%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Harmonik Hareket Konusu Soruları

3.
a
K L M
29
id
A) K - L arası
N
P
(Sürtünmeler önemsiz. 20 < 10°) (M noktası sarkaçların
denge noktasıdır.)
B) L noktası
DM - N arası
Aynı noktadan tavana
bağlı özdeş iki sarkaç
şekildeki K ve P ko-
numlarından aynı anda
serbest bırakılıyorlar.
Buna göre, sarkaçlar
nerede karşılaşırlar?
C) M noktası
E) N.- Parasi
Ny not
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
3. a K L M 29 id A) K - L arası N P (Sürtünmeler önemsiz. 20 < 10°) (M noktası sarkaçların denge noktasıdır.) B) L noktası DM - N arası Aynı noktadan tavana bağlı özdeş iki sarkaç şekildeki K ve P ko- numlarından aynı anda serbest bırakılıyorlar. Buna göre, sarkaçlar nerede karşılaşırlar? C) M noktası E) N.- Parasi Ny not
2.
ulug ildebnüně
exham Menye
nobielblebisge
Şekil - I
D) I ve III
Şekil - 11
Fizik öğretmeni öğrencilerine biri renkli su dolu, diğeri
boş olan Şekil-I deki bardakların arasına kıvrılmış kuru
peçete koyduktan bir süre sonra suyun boş bardağa Şe-
kil-ll deki gibi dolmaya başladığını gösteriyor.
Buna göre; bu olayda,
1. Sıvı basıncı,
II. kılcallık,
III. açık hava basıncı
olaylarından hangileri, sıvının bir bardaktan diğerine
geçmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
bamrislugvu tovu
o hide unutul
(A
C) Yalnız III
010g snut!
UNDI 1
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
2. ulug ildebnüně exham Menye nobielblebisge Şekil - I D) I ve III Şekil - 11 Fizik öğretmeni öğrencilerine biri renkli su dolu, diğeri boş olan Şekil-I deki bardakların arasına kıvrılmış kuru peçete koyduktan bir süre sonra suyun boş bardağa Şe- kil-ll deki gibi dolmaya başladığını gösteriyor. Buna göre; bu olayda, 1. Sıvı basıncı, II. kılcallık, III. açık hava basıncı olaylarından hangileri, sıvının bir bardaktan diğerine geçmesinde etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III bamrislugvu tovu o hide unutul (A C) Yalnız III 010g snut! UNDI 1
2.
w = 2
Sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket
yapan 4 kg kütleli cismin hareketinin genliği 0,25 m, açı-
sal frekansı ise 1 rad/s'dir.
Buna göre, cisme etkiyen maksimum kuvvet kaç
N'dur?
A) 0,25 B) 0,5 C) 1
D) 2
E) 4
Fmax
d
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
2. w = 2 Sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yapan 4 kg kütleli cismin hareketinin genliği 0,25 m, açı- sal frekansı ise 1 rad/s'dir. Buna göre, cisme etkiyen maksimum kuvvet kaç N'dur? A) 0,25 B) 0,5 C) 1 D) 2 E) 4 Fmax d
222 ÖRNEK-33
Şekildeki K, L ve M makaralarının yarıçapları sırasıyla r, 3r ve
2r'dir.
K
P
2r
M
3r
K ve L makaraları saat ibresi yönünde birer tur döndürül-
düğünde,
a. M makarasının tur sayısı ne olur?
b. P yükünün yükselme miktarı kaç лr olur?
Ya
ta
ru
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
222 ÖRNEK-33 Şekildeki K, L ve M makaralarının yarıçapları sırasıyla r, 3r ve 2r'dir. K P 2r M 3r K ve L makaraları saat ibresi yönünde birer tur döndürül- düğünde, a. M makarasının tur sayısı ne olur? b. P yükünün yükselme miktarı kaç лr olur? Ya ta ru
2
Şekildeki eğik düz-
lem üzerinde bulu-
nan G ve P ağırlıkları
F kuvveti ile denge-
dedir. Sürtünme ve
makara ağırlıkları
G
önemsenmediğine göre, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) G> P > F
B) G = F = P
D) P>G>F
C) G> P = F
P
E) F>G=P
5
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
2 Şekildeki eğik düz- lem üzerinde bulu- nan G ve P ağırlıkları F kuvveti ile denge- dedir. Sürtünme ve makara ağırlıkları G önemsenmediğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) G> P > F B) G = F = P D) P>G>F C) G> P = F P E) F>G=P 5
n
rıyla kuru-
simler eşit
adır.
