Mercekler Soruları

di
SE
5.
6.
Bir merceğin odak uzaklığı:
merceğin kırıcılık indisine.
ortamın kırıcılık indisine,
III. ışığın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
di SE 5. 6. Bir merceğin odak uzaklığı: merceğin kırıcılık indisine. ortamın kırıcılık indisine, III. ışığın rengine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
5.
6.
D) II ve III
E) I, II ve III
E
Bir merceğin odak uzaklığı:
merceğin kırıcılık indisine.
ortamın kırıcılık indisine,
III. ışığın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
5. 6. D) II ve III E) I, II ve III E Bir merceğin odak uzaklığı: merceğin kırıcılık indisine. ortamın kırıcılık indisine, III. ışığın rengine niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve 11 C) Yalnız III E) I, II ve III
3.
Odak noktalarından biri F olan kalın kenarlı merce-
ğin önüne şekildeki gibi K, L cisimleri konulmuştur.
K
ailmxeblolog peper nsorizablo
nabablon joitzel insal Fises nininic
hond
D) I ve III
******
K, L cisimlerinin görüntüleri ile ilgili,
1. Aynı boydadır.
II. Merceğe eşit uzaklıktadır.
IS III. Düzdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
F
JIL
I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Mercekler
3. Odak noktalarından biri F olan kalın kenarlı merce- ğin önüne şekildeki gibi K, L cisimleri konulmuştur. K ailmxeblolog peper nsorizablo nabablon joitzel insal Fises nininic hond D) I ve III ****** K, L cisimlerinin görüntüleri ile ilgili, 1. Aynı boydadır. II. Merceğe eşit uzaklıktadır. IS III. Düzdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II F JIL I ve II E) I, II ve III
3.
ZU
Yakınsak X ve Y merceklerinden oluşan düzenekteki X mer-
ceğine gelen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor.
2 d,
X
D) I ve III
Fy F
tx
Asal
d, 1 eksen
d₂
d,> d₂ olduğuna göre,
T. X merceğinin odak uzaklığı Y'ninkinden büyüktür.
II. Merceklerin birer odakları çakışıktır.
III. Y merceği, X merceğinden biraz uzaklaştırılırsa, ışın yi-
ne asal eksene paralel gider.
ekse
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yanız II
USTE
EY12FZKSB21-130
E) II ve III
OKT
Fizik
Mercekler
3. ZU Yakınsak X ve Y merceklerinden oluşan düzenekteki X mer- ceğine gelen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. 2 d, X D) I ve III Fy F tx Asal d, 1 eksen d₂ d,> d₂ olduğuna göre, T. X merceğinin odak uzaklığı Y'ninkinden büyüktür. II. Merceklerin birer odakları çakışıktır. III. Y merceği, X merceğinden biraz uzaklaştırılırsa, ışın yi- ne asal eksene paralel gider. ekse yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yanız II USTE EY12FZKSB21-130 E) II ve III OKT
7
Hava ortamında bulunan, asal eksenleri çakışık odak
uzunlukları eşit ve F olan ince kenarlı mercek ile tüm-
sek ayna kullanılarak oluşturulan optik sistemde, tek
renkli ışık yayan noktasal K ışık kaynağı şekildeki gibi
X noktasına yerleştiriliyor.
K
X
Y
N
A) XY arasında
C) ZT arasında
T
E) X'de
M
Buna göre, K noktasal ışık kaynağının optik sistem-
deki son görüntüsü nerede olur? (Noktalar arası
uzunluklar eşit ve F kadardır.)
A
Asal
eksen
B) YZ arasında
D) Y'de
Fizik
Mercekler
7 Hava ortamında bulunan, asal eksenleri çakışık odak uzunlukları eşit ve F olan ince kenarlı mercek ile tüm- sek ayna kullanılarak oluşturulan optik sistemde, tek renkli ışık yayan noktasal K ışık kaynağı şekildeki gibi X noktasına yerleştiriliyor. K X Y N A) XY arasında C) ZT arasında T E) X'de M Buna göre, K noktasal ışık kaynağının optik sistem- deki son görüntüsü nerede olur? (Noktalar arası uzunluklar eşit ve F kadardır.) A Asal eksen B) YZ arasında D) Y'de
4.
Yarısına kadar su içinde bulunan ince kenarlı merceğer
aynı ve tek renkli K, L ışık ışınları gönderiliyor. Mason
(0) XIX/2
K→
L-
A) Yalnız 1
su
D) 3 ve 4
081
K ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra O noktasından
geçtiğine göre, L ışık ışını şekildeki 1, 2, 3, 4 numaralı
0100 onwa
yollardan hangilerini izleyebilir?
