Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mercekler Soruları

di
SE
5.
6.
Bir merceğin odak uzaklığı:
merceğin kırıcılık indisine.
ortamın kırıcılık indisine,
III. ışığın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
di SE 5. 6. Bir merceğin odak uzaklığı: merceğin kırıcılık indisine. ortamın kırıcılık indisine, III. ışığın rengine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
5.
6.
D) II ve III
E) I, II ve III
E
Bir merceğin odak uzaklığı:
merceğin kırıcılık indisine.
ortamın kırıcılık indisine,
III. ışığın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
5. 6. D) II ve III E) I, II ve III E Bir merceğin odak uzaklığı: merceğin kırıcılık indisine. ortamın kırıcılık indisine, III. ışığın rengine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve 11 C) Yalnız III E) I, II ve III
3.
Odak noktalarından biri F olan kalın kenarlı merce-
ğin önüne şekildeki gibi K, L cisimleri konulmuştur.
K
ailmxeblolog peper nsorizablo
nabablon joitzel insal Fises nininic
hond
D) I ve III
******
K, L cisimlerinin görüntüleri ile ilgili,
1. Aynı boydadır.
II. Merceğe eşit uzaklıktadır.
IS III. Düzdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
F
JIL
I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
3. Odak noktalarından biri F olan kalın kenarlı merce- ğin önüne şekildeki gibi K, L cisimleri konulmuştur. K ailmxeblolog peper nsorizablo nabablon joitzel insal Fises nininic hond D) I ve III ****** K, L cisimlerinin görüntüleri ile ilgili, 1. Aynı boydadır. II. Merceğe eşit uzaklıktadır. IS III. Düzdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II F JIL I ve II E) I, II ve III
3.
ZU
Yakınsak X ve Y merceklerinden oluşan düzenekteki X mer-
ceğine gelen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor.
2 d,
X
D) I ve III
Fy F
tx
Asal
d, 1 eksen
d₂
d,> d₂ olduğuna göre,
T. X merceğinin odak uzaklığı Y'ninkinden büyüktür.
II. Merceklerin birer odakları çakışıktır.
III. Y merceği, X merceğinden biraz uzaklaştırılırsa, ışın yi-
ne asal eksene paralel gider.
ekse
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yanız II
USTE
EY12FZKSB21-130
E) II ve III
OKT
Fizik
Mercekler
3. ZU Yakınsak X ve Y merceklerinden oluşan düzenekteki X mer- ceğine gelen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. 2 d, X D) I ve III Fy F tx Asal d, 1 eksen d₂ d,> d₂ olduğuna göre, T. X merceğinin odak uzaklığı Y'ninkinden büyüktür. II. Merceklerin birer odakları çakışıktır. III. Y merceği, X merceğinden biraz uzaklaştırılırsa, ışın yi- ne asal eksene paralel gider. ekse yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yanız II USTE EY12FZKSB21-130 E) II ve III OKT
7
Hava ortamında bulunan, asal eksenleri çakışık odak
uzunlukları eşit ve F olan ince kenarlı mercek ile tüm-
sek ayna kullanılarak oluşturulan optik sistemde, tek
renkli ışık yayan noktasal K ışık kaynağı şekildeki gibi
X noktasına yerleştiriliyor.
K
X
Y
N
A) XY arasında
C) ZT arasında
T
E) X'de
M
Buna göre, K noktasal ışık kaynağının optik sistem-
deki son görüntüsü nerede olur? (Noktalar arası
uzunluklar eşit ve F kadardır.)
A
Asal
eksen
B) YZ arasında
D) Y'de
Fizik
Mercekler
7 Hava ortamında bulunan, asal eksenleri çakışık odak uzunlukları eşit ve F olan ince kenarlı mercek ile tüm- sek ayna kullanılarak oluşturulan optik sistemde, tek renkli ışık yayan noktasal K ışık kaynağı şekildeki gibi X noktasına yerleştiriliyor. K X Y N A) XY arasında C) ZT arasında T E) X'de M Buna göre, K noktasal ışık kaynağının optik sistem- deki son görüntüsü nerede olur? (Noktalar arası uzunluklar eşit ve F kadardır.) A Asal eksen B) YZ arasında D) Y'de
4.
Yarısına kadar su içinde bulunan ince kenarlı merceğer
aynı ve tek renkli K, L ışık ışınları gönderiliyor. Mason
(0) XIX/2
K→
L-
A) Yalnız 1
su
D) 3 ve 4
081
K ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra O noktasından
geçtiğine göre, L ışık ışını şekildeki 1, 2, 3, 4 numaralı
0100 onwa
yollardan hangilerini izleyebilir?
