Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İtme ve Çizgisel Momentum Soruları

n
3
B
64
8.
0
Bir cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği
aşağıdaki gibidir.
f = f
₂>F₂ > F₁
Buna göre cisimle ilgili olarak;
VAN
Net kuvvet
A) Yalnız I
0
5-D
2 F3
B) F₁ > F₂ > F₁ F₂ > F₁ > F₂
F3
E) F₁ > F3 > F₂
A Momentum
Ka
Zaman
grafiklerinden hangileri çizilebilir?
D) I ve II
6-E
→→ Zaman
½
Kinetik Enerji NK. İvme
Zaman
B) Yalnız II
mo
11Ş-
E) I ve III
7-C
Zaman
C) Yalnız III
8 - E
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
n 3 B 64 8. 0 Bir cismin momentumunun zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. f = f ₂>F₂ > F₁ Buna göre cisimle ilgili olarak; VAN Net kuvvet A) Yalnız I 0 5-D 2 F3 B) F₁ > F₂ > F₁ F₂ > F₁ > F₂ F3 E) F₁ > F3 > F₂ A Momentum Ka Zaman grafiklerinden hangileri çizilebilir? D) I ve II 6-E →→ Zaman ½ Kinetik Enerji NK. İvme Zaman B) Yalnız II mo 11Ş- E) I ve III 7-C Zaman C) Yalnız III 8 - E
TEST
5.
30
Sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s büyüklüğünde sabit hız-
la gitmekte olan 6m kütleli araçtan, m kütleli bir top ara-
baya zıt yönde 2 m/s büyüklüğündeki hızla atılıyor.
A) 6
2 m/s
B) 8
m
6m
Top atıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur?
C) 10
10 m/s
D) 12
itme ve Momentum
E) 14
7. Sürtünmesiz yatay
mana bağlı değişi
3P
Ma
P
Cisme (0-2t
yatay doğrult
F₂ ve F3 oldu
sındaki doğr
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
TEST 5. 30 Sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s büyüklüğünde sabit hız- la gitmekte olan 6m kütleli araçtan, m kütleli bir top ara- baya zıt yönde 2 m/s büyüklüğündeki hızla atılıyor. A) 6 2 m/s B) 8 m 6m Top atıldıktan sonra arabanın hızı kaç m/s olur? C) 10 10 m/s D) 12 itme ve Momentum E) 14 7. Sürtünmesiz yatay mana bağlı değişi 3P Ma P Cisme (0-2t yatay doğrult F₂ ve F3 oldu sındaki doğr
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
1. OTURUM
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
MATEMATİK
bi sür-
oğrul-
niyor-
e
-(i)
eşit-
ve III
YO
ine
1
TEST
F
3. Yatay bir yol üzerinde durmakta olan m kütleli cisme yola
paralel olarak etki eden net kuvvetin zamana bağlı deği-
şim grafiği aşağıdaki gibidir.
-F
A) Yalnız I
Kuvvet
27
t
2t
3t
4t
D) I ve III
O
LK13FZKSB21-027
Buna göre,
(t2t) zaman aralığında cismin momentumunun bü-
yüklüğü azalmaktadır.
B) Yalnız III
→→ Zaman
II. (2t-3t) zaman aralığında cismin hızının büyüklüğü azal-
maktadır.
III. Cisim 4t anında durmustur.
yargılarından hangileri doğrudur?
mlus-ui
E) II ve III
-G)tvett
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) MATEMATİK bi sür- oğrul- niyor- e -(i) eşit- ve III YO ine 1 TEST F 3. Yatay bir yol üzerinde durmakta olan m kütleli cisme yola paralel olarak etki eden net kuvvetin zamana bağlı deği- şim grafiği aşağıdaki gibidir. -F A) Yalnız I Kuvvet 27 t 2t 3t 4t D) I ve III O LK13FZKSB21-027 Buna göre, (t2t) zaman aralığında cismin momentumunun bü- yüklüğü azalmaktadır. B) Yalnız III →→ Zaman II. (2t-3t) zaman aralığında cismin hızının büyüklüğü azal- maktadır. III. Cisim 4t anında durmustur. yargılarından hangileri doğrudur? mlus-ui E) II ve III -G)tvett
2.
