Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Süper İletkenler Soruları

Deneme - 4
7. İnternet ve haberleşme teknolojilerinde iletişim hızının
artmasında fiber optik kablo teknolojisinin önemli bir
payı vardır. Fiber optik iletim özelliğinin doğada da
örnekleri vardır. Örneğin kutup ayılarının kürklerindeki
beyaz tüyler fiber optik kablo özelliği gösterir ve ışık
enerjisi bu özellik sayesinde derinin altına kadar
iletilebilir.
D
Buna göre, fiber optik kablo teknolojisi ışığın
1. doğrusal yollarla yayılma,
II. kırılma, +
III. tam yansıma +
özelliklerinden hangisinin bir uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da III
C) Yalnız III
El ya da III
Fizik
Süper İletkenler
Deneme - 4 7. İnternet ve haberleşme teknolojilerinde iletişim hızının artmasında fiber optik kablo teknolojisinin önemli bir payı vardır. Fiber optik iletim özelliğinin doğada da örnekleri vardır. Örneğin kutup ayılarının kürklerindeki beyaz tüyler fiber optik kablo özelliği gösterir ve ışık enerjisi bu özellik sayesinde derinin altına kadar iletilebilir. D Buna göre, fiber optik kablo teknolojisi ışığın 1. doğrusal yollarla yayılma, II. kırılma, + III. tam yansıma + özelliklerinden hangisinin bir uygulamasıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da III C) Yalnız III El ya da III
4.
1. Plazma fiziği
II. Bilişim teknolojisi
III. Nanoteknoloji
CERN'de yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar yuka
verilen hangi branşlardaki çalışmaların yapılmasında etki
muştur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve lil
C) I ve li
Fizik
Süper İletkenler
4. 1. Plazma fiziği II. Bilişim teknolojisi III. Nanoteknoloji CERN'de yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar yuka verilen hangi branşlardaki çalışmaların yapılmasında etki muştur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve lil C) I ve li
14. Bir X maddesine ait direncin sıcaklığa bağlı değişim
mot grafiği Şekil 1'deki gibidir.
A Direnç (92)
S
Mıknatıs
N
Sıcaklık
5,3
jisi
(Kelvin)
Şekil 1
Şekil 2
5,3 kelvin sıcaklıkta X maddesi ile bir mıknatısın
durumları Şekil 2'deki gibi olduğuna göre,
1. X maddesi süper iletken bir maddedir.
II. X maddesinin 5,3 K sıcaklıkta elektrik akımına karşı
direnci sıfırdır.
f
III. 5,3 K sıcaklıkta X maddesi mıknatısa karşı itme
kuvveti oluşturmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
0
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
14. Bir X maddesine ait direncin sıcaklığa bağlı değişim mot grafiği Şekil 1'deki gibidir. A Direnç (92) S Mıknatıs N Sıcaklık 5,3 jisi (Kelvin) Şekil 1 Şekil 2 5,3 kelvin sıcaklıkta X maddesi ile bir mıknatısın durumları Şekil 2'deki gibi olduğuna göre, 1. X maddesi süper iletken bir maddedir. II. X maddesinin 5,3 K sıcaklıkta elektrik akımına karşı direnci sıfırdır. f III. 5,3 K sıcaklıkta X maddesi mıknatısa karşı itme kuvveti oluşturmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 0 E) I, II ve III
12. Süper iletkenlik, sıcaklık belli bir değerin altına düş-
tüğünde malzemenin direncinin sıfıra düşmesidir.
Bakır ve gümüş gibi sıradan bir iletkenin direnci,
sıcaklığı düştükçe azalır. Fakat sıcaklığın mutlak sı-
fıra yaklaştığı durumlarda bile direnç sıfıra düşmez.
Süper iletken malzemelerde ise sıcaklık belirli bir
değerin altına düştüğünde malzeme süper iletken
duruma geçer.
Buna göre süper iletken maddeler ile ilgili olarak;
1. Süper iletkenlerden yapılmış bir telde oluşturu-
lan elektrik akımı, herhangi bir güç kaynağına
gerek duymadan iletken boyunca yayılır.
