Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Basit Makineler Soruları

11. SINIF SAYISAL
VF
ekilde verilen dişlilerden büyük olanın yarıçapı 2R, küçük olanın ise R'dir
Sistemin dengede kalabilmesi için Y dişlisine hangi yönde kaç F'lik kuvvet uygulanmalıdır?
F
-B)# yönünde
NT
F
A) I yönünde 2
F
D) Hyönünde 8
FR=N-2R
F
E) I yönünde 8
Fizik
Basit Makineler
11. SINIF SAYISAL VF ekilde verilen dişlilerden büyük olanın yarıçapı 2R, küçük olanın ise R'dir Sistemin dengede kalabilmesi için Y dişlisine hangi yönde kaç F'lik kuvvet uygulanmalıdır? F -B)# yönünde NT F A) I yönünde 2 F D) Hyönünde 8 FR=N-2R F E) I yönünde 8
1.
as
Z ve T dişlileri eş merkezli olup birbirine perçinlenmiştir. X
ve Y dişlileri farklı eksenlidir.
A) I yönünde,
ince
Şekildeki P yükünün dengede kalabilmesi için hangi
yönde, kaç P lik kuvvet uygulanmalıdır?
C) I yönünde,
E) I yönünde,
P
P
6
P
NID
01
2r
2
P
B) Il yönünde,
D) yönünde,
NAPPA
2
P
4
3.
Fizik
Basit Makineler
1. as Z ve T dişlileri eş merkezli olup birbirine perçinlenmiştir. X ve Y dişlileri farklı eksenlidir. A) I yönünde, ince Şekildeki P yükünün dengede kalabilmesi için hangi yönde, kaç P lik kuvvet uygulanmalıdır? C) I yönünde, E) I yönünde, P P 6 P NID 01 2r 2 P B) Il yönünde, D) yönünde, NAPPA 2 P 4 3.
2
4
HIL
IT
P
A=4r
Kuyunun içerisindeki P ağırlığındaki bir yükü, şekilde-
ki çıkrık yardımıyla 12 m yukan çıkarabilmek için kuv-
vetin uygulandığı kolu, kaç kez çevirmek gerekir?
(İpin sarıldığı silindirin taban yarıçapı; r=0,25m, n=3)
A) 3
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
Fizik
Basit Makineler
2 4 HIL IT P A=4r Kuyunun içerisindeki P ağırlığındaki bir yükü, şekilde- ki çıkrık yardımıyla 12 m yukan çıkarabilmek için kuv- vetin uygulandığı kolu, kaç kez çevirmek gerekir? (İpin sarıldığı silindirin taban yarıçapı; r=0,25m, n=3) A) 3 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16
5
Pağırlığındaki cisim makaralar
yardımıyla F kuvveti ile denge-
dedir.
F kuvveti kaç P'dir?
(Makara ağırlığı ve sürtünmeler
önemsiz)
GE-UP P
IN
SP
SP
F = 52
A) = 1/2 B) -—-—-
2F-P
wwwww
F
251
25-P
P
C/D/E)
B) //
4F-3P
Fizik
Basit Makineler
5 Pağırlığındaki cisim makaralar yardımıyla F kuvveti ile denge- dedir. F kuvveti kaç P'dir? (Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz) GE-UP P IN SP SP F = 52 A) = 1/2 B) -—-—- 2F-P wwwww F 251 25-P P C/D/E) B) // 4F-3P
16
€
Aynı merkezli, r ve 3r yarıçaplı K ve L makaraları bir-
birine perçinlidir.
2
L makarası okla gösterilen yönde 12 kez döndü-
rüldüğünde, 2r yarıçaplı M makarası hangi yön-
de kaç kez döner?
A) 2 yönünde, 6 kez
C) 2 yönünde 18 kez
B) 2 yönünde 24 kez
D) 1 yönünde, 6 kez
E) 1 yönünde 24 kez
2
0
Fizik
Basit Makineler
16 € Aynı merkezli, r ve 3r yarıçaplı K ve L makaraları bir- birine perçinlidir. 2 L makarası okla gösterilen yönde 12 kez döndü- rüldüğünde, 2r yarıçaplı M makarası hangi yön- de kaç kez döner? A) 2 yönünde, 6 kez C) 2 yönünde 18 kez B) 2 yönünde 24 kez D) 1 yönünde, 6 kez E) 1 yönünde 24 kez 2 0
3
4r
Y
E) 2 yönünde 50
Z
2r
Şekildeki dişli çark sisteminde Y've Z dişlileri birbi-
rine perçinlenmiştir. X dişlisi ok yönünde dakikada
400 devir yapacak şekilde döndürülürse T dişlisi
hangi yönde dakikada kaç devir yapar?
