%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Soruları

3.
O noktasında durmakta olan bir araç sabit büyüklükteki
bir ivmeyle hızlanarak şekildeki yolu izliyor.
V=0
O
A) 1/1/2
L ve M noktalarındaki hız büyüklükleri sırasıyla v
ve 3v büyüklükte olduğuna göre, OL yolunu alma
süresi tol nin LM yolunu alma süresi tLM oranı
toL
tLM
kaçtır?
B) = 3
3v
C) -1/2 D) 1
M
E) 2
5.
1
1
1
1
I
1
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
3. O noktasında durmakta olan bir araç sabit büyüklükteki bir ivmeyle hızlanarak şekildeki yolu izliyor. V=0 O A) 1/1/2 L ve M noktalarındaki hız büyüklükleri sırasıyla v ve 3v büyüklükte olduğuna göre, OL yolunu alma süresi tol nin LM yolunu alma süresi tLM oranı toL tLM kaçtır? B) = 3 3v C) -1/2 D) 1 M E) 2 5. 1 1 1 1 I 1
S
A
M
A
L
4.
D)
+a
A) 5X
Doğrusal yolda hareket eden ve İvme zaman grafiği verilen
hareketlinin t anında hızı sıfır, 0-t aralığında yer değiştir-
mesi X dir.
14
0
-a
Azalır
Azalır
D) X
ivme
t 2t 3t
Değişmez
B) 4X
Azalır
4t
44 +x
Buna göre, hareketlinin 0-4t aralığında yerdeğiştirmesi
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiş-
tir?
34 +X
E) -X
Durmus
C) 2X
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
S A M A L 4. D) +a A) 5X Doğrusal yolda hareket eden ve İvme zaman grafiği verilen hareketlinin t anında hızı sıfır, 0-t aralığında yer değiştir- mesi X dir. 14 0 -a Azalır Azalır D) X ivme t 2t 3t Değişmez B) 4X Azalır 4t 44 +x Buna göre, hareketlinin 0-4t aralığında yerdeğiştirmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiş- tir? 34 +X E) -X Durmus C) 2X Diğer Sayfaya Geçiniz.
2.
Doğrusal bir yolda dengelenmemiş sabit büyüklükteki kuvvet-
lerin etkisinde hareket eden aracın konum - zaman grafiği K,
hız-zaman grafiği L'dir.
0
A)
B)
C)
D)
E)
I
K
1
11
|||
IV
V
IV
0
II
L
IV
V
||
0
V
Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri bu aracın K ve
L grafikleri olabilir?
0
III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
2. Doğrusal bir yolda dengelenmemiş sabit büyüklükteki kuvvet- lerin etkisinde hareket eden aracın konum - zaman grafiği K, hız-zaman grafiği L'dir. 0 A) B) C) D) E) I K 1 11 ||| IV V IV 0 II L IV V || 0 V Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri bu aracın K ve L grafikleri olabilir? 0 III
1.
KİNETİK ENERJİ
108 km/h
600m
Yatay yolda 108 km/h hizla hareket etmekte olan 1,2 ton küt-
leli araba, trafik ışığının kırmızı yandığını görerek trafik ışığına
600 km kala frene basıyor.
C) 600
Araba trafik ışığının yanında durduğuna göre, sürtünme
kuvveti kaç N'dır?
A) 200
B) 400
F
D) 900
26
E) 1200
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
1. KİNETİK ENERJİ 108 km/h 600m Yatay yolda 108 km/h hizla hareket etmekte olan 1,2 ton küt- leli araba, trafik ışığının kırmızı yandığını görerek trafik ışığına 600 km kala frene basıyor. C) 600 Araba trafik ışığının yanında durduğuna göre, sürtünme kuvveti kaç N'dır? A) 200 B) 400 F D) 900 26 E) 1200
E) 4√2
1.
hin
A) Ya
30
20
v
OR
2. t=0 anında x = 0 konumunda yan yana bulunan K
ve L araçları için hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.