II. Her metal süper iletken hale geçmez.
III. Süper iletken olabilen maddeler ancak belli bir
sıcaklığın altında süper iletkenlik gösterebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Süper İletkenler
12. Süper iletkenlik, sıcaklık belli bir değerin altına düş- tüğünde malzemenin direncinin sıfıra düşmesidir. Bakır ve gümüş gibi sıradan bir iletkenin direnci, sıcaklığı düştükçe azalır. Fakat sıcaklığın mutlak sı- fıra yaklaştığı durumlarda bile direnç sıfıra düşmez. Süper iletken malzemelerde ise sıcaklık belirli bir değerin altına düştüğünde malzeme süper iletken duruma geçer. Buna göre süper iletken maddeler ile ilgili olarak; 1. Süper iletkenlerden yapılmış bir telde oluşturu- lan elektrik akımı, herhangi bir güç kaynağına gerek duymadan iletken boyunca yayılır. II. Her metal süper iletken hale geçmez. III. Süper iletken olabilen maddeler ancak belli bir sıcaklığın altında süper iletkenlik gösterebilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III D) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
B
na ac
rse soruyu doğru cevapte
sorulduğu Rana, ad
rds fotosenter
mdaki hizinin artma
praklardaki etoma açdığının artm
Yapraklarda terleme hizinin artmas
ücrelerde protein sentezinim
Havadaki rüzgarın şiddetinin artma
B
AYT / Fen Bilimleri
Bir X maddesine ait direncin sıcaklığa bağlı değişim
grafiği Şekil 1'deki gibidir.
4 Direnç (2)
S
N
X
Sıcaklık
(5,3
(Kelvin)
Şekil 1
Şekil 2
5,3 kelvin sıcaklıkta X maddesi ile bir mıknatısın
durumları Şekil 2'deki gibi olduğuna göre,
maddesi süper iletken bir maddedir.
II.X maddesinin 5,3 K sıcaklıkta elektrik akımına karşı
direnci sıfırdır.
III. 5,3 K sıcaklıkta X maddesi mıknatısa karşı itme
kuvveti oluşturmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cve ll
A) Yalnız
B) Yalniz II
D) II ve
Mıknatıs
E) I, II ve III
Palme Yayınevi
Fizik
Süper İletkenler
B na ac rse soruyu doğru cevapte sorulduğu Rana, ad rds fotosenter mdaki hizinin artma praklardaki etoma açdığının artm Yapraklarda terleme hizinin artmas ücrelerde protein sentezinim Havadaki rüzgarın şiddetinin artma B AYT / Fen Bilimleri Bir X maddesine ait direncin sıcaklığa bağlı değişim grafiği Şekil 1'deki gibidir. 4 Direnç (2) S N X Sıcaklık (5,3 (Kelvin) Şekil 1 Şekil 2 5,3 kelvin sıcaklıkta X maddesi ile bir mıknatısın durumları Şekil 2'deki gibi olduğuna göre, maddesi süper iletken bir maddedir. II.X maddesinin 5,3 K sıcaklıkta elektrik akımına karşı direnci sıfırdır. III. 5,3 K sıcaklıkta X maddesi mıknatısa karşı itme kuvveti oluşturmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? Cve ll A) Yalnız B) Yalniz II D) II ve Mıknatıs E) I, II ve III Palme Yayınevi
14. Fizik dersinde süper iletkenlerin özelliklerini anlatan
öğretmen tahtaya şekildeki gibi bazı iletken maddeler
ve kritik sıcaklıklarının tablosunu çizmiştir.
İletken Maddeler Kritik Sıcaklık (K)
Ga
1,08
AI
1,2
NbTi
10
Nb3Sn
18
Sadece bu tabloya bakılarak;
I. Süper iletken maddeler, maddenin elektrik direncinin
kritik sıcaklık altında tamamen ortadan kalkmasıyla
oluşur.
