Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Soruları

X
00:59
29.
Konum
şekildeki gibi olan K ve L
araçları ile ilgili;
-
zaman grafikleri Konum
A) Yalnız I
D) II ve III
K
2t
B) Yalnız II
I. İlk hızları,
II. (0-t) zaman aralığındaki yer değiştirmeleri,
III. (0-t) zaman aralığındaki ortalama hızları,
☎I
niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirinden
farklıdır?
R
Zaman
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
X 00:59 29. Konum şekildeki gibi olan K ve L araçları ile ilgili; - zaman grafikleri Konum A) Yalnız I D) II ve III K 2t B) Yalnız II I. İlk hızları, II. (0-t) zaman aralığındaki yer değiştirmeleri, III. (0-t) zaman aralığındaki ortalama hızları, ☎I niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır? R Zaman E) I, II ve III C) Yalnız III
X
00:02
38.
Yatay bir yolda durmakta
iken sabit bir ivmeyle
V2V
KX L
harekete geçen araç yolun K noktasından V, L'den
2V ve M'den 3V hızıyla geçiyor. K ve L noktaları
arasındaki uzaklık x ise, LM arasındaki uzaklık
kaç x'dir?
3
A) 2/20 B) / C) 3 D) 5
Çözümü nasıl buldun?
58
Q3V
M
E) 50
41.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
X 00:02 38. Yatay bir yolda durmakta iken sabit bir ivmeyle V2V KX L harekete geçen araç yolun K noktasından V, L'den 2V ve M'den 3V hızıyla geçiyor. K ve L noktaları arasındaki uzaklık x ise, LM arasındaki uzaklık kaç x'dir? 3 A) 2/20 B) / C) 3 D) 5 Çözümü nasıl buldun? 58 Q3V M E) 50 41.
X
00:59
29.
Konum
şekildeki gibi olan K ve L
araçları ile ilgili;
-
zaman grafikleri Konum
A) Yalnız I
D) II ve III
K
2t
B) Yalnız II
I. İlk hızları,
II. (0-t) zaman aralığındaki yer değiştirmeleri,
III. (0-t) zaman aralığındaki ortalama hızları,
☎I
niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirinden
farklıdır?
R
Zaman
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
X 00:59 29. Konum şekildeki gibi olan K ve L araçları ile ilgili; - zaman grafikleri Konum A) Yalnız I D) II ve III K 2t B) Yalnız II I. İlk hızları, II. (0-t) zaman aralığındaki yer değiştirmeleri, III. (0-t) zaman aralığındaki ortalama hızları, ☎I niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır? R Zaman E) I, II ve III C) Yalnız III
×
23:52
22. Aynı
doğrusal yörüngede Hız
aynı anda harekete geçen K
ve L araçlarına ait hız
zaman grafiği şekildeki
gibidir. t = 0 anında L aracı
K'nın önünde olduğuna göre;
yargılarından hangileri doğrudur?
1. K aracının ivmesi L'nin iki katıdır.
II. anında araçlar yan yana olabilir.
III. Hareket süresince K aracı sürekli L aracına
yaklaşır.
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
Zaman
tpa
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
× 23:52 22. Aynı doğrusal yörüngede Hız aynı anda harekete geçen K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. t = 0 anında L aracı K'nın önünde olduğuna göre; yargılarından hangileri doğrudur? 1. K aracının ivmesi L'nin iki katıdır. II. anında araçlar yan yana olabilir. III. Hareket süresince K aracı sürekli L aracına yaklaşır. A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II Zaman tpa E) II ve III C) I ve II
1.
B
FEN BİLİMLERİ TEST
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (6-14), Biyoloji (15-20) alanlarına
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına i
jume
TYT
Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden X, Y ve Z
otomobillerinden X ve Y'nin hız-zaman, Z'nin ise
konum-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
t Zaman
otomobilinin
hız-zaman grafiği
(A) Yalnız X
B
D) Y ve Z
Konum
0
t
Z otomobilinin
konum-zaman grafiği
t
Y otomobilinin
hız-zaman grafiği
Zaman
Sab
B) X ve Y
Buna göre, 0-t zaman aralığında X, Y ve Z
otomobillerinden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin
etkisi ile hareket etmiştir?
FreteD
C) X ve Z
Zaman
x u a
E) X, Y ve Z
3.
Aralanındaki kuş uçuşu mesafe 150 km olan A ve B
sehirleri arasındaki kara yolunun uzunluğu 300 km'dir.
Bir ö
gibid
1. C
11.
