İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Görelilik Soruları

EX!
5r-
up
na
-2
5
4.
"Güneşin her gün bir noktadan doğduğunu,
gökyüzünde hareket ederek başka bir nokta-
dan battığını gözlemleriz."
Verilen doğa olayına göre;
1. Dünya üzerindeki bir referans noktasına
göre; Dünya, Güneş etrafında dönmektedir.
II. Uzayda bulunan bir referans noktasına
göre, Dünya kendi etrafında dönmektedir.
III. Dünya üzerindeki bir referans noktasına
göre; Güneş, Dünya etrafında dönmektedir.
sonuçlarının hangileri çıkartılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız il
E) II ve III
C) Yalnız III
1.
2.
Fizik
Özel Görelilik
EX! 5r- up na -2 5 4. "Güneşin her gün bir noktadan doğduğunu, gökyüzünde hareket ederek başka bir nokta- dan battığını gözlemleriz." Verilen doğa olayına göre; 1. Dünya üzerindeki bir referans noktasına göre; Dünya, Güneş etrafında dönmektedir. II. Uzayda bulunan bir referans noktasına göre, Dünya kendi etrafında dönmektedir. III. Dünya üzerindeki bir referans noktasına göre; Güneş, Dünya etrafında dönmektedir. sonuçlarının hangileri çıkartılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız il E) II ve III C) Yalnız III 1. 2.
Michelson-Morley Deneyi ve Özel Görelilik
1.
1. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından
bağımsızdır, tüm eylemsiz referans sistemlerinde
aynıdır.
II. Durgun bir gözlemciye göre, hareket hâlindeki bir
saat, durgun bir saate göre daha yavaş çalışır.
III. Durgun bir gözlemci, durgun bir çubuğun boyunu
2 ışık hızına yakın ve çubukla aynı doğrultuda v hızıyla
hareket ettiğinde daha kısa bir uzunluk olarak ölçer.
Yukarıda verilenlerden hangileri Einstein'ın özel
görelilik kuramının varsayımlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik
Michelson-Morley Deneyi ve Özel Görelilik 1. 1. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır, tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. II. Durgun bir gözlemciye göre, hareket hâlindeki bir saat, durgun bir saate göre daha yavaş çalışır. III. Durgun bir gözlemci, durgun bir çubuğun boyunu 2 ışık hızına yakın ve çubukla aynı doğrultuda v hızıyla hareket ettiğinde daha kısa bir uzunluk olarak ölçer. Yukarıda verilenlerden hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının varsayımlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
ili
625
7.
Şekilde gösterilen yönde hızıyla ilerlemekte olan
vagonun K ve L uçlarına aynı anda yıldırım düşmektedir.
Ko
d
A
X
Buna göre, vagonun dışında X noktasında durmakta
olan gözlemci ile vagona göre durgun Y noktasındaki
gözlemci için,
TEST
03
1. X noktasındaki gözlemciye göre yıldırım K noktasına
daha önce düşmüştür.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
II. Y noktasındaki gözlemciye göre yıldırım L noktasına
daha önce düşmüştür.
III. Eş zamanlılık olgusu mutlak değildir, gözlemciye göre
değişkenlik gösterebilmektedir.
C) I ve III
E) I, II ve III
3. Seviye
Fizik
Özel Görelilik
ili 625 7. Şekilde gösterilen yönde hızıyla ilerlemekte olan vagonun K ve L uçlarına aynı anda yıldırım düşmektedir. Ko d A X Buna göre, vagonun dışında X noktasında durmakta olan gözlemci ile vagona göre durgun Y noktasındaki gözlemci için, TEST 03 1. X noktasındaki gözlemciye göre yıldırım K noktasına daha önce düşmüştür. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II II. Y noktasındaki gözlemciye göre yıldırım L noktasına daha önce düşmüştür. III. Eş zamanlılık olgusu mutlak değildir, gözlemciye göre değişkenlik gösterebilmektedir. C) I ve III E) I, II ve III 3. Seviye
13. Selin'e göre 0,4c hızıyla hareket eden bir aracın tavanına
bağlı olan K cisminin ipi kesiliyor. K nin araç tabanına
düşme süresini Ayşe ta, Selin ts; aracın boyunu ise Ayşe
LA, Selin olarak ölçüyor.