II. Kritik sıcaklık iletkenler için ayırt edici bir özelliktir.
III. Bileşiklerin kritik sıcaklığı elementlerinkinden bü-
yüktür.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
C) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
14. Fizik dersinde süper iletkenlerin özelliklerini anlatan öğretmen tahtaya şekildeki gibi bazı iletken maddeler ve kritik sıcaklıklarının tablosunu çizmiştir. İletken Maddeler Kritik Sıcaklık (K) Ga 1,08 AI 1,2 NbTi 10 Nb3Sn 18 Sadece bu tabloya bakılarak; I. Süper iletken maddeler, maddenin elektrik direncinin kritik sıcaklık altında tamamen ortadan kalkmasıyla oluşur. II. Kritik sıcaklık iletkenler için ayırt edici bir özelliktir. III. Bileşiklerin kritik sıcaklığı elementlerinkinden bü- yüktür. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? C) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III
12. Oda sıcaklığında iyi bir iletken olan bakır, altın gümüş
gibi metaller soğutulduklarında süper iletkenlik göster-
mezken; düşük sıcaklıklarda süper iletken olan kalay
kurşun, çinko gibi metaller oda sıcaklığında elektriği iyi
iletmezler.
Buna göre, gümüş ve kalayın özdirençlerinin sıcaklı-
ğa bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) ▲ Özdirenç
B) + Özdirenç
Gümüş
Kalay
Gümüş
0
Sıcaklık (K)
C) ► Özdirenç
Kalay
0
Kalay
Sıcaklık (K)
Gümüş
D) + Özdirenç
Kalay
Sıcaklık (K)
E) + Özdirenç
0
Kalay Gümüş
UCH10
Gümüş
Sıcaklık (K)
Fizik
Süper İletkenler
12. Oda sıcaklığında iyi bir iletken olan bakır, altın gümüş gibi metaller soğutulduklarında süper iletkenlik göster- mezken; düşük sıcaklıklarda süper iletken olan kalay kurşun, çinko gibi metaller oda sıcaklığında elektriği iyi iletmezler. Buna göre, gümüş ve kalayın özdirençlerinin sıcaklı- ğa bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) ▲ Özdirenç B) + Özdirenç Gümüş Kalay Gümüş 0 Sıcaklık (K) C) ► Özdirenç Kalay 0 Kalay Sıcaklık (K) Gümüş D) + Özdirenç Kalay Sıcaklık (K) E) + Özdirenç 0 Kalay Gümüş UCH10 Gümüş Sıcaklık (K)
1. Süper iletken maddeler için verilen;
I. Manyetik alan içinde bir itme kuvveti oluştururlar.
II. Enerjinin taşınmasında tasarruf sağlarlar.
III. Kritik sıcaklıkta sıfır direnç gösterirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
E) I, II ve III
D) Yalnız I
C) II ve III
I
I
Fizik
Süper İletkenler
1. Süper iletken maddeler için verilen; I. Manyetik alan içinde bir itme kuvveti oluştururlar. II. Enerjinin taşınmasında tasarruf sağlarlar. III. Kritik sıcaklıkta sıfır direnç gösterirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve III E) I, II ve III D) Yalnız I C) II ve III I I
5. Şekilde yüksek hızlı MAGLEV treni gösterilmiştir.
Maglev treni
Fizik bilimi, çalışma konularına göre alt dallara ayrılmıştır.
Buna göre, MAGLEV trenlerinin üretim aşamasında;
1.
I. elektromanyetizma,
II. katı hâl fiziği,
III. mekanik
alt dallarının hangilerinden faydalanılmıştır?
A) Yalnız !
B) I ve 11
C) I ve II
D. I ve III
E) I, II ve III
28
Fizik
Süper İletkenler
5. Şekilde yüksek hızlı MAGLEV treni gösterilmiştir. Maglev treni Fizik bilimi, çalışma konularına göre alt dallara ayrılmıştır. Buna göre, MAGLEV trenlerinin üretim aşamasında; 1. I. elektromanyetizma, II. katı hâl fiziği, III. mekanik alt dallarının hangilerinden faydalanılmıştır? A) Yalnız ! B) I ve 11 C) I ve II D. I ve III E) I, II ve III 28
97.
Süper iletken teknolojisi; elektrik akımının taşın-
masında, depolanmasında ve haberleşmede çok
önemli yer tutar.