-20
-30
Hız (0)
D) I, ve H
D) I ve II
AYDIN YAYINLARI
2t, 3t
B)
ve III
4t 5t
Buna göre,
1. L aracı sürekli yavaşlamaktadır.
Yalnız III
E) II ve I
II. t-2t aralığında K aracının konumu sürekli nega-
tif, konum değişimi pozitiftir.
III. 3t-4t aralığında L aracının konumu sürekli pozi-
tif, konum değişimi negatiftir.'
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
K
C) I ve Il
E) Il ve Il
→ Zaman (t)
6t
C) | Vell
40
Siste
dönd
1. X
II. Zr
III. Xin
yargılar
A) Yalniz
to A
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
E) 4√2 1. hin A) Ya 30 20 v OR 2. t=0 anında x = 0 konumunda yan yana bulunan K ve L araçları için hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. -20 -30 Hız (0) D) I, ve H D) I ve II AYDIN YAYINLARI 2t, 3t B) ve III 4t 5t Buna göre, 1. L aracı sürekli yavaşlamaktadır. Yalnız III E) II ve I II. t-2t aralığında K aracının konumu sürekli nega- tif, konum değişimi pozitiftir. III. 3t-4t aralığında L aracının konumu sürekli pozi- tif, konum değişimi negatiftir.' yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 K C) I ve Il E) Il ve Il → Zaman (t) 6t C) | Vell 40 Siste dönd 1. X II. Zr III. Xin yargılar A) Yalniz to A
Fen
B
1.
1. Bu testte sırasıyla,
Fizik
(1-14)
Kimya (15-27)
Biyoloji (28-40)
ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyin
Doğrusal bir yolda, durgun hâlden harekete başlayan K
aracının ivme -zaman grafiği şekildeki gibidir.
C
Ju
İvme
3a
2a
a
0
3ut²
2
t
2ut
7
2042
2
2
A) AX₁ = AX₂ = AX3
C) AX3> AX₂ > AX₁
FEN BİLİMLERİ TES
1
2t
201
2
94²
2
3
3ut²
3t
E) AX₂ > AX,> AX3
30+
K aracının 1, 2 ve 3 numaralı zaman aralıklarında yer
değiştirmeleri sırasıyla AX₁, AX, ve AX, büyüklü-
ğünde olduğuna göre, aralarındaki ilişki nedir?
A
→ Zaman
B) AX AX₂> AX3
>
D) AX₂ > AX3> AX₁
3.
¹3 a+ .+/3a+²
karekök & dakika-
2.
O noktasındaki menteşe yardımıyla düşey düzlemde dö-
nebilen türdeş kare levha ip yardımıyla eğik düzlem üze-
rinde sekildeki gibi dengededir.
K ve L cis
dengede
6.x=T.
B
Buna
V.K
L
HT.
pice
A)
A
sir
sa
G.ML
G. My
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Fen B 1. 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14) Kimya (15-27) Biyoloji (28-40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyin Doğrusal bir yolda, durgun hâlden harekete başlayan K aracının ivme -zaman grafiği şekildeki gibidir. C Ju İvme 3a 2a a 0 3ut² 2 t 2ut 7 2042 2 2 A) AX₁ = AX₂ = AX3 C) AX3> AX₂ > AX₁ FEN BİLİMLERİ TES 1 2t 201 2 94² 2 3 3ut² 3t E) AX₂ > AX,> AX3 30+ K aracının 1, 2 ve 3 numaralı zaman aralıklarında yer değiştirmeleri sırasıyla AX₁, AX, ve AX, büyüklü- ğünde olduğuna göre, aralarındaki ilişki nedir? A → Zaman B) AX AX₂> AX3 > D) AX₂ > AX3> AX₁ 3. ¹3 a+ .+/3a+² karekök & dakika- 2. O noktasındaki menteşe yardımıyla düşey düzlemde dö- nebilen türdeş kare levha ip yardımıyla eğik düzlem üze- rinde sekildeki gibi dengededir. K ve L cis dengede 6.x=T. B Buna V.K L HT. pice A) A sir sa G.ML G. My
2. Hava sürtünmesinin olduğu türdeş bir ortamda, bir cisim
serbest bırakılıyor
Buna göre, cisim limit hıza ulaştıktan sonra yere
doğru hareket ederken;
I. cismin bızı,
in arzı.