Ayşe ip
0,4c
yatay
Selin
Buna göre;
0.T
1. tA > ts
-1s (ta
II. ts > ta
4
II. LA
ölçülen süre ve uzunluklar için yukarıda yazılanlardan
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) Ivell
E) II ve III
YKS Men D
yatay
5
FEN BİLİMLERİ YAYINLAR
Sınavi-14
40. T
P
n
C
AT
V
16
33
Fizik
Özel Görelilik
13. Selin'e göre 0,4c hızıyla hareket eden bir aracın tavanına bağlı olan K cisminin ipi kesiliyor. K nin araç tabanına düşme süresini Ayşe ta, Selin ts; aracın boyunu ise Ayşe LA, Selin olarak ölçüyor. Ayşe ip 0,4c yatay Selin Buna göre; 0.T 1. tA > ts -1s (ta II. ts > ta 4 II. LA ölçülen süre ve uzunluklar için yukarıda yazılanlardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) Ivell E) II ve III YKS Men D yatay 5 FEN BİLİMLERİ YAYINLAR Sınavi-14 40. T P n C AT V 16 33
46. m kütleli bir tanecik, durgun bir gözlemciye göre sabit
bir süratle hareket ederken sahip olduğu toplam enerji
3mc² olarak ölçülmüştür.
Bu durumda aynı gözlemciye göre,
1. Taneciğin kinetik enerjisi 2mc2 dir.
II. Taneciğin durgunluk enerjisi mc² dir.
Il Tanecigin surati c/3'tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(c: işık hızı)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
un telif hakları ÖSYM'ye aittir.S
içbir kişi, kurum veya kuru
DI ve II
C) Yaln
E) Il ve
48. Katot is
bir elek
Fizik
Özel Görelilik
46. m kütleli bir tanecik, durgun bir gözlemciye göre sabit bir süratle hareket ederken sahip olduğu toplam enerji 3mc² olarak ölçülmüştür. Bu durumda aynı gözlemciye göre, 1. Taneciğin kinetik enerjisi 2mc2 dir. II. Taneciğin durgunluk enerjisi mc² dir. Il Tanecigin surati c/3'tür. yargılarından hangileri doğrudur? (c: işık hızı) A) Yalnız I B) Yalnız II un telif hakları ÖSYM'ye aittir.S içbir kişi, kurum veya kuru DI ve II C) Yaln E) Il ve 48. Katot is bir elek
8.
Asıl amaçları ether (esir) maddesinin varlığını
kanıtlamak olan Michelson-Morley deney sonu-
cuna göre;
Esir maddesi yoktur.
Işığın yayılması için bir ortam gereklidir.
H. Işık hız tüm referans sistemleri için aynıdır.
hangilerine ulaşılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Tve Ill
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik
8. Asıl amaçları ether (esir) maddesinin varlığını kanıtlamak olan Michelson-Morley deney sonu- cuna göre; Esir maddesi yoktur. Işığın yayılması için bir ortam gereklidir. H. Işık hız tüm referans sistemleri için aynıdır. hangilerine ulaşılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Tve Ill E) I, II ve III
X
INIL
09 AYT FEN BİLİMLERİ
80. Şekildeki dik üçgen şeklindeki cisim ok yönünde ışık hızı-
na yakın bir hızla hareket ettiriliyor.
m
k
Buna göre levha üzerinde verilen k, l, m uzunluklar-
dan hangileri kısalır?
A) Yalnızl
B) k ve l
C) k ve m
D) l ve m
E) k, l ve m
Fizik
Özel Görelilik
X INIL 09 AYT FEN BİLİMLERİ 80. Şekildeki dik üçgen şeklindeki cisim ok yönünde ışık hızı- na yakın bir hızla hareket ettiriliyor. m k Buna göre levha üzerinde verilen k, l, m uzunluklar- dan hangileri kısalır? A) Yalnızl B) k ve l C) k ve m D) l ve m E) k, l ve m
B
11.
evve
mavi
F
Dirençleri birbirine eşit olan kırmızı, yeşil ve mavi
renkli lambalarla oluşturulan şekildeki kapalı elektrik
devresi ile ilgili olarak
. Lambalardan birim zamanda yayılan foton sayıları
eşittir.
11. Lambalardan yayılan fotonların frekansları arasında
fkırmızı > f
> fmavi ilişkisi vardır.
'yeşil
III. Lambalardan yayılan fotonların hızları birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Deney vakumda yapıl-
mıştır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
eeee
kırmızı
heeee
yeşil
Fen
Fizik
Özel Görelilik
B 11. evve mavi F Dirençleri birbirine eşit olan kırmızı, yeşil ve mavi renkli lambalarla oluşturulan şekildeki kapalı elektrik devresi ile ilgili olarak . Lambalardan birim zamanda yayılan foton sayıları eşittir. 11. Lambalardan yayılan fotonların frekansları arasında fkırmızı > f > fmavi ilişkisi vardır. 'yeşil III. Lambalardan yayılan fotonların hızları birbirine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Deney vakumda yapıl- mıştır.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III eeee kırmızı heeee yeşil Fen
12. Seçilen referans sisteminin durgun ya da sabit hızlı
olduğu sistemlere eylemsiz referans sistemi, ivmeli
hareket eden sistemlere eylemli referans sistemi
denir. Bu durumda Dünya eylemsiz referans sistemi
olarak kabul edilebilir.
