Verim Soruları

Şekilde bazı basit makinelerden el arabası, eğik düzlem ve
bisiklet verilmiştir.
El arabası
Eğik düzlem
Buna göre;
1. el arabası,
II. eğik düzlem,
III. bisiklet
A) Yalnız I
G
basit makinelerinden hangileri kuvvetten kazanç sağ-
lar?,
D) II ve III
Bisiklet
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Verim
Şekilde bazı basit makinelerden el arabası, eğik düzlem ve bisiklet verilmiştir. El arabası Eğik düzlem Buna göre; 1. el arabası, II. eğik düzlem, III. bisiklet A) Yalnız I G basit makinelerinden hangileri kuvvetten kazanç sağ- lar?, D) II ve III Bisiklet B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
7.
Yatay bir yolda aralarında 120 m mesafe bulunan K ve L
araçları sırasıyla ve 20 m/s büyüklüğünde sabit hızlarla
şekildeki gibi aynı yönde ilerlemektedir.
A) 30
120 m
B) 35
20
C) 40
25 m/s
15.53°m
L aracından araca göre 25 m/s büyüklüğünde hızla
yatayla 53° açı yapacak şekilde düşey fırlatılan bir
cisim K aracının içine düştüğüne göre, K aracının hızı-
nın büyüklüğü kaç m/s dir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor, g = 10 m/s²)
20 m/s
D) 45
yer
E) 50
FE
Fizik
Verim
7. Yatay bir yolda aralarında 120 m mesafe bulunan K ve L araçları sırasıyla ve 20 m/s büyüklüğünde sabit hızlarla şekildeki gibi aynı yönde ilerlemektedir. A) 30 120 m B) 35 20 C) 40 25 m/s 15.53°m L aracından araca göre 25 m/s büyüklüğünde hızla yatayla 53° açı yapacak şekilde düşey fırlatılan bir cisim K aracının içine düştüğüne göre, K aracının hızı- nın büyüklüğü kaç m/s dir? (Sürtünmeler önemsenmiyor, g = 10 m/s²) 20 m/s D) 45 yer E) 50 FE
20
0
-20
0(m/s)
V
X
***
N
L
X
x
D) I, II, III ve VI
III ve VI
2t
L
t(s)
Başlangıçta aynı konumda bulunan iki araca ait verilen
hız-zaman grafiğine göre;
I. (0-t) aralığında araçlar birbirine yaklaşmıştır. X
II. (t-2t) aralığında araçlar birbirine yaklaşmıştır.
III. Araçlar t anında yan yanadır. X
IV. (0-t) aralığında L aracı hızlanan hareket yapmıştır. X
V. (t-2t) aralığında K aracı hızlanan hareket yapmıştır.
VI. Araçlar 2t anında yan yanadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
I ve III
B) II ve IV
II, V ve VI
E II, III, V ve VI
Fizik
Verim
20 0 -20 0(m/s) V X *** N L X x D) I, II, III ve VI III ve VI 2t L t(s) Başlangıçta aynı konumda bulunan iki araca ait verilen hız-zaman grafiğine göre; I. (0-t) aralığında araçlar birbirine yaklaşmıştır. X II. (t-2t) aralığında araçlar birbirine yaklaşmıştır. III. Araçlar t anında yan yanadır. X IV. (0-t) aralığında L aracı hızlanan hareket yapmıştır. X V. (t-2t) aralığında K aracı hızlanan hareket yapmıştır. VI. Araçlar 2t anında yan yanadır. yargılarından hangileri doğrudur? I ve III B) II ve IV II, V ve VI E II, III, V ve VI
2. Aşağıdaki tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonu-
cunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir.
C3H4 + 402 →
3CO₂ + 2H₂O
12,8 g
13,2 g
3,6 g
Xg
Buna göre, C₂H4'ün kütlesi kaç gramdır?
