 24 UNITE 1. Hava yerd
m
12
3.
1. Yerdeki ağır sandığı ittiği hâlde hareket ettireme-
yen çocuk
II. Market arabasını sabit hızla iten çocuk
III. Yatay yolda, sırtında çantası asılı, sabit süratle
hareket eden çocuk
Yukarıda verilen durumların hangisinde belirtilen
nesne (duvar, market arabası, çanta) üzerine bir
itme uygulanmaz?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
-E) I, II ve III
C) I ve III
9
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
m 12 3. 1. Yerdeki ağır sandığı ittiği hâlde hareket ettireme- yen çocuk II. Market arabasını sabit hızla iten çocuk III. Yatay yolda, sırtında çantası asılı, sabit süratle hareket eden çocuk Yukarıda verilen durumların hangisinde belirtilen nesne (duvar, market arabası, çanta) üzerine bir itme uygulanmaz? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II -E) I, II ve III C) I ve III 9
doğa itme ve Çizgisel Momentum
KOLEJI
4.
Yatay sürtünmesiz bir zeminde v sürati ile hareket eden
Şekil-l'deki m kütleli bir cisme t anında bir kuvvet etki
ediyor.
m
m
45°
V
D) I ve IV
Şekil - 1
Şekil - 11
Bir süre sonra cismin hareket doğrultusu Şekil-ll'deki
gibi olduğuna göre,
TEST
42
Pson - Piz
B) III ve IV
45°
cisme etki eden kuvvetin yönü verilenlerden hangileri
olamaz?
A) I vell
E) I ve V
C) IV ve V
FİZİK
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
doğa itme ve Çizgisel Momentum KOLEJI 4. Yatay sürtünmesiz bir zeminde v sürati ile hareket eden Şekil-l'deki m kütleli bir cisme t anında bir kuvvet etki ediyor. m m 45° V D) I ve IV Şekil - 1 Şekil - 11 Bir süre sonra cismin hareket doğrultusu Şekil-ll'deki gibi olduğuna göre, TEST 42 Pson - Piz B) III ve IV 45° cisme etki eden kuvvetin yönü verilenlerden hangileri olamaz? A) I vell E) I ve V C) IV ve V FİZİK
Doğu
raçlarında
ve M araç-
ve hızları
n bir kişi L
cını doğu-
gidiyor
I ve II
2.
Şekildeki armut ağacındaki K ve Larmutları; eşit kütle ve bo-
yutta olup aynı anda, eşit yükseklikteki daldan koparak, ya-
tay olan yere çarpıyorlar. K armudu olgun olduğu için yere
çarptığında zıplamadan kalırken L armudu yerden yukarıya
zıplıyor.
Hava direnci önemsiz olduğuna göre,
1. Iki armut da yere eşit momentum büyüklüğü ile çarpar.
II. İki armudun yere uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklü-
ğü birbirine eşittir.
III. Larmudunun yere uyguladığı ortalama kuvvetin büyük-
lüğü K'ninkinden daha büyüktür.
IV. L armudunun yere uyguladığı itmenin büyüklüğü K'nin-
kinden daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
yer
Amity
D) II ve IV
B) Yalnız IV
E) II, III ve IV
C) I ve III
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Doğu raçlarında ve M araç- ve hızları n bir kişi L cını doğu- gidiyor I ve II 2. Şekildeki armut ağacındaki K ve Larmutları; eşit kütle ve bo- yutta olup aynı anda, eşit yükseklikteki daldan koparak, ya- tay olan yere çarpıyorlar. K armudu olgun olduğu için yere çarptığında zıplamadan kalırken L armudu yerden yukarıya zıplıyor. Hava direnci önemsiz olduğuna göre, 1. Iki armut da yere eşit momentum büyüklüğü ile çarpar. II. İki armudun yere uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklü- ğü birbirine eşittir. III. Larmudunun yere uyguladığı ortalama kuvvetin büyük- lüğü K'ninkinden daha büyüktür. IV. L armudunun yere uyguladığı itmenin büyüklüğü K'nin- kinden daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II yer Amity D) II ve IV B) Yalnız IV E) II, III ve IV C) I ve III
8.
Doğrusal yolda hareket eden bir cismin çizgisel
momentum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisme 1, 2
ve 3 zaman aralıklarında uygulanan net kuvvetin
büyüklükleri sırasıyla F₁, F2 ve F3 tür.
20
2P
P
0
Çizgisel
momentum
T
t
2
2t
3
3t
A) F3 <F₂ <F₁ pense sehen
C) F₁ <F₂ <F3
islossar
Buno no
Buna göre F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki
nedir?
(1ög
omm
insemenő nalgrysal
E) F₁ <F3 <F2
Zaman
STUNE
B) F₂ <F₁ = F3
D) F₂ <F3 <F₁
III
unub
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
8. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin çizgisel momentum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisme 1, 2 ve 3 zaman aralıklarında uygulanan net kuvvetin büyüklükleri sırasıyla F₁, F2 ve F3 tür. 20 2P P 0 Çizgisel momentum T t 2 2t 3 3t A) F3 <F₂ <F₁ pense sehen C) F₁ <F₂ <F3 islossar Buno no Buna göre F₁, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? (1ög omm insemenő nalgrysal E) F₁ <F3 <F2 Zaman STUNE B) F₂ <F₁ = F3 D) F₂ <F3 <F₁ III unub
rda
ko-
ki-
du-
JV-
er-
10-
gi-
e-
it-
gili
T
holmialo naqsy sm
6. Şekilde verilen 2 kg kütleli X ve 3 kg kütle-
li Y cisimleri sırasıyla 5 m/s ve 10 m/s bü-
yüklüğündeki hızlarla sürtünmesiz düzlem-
de merkezi esnek çarpışma yapmaktadır.
x+5 m/s
dy=10 m/s
2 kg
X
D) 14,4
Buna göre cisimlerin çarpışmadan son-
raki hızlarının büyüklüğü sırasıyla x, y
kaç m/s dir?
