Yapışma ve Birbirini Tutma Soruları

_rdi-
alar
na
1
HVIP FİZ
3. Aşağıda T, L ve M sıvılarının özdeş bardaklardan kaplara
boşaltılması sırasında oluşan görünümleri verilmiştir
T
Kolen
L
4
M
Buna göre; T, L ve M sıvıları ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzey gerilimi en fazla olan sıvı M Sivisidir.
B) L SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti T
SIVISınınkinden büyüktür.
C) T Sıvısının hızlı akma sebebi ağırlığının diğer sıvılara
göre büyük olmasıdır.
D) M SIVISının sıcaklığı arttırılırsa daha hızlı akar.
E) Bir sivrisinek sıvıların düz yüzeyine konarsa ayakları en
fazla T sıvısının yüzeyini büker.
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
_rdi- alar na 1 HVIP FİZ 3. Aşağıda T, L ve M sıvılarının özdeş bardaklardan kaplara boşaltılması sırasında oluşan görünümleri verilmiştir T Kolen L 4 M Buna göre; T, L ve M sıvıları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüzey gerilimi en fazla olan sıvı M Sivisidir. B) L SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti T SIVISınınkinden büyüktür. C) T Sıvısının hızlı akma sebebi ağırlığının diğer sıvılara göre büyük olmasıdır. D) M SIVISının sıcaklığı arttırılırsa daha hızlı akar. E) Bir sivrisinek sıvıların düz yüzeyine konarsa ayakları en fazla T sıvısının yüzeyini büker.
Aynı cins sivi bulunan özdeş K, L, M kaplarına daldırılan
aynı cins X, Y, Z ince borulardaki sıvıların yükselme
miktarlarını gösteren sütun grafiği şekildeki gibidir.
Sıvının yükselme miktarı
X Y
Z
A) Yalnız I
m
Buna göre;
I. Kaplar aynı ortamda ise ince boruların kesit alanları
arasında Sx > S₂ > Sy ilişkisi vardır.
D) II ve III
C
Kaplar farklı ortamda ve boruların kesit alanları eşit
ise L kabının bulunduğu ortamın sıcaklığı fazladır.
III. Kaplar aynı ortamda ise M kabındaki sıvı miktarı en
az olandır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
2
C) I ve III
E) I, II ve III
Sürtünm
oyuncal
hazırla
Oyunc
rinda v
hareke
Buna
O
a
yap
han
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
Aynı cins sivi bulunan özdeş K, L, M kaplarına daldırılan aynı cins X, Y, Z ince borulardaki sıvıların yükselme miktarlarını gösteren sütun grafiği şekildeki gibidir. Sıvının yükselme miktarı X Y Z A) Yalnız I m Buna göre; I. Kaplar aynı ortamda ise ince boruların kesit alanları arasında Sx > S₂ > Sy ilişkisi vardır. D) II ve III C Kaplar farklı ortamda ve boruların kesit alanları eşit ise L kabının bulunduğu ortamın sıcaklığı fazladır. III. Kaplar aynı ortamda ise M kabındaki sıvı miktarı en az olandır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 2 C) I ve III E) I, II ve III Sürtünm oyuncal hazırla Oyunc rinda v hareke Buna O a yap han
HI VIP FİZİK H
N
5. Bir temizlik görevlisi, çalıştığı kurumun dış cephe camları-
nın yağmur suyunu tutmasını engellemek için camları sildiği
suya, aşağıdaki tabloda su ile aralarındaki adezyon kuvveti
değerleri verilen maddeleri karıştırmaktadır.
Su ile arasındaki adezyon kuvveti
Madde
K
L
M
Temizlik görevlisi elde ettiği karışımlar ile camları siliyor ve
ilk yağmurlu havada camları Şekil 1, Şekil II ve Şekil III'teki
gibi gözlemlemektedir.
A)
B)
C)
Şekil I
Şekil II
Şekil III
Buna göre, temizlik görevlisi şekildeki camları silerken
kullandığı sulara hangi maddeleri karıştırmıştır?
Şekil I
Şekil II
Şekil III
K
L
M
K
M
M
K
K
L
L
K
E)
0,3F
0,7F
1,2F
LLMM
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
HI VIP FİZİK H N 5. Bir temizlik görevlisi, çalıştığı kurumun dış cephe camları- nın yağmur suyunu tutmasını engellemek için camları sildiği suya, aşağıdaki tabloda su ile aralarındaki adezyon kuvveti değerleri verilen maddeleri karıştırmaktadır. Su ile arasındaki adezyon kuvveti Madde K L M Temizlik görevlisi elde ettiği karışımlar ile camları siliyor ve ilk yağmurlu havada camları Şekil 1, Şekil II ve Şekil III'teki gibi gözlemlemektedir. A) B) C) Şekil I Şekil II Şekil III Buna göre, temizlik görevlisi şekildeki camları silerken kullandığı sulara hangi maddeleri karıştırmıştır? Şekil I Şekil II Şekil III K L M K M M K K L L K E) 0,3F 0,7F 1,2F LLMM
6.