II. cisme etki eden sürtünme kuvveti,
III. cismin potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri değişmez?
B) Yalnız t
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
Yalnız III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
2. Hava sürtünmesinin olduğu türdeş bir ortamda, bir cisim serbest bırakılıyor Buna göre, cisim limit hıza ulaştıktan sonra yere doğru hareket ederken; I. cismin bızı, in arzı. II. cisme etki eden sürtünme kuvveti, III. cismin potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri değişmez? B) Yalnız t A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III Yalnız III
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-10), Kimya (11-20), Biyoloji (21-30) alanlarına ait toplam
1.
2 Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. İçlerinde sırasıyla Kve L kutuları bulunan ve doğu
yönünde hareket eden şekildeki deney arabaların
dan X aracı sabit ivme ile hızlanırken, Y aracı sabit
ivme ile yavaşlamaktadır.
Batı Doğu
X
AL
B)
C)
D)
K
E)
K ve L kutuları içinde bulundukları araçlara göre
konumlarını değiştirmemektedir.
Buna göre; K kutusuna etki eden net kuvvetin
yönü (1), L kutusuna etki eden sürtünme kuvve-
tinin yönü (II) aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
1
Doğu
Bati
Doğu
Bati
Etki etmez
Y
||
Bati
L
Doğu
Doğu
Bati
Etki etmez
2. Do
rin
Ha
gö
1.
II.
III.
yar
A)
3. Sür
K, L
yüks
K
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-10), Kimya (11-20), Biyoloji (21-30) alanlarına ait toplam 1. 2 Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İçlerinde sırasıyla Kve L kutuları bulunan ve doğu yönünde hareket eden şekildeki deney arabaların dan X aracı sabit ivme ile hızlanırken, Y aracı sabit ivme ile yavaşlamaktadır. Batı Doğu X AL B) C) D) K E) K ve L kutuları içinde bulundukları araçlara göre konumlarını değiştirmemektedir. Buna göre; K kutusuna etki eden net kuvvetin yönü (1), L kutusuna etki eden sürtünme kuvve- tinin yönü (II) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1 Doğu Bati Doğu Bati Etki etmez Y || Bati L Doğu Doğu Bati Etki etmez 2. Do rin Ha gö 1. II. III. yar A) 3. Sür K, L yüks K
an (s)
ait hiz-za-
52 büyük-
mesi sıfır-
ve II
****
eis
Yayınları
7.
by evi Ndio Konu Test
Aya (m/s²)
5
O
0
-5
a (m/s²)
Hız (m/s)
10
3
0
Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız-zama
grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, aracın ivme-zaman (a-t) grafiği aşağı
dakilerden hangisidir?
-15
3 5 6 8
56 8
wyd am B) a (m/s2)
yinde.
t(s)
56t(s)
0
-5
→→ Zaman (s)
a(m/s²)
LO
5
O
D) a (m/s²)
LO
5
O
3
5
3
(56 8t(s)
56
8
a2b²8
568
(Ax-5
t(s)
t(s)
Bir Bo
F
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
an (s) ait hiz-za- 52 büyük- mesi sıfır- ve II **** eis Yayınları 7. by evi Ndio Konu Test Aya (m/s²) 5 O 0 -5 a (m/s²) Hız (m/s) 10 3 0 Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız-zama grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, aracın ivme-zaman (a-t) grafiği aşağı dakilerden hangisidir? -15 3 5 6 8 56 8 wyd am B) a (m/s2) yinde. t(s) 56t(s) 0 -5 →→ Zaman (s) a(m/s²) LO 5 O D) a (m/s²) LO 5 O 3 5 3 (56 8t(s) 56 8 a2b²8 568 (Ax-5 t(s) t(s) Bir Bo F
Hareket eden cisimler, ivmeli ve ivmesiz olarak
iki çeşit hareket yapar. Buna göre;
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirini çeken
mıknatıslar,
II. Sabit hızla yükselen balon, X
III. Hava direncinin olmadığı ortamda ağaçtan
düşmekte olan elma
yukarıdaki örneklerden hangileri ivmeli hareket
eder?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
I ve III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Hareket eden cisimler, ivmeli ve ivmesiz olarak iki çeşit hareket yapar. Buna göre; 1. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirini çeken mıknatıslar, II. Sabit hızla yükselen balon, X III. Hava direncinin olmadığı ortamda ağaçtan düşmekte olan elma yukarıdaki örneklerden hangileri ivmeli hareket eder? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I ve III
AYT/Fen Bilimleri
9. Yatay doğrusal yolda hareket etmekte olan bir aracın
hız zaman grafiği şekildeki gibidir.