Y
2m
2
3y
57. Şekildeki K - L noktaları arasında basit harmonik hare-
ket yapan cisim O noktasından 2 m/s hızla geçiyor.
N
A)
B)
5133
K
E)
20 cm 30 cm
Buna göre, cismin L noktasındaki hızının ve ivme-
sinin büyüklüğü nedir?
hızı (m/s)
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
O
ivmesi (m/s²)
6,4
4,8
6,4
4,8
3,6
27590 = 27
TC=
T
7
= 1
900
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
n rıyla kuru- simler eşit adır. Y 2m 2 3y 57. Şekildeki K - L noktaları arasında basit harmonik hare- ket yapan cisim O noktasından 2 m/s hızla geçiyor. N A) B) 5133 K E) 20 cm 30 cm Buna göre, cismin L noktasındaki hızının ve ivme- sinin büyüklüğü nedir? hızı (m/s) 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 O ivmesi (m/s²) 6,4 4,8 6,4 4,8 3,6 27590 = 27 TC= T 7 = 1 900
ia
3.
Bir fabrikanın A, B ve C olmak üzere üç farklı üretim kısmı
bulunmaktadır.
Bu fabrikanın,
A ve B kısımlarında 26 28 tane ürün,
A ve C kısımlarında 210 tane ürün,
• B ve C kısımlarında ise 29 tane ürün üretilmiştir.
Buna göre, fabrikanın A, B ve C kısımlarında toplam
kaç tane ürün üretilmiştir?
A) 213
B) 5 212
D) 212
0
E) 211
C) 6.211
16
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
ia 3. Bir fabrikanın A, B ve C olmak üzere üç farklı üretim kısmı bulunmaktadır. Bu fabrikanın, A ve B kısımlarında 26 28 tane ürün, A ve C kısımlarında 210 tane ürün, • B ve C kısımlarında ise 29 tane ürün üretilmiştir. Buna göre, fabrikanın A, B ve C kısımlarında toplam kaç tane ürün üretilmiştir? A) 213 B) 5 212 D) 212 0 E) 211 C) 6.211 16
YA'
ZEL SEV LİSESİ
UNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞREN
2020-MS
performance task_1
aları
lu T₁
Tve
56. Noktasal bir parçacık şekildeki x ekseni üzerinde K ve
N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmak-
tadır. Cismin hızının büyüklüğü, L noktasında iken v₁,
O noktasında iken v dir.
-XA
A)
K
Buna göre,
VL oranı kaçtır?
Vo
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
1
2√3
14-0-
B)
1
2√2
K
C)
1
√√3
2= 275
T
D)
M
1
√√2
N
X
E) -√3
2
57. Şekildeki K-
noktaları arasında basit harmonik hare-
ket yapan cisim O noktasından 2 m/s hızla geçiyor.
N
EME
TES
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
YA' ZEL SEV LİSESİ UNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞREN 2020-MS performance task_1 aları lu T₁ Tve 56. Noktasal bir parçacık şekildeki x ekseni üzerinde K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmak- tadır. Cismin hızının büyüklüğü, L noktasında iken v₁, O noktasında iken v dir. -XA A) K Buna göre, VL oranı kaçtır? Vo (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) 1 2√3 14-0- B) 1 2√2 K C) 1 √√3 2= 275 T D) M 1 √√2 N X E) -√3 2 57. Şekildeki K- noktaları arasında basit harmonik hare- ket yapan cisim O noktasından 2 m/s hızla geçiyor. N EME TES
4. Ayşen yatay masa üzerinde duran, kenar
uzunluklan a < b < c olan türdeş dikdört-
genler prizmasını Şekil - I deki yüzey üze-
rinden alarak Şekil - Il deki yüzey üzerine
koyuyor.
a
yatay
Şekil -1
C
yatay
Şekil - II
b
a
Ayşen prizmayı aynı ortam ve sıcaklıkta
Şekil-I deki durumdan Şekil-Il deki du-
ruma getirdiğinde, aşağıdaki şıklarda ve-
rilen bilgilerden hangisi doğru olur?
