Basit Harmonik Hareket Konusu Soruları

52
Şekil 1'deki sistemde 40 uzunluğundaki ipin ucuna bağlı cisim
serbest bırakıldığında 4 s sonra tekrar aynı noktaya geliyor.
m
40
8
Düşey
Şekil 1
810°
C)
m
2
40
0
Civi
Düşey
Sekil 2
Şekil 2'deki gibi sisteme ipin takılması için bir çivi ekleniyor.
Buna göre Şekil 2'de cisim yine başlangıçtaki aynı konu-
mundan serbest bırakılırsa tekrar aynı noktaya gelmesi
kaç saniye sürer?
3
A) 22
B) 2
30
D) 3
E)
2
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
52 Şekil 1'deki sistemde 40 uzunluğundaki ipin ucuna bağlı cisim serbest bırakıldığında 4 s sonra tekrar aynı noktaya geliyor. m 40 8 Düşey Şekil 1 810° C) m 2 40 0 Civi Düşey Sekil 2 Şekil 2'deki gibi sisteme ipin takılması için bir çivi ekleniyor. Buna göre Şekil 2'de cisim yine başlangıçtaki aynı konu- mundan serbest bırakılırsa tekrar aynı noktaya gelmesi kaç saniye sürer? 3 A) 22 B) 2 30 D) 3 E) 2
0.
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket
apak bir cisme yukarıdan şekildeki gibi paralel işik d
meti düşürülüp yatay düzlemde oluşan cismin
gözlemleniyor.
C
yatay!
K
Paralel ışık demeti
↓↓↓
D) I ve III
L
BYalnız II
B
D
M
Beyaz
Ekran
E
Gölgenin hareketi ile ilgili,
arX
1. Gölge sabit ivmeli hareket yapar.
II. Cisim B noktasından geçerken gölgenin hiz
en büyük değerini alır.
III. Gölgenin K noktasından M noktasına geliş sü
resi düzgün dairesel hareket yapan cismin pe
riyoduna eşittir.
argılarından hangileri doğrudur?
Yalnızl
C) Yalnız III
yape
EY II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
0. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket apak bir cisme yukarıdan şekildeki gibi paralel işik d meti düşürülüp yatay düzlemde oluşan cismin gözlemleniyor. C yatay! K Paralel ışık demeti ↓↓↓ D) I ve III L BYalnız II B D M Beyaz Ekran E Gölgenin hareketi ile ilgili, arX 1. Gölge sabit ivmeli hareket yapar. II. Cisim B noktasından geçerken gölgenin hiz en büyük değerini alır. III. Gölgenin K noktasından M noktasına geliş sü resi düzgün dairesel hareket yapan cismin pe riyoduna eşittir. argılarından hangileri doğrudur? Yalnızl C) Yalnız III yape EY II ve III
51
4
L
000
0
Düşey
8<5°
M
N
Uzunluklanı 41, olan iplerin
ucuna bağii özdeş cisimler
düşey düzlemde basit harmonik
hareket yapıyorlar.
K ve N hizalanında tutulan
cisimler aynı anda serbest bıra-
kiliyorlar.
Buna göre cisimleri tutan ipier ilk kez nerede karşılaşır?
A) L hizasında
B) O hizasında
C) M hizasında
D) LO arasında
E) OM arasında
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
51 4 L 000 0 Düşey 8<5° M N Uzunluklanı 41, olan iplerin ucuna bağii özdeş cisimler düşey düzlemde basit harmonik hareket yapıyorlar. K ve N hizalanında tutulan cisimler aynı anda serbest bıra- kiliyorlar. Buna göre cisimleri tutan ipier ilk kez nerede karşılaşır? A) L hizasında B) O hizasında C) M hizasında D) LO arasında E) OM arasında
31
SAMPIYON
Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım - zaman
grafiği şekildeki gibidir.
4y (cm)
Buna göre,
20
<-20
2
8
D) I ve III
1. Denge noktasından 8 cm uzaklıktaki ivmesi
4,5 cm/s² dir.
t(s)
II. Denge noktasından 4 saniye sonraki hızı 15 cm/s dir.
III. Cismin periyodu 8 s dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (x = 3)
A) Yalnız!
B) Yalniz II
C) Lve Il
E) I, II ve Ill
amox = w'r
= wir
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
31 SAMPIYON Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait uzanım - zaman grafiği şekildeki gibidir. 4y (cm) Buna göre, 20 <-20 2 8 D) I ve III 1. Denge noktasından 8 cm uzaklıktaki ivmesi 4,5 cm/s² dir. t(s) II. Denge noktasından 4 saniye sonraki hızı 15 cm/s dir. III. Cismin periyodu 8 s dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (x = 3) A) Yalnız! B) Yalniz II C) Lve Il E) I, II ve Ill amox = w'r = wir
TYT
Test
Fizik Bilin
Fizik evrendeki olayları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fiziğin uğraş ala-
nma girmez?