3
B) 2 ve 3 hebbem 9C) 2 ve 4
By E) 1, 3 ve 4 m3 (8
6
Fizik
Mercekler
4. Yarısına kadar su içinde bulunan ince kenarlı merceğer aynı ve tek renkli K, L ışık ışınları gönderiliyor. Mason (0) XIX/2 K→ L- A) Yalnız 1 su D) 3 ve 4 081 K ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra O noktasından geçtiğine göre, L ışık ışını şekildeki 1, 2, 3, 4 numaralı 0100 onwa yollardan hangilerini izleyebilir? 3 B) 2 ve 3 hebbem 9C) 2 ve 4 By E) 1, 3 ve 4 m3 (8 6
81
9.
1₁
J
2F
X
X ve Y ortamlarından Şekil Il'deki gibi ortamlar oluştu-
rulursa aynı renkli I, işını hangi yolu izleyebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
(P) 4
E) 5
Odak noktası F olan kalın kenarlı merceğe şekildeki gibi
tek renkli I ışını geliyor.
B) 2
Y
C) 3
1 23 4
5
F
4
Buna göre ışın numaralandırılmış ışıklardan hangisi
gibi kırılır?
A) 1
D) 4
2F
E) 5
Fizik
Mercekler
81 9. 1₁ J 2F X X ve Y ortamlarından Şekil Il'deki gibi ortamlar oluştu- rulursa aynı renkli I, işını hangi yolu izleyebilir? A) 1 B) 2 C) 3 (P) 4 E) 5 Odak noktası F olan kalın kenarlı merceğe şekildeki gibi tek renkli I ışını geliyor. B) 2 Y C) 3 1 23 4 5 F 4 Buna göre ışın numaralandırılmış ışıklardan hangisi gibi kırılır? A) 1 D) 4 2F E) 5
A) I ve II
BAI ve III
C) I, II ve III
X
11. Aynı boydaki X, Y ve Z cisimleri odağı F olan ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Asal
eksen 3F
Y
M
D) I, II ve IV
F
NA
E) I, II, II ve
Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerinin boyları arasındaki ilişki nedir?
A) hx > hy > h₂
B) h₂ = hy > hx
C) h₂> hy > hx
D) hy=h₂> hx
virt
Klasik Tasarruflu LED
AYNI ISIKTA ampul ampul ampul
NE KADAR
E) hx = hy=h₂
12. Kullanım amacına ve yerine göre ampuller günlük hayatta çok sık kullanılan aydınlatma aracıdır. Tabloda
ampul için bazı değerler verilmiştir.
IV. X-Y ar
ifadelerinden hangil
A) Yalnız I
14. Görselde iletke
Fizik
Mercekler
A) I ve II BAI ve III C) I, II ve III X 11. Aynı boydaki X, Y ve Z cisimleri odağı F olan ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Asal eksen 3F Y M D) I, II ve IV F NA E) I, II, II ve Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerinin boyları arasındaki ilişki nedir? A) hx > hy > h₂ B) h₂ = hy > hx C) h₂> hy > hx D) hy=h₂> hx virt Klasik Tasarruflu LED AYNI ISIKTA ampul ampul ampul NE KADAR E) hx = hy=h₂ 12. Kullanım amacına ve yerine göre ampuller günlük hayatta çok sık kullanılan aydınlatma aracıdır. Tabloda ampul için bazı değerler verilmiştir. IV. X-Y ar ifadelerinden hangil A) Yalnız I 14. Görselde iletke
arlı
K
nde
na
E) b' mesafesi
2. X, Y ve Z cisimleri odak uzaklığı f olan
ince kenarlı merceğin önune şekildeki gibi
yerleştiriliyor.
M
A) h₂>h₂>h₂
B) h=h₂>h₂
F
Buna göre cisimlerin mercekte oluşan
görüntülerin boyları arasındaki ilişki nedir?
C) h₂>h₂=h₂
D) h₁=h₂>h₂
E) h₂=h₂=h₂
Asal
Eksen
CEVAP ANAHTARI: 1-E, 2-E
Fizik
Mercekler
arlı K nde na E) b' mesafesi 2. X, Y ve Z cisimleri odak uzaklığı f olan ince kenarlı merceğin önune şekildeki gibi yerleştiriliyor. M A) h₂>h₂>h₂ B) h=h₂>h₂ F Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerin boyları arasındaki ilişki nedir? C) h₂>h₂=h₂ D) h₁=h₂>h₂ E) h₂=h₂=h₂ Asal Eksen CEVAP ANAHTARI: 1-E, 2-E
nda
Özlem K ve L merceklerinin arkasından M ve N
Meltem ve
kalemlerine baktıklarında kalemlerin görüntülerini şekildeki
gibi görüyorlar.
