Süper İletkenler Soruları

Deneme - 4
7. İnternet ve haberleşme teknolojilerinde iletişim hızının
artmasında fiber optik kablo teknolojisinin önemli bir
payı vardır. Fiber optik iletim özelliğinin doğada da
örnekleri vardır. Örneğin kutup ayılarının kürklerindeki
beyaz tüyler fiber optik kablo özelliği gösterir ve ışık
enerjisi bu özellik sayesinde derinin altına kadar
iletilebilir.
D
Buna göre, fiber optik kablo teknolojisi ışığın
1. doğrusal yollarla yayılma,
II. kırılma, +
III. tam yansıma +
özelliklerinden hangisinin bir uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da III
C) Yalnız III
El ya da III
Fizik
Süper İletkenler
Deneme - 4 7. İnternet ve haberleşme teknolojilerinde iletişim hızının artmasında fiber optik kablo teknolojisinin önemli bir payı vardır. Fiber optik iletim özelliğinin doğada da örnekleri vardır. Örneğin kutup ayılarının kürklerindeki beyaz tüyler fiber optik kablo özelliği gösterir ve ışık enerjisi bu özellik sayesinde derinin altına kadar iletilebilir. D Buna göre, fiber optik kablo teknolojisi ışığın 1. doğrusal yollarla yayılma, II. kırılma, + III. tam yansıma + özelliklerinden hangisinin bir uygulamasıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da III C) Yalnız III El ya da III
4.
1. Plazma fiziği
II. Bilişim teknolojisi
III. Nanoteknoloji
CERN'de yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar yuka
verilen hangi branşlardaki çalışmaların yapılmasında etki
muştur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve lil
C) I ve li
Fizik
Süper İletkenler
4. 1. Plazma fiziği II. Bilişim teknolojisi III. Nanoteknoloji CERN'de yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar yuka verilen hangi branşlardaki çalışmaların yapılmasında etki muştur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve lil C) I ve li
14. Maddelerin belirli sıcaklık değerlerinde elektrik
alimına karşı direnç göstermemesine süper iletkenlik
denr.
Buha/göre,
Bütün maddeler süper iletkenlik özelliği
gösterebilir.
II. Bir maddenin süper iletkenlik özelliği
gösterebilmesi için bazı koşulların oluşturulması
gerekir.
III. Süper iletken maddelerde fiziksel anlamda
herhangi bir iş yapılmadan enerji elde edilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E), II ve III
C) Yalnız III
Şekildeki id
bulunmakta
getirilip sab
Buna göre
I. Kapta
II. He ga
III. He ga
yargılarınd
(He gazı siv
A) Yalnız I
Fizik
Süper İletkenler
14. Maddelerin belirli sıcaklık değerlerinde elektrik alimına karşı direnç göstermemesine süper iletkenlik denr. Buha/göre, Bütün maddeler süper iletkenlik özelliği gösterebilir. II. Bir maddenin süper iletkenlik özelliği gösterebilmesi için bazı koşulların oluşturulması gerekir. III. Süper iletken maddelerde fiziksel anlamda herhangi bir iş yapılmadan enerji elde edilebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E), II ve III C) Yalnız III Şekildeki id bulunmakta getirilip sab Buna göre I. Kapta II. He ga III. He ga yargılarınd (He gazı siv A) Yalnız I
35. Süper iletken malzemeler ile ilgili,
1. Metaller belli bir sıcaklığın altına düşürüldü-
ğünde madde süper iletken haline gelir.
II. Normalde iletken olan maddeler süper iletken
hale getirilir.
III. Süper iletken haline gelmiş olan malzemeler
akıma karşı direnç göstermez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Süper İletkenler
35. Süper iletken malzemeler ile ilgili, 1. Metaller belli bir sıcaklığın altına düşürüldü- ğünde madde süper iletken haline gelir. II. Normalde iletken olan maddeler süper iletken hale getirilir. III. Süper iletken haline gelmiş olan malzemeler akıma karşı direnç göstermez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
II ve III
5. Süper iletkenlerle ilgili,
Kritik sıcaklık değerinde iletkenin direnci sıfır olur.
II. Maglev trenlerinde süper iletkenler kullanılarak sürtün-
meye harcanan enerji azaltılır.
Kritik sıcaklığın altında manyetik alan çizgilerini dışarı
iter.
C) I ve III
E) I, II ve III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
'A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Fizik
Süper İletkenler
II ve III 5. Süper iletkenlerle ilgili, Kritik sıcaklık değerinde iletkenin direnci sıfır olur. II. Maglev trenlerinde süper iletkenler kullanılarak sürtün- meye harcanan enerji azaltılır. Kritik sıcaklığın altında manyetik alan çizgilerini dışarı iter. C) I ve III E) I, II ve III ifadelerinden hangileri doğrudur? 'A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III
14 Modern fiziğin teknolojideki uygulama alanlarına verilen
örneklerden bazıları aşağıdaki gibidir.
I. MR cihazı
II. Maglev trenleri
III. Termal kamera
IV. LCD televizyonlar
Bu örneklerin hangilerinde maddelerin süper iletkenlik
özelliğinden yararlanılmıştır?