A) 1 yönünde 800
B) 2 yönünde 800
C) 2 yönünde 200
D) 1 yönünde 50
Fizik
Basit Makineler
3 4r Y E) 2 yönünde 50 Z 2r Şekildeki dişli çark sisteminde Y've Z dişlileri birbi- rine perçinlenmiştir. X dişlisi ok yönünde dakikada 400 devir yapacak şekilde döndürülürse T dişlisi hangi yönde dakikada kaç devir yapar? A) 1 yönünde 800 B) 2 yönünde 800 C) 2 yönünde 200 D) 1 yönünde 50
2
0
Çıkrıkta (F) kuvveti (G) yükünü
dengede tutmaktadır.
D) II ve III
G
1. F=— dür.
11. Yükün 1 m yükselmesi için çıkrık kolunu 4m dön-
dürmek gerekir.
III. Bu çıkrıkta işten 4 kez kazanılır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
F
Fizik
Basit Makineler
2 0 Çıkrıkta (F) kuvveti (G) yükünü dengede tutmaktadır. D) II ve III G 1. F=— dür. 11. Yükün 1 m yükselmesi için çıkrık kolunu 4m dön- dürmek gerekir. III. Bu çıkrıkta işten 4 kez kazanılır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III F
7.
Eş merkezli r ve 2r yarıçaplı K ve L kasnakları ile kurulan
sistem G, ve G, ağırlıklı X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi
dengededir.
X
Buna göre,
K
Gx
Gy
oranı kaçtır?
2
A) 33 B)/1/12 C)/33
D) 1 E)
Fizik
Basit Makineler
7. Eş merkezli r ve 2r yarıçaplı K ve L kasnakları ile kurulan sistem G, ve G, ağırlıklı X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. X Buna göre, K Gx Gy oranı kaçtır? 2 A) 33 B)/1/12 C)/33 D) 1 E)
3.
Yarıçapları şekildeki gibi olan kasnaklarla oluşturulan
sistemi kuran Ali, 30 N'luk yükü dengede tutmak istiyor.
AK
2r
OC
30N
L
D) I ve Il
Buna göre;
1. K ipine 40 N,
II. Lipine 40 N,
III. M ipine 10 N
kuvvetlerinden hangilerini uygulayabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
M
E) I ve Ill
C) Yalnız III
Fizik
Basit Makineler
3. Yarıçapları şekildeki gibi olan kasnaklarla oluşturulan sistemi kuran Ali, 30 N'luk yükü dengede tutmak istiyor. AK 2r OC 30N L D) I ve Il Buna göre; 1. K ipine 40 N, II. Lipine 40 N, III. M ipine 10 N kuvvetlerinden hangilerini uygulayabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II M E) I ve Ill C) Yalnız III
1.
Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sis-
tem G ağıraklı yük ile şekildeki gibi dengededir.
K
Buna göre, Kipinde oluşan gerilme kuvveti kaç G'dir?
2
A) 1/12 B) 13 C) 1/1/12 D) /3/13 E) 3/1
4
Fizik
Basit Makineler
1. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sis- tem G ağıraklı yük ile şekildeki gibi dengededir. K Buna göre, Kipinde oluşan gerilme kuvveti kaç G'dir? 2 A) 1/12 B) 13 C) 1/1/12 D) /3/13 E) 3/1 4
e-
1 !
2
hy
A) 2
X
B) 3
SY
Şekildeki makara düzeneklerinde F₁ ve F₂ kuvvetle-
rinin uygulandığı ipler aynı miktar çekildiğinde X ve Y
cisimleri h, ve hy kadar yükseliyor.
oranı nedir? (Sürtünmeler önemsenmiyor)
VF₂
C) 4 D)
E)
Fizik
Basit Makineler
e- 1 ! 2 hy A) 2 X B) 3 SY Şekildeki makara düzeneklerinde F₁ ve F₂ kuvvetle- rinin uygulandığı ipler aynı miktar çekildiğinde X ve Y cisimleri h, ve hy kadar yükseliyor. oranı nedir? (Sürtünmeler önemsenmiyor) VF₂ C) 4 D) E)
F. 4rYY
Şekildeki düzenekte K, L, M ve N dişlilerinin yarıçapları sıra-
sıyla 3r, r, r ve 4r'dir. K ile L dişlilerinin merkezleri çakışacak
biçimde perçinlenmiştir.