A) 10,5
B) 15,6
3 kg
Y
5E 6C 7D 8E
3
E) 6,11
C) 11,6
8. Şe
la
bo
Bu
ral
A)
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
rda ko- ki- du- JV- er- 10- gi- e- it- gili T holmialo naqsy sm 6. Şekilde verilen 2 kg kütleli X ve 3 kg kütle- li Y cisimleri sırasıyla 5 m/s ve 10 m/s bü- yüklüğündeki hızlarla sürtünmesiz düzlem- de merkezi esnek çarpışma yapmaktadır. x+5 m/s dy=10 m/s 2 kg X D) 14,4 Buna göre cisimlerin çarpışmadan son- raki hızlarının büyüklüğü sırasıyla x, y kaç m/s dir? A) 10,5 B) 15,6 3 kg Y 5E 6C 7D 8E 3 E) 6,11 C) 11,6 8. Şe la bo Bu ral A)
8.
Kütlesi 4 kg olan bir cismin hız - zaman grafiği
şekildeki gibidir.
V
0
A) 5
A Hız (m/s)
-V
5
10
büyüklüğü kaç m/s'dir?
B) 10
miela
emiz 189
15 saniyede cisme verilen itmenin büyüklüğü
160 N-s olduğuna göre, t = 0 anındaki v hızının
Se
C) 15
15
Zaman (s)
D) 20
E) 30
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
8. Kütlesi 4 kg olan bir cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. V 0 A) 5 A Hız (m/s) -V 5 10 büyüklüğü kaç m/s'dir? B) 10 miela emiz 189 15 saniyede cisme verilen itmenin büyüklüğü 160 N-s olduğuna göre, t = 0 anındaki v hızının Se C) 15 15 Zaman (s) D) 20 E) 30
entum
Dimi
e III
Yatay sürtünmesiz düzlemde v hızı ile duvara çarpan m
kütleli bir cisim duvardan -v hızı ile geri dönüyor.
Mom
(-) (+)
A) Yalnız I
V
-V
conigibnet oyu
1101
Buna göre momentum değişimi ile ilgili,
1. Çizgisel momentum değişimi (-) yöndedirs
II. Çizgisel momentum değişiminin büyüklüğü 2mv'dir.
(nöbley/mutnemom Dlaono neb
II. Duvarın cisme uyguladığı itme pozitif yöndedir.
tum yargılarından hangileri doğrudur?
D) ve III
80-
hist
BY Yalnız III
C) I ve Il
E) I, II ve III X
ell X
6
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
entum Dimi e III Yatay sürtünmesiz düzlemde v hızı ile duvara çarpan m kütleli bir cisim duvardan -v hızı ile geri dönüyor. Mom (-) (+) A) Yalnız I V -V conigibnet oyu 1101 Buna göre momentum değişimi ile ilgili, 1. Çizgisel momentum değişimi (-) yöndedirs II. Çizgisel momentum değişiminin büyüklüğü 2mv'dir. (nöbley/mutnemom Dlaono neb II. Duvarın cisme uyguladığı itme pozitif yöndedir. tum yargılarından hangileri doğrudur? D) ve III 80- hist BY Yalnız III C) I ve Il E) I, II ve III X ell X 6
FEN BİLİMLERİ TESTİ
3. Balistik sarkaç, mermi gibi büyük hızla hareket eden
cisimlerin hızını ölçmek için kullanılan bir düzenektir.
Balistik sarkaç K konumda iken v hizi ile bir mermi
saplanıyor. Sarkaç L'den geri dönüp K konumundan
geçerken özdeş bir mermi daha aynı süratle sapla-
niyor.
K
Buna göre sarkacın bundan sonraki hareketi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Durur.
B) En fazla h yüksekliğine kadar çıkar.
h
C) En fazla yüksekliğine kadar çıkar.
2
D) Basit harmonik hareket yapar.
E) Cembersel hareket yapar.
mgh = 1 me?
Mi
IN DENİZİ
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
FEN BİLİMLERİ TESTİ 3. Balistik sarkaç, mermi gibi büyük hızla hareket eden cisimlerin hızını ölçmek için kullanılan bir düzenektir. Balistik sarkaç K konumda iken v hizi ile bir mermi saplanıyor. Sarkaç L'den geri dönüp K konumundan geçerken özdeş bir mermi daha aynı süratle sapla- niyor. K Buna göre sarkacın bundan sonraki hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Durur. B) En fazla h yüksekliğine kadar çıkar. h C) En fazla yüksekliğine kadar çıkar. 2 D) Basit harmonik hareket yapar. E) Cembersel hareket yapar. mgh = 1 me? Mi IN DENİZİ