İtme ve Çizgisel Momentum Soruları

n
3
B
64
8.
0
Bir cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği
aşağıdaki gibidir.
f = f
₂>F₂ > F₁
Buna göre cisimle ilgili olarak;
VAN
Net kuvvet
A) Yalnız I
0
5-D
2 F3
B) F₁ > F₂ > F₁ F₂ > F₁ > F₂
F3
E) F₁ > F3 > F₂
A Momentum
Ka
Zaman
grafiklerinden hangileri çizilebilir?
D) I ve II
6-E
→→ Zaman
½
Kinetik Enerji NK. İvme
Zaman
B) Yalnız II
mo
11Ş-
E) I ve III
7-C
Zaman
C) Yalnız III
8 - E
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
n 3 B 64 8. 0 Bir cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. f = f ₂>F₂ > F₁ Buna göre cisimle ilgili olarak; VAN Net kuvvet A) Yalnız I 0 5-D 2 F3 B) F₁ > F₂ > F₁ F₂ > F₁ > F₂ F3 E) F₁ > F3 > F₂ A Momentum Ka Zaman grafiklerinden hangileri çizilebilir? D) I ve II 6-E →→ Zaman ½ Kinetik Enerji NK. İvme Zaman B) Yalnız II mo 11Ş- E) I ve III 7-C Zaman C) Yalnız III 8 - E
TEST
5.
30
Sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s büyüklüğünde sabit hız-
la gitmekte olan 6m kütleli araçtan, m kütleli bir top ara-
baya zıt yönde 2 m/s büyüklüğündeki hızla atılıyor.
A) 6
2 m/s
B) 8
m
6m
Top atıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur?
C) 10
10 m/s
D) 12
itme ve Momentum
E) 14
7. Sürtünmesiz yatay
mana bağlı değişi
3P
Ma
P
Cisme (0-2t
yatay doğrult
F₂ ve F3 oldu
sındaki doğr
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
TEST 5. 30 Sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s büyüklüğünde sabit hız- la gitmekte olan 6m kütleli araçtan, m kütleli bir top ara- baya zıt yönde 2 m/s büyüklüğündeki hızla atılıyor. A) 6 2 m/s B) 8 m 6m Top atıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur? C) 10 10 m/s D) 12 itme ve Momentum E) 14 7. Sürtünmesiz yatay mana bağlı değişi 3P Ma P Cisme (0-2t yatay doğrult F₂ ve F3 oldu sındaki doğr
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
1. OTURUM
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
MATEMATİK
bi sür-
oğrul-
niyor-
e
-(i)
eşit-
ve III
YO
ine
1
TEST
F
3. Yatay bir yol üzerinde durmakta olan m kütleli cisme yola
paralel olarak etki eden net kuvvetin zamana bağlı deği-
şim grafiği aşağıdaki gibidir.
-F
A) Yalnız I
Kuvvet
27
t
2t
3t
4t
D) I ve III
O
LK13FZKSB21-027
Buna göre,
(t2t) zaman aralığında cismin momentumunun bü-
yüklüğü azalmaktadır.
B) Yalnız III
→→ Zaman
II. (2t-3t) zaman aralığında cismin hızının büyüklüğü azal-
maktadır.
III. Cisim 4t anında durmustur.
yargılarından hangileri doğrudur?
mlus-ui
E) II ve III
-G)tvett
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) MATEMATİK bi sür- oğrul- niyor- e -(i) eşit- ve III YO ine 1 TEST F 3. Yatay bir yol üzerinde durmakta olan m kütleli cisme yola paralel olarak etki eden net kuvvetin zamana bağlı deği- şim grafiği aşağıdaki gibidir. -F A) Yalnız I Kuvvet 27 t 2t 3t 4t D) I ve III O LK13FZKSB21-027 Buna göre, (t2t) zaman aralığında cismin momentumunun bü- yüklüğü azalmaktadır. B) Yalnız III →→ Zaman II. (2t-3t) zaman aralığında cismin hızının büyüklüğü azal- maktadır. III. Cisim 4t anında durmustur. yargılarından hangileri doğrudur? mlus-ui E) II ve III -G)tvett
2.