A) Ses dalgalarının oluşumu
BYıldırım ve şimşek gibi gök olaylarının oluşumu
Gökkuşağının oluşumu
D) Evrenin oluşumu ile ilgili teoriler
E) Farklı iklim koşullarında yaşayan ayıların renklerinin farklı
olması
PALME
YAYINEVİ
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
TYT Test Fizik Bilin Fizik evrendeki olayları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fiziğin uğraş ala- nma girmez? A) Ses dalgalarının oluşumu BYıldırım ve şimşek gibi gök olaylarının oluşumu Gökkuşağının oluşumu D) Evrenin oluşumu ile ilgili teoriler E) Farklı iklim koşullarında yaşayan ayıların renklerinin farklı olması PALME YAYINEVİ
3.
L.
Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının mak-
simum değeri 60 cm/s ve periyodu 1 s'dir.
Buna göre denge konumundan 5 cm uzaklıktaki
hızı kaç cm/s'dir? (π = 3)
A) 20
B) 20/3
D) 30/3
C) 30
E) 30√5
H~=
6.
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
3. L. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının mak- simum değeri 60 cm/s ve periyodu 1 s'dir. Buna göre denge konumundan 5 cm uzaklıktaki hızı kaç cm/s'dir? (π = 3) A) 20 B) 20/3 D) 30/3 C) 30 E) 30√5 H~= 6.
Resa
6.
COP
top
Res= 2.2R
2
22
TOPRAK
Özdeş X, Y, Z lambaları ve iç direnci önemsiz üreteç ile şekil-yincilik
deki devre kuruluyor.
X
½/2
1/2
R
N
Y
D) I ve II
22
MN
KL
2
✓ pil
V=i.R
->15
Buna göre,
1. K ile L noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa Y
lambası söner.
II. K ile L noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa X
lambasının parlaklığı artar.
M ile N noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa
üç lamba da söner.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
51, II ve III
8.
Yalnız III
Günde
ğıdaki
Ke
S
K
28
●
Bu b
aşağ
A) H
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
Resa 6. COP top Res= 2.2R 2 22 TOPRAK Özdeş X, Y, Z lambaları ve iç direnci önemsiz üreteç ile şekil-yincilik deki devre kuruluyor. X ½/2 1/2 R N Y D) I ve II 22 MN KL 2 ✓ pil V=i.R ->15 Buna göre, 1. K ile L noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa Y lambası söner. II. K ile L noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa X lambasının parlaklığı artar. M ile N noktaları arasına ideal bir ampermetre bağlanırsa üç lamba da söner. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 51, II ve III 8. Yalnız III Günde ğıdaki Ke S K 28 ● Bu b aşağ A) H
K
I.
KN noktaları arasında r genlikli basit harmonik
hareket yapan cisim için,
O
M noktasındaki ivmesi N noktasındaki ivmenin ya-
rısı kadardır.
O noktasındaki hızı, M noktasındaki hızının 2 ka-
tına eşittir.
A) Yalnız 1
M
III. LM noktaları arasında geçen süre, MN arasında
geçen süreye eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Noktalar arası uzaklık eşittir.)
B) Yalnız II
D) II ve III
Kütlesi m ve 2m olan cisimler sırasıyla ve 4
boyundaki iplere bağlanarak görseldeki basit
C) I ve III
E) I, II ve III
K
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
K I. KN noktaları arasında r genlikli basit harmonik hareket yapan cisim için, O M noktasındaki ivmesi N noktasındaki ivmenin ya- rısı kadardır. O noktasındaki hızı, M noktasındaki hızının 2 ka- tına eşittir. A) Yalnız 1 M III. LM noktaları arasında geçen süre, MN arasında geçen süreye eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklık eşittir.) B) Yalnız II D) II ve III Kütlesi m ve 2m olan cisimler sırasıyla ve 4 boyundaki iplere bağlanarak görseldeki basit C) I ve III E) I, II ve III K
MLERI
9. Şekildeki asansör durgun hâlde iken tavanına asılan yay
sarkacı ve basit sarkaç basit harmonik hareket yapıyor.