A) I ve II
C), II ve IV
B) III ve IV
D) I ve IV
E) Yalnız II
UcDört
Fizik
Süper İletkenler
14 Modern fiziğin teknolojideki uygulama alanlarına verilen örneklerden bazıları aşağıdaki gibidir. I. MR cihazı II. Maglev trenleri III. Termal kamera IV. LCD televizyonlar Bu örneklerin hangilerinde maddelerin süper iletkenlik özelliğinden yararlanılmıştır? A) I ve II C), II ve IV B) III ve IV D) I ve IV E) Yalnız II UcDört
gili 40 soru vardır.
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
BOS
iv-
Süper iletkenler ile ilgili,
I. Kullanılan yapılarda ısınma sorunu yapmaz.
L. Verilen elektriği enerji kaybı olmadan iletirler.
Tüm elementler düşük sıcaklıkta süper iletken olabi-
lirler.
verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız H
C) Ive l
D) I ve III
E) I, II ve III
J
s
Fizik
Süper İletkenler
gili 40 soru vardır. esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. BOS iv- Süper iletkenler ile ilgili, I. Kullanılan yapılarda ısınma sorunu yapmaz. L. Verilen elektriği enerji kaybı olmadan iletirler. Tüm elementler düşük sıcaklıkta süper iletken olabi- lirler. verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız B) Yalnız H C) Ive l D) I ve III E) I, II ve III J s
4.
Süper iletkenler ile ilgili,
I. Belirli bir sıcaklığın altındayken akıma direnç göster-
mezler.
II. Diamanyetik özellik gösterirler.
III. Elektrik enerjisinin taşınması sırasında tasarruf sağlar-
lar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Diňor sayfaya geciniz
Fizik
Süper İletkenler
4. Süper iletkenler ile ilgili, I. Belirli bir sıcaklığın altındayken akıma direnç göster- mezler. II. Diamanyetik özellik gösterirler. III. Elektrik enerjisinin taşınması sırasında tasarruf sağlar- lar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Diňor sayfaya geciniz
1
"₁
2,6
r.
Å
ilgili,
nıksız
eden
2
alışkanlıkları
değiştirilmesi
teknolojik
sistemlerin
kullanılması
Sebzeleri ve,
Sensörlü
Şebekelerde
meyveleri
musluklar
yaşanan
musluk altında
kullanmak
su kaçağı
sorunlarını
A
yıkamak yerine
su dolu bir
kapta yıkamak
gidermek
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri için verilen
öneriler su tasarrufu sağlar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve HI
D) II ve III
E), II ve III
14. Maddenin plazma hâliyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yoğunluğu katı ve sivi hâline kıyasla düşüktür
B) Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin
serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
C) Manyetik alanda yerlerinde tutulamaz.
D) Elektriği iyi iletir.
E) Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. ✔
Diğer sayfaya ge
A
MAS
92
37
Öneri:
●
Öneri:
Öneri:
Fizik
Süper İletkenler
1 "₁ 2,6 r. Å ilgili, nıksız eden 2 alışkanlıkları değiştirilmesi teknolojik sistemlerin kullanılması Sebzeleri ve, Sensörlü Şebekelerde meyveleri musluklar yaşanan musluk altında kullanmak su kaçağı sorunlarını A yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkamak gidermek Yukarıdaki çalışmalardan hangileri için verilen öneriler su tasarrufu sağlar? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve HI D) II ve III E), II ve III 14. Maddenin plazma hâliyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yoğunluğu katı ve sivi hâline kıyasla düşüktür B) Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. C) Manyetik alanda yerlerinde tutulamaz. D) Elektriği iyi iletir. E) Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. ✔ Diğer sayfaya ge A MAS 92 37 Öneri: ● Öneri: Öneri:
4.
Süper iletkenler ile ilgili,
I. Belirli bir sıcaklığın altındayken akıma direnç göster-
mezler.
II. Diamanyetik özellik gösterirler.
III. Elektrik enerjisinin taşınması sırasında tasarruf sağlar-
lar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Lve TT
D) II ve Ilt
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
4. Süper iletkenler ile ilgili, I. Belirli bir sıcaklığın altındayken akıma direnç göster- mezler. II. Diamanyetik özellik gösterirler. III. Elektrik enerjisinin taşınması sırasında tasarruf sağlar- lar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Lve TT D) II ve Ilt E) I, II ve III
ara-
III
amonen hvelioned
6. Süper iletkenler ile ilgili
U
I. Malzemeler süper iletken olabilmesi için belli
bir sıcaklığın altında olmalı
II. Süper iletken malzemelerin içinde manyetik
alan bulunmaz.
III. Süper iletkenler elektrik akımına karşı direnç
COFFMA
göstermez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
F
Fizik
Süper İletkenler
ara- III amonen hvelioned 6. Süper iletkenler ile ilgili U I. Malzemeler süper iletken olabilmesi için belli bir sıcaklığın altında olmalı II. Süper iletken malzemelerin içinde manyetik alan bulunmaz. III. Süper iletkenler elektrik akımına karşı direnç COFFMA göstermez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III F
11. Süper iletkenlerle ilgili,
1. Kritik sıcaklığın altında elektrik akımına karşı hiç
direnç göstermezler.