3
B) 2 ve 3 hebbem 9C) 2 ve 4
By E) 1, 3 ve 4 m3 (8
6
Fizik
Mercekler
4. Yarısına kadar su içinde bulunan ince kenarlı merceğer aynı ve tek renkli K, L ışık ışınları gönderiliyor. Mason (0) XIX/2 K→ L- A) Yalnız 1 su D) 3 ve 4 081 K ışık ışını mercekte kırıldıktan sonra O noktasından geçtiğine göre, L ışık ışını şekildeki 1, 2, 3, 4 numaralı 0100 onwa yollardan hangilerini izleyebilir? 3 B) 2 ve 3 hebbem 9C) 2 ve 4 By E) 1, 3 ve 4 m3 (8 6
81
9.
1₁
J
2F
X
X ve Y ortamlarından Şekil Il'deki gibi ortamlar oluştu-
rulursa aynı renkli I, işını hangi yolu izleyebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
(P) 4
E) 5
Odak noktası F olan kalın kenarlı merceğe şekildeki gibi
tek renkli I ışını geliyor.
B) 2
Y
C) 3
1 23 4
5
F
4
Buna göre ışın numaralandırılmış ışıklardan hangisi
gibi kırılır?
A) 1
D) 4
2F
E) 5
Fizik
Mercekler
81 9. 1₁ J 2F X X ve Y ortamlarından Şekil Il'deki gibi ortamlar oluştu- rulursa aynı renkli I, işını hangi yolu izleyebilir? A) 1 B) 2 C) 3 (P) 4 E) 5 Odak noktası F olan kalın kenarlı merceğe şekildeki gibi tek renkli I ışını geliyor. B) 2 Y C) 3 1 23 4 5 F 4 Buna göre ışın numaralandırılmış ışıklardan hangisi gibi kırılır? A) 1 D) 4 2F E) 5
A) I ve II
BAI ve III
C) I, II ve III
X
11. Aynı boydaki X, Y ve Z cisimleri odağı F olan ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Asal
eksen 3F
Y
M
D) I, II ve IV
F
NA
E) I, II, II ve
Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerinin boyları arasındaki ilişki nedir?
A) hx > hy > h₂
B) h₂ = hy > hx
C) h₂> hy > hx
D) hy=h₂> hx
virt
Klasik Tasarruflu LED
AYNI ISIKTA ampul ampul ampul
NE KADAR
E) hx = hy=h₂
12. Kullanım amacına ve yerine göre ampuller günlük hayatta çok sık kullanılan aydınlatma aracıdır. Tabloda
ampul için bazı değerler verilmiştir.
IV. X-Y ar
ifadelerinden hangil
A) Yalnız I
14. Görselde iletke
Fizik
Mercekler
A) I ve II BAI ve III C) I, II ve III X 11. Aynı boydaki X, Y ve Z cisimleri odağı F olan ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Asal eksen 3F Y M D) I, II ve IV F NA E) I, II, II ve Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerinin boyları arasındaki ilişki nedir? A) hx > hy > h₂ B) h₂ = hy > hx C) h₂> hy > hx D) hy=h₂> hx virt Klasik Tasarruflu LED AYNI ISIKTA ampul ampul ampul NE KADAR E) hx = hy=h₂ 12. Kullanım amacına ve yerine göre ampuller günlük hayatta çok sık kullanılan aydınlatma aracıdır. Tabloda ampul için bazı değerler verilmiştir. IV. X-Y ar ifadelerinden hangil A) Yalnız I 14. Görselde iletke
arlı
K
nde
na
E) b' mesafesi
2. X, Y ve Z cisimleri odak uzaklığı f olan
ince kenarlı merceğin önune şekildeki gibi
yerleştiriliyor.
M
A) h₂>h₂>h₂
B) h=h₂>h₂
F
Buna göre cisimlerin mercekte oluşan
görüntülerin boyları arasındaki ilişki nedir?
C) h₂>h₂=h₂
D) h₁=h₂>h₂
E) h₂=h₂=h₂
Asal
Eksen
CEVAP ANAHTARI: 1-E, 2-E
Fizik
Mercekler
arlı K nde na E) b' mesafesi 2. X, Y ve Z cisimleri odak uzaklığı f olan ince kenarlı merceğin önune şekildeki gibi yerleştiriliyor. M A) h₂>h₂>h₂ B) h=h₂>h₂ F Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntülerin boyları arasındaki ilişki nedir? C) h₂>h₂=h₂ D) h₁=h₂>h₂ E) h₂=h₂=h₂ Asal Eksen CEVAP ANAHTARI: 1-E, 2-E
nda
Özlem K ve L merceklerinin arkasından M ve N
Meltem ve
kalemlerine baktıklarında kalemlerin görüntülerini şekildeki
gibi görüyorlar.