0
Buna göre,
21
yapşlıyor
phiz niyor
at
a-
D) II ve I
tanında aracın başlangıç noktasına göre yer değiş-
tirmesi maksimumdur.
Zaman
II.
t anında araç yön değiştirmiştir.
III. 0-t vet-2t zaman aralıklarında ivme vektörü aynı
yönlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
10.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
AYT/Fen Bilimleri 9. Yatay doğrusal yolda hareket etmekte olan bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0 Buna göre, 21 yapşlıyor phiz niyor at a- D) II ve I tanında aracın başlangıç noktasına göre yer değiş- tirmesi maksimumdur. Zaman II. t anında araç yön değiştirmiştir. III. 0-t vet-2t zaman aralıklarında ivme vektörü aynı yönlüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 10.
1. Şekil - I'de m kütleli cisim h yüksekliğinden serbest bıra-
kıldığında 2t sürede yere düşüyor. Şekil - Il'de m kütleli, +q
elektrikle yüklü cisim h yüksekliğinden serbest bırakıldığın-
da t sürede yere düşüyor.
m
Yer
(Yatay)
m
1
+q
E
Yatay
migh
Şekil -1
Şekil - II
Buna göre, Şekilll'de cisim yere düşünceye kadar
elektriksel kuvvetin yaptığı iş kaç mgh'dir?
(g: Yerin çekim ivmesi, sürtünmeler önemsizdir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3.
my.₁.2 t = mg, t
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
1. Şekil - I'de m kütleli cisim h yüksekliğinden serbest bıra- kıldığında 2t sürede yere düşüyor. Şekil - Il'de m kütleli, +q elektrikle yüklü cisim h yüksekliğinden serbest bırakıldığın- da t sürede yere düşüyor. m Yer (Yatay) m 1 +q E Yatay migh Şekil -1 Şekil - II Buna göre, Şekilll'de cisim yere düşünceye kadar elektriksel kuvvetin yaptığı iş kaç mgh'dir? (g: Yerin çekim ivmesi, sürtünmeler önemsizdir.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. my.₁.2 t = mg, t
/ Fizik
nde se
=0)
AYT / FİZİK
ve 9
8. Boyları birbirine eşit ve & olan iki kamyon, sabit 9K\
büyüklüğündeki hızlarla yatay bir yolda birbirlerine doğru
paralel hareket ederken şekildeki konumlarda iken K kam-
yonu a büyüklüğündeki ivmeyle hızlanmaya L kamyonu ise
a büyüklüğündeki ivmeyle yavaşlamaya başlıyor.
K
D
9K
9. Elektrikle yüklü
K ve L kamyonları ivmeli harekete başladıkları anda ara-
larındaki uzaklık d olduğuna göre, araçların bu konumdan
tamamen yanyana gelme anına kadar geçen süreyi bul-
mak için aşağıdaki niceliklerden hangisinin bilinmesine
gerek yoktur?
A) K
B) 9₁
C) a
9
d
L
D) e,
E) d
10. E
a
egzersiz.
YAYINLARI
asal cisimleri arasında oluşan
deki gibi modellenmiştir.
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
/ Fizik nde se =0) AYT / FİZİK ve 9 8. Boyları birbirine eşit ve & olan iki kamyon, sabit 9K\ büyüklüğündeki hızlarla yatay bir yolda birbirlerine doğru paralel hareket ederken şekildeki konumlarda iken K kam- yonu a büyüklüğündeki ivmeyle hızlanmaya L kamyonu ise a büyüklüğündeki ivmeyle yavaşlamaya başlıyor. K D 9K 9. Elektrikle yüklü K ve L kamyonları ivmeli harekete başladıkları anda ara- larındaki uzaklık d olduğuna göre, araçların bu konumdan tamamen yanyana gelme anına kadar geçen süreyi bul- mak için aşağıdaki niceliklerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur? A) K B) 9₁ C) a 9 d L D) e, E) d 10. E a egzersiz. YAYINLARI asal cisimleri arasında oluşan deki gibi modellenmiştir.