C) 6
B) 5
D) 7
A) 4
E) 8
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Me
5. XY₂ bileşiğinin
Buna göre,
gram Y eler
A) 9
8.3
Fizik
Verim
2. Aşağıdaki tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. C3H4 + 402 → 3CO₂ + 2H₂O 12,8 g 13,2 g 3,6 g Xg Buna göre, C₂H4'ün kütlesi kaç gramdır? C) 6 B) 5 D) 7 A) 4 E) 8 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Me 5. XY₂ bileşiğinin Buna göre, gram Y eler A) 9 8.3
Crnek
X
2 kg
3 kg
Şekildeki sistemde makara 60 N luk kuvvetle çekildi-
ğinde X ve Z nin ivmeleri kaç m/s² dir?
(Sistem sürtünmesiz, g = 10 m/s²)
X
A) 3
B) 2
C)
0
D)
E)
A F= 60N
5
5
Z
"|"
23
2
3
5
0
5
ÖDEU
Z
60=5.9
29=2.
Fizik
Verim
Crnek X 2 kg 3 kg Şekildeki sistemde makara 60 N luk kuvvetle çekildi- ğinde X ve Z nin ivmeleri kaç m/s² dir? (Sistem sürtünmesiz, g = 10 m/s²) X A) 3 B) 2 C) 0 D) E) A F= 60N 5 5 Z "|" 23 2 3 5 0 5 ÖDEU Z 60=5.9 29=2.
11.
2
0
İvme
2
A) Yalnız I
12 Zaman
B) Yalnız II
D) I ve III
I. 5. saniyede cisim yön değiştirmiştir.
II. 6-8 saniye aralığında cisim hızlanan hareket yap-
maktadır.
III. Cismin 5. ve 6. saniyedeki hızları eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
ilk hızı Vo
olan aracın ivme-
E) II ve III
= = 10 m/s
zaman grafiği şe-
kildeki gibidir.
Buna göre;
C) Yalnız III
gru
Fizik
Verim
11. 2 0 İvme 2 A) Yalnız I 12 Zaman B) Yalnız II D) I ve III I. 5. saniyede cisim yön değiştirmiştir. II. 6-8 saniye aralığında cisim hızlanan hareket yap- maktadır. III. Cismin 5. ve 6. saniyedeki hızları eşit büyüklüktedir. yargılarından hangileri yanlıştır? ilk hızı Vo olan aracın ivme- E) II ve III = = 10 m/s zaman grafiği şe- kildeki gibidir. Buna göre; C) Yalnız III gru
11. Doğuya doğru 10 m/s hızla giden K aracı L aracını ku-
zeye 5 m/s hızla gidiyormuş gibi görüyor. M aracına
baktığında aracı 5 m/s hızla batıya gidiyormuş gibi görü-
yor.
Buna göre L ve M araçlarının süratlerinin oranı
kaçtır?
A) 1
B)√2
C) √5
D) √7 E) 3
VL
V₁
M
Fizik
Verim
11. Doğuya doğru 10 m/s hızla giden K aracı L aracını ku- zeye 5 m/s hızla gidiyormuş gibi görüyor. M aracına baktığında aracı 5 m/s hızla batıya gidiyormuş gibi görü- yor. Buna göre L ve M araçlarının süratlerinin oranı kaçtır? A) 1 B)√2 C) √5 D) √7 E) 3 VL V₁ M
K
HE
Engel
M
M'
Yukarıdaki şekilde L cismi K cisminin arkasında, M
cismi engel arkasında kalmaktadır. Ancak L ve M
cisimlerinden farklı doğrultularda çıkan ışınlar ay-
nada yansıma yapabildiğinden görüntüleri oluşur.
Fizik
Verim
K HE Engel M M' Yukarıdaki şekilde L cismi K cisminin arkasında, M cismi engel arkasında kalmaktadır. Ancak L ve M cisimlerinden farklı doğrultularda çıkan ışınlar ay- nada yansıma yapabildiğinden görüntüleri oluşur.
3. Çoğu evde enerji verimli bir biçimde kullanılmaz.
Bir evde enerjiyi daha verimli kullanmak için;
I. Kapi ve cam aralıklarını korunaklı hale getirmek
II. Tavanı ve duvarları yalıtmak
III. Evleri Isıtmak için doğalgaz kullanmak
ifadelerinde belirtilenlerden hangileri ayrı-ayrı yapılabilir?