M
Görüntü M
Görüntü
K
D) II ve III
Meltem
Buna göre,
1. Her iki cismin görüntüsü de sanaldır.
il. K merceği kalın kenarlı mercektir.
III. L merceği ince kenarlı mercektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
ince
Özlem
key t
[
I ve III
E) I, II ve III
4. Odak nok
üzerine b
leştirilmiş
217
KL
A
Buna
doğr
veril
Fizik
Mercekler
nda Özlem K ve L merceklerinin arkasından M ve N Meltem ve kalemlerine baktıklarında kalemlerin görüntülerini şekildeki gibi görüyorlar. M Görüntü M Görüntü K D) II ve III Meltem Buna göre, 1. Her iki cismin görüntüsü de sanaldır. il. K merceği kalın kenarlı mercektir. III. L merceği ince kenarlı mercektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il ince Özlem key t [ I ve III E) I, II ve III 4. Odak nok üzerine b leştirilmiş 217 KL A Buna doğr veril
71-
3-
r.
8. Asal eksenleri çakışık çukur ayna, V10-
iraksak mercek ve yakınsak merceğin
odak uzaklıkları eşit ve f kadardır.
Asal
eksen
f
Wel idig
f
(H
Çukur Iraksak Yakınsak
ayna mercek mercek
A) I₁ ve 1₂
C) 12 ve 13
shende
Aynı renkli I₁, I2, I3 ışınlarından han-
gileri kırılmalar ve yansıma sonucu
sistemi terk ederken, asal eksene
paralel olur?
Ni
4
E) Yalnız I2
13
B) Yalnız 13
D) I₁, I2 ve 13
sig ilsvam
daba
Fizik
Mercekler
71- 3- r. 8. Asal eksenleri çakışık çukur ayna, V10- iraksak mercek ve yakınsak merceğin odak uzaklıkları eşit ve f kadardır. Asal eksen f Wel idig f (H Çukur Iraksak Yakınsak ayna mercek mercek A) I₁ ve 1₂ C) 12 ve 13 shende Aynı renkli I₁, I2, I3 ışınlarından han- gileri kırılmalar ve yansıma sonucu sistemi terk ederken, asal eksene paralel olur? Ni 4 E) Yalnız I2 13 B) Yalnız 13 D) I₁, I2 ve 13 sig ilsvam daba
7.Ünite / OPTİK
7. Şekil 1 deki tek renkli I ışını, içerisinde .
yakınsak mercek, iraksak mercek veya
tam yansımalı prizmadan oluşan optik
düzeneğin bulunduğu kutuya gönderi-
liyor. Kutudan I' gibi çıkıyor.
I->>>
Kutu
Şekil 1
HAN
cam
45° 45%
11
Şekil 2
|||
Buna göre, kutu içerisindeki optik
düzenek, Şekil 2 de verilenlerden
hangileri olabilir?
(Camdan havaya sınır açısı 42° dir.)
A) Yalnız I
B) I veya II
C) Yalnız II
D) II veya III
E) Yalnız III
Palme Yayınevi
Fizik
Mercekler
7.Ünite / OPTİK 7. Şekil 1 deki tek renkli I ışını, içerisinde . yakınsak mercek, iraksak mercek veya tam yansımalı prizmadan oluşan optik düzeneğin bulunduğu kutuya gönderi- liyor. Kutudan I' gibi çıkıyor. I->>> Kutu Şekil 1 HAN cam 45° 45% 11 Şekil 2 ||| Buna göre, kutu içerisindeki optik düzenek, Şekil 2 de verilenlerden hangileri olabilir? (Camdan havaya sınır açısı 42° dir.) A) Yalnız I B) I veya II C) Yalnız II D) II veya III E) Yalnız III Palme Yayınevi
shuigiblezod ue bishmesys tebleanM
18. Odak uzaklıkları eşit ve f kadar olan
yakınsak mercek, iraksak mercek ve
çukur aynadan oluşan optik sistem
şekildeki gibidir.
(A
H)
f
f
A) K noktasında
B) K-L arasında
C) L noktasında
D) L-M arasında
E) M noktasında
Asal
Seksen
Buna göre, L noktasından çıkan tek
renkli bir ışın tüm kırılma ve yansı-
malar sonucunda asal ekseni ne-
rede keser?