V = 0
m = 1,5 kg
M = 0,5 kg v' = 0
Ce
Buz hokeyi oynayan bir oyuncu m = 1,5 kg kütleli
diske vurduğunda 50 N.s büyüklüğünde itme oluştu-
ruyor. Daha sonra disk M = 0,5 kg kütleli başka bir
cisme merkezi olarak çarpıp yapışıyor ve cisimler V¹
hızıyla hareket ediyorlar.
Ortam sürtünmesiz olduğuna göre, V' kaç m/s
dir?
A) 10
B) 15 C) 20
D) 25
E) 30
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. V = 0 m = 1,5 kg M = 0,5 kg v' = 0 Ce Buz hokeyi oynayan bir oyuncu m = 1,5 kg kütleli diske vurduğunda 50 N.s büyüklüğünde itme oluştu- ruyor. Daha sonra disk M = 0,5 kg kütleli başka bir cisme merkezi olarak çarpıp yapışıyor ve cisimler V¹ hızıyla hareket ediyorlar. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre, V' kaç m/s dir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
n
1
14. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2
kg'lik bir oyuncak arabaya, kütlesi bilinmeyen ve hızı
+x ekseni yönünde 4 km/h olan başka bir oyuncak
araba tam esnek olarak çarpmaktadır.
2 kg'lik arabanın çarpışmadan sonraki hızının +X
ekseni yönünde 2 km/h olması için diğer araba-
nın kütlesi kaç kg olmalıdır?
C) 1
23
A) 1/12 B) /
D) 3
E) 6
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
n 1 14. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2 kg'lik bir oyuncak arabaya, kütlesi bilinmeyen ve hızı +x ekseni yönünde 4 km/h olan başka bir oyuncak araba tam esnek olarak çarpmaktadır. 2 kg'lik arabanın çarpışmadan sonraki hızının +X ekseni yönünde 2 km/h olması için diğer araba- nın kütlesi kaç kg olmalıdır? C) 1 23 A) 1/12 B) / D) 3 E) 6
2.
m = 4 kg
5
10 m/s
Şekil I
Buna göre, cismin momentumundaki değişim kaç
kg-m/s dir?
A) 36 B) - 36
107
5
3..
$.
f
Sürtünmesiz yatay düzlernde v= 10 m/s hızla ilerle-
mekte olan 0,5 kg kütleli cisim bir engele esnek olarak
çarpıp şekildeki gibi yansıyor.
(0
m = 0,5 kg
C) 72
m = 0,5 kg
h = 20 m
8 m/s
10 m/s 37"
37°
m = 4 kg
Şekil II
D)-72 E) 84
Buna göre, cismin momentumundaki değişimin bū-
yüklüğü kaç kg.m/s dir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
10 m/s
5/
Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda 2 kg küt-
leli cisim 10 m/s lik hızla yatay atılıyor.
m = 2 kg
v = 10 m/s
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. m = 4 kg 5 10 m/s Şekil I Buna göre, cismin momentumundaki değişim kaç kg-m/s dir? A) 36 B) - 36 107 5 3.. $. f Sürtünmesiz yatay düzlernde v= 10 m/s hızla ilerle- mekte olan 0,5 kg kütleli cisim bir engele esnek olarak çarpıp şekildeki gibi yansıyor. (0 m = 0,5 kg C) 72 m = 0,5 kg h = 20 m 8 m/s 10 m/s 37" 37° m = 4 kg Şekil II D)-72 E) 84 Buna göre, cismin momentumundaki değişimin bū- yüklüğü kaç kg.m/s dir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6) A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 10 m/s 5/ Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda 2 kg küt- leli cisim 10 m/s lik hızla yatay atılıyor. m = 2 kg v = 10 m/s
23
10. Şekildeki konumlarından aynı an-
da serbest bırakılan X, Y, Z cisim-
lerinden X'in 2t, Y'nin 3t, Z'nin t
anında sahip olduğu momentumlar
eşit oluyor.
