Dalgalar Soruları

2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve
frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor.
D
K
L
M
A
Şekil I
Tokmak
M
Şekil II
Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde
olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekir?
PALME
YAYINEVE
A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması
B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına
vurması
C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması
D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına
vurması
E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız
IV.
yarg
A) I
Fizik
Dalgalar
2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor. D K L M A Şekil I Tokmak M Şekil II Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? PALME YAYINEVE A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına vurması C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız IV. yarg A) I
Farklı derinlikteki K ve L bölgelerinden oluşan dalga leğe-
minde K bölgesinde oluşturulan bir doğrusal atma L'ye ge-
çerken şekildeki gibi kırılıyor (0>0₁).
K
TYT
K
VL
Buna göre yalnız K bölgesinin derinliği L bölgesinin
derinliğine daha yakın hâle getirilerek K'den aynı k
açısında gönderilen doğrusal atma ile ilgili,
Le açısı artar.
Il v sürati azalır.
III. v sürati aynı kalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
VK
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
Farklı derinlikteki K ve L bölgelerinden oluşan dalga leğe- minde K bölgesinde oluşturulan bir doğrusal atma L'ye ge- çerken şekildeki gibi kırılıyor (0>0₁). K TYT K VL Buna göre yalnız K bölgesinin derinliği L bölgesinin derinliğine daha yakın hâle getirilerek K'den aynı k açısında gönderilen doğrusal atma ile ilgili, Le açısı artar. Il v sürati azalır. III. v sürati aynı kalır. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III VK C)Yalnız III E) I, II ve III
sındaki
40
Aynı ortamda üretilen X ve Y dalgaları şekildeki gibidir.
A
X
HHH
Buna göre,
1.
X'in ilerleme hızı Y'ninkine eşittir.
X'in genliği Y'ninkine eşittir.
II.
III. X'in dalga boyu Y'ninkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
Y
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
sındaki 40 Aynı ortamda üretilen X ve Y dalgaları şekildeki gibidir. A X HHH Buna göre, 1. X'in ilerleme hızı Y'ninkine eşittir. X'in genliği Y'ninkine eşittir. II. III. X'in dalga boyu Y'ninkine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II Y C) I ve II E) I, II ve III
2.
K noktasından yatayla 37°'lik açı yapacak şekilde
hızıyla atılan cisim 6 saniye sonra yatayda 120 m
yol alarak L noktasına düşüyor.
K
d
37
2
-120 m-
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre; cisim ye-
re çarpığında düşey hızı kaç m/s'dir?
(g = 10 m/s²)
A) 45 B) 60
C) 65
D) 75
E) 80
Fizik
Dalgalar
2. K noktasından yatayla 37°'lik açı yapacak şekilde hızıyla atılan cisim 6 saniye sonra yatayda 120 m yol alarak L noktasına düşüyor. K d 37 2 -120 m- Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre; cisim ye- re çarpığında düşey hızı kaç m/s'dir? (g = 10 m/s²) A) 45 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80
FEN BİLİMLERİ TESTİ
9.
10.
K
A) Sığ
B) Siğ
K
Derin
D) Derin
E) Sığ
L
Bir dalga leğeninde oluşturulan dairesel atmaların
K, L ve M bölgelerinden geçişi şekildeki gibidir.
Buna göre, K, L ve M bölgelerinin derinlikleri
için ne söylenebilir?
L
Derin
Sığ
Derin
Sığ
Derin
S
N
M
ledde
M
Derin
Derin
Sığ
Derin
Sığ
ÇÖZ KAZAN
11.
ÇÖZ KAZAN
Fizik
Dalgalar
FEN BİLİMLERİ TESTİ 9. 10. K A) Sığ B) Siğ K Derin D) Derin E) Sığ L Bir dalga leğeninde oluşturulan dairesel atmaların K, L ve M bölgelerinden geçişi şekildeki gibidir. Buna göre, K, L ve M bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebilir? L Derin Sığ Derin Sığ Derin S N M ledde M Derin Derin Sığ Derin Sığ ÇÖZ KAZAN 11. ÇÖZ KAZAN
FEN BİLİMLERİ TESTİ
K
A) Sığ
B) Siğ
K
Bir dalga leğeninde oluşturulan dairesel atmaların
K, L ve M bölgelerinden geçişi şekildeki gibidir.
Buna göre, K, L ve M bölgelerinin derinlikleri
için ne söylenebilir?
Derin
D) Derin
E) Sığ
L
Derin
Sığ
Derin
Sığ
Derin
S
N
M
V
M
Derin
Derin
Sığ
Derin
Sığ
ÇÖZ KAZAN
11.