A) Yalnız L
Dve ll
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Verim
3. Çoğu evde enerji verimli bir biçimde kullanılmaz. Bir evde enerjiyi daha verimli kullanmak için; I. Kapi ve cam aralıklarını korunaklı hale getirmek II. Tavanı ve duvarları yalıtmak III. Evleri Isıtmak için doğalgaz kullanmak ifadelerinde belirtilenlerden hangileri ayrı-ayrı yapılabilir? A) Yalnız L Dve ll B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
TEST
2
A) 21
BAŞARI İZLEME TESTİ
1. Doğrusal yol boyunca önce 20 m/s sabit hızla 3 sa-
niye, sonra 30 m/s sabit hızla 1 saniye hareket eden
aracın 4 saniyedeki ortalama hızı kaç m/s'dir?
B) 22,5
20m/s
9,15 30 m/s
y
Düzgün Doğrusal Hareket
C) 24
D) 25
E) 26
3 soniye 6,6
Soniye 30
4 soniye
4. X,Y,Z
yönle
X ile
na c
Fizik
Verim
TEST 2 A) 21 BAŞARI İZLEME TESTİ 1. Doğrusal yol boyunca önce 20 m/s sabit hızla 3 sa- niye, sonra 30 m/s sabit hızla 1 saniye hareket eden aracın 4 saniyedeki ortalama hızı kaç m/s'dir? B) 22,5 20m/s 9,15 30 m/s y Düzgün Doğrusal Hareket C) 24 D) 25 E) 26 3 soniye 6,6 Soniye 30 4 soniye 4. X,Y,Z yönle X ile na c
5. Doğu-batı doğrultusunda hareket eden araçlardan K doğuya,
L ve M batıya doğru sabit hızlarla hareket etmektedir. K aracının
sürücüsüne göre; M aracının hızının büyüklüğü, L'nin hızının
büyüklüğünün iki katıdır.
Buna göre
1. K'nin yere göre hızı L'ninkine eşittir.
II. M'nin yere göre hızı K'ninkinden büyüktür.
III. M'nin yere göre hızı L'ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
8.
Fizik
Verim
5. Doğu-batı doğrultusunda hareket eden araçlardan K doğuya, L ve M batıya doğru sabit hızlarla hareket etmektedir. K aracının sürücüsüne göre; M aracının hızının büyüklüğü, L'nin hızının büyüklüğünün iki katıdır. Buna göre 1. K'nin yere göre hızı L'ninkine eşittir. II. M'nin yere göre hızı K'ninkinden büyüktür. III. M'nin yere göre hızı L'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II 8.
Bib
dysf
Tim -
de
eki
7
70
>2
5. Eşit hacimli K, L cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi
dengede kaldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetleri eşit
büyüklükte oluyor.
Su
A)
K
T
-Yer (yatay)
Buna göre, cisimler birbirine iple bağlanarak su içerisi-
ne bırakılırsa, denge konumları aşağıdakilerden hangisi
olur?
K
D)
B)|
T
K
L
E)
K
L
Fizik
Verim
Bib dysf Tim - de eki 7 70 >2 5. Eşit hacimli K, L cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede kaldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetleri eşit büyüklükte oluyor. Su A) K T -Yer (yatay) Buna göre, cisimler birbirine iple bağlanarak su içerisi- ne bırakılırsa, denge konumları aşağıdakilerden hangisi olur? K D) B)| T K L E) K L
4
A) Yalnız I
B) Yalnız IIy ninalo
IE) (ve III
nejonbiH ilimellbahsimsiz
D) I ve II
mne
ob meri sbyshojom lemney med insne naliba obis slyhet
ubablemfinallux sbosis 1925-
A) 120
C) Yalnız III
506112 M
nabnej bir yol os innsplinthena gibaby rinksnad 24.03
E. 60 245nens rejoibirt Chilidels
100
E = 400
ÖRNER 04
abrives y
Bir otomobilin benzinli motorunun verimi %60'tır. shegn
Buna göre, otomobil 240 kj kinetik enerji kazanmak
için kaç kj kimyasal enerji kullanmalıdır? pls habri
one agl60 minst lahenergi
B) 160
C) 240b nov D) 360E) 400
6216lly bringliv volls #h
ozimligsy 1610162
basismlo tovins53169 Xud
lo staclenud ipsidong insinua
14:
Y
a
I
1.