I. Yüzey gerilim katsayısı ayırt edici bir özelliktir.
Su damlasının küresel olmasının sebebi yüzey gerili-
midir.
III. Boya fırçasının boya kutusuna daldırıldığında tellerin-
de boya kalması kohezyon ile ilgilidir.
V. Suyun elimizi ıslatması adezyon kuvvetinin kohez-
yondan büyük olması ile ilgilidir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV
C) I ve IV
I
9. E
E
C
2
2
2
1.
14
1-
12
10
8
E
4
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
6. I. Yüzey gerilim katsayısı ayırt edici bir özelliktir. Su damlasının küresel olmasının sebebi yüzey gerili- midir. III. Boya fırçasının boya kutusuna daldırıldığında tellerin- de boya kalması kohezyon ile ilgilidir. V. Suyun elimizi ıslatması adezyon kuvvetinin kohez- yondan büyük olması ile ilgilidir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV C) I ve IV I 9. E E C 2 2 2 1. 14 1- 12 10 8 E 4
içerisinde civa bulunan bir kaba kesit alanı S olan kıl-
cal bir boru daldırılıyor ve civa boru içerisinde h kadar
alçalıyor.
Civa
K)A
h yüksekliğini azaltmak için;
Kesit alanı (S) azaltılmalıdır.
Civanın yüzey gerilimi azaltılmalıdır.
III. Kaptaki civa miktarı artırılmalıdır.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve Ill
Yalnız III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
içerisinde civa bulunan bir kaba kesit alanı S olan kıl- cal bir boru daldırılıyor ve civa boru içerisinde h kadar alçalıyor. Civa K)A h yüksekliğini azaltmak için; Kesit alanı (S) azaltılmalıdır. Civanın yüzey gerilimi azaltılmalıdır. III. Kaptaki civa miktarı artırılmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve Ill Yalnız III
16, Günlük yaşamımızda karşılaştığımız aşağıdaki olay-
lardan hangisinin gerçekleşmesinde adezyon kuv-
veti etkili değildir?
A) Sakızın bir zemine yapışıp kalması
B) Sıvıların bulundukları kabın şeklini alması
C) Arabaların camlarının üzerine toz tanelerinin yapış-
ması
Durgun bir sıvı üzerinde hareket eden yaprakla bir-
likte bir miktar suyun da sürüklenmesi
E) Bir yarabandının insan vücuduna yapışması
Co
ilg
L
II.
11.
ya
A
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
16, Günlük yaşamımızda karşılaştığımız aşağıdaki olay- lardan hangisinin gerçekleşmesinde adezyon kuv- veti etkili değildir? A) Sakızın bir zemine yapışıp kalması B) Sıvıların bulundukları kabın şeklini alması C) Arabaların camlarının üzerine toz tanelerinin yapış- ması Durgun bir sıvı üzerinde hareket eden yaprakla bir- likte bir miktar suyun da sürüklenmesi E) Bir yarabandının insan vücuduna yapışması Co ilg L II. 11. ya A
ci
L,
24. Bazı tekstil firmalarının ürettiği kumaşlarla ilgili;
1. bebek bezi üreticilerinin kullanacağı malzeme,
H.
çok sıcak ve nemli havalarda insanların bunalma-
dan rahatlıkla kullanabilecekleri tişörtleri üreten bir
tekstil firması,
II. yağmurların çok sık ve şiddetli olduğu bölgelerde
balıkçılar için kıyafet üreten bir firma
örneklerinden hangilerinde, kumaş ile sıvı arasın-
daki adezyon kuvvetinin, kohezyon kuvvetinden
büyük olma koşulu göz önüne alınarak üretim yapıl-
malıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
A>k
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
ci L, 24. Bazı tekstil firmalarının ürettiği kumaşlarla ilgili; 1. bebek bezi üreticilerinin kullanacağı malzeme, H. çok sıcak ve nemli havalarda insanların bunalma- dan rahatlıkla kullanabilecekleri tişörtleri üreten bir tekstil firması, II. yağmurların çok sık ve şiddetli olduğu bölgelerde balıkçılar için kıyafet üreten bir firma örneklerinden hangilerinde, kumaş ile sıvı arasın- daki adezyon kuvvetinin, kohezyon kuvvetinden büyük olma koşulu göz önüne alınarak üretim yapıl- malıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II A>k C) Yalnız III E) I, II ve III
Strateji Yayınları
6. Bir musluğun ucunda asılı duran su damlası ile ilgili,
Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
II. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlerin et-
kisindedir.
