Basit Makineler Soruları

11. SINIF SAYISAL
VF
ekilde verilen dişlilerden büyük olanın yarıçapı 2R, küçük olanın ise R'dir
Sistemin dengede kalabilmesi için Y dişlisine hangi yönde kaç F'lik kuvvet uygulanmalıdır?
F
-B)# yönünde
NT
F
A) I yönünde 2
F
D) Hyönünde 8
FR=N-2R
F
E) I yönünde 8
Fizik
Basit Makineler
11. SINIF SAYISAL VF ekilde verilen dişlilerden büyük olanın yarıçapı 2R, küçük olanın ise R'dir Sistemin dengede kalabilmesi için Y dişlisine hangi yönde kaç F'lik kuvvet uygulanmalıdır? F -B)# yönünde NT F A) I yönünde 2 F D) Hyönünde 8 FR=N-2R F E) I yönünde 8
1.
as
Z ve T dişlileri eş merkezli olup birbirine perçinlenmiştir. X
ve Y dişlileri farklı eksenlidir.
A) I yönünde,
ince
Şekildeki P yükünün dengede kalabilmesi için hangi
yönde, kaç P lik kuvvet uygulanmalıdır?
C) I yönünde,
E) I yönünde,
P
P
6
P
NID
01
2r
2
P
B) Il yönünde,
D) yönünde,
NAPPA
2
P
4
3.
Fizik
Basit Makineler
1. as Z ve T dişlileri eş merkezli olup birbirine perçinlenmiştir. X ve Y dişlileri farklı eksenlidir. A) I yönünde, ince Şekildeki P yükünün dengede kalabilmesi için hangi yönde, kaç P lik kuvvet uygulanmalıdır? C) I yönünde, E) I yönünde, P P 6 P NID 01 2r 2 P B) Il yönünde, D) yönünde, NAPPA 2 P 4 3.
2
4
HIL
IT
P
A=4r
Kuyunun içerisindeki P ağırlığındaki bir yükü, şekilde-
ki çıkrık yardımıyla 12 m yukan çıkarabilmek için kuv-
vetin uygulandığı kolu, kaç kez çevirmek gerekir?
(İpin sarıldığı silindirin taban yarıçapı; r=0,25m, n=3)
A) 3
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
Fizik
Basit Makineler
2 4 HIL IT P A=4r Kuyunun içerisindeki P ağırlığındaki bir yükü, şekilde- ki çıkrık yardımıyla 12 m yukan çıkarabilmek için kuv- vetin uygulandığı kolu, kaç kez çevirmek gerekir? (İpin sarıldığı silindirin taban yarıçapı; r=0,25m, n=3) A) 3 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16
5
Pağırlığındaki cisim makaralar
yardımıyla F kuvveti ile denge-
dedir.
F kuvveti kaç P'dir?
(Makara ağırlığı ve sürtünmeler
önemsiz)
GE-UP P
IN
SP
SP
F = 52
A) = 1/2 B) -—-—-
2F-P
wwwww
F
251
25-P
P
C/D/E)
B) //
4F-3P
Fizik
Basit Makineler
5 Pağırlığındaki cisim makaralar yardımıyla F kuvveti ile denge- dedir. F kuvveti kaç P'dir? (Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz) GE-UP P IN SP SP F = 52 A) = 1/2 B) -—-—- 2F-P wwwww F 251 25-P P C/D/E) B) // 4F-3P
16
€
Aynı merkezli, r ve 3r yarıçaplı K ve L makaraları bir-
birine perçinlidir.
2
L makarası okla gösterilen yönde 12 kez döndü-
rüldüğünde, 2r yarıçaplı M makarası hangi yön-
de kaç kez döner?
A) 2 yönünde, 6 kez
C) 2 yönünde 18 kez
B) 2 yönünde 24 kez
D) 1 yönünde, 6 kez
E) 1 yönünde 24 kez
2
0
Fizik
Basit Makineler
16 € Aynı merkezli, r ve 3r yarıçaplı K ve L makaraları bir- birine perçinlidir. 2 L makarası okla gösterilen yönde 12 kez döndü- rüldüğünde, 2r yarıçaplı M makarası hangi yön- de kaç kez döner? A) 2 yönünde, 6 kez C) 2 yönünde 18 kez B) 2 yönünde 24 kez D) 1 yönünde, 6 kez E) 1 yönünde 24 kez 2 0
3
4r
Y
E) 2 yönünde 50
Z
2r
Şekildeki dişli çark sisteminde Y've Z dişlileri birbi-
rine perçinlenmiştir. X dişlisi ok yönünde dakikada
400 devir yapacak şekilde döndürülürse T dişlisi
hangi yönde dakikada kaç devir yapar?