ÇOZ KAZAN
Labor
çalışı
lerle
deki
de k
şeki
ve p
Bur
rür
(d
L
A
Fizik
Dalgalar
FEN BİLİMLERİ TESTİ K A) Sığ B) Siğ K Bir dalga leğeninde oluşturulan dairesel atmaların K, L ve M bölgelerinden geçişi şekildeki gibidir. Buna göre, K, L ve M bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebilir? Derin D) Derin E) Sığ L Derin Sığ Derin Sığ Derin S N M V M Derin Derin Sığ Derin Sığ ÇÖZ KAZAN 11. ÇOZ KAZAN Labor çalışı lerle deki de k şeki ve p Bur rür (d L A
vvetin-
ynı cins
uvvetin-
ell
24
11. Aşağıda verilen durumların hangisinde, kohezyo
ya da adezyon kuvvetinin bir etkisinden bahsedi
lemez?
A) Tozların mobilyalara yapışması
B) Halatın kalınlığı arttırılınca daha çok yük taşıması
C) Sudan çıkarılan bir fırçanın kıllarının birbirine yapış
ması
D) Yağmur damlalarının cama yapışması
E) Spor kıyafetlerinin teri çekmesi
Fizik
Dalgalar
vvetin- ynı cins uvvetin- ell 24 11. Aşağıda verilen durumların hangisinde, kohezyo ya da adezyon kuvvetinin bir etkisinden bahsedi lemez? A) Tozların mobilyalara yapışması B) Halatın kalınlığı arttırılınca daha çok yük taşıması C) Sudan çıkarılan bir fırçanın kıllarının birbirine yapış ması D) Yağmur damlalarının cama yapışması E) Spor kıyafetlerinin teri çekmesi
III. Cismin yüzeye uyguladığı kuvvet G dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
K
L
M
Şekil I
2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve
frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor.
V
C) Yalnız III
E) II ve III
x
Tokmak
PALME
YAYINEVI
Şekil II
Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde
olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekir?
A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması
B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına
vurması
C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması
D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına
vurması
E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız
1. Ci
II. S
G
IV. C
yarg
A) I
Fizik
Dalgalar
III. Cismin yüzeye uyguladığı kuvvet G dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III K L M Şekil I 2. Şekil 1 deki ses kaynağının çıkardığı sesin şiddeti ve frekansı Şekil 2 deki gibi değişiyor. V C) Yalnız III E) II ve III x Tokmak PALME YAYINEVI Şekil II Buna göre kaynağın çıkardığı sesin bu şekilde olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? A) Artan kuvvetle sırasıyla M, L ve K borularına vurması B) Azalan kuvvetle, sırasıyla M, L ve K borularına vurması C) Artan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması D) Azalan kuvvetle, sırasıyla K, L ve M borularına vurması E) Bu kaynak ile bu dalgaların elde edilmesi olanaksız 1. Ci II. S G IV. C yarg A) I
ava-
IZ III
iniz.
6. Düzgün türdeş ve gergin bir yayda oluşturulan şekildeki numa-
ralandırılmış atmalar, sabit uca doğru ilerlemektedir.
2
havi
1
Serbest uç
Buna göre,
I. 1 ve 2
II. 1 ve 3 V
III. 4 ve 5
4
3
D) I ve II
5
atma çiftlerinden hangileri bir süre sonra birbirini sönüm-
leyebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sabit uç
E) II ve III
C) Yalnız III
25
Fizik
Dalgalar
ava- IZ III iniz. 6. Düzgün türdeş ve gergin bir yayda oluşturulan şekildeki numa- ralandırılmış atmalar, sabit uca doğru ilerlemektedir. 2 havi 1 Serbest uç Buna göre, I. 1 ve 2 II. 1 ve 3 V III. 4 ve 5 4 3 D) I ve II 5 atma çiftlerinden hangileri bir süre sonra birbirini sönüm- leyebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Sabit uç E) II ve III C) Yalnız III 25
7. Fx ve Fy kuvvetleri ile gerilmiş X ve Y yaylarında oluştu-
rulan K ve L dalgalarının dalga boylan ve frekansları
eşittir.
X+
+
F
Y
K
L
B) Yalnız II
Buna göre,
1. Dalgaların genlikleri eşittir.
II. Dalgaların hızları eşit büyüklüktedir.
III. Fx ve Fy kuvvetleri eşittir.
verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız III
C) I ve II
N
il ve III
→Fx
E) I ve III
→→Fy
Fizik
Dalgalar
7. Fx ve Fy kuvvetleri ile gerilmiş X ve Y yaylarında oluştu- rulan K ve L dalgalarının dalga boylan ve frekansları eşittir. X+ + F Y K L B) Yalnız II Buna göre, 1. Dalgaların genlikleri eşittir. II. Dalgaların hızları eşit büyüklüktedir. III. Fx ve Fy kuvvetleri eşittir. verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız III C) I ve II N il ve III →Fx E) I ve III →→Fy
K, L dalgalarının dalga boylarının hızına bağlı grafikleri
şekildeki gibidir.