Fizik
Mercekler
shuigiblezod ue bishmesys tebleanM 18. Odak uzaklıkları eşit ve f kadar olan yakınsak mercek, iraksak mercek ve çukur aynadan oluşan optik sistem şekildeki gibidir. (A H) f f A) K noktasında B) K-L arasında C) L noktasında D) L-M arasında E) M noktasında Asal Seksen Buna göre, L noktasından çıkan tek renkli bir ışın tüm kırılma ve yansı- malar sonucunda asal ekseni ne- rede keser?
dir.
ola-
nez?
|||
kalın
rli L
acak
Asal
eksen
tek
deki
3/5
Palme Yayınevi
5. Yakınsak merceğe gönderilen yeşil
renkli bir ışının izlediği yol şekildeki gi-
bidir.
Yeşil ışık
Ja
Yakınsak
mercek
Geliş doğrultusu ile kırılma doğrul-
tusu arasındaki açı α olduğuna göre;
I. Yeşil ışın yerine kırmızı ışın kulla-
nılmalıdır
Asal
eksen
II. Eğrilik yarıçapı daha büyük mer-
cek kullanılmalı
A) Yalnız I
C) Yalnız III
III. Kırıcılık indisi daha büyük mercek se
kullanılmalı
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı ya-
pılırsa a açısı küçülür?
E) II ve III
Palme Yayınevi
B) Yalnız II
D) I ve II
Fizik
Mercekler
dir. ola- nez? ||| kalın rli L acak Asal eksen tek deki 3/5 Palme Yayınevi 5. Yakınsak merceğe gönderilen yeşil renkli bir ışının izlediği yol şekildeki gi- bidir. Yeşil ışık Ja Yakınsak mercek Geliş doğrultusu ile kırılma doğrul- tusu arasındaki açı α olduğuna göre; I. Yeşil ışın yerine kırmızı ışın kulla- nılmalıdır Asal eksen II. Eğrilik yarıçapı daha büyük mer- cek kullanılmalı A) Yalnız I C) Yalnız III III. Kırıcılık indisi daha büyük mercek se kullanılmalı işlemlerinden hangileri ayrı ayrı ya- pılırsa a açısı küçülür? E) II ve III Palme Yayınevi B) Yalnız II D) I ve II
ci gi-
3.
Saat tamirhanesi olan Vehbi Usta, odak uzaklığı f olan in-
ce kenarlı merceği kullanarak saati daha büyük olacak şe-
kilde görmek istiyor. Göz ve saat aşağıdaki konumlarında
sabit hâldedir.
G
F
f K
f
P
A) K-Larasına
-H1
B) L noktasına
D) MAN arasına
Saat
M
Saatin
görüntüsü
10
9
8
7
Vehbi Usta saatteki dişlileri daha büyük görmek için
elindeki yakınsak merceği nereye koymalıdır?
(Noktalar arası uzunluklar eşit ve merceğin odak uzunluğu
kadardır.)
N
5
E) N'nin sağına
4
C) L-M arasına
Fizik
Mercekler
ci gi- 3. Saat tamirhanesi olan Vehbi Usta, odak uzaklığı f olan in- ce kenarlı merceği kullanarak saati daha büyük olacak şe- kilde görmek istiyor. Göz ve saat aşağıdaki konumlarında sabit hâldedir. G F f K f P A) K-Larasına -H1 B) L noktasına D) MAN arasına Saat M Saatin görüntüsü 10 9 8 7 Vehbi Usta saatteki dişlileri daha büyük görmek için elindeki yakınsak merceği nereye koymalıdır? (Noktalar arası uzunluklar eşit ve merceğin odak uzunluğu kadardır.) N 5 E) N'nin sağına 4 C) L-M arasına
A) K
8 Şekildeki yakınsak merceğin asal ekseni üzerindeki
K cisminin perde üzerinde net görüntüsü oluşuyor.
asal
eksen
K
5d
9d
B) 2
Buna göre, mercek perdeye doğru kaç d kadar
hareket ettirildiğinde, perde üzerinde cismin yi-
ne net görüntüsü oluşur?
A) 1
C) 3
perde
D) 4
E) 5
Fizik
Mercekler
A) K 8 Şekildeki yakınsak merceğin asal ekseni üzerindeki K cisminin perde üzerinde net görüntüsü oluşuyor. asal eksen K 5d 9d B) 2 Buna göre, mercek perdeye doğru kaç d kadar hareket ettirildiğinde, perde üzerinde cismin yi- ne net görüntüsü oluşur? A) 1 C) 3 perde D) 4 E) 5