Bu
4.
ya
ka
A
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
1. B FEN BİLİMLERİ TEST 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (6-14), Biyoloji (15-20) alanlarına 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına i jume TYT Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden X, Y ve Z otomobillerinden X ve Y'nin hız-zaman, Z'nin ise konum-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. t Zaman otomobilinin hız-zaman grafiği (A) Yalnız X B D) Y ve Z Konum 0 t Z otomobilinin konum-zaman grafiği t Y otomobilinin hız-zaman grafiği Zaman Sab B) X ve Y Buna göre, 0-t zaman aralığında X, Y ve Z otomobillerinden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisi ile hareket etmiştir? FreteD C) X ve Z Zaman x u a E) X, Y ve Z 3. Aralanındaki kuş uçuşu mesafe 150 km olan A ve B sehirleri arasındaki kara yolunun uzunluğu 300 km'dir. Bir ö gibid 1. C 11. Bu 4. ya ka A
8.
4
hız (m/s)
2+
0
-▸ zaman (s)
6
R2
T
44
Doğrusal bir yörüngede hareket
eden bir cismin konumut, = 10
s anında x = +25 m'dir.
5
10
Buna göre, to = 0 anında konumu kaç metredir?
A) -5 B) (C) +5 D) 10 E) 30.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
8. 4 hız (m/s) 2+ 0 -▸ zaman (s) 6 R2 T 44 Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir cismin konumut, = 10 s anında x = +25 m'dir. 5 10 Buna göre, to = 0 anında konumu kaç metredir? A) -5 B) (C) +5 D) 10 E) 30.
10.
hız (m/s)
20
0
5
A) 4
10
za-
Düz bir yörüngede hareket
eden bir cismin hız
man grafiği şekildeki gibi-
dir.
→→ zaman (s)
1
10 saniye sürede bu cismin ortalama sürati kaç m/s ol-
muştur?
B) 6 C) 8 D) 12 E) 18
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
10. hız (m/s) 20 0 5 A) 4 10 za- Düz bir yörüngede hareket eden bir cismin hız man grafiği şekildeki gibi- dir. →→ zaman (s) 1 10 saniye sürede bu cismin ortalama sürati kaç m/s ol- muştur? B) 6 C) 8 D) 12 E) 18
8.
Ağırlığı önemsiz dik üçgen şeklindeki levha, O nokta-
si etrafında serbestçe dönebilmektedir. A ve B cisimleri
üçgenin uçlarına takıldığında levhanın uzun kenarı yere
paralel olacak şekilde denge sağlanıyor.
A
53°
37
A cisminin kütlesi ma ve B cisminin kütlesi ma oldu-
A
må
ğuna göre, kaçtır?
MA
MB
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
8. Ağırlığı önemsiz dik üçgen şeklindeki levha, O nokta- si etrafında serbestçe dönebilmektedir. A ve B cisimleri üçgenin uçlarına takıldığında levhanın uzun kenarı yere paralel olacak şekilde denge sağlanıyor. A 53° 37 A cisminin kütlesi ma ve B cisminin kütlesi ma oldu- A må ğuna göre, kaçtır? MA MB
11.
II. Birim zamanda alınan yol
III. Birim zamandaki hız değişimi
Birim zamandaki yer değiştirme
Yukarıdaki I, II, III ifadeleri; sürat ivme ve hız kavram-
lanna ait tanımlardır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde hangi eşleş-
tirme doğrudur?
Sürat
A)
B)
C)
D)
E)
11
||
1
Hız
J
||
|||
||
İvme
1
11
I
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
11. II. Birim zamanda alınan yol III. Birim zamandaki hız değişimi Birim zamandaki yer değiştirme Yukarıdaki I, II, III ifadeleri; sürat ivme ve hız kavram- lanna ait tanımlardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde hangi eşleş- tirme doğrudur? Sürat A) B) C) D) E) 11 || 1 Hız J || ||| || İvme 1 11 I
4.
Konum (m)
Zaman (s)
50
10
O
10
0
20
Düz bir yolda hareket eden hareketliye ait konumu-
nun zamanla değişimi şekildeki tabloda verilmiştir.
Buna göre hareketli için;
II.
1.
Konum (m)
Hız (m/s)
14
2
Zaman (s)
111.
lvme (m/s²)
2
2
18
4
10
7
DhxVC
Sınav Kodu
1YW6QCBQ9Z
2
22
6
Zaman (s)
Zaman (s).
grafiklerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III
6.
7.
8.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
4. Konum (m) Zaman (s) 50 10 O 10 0 20 Düz bir yolda hareket eden hareketliye ait konumu- nun zamanla değişimi şekildeki tabloda verilmiştir. Buna göre hareketli için; II. 1. Konum (m) Hız (m/s) 14 2 Zaman (s) 111. lvme (m/s²) 2 2 18 4 10 7 DhxVC Sınav Kodu 1YW6QCBQ9Z 2 22 6 Zaman (s) Zaman (s). grafiklerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III 6. 7. 8.