M
Görüntü M
Görüntü
K
D) II ve III
Meltem
Buna göre,
1. Her iki cismin görüntüsü de sanaldır.
il. K merceği kalın kenarlı mercektir.
III. L merceği ince kenarlı mercektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
ince
Özlem
key t
[
I ve III
E) I, II ve III
4. Odak nok
üzerine b
leştirilmiş
217
KL
A
Buna
doğr
veril
Fizik
Mercekler
nda Özlem K ve L merceklerinin arkasından M ve N Meltem ve kalemlerine baktıklarında kalemlerin görüntülerini şekildeki gibi görüyorlar. M Görüntü M Görüntü K D) II ve III Meltem Buna göre, 1. Her iki cismin görüntüsü de sanaldır. il. K merceği kalın kenarlı mercektir. III. L merceği ince kenarlı mercektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il ince Özlem key t [ I ve III E) I, II ve III 4. Odak nok üzerine b leştirilmiş 217 KL A Buna doğr veril
71-
3-
r.
8. Asal eksenleri çakışık çukur ayna, V10-
iraksak mercek ve yakınsak merceğin
odak uzaklıkları eşit ve f kadardır.
Asal
eksen
f
Wel idig
f
(H
Çukur Iraksak Yakınsak
ayna mercek mercek
A) I₁ ve 1₂
C) 12 ve 13
shende
Aynı renkli I₁, I2, I3 ışınlarından han-
gileri kırılmalar ve yansıma sonucu
sistemi terk ederken, asal eksene
paralel olur?
Ni
4
E) Yalnız I2
13
B) Yalnız 13
D) I₁, I2 ve 13
sig ilsvam
daba
Fizik
Mercekler
71- 3- r. 8. Asal eksenleri çakışık çukur ayna, V10- iraksak mercek ve yakınsak merceğin odak uzaklıkları eşit ve f kadardır. Asal eksen f Wel idig f (H Çukur Iraksak Yakınsak ayna mercek mercek A) I₁ ve 1₂ C) 12 ve 13 shende Aynı renkli I₁, I2, I3 ışınlarından han- gileri kırılmalar ve yansıma sonucu sistemi terk ederken, asal eksene paralel olur? Ni 4 E) Yalnız I2 13 B) Yalnız 13 D) I₁, I2 ve 13 sig ilsvam daba
7.Ünite / OPTİK
7. Şekil 1 deki tek renkli I ışını, içerisinde .
yakınsak mercek, iraksak mercek veya
tam yansımalı prizmadan oluşan optik
düzeneğin bulunduğu kutuya gönderi-
liyor. Kutudan I' gibi çıkıyor.
I->>>
Kutu
Şekil 1
HAN
cam
45° 45%
11
Şekil 2
|||
Buna göre, kutu içerisindeki optik
düzenek, Şekil 2 de verilenlerden
hangileri olabilir?
(Camdan havaya sınır açısı 42° dir.)
A) Yalnız I
B) I veya II
C) Yalnız II
D) II veya III
E) Yalnız III
Palme Yayınevi
Fizik
Mercekler
7.Ünite / OPTİK 7. Şekil 1 deki tek renkli I ışını, içerisinde . yakınsak mercek, iraksak mercek veya tam yansımalı prizmadan oluşan optik düzeneğin bulunduğu kutuya gönderi- liyor. Kutudan I' gibi çıkıyor. I->>> Kutu Şekil 1 HAN cam 45° 45% 11 Şekil 2 ||| Buna göre, kutu içerisindeki optik düzenek, Şekil 2 de verilenlerden hangileri olabilir? (Camdan havaya sınır açısı 42° dir.) A) Yalnız I B) I veya II C) Yalnız II D) II veya III E) Yalnız III Palme Yayınevi
shuigiblezod ue bishmesys tebleanM
18. Odak uzaklıkları eşit ve f kadar olan
yakınsak mercek, iraksak mercek ve
çukur aynadan oluşan optik sistem
şekildeki gibidir.
(A
H)
f
f
A) K noktasında
B) K-L arasında
C) L noktasında
D) L-M arasında
E) M noktasında
Asal
Seksen
Buna göre, L noktasından çıkan tek
renkli bir ışın tüm kırılma ve yansı-
malar sonucunda asal ekseni ne-
rede keser?