Buna göre X, Y ve Z'nin kütleleri mx, my ve m₂ arasın-
daki ilişki nedir?
A) mx > my > mz
C) my > mx > mz
X
B) mx = mz> my
D) m₂ > mx > my
E) my > mx = mz
Z
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
23 10. Şekildeki konumlarından aynı an- da serbest bırakılan X, Y, Z cisim- lerinden X'in 2t, Y'nin 3t, Z'nin t anında sahip olduğu momentumlar eşit oluyor. Buna göre X, Y ve Z'nin kütleleri mx, my ve m₂ arasın- daki ilişki nedir? A) mx > my > mz C) my > mx > mz X B) mx = mz> my D) m₂ > mx > my E) my > mx = mz Z
FEN BİLİMLERİ TESTİ / FİZİK
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
e göre
asına
ğıl
2
/
Yumuşak halı kaplı zemine ve sert mermer zemine
özdeş iki plastik bardak aynı yüksekliklerden şekildeki
gibi serbest bırakılıyor.
halı
Buna göre;
DENEME SINAVI 16
● halıya çarpan bardağın duruncaya kadarki
momentum değişimi AP₁
● halının bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F₁,
A) AP₁ < AP2, F₁ <F₂
● mermere çarpan bardağın duruncaya kadarki
momentum değişimi AP2¹
CO zeminin bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F2
mermer
olduğuna göre; AP₁, AP2 ve F₁, F₂'nin arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
C) AP₁ > AP2, F₁ F₂
>
F. 4+=M. AV
BYAP₁ = AP 2, F₁ > F₂
DAP₁ < AP₂, F₁ = F₂
AP
AP₁ = AP₂, F₁ <F₂
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
FEN BİLİMLERİ TESTİ / FİZİK esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. e göre asına ğıl 2 / Yumuşak halı kaplı zemine ve sert mermer zemine özdeş iki plastik bardak aynı yüksekliklerden şekildeki gibi serbest bırakılıyor. halı Buna göre; DENEME SINAVI 16 ● halıya çarpan bardağın duruncaya kadarki momentum değişimi AP₁ ● halının bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F₁, A) AP₁ < AP2, F₁ <F₂ ● mermere çarpan bardağın duruncaya kadarki momentum değişimi AP2¹ CO zeminin bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F2 mermer olduğuna göre; AP₁, AP2 ve F₁, F₂'nin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? C) AP₁ > AP2, F₁ F₂ > F. 4+=M. AV BYAP₁ = AP 2, F₁ > F₂ DAP₁ < AP₂, F₁ = F₂ AP AP₁ = AP₂, F₁ <F₂
UNS
50. ==TONS
23-20 NS
2 10
2.-20
ilk hızı 15 m/s ve kütlesi 3 kg olan bowling topuna ait kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir.
ÇALIŞMA KÖŞESİ 50
Buna göre
I=AP
B) Yalnız II
7₂
(0-7) saniyeler arasında cisme toplam 180 N.s itme verilmiştir.
II. Cismin 5. saniyedeki hızı 65 m/s'dir.
III. Cismin 7. saniyedeki hızı 75 m/s'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
1₂=
11
D) I ve III
F (N)
50
-20
3
5
E) II ve III
NY
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
UNS 50. ==TONS 23-20 NS 2 10 2.-20 ilk hızı 15 m/s ve kütlesi 3 kg olan bowling topuna ait kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir. ÇALIŞMA KÖŞESİ 50 Buna göre I=AP B) Yalnız II 7₂ (0-7) saniyeler arasında cisme toplam 180 N.s itme verilmiştir. II. Cismin 5. saniyedeki hızı 65 m/s'dir. III. Cismin 7. saniyedeki hızı 75 m/s'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III 1₂= 11 D) I ve III F (N) 50 -20 3 5 E) II ve III NY
5.