Fizik
Verim
4 A) Yalnız I B) Yalnız IIy ninalo IE) (ve III nejonbiH ilimellbahsimsiz D) I ve II mne ob meri sbyshojom lemney med insne naliba obis slyhet ubablemfinallux sbosis 1925- A) 120 C) Yalnız III 506112 M nabnej bir yol os innsplinthena gibaby rinksnad 24.03 E. 60 245nens rejoibirt Chilidels 100 E = 400 ÖRNER 04 abrives y Bir otomobilin benzinli motorunun verimi %60'tır. shegn Buna göre, otomobil 240 kj kinetik enerji kazanmak için kaç kj kimyasal enerji kullanmalıdır? pls habri one agl60 minst lahenergi B) 160 C) 240b nov D) 360E) 400 6216lly bringliv volls #h ozimligsy 1610162 basismlo tovins53169 Xud lo staclenud ipsidong insinua 14: Y a I 1.
Feis
Yayınlan
HN
+Z
A) -x
+y
K
B) +Y
Aynı düzlemdeki x eksenine paralel KL çubuğu ve x-y düz-
lemindeki halkadan sırasıyla i ve 12 akımları şekildeki gibi
geçmektedir.
O
Buna göre, KL çubuğuna etki eden manyetik kuvvet
hangi yöndedir?
(+z yönü sayfa düzleminden dışarı doğrudur.)
>+X
C) -y
D) +z
4
13
E) -Z
6.
Fizik
Verim
Feis Yayınlan HN +Z A) -x +y K B) +Y Aynı düzlemdeki x eksenine paralel KL çubuğu ve x-y düz- lemindeki halkadan sırasıyla i ve 12 akımları şekildeki gibi geçmektedir. O Buna göre, KL çubuğuna etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir? (+z yönü sayfa düzleminden dışarı doğrudur.) >+X C) -y D) +z 4 13 E) -Z 6.
2. Özkütleleri farklı olan X ve Y Sıvılarında eşit hacim bölmeli K
cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
X
K
Yer
Sıvılar türdeş olarak karıştırılırsa K cisminin ve sıvıların
tomlam potansiyel enerjisi nasıl değişir?
K cisminin
Sıvıların
Artar
Artar
A) Artar
B) Değişmez
C) Artar
D) Azalır
E) Değişmez
Değişmez
Azalır
Azalır
Fizik
Verim
2. Özkütleleri farklı olan X ve Y Sıvılarında eşit hacim bölmeli K cismi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. X K Yer Sıvılar türdeş olarak karıştırılırsa K cisminin ve sıvıların tomlam potansiyel enerjisi nasıl değişir? K cisminin Sıvıların Artar Artar A) Artar B) Değişmez C) Artar D) Azalır E) Değişmez Değişmez Azalır Azalır
1
3. K, L ve M cisimlerinin sıvı içerisin
deki denge durumları şekildeki gi
bidir.
Cisimlerin hacimleri birbirine
eşit olduğuna göre,
SIVI
D) I ve II
K
1. Cisimlere etki eden kaldır-
ma kuvvetleri eşittir.
q
II. L cismine etki eden kaldırma kuvveti en küçüktür.
III. K ve M cisminin kütleleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
M
v. d.g
N=0
Yalnız III
Fizik
Verim
1 3. K, L ve M cisimlerinin sıvı içerisin deki denge durumları şekildeki gi bidir. Cisimlerin hacimleri birbirine eşit olduğuna göre, SIVI D) I ve II K 1. Cisimlere etki eden kaldır- ma kuvvetleri eşittir. q II. L cismine etki eden kaldırma kuvveti en küçüktür. III. K ve M cisminin kütleleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III M v. d.g N=0 Yalnız III