Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapışma ve Birbirini Tutma Soruları

_rdi-
alar
na
1
HVIP FİZ
3. Aşağıda T, L ve M sıvılarının özdeş bardaklardan kaplara
boşaltılması sırasında oluşan görünümleri verilmiştir
T
Kolen
L
4
M
Buna göre; T, L ve M sıvıları ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzey gerilimi en fazla olan sıvı M Sivisidir.
B) L SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti T
SIVISınınkinden büyüktür.
C) T Sıvısının hızlı akma sebebi ağırlığının diğer sıvılara
göre büyük olmasıdır.
D) M SIVISının sıcaklığı arttırılırsa daha hızlı akar.
E) Bir sivrisinek sıvıların düz yüzeyine konarsa ayakları en
fazla T sıvısının yüzeyini büker.
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
_rdi- alar na 1 HVIP FİZ 3. Aşağıda T, L ve M sıvılarının özdeş bardaklardan kaplara boşaltılması sırasında oluşan görünümleri verilmiştir T Kolen L 4 M Buna göre; T, L ve M sıvıları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüzey gerilimi en fazla olan sıvı M Sivisidir. B) L SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti T SIVISınınkinden büyüktür. C) T Sıvısının hızlı akma sebebi ağırlığının diğer sıvılara göre büyük olmasıdır. D) M SIVISının sıcaklığı arttırılırsa daha hızlı akar. E) Bir sivrisinek sıvıların düz yüzeyine konarsa ayakları en fazla T sıvısının yüzeyini büker.
6.
I. Yüzey gerilim katsayısı ayırt edici bir özelliktir.
Su damlasının küresel olmasının sebebi yüzey gerili-
midir.
III. Boya fırçasının boya kutusuna daldırıldığında tellerin-
de boya kalması kohezyon ile ilgilidir.
V. Suyun elimizi ıslatması adezyon kuvvetinin kohez-
yondan büyük olması ile ilgilidir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV
C) I ve IV
I
9. E
E
C
2
2
2
1.
14
1-
12
10
8
E
4
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
6. I. Yüzey gerilim katsayısı ayırt edici bir özelliktir. Su damlasının küresel olmasının sebebi yüzey gerili- midir. III. Boya fırçasının boya kutusuna daldırıldığında tellerin- de boya kalması kohezyon ile ilgilidir. V. Suyun elimizi ıslatması adezyon kuvvetinin kohez- yondan büyük olması ile ilgilidir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV C) I ve IV I 9. E E C 2 2 2 1. 14 1- 12 10 8 E 4
içerisinde civa bulunan bir kaba kesit alanı S olan kıl-
cal bir boru daldırılıyor ve civa boru içerisinde h kadar
alçalıyor.
Civa
K)A
h yüksekliğini azaltmak için;
Kesit alanı (S) azaltılmalıdır.
Civanın yüzey gerilimi azaltılmalıdır.
III. Kaptaki civa miktarı artırılmalıdır.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve Ill
Yalnız III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
içerisinde civa bulunan bir kaba kesit alanı S olan kıl- cal bir boru daldırılıyor ve civa boru içerisinde h kadar alçalıyor. Civa K)A h yüksekliğini azaltmak için; Kesit alanı (S) azaltılmalıdır. Civanın yüzey gerilimi azaltılmalıdır. III. Kaptaki civa miktarı artırılmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve Ill Yalnız III
ci
L,
24. Bazı tekstil firmalarının ürettiği kumaşlarla ilgili;
1. bebek bezi üreticilerinin kullanacağı malzeme,
H.
çok sıcak ve nemli havalarda insanların bunalma-
dan rahatlıkla kullanabilecekleri tişörtleri üreten bir
tekstil firması,
II. yağmurların çok sık ve şiddetli olduğu bölgelerde
balıkçılar için kıyafet üreten bir firma
örneklerinden hangilerinde, kumaş ile sıvı arasın-
daki adezyon kuvvetinin, kohezyon kuvvetinden
büyük olma koşulu göz önüne alınarak üretim yapıl-
malıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
A>k
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
ci L, 24. Bazı tekstil firmalarının ürettiği kumaşlarla ilgili; 1. bebek bezi üreticilerinin kullanacağı malzeme, H. çok sıcak ve nemli havalarda insanların bunalma- dan rahatlıkla kullanabilecekleri tişörtleri üreten bir tekstil firması, II. yağmurların çok sık ve şiddetli olduğu bölgelerde balıkçılar için kıyafet üreten bir firma örneklerinden hangilerinde, kumaş ile sıvı arasın- daki adezyon kuvvetinin, kohezyon kuvvetinden büyük olma koşulu göz önüne alınarak üretim yapıl- malıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II A>k C) Yalnız III E) I, II ve III
Strateji Yayınları
6. Bir musluğun ucunda asılı duran su damlası ile ilgili,
Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
II. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlerin et-
kisindedir.
