Sıvı Basıncı Soruları

6. Bir sıvı kabinin fabrika hatası nedeniyle
tutacağımın üst kısmı kapalı üretilmiştir...
Kapağı açılıp sıvı kabına özkütlesi d olan bir
miktar türdeş sivi konulduğunda kaptaki sivi
şekildeki görünümü alıyor.
H
yatay
Buna göre kap tabanındaki sıvı basıncı P için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(g: Yer çekimi ivmesidir.)
A) P h.d.g
C) h.d.g<P<H.d.g
E) H.d.g > P
B) P=H. d.g
D) P> h.d.g
Fizik
Sıvı Basıncı
6. Bir sıvı kabinin fabrika hatası nedeniyle tutacağımın üst kısmı kapalı üretilmiştir... Kapağı açılıp sıvı kabına özkütlesi d olan bir miktar türdeş sivi konulduğunda kaptaki sivi şekildeki görünümü alıyor. H yatay Buna göre kap tabanındaki sıvı basıncı P için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (g: Yer çekimi ivmesidir.) A) P h.d.g C) h.d.g<P<H.d.g E) H.d.g > P B) P=H. d.g D) P> h.d.g
SORU 9
Sevi
16
Bog
M
Yatay G
Düşey kesiti verilen ağırlığı eşit K, L ve M kaplarının taban
alanları S, SL ve SM olup, aralarında SM > SL > SK ilişkisi
vardır.
K kabını tamamen dolduran sivi önce boş olan L kabina,
L kabından da M kabına boşaltılırsa,
1. Sıvının kap tabana yaptığı sivi basıncı M kabındayken en
küçük değeri almıştır.
II. Sıvının tüm kaplarda, kap tabanına uyguladığı sıvı basınç
kuvvetleri eşittir.
III. Üç durumda da kapların yatay zemine uyguladığı basınç
kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Sıvı Basıncı
SORU 9 Sevi 16 Bog M Yatay G Düşey kesiti verilen ağırlığı eşit K, L ve M kaplarının taban alanları S, SL ve SM olup, aralarında SM > SL > SK ilişkisi vardır. K kabını tamamen dolduran sivi önce boş olan L kabina, L kabından da M kabına boşaltılırsa, 1. Sıvının kap tabana yaptığı sivi basıncı M kabındayken en küçük değeri almıştır. II. Sıvının tüm kaplarda, kap tabanına uyguladığı sıvı basınç kuvvetleri eşittir. III. Üç durumda da kapların yatay zemine uyguladığı basınç kuvvetleri eşittir. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
5.
Test-3 Sıvı Basıncı
,2m+22
2A-
Ex
K
X
3A
M
L
Y
2A...
M
K
N
Şekil - 1
Şekil - II
Sürtünmesi ve kütlesi önemsiz 2A, 3A kesit alanlı pistonlu
kapta, özdeş K, L, M cisimleri Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi
dengede kalıyor. Bu durumda pistonların alt yüzeyindeki X,
Y, Z, T noktalarının basınçları sırasıyla Px, Py Pz¹
Pz, Pr'dir.
Buna göre; Px, Py, Pz, P arasındaki ilişki nedir?
A) P₂ > Py> Py> P₁
(C) Py > P₂ > Px = P₁
B) P₂ > Px > Py> P+
D) Py = P₂ > Px = P₁
E) Px = P₁ > P₂ > Py
IN
Fizik
Sıvı Basıncı
5. Test-3 Sıvı Basıncı ,2m+22 2A- Ex K X 3A M L Y 2A... M K N Şekil - 1 Şekil - II Sürtünmesi ve kütlesi önemsiz 2A, 3A kesit alanlı pistonlu kapta, özdeş K, L, M cisimleri Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi dengede kalıyor. Bu durumda pistonların alt yüzeyindeki X, Y, Z, T noktalarının basınçları sırasıyla Px, Py Pz¹ Pz, Pr'dir. Buna göre; Px, Py, Pz, P arasındaki ilişki nedir? A) P₂ > Py> Py> P₁ (C) Py > P₂ > Px = P₁ B) P₂ > Px > Py> P+ D) Py = P₂ > Px = P₁ E) Px = P₁ > P₂ > Py IN
T
su
PT
A) Değişmemiştir
B) Azalmıştır
C) Artmıştır
D) Azalmıştır
E) Artmıştır
M
su
R
Düşey kesiti verilen kaptaki suların birbirine karışmasını M
musluğu engelliyor. Sol bölmede suda yüzebilen bir K cis-
mi varken T ve R noktalarının su basınçları sırasıyla PT PR
dir.
Buna göre, K cismi alındıktan sonra M musluğu açılıp
denge sağlanırsa T ve R noktalarının son basınçlarının
değişimi hakkında ne söylenebilir?