ÖRNEK-24
X
K
M
www
2
N
4r
Dişlilere bağlı zincirlere asılan X ve Y cisimleri dengede ol-
mx
kaçtır?
duğuna göre, cisimlerin kütlelerinin oranı
my
Y
Fizik
Basit Makineler
F. 4rYY Şekildeki düzenekte K, L, M ve N dişlilerinin yarıçapları sıra- sıyla 3r, r, r ve 4r'dir. K ile L dişlilerinin merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. ÖRNEK-24 X K M www 2 N 4r Dişlilere bağlı zincirlere asılan X ve Y cisimleri dengede ol- mx kaçtır? duğuna göre, cisimlerin kütlelerinin oranı my Y
ON
4
Ę
5
P₂
Şekildeki düzenekte F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile maka-
ralara bağlı ağırlıklar h kadar yukarı çekilmek isteniyor.
Buna göre kuvvet uygulanan iplerin hareket mik-
tarları X₁, X₂ ve x, arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
A) X₂ > X₁ X3 B) X₂ > X₁ X3 C) X₁ > X₂ = X3
D) X3 > X₁ > X2
E) X₁ = X₂ = X3
Fizik
Basit Makineler
ON 4 Ę 5 P₂ Şekildeki düzenekte F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile maka- ralara bağlı ağırlıklar h kadar yukarı çekilmek isteniyor. Buna göre kuvvet uygulanan iplerin hareket mik- tarları X₁, X₂ ve x, arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmiyor.) A) X₂ > X₁ X3 B) X₂ > X₁ X3 C) X₁ > X₂ = X3 D) X3 > X₁ > X2 E) X₁ = X₂ = X3
222
ÖRNEK-31
Yarıçapı 2r olan K dişlisi ile yarıçapı r olan L kasnağı birbiri-
ne merkezden perçinlenerek şekildeki
2.211.2+2,211 oluşturulmuştur.
wi
DOD
1200
M
ip
K
2 tur
den me
Yatay
telenek
Yatay
Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 tur döndürülürse M cis-
mi kaç лr yükselir?
Fizik
Basit Makineler
222 ÖRNEK-31 Yarıçapı 2r olan K dişlisi ile yarıçapı r olan L kasnağı birbiri- ne merkezden perçinlenerek şekildeki 2.211.2+2,211 oluşturulmuştur. wi DOD 1200 M ip K 2 tur den me Yatay telenek Yatay Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 tur döndürülürse M cis- mi kaç лr yükselir?
7.
B
A
2r ve r yarıçaplı A ve B makaraların
oluşan sistemde, ip Ē kuvveti ile bir
miktar çekiliyor.
JDUZ
ALL
Buna göre; A ve B makaraları için;
I. Dönme hızları
II. Tur sayıları
III. Dönme yönleri
niceliklerinden hangileri eşit olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
KUNDUZ
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Basit Makineler
7. B A 2r ve r yarıçaplı A ve B makaraların oluşan sistemde, ip Ē kuvveti ile bir miktar çekiliyor. JDUZ ALL Buna göre; A ve B makaraları için; I. Dönme hızları II. Tur sayıları III. Dönme yönleri niceliklerinden hangileri eşit olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III KUNDUZ C) I ve II E) I, II ve III
8.
A/DOZ
2r
B
G
A) Yalnız I
A ve B makaraları
ile oluşturulan şekilde-
ki düzenekte F' h kadar
çekiliyor.
Buna göre, A ve B
F makaraları için,
bunlardan hangileri eşit olur?
1.
Tur sayıları
II.
Dönme hızları
III. Dönme yönleri
KUND) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve Il
KUNDUZ
E) II ve III
Fizik
Basit Makineler
8. A/DOZ 2r B G A) Yalnız I A ve B makaraları ile oluşturulan şekilde- ki düzenekte F' h kadar çekiliyor. Buna göre, A ve B F makaraları için, bunlardan hangileri eşit olur? 1. Tur sayıları II. Dönme hızları III. Dönme yönleri KUND) I ve III B) Yalnız III C) I ve Il KUNDUZ E) II ve III