Einstein, 1905 yılında bu tanımlara dayanarak iki
kabul üzerine kurulu özel görelilik kuramını yayımla-
mıştır.
Özel görelilik kuramına göre ışık hızına yakın hız-
larda hareket eden bir sistem için,
1. Zaman mutlaktır.
II. Uzunluk görecelidir.
III. Kütle ile enerji eş değerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik
12. Seçilen referans sisteminin durgun ya da sabit hızlı olduğu sistemlere eylemsiz referans sistemi, ivmeli hareket eden sistemlere eylemli referans sistemi denir. Bu durumda Dünya eylemsiz referans sistemi olarak kabul edilebilir. Einstein, 1905 yılında bu tanımlara dayanarak iki kabul üzerine kurulu özel görelilik kuramını yayımla- mıştır. Özel görelilik kuramına göre ışık hızına yakın hız- larda hareket eden bir sistem için, 1. Zaman mutlaktır. II. Uzunluk görecelidir. III. Kütle ile enerji eş değerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
11. Bir fotoelektrik olayda kesme geriliminin gelen
fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Kesme gerilimi
0
10
Foton
frekansı
Buna göre, grafiğin eğimi tan 0,
I. h planck sabiti,
II. e elektronun yükü,
III. f eşik frekansı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve Ill
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik
11. Bir fotoelektrik olayda kesme geriliminin gelen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Kesme gerilimi 0 10 Foton frekansı Buna göre, grafiğin eğimi tan 0, I. h planck sabiti, II. e elektronun yükü, III. f eşik frekansı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve Ill C) Yalnız III
1
1
I
1
1
I
SERİ DENEME-4 B
7.
Michelson-Morley deneyi eter ortamının varlığını ka-
nıtlamak için yapılmış olmasına rağmen,
1. eter ortamının olmadığı
II. elektromanyetik dalgaların yayılması için ortama ihti-
yaç olmadığı
III. Işık hızının gözlemci ve ışık kaynağının hızından ba-
ğımsız olduğu
sonuçlarından hangilerine ulaşılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
I, II ve III
O
Fizik
Özel Görelilik
1 1 I 1 1 I SERİ DENEME-4 B 7. Michelson-Morley deneyi eter ortamının varlığını ka- nıtlamak için yapılmış olmasına rağmen, 1. eter ortamının olmadığı II. elektromanyetik dalgaların yayılması için ortama ihti- yaç olmadığı III. Işık hızının gözlemci ve ışık kaynağının hızından ba- ğımsız olduğu sonuçlarından hangilerine ulaşılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III I, II ve III O
MORI
6.
Duran bir gözlemciye göre durgun olan şekildeki cisim,
ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiğinde duran
gözlemciye göre küre şeklini alıyor.
(+y)
(+X)
(+z)
Buna göre, cisim hangi yönde hareket etmiş olabilir?
A) +X
B) +y
C) +Z
D) -Z
E) +x ve +z arası
Fizik
Özel Görelilik
MORI 6. Duran bir gözlemciye göre durgun olan şekildeki cisim, ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiğinde duran gözlemciye göre küre şeklini alıyor. (+y) (+X) (+z) Buna göre, cisim hangi yönde hareket etmiş olabilir? A) +X B) +y C) +Z D) -Z E) +x ve +z arası
4.
1. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır.
II. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağım-
sızdır. +
III. Işık, boşlukta yaklaşık 3.108 m/s hızla hareket eder.
Yukarıda verilenlerden hangileri Einstein'ın 1905 yılında
Ax açıkladığı özel görelilik kuramının postülalarındandır?
A) Yalnız I
BI ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
X =22
Fizik
Özel Görelilik
4. 1. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. II. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağım- sızdır. + III. Işık, boşlukta yaklaşık 3.108 m/s hızla hareket eder. Yukarıda verilenlerden hangileri Einstein'ın 1905 yılında Ax açıkladığı özel görelilik kuramının postülalarındandır? A) Yalnız I BI ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III X =22
için ayrılan kısmına işaretley!
nk
3.
sim
dar
(ned)s
h
i-
Eda
v = 0,6 c
Ceyda
Eda 0,6 c ışık hızıyla hareket eden uzay gemisinde bir
sarkacın periyodunu T₁, uzay mekiğinin hıza paralel
olan uzunluğunu L, olarak ölçüyor.