Şekil 1'de v hızıyla hareket eden 2m kütleli cisim, durmakta
olan m kütleli cisme yandan çarpıyor. Çarpışmadan sonra
cisimler Şekil 2'de gösterildiği gibi V, ve V2₂ hızlarıyla uzak-
laşıyor.
1
2m
X
Şekil 1: Çarpışmadan
önce
1.
II. 2v=
= 2v, cos a + v₂ cos B
Çarpışma esnek olduğuna göre,
2v₁ sin a = v₂ sin B
y : 2m
B) ve II
m
D) II ve III
√2
TH₁_v² = √²/² + 1/2 √²/20
bağıntılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalnız I
Şekil 2: Çarpışmadan
sonra
X
C) I ve III
E) II ve III
ndemik-
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
5. Şekil 1'de v hızıyla hareket eden 2m kütleli cisim, durmakta olan m kütleli cisme yandan çarpıyor. Çarpışmadan sonra cisimler Şekil 2'de gösterildiği gibi V, ve V2₂ hızlarıyla uzak- laşıyor. 1 2m X Şekil 1: Çarpışmadan önce 1. II. 2v= = 2v, cos a + v₂ cos B Çarpışma esnek olduğuna göre, 2v₁ sin a = v₂ sin B y : 2m B) ve II m D) II ve III √2 TH₁_v² = √²/² + 1/2 √²/20 bağıntılarından hangileri doğrudur? (A) Yalnız I Şekil 2: Çarpışmadan sonra X C) I ve III E) II ve III ndemik-
Ders Anlatım Föyü
Örnek: 6
A) 75
Örnek: 1
my
m kütleli X cismi yerden 20 m/s büyüklüğündeki hızla düşey
yukarı yönde atıldığında yerden 15 m yükseklikteki tavana ye-
teri kadar uzun olan iple asılı m kütleli Y cismine şekildeki gibi
çarparak yapışıyor.
B) 100
20 m/s
Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisimler birlikte en
fazla kaç cm yükselir?
(g = 10 m/s2; cisimlerin boyutları önemsizdir.)
C) 125
6m
mx
15 m
5 m/s
4m
D) 150
15 m/s
yatay
E) 175
Çöz
2m
Vx
O
Ci
de
(s
els
Yayınlanı
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Ders Anlatım Föyü Örnek: 6 A) 75 Örnek: 1 my m kütleli X cismi yerden 20 m/s büyüklüğündeki hızla düşey yukarı yönde atıldığında yerden 15 m yükseklikteki tavana ye- teri kadar uzun olan iple asılı m kütleli Y cismine şekildeki gibi çarparak yapışıyor. B) 100 20 m/s Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisimler birlikte en fazla kaç cm yükselir? (g = 10 m/s2; cisimlerin boyutları önemsizdir.) C) 125 6m mx 15 m 5 m/s 4m D) 150 15 m/s yatay E) 175 Çöz 2m Vx O Ci de (s els Yayınlanı
30
4. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlemde duran 2
kg kütleli cisme 30 N'luk yatay kuvvet 3s boyunca şe-
kildeki gibi yola paralel etkiyor.
V
A) 40
2 kg
B) 60
k = 0,5
F = 30 N
Buna göre, cisme uygulanan net itme kaç N.s'dir?
C) 75
5
D) 80
E) 100
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
30 4. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlemde duran 2 kg kütleli cisme 30 N'luk yatay kuvvet 3s boyunca şe- kildeki gibi yola paralel etkiyor. V A) 40 2 kg B) 60 k = 0,5 F = 30 N Buna göre, cisme uygulanan net itme kaç N.s'dir? C) 75 5 D) 80 E) 100
Örnek-15
Kütlesi 2 kg olan cisim duvara 20
m/s hızla çarpıp aynı hız büyüklü-
ğüyle şekildeki gibi yansıyor.