III. Damlaya etki eden kuvvetler doğadaki dört temel kuvvet
kapsamındadır.
yargılarından hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
Strateji Yayınları 6. Bir musluğun ucunda asılı duran su damlası ile ilgili, Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. II. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlerin et- kisindedir. III. Damlaya etki eden kuvvetler doğadaki dört temel kuvvet kapsamındadır. yargılarından hangiler doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
P
rilimi
23
-15
5. Scott Wade, kirlenmiş olan arabasının camına "Beni
yıka" yazmak yerine çok farklı şeyler yaptı ve müthiş
bir başyapıt yarattı.Tozlar Wade'e, kirli araba camında
muhteşem bir tual oluşturmuştu. Wade'in Leonardo
Da Vinci'nin Mona Lisa'sını, Albert Einstein portresini
barındıran muhteşem bir koleksiyonu var. Yapıtlar o
kadar muhteşem, o kadar inanılmazlar ki yoldan geçen
insanlar, arabalarını kenara çekerek bu eserleri inceli-
yorlar ve takdir ediyorlar. Bu muhteşem eserler için
Wade, ortalama 4 saatini harcıyor, maalesef ki eserleri
yağmurdan sonra kalmıyor.
Verilen parça göz önünde bulundurulduğunda,
Scott Wade'in araba üzerlerinde biriken tozları tual
olarak kullanması neyin etkisi ile gerçekleşir?
A) Yüzey gerilimi
B) Kohezyon
C) Kılcallık
D) Adezyon
E) Dayanıklılık
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
P rilimi 23 -15 5. Scott Wade, kirlenmiş olan arabasının camına "Beni yıka" yazmak yerine çok farklı şeyler yaptı ve müthiş bir başyapıt yarattı.Tozlar Wade'e, kirli araba camında muhteşem bir tual oluşturmuştu. Wade'in Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sını, Albert Einstein portresini barındıran muhteşem bir koleksiyonu var. Yapıtlar o kadar muhteşem, o kadar inanılmazlar ki yoldan geçen insanlar, arabalarını kenara çekerek bu eserleri inceli- yorlar ve takdir ediyorlar. Bu muhteşem eserler için Wade, ortalama 4 saatini harcıyor, maalesef ki eserleri yağmurdan sonra kalmıyor. Verilen parça göz önünde bulundurulduğunda, Scott Wade'in araba üzerlerinde biriken tozları tual olarak kullanması neyin etkisi ile gerçekleşir? A) Yüzey gerilimi B) Kohezyon C) Kılcallık D) Adezyon E) Dayanıklılık
12. Kılcallık olayı ile ilgili,
I. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise, sıvı iki
ucu açık ince boruda yükselir.
II. Kan örneği alma yöntemlerinden biri, kılcal borunun, ka-
natılan bölgeye tutulması sonucunda kanın boru içinde
yükselmesidir.
III. Meyve suyu içen birinin, pipetle bardaktan meyve suyu
içmesi kılcallık etkisiyle gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
12. Kılcallık olayı ile ilgili, I. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise, sıvı iki ucu açık ince boruda yükselir. II. Kan örneği alma yöntemlerinden biri, kılcal borunun, ka- natılan bölgeye tutulması sonucunda kanın boru içinde yükselmesidir. III. Meyve suyu içen birinin, pipetle bardaktan meyve suyu içmesi kılcallık etkisiyle gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II C) II ve III E) I, II ve III
16.
Kılcal K ve L boruları X ve Y sıvılarına dal-
dırıldığında borulardaki sıvı yükseklikleri
h₁ > h₂ oluyor. X SIVISının molekülleri ara-
sındaki kohezyon kuvveti Fx, X SIVisi ile K
Y
borusu arasındaki adezyon kuvveti Fk,
SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon
kuvveti Fy, Y SIVisi ile L borusu arasındaki
adezyon kuvveti ise F₁ dir.
K
h₁
X SIVI
A) FL > FK > Fy > Fx
B) FL > Fy> FK > Fx
C) Fx >FL > Fy>Fk.
