Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalar Soruları

2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve
frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor.
D
K
L
M
A
Şekil I
Tokmak
M
Şekil II
Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde
olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekir?
PALME
YAYINEVE
A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması
B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına
vurması
C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması
D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına
vurması
E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız
IV.
yarg
A) I
Fizik
Dalgalar
2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor. D K L M A Şekil I Tokmak M Şekil II Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? PALME YAYINEVE A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına vurması C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız IV. yarg A) I
O
62
CAP
A)
Gergin esnek yayda şekildeki gibi ilerleyen bir
dalga üzerindeki K noktası tam engele çarptığı
anda görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
C)
Zince
Y→dcheldu
E)
FİZİK: DALGALAR
B)
serbest
uç
D)
N
4
Üç far
oluştur
yayına
gibidir
Buna
sindal
A) mx
C) my
Fizik
Dalgalar
O 62 CAP A) Gergin esnek yayda şekildeki gibi ilerleyen bir dalga üzerindeki K noktası tam engele çarptığı anda görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) C) Zince Y→dcheldu E) FİZİK: DALGALAR B) serbest uç D) N 4 Üç far oluştur yayına gibidir Buna sindal A) mx C) my
49. Türdeş bir yayda oluşturulan periyodik dalganın uzanım
zaman grafiği şekildeki gibidir.
10
0
-10
A Uzanım (cm)
2
A) Yalnız I
4
6 8 10
Dalganın ilerleme hızı 5 cm/s olduğuna göre,
I. Dalganın frekansı 8 Hz'dir.
II. Dalganın dalga boyu 40 cm'dir.
III. Dalganın genliği 10 cm'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız III
Zaman (s)
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dalgalar
49. Türdeş bir yayda oluşturulan periyodik dalganın uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. 10 0 -10 A Uzanım (cm) 2 A) Yalnız I 4 6 8 10 Dalganın ilerleme hızı 5 cm/s olduğuna göre, I. Dalganın frekansı 8 Hz'dir. II. Dalganın dalga boyu 40 cm'dir. III. Dalganın genliği 10 cm'dir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız III Zaman (s) C) I ve II E) II ve III
5. Türdeş bir yay üzerinde oluşturulan K, L ve M
üzerindeki noktaların bir anlık titreşim yönleri şekildeki gibidir.
K
0
MA
Buna göre, bu atmalarla ilgili olarak aşağıda verilen
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) K ve L'nin hareket yönleri aynıdır.
B) K ve M'nin genlikleri aynıdır.
C) Atmaların hız büyüklükleri aynıdır.
D) K ve L'nin genişlikleri aynıdır.
E) K ve M'nin hareket yönleri aynıdır.
M
QURA'N
donly'
Fizik
Dalgalar
5. Türdeş bir yay üzerinde oluşturulan K, L ve M üzerindeki noktaların bir anlık titreşim yönleri şekildeki gibidir. K 0 MA Buna göre, bu atmalarla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin hareket yönleri aynıdır. B) K ve M'nin genlikleri aynıdır. C) Atmaların hız büyüklükleri aynıdır. D) K ve L'nin genişlikleri aynıdır. E) K ve M'nin hareket yönleri aynıdır. M QURA'N donly'
$
6. Üç öğrenci yaptıkları çalışmada derinliği sabit bir dalga
leğeni içerisinde dalgalar oluşturarak bu dalgaların grafik-
lerini çizmek istiyorlar. Oluşturdukları dalgaların hız, periyot
ve frekans değerlerini ölçerek bu değerlerin birbirine bağlı
grafiklerini çiziyorlar.
0
Hiz
Periyot
0
Hız
Dive Ill
||
Frekans
B) Yalnız II
Frekans
O
0
Buna göre, çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
AYalnız I
C) I ve II
|||
Periyot
E), II ve III
I
Fizik
Dalgalar
$ 6. Üç öğrenci yaptıkları çalışmada derinliği sabit bir dalga leğeni içerisinde dalgalar oluşturarak bu dalgaların grafik- lerini çizmek istiyorlar. Oluşturdukları dalgaların hız, periyot ve frekans değerlerini ölçerek bu değerlerin birbirine bağlı grafiklerini çiziyorlar. 0 Hiz Periyot 0 Hız Dive Ill || Frekans B) Yalnız II Frekans O 0 Buna göre, çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? AYalnız I C) I ve II ||| Periyot E), II ve III I
2. Özdeş iki mum ve saydam olmayan karton ile perde üze-
rinde şekildeki gölgeler elde ediliyor.
Mumlar birbirine yaklaştırılırsa perde üzerindeki S, ve
S₂ gölgelerinin alanı için ne söylenebilir?
S₁
Değişmez
A)
B) Artar
C) Değişmez
D) Azalır
E) Artar
S₂
Azalır
Azalır
Artar
Azalır
Artar
4.