A) 1/1/2
A dalga boyu
14
2λ
2
0
V
B) = /2
K
Buna göre, K, L dalgalarının frekanslarının oranı,
fk
kaçtır?
f₁
2v
C) 1
hiz
D) 2
E) 4
Fizik
Dalgalar
K, L dalgalarının dalga boylarının hızına bağlı grafikleri şekildeki gibidir. A) 1/1/2 A dalga boyu 14 2λ 2 0 V B) = /2 K Buna göre, K, L dalgalarının frekanslarının oranı, fk kaçtır? f₁ 2v C) 1 hiz D) 2 E) 4
6.
pid
Bir iletkenin direnci = P
deli ile ifade edilir.
r
X
A) 1/1
sırası ile p, 2p
ile P2P
rençleri oranı
1
72
2r
Boyutları yukarıda verilen ve özdirençleri
olan X ve Y iletkenlerinin di-
R
R
kaçtır?
matematiksel mo-
C)
2l
Y
D) 2 E) 4
Fizik
Dalgalar
6. pid Bir iletkenin direnci = P deli ile ifade edilir. r X A) 1/1 sırası ile p, 2p ile P2P rençleri oranı 1 72 2r Boyutları yukarıda verilen ve özdirençleri olan X ve Y iletkenlerinin di- R R kaçtır? matematiksel mo- C) 2l Y D) 2 E) 4
B
B
B
7. İki bölmeli dalga leğeninin düşey kesiti şekildeki gibidir.
1. bölge
Dalga
Kaynağı
A)
B)
C)
D)
E)
Su
II. bölge
24
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
Boşluk
Dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların 1. bölgedeki
dalga boyu , II. bölgedeki dalga boyu oluyor.
Sızdırmasız piston K seviyesinden L seviyesine itilir-
se ve nasıl değişir?
-L seviyesi
-K seviyesi
Piston
241
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Fizik
Dalgalar
B B B 7. İki bölmeli dalga leğeninin düşey kesiti şekildeki gibidir. 1. bölge Dalga Kaynağı A) B) C) D) E) Su II. bölge 24 Artar Artar Azalır Değişmez Değişmez Boşluk Dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların 1. bölgedeki dalga boyu , II. bölgedeki dalga boyu oluyor. Sızdırmasız piston K seviyesinden L seviyesine itilir- se ve nasıl değişir? -L seviyesi -K seviyesi Piston 241 Artar Azalır Artar Değişmez Artar
Sabit uç
EX
Örnek-12
t sürede 1 bölme ilerleyen K ve L atmaları şekildeki
gibidir.
BY (
A
K
B) 7
Buna göre, atmalar kaç t süre sonra ilk defa birbir-
lerini sönümlendirirler?
A) 5
Tre
C) 8
Serbest uç
D) 9
15
E) 11
Dalgalar VOF
Fizik
Dalgalar
Sabit uç EX Örnek-12 t sürede 1 bölme ilerleyen K ve L atmaları şekildeki gibidir. BY ( A K B) 7 Buna göre, atmalar kaç t süre sonra ilk defa birbir- lerini sönümlendirirler? A) 5 Tre C) 8 Serbest uç D) 9 15 E) 11 Dalgalar VOF
en Bilimleri
5. Bir yaz günü havuza giden Aykut ve Zafer bir süre
yüzdükten sonra Aykut havuzdan çıkıyor ve tamamen
su içinde olan Zafer'e sesleniyor.
Aykut'un çıkardığı ses dalgaları hava ortamından su
ortamına geçtiğinde;
1. hiz.
II. frekans,
III. dalga boyu
niceliklerinden hangileri değişmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Ses hial → Ukat >Visivi > Ugaz
7. Irene
şekilde
ampull
De
L'
a
C
Fizik
Dalgalar
en Bilimleri 5. Bir yaz günü havuza giden Aykut ve Zafer bir süre yüzdükten sonra Aykut havuzdan çıkıyor ve tamamen su içinde olan Zafer'e sesleniyor. Aykut'un çıkardığı ses dalgaları hava ortamından su ortamına geçtiğinde; 1. hiz. II. frekans, III. dalga boyu niceliklerinden hangileri değişmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III Ses hial → Ukat >Visivi > Ugaz 7. Irene şekilde ampull De L' a C
Jrt
(1
II. Dalganın hızı
III. Dalganın frekansı
niceliklerinden hangileri değişir?
B)Xalnız II
A) Yalnız I
D) ve II
AK noktası
SAN
11. Gergin bir yay üzerinde oluşturulan periyodik dal-
gaların periyodu 12 s dir.
N
M noktası
K
L
M
X
$1.11
E) P\noktası
P
CA
Xalnız III
V
Buna göre, dalga üzerindeki X noktasının 6. sa-
niyedeki konumu nerededir?
B) KL arası
D) N noktası
I, II ve III
V
TYT FİZİK VÍDEO ANLATIM FASİKÜLLER
Fizik
Dalgalar
Jrt (1 II. Dalganın hızı III. Dalganın frekansı niceliklerinden hangileri değişir? B)Xalnız II A) Yalnız I D) ve II AK noktası SAN 11. Gergin bir yay üzerinde oluşturulan periyodik dal- gaların periyodu 12 s dir. N M noktası K L M X $1.11 E) P\noktası P CA Xalnız III V Buna göre, dalga üzerindeki X noktasının 6. sa- niyedeki konumu nerededir? B) KL arası D) N noktası I, II ve III V TYT FİZİK VÍDEO ANLATIM FASİKÜLLER