II.
Kritik sıcaklığın altında manyetik alanı iterler.
III. Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D), I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
11. Süper iletkenlerle ilgili, 1. Kritik sıcaklığın altında elektrik akımına karşı hiç direnç göstermezler. II. Kritik sıcaklığın altında manyetik alanı iterler. III. Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D), I ve III E) I, II ve III
Deneme -
5.
7.
Kritik sıcaklığa düşürülen bazı elementler elektrik akımına karşı
neredeyse hiç direnç göstermezler. Aynı zamanda manyetik
alanı da geçirmedikleri için havada asılı kalabilirler. Bu özelliğe
Meisner Etkisi (levitation) de denir.
Buna göre;
I. manyetik Rezonans (MR) cihazı,
maglev tren,
III. parçacık hızlandırıcıları
aletlerinin hangilerinde süper iletkenler kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
AYT/
De
as
Fizik
Süper İletkenler
Deneme - 5. 7. Kritik sıcaklığa düşürülen bazı elementler elektrik akımına karşı neredeyse hiç direnç göstermezler. Aynı zamanda manyetik alanı da geçirmedikleri için havada asılı kalabilirler. Bu özelliğe Meisner Etkisi (levitation) de denir. Buna göre; I. manyetik Rezonans (MR) cihazı, maglev tren, III. parçacık hızlandırıcıları aletlerinin hangilerinde süper iletkenler kullanılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III AYT/ De as
12. Modern fizikteki gelişmeler birçok teknolojik cihazın
geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bunlardan biri de
ne hızlı ulaşımı sağlayan maglev trenleridir. Maglev
trenlerinde vagonların yerden teması kesilir ve tren
adeta uçar gibi giderek yol alır.
Buna göre, maglev tren teknolojisini mümkün kılan
en önemli gelişme aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) Nanoteknoloji
B) Yarı iletken teknolojisi
C) LCD ve LED teknolojileri
D) Laser ışınları
E) Süper iletkenler
33
Fizik
Süper İletkenler
12. Modern fizikteki gelişmeler birçok teknolojik cihazın geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bunlardan biri de ne hızlı ulaşımı sağlayan maglev trenleridir. Maglev trenlerinde vagonların yerden teması kesilir ve tren adeta uçar gibi giderek yol alır. Buna göre, maglev tren teknolojisini mümkün kılan en önemli gelişme aşağıda verilenlerden hangisidir? A) Nanoteknoloji B) Yarı iletken teknolojisi C) LCD ve LED teknolojileri D) Laser ışınları E) Süper iletkenler 33
Bir süper iletken tel, üzerinden geçen akıma direnç
göstermez. Şekildeki tel süper iletken bir maddeden
yapılmıştır ve sıcaklığı iletkenin kritik sıcaklığından
küçüktür.
Buna göre,
1. Telin ucundan bir parça kesmek
II. Telin sıcaklığını arttırmak
III. Teli güçlü bir manyetik alan içerisine yerleştir-
mek
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında
tel süper iletkenlik özelliğini kaybedebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız li!
C) ! ve !!
D) II ve !!!
E) I, II ve III
Fizik
Süper İletkenler
Bir süper iletken tel, üzerinden geçen akıma direnç göstermez. Şekildeki tel süper iletken bir maddeden yapılmıştır ve sıcaklığı iletkenin kritik sıcaklığından küçüktür. Buna göre, 1. Telin ucundan bir parça kesmek II. Telin sıcaklığını arttırmak III. Teli güçlü bir manyetik alan içerisine yerleştir- mek işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında tel süper iletkenlik özelliğini kaybedebilir? A) Yalnız I B) Yalnız li! C) ! ve !! D) II ve !!! E) I, II ve III
23
Işık kaynağı metal levhaya elektron göndermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) (Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) ve III
E) I, II ve III
10. Süper iletken olan X maddesine ait direnç-sıcaklık grafiği
şekildeki gibidir.
Derinç (22)
Sıcaklık (K)
0
T
Buna göre,
I. X maddesi demir olabilir.
II. 0-T sıcaklığı arasında X maddesinin içine manyetik
alan nüfus edemez.
maddesi T sıcaklığının üstünde süper iletkendir.
C)Yalniz III
E) ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
D) I vel
BJK
1903
Fizik
Süper İletkenler
23 Işık kaynağı metal levhaya elektron göndermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) (Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) ve III E) I, II ve III 10. Süper iletken olan X maddesine ait direnç-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Derinç (22) Sıcaklık (K) 0 T Buna göre, I. X maddesi demir olabilir. II. 0-T sıcaklığı arasında X maddesinin içine manyetik alan nüfus edemez. maddesi T sıcaklığının üstünde süper iletkendir. C)Yalniz III E) ve III Diğer Sayfaya Geçiniz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız L B) Yalnız II D) I vel BJK 1903