NAYANTA YAXI
Fizik
Dalgalar
2. Özdeş iki mum ve saydam olmayan karton ile perde üze- rinde şekildeki gölgeler elde ediliyor. Mumlar birbirine yaklaştırılırsa perde üzerindeki S, ve S₂ gölgelerinin alanı için ne söylenebilir? S₁ Değişmez A) B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Artar S₂ Azalır Azalır Artar Azalır Artar 4. NAYANTA YAXI
2. Ses dalgaları ile ilgili olarak;
I. Ses dalgaları mekanik dalga özelliği taşır.
II. Ses dalgalarının yayılma hızı, dalganın genliği ile ilgilidir.
ile ilgilidir.
III. Ses dalgalarının frekans birimi desibeldir.
IV. Ses dalgalarının tizliği ve pesliği, sesin frekansı ile ilgilidir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
B) 1
A) 0
İYİ
CALAR KARMASI
2
D) 3
A
E) 4
29
SUPA
YAYINLA
Fizik
Dalgalar
2. Ses dalgaları ile ilgili olarak; I. Ses dalgaları mekanik dalga özelliği taşır. II. Ses dalgalarının yayılma hızı, dalganın genliği ile ilgilidir. ile ilgilidir. III. Ses dalgalarının frekans birimi desibeldir. IV. Ses dalgalarının tizliği ve pesliği, sesin frekansı ile ilgilidir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? B) 1 A) 0 İYİ CALAR KARMASI 2 D) 3 A E) 4 29 SUPA YAYINLA
Örnek-2
I. Binaların yakınından uçak geçerken camların sal-
lanması
II. Arının havada asılı kalırken kanat çırpması
III. Parkta salıncaktaki çocuğun ileri-geri hareket et-
mesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde titreşim hare-
ketine örnek verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve III
E). ILve III
1
C
Fizik
Dalgalar
Örnek-2 I. Binaların yakınından uçak geçerken camların sal- lanması II. Arının havada asılı kalırken kanat çırpması III. Parkta salıncaktaki çocuğun ileri-geri hareket et- mesi Yukarıdaki olaylardan hangilerinde titreşim hare- ketine örnek verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II D) Il ve III C) I ve III E). ILve III 1 C
Periyodik K, L, M dalgaları şekildeki gibi verilmiştir.
ukur
tepe
dalga
J
K
m²
MA
K, L, M dalgalarının dalga boyları sırasıyla K, L, Mol-
duğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağı-
dakilerden hangisidir? (Birim kareler özdeştir.)
A) 2K > 2₁ > 2M
L-
M
B) AM >> AK
D) ^M>^k>^L
C) ^k>^L = 2M
E) K = L = AM
Fizik
Dalgalar
Periyodik K, L, M dalgaları şekildeki gibi verilmiştir. ukur tepe dalga J K m² MA K, L, M dalgalarının dalga boyları sırasıyla K, L, Mol- duğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağı- dakilerden hangisidir? (Birim kareler özdeştir.) A) 2K > 2₁ > 2M L- M B) AM >> AK D) ^M>^k>^L C) ^k>^L = 2M E) K = L = AM
3.
Bir ucu serbest, diğer ucu sabit olan esnek bir yay
gerildikten sonra, yay üzerinde t = 0 anındaki konumları
şekildeki gibi olan iki atma oluşturuluyor.
Serbest uç
1
A) 4
I
1
B) 5
1
1
1
Atmalar t sürede 1 bölme ilerlediklerine göre, t = 0
anından itibaren en az kaç t süre sonra atmalar
birbirini sönümler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
C) 6
D) 7
Sabit uç
E) 8
Fizik
Dalgalar
3. Bir ucu serbest, diğer ucu sabit olan esnek bir yay gerildikten sonra, yay üzerinde t = 0 anındaki konumları şekildeki gibi olan iki atma oluşturuluyor. Serbest uç 1 A) 4 I 1 B) 5 1 1 1 Atmalar t sürede 1 bölme ilerlediklerine göre, t = 0 anından itibaren en az kaç t süre sonra atmalar birbirini sönümler? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) C) 6 D) 7 Sabit uç E) 8
i gös-
arı ve B
S
A
R
M
A
L
L
G
B
6.
Deprem dalgaları ile ilgili olarak,
1. Depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile ifade edilir.
II. Merkez üstünden uzaklaştıkça depremin büyüklüğü
azalır.
III. 5 büyüklüğündeki depremin şiddeti 4 büyüklüğündeki
depremin şiddetinin 100 katıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
ASI
Fizik
Dalgalar
i gös- arı ve B S A R M A L L G B 6. Deprem dalgaları ile ilgili olarak, 1. Depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile ifade edilir. II. Merkez üstünden uzaklaştıkça depremin büyüklüğü azalır. III. 5 büyüklüğündeki depremin şiddeti 4 büyüklüğündeki depremin şiddetinin 100 katıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III ASI
Bir periyodik dalga kaynağı dakikada 180 dal-
ga üretmektedir. Dalgaların yayıldığı ortamdaki
hızı 6 cm/s olmaktadır.
Buna göre, ardışık 3 dalga tepesi arasındaki
uzaklık kaç çm olarak ölçülür?