YAYINLARI
ARII
93
HAREKET VE KUVVET
Hareket, Hareket Türleri ve Bir Boyutta Hareket
3. Bir araç sabit süratle t sürede gittiği yolu 2t sürede geri
dönüyor.
Aracın giderken ki ortalama hızı olduğuna göre ara-
cin 0-3t aralığındaki ortalama hızı kaç dir?
1-
A) O
B) / 13
C) 1/1/2
2
) ²/3 3
D)
E) 1
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
YAYINLARI ARII 93 HAREKET VE KUVVET Hareket, Hareket Türleri ve Bir Boyutta Hareket 3. Bir araç sabit süratle t sürede gittiği yolu 2t sürede geri dönüyor. Aracın giderken ki ortalama hızı olduğuna göre ara- cin 0-3t aralığındaki ortalama hızı kaç dir? 1- A) O B) / 13 C) 1/1/2 2 ) ²/3 3 D) E) 1
in
5. Yatay düzlemde vagonun arka-
omsında bulunan K cismi kayma-
dan vagonla birlikte hareket
etmektedir.
2-
D) II ve III
Buna göre,
M. K cismi ile vagon arasındaki yüzey sürtünmelidir.
II. Vagon 1 yönünde hızlanmaktadır.
III. Vagon 2 yönünde yavaşlamaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
K
E) I, II ve III
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
in 5. Yatay düzlemde vagonun arka- omsında bulunan K cismi kayma- dan vagonla birlikte hareket etmektedir. 2- D) II ve III Buna göre, M. K cismi ile vagon arasındaki yüzey sürtünmelidir. II. Vagon 1 yönünde hızlanmaktadır. III. Vagon 2 yönünde yavaşlamaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II K E) I, II ve III
A) 40
6= 20,40
5.
B) 60
D) 90
C) 80
E) 120
60 +60
=120
Noktasal sayılabilecek özdeş iki bilyeden K, Ekvatora
yakın bir yerden, L ise Kuzey Kutbu'na yakın bir yerden
düşey yukarı doğru eşit büyüklükteki hızlarla fırlatılıyor.
K bilyesinin fırlatıldıktan yere düşünceye kadar geçen
süredeki hareketinde;
1. t, havada kalma süresi,
L kutip
91 b
6-
II. h çıkabileceği en büyük yükseklik,
III. v, yere çarpma hızının büyüklüğü
niceliklerinden hangileri L bilyesinden daha büyük- for
tür? Hava direnci önemsizdir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
12=42
D) I ve til
25n
fest
* Elevate I
945
E) II ve III
quo
I ve II
Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki bi-
nanın yerden sırasıyla 25 metre ve 40 metre yükseklikteki
odalarından X ve Y cisimleri düşey doğrultuda yere doğru
Fizik
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
A) 40 6= 20,40 5. B) 60 D) 90 C) 80 E) 120 60 +60 =120 Noktasal sayılabilecek özdeş iki bilyeden K, Ekvatora yakın bir yerden, L ise Kuzey Kutbu'na yakın bir yerden düşey yukarı doğru eşit büyüklükteki hızlarla fırlatılıyor. K bilyesinin fırlatıldıktan yere düşünceye kadar geçen süredeki hareketinde; 1. t, havada kalma süresi, L kutip 91 b 6- II. h çıkabileceği en büyük yükseklik, III. v, yere çarpma hızının büyüklüğü niceliklerinden hangileri L bilyesinden daha büyük- for tür? Hava direnci önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II 12=42 D) I ve til 25n fest * Elevate I 945 E) II ve III quo I ve II Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki bi- nanın yerden sırasıyla 25 metre ve 40 metre yükseklikteki odalarından X ve Y cisimleri düşey doğrultuda yere doğru