D) FK > FL > Fx > Fy
DE) FL > FK > Fx > Fy
h2
Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?
14 15 16.0
Y SIVI
SMED
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
16. Kılcal K ve L boruları X ve Y sıvılarına dal- dırıldığında borulardaki sıvı yükseklikleri h₁ > h₂ oluyor. X SIVISının molekülleri ara- sındaki kohezyon kuvveti Fx, X SIVisi ile K Y borusu arasındaki adezyon kuvveti Fk, SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti Fy, Y SIVisi ile L borusu arasındaki adezyon kuvveti ise F₁ dir. K h₁ X SIVI A) FL > FK > Fy > Fx B) FL > Fy> FK > Fx C) Fx >FL > Fy>Fk. D) FK > FL > Fx > Fy DE) FL > FK > Fx > Fy h2 Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin- likle yanlıştır? 14 15 16.0 Y SIVI SMED
9
Şamandıranın suda yüzmesi
Toplu iğnenin suda yüzmesi
Bazı böceklerin suda yürümesi
Yukarıdakilerden hangileri yüzey gerilimi
sayesinde gerçekleşir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Madde ve
B) Yalnız II
Özellikleri
C) I ve II
E I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
9 Şamandıranın suda yüzmesi Toplu iğnenin suda yüzmesi Bazı böceklerin suda yürümesi Yukarıdakilerden hangileri yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir? A) Yalnız I D) II ve III Madde ve B) Yalnız II Özellikleri C) I ve II E I, II ve III
41. Gamze Öğretmen, fizik dersinde öğrencilerine öğ-
retmeyi amaçladığı adezyon-kohezyon kuvvetleri,
yüzey gerilimi ve kılcallık ile ilgili bir ders planı ha-
zırlamaktadır.
Bu ders planında;
1. süngerin suyu emmesi,
II. vapurun suda yüzmesi,
III. taşma düzeyine kadar su dolu bir bardağa su
yüzeyinden yavaşça bozuk para bıraktığımız-
da suyun bardaktan taşmaması
IV. bazı böceklerin su yüzeyinde rahatlıkla yürüye-
bilmesi,
verilen örneklerden hangilerini kullanabilir?
B) Yalnız IV
C) I ve IV
A) Yalnız I
23120401
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
41. Gamze Öğretmen, fizik dersinde öğrencilerine öğ- retmeyi amaçladığı adezyon-kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi ve kılcallık ile ilgili bir ders planı ha- zırlamaktadır. Bu ders planında; 1. süngerin suyu emmesi, II. vapurun suda yüzmesi, III. taşma düzeyine kadar su dolu bir bardağa su yüzeyinden yavaşça bozuk para bıraktığımız- da suyun bardaktan taşmaması IV. bazı böceklerin su yüzeyinde rahatlıkla yürüye- bilmesi, verilen örneklerden hangilerini kullanabilir? B) Yalnız IV C) I ve IV A) Yalnız I 23120401 D) I, II ve III E) I, III ve IV
21.
Su üzerine dökülen bir yağın tüm su yüzeyinde in-
ce bir tabaka hâlinde yayılmasında
I. Yağ, sudan daha az bir yüzey gerilimine sahiptir.
II. Yağın özkütlesi suyunkinden küçüktür.
III. Suyun kılcallığı yağınkinden fazladır.
verilenlerinden hangileri etkili olmuştur?
_A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) Ive III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
21. Su üzerine dökülen bir yağın tüm su yüzeyinde in- ce bir tabaka hâlinde yayılmasında I. Yağ, sudan daha az bir yüzey gerilimine sahiptir. II. Yağın özkütlesi suyunkinden küçüktür. III. Suyun kılcallığı yağınkinden fazladır. verilenlerinden hangileri etkili olmuştur? _A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) Ive III E) I, II ve III
6. Sema, metal bir para üzerine su damlatarak metal para-
nın üzerinden suyu taşırmadan tutabileceği maksimum su
miktarını ölçmek istiyor.