A) 0,1 B) 4
D) 36 E) 54
6
Fizik
Dalgalar
Bir periyodik dalga kaynağı dakikada 180 dal- ga üretmektedir. Dalgaların yayıldığı ortamdaki hızı 6 cm/s olmaktadır. Buna göre, ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç çm olarak ölçülür? A) 0,1 B) 4 D) 36 E) 54 6
6.
Bir dalga ile ilgili periyot, frekans, hız ve dalga boyu
nicelikleri ile yapılan eşleştirmelerde aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlış olur?
A) Periyot sadece kaynağa bağlıdır.
B) Dalga boyu hem kaynağa hem daganın yayıldığı or-
tama bağlıdır.
C) Dalga boyu hem dalganın frekansına, hem dalganın
hızına bağlıdır.
D) Dalganın genliği artınca hızı artar.
E) Periyot ve dalganın hızı arasında bir ilişki yoktur.
Fizik
Dalgalar
6. Bir dalga ile ilgili periyot, frekans, hız ve dalga boyu nicelikleri ile yapılan eşleştirmelerde aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış olur? A) Periyot sadece kaynağa bağlıdır. B) Dalga boyu hem kaynağa hem daganın yayıldığı or- tama bağlıdır. C) Dalga boyu hem dalganın frekansına, hem dalganın hızına bağlıdır. D) Dalganın genliği artınca hızı artar. E) Periyot ve dalganın hızı arasında bir ilişki yoktur.
2.
Su dalgalarının düz bir engelden yansıması ile ışığın ayna-
dan yansımasını tahtaya çizen bir öğretmen her iki olayda
da gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu söylüyor.
α¦α
Düz engel
α ¦ α
Ayna
Yukarıdaki şekle bakarak,
I. Işığın da bir dalga olduğu
II. Işığın hızı ile su dalgalarının hızının birbirine eşit oldu-
D) I ve II
ğu
III. Işığın dalga boyu ile su dalgalarının dalga boyunun bir-
birine eşit olduğu
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
6
$
R
309
Fizik
Dalgalar
2. Su dalgalarının düz bir engelden yansıması ile ışığın ayna- dan yansımasını tahtaya çizen bir öğretmen her iki olayda da gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu söylüyor. α¦α Düz engel α ¦ α Ayna Yukarıdaki şekle bakarak, I. Işığın da bir dalga olduğu II. Işığın hızı ile su dalgalarının hızının birbirine eşit oldu- D) I ve II ğu III. Işığın dalga boyu ile su dalgalarının dalga boyunun bir- birine eşit olduğu sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 6 $ R 309
2. Yayılması için maddesel ortam gerekliliği olan dalgalara
mekanik dalga gerekmeyenlere ise elektromanyetik dalga
denir.
Radyonun çalışmasını sağlayan radyo dalgası, ikaz
lambasının yaydığı kırmızı ışık ve radyodan çıkan ses
dalgası hangi tür dalgadır?
Radyo Dalgası
A) Elektromanyetik
B) Elektromanyetik
C) Elektromanyetik
D)
E)
Mekanik
Mekanik
Kırmızı Işık
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Mekanik
Mekanik
Elektromanyetik
Ses Dalgası
Elektromanyetik
Mekanik
Mekanik
Mekanik
Mekanik
Fizik
Dalgalar
2. Yayılması için maddesel ortam gerekliliği olan dalgalara mekanik dalga gerekmeyenlere ise elektromanyetik dalga denir. Radyonun çalışmasını sağlayan radyo dalgası, ikaz lambasının yaydığı kırmızı ışık ve radyodan çıkan ses dalgası hangi tür dalgadır? Radyo Dalgası A) Elektromanyetik B) Elektromanyetik C) Elektromanyetik D) E) Mekanik Mekanik Kırmızı Işık Elektromanyetik Elektromanyetik Mekanik Mekanik Elektromanyetik Ses Dalgası Elektromanyetik Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
10. Sınıf/Fen Bilimleri
9. Aşağıda K, L, M, N dalgalarına ait bazı özellikler ve-
rilmiştir.
K: Sadece boyuna dalgadır.
L: Yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yok-
tur.
M: Bazı türleri enine, bazı türleri boyuna dal-
gadir.
N: Hem enine hem boyuna dalgadır.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yan-
lıştır?
A) K, ses dalgasıdır.
B) Verilen dalgalardan sadece L elektromanyetik
dalgadir.
C) M, deprem dalgasıdır.
D) N, su dalgasıdır.
EL dalgası boyuna dalgadır.
Fizik
Dalgalar
10. Sınıf/Fen Bilimleri 9. Aşağıda K, L, M, N dalgalarına ait bazı özellikler ve- rilmiştir. K: Sadece boyuna dalgadır. L: Yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yok- tur. M: Bazı türleri enine, bazı türleri boyuna dal- gadir. N: Hem enine hem boyuna dalgadır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yan- lıştır? A) K, ses dalgasıdır. B) Verilen dalgalardan sadece L elektromanyetik dalgadir. C) M, deprem dalgasıdır. D) N, su dalgasıdır. EL dalgası boyuna dalgadır.