V = 0
m = 1,5 kg
M = 0,5 kg v' = 0
Ce
Buz hokeyi oynayan bir oyuncu m = 1,5 kg kütleli
diske vurduğunda 50 N.s büyüklüğünde itme oluştu-
ruyor. Daha sonra disk M = 0,5 kg kütleli başka bir
cisme merkezi olarak çarpıp yapışıyor ve cisimler V¹
hızıyla hareket ediyorlar.
Ortam sürtünmesiz olduğuna göre, V' kaç m/s
dir?
A) 10
B) 15 C) 20
D) 25
E) 30
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. V = 0 m = 1,5 kg M = 0,5 kg v' = 0 Ce Buz hokeyi oynayan bir oyuncu m = 1,5 kg kütleli diske vurduğunda 50 N.s büyüklüğünde itme oluştu- ruyor. Daha sonra disk M = 0,5 kg kütleli başka bir cisme merkezi olarak çarpıp yapışıyor ve cisimler V¹ hızıyla hareket ediyorlar. Ortam sürtünmesiz olduğuna göre, V' kaç m/s dir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
n
1
14. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2
kg'lik bir oyuncak arabaya, kütlesi bilinmeyen ve hızı
+x ekseni yönünde 4 km/h olan başka bir oyuncak
araba tam esnek olarak çarpmaktadır.
2 kg'lik arabanın çarpışmadan sonraki hızının +X
ekseni yönünde 2 km/h olması için diğer araba-
nın kütlesi kaç kg olmalıdır?
C) 1
23
A) 1/12 B) /
D) 3
E) 6
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
n 1 14. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2 kg'lik bir oyuncak arabaya, kütlesi bilinmeyen ve hızı +x ekseni yönünde 4 km/h olan başka bir oyuncak araba tam esnek olarak çarpmaktadır. 2 kg'lik arabanın çarpışmadan sonraki hızının +X ekseni yönünde 2 km/h olması için diğer araba- nın kütlesi kaç kg olmalıdır? C) 1 23 A) 1/12 B) / D) 3 E) 6
2.
m = 4 kg
5
10 m/s
Şekil I
Buna göre, cismin momentumundaki değişim kaç
kg-m/s dir?
A) 36 B) - 36
107
5
3..
$.
f
Sürtünmesiz yatay düzlernde v= 10 m/s hızla ilerle-
mekte olan 0,5 kg kütleli cisim bir engele esnek olarak
çarpıp şekildeki gibi yansıyor.
(0
m = 0,5 kg
C) 72
m = 0,5 kg
h = 20 m
8 m/s
10 m/s 37"
37°
m = 4 kg
Şekil II
D)-72 E) 84
Buna göre, cismin momentumundaki değişimin bū-
yüklüğü kaç kg.m/s dir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6)
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
10 m/s
5/
Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda 2 kg küt-
leli cisim 10 m/s lik hızla yatay atılıyor.
m = 2 kg
v = 10 m/s
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. m = 4 kg 5 10 m/s Şekil I Buna göre, cismin momentumundaki değişim kaç kg-m/s dir? A) 36 B) - 36 107 5 3.. $. f Sürtünmesiz yatay düzlernde v= 10 m/s hızla ilerle- mekte olan 0,5 kg kütleli cisim bir engele esnek olarak çarpıp şekildeki gibi yansıyor. (0 m = 0,5 kg C) 72 m = 0,5 kg h = 20 m 8 m/s 10 m/s 37" 37° m = 4 kg Şekil II D)-72 E) 84 Buna göre, cismin momentumundaki değişimin bū- yüklüğü kaç kg.m/s dir? (sin53° = 0,8; cos53° = 0,6) A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 10 m/s 5/ Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda 2 kg küt- leli cisim 10 m/s lik hızla yatay atılıyor. m = 2 kg v = 10 m/s
23
10. Şekildeki konumlarından aynı an-
da serbest bırakılan X, Y, Z cisim-
lerinden X'in 2t, Y'nin 3t, Z'nin t
anında sahip olduğu momentumlar
eşit oluyor.