Bu durumda sarkaçların periyotları eşittir.
al
CC
D) I ve III
Yukarı
Asansörün hareket durumu;
1. yukarı yönde yavaşlayan, G
H. aşağı yönde yavaşlayan,
III. aşağı yönde hızlanan
Aşağı
hareketlerden hangileri olursa basit sarkacın
periyodu yay sarkacının periyodundan büyük olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
MLERI 9. Şekildeki asansör durgun hâlde iken tavanına asılan yay sarkacı ve basit sarkaç basit harmonik hareket yapıyor. Bu durumda sarkaçların periyotları eşittir. al CC D) I ve III Yukarı Asansörün hareket durumu; 1. yukarı yönde yavaşlayan, G H. aşağı yönde yavaşlayan, III. aşağı yönde hızlanan Aşağı hareketlerden hangileri olursa basit sarkacın periyodu yay sarkacının periyodundan büyük olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
aznesi
itme l
mesine
0.M
R
1.B 2.D 3.E 4.E 5.B 6.C 7.C
Şekildeki basit sarkaç KN noktaları arasında basit harmon
hareket yapmaktadır. Sarkacın K'den M'ye ilk kez gelmesi
geçen süre 6 saniyedir.
wwwwwwwwwww
L
0000
O M
N
GÜNDELIK HAYAT
1. Şekildeki elektrik
döndürüyor. K,
yarıçapları r, 2r
Düşey
Buna göre, K noktasından geçtikten sonra M noktasınd
ikinci kez geçmesi için, geçen süre kaç saniyedir?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
Buna gö
WM aras
A) WM
C) wk
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
aznesi itme l mesine 0.M R 1.B 2.D 3.E 4.E 5.B 6.C 7.C Şekildeki basit sarkaç KN noktaları arasında basit harmon hareket yapmaktadır. Sarkacın K'den M'ye ilk kez gelmesi geçen süre 6 saniyedir. wwwwwwwwwww L 0000 O M N GÜNDELIK HAYAT 1. Şekildeki elektrik döndürüyor. K, yarıçapları r, 2r Düşey Buna göre, K noktasından geçtikten sonra M noktasınd ikinci kez geçmesi için, geçen süre kaç saniyedir? A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 Buna gö WM aras A) WM C) wk
dadır.
Yarıçapı 3r olan O merkezli düzgün türdeş daireden O, merkezli
daire çıkarılıp şekildeki gibi yanına yapıştırılıyor.
Buna göre cismin yeni kütle merkezi O noktasından kaç ruzak-
lıktadır?
A) 1
Çözüm
3r
B)-1/2
C) 12/24
D) 1
E) -3/2
TT
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
dadır. Yarıçapı 3r olan O merkezli düzgün türdeş daireden O, merkezli daire çıkarılıp şekildeki gibi yanına yapıştırılıyor. Buna göre cismin yeni kütle merkezi O noktasından kaç ruzak- lıktadır? A) 1 Çözüm 3r B)-1/2 C) 12/24 D) 1 E) -3/2 TT
ÖSYM
Örnek: 10
Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve
kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış, eşit kütleli X, Y ve Z
cisimleri; yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest
bırakıldıktan sonra; X ve Z cisimleri düşey doğrultuda, Y cismi ise
eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket
yapmaktadır.
Tavan
A) fx <ty=f₂
X
k
Y
D) fx > fy > 1₂
B) fx = fy < 1₂
Yer
(Yatay)
x=y
Tavan
k
k
x=y
24
Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim frekansları; fx, fy ve fz
arasındaki ilişki nedir?
) fx<ly <fz
į?
Z
24
C) fx = fy > fz
(2019/AYT)
ÖSYM
Örn
Bir cisim
asılarak b
Cisim, s
rakılırsa
(g =
= 10
A) 0,4
Örnek
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
ÖSYM Örnek: 10 Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış, eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri; yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra; X ve Z cisimleri düşey doğrultuda, Y cismi ise eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. Tavan A) fx <ty=f₂ X k Y D) fx > fy > 1₂ B) fx = fy < 1₂ Yer (Yatay) x=y Tavan k k x=y 24 Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim frekansları; fx, fy ve fz arasındaki ilişki nedir? ) fx<ly <fz į? Z 24 C) fx = fy > fz (2019/AYT) ÖSYM Örn Bir cisim asılarak b Cisim, s rakılırsa (g = = 10 A) 0,4 Örnek
11.
Kendi içlerinde türdeş X ve Y levhalari O noktasından
kaynak yapılmıştır. Bu lavhalar bir iple O noktasından
asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor.