Buna göre;
1. Elektrik akımına karşı oluşan direnç; kritik bir si-
caklık değerinde sıfırlanır.
II.) Manyetik alanı madde içine çeker.
III. Enerji taşınımında tasarruf sağlar.
ifadelerinden hangileri süper iletkenlerin özellik-
lerindendir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
c) I ve II
D)) I ve III
E)
1, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
97. Süper iletken teknolojisi; elektrik akımının taşın- masında, depolanmasında ve haberleşmede çok önemli yer tutar. Buna göre; 1. Elektrik akımına karşı oluşan direnç; kritik bir si- caklık değerinde sıfırlanır. II.) Manyetik alanı madde içine çeker. III. Enerji taşınımında tasarruf sağlar. ifadelerinden hangileri süper iletkenlerin özellik- lerindendir? A) Yalnız! B) Yalnız II c) I ve II D)) I ve III E) 1, II ve III
A
A
7. Süper iletkenlik, süper iletken adı verilen madde-
lerin karakteristik bir kritik sıcaklığın (T) altında
derecelere soğutulmasıyla ortaya çıkan, maddenin
elektriksel direncinin sıfır olması ve manyetik deği-
şim alanlarının ortadan kalkması şeklinde görülen
bir özelliktir. 8 Nisan 1911 tarihinde Hollandalı fi-
zikçi Heike Kamerlingh Onnes tarafından keşfedil-
miştir. Sıcaklığı düşürülen metal bir iletken sıcaklık
düşüşüyle orantılı olarak elektriksel direncini kay-
betmeye başlar. Bakır ve gümüş gibi sıradan ilet-
kenlerde bu özellik saf olmama ve başka bozukluk-
lar sebebiyle sınırlıdır, mutlak sıfıra yakınken bile
bir miktar direnç gösterirler. Süper iletkenlerde ise
maddenin sıcaklığı kritik sıcaklığının altına indiğin-
de direnci sıfır olur. Süper iletken telden yapılmış
bir halkadan geçen elektrik akımı, güç kaynağına
ihtiyaç duymadan sürekli akıma devam edebilir.
Buna göre süper iletkenler için,
1. Kritik sıcaklık değeri maddeler için ayırtedici bir
değerdir.
Süper iletken maddeler (diyamanyetik özellik
göstermektedir
paalosyetik
W. . Her çeşit iletken süper iletken özellik gösterebilir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve tit
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
A A 7. Süper iletkenlik, süper iletken adı verilen madde- lerin karakteristik bir kritik sıcaklığın (T) altında derecelere soğutulmasıyla ortaya çıkan, maddenin elektriksel direncinin sıfır olması ve manyetik deği- şim alanlarının ortadan kalkması şeklinde görülen bir özelliktir. 8 Nisan 1911 tarihinde Hollandalı fi- zikçi Heike Kamerlingh Onnes tarafından keşfedil- miştir. Sıcaklığı düşürülen metal bir iletken sıcaklık düşüşüyle orantılı olarak elektriksel direncini kay- betmeye başlar. Bakır ve gümüş gibi sıradan ilet- kenlerde bu özellik saf olmama ve başka bozukluk- lar sebebiyle sınırlıdır, mutlak sıfıra yakınken bile bir miktar direnç gösterirler. Süper iletkenlerde ise maddenin sıcaklığı kritik sıcaklığının altına indiğin- de direnci sıfır olur. Süper iletken telden yapılmış bir halkadan geçen elektrik akımı, güç kaynağına ihtiyaç duymadan sürekli akıma devam edebilir. Buna göre süper iletkenler için, 1. Kritik sıcaklık değeri maddeler için ayırtedici bir değerdir. Süper iletken maddeler (diyamanyetik özellik göstermektedir paalosyetik W. . Her çeşit iletken süper iletken özellik gösterebilir. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Il ve tit E) I, II ve III
12. Bir malzemenin elektriksel olarak direncinin sıfırlanma-
si için,
1. 273 kelvin sıcaklık değerinden fazla ısıtılmalıdır.