(A) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç
artar.
C) Cismin potansiyel enerjisi artar.
D) Yer çekimine karşı iş yapılmıştır.
E) Cismin dayanıklılığı artar.
B) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç
değişmez.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
4. Ayşen yatay masa üzerinde duran, kenar uzunluklan a < b < c olan türdeş dikdört- genler prizmasını Şekil - I deki yüzey üze- rinden alarak Şekil - Il deki yüzey üzerine koyuyor. a yatay Şekil -1 C yatay Şekil - II b a Ayşen prizmayı aynı ortam ve sıcaklıkta Şekil-I deki durumdan Şekil-Il deki du- ruma getirdiğinde, aşağıdaki şıklarda ve- rilen bilgilerden hangisi doğru olur? (A) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç artar. C) Cismin potansiyel enerjisi artar. D) Yer çekimine karşı iş yapılmıştır. E) Cismin dayanıklılığı artar. B) Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç değişmez.
RE
m
1-
5. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylardan
örnekler verilmiştir.
I. Bazı böceklerin su
yüzeyinde yürümesi
A) Yalnız II
II. Islanan pantolon
paçasındaki ıslaklığın
do yukarı doğru ilerlemesi
III. Gözyaşının, gözyaşı
kanallarında taşınması
Buna göre olaylardan hangileri kılcallık prensibiyle
açıklanabilir?
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
RE m 1- 5. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylardan örnekler verilmiştir. I. Bazı böceklerin su yüzeyinde yürümesi A) Yalnız II II. Islanan pantolon paçasındaki ıslaklığın do yukarı doğru ilerlemesi III. Gözyaşının, gözyaşı kanallarında taşınması Buna göre olaylardan hangileri kılcallık prensibiyle açıklanabilir? D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
L
ay
t
isa
=
n
rden
Ş
siz
9
.OA
sinivehlled shion mies > nunumpob bli pa
2. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda X, Y ve
Z cisimleri şekildeki gibi düşey düzlemdeki kaykay
pistlerinde, yere paralel K düzeyinden serbest
bırakılmıştır.
Jovis
X
Yer (Yatay)
20
Y
D) X ve Z
B) Yalnız Z
pienoy
Buna göre X,Y ve Z cisimlerinden hangileri tekrar K
düzeyine ulaşabilir?
A) Yalnız X
Z K düzeyi
08 (A
I
a < 90°
E) Y ve Z
C) X ve Y
sedmeg bil ud oli jadrag bli si gi ise hem O sbioA 88
3. Ahmet, oyun parkında iki oli h
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
L ay t isa = n rden Ş siz 9 .OA sinivehlled shion mies > nunumpob bli pa 2. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi düşey düzlemdeki kaykay pistlerinde, yere paralel K düzeyinden serbest bırakılmıştır. Jovis X Yer (Yatay) 20 Y D) X ve Z B) Yalnız Z pienoy Buna göre X,Y ve Z cisimlerinden hangileri tekrar K düzeyine ulaşabilir? A) Yalnız X Z K düzeyi 08 (A I a < 90° E) Y ve Z C) X ve Y sedmeg bil ud oli jadrag bli si gi ise hem O sbioA 88 3. Ahmet, oyun parkında iki oli h
5.
F2₂
F₁
Yatay düzlemdeki üçgen levhaya şekildeki gibi F₁ ve F₂
kuvvetleri etki ediyor
Bu kuvvetlerin O noktasına göre torklarının büyüklükleri
oranı kaçtır? (Şekil eşit bölmeli.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
5. F2₂ F₁ Yatay düzlemdeki üçgen levhaya şekildeki gibi F₁ ve F₂ kuvvetleri etki ediyor Bu kuvvetlerin O noktasına göre torklarının büyüklükleri oranı kaçtır? (Şekil eşit bölmeli.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
A) Yalnız!