Buna göre X, Y ve Z'nin kütleleri mx, my ve m₂ arasın-
daki ilişki nedir?
A) mx > my > mz
C) my > mx > mz
X
B) mx = mz> my
D) m₂ > mx > my
E) my > mx = mz
Z
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
23 10. Şekildeki konumlarından aynı an- da serbest bırakılan X, Y, Z cisim- lerinden X'in 2t, Y'nin 3t, Z'nin t anında sahip olduğu momentumlar eşit oluyor. Buna göre X, Y ve Z'nin kütleleri mx, my ve m₂ arasın- daki ilişki nedir? A) mx > my > mz C) my > mx > mz X B) mx = mz> my D) m₂ > mx > my E) my > mx = mz Z
FEN BİLİMLERİ TESTİ / FİZİK
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
e göre
asına
ğıl
2
/
Yumuşak halı kaplı zemine ve sert mermer zemine
özdeş iki plastik bardak aynı yüksekliklerden şekildeki
gibi serbest bırakılıyor.
halı
Buna göre;
DENEME SINAVI 16
● halıya çarpan bardağın duruncaya kadarki
momentum değişimi AP₁
● halının bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F₁,
A) AP₁ < AP2, F₁ <F₂
● mermere çarpan bardağın duruncaya kadarki
momentum değişimi AP2¹
CO zeminin bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F2
mermer
olduğuna göre; AP₁, AP2 ve F₁, F₂'nin arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
C) AP₁ > AP2, F₁ F₂
>
F. 4+=M. AV
BYAP₁ = AP 2, F₁ > F₂
DAP₁ < AP₂, F₁ = F₂
AP
AP₁ = AP₂, F₁ <F₂
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
FEN BİLİMLERİ TESTİ / FİZİK esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. e göre asına ğıl 2 / Yumuşak halı kaplı zemine ve sert mermer zemine özdeş iki plastik bardak aynı yüksekliklerden şekildeki gibi serbest bırakılıyor. halı Buna göre; DENEME SINAVI 16 ● halıya çarpan bardağın duruncaya kadarki momentum değişimi AP₁ ● halının bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F₁, A) AP₁ < AP2, F₁ <F₂ ● mermere çarpan bardağın duruncaya kadarki momentum değişimi AP2¹ CO zeminin bardağa uyguladığı ortalama kuvvet F2 mermer olduğuna göre; AP₁, AP2 ve F₁, F₂'nin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? C) AP₁ > AP2, F₁ F₂ > F. 4+=M. AV BYAP₁ = AP 2, F₁ > F₂ DAP₁ < AP₂, F₁ = F₂ AP AP₁ = AP₂, F₁ <F₂
UNS
50. ==TONS
23-20 NS
2 10
2.-20
ilk hızı 15 m/s ve kütlesi 3 kg olan bowling topuna ait kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir.
ÇALIŞMA KÖŞESİ 50
Buna göre
I=AP
B) Yalnız II
7₂
(0-7) saniyeler arasında cisme toplam 180 N.s itme verilmiştir.
II. Cismin 5. saniyedeki hızı 65 m/s'dir.
III. Cismin 7. saniyedeki hızı 75 m/s'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
1₂=
11
D) I ve III
F (N)
50
-20
3
5
E) II ve III
NY
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
UNS 50. ==TONS 23-20 NS 2 10 2.-20 ilk hızı 15 m/s ve kütlesi 3 kg olan bowling topuna ait kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir. ÇALIŞMA KÖŞESİ 50 Buna göre I=AP B) Yalnız II 7₂ (0-7) saniyeler arasında cisme toplam 180 N.s itme verilmiştir. II. Cismin 5. saniyedeki hızı 65 m/s'dir. III. Cismin 7. saniyedeki hızı 75 m/s'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III 1₂= 11 D) I ve III F (N) 50 -20 3 5 E) II ve III NY
5.