A) 1 yönünde 800
B) 2 yönünde 800
C) 2 yönünde 200
D) 1 yönünde 50
Fizik
Basit Makineler
3 4r Y E) 2 yönünde 50 Z 2r Şekildeki dişli çark sisteminde Y've Z dişlileri birbi- rine perçinlenmiştir. X dişlisi ok yönünde dakikada 400 devir yapacak şekilde döndürülürse T dişlisi hangi yönde dakikada kaç devir yapar? A) 1 yönünde 800 B) 2 yönünde 800 C) 2 yönünde 200 D) 1 yönünde 50
2
0
Çıkrıkta (F) kuvveti (G) yükünü
dengede tutmaktadır.
D) II ve III
G
1. F=— dür.
11. Yükün 1 m yükselmesi için çıkrık kolunu 4m dön-
dürmek gerekir.
III. Bu çıkrıkta işten 4 kez kazanılır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
F
Fizik
Basit Makineler
2 0 Çıkrıkta (F) kuvveti (G) yükünü dengede tutmaktadır. D) II ve III G 1. F=— dür. 11. Yükün 1 m yükselmesi için çıkrık kolunu 4m dön- dürmek gerekir. III. Bu çıkrıkta işten 4 kez kazanılır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III F
7.
Eş merkezli r ve 2r yarıçaplı K ve L kasnakları ile kurulan
sistem G, ve G, ağırlıklı X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi
dengededir.
X
Buna göre,
K
Gx
Gy
oranı kaçtır?
2
A) 33 B)/1/12 C)/33
D) 1 E)
Fizik
Basit Makineler
7. Eş merkezli r ve 2r yarıçaplı K ve L kasnakları ile kurulan sistem G, ve G, ağırlıklı X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. X Buna göre, K Gx Gy oranı kaçtır? 2 A) 33 B)/1/12 C)/33 D) 1 E)
3.
Yarıçapları şekildeki gibi olan kasnaklarla oluşturulan
sistemi kuran Ali, 30 N'luk yükü dengede tutmak istiyor.
AK
2r
OC
30N
L
D) I ve Il
Buna göre;
1. K ipine 40 N,
II. Lipine 40 N,
III. M ipine 10 N
kuvvetlerinden hangilerini uygulayabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
M
E) I ve Ill
C) Yalnız III
Fizik
Basit Makineler
3. Yarıçapları şekildeki gibi olan kasnaklarla oluşturulan sistemi kuran Ali, 30 N'luk yükü dengede tutmak istiyor. AK 2r OC 30N L D) I ve Il Buna göre; 1. K ipine 40 N, II. Lipine 40 N, III. M ipine 10 N kuvvetlerinden hangilerini uygulayabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II M E) I ve Ill C) Yalnız III
i
Altuğ Güneş
ÖRNEK (37
K
3r
2+1
6 tur
M
3+√
1, Stur
Yarıçapları sırasıyla 3r, r ve 2r olan K, L ve M dişlileri
birbirlerine dıştan temas edecek şekilde birleştirilmiştir:
Buna göre
1. K ve L nin dönüş yönler zıttır.
II. K ve M nin dönüş yönleri aynıdır.
III. L dişlisinin sağına 4r yarıçaplı bir dişli eklenirse
M nin tur sayısı değişir.
Fizik
Basit Makineler
i Altuğ Güneş ÖRNEK (37 K 3r 2+1 6 tur M 3+√ 1, Stur Yarıçapları sırasıyla 3r, r ve 2r olan K, L ve M dişlileri birbirlerine dıştan temas edecek şekilde birleştirilmiştir: Buna göre 1. K ve L nin dönüş yönler zıttır. II. K ve M nin dönüş yönleri aynıdır. III. L dişlisinin sağına 4r yarıçaplı bir dişli eklenirse M nin tur sayısı değişir.
1.
Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sis-
tem G ağıraklı yük ile şekildeki gibi dengededir.
K
Buna göre, Kipinde oluşan gerilme kuvveti kaç G'dir?
2
A) 1/12 B) 13 C) 1/1/12 D) /3/13 E) 3/1
4
Fizik
Basit Makineler
1. Sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sis- tem G ağıraklı yük ile şekildeki gibi dengededir. K Buna göre, Kipinde oluşan gerilme kuvveti kaç G'dir? 2 A) 1/12 B) 13 C) 1/1/12 D) /3/13 E) 3/1 4
e-
1 !