III. Damlaya etki eden kuvvetler doğadaki dört temel kuvvet
kapsamındadır.
yargılarından hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
Strateji Yayınları 6. Bir musluğun ucunda asılı duran su damlası ile ilgili, Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. II. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlerin et- kisindedir. III. Damlaya etki eden kuvvetler doğadaki dört temel kuvvet kapsamındadır. yargılarından hangiler doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
siz
niş
3. Sürtünmesiz yatay düzlemde yanyana durmakta olan m,,
m₂ ve ma kütleleri F kuvveti ile şekildeki gibi itilmektedir.
Br
F = 40N
m₁=5kg
B) 12
m₂=2kg
Buna göre, m, kütlesinin m, kütlesine uyguladığı kuv-
vet kaç N dur?
A 10
C) 15
m₂=1kg
D) 20
E) 24
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
siz niş 3. Sürtünmesiz yatay düzlemde yanyana durmakta olan m,, m₂ ve ma kütleleri F kuvveti ile şekildeki gibi itilmektedir. Br F = 40N m₁=5kg B) 12 m₂=2kg Buna göre, m, kütlesinin m, kütlesine uyguladığı kuv- vet kaç N dur? A 10 C) 15 m₂=1kg D) 20 E) 24
3
ÖRNEK 15:
batı
kuzey
379
doğu
V-25m/s
güney
Aynı yatay düzlemde hareket eden K ve L araçla-
rının yere göre hız vektörleri şekildeki gibi olup, K
nin hızının büyüklüğü 25 m/s dir. K aracındaki göz-
lemci L yi kuzeybatıya doğru gidiyor gibi görüyor.
Buna göre, L aracının yere göre hızı kaç m/s
dir? (sin37* = 0,6; cas37° =0,8)
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
3 ÖRNEK 15: batı kuzey 379 doğu V-25m/s güney Aynı yatay düzlemde hareket eden K ve L araçla- rının yere göre hız vektörleri şekildeki gibi olup, K nin hızının büyüklüğü 25 m/s dir. K aracındaki göz- lemci L yi kuzeybatıya doğru gidiyor gibi görüyor. Buna göre, L aracının yere göre hızı kaç m/s dir? (sin37* = 0,6; cas37° =0,8)
P
rilimi
23
-15
5. Scott Wade, kirlenmiş olan arabasının camına "Beni
yıka" yazmak yerine çok farklı şeyler yaptı ve müthiş
bir başyapıt yarattı.Tozlar Wade'e, kirli araba camında
muhteşem bir tual oluşturmuştu. Wade'in Leonardo
Da Vinci'nin Mona Lisa'sını, Albert Einstein portresini
barındıran muhteşem bir koleksiyonu var. Yapıtlar o
kadar muhteşem, o kadar inanılmazlar ki yoldan geçen
insanlar, arabalarını kenara çekerek bu eserleri inceli-
yorlar ve takdir ediyorlar. Bu muhteşem eserler için
Wade, ortalama 4 saatini harcıyor, maalesef ki eserleri
yağmurdan sonra kalmıyor.
Verilen parça göz önünde bulundurulduğunda,
Scott Wade'in araba üzerlerinde biriken tozları tual
olarak kullanması neyin etkisi ile gerçekleşir?
A) Yüzey gerilimi
B) Kohezyon
C) Kılcallık
D) Adezyon
E) Dayanıklılık
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
P rilimi 23 -15 5. Scott Wade, kirlenmiş olan arabasının camına "Beni yıka" yazmak yerine çok farklı şeyler yaptı ve müthiş bir başyapıt yarattı.Tozlar Wade'e, kirli araba camında muhteşem bir tual oluşturmuştu. Wade'in Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sını, Albert Einstein portresini barındıran muhteşem bir koleksiyonu var. Yapıtlar o kadar muhteşem, o kadar inanılmazlar ki yoldan geçen insanlar, arabalarını kenara çekerek bu eserleri inceli- yorlar ve takdir ediyorlar. Bu muhteşem eserler için Wade, ortalama 4 saatini harcıyor, maalesef ki eserleri yağmurdan sonra kalmıyor. Verilen parça göz önünde bulundurulduğunda, Scott Wade'in araba üzerlerinde biriken tozları tual olarak kullanması neyin etkisi ile gerçekleşir? A) Yüzey gerilimi B) Kohezyon C) Kılcallık D) Adezyon E) Dayanıklılık
8. Kesit alanları S olan aynı cins silindirik kapla
K ve L sıvılanı şekildeki gibi dengededir.