Cismin duvarla etkileşme süresi
0,2 saniye olduğuna göre duva-
rın uyguladığı tepki kuvveti kaç
N dur? (sin30 =2)
A) 8
B) 10
C) 40
m = 2 kg
20 m/s
2 kg
P = msgsna
2.1/10
20 m/s
D) 80
30°
E) 200
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Örnek-15 Kütlesi 2 kg olan cisim duvara 20 m/s hızla çarpıp aynı hız büyüklü- ğüyle şekildeki gibi yansıyor. Cismin duvarla etkileşme süresi 0,2 saniye olduğuna göre duva- rın uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? (sin30 =2) A) 8 B) 10 C) 40 m = 2 kg 20 m/s 2 kg P = msgsna 2.1/10 20 m/s D) 80 30° E) 200
A) 30
Örnek-13
Hava sürtünmeleri
D) 6000
I = Fot
önemsenmeyen şe-
kilde
m, ve m₂ kütleli
cisimler V, ve V₂ hız
büyüklükleriyle veri-
A) 1
B) 60
len yüksekliklerden
yatay doğrultuda fırla-
tılıyorlar. bu
B)
32
34,
h
m₂
E) 10000
↑
m₁
Sh5ht 2F
m₂
4h 2t F
2
c) 3
C)
C) 3000
Cisimler yere ulaşana kadar uygulanan itm
m₁
oranı kaçtır?
eşit olduğuna göre
IOD
D)
12
11.0
2
15
E)
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
A) 30 Örnek-13 Hava sürtünmeleri D) 6000 I = Fot önemsenmeyen şe- kilde m, ve m₂ kütleli cisimler V, ve V₂ hız büyüklükleriyle veri- A) 1 B) 60 len yüksekliklerden yatay doğrultuda fırla- tılıyorlar. bu B) 32 34, h m₂ E) 10000 ↑ m₁ Sh5ht 2F m₂ 4h 2t F 2 c) 3 C) C) 3000 Cisimler yere ulaşana kadar uygulanan itm m₁ oranı kaçtır? eşit olduğuna göre IOD D) 12 11.0 2 15 E)
e-
le
si
12.
yatay
m kütleli bir futbol topu yatay düzleme 9 büyüklüğündeki
hızla tam esnek çarpıyor.
B)
m
Buna göre yatay düzlemin topa uyguladığı itme aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Sıfır
D) †m.9.sinå
2m.9.sinå
9
C) 2m.9.coså
E)+2m.9.sinå
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
e- le si 12. yatay m kütleli bir futbol topu yatay düzleme 9 büyüklüğündeki hızla tam esnek çarpıyor. B) m Buna göre yatay düzlemin topa uyguladığı itme aşağıda- kilerden hangisidir? A) Sıfır D) †m.9.sinå 2m.9.sinå 9 C) 2m.9.coså E)+2m.9.sinå Diğer sayfaya geçiniz.
2.
150 olmal,
Kütleleri 1 kg olan iki oyuncak arabadan biri 4 m/s hızla
hareket etmekte, diğeri ise durmaktadır.
1 kg
4 m/s
V=0
k = 200 N/m
te
- 1 kg
Buna göre, arkadaki araba yaya çarptığında yayı en çok
kaç cm sıkıştırır?
(Yayın kütlesi önemsizdir.)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40 E) 50
L
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. 150 olmal, Kütleleri 1 kg olan iki oyuncak arabadan biri 4 m/s hızla hareket etmekte, diğeri ise durmaktadır. 1 kg 4 m/s V=0 k = 200 N/m te - 1 kg Buna göre, arkadaki araba yaya çarptığında yayı en çok kaç cm sıkıştırır? (Yayın kütlesi önemsizdir.) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 L