D) I ve il
B) Yalnız il
Buna göre, asansöre;
1. yukarı yönde hızlanan,
II. yukanı yönde yavaşlayan,
. aşağı yönde hızlanan
A) Yalnız I
10)
Sabit hizla hareket etmekte olan bir asansörün tavanına şəkil-
deki gibi asılı olan yay sarkacı ve basit sarkaç basit harmonik
hareket yapıyor. Bu durumdayken yay sarkaçının hareket peri-
yodu, basit sarkacnkinden büyüktür.
D) I ve II
E) I, II ve I
hareketlerinden hangileri tek başına yaptırdırsa yay sarkacı
lle basit sarkacın hareket periyotian agit olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız
E) II ve III
C) Yalnız ill
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
A) Yalnız! D) I ve il B) Yalnız il Buna göre, asansöre; 1. yukarı yönde hızlanan, II. yukanı yönde yavaşlayan, . aşağı yönde hızlanan A) Yalnız I 10) Sabit hizla hareket etmekte olan bir asansörün tavanına şəkil- deki gibi asılı olan yay sarkacı ve basit sarkaç basit harmonik hareket yapıyor. Bu durumdayken yay sarkaçının hareket peri- yodu, basit sarkacnkinden büyüktür. D) I ve II E) I, II ve I hareketlerinden hangileri tek başına yaptırdırsa yay sarkacı lle basit sarkacın hareket periyotian agit olabilir? B) Yalnız II C) Yalnız E) II ve III C) Yalnız ill
11)
m kütleli iki cisim yay sabiti k 200 N/m olan yayın
ucuna ve boyu 40 cm olan ipin ucuna bağlanıyor.
k=200 N/m
A) 2
m 40 cm
Yay sarkacı x kadar uzathp basit sarkaç a ka-
dar açılıp bırakıldığında eşit periyotla salınım
yaptığına göre m kaç kg dir? (g = 10 m/s)
B) 4
C) B
D) B
E) 10
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
11) m kütleli iki cisim yay sabiti k 200 N/m olan yayın ucuna ve boyu 40 cm olan ipin ucuna bağlanıyor. k=200 N/m A) 2 m 40 cm Yay sarkacı x kadar uzathp basit sarkaç a ka- dar açılıp bırakıldığında eşit periyotla salınım yaptığına göre m kaç kg dir? (g = 10 m/s) B) 4 C) B D) B E) 10
5. Yay sabitleri k, 2k olan esnek yaylar ve m kütleli cisim
ile oluşturulmuş düzenek düşey düzlemde şekildeki gibi
dengededir. Denge konumundan düşey aşağı çekilip
serbest bırakıldığında cisim basit harmonik hareket
yapıyor.
m
0000000
D) II ve III
k
2k
Yatay (Tavan)
Yatay (yer)
Buna göre;
1. yayların yerlerini kendi aralarında değiştirmek,
II. kütlesi daha büyük bir cisim kullanmak,
III. düzeneği yatay konuma getirmek
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında basit
harmonik hareketin periyodu değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
7. C
a
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
5. Yay sabitleri k, 2k olan esnek yaylar ve m kütleli cisim ile oluşturulmuş düzenek düşey düzlemde şekildeki gibi dengededir. Denge konumundan düşey aşağı çekilip serbest bırakıldığında cisim basit harmonik hareket yapıyor. m 0000000 D) II ve III k 2k Yatay (Tavan) Yatay (yer) Buna göre; 1. yayların yerlerini kendi aralarında değiştirmek, II. kütlesi daha büyük bir cisim kullanmak, III. düzeneği yatay konuma getirmek işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında basit harmonik hareketin periyodu değişir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 7. C a
8.
Eşit boydaki X, Y ve Z çubukları kendi içlerinde türdeş
olup özkütleleri sırasıyla d, 3d ve d₂ dir.
30
X
Y
B) 5
Çubuk O noktasından asıldığında yatay doğrultuda
dengede kaldığına göre, Z çubuğunun özkütlesi dz
kaç d dir?
A) 6
C) 4
Z
D) 3
E) 2
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
8. Eşit boydaki X, Y ve Z çubukları kendi içlerinde türdeş olup özkütleleri sırasıyla d, 3d ve d₂ dir. 30 X Y B) 5 Çubuk O noktasından asıldığında yatay doğrultuda dengede kaldığına göre, Z çubuğunun özkütlesi dz kaç d dir? A) 6 C) 4 Z D) 3 E) 2