S
Buna göre,
1.
K sıvısının adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetin-
den küçüktür.
II.
L SIVISI, K Sivisına göre damlatıldıkları aynı cins
yüzeyi daha çok ıslatır.
A) Yalnız I
S
III. L sıvısının adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetin-
den büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) I ve Ill
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve Ill
1
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
8. Kesit alanları S olan aynı cins silindirik kapla K ve L sıvılanı şekildeki gibi dengededir. S Buna göre, 1. K sıvısının adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetin- den küçüktür. II. L SIVISI, K Sivisına göre damlatıldıkları aynı cins yüzeyi daha çok ıslatır. A) Yalnız I S III. L sıvısının adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetin- den büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve Ill B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve Ill 1
10. I. Yüzey gerilimine sebep olan kuvvet, kohezyon
kuvvettir.
II. Demirden yapılmış toplu iğnenin suyun yüzeyin
de kalmasını sağlayan, özkütlesinin sudan küçük
olmasıdır.
III. Suya deterjan eklenmesi, yüzey gerilimini azaltır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
10. I. Yüzey gerilimine sebep olan kuvvet, kohezyon kuvvettir. II. Demirden yapılmış toplu iğnenin suyun yüzeyin de kalmasını sağlayan, özkütlesinin sudan küçük olmasıdır. III. Suya deterjan eklenmesi, yüzey gerilimini azaltır. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
12. Kılcallık olayı ile ilgili,
I. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise, sıvı iki
ucu açık ince boruda yükselir.
II. Kan örneği alma yöntemlerinden biri, kılcal borunun, ka-
natılan bölgeye tutulması sonucunda kanın boru içinde
yükselmesidir.
III. Meyve suyu içen birinin, pipetle bardaktan meyve suyu
içmesi kılcallık etkisiyle gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
12. Kılcallık olayı ile ilgili, I. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ise, sıvı iki ucu açık ince boruda yükselir. II. Kan örneği alma yöntemlerinden biri, kılcal borunun, ka- natılan bölgeye tutulması sonucunda kanın boru içinde yükselmesidir. III. Meyve suyu içen birinin, pipetle bardaktan meyve suyu içmesi kılcallık etkisiyle gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II C) II ve III E) I, II ve III
16.
Kılcal K ve L boruları X ve Y sıvılarına dal-
dırıldığında borulardaki sıvı yükseklikleri
h₁ > h₂ oluyor. X SIVISının molekülleri ara-
sındaki kohezyon kuvveti Fx, X SIVisi ile K
Y
borusu arasındaki adezyon kuvveti Fk,
SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon
kuvveti Fy, Y SIVisi ile L borusu arasındaki
adezyon kuvveti ise F₁ dir.
K
h₁
X SIVI
A) FL > FK > Fy > Fx
B) FL > Fy> FK > Fx
C) Fx >FL > Fy>Fk.
D) FK > FL > Fx > Fy
DE) FL > FK > Fx > Fy
h2
Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?
14 15 16.0
Y SIVI
SMED
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
16. Kılcal K ve L boruları X ve Y sıvılarına dal- dırıldığında borulardaki sıvı yükseklikleri h₁ > h₂ oluyor. X SIVISının molekülleri ara- sındaki kohezyon kuvveti Fx, X SIVisi ile K Y borusu arasındaki adezyon kuvveti Fk, SIVISının molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti Fy, Y SIVisi ile L borusu arasındaki adezyon kuvveti ise F₁ dir. K h₁ X SIVI A) FL > FK > Fy > Fx B) FL > Fy> FK > Fx C) Fx >FL > Fy>Fk. D) FK > FL > Fx > Fy DE) FL > FK > Fx > Fy h2 Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin- likle yanlıştır? 14 15 16.0 Y SIVI SMED
9. Şekilde verilen musluğun ucunda su dam-
lasının küresel hali görülmektedir.
Buna göre, su damlasının büyüklüğü,
F
1. Suyun sıcaklığı
II. Suyun öz kütlesi
III. Musluğun yapıldığı maddenin cinsi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I, II ve III
D) Yalnız III
B) I ve II
E) Yalnız II
C) II ve III
Fizik
Yapışma ve Birbirini Tutma
9. Şekilde verilen musluğun ucunda su dam- lasının küresel hali görülmektedir. Buna göre, su damlasının büyüklüğü, F 1. Suyun sıcaklığı II. Suyun öz kütlesi III. Musluğun yapıldığı maddenin cinsi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I, II ve III D) Yalnız III B) I ve II E) Yalnız II C) II ve III