Fiziksel bir büyüklük olan ivme ile ilgili,
1. Net kuvvet ile doğru orantılıdı
II. Cismin hareketi yönündedir.
III. Hızın yönü ve büyüklüğü değişmiyorsa ivme sıfırdır.
a
TRI
3
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve II
D) II ve III
E), Ive III
C) Ive III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Fiziksel bir büyüklük olan ivme ile ilgili, 1. Net kuvvet ile doğru orantılıdı II. Cismin hareketi yönündedir. III. Hızın yönü ve büyüklüğü değişmiyorsa ivme sıfırdır. a TRI 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) ve II D) II ve III E), Ive III C) Ive III
2.
"412 = AX
Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir.
Surat = Alnon usl
K, L, M, N araçlarının konum - zaman grafikleri şekil-
deki gibidir.
zones
zomer
2x
X
Kafa Dengi)
0
-X
-2x
A konum
L
M
N
K
t
zaman
idig
Buna göre, (0-t) zaman aralığı için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) K'nin sürati, L'ninkinden büyüktür.
B) K ve M ters yönlerde hareket etmiştir.
C) L ve M'nin arasındaki uzaklık değişmemiştir.
D) M, N'den uzaklaşmıştır.
E) N sabit hızla hareket etmiştir.
92
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
2. "412 = AX Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Surat = Alnon usl K, L, M, N araçlarının konum - zaman grafikleri şekil- deki gibidir. zones zomer 2x X Kafa Dengi) 0 -X -2x A konum L M N K t zaman idig Buna göre, (0-t) zaman aralığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) K'nin sürati, L'ninkinden büyüktür. B) K ve M ters yönlerde hareket etmiştir. C) L ve M'nin arasındaki uzaklık değişmemiştir. D) M, N'den uzaklaşmıştır. E) N sabit hızla hareket etmiştir. 92
.
A)
-|~
w/N
A
B) 2/
5
F
C) //145
3
Bir araç doğrusal bir yolda durgun hâlden harekete
başlayarak düzgün olarak hızlanıyor. Aracın (0-2t)
zaman aralığında aldığı yolun uzunluğu x₁, (2t-3t)
zaman aralığında aldığı yolun uzunluğu x₂ dir.
Buna göre, oranı kaçtır?
X₁
X₂
C "t
#
Cs
D)
# 5 4 >>>
Alor
E) 2
Ta
0
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
. A) -|~ w/N A B) 2/ 5 F C) //145 3 Bir araç doğrusal bir yolda durgun hâlden harekete başlayarak düzgün olarak hızlanıyor. Aracın (0-2t) zaman aralığında aldığı yolun uzunluğu x₁, (2t-3t) zaman aralığında aldığı yolun uzunluğu x₂ dir. Buna göre, oranı kaçtır? X₁ X₂ C "t # Cs D) # 5 4 >>> Alor E) 2 Ta 0
it Hareket - 6
3.
A)
B)
1C2 C3B4
Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum-zaman
grafiği şekildeki gibidir. Aracın ivmesi a, ilk hızı v, dır.
konum (m)
E)
72
28
6
2446
0
Buna göre, a ile v, değerleri aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
a (m/s²)
Vo (m/s)
2
4
10
10
20
10
20
→→zaman (s)
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
it Hareket - 6 3. A) B) 1C2 C3B4 Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın ivmesi a, ilk hızı v, dır. konum (m) E) 72 28 6 2446 0 Buna göre, a ile v, değerleri aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? a (m/s²) Vo (m/s) 2 4 10 10 20 10 20 →→zaman (s)
8.
Bu araç 6. saniyede durduğuna göre, hareketi
boyunca aldığı yol kaç metredir?
A) 30
B) 40
C) 50
Durgun hâlden harekete başlayan bir aracın ivme-
zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
A) 3
2a
a
ivme
0
2t
X₁
X₂
B) 2
D) 60
C) 1
3t
Bu aracın (0-t) zaman aralığında aldığı yol x₁, (2t-3t)
zaman aralığında aldığı yol x₂ dir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
........
zaman
E) 70
D) //
od
E)
-|3
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
8. Bu araç 6. saniyede durduğuna göre, hareketi boyunca aldığı yol kaç metredir? A) 30 B) 40 C) 50 Durgun hâlden harekete başlayan bir aracın ivme- zaman grafiği aşağıdaki gibidir. A) 3 2a a ivme 0 2t X₁ X₂ B) 2 D) 60 C) 1 3t Bu aracın (0-t) zaman aralığında aldığı yol x₁, (2t-3t) zaman aralığında aldığı yol x₂ dir. Buna göre, oranı kaçtır? ........ zaman E) 70 D) // od E) -|3
İlk hızı 20 m/s olan bir araç doğrusal yolda hare-
ket ederken aniden frene basıyor ve düzgün olarak
yavaşlayarak 4 saniyede duruyor.
Bu aracın durma mesafesi kaç metredir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80
©
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
İlk hızı 20 m/s olan bir araç doğrusal yolda hare- ket ederken aniden frene basıyor ve düzgün olarak yavaşlayarak 4 saniyede duruyor. Bu aracın durma mesafesi kaç metredir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 ©