2
hy
A) 2
X
B) 3
SY
Şekildeki makara düzeneklerinde F₁ ve F₂ kuvvetle-
rinin uygulandığı ipler aynı miktar çekildiğinde X ve Y
cisimleri h, ve hy kadar yükseliyor.
oranı nedir? (Sürtünmeler önemsenmiyor)
VF₂
C) 4 D)
E)
Fizik
Basit Makineler
e- 1 ! 2 hy A) 2 X B) 3 SY Şekildeki makara düzeneklerinde F₁ ve F₂ kuvvetle- rinin uygulandığı ipler aynı miktar çekildiğinde X ve Y cisimleri h, ve hy kadar yükseliyor. oranı nedir? (Sürtünmeler önemsenmiyor) VF₂ C) 4 D) E)
F. 4rYY
Şekildeki düzenekte K, L, M ve N dişlilerinin yarıçapları sıra-
sıyla 3r, r, r ve 4r'dir. K ile L dişlilerinin merkezleri çakışacak
biçimde perçinlenmiştir.
ÖRNEK-24
X
K
M
www
2
N
4r
Dişlilere bağlı zincirlere asılan X ve Y cisimleri dengede ol-
mx
kaçtır?
duğuna göre, cisimlerin kütlelerinin oranı
my
Y
Fizik
Basit Makineler
F. 4rYY Şekildeki düzenekte K, L, M ve N dişlilerinin yarıçapları sıra- sıyla 3r, r, r ve 4r'dir. K ile L dişlilerinin merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. ÖRNEK-24 X K M www 2 N 4r Dişlilere bağlı zincirlere asılan X ve Y cisimleri dengede ol- mx kaçtır? duğuna göre, cisimlerin kütlelerinin oranı my Y
ON
4
Ę
5
P₂
Şekildeki düzenekte F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile maka-
ralara bağlı ağırlıklar h kadar yukarı çekilmek isteniyor.
Buna göre kuvvet uygulanan iplerin hareket mik-
tarları X₁, X₂ ve x, arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
A) X₂ > X₁ X3 B) X₂ > X₁ X3 C) X₁ > X₂ = X3
D) X3 > X₁ > X2
E) X₁ = X₂ = X3
Fizik
Basit Makineler
ON 4 Ę 5 P₂ Şekildeki düzenekte F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri ile maka- ralara bağlı ağırlıklar h kadar yukarı çekilmek isteniyor. Buna göre kuvvet uygulanan iplerin hareket mik- tarları X₁, X₂ ve x, arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmiyor.) A) X₂ > X₁ X3 B) X₂ > X₁ X3 C) X₁ > X₂ = X3 D) X3 > X₁ > X2 E) X₁ = X₂ = X3
222
ÖRNEK-31
Yarıçapı 2r olan K dişlisi ile yarıçapı r olan L kasnağı birbiri-
ne merkezden perçinlenerek şekildeki
2.211.2+2,211 oluşturulmuştur.
wi
DOD
1200
M
ip
K
2 tur
den me
Yatay
telenek
Yatay
Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 tur döndürülürse M cis-
mi kaç лr yükselir?
Fizik
Basit Makineler
222 ÖRNEK-31 Yarıçapı 2r olan K dişlisi ile yarıçapı r olan L kasnağı birbiri- ne merkezden perçinlenerek şekildeki 2.211.2+2,211 oluşturulmuştur. wi DOD 1200 M ip K 2 tur den me Yatay telenek Yatay Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 tur döndürülürse M cis- mi kaç лr yükselir?
m 5v
K
+y
O
M
4v
m
V
m
Örnek Soru 101
+X
Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket etmekte olan K, L, M
cisimleri O noktasında çarpışıp yapışıyor ise, ortak kütlenin
hızı kaç v'dir?
Çözüm
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
I
1
1
I
I
1
1
I
I
1
I
1
f
I
1
1
I
I
1
1
I
I
1
1
I
I
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
Fizik
Basit Makineler
m 5v K +y O M 4v m V m Örnek Soru 101 +X Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket etmekte olan K, L, M cisimleri O noktasında çarpışıp yapışıyor ise, ortak kütlenin hızı kaç v'dir? Çözüm 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 I I 1 I 1 f I 1 1 I I 1 1 I I 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1