Fizik
Mercekler
shuigiblezod ue bishmesys tebleanM 18. Odak uzaklıkları eşit ve f kadar olan yakınsak mercek, iraksak mercek ve çukur aynadan oluşan optik sistem şekildeki gibidir. (A H) f f A) K noktasında B) K-L arasında C) L noktasında D) L-M arasında E) M noktasında Asal Seksen Buna göre, L noktasından çıkan tek renkli bir ışın tüm kırılma ve yansı- malar sonucunda asal ekseni ne- rede keser?
dir.
ola-
nez?
|||
kalın
rli L
acak
Asal
eksen
tek
deki
3/5
Palme Yayınevi
5. Yakınsak merceğe gönderilen yeşil
renkli bir ışının izlediği yol şekildeki gi-
bidir.
Yeşil ışık
Ja
Yakınsak
mercek
Geliş doğrultusu ile kırılma doğrul-
tusu arasındaki açı α olduğuna göre;
I. Yeşil ışın yerine kırmızı ışın kulla-
nılmalıdır
Asal
eksen
II. Eğrilik yarıçapı daha büyük mer-
cek kullanılmalı
A) Yalnız I
C) Yalnız III
III. Kırıcılık indisi daha büyük mercek se
kullanılmalı
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı ya-
pılırsa a açısı küçülür?
E) II ve III
Palme Yayınevi
B) Yalnız II
D) I ve II
Fizik
Mercekler
dir. ola- nez? ||| kalın rli L acak Asal eksen tek deki 3/5 Palme Yayınevi 5. Yakınsak merceğe gönderilen yeşil renkli bir ışının izlediği yol şekildeki gi- bidir. Yeşil ışık Ja Yakınsak mercek Geliş doğrultusu ile kırılma doğrul- tusu arasındaki açı α olduğuna göre; I. Yeşil ışın yerine kırmızı ışın kulla- nılmalıdır Asal eksen II. Eğrilik yarıçapı daha büyük mer- cek kullanılmalı A) Yalnız I C) Yalnız III III. Kırıcılık indisi daha büyük mercek se kullanılmalı işlemlerinden hangileri ayrı ayrı ya- pılırsa a açısı küçülür? E) II ve III Palme Yayınevi B) Yalnız II D) I ve II
ci gi-
3.
Saat tamirhanesi olan Vehbi Usta, odak uzaklığı f olan in-
ce kenarlı merceği kullanarak saati daha büyük olacak şe-
kilde görmek istiyor. Göz ve saat aşağıdaki konumlarında
sabit hâldedir.
G
F
f K
f
P
A) K-Larasına
-H1
B) L noktasına
D) MAN arasına
Saat
M
Saatin
görüntüsü
10
9
8
7
Vehbi Usta saatteki dişlileri daha büyük görmek için
elindeki yakınsak merceği nereye koymalıdır?
(Noktalar arası uzunluklar eşit ve merceğin odak uzunluğu
kadardır.)
N
5
E) N'nin sağına
4
C) L-M arasına
Fizik
Mercekler
ci gi- 3. Saat tamirhanesi olan Vehbi Usta, odak uzaklığı f olan in- ce kenarlı merceği kullanarak saati daha büyük olacak şe- kilde görmek istiyor. Göz ve saat aşağıdaki konumlarında sabit hâldedir. G F f K f P A) K-Larasına -H1 B) L noktasına D) MAN arasına Saat M Saatin görüntüsü 10 9 8 7 Vehbi Usta saatteki dişlileri daha büyük görmek için elindeki yakınsak merceği nereye koymalıdır? (Noktalar arası uzunluklar eşit ve merceğin odak uzunluğu kadardır.) N 5 E) N'nin sağına 4 C) L-M arasına
A) K
8 Şekildeki yakınsak merceğin asal ekseni üzerindeki
K cisminin perde üzerinde net görüntüsü oluşuyor.
asal
eksen
K
5d
9d
B) 2
Buna göre, mercek perdeye doğru kaç d kadar
hareket ettirildiğinde, perde üzerinde cismin yi-
ne net görüntüsü oluşur?
A) 1
C) 3
perde
D) 4
E) 5
Fizik
Mercekler
A) K 8 Şekildeki yakınsak merceğin asal ekseni üzerindeki K cisminin perde üzerinde net görüntüsü oluşuyor. asal eksen K 5d 9d B) 2 Buna göre, mercek perdeye doğru kaç d kadar hareket ettirildiğinde, perde üzerinde cismin yi- ne net görüntüsü oluşur? A) 1 C) 3 perde D) 4 E) 5