Şekil 1'de v hızıyla hareket eden 2m kütleli cisim, durmakta
olan m kütleli cisme yandan çarpıyor. Çarpışmadan sonra
cisimler Şekil 2'de gösterildiği gibi V, ve V2₂ hızlarıyla uzak-
laşıyor.
1
2m
X
Şekil 1: Çarpışmadan
önce
1.
II. 2v=
= 2v, cos a + v₂ cos B
Çarpışma esnek olduğuna göre,
2v₁ sin a = v₂ sin B
y : 2m
B) ve II
m
D) II ve III
√2
TH₁_v² = √²/² + 1/2 √²/20
bağıntılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalnız I
Şekil 2: Çarpışmadan
sonra
X
C) I ve III
E) II ve III
ndemik-
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
5. Şekil 1'de v hızıyla hareket eden 2m kütleli cisim, durmakta olan m kütleli cisme yandan çarpıyor. Çarpışmadan sonra cisimler Şekil 2'de gösterildiği gibi V, ve V2₂ hızlarıyla uzak- laşıyor. 1 2m X Şekil 1: Çarpışmadan önce 1. II. 2v= = 2v, cos a + v₂ cos B Çarpışma esnek olduğuna göre, 2v₁ sin a = v₂ sin B y : 2m B) ve II m D) II ve III √2 TH₁_v² = √²/² + 1/2 √²/20 bağıntılarından hangileri doğrudur? (A) Yalnız I Şekil 2: Çarpışmadan sonra X C) I ve III E) II ve III ndemik-
Ders Anlatım Föyü
Örnek: 6
A) 75
Örnek: 1
my
m kütleli X cismi yerden 20 m/s büyüklüğündeki hızla düşey
yukarı yönde atıldığında yerden 15 m yükseklikteki tavana ye-
teri kadar uzun olan iple asılı m kütleli Y cismine şekildeki gibi
çarparak yapışıyor.
B) 100
20 m/s
Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisimler birlikte en
fazla kaç cm yükselir?
(g = 10 m/s2; cisimlerin boyutları önemsizdir.)
C) 125
6m
mx
15 m
5 m/s
4m
D) 150
15 m/s
yatay
E) 175
Çöz
2m
Vx
O
Ci
de
(s
els
Yayınlanı
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Ders Anlatım Föyü Örnek: 6 A) 75 Örnek: 1 my m kütleli X cismi yerden 20 m/s büyüklüğündeki hızla düşey yukarı yönde atıldığında yerden 15 m yükseklikteki tavana ye- teri kadar uzun olan iple asılı m kütleli Y cismine şekildeki gibi çarparak yapışıyor. B) 100 20 m/s Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisimler birlikte en fazla kaç cm yükselir? (g = 10 m/s2; cisimlerin boyutları önemsizdir.) C) 125 6m mx 15 m 5 m/s 4m D) 150 15 m/s yatay E) 175 Çöz 2m Vx O Ci de (s els Yayınlanı
30
4. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlemde duran 2
kg kütleli cisme 30 N'luk yatay kuvvet 3s boyunca şe-
kildeki gibi yola paralel etkiyor.
V
A) 40
2 kg
B) 60
k = 0,5
F = 30 N
Buna göre, cisme uygulanan net itme kaç N.s'dir?
C) 75
5
D) 80
E) 100
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
30 4. Sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay düzlemde duran 2 kg kütleli cisme 30 N'luk yatay kuvvet 3s boyunca şe- kildeki gibi yola paralel etkiyor. V A) 40 2 kg B) 60 k = 0,5 F = 30 N Buna göre, cisme uygulanan net itme kaç N.s'dir? C) 75 5 D) 80 E) 100
Örnek-15
Kütlesi 2 kg olan cisim duvara 20
m/s hızla çarpıp aynı hız büyüklü-
ğüyle şekildeki gibi yansıyor.