Bu levhalanın kalınlıkları eşit ve özkütleleri sırasıyla
dy ve dy olduğuna göre, dy
oranı kaçtır? (n = 3)
dy
12
A) 2
B)
3
C)
D)
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
11. Kendi içlerinde türdeş X ve Y levhalari O noktasından kaynak yapılmıştır. Bu lavhalar bir iple O noktasından asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Bu levhalanın kalınlıkları eşit ve özkütleleri sırasıyla dy ve dy olduğuna göre, dy oranı kaçtır? (n = 3) dy 12 A) 2 B) 3 C) D)
1.
A)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
Sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlem üzerin-
de bulunan kütlesi önemsiz özdeş yayların ucu-
na özdeş cisimler şekillerdeki gibi bağlanmıştır.
Şekil I'deki yay x, Şekil Il'deki yay 2x kadar sıkış-
tırılıp serbest bırakılarak cisimlerin basit harmonik
hareket yapması sağlanıyor.
30°
Şekil I
yotları oranı
sin30º = 1
2
√√√3
3
B)
; sin60°:
Şekil I ve Şekil Il'deki cisimlerin periyotları Si-
rasıyla T₁ ve T₂ olduğuna göre, cisimlerin peri-
T₁
kaçtır?
T₂
2√3
3
√√3
2
C) 1
60°
D)
Şekil II
wwww
2x
√√3
Bx
752
ses
E) √√√3
Yayınları
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
1. A) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan Sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlem üzerin- de bulunan kütlesi önemsiz özdeş yayların ucu- na özdeş cisimler şekillerdeki gibi bağlanmıştır. Şekil I'deki yay x, Şekil Il'deki yay 2x kadar sıkış- tırılıp serbest bırakılarak cisimlerin basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. 30° Şekil I yotları oranı sin30º = 1 2 √√√3 3 B) ; sin60°: Şekil I ve Şekil Il'deki cisimlerin periyotları Si- rasıyla T₁ ve T₂ olduğuna göre, cisimlerin peri- T₁ kaçtır? T₂ 2√3 3 √√3 2 C) 1 60° D) Şekil II wwww 2x √√3 Bx 752 ses E) √√√3 Yayınları
6. KL arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin
maksimum ivmesinin büyüklüğü a, maksimum hızının
büyüklüğü v dir.
K
Cismin ivmesi
kaç v dir?
A) 1/2
B)
2/3
-IN
-a olduğu anda, hızının büyüklüğü
G
√√3
-14
D) 1/12
E)
-√2/2
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
6. KL arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin maksimum ivmesinin büyüklüğü a, maksimum hızının büyüklüğü v dir. K Cismin ivmesi kaç v dir? A) 1/2 B) 2/3 -IN -a olduğu anda, hızının büyüklüğü G √√3 -14 D) 1/12 E) -√2/2
Mekaniği
- 2
K₁
: Dalga Tepesi
Dalga Çukuru
4. Derinliğin her yerde aynı olduğu bir ortamda eş fazlı ça-
lışan ve aralarına d kadar mesafe bulunan, özdeş K, ve
K noktasal kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şe-
kildeki gibidir.
d
(
A) Yalnız I
K₂
D) I ve II
H
Buna göre girişim deseni ile ilgili,
I. Kaynaklarda üretilen dalgaların dalga boyu λ = d
'dir.
5
Fizik
II. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde 8 düğüm çizgi-
si gözlenir.
XII. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde 8 dalga katarı
gözlenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
en
Beeb-e) Yalnız il
E) Ive III
5. Sahil şeridinde bulunan dalga kıranlar sayesinde açık de-
nizde oluşan büyük dalgaların kıyıya ulaşmadan hızının
ve dalga boyunun büyük oranda azalması sağlanır. Dalga
büküle-
Fizik
Basit Harmonik Hareket Konusu
Mekaniği - 2 K₁ : Dalga Tepesi Dalga Çukuru 4. Derinliğin her yerde aynı olduğu bir ortamda eş fazlı ça- lışan ve aralarına d kadar mesafe bulunan, özdeş K, ve K noktasal kaynaklarının oluşturduğu girişim deseni şe- kildeki gibidir. d ( A) Yalnız I K₂ D) I ve II H Buna göre girişim deseni ile ilgili, I. Kaynaklarda üretilen dalgaların dalga boyu λ = d 'dir. 5 Fizik II. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde 8 düğüm çizgi- si gözlenir. XII. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde 8 dalga katarı gözlenir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II en Beeb-e) Yalnız il E) Ive III 5. Sahil şeridinde bulunan dalga kıranlar sayesinde açık de- nizde oluşan büyük dalgaların kıyıya ulaşmadan hızının ve dalga boyunun büyük oranda azalması sağlanır. Dalga büküle-