Buna göre, Sema metal para üzerinde tutabileceği
maksimum su miktarını artırabilmek için;
1. suya tuz ekleme,
II.) suyun sıcaklığını artırma,
III. suya sirke ekleme
işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
+
E) II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
6. Sema, metal bir para üzerine su damlatarak metal para- nın üzerinden suyu taşırmadan tutabileceği maksimum su miktarını ölçmek istiyor. Buna göre, Sema metal para üzerinde tutabileceği maksimum su miktarını artırabilmek için; 1. suya tuz ekleme, II.) suyun sıcaklığını artırma, III. suya sirke ekleme işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III + E) II ve III
8. Yüzey gerilimi, her sıvının yüzeyinde oluşan bir özelliktir.
Buna göre;
1. sütün soğuması sonucunda üzerinde kaymak tabaka-
sının oluşması,
H. denizden çıkıldığında vücut ıslakken ciltte gerilme his-
sedilmesi,
H. sudan çıkarılan fırçanın kıllarının birbirine yapışması
olaylarının hangilerinde yüzey geriliminin etkisi var-
dir?
A) Yalnız L
B)t vett
D) II ve III
C) ve III
E) I. II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
8. Yüzey gerilimi, her sıvının yüzeyinde oluşan bir özelliktir. Buna göre; 1. sütün soğuması sonucunda üzerinde kaymak tabaka- sının oluşması, H. denizden çıkıldığında vücut ıslakken ciltte gerilme his- sedilmesi, H. sudan çıkarılan fırçanın kıllarının birbirine yapışması olaylarının hangilerinde yüzey geriliminin etkisi var- dir? A) Yalnız L B)t vett D) II ve III C) ve III E) I. II ve III
1.
SIVI
Yüzey Gerilimi katsayısı
Şekerli su
nA
Saf su
ng
Tuzlu su
no
Grafikle üç sıvının yüzey gerilimleri ve bulundukları
kaplar verilmiştir.
Kap
A
B
C
Basınç ve sıcaklık tüm sistemlerde sabit ise;
T
II.
Sıvıların yüzey gerilimi katsayıları n > ng > nc'dir.
C kabındaki sıvı, temizlik için kullanıldığında A'da-
kinden daha iyi performans gösterir.
III. Kohezyon en fazla C kabındadır.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4.
Bir madd
oranı ile c
K.A
(Dat V
kü
1
Yukarı
verilmi
Buna
sırala
A) D
11
C) D
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
1. SIVI Yüzey Gerilimi katsayısı Şekerli su nA Saf su ng Tuzlu su no Grafikle üç sıvının yüzey gerilimleri ve bulundukları kaplar verilmiştir. Kap A B C Basınç ve sıcaklık tüm sistemlerde sabit ise; T II. Sıvıların yüzey gerilimi katsayıları n > ng > nc'dir. C kabındaki sıvı, temizlik için kullanıldığında A'da- kinden daha iyi performans gösterir. III. Kohezyon en fazla C kabındadır. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 4. Bir madd oranı ile c K.A (Dat V kü 1 Yukarı verilmi Buna sırala A) D 11 C) D
Burcu, ortama bırakıldığında küresel duran sivi dam-
lasının bir miktar beklendiğinde küreselliğini yitirmeye
başladığını gözlüyor.
SIVI
SIVI
Burcu'nun bu gözlemi ile ilgili,
1. Sıvının küresel durmasının sebebi kohezyon kuv-
vetlerinin etkisidir.
II. Sıvının küresel durmasının sebebi adezyon kuvvet-
lerinin etkisidir.
1. Sıvının küreselliğinin bozulma sebebi sıcaklık artışı
olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
Burcu, ortama bırakıldığında küresel duran sivi dam- lasının bir miktar beklendiğinde küreselliğini yitirmeye başladığını gözlüyor. SIVI SIVI Burcu'nun bu gözlemi ile ilgili, 1. Sıvının küresel durmasının sebebi kohezyon kuv- vetlerinin etkisidir. II. Sıvının küresel durmasının sebebi adezyon kuvvet- lerinin etkisidir. 1. Sıvının küreselliğinin bozulma sebebi sıcaklık artışı olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve III E) II ve III C) Yalnız III
8. Adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi ile ilgili,
I. Adezyon kuvveti yalnızca sivi molekülleri arasın
da oluşur.
II.
Kohezyon sıvı ve katı cisimler arasında oluşur.
III. Deterjan dökülen suyun molekülleri arasındal
kohezyon dolayısıyla yüzey gerilimi azalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
96
DI ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
8. Adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi ile ilgili, I. Adezyon kuvveti yalnızca sivi molekülleri arasın da oluşur. II. Kohezyon sıvı ve katı cisimler arasında oluşur. III. Deterjan dökülen suyun molekülleri arasındal kohezyon dolayısıyla yüzey gerilimi azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II 96 DI ve II C) Yalnız III E) I, II ve III