Cismin duvarla etkileşme süresi
0,2 saniye olduğuna göre duva-
rın uyguladığı tepki kuvveti kaç
N dur? (sin30 =2)
A) 8
B) 10
C) 40
m = 2 kg
20 m/s
2 kg
P = msgsna
2.1/10
20 m/s
D) 80
30°
E) 200
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
Örnek-15 Kütlesi 2 kg olan cisim duvara 20 m/s hızla çarpıp aynı hız büyüklü- ğüyle şekildeki gibi yansıyor. Cismin duvarla etkileşme süresi 0,2 saniye olduğuna göre duva- rın uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? (sin30 =2) A) 8 B) 10 C) 40 m = 2 kg 20 m/s 2 kg P = msgsna 2.1/10 20 m/s D) 80 30° E) 200
A) 30
Örnek-13
Hava sürtünmeleri
D) 6000
I = Fot
önemsenmeyen şe-
kilde
m, ve m₂ kütleli
cisimler V, ve V₂ hız
büyüklükleriyle veri-
A) 1
B) 60
len yüksekliklerden
yatay doğrultuda fırla-
tılıyorlar. bu
B)
32
34,
h
m₂
E) 10000
↑
m₁
Sh5ht 2F
m₂
4h 2t F
2
c) 3
C)
C) 3000
Cisimler yere ulaşana kadar uygulanan itm
m₁
oranı kaçtır?
eşit olduğuna göre
IOD
D)
12
11.0
2
15
E)
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
A) 30 Örnek-13 Hava sürtünmeleri D) 6000 I = Fot önemsenmeyen şe- kilde m, ve m₂ kütleli cisimler V, ve V₂ hız büyüklükleriyle veri- A) 1 B) 60 len yüksekliklerden yatay doğrultuda fırla- tılıyorlar. bu B) 32 34, h m₂ E) 10000 ↑ m₁ Sh5ht 2F m₂ 4h 2t F 2 c) 3 C) C) 3000 Cisimler yere ulaşana kadar uygulanan itm m₁ oranı kaçtır? eşit olduğuna göre IOD D) 12 11.0 2 15 E)
e-
le
si
12.
yatay
m kütleli bir futbol topu yatay düzleme 9 büyüklüğündeki
hızla tam esnek çarpıyor.
B)
m
Buna göre yatay düzlemin topa uyguladığı itme aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Sıfır
D) †m.9.sinå
2m.9.sinå
9
C) 2m.9.coså
E)+2m.9.sinå
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
e- le si 12. yatay m kütleli bir futbol topu yatay düzleme 9 büyüklüğündeki hızla tam esnek çarpıyor. B) m Buna göre yatay düzlemin topa uyguladığı itme aşağıda- kilerden hangisidir? A) Sıfır D) †m.9.sinå 2m.9.sinå 9 C) 2m.9.coså E)+2m.9.sinå Diğer sayfaya geçiniz.
2.
150 olmal,
Kütleleri 1 kg olan iki oyuncak arabadan biri 4 m/s hızla
hareket etmekte, diğeri ise durmaktadır.
1 kg
4 m/s
V=0
k = 200 N/m
te
- 1 kg
Buna göre, arkadaki araba yaya çarptığında yayı en çok
kaç cm sıkıştırır?
(Yayın kütlesi önemsizdir.)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40 E) 50
L
Fizik
İtme ve Çizgisel Momentum
2. 150 olmal, Kütleleri 1 kg olan iki oyuncak arabadan biri 4 m/s hızla hareket etmekte, diğeri ise durmaktadır. 1 kg 4 m/s V=0 k = 200 N/m te - 1 kg Buna göre, arkadaki araba yaya çarptığında yayı en çok kaç cm sıkıştırır? (Yayın kütlesi önemsizdir.) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 L