MAESTRO
II. Sıcaklığı süper iletkenlik kazanacağı kritik sıcaklığa dü-
şürülmelidir.
III. Yarı iletkene dönüştürülmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) 1 ya da 111
E) Il ya da III
Fizik
Süper İletkenler
12. Bir malzemenin elektriksel olarak direncinin sıfırlanma- si için, 1. 273 kelvin sıcaklık değerinden fazla ısıtılmalıdır. MAESTRO II. Sıcaklığı süper iletkenlik kazanacağı kritik sıcaklığa dü- şürülmelidir. III. Yarı iletkene dönüştürülmelidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) 1 ya da 111 E) Il ya da III
12. Bir malzemenin elektriksel olarak direncinin sıfırlanma-
rencinin
si icin,
I. 273 kelvin sıcaklık değerinden fazla ısıtılmalıdır.
MAESTRO
II. Sıcaklığı süper iletkenlik kazanacağı kritik sıcaklığa dü-
şürülmelidir.
U. Yarı iletkene dönüştürülmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ya da III
E) Il ya da III
AYT DE
Fizik
Süper İletkenler
12. Bir malzemenin elektriksel olarak direncinin sıfırlanma- rencinin si icin, I. 273 kelvin sıcaklık değerinden fazla ısıtılmalıdır. MAESTRO II. Sıcaklığı süper iletkenlik kazanacağı kritik sıcaklığa dü- şürülmelidir. U. Yarı iletkene dönüştürülmelidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B Yalnız II C) Yalnız III D) I ya da III E) Il ya da III AYT DE
AYT
12. Bir süperiletkenin direncinin sıcaklığa bağlı değişimini
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A) A Direnç (22)
B) Direnç (12)
1
Sıcaklık (K)
Sıcaklık (K)
C) Direnç (92)
D) Direnç (92)
Sıcaklık (K)
Sıcaklık (K)
E) Direnç (12)
Sıcaklık (K)
Fizik
Süper İletkenler
AYT 12. Bir süperiletkenin direncinin sıcaklığa bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) A Direnç (22) B) Direnç (12) 1 Sıcaklık (K) Sıcaklık (K) C) Direnç (92) D) Direnç (92) Sıcaklık (K) Sıcaklık (K) E) Direnç (12) Sıcaklık (K)
Dış manyetik alanın süperiletken madde tarafından
dışlanması Meissner olayı olarak bilinmektedir. Bu dışlama
dış manyetik alan çizgilerini süperiletkenin yüzeyinde
birbirine daha yakın hale getirerek süper iletken maddeden
uzaklaştırır.
X ve Y maddelerinin dış manyetik alanla etkileşimi şekildeki
gibidir.
N
Y
X
S
Buna göre;
I. X normal iletkendir
.
II. X sicaklığı kritik sıcaklık değerinin üzerinde olan süper
iletkendir.
III. Y normal iletkendir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Süper İletkenler
Dış manyetik alanın süperiletken madde tarafından dışlanması Meissner olayı olarak bilinmektedir. Bu dışlama dış manyetik alan çizgilerini süperiletkenin yüzeyinde birbirine daha yakın hale getirerek süper iletken maddeden uzaklaştırır. X ve Y maddelerinin dış manyetik alanla etkileşimi şekildeki gibidir. N Y X S Buna göre; I. X normal iletkendir . II. X sicaklığı kritik sıcaklık değerinin üzerinde olan süper iletkendir. III. Y normal iletkendir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
Süper iletken malzemelerle ilgili,
1. Mükemmel bir diyamanyetiktir.
(II.) Süper iletkenlik kazanma sıcakhkları maddenin
cinsine bağlıdır.
II
. Malzeme kuantum özellik gösterir.
endemik
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
D) I ve II
B) Yalnız TI C) I ve II
Ethvertit
Fizik
Süper İletkenler
Süper iletken malzemelerle ilgili, 1. Mükemmel bir diyamanyetiktir. (II.) Süper iletkenlik kazanma sıcakhkları maddenin cinsine bağlıdır. II . Malzeme kuantum özellik gösterir. endemik yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 D) I ve II B) Yalnız TI C) I ve II Ethvertit
1