Ceyda ise uzay mekiğindeki sarkacın periyodunu T2,
uzay mekiğinin hıza paralel olan uzunluğunu ise Lola-
rak gözlemliyor.
Her iki arkadaş da yaptıkları bu ölçümlerin farklı de-
ğerlere sahip olduğunu fakat ışığın boşluktaki sürati-
nin eşit olduğunu söylüyor.
Bu parçaya göre,
1. Zaman farklı referans sistemlerinde farklı akar.
Uzunluk farklı referans sistemlerinde farklı gözlem-
lenir.
III. Işığın boşluktaki sürati, tüm eylemsiz referans sis-
temlerinde aynı değerdedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik
için ayrılan kısmına işaretley! nk 3. sim dar (ned)s h i- Eda v = 0,6 c Ceyda Eda 0,6 c ışık hızıyla hareket eden uzay gemisinde bir sarkacın periyodunu T₁, uzay mekiğinin hıza paralel olan uzunluğunu L, olarak ölçüyor. Ceyda ise uzay mekiğindeki sarkacın periyodunu T2, uzay mekiğinin hıza paralel olan uzunluğunu ise Lola- rak gözlemliyor. Her iki arkadaş da yaptıkları bu ölçümlerin farklı de- ğerlere sahip olduğunu fakat ışığın boşluktaki sürati- nin eşit olduğunu söylüyor. Bu parçaya göre, 1. Zaman farklı referans sistemlerinde farklı akar. Uzunluk farklı referans sistemlerinde farklı gözlem- lenir. III. Işığın boşluktaki sürati, tüm eylemsiz referans sis- temlerinde aynı değerdedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Fen Bilimleri
Bir uzay gemisinde bulunan X astronotu, ışık hızına ya-
kan hizda ok yönünde hareket etmektedir. Y astronotu
ise Ay yüzeyinde durgun hâlde bulunmaktadır.
10 yal
Buna göre,
I. Y astronotuna göre, uzay gemisinin boyu geminin
hareketsiz olduğu hâline göre daha kısadır.
II. Y astronotu için geçen birim süre, X astronotuna
göre daha uzundur.
notuna
III. Uzay gemisinin kütlesi Y astronotuna göre daha
fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yaldız I
B) ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve III
enfom Byhovom
5.9K
Fizik
Özel Görelilik
Fen Bilimleri Bir uzay gemisinde bulunan X astronotu, ışık hızına ya- kan hizda ok yönünde hareket etmektedir. Y astronotu ise Ay yüzeyinde durgun hâlde bulunmaktadır. 10 yal Buna göre, I. Y astronotuna göre, uzay gemisinin boyu geminin hareketsiz olduğu hâline göre daha kısadır. II. Y astronotu için geçen birim süre, X astronotuna göre daha uzundur. notuna III. Uzay gemisinin kütlesi Y astronotuna göre daha fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yaldız I B) ve II C) I ve III D) II ve III E) II ve III enfom Byhovom 5.9K
Iniz
e Ill
B ve Y
gerçek-
den han-
rarsızdır.
Eli yollar-
ışımaları
er.
endiliğin-
-, ß ve y
kleştirir.
9.
A) Yalnız I
I ve Il
A
E) I, II ve III
İzafiyet teorisine göre, Rölativistik bir
parçacığın durgun kütlesi, hareket ha-
lindeki kütlesi ve ışık hızı biliniyor.
Buna göre, parçacığa ait aşağıdaki ni-
celiklerden hangisi hesaplanamaz?
A) Rölativistik toplam enerji
B) Rölativistik momentum
C) de Broglie dalga boyu
D) Rölativistik momentum
E HIZ
26
O
Yalnız II
D
B)
D) Il ve III
Ye
ne
fa
F
d
h
Fizik
Özel Görelilik
Iniz e Ill B ve Y gerçek- den han- rarsızdır. Eli yollar- ışımaları er. endiliğin- -, ß ve y kleştirir. 9. A) Yalnız I I ve Il A E) I, II ve III İzafiyet teorisine göre, Rölativistik bir parçacığın durgun kütlesi, hareket ha- lindeki kütlesi ve ışık hızı biliniyor. Buna göre, parçacığa ait aşağıdaki ni- celiklerden hangisi hesaplanamaz? A) Rölativistik toplam enerji B) Rölativistik momentum C) de Broglie dalga boyu D) Rölativistik momentum E HIZ 26 O Yalnız II D B) D) Il ve III Ye ne fa F d h