PR
Değişmemiştir
Azalmıştır
Azalmıştır
Değişmemiştir
Artmıştır
APOIE
Fizik
Sıvı Basıncı
T su PT A) Değişmemiştir B) Azalmıştır C) Artmıştır D) Azalmıştır E) Artmıştır M su R Düşey kesiti verilen kaptaki suların birbirine karışmasını M musluğu engelliyor. Sol bölmede suda yüzebilen bir K cis- mi varken T ve R noktalarının su basınçları sırasıyla PT PR dir. Buna göre, K cismi alındıktan sonra M musluğu açılıp denge sağlanırsa T ve R noktalarının son basınçlarının değişimi hakkında ne söylenebilir? PR Değişmemiştir Azalmıştır Azalmıştır Değişmemiştir Artmıştır APOIE
15.
h
h
h
h
h
h
2S
basınç ve kaldırma kuvveti
K
Y.
SIVI
3S
gu
X kabi boş, Y kabı ise 4h yüksekliğine kadar sıvı ile
doludur.
K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandığında X in
tabanındaki sıvı basıncı Y ninkinin kaç katı olur?
A) 2/3
B) 4/5 C) 3/2 D) 15/7
E) 9/4
Fizik
Sıvı Basıncı
15. h h h h h h 2S basınç ve kaldırma kuvveti K Y. SIVI 3S gu X kabi boş, Y kabı ise 4h yüksekliğine kadar sıvı ile doludur. K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandığında X in tabanındaki sıvı basıncı Y ninkinin kaç katı olur? A) 2/3 B) 4/5 C) 3/2 D) 15/7 E) 9/4
APOIEMI
h
h
K
L
h
M
2d
N
h
Berk, düşey kesiti şekildeki gibi olan bölmeli kaba d ve
2d özkütleli sıvıları doldurduktan sonra derinlikleri veri-
len K, L, M, N noktalarının basıncını basınçölçer ile öl-
çerek bu basınç değerlerini karşılaştırıyor.
Buna göre, Berk bu bilgilerle aşağıdaki sorulardan
hangisini cevaplayamaz?
A) Sıvıların basıncı sıvı derinliğine bağlı mıdır?
BY Sivi basınç kuvveti yüzey alanına bağlı mıdır?
C) Bir noktanın sıvı basıncı sıvının özkütlesine bağlı mı-
dır?
D) Bir noktanın sıvı basıncı yüzeyin yatay veya düşey
olmasına bağlı mıdır?
E) Bir noktanın sıvı basıncı sıvının özkütlesiyle ters oran-
tili midir?
Fizik
Sıvı Basıncı
APOIEMI h h K L h M 2d N h Berk, düşey kesiti şekildeki gibi olan bölmeli kaba d ve 2d özkütleli sıvıları doldurduktan sonra derinlikleri veri- len K, L, M, N noktalarının basıncını basınçölçer ile öl- çerek bu basınç değerlerini karşılaştırıyor. Buna göre, Berk bu bilgilerle aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? A) Sıvıların basıncı sıvı derinliğine bağlı mıdır? BY Sivi basınç kuvveti yüzey alanına bağlı mıdır? C) Bir noktanın sıvı basıncı sıvının özkütlesine bağlı mı- dır? D) Bir noktanın sıvı basıncı yüzeyin yatay veya düşey olmasına bağlı mıdır? E) Bir noktanın sıvı basıncı sıvının özkütlesiyle ters oran- tili midir?
d₁
d₂
A) 1
K
|
Asla enty
11
Eşit hacim bölmeli kaplardan şekil I'deki kapta
d, ve d₂ özkütleli birbiriyle karışmayan sıvıla-
rin K noktasında oluşturduğu basınç 8P'dir.
Kaptaki sıvı II. kaba boşaltıldığında L'deki
SIVI basınçı 5P olduğuna göre sıvıların öz-
d₁
kütleleri oranı ne olur?
d₂
B) 1/2 C)/3D) 1/1 E)
50/00
Fizik
Sıvı Basıncı
d₁ d₂ A) 1 K | Asla enty 11 Eşit hacim bölmeli kaplardan şekil I'deki kapta d, ve d₂ özkütleli birbiriyle karışmayan sıvıla- rin K noktasında oluşturduğu basınç 8P'dir. Kaptaki sıvı II. kaba boşaltıldığında L'deki SIVI basınçı 5P olduğuna göre sıvıların öz- d₁ kütleleri oranı ne olur? d₂ B) 1/2 C)/3D) 1/1 E) 50/00
in
IN GEÇME
4.
34. S
= jHdg JS
n
B)
S
Düşey kesiti verilen şekildeki kap su ile doludur.
I ve II yüzeyleri sırasıyla S ve 25 olduğuna göre bu yüzey-
lerde oluşan sıvı basınç kuvvetleri oranı Fi/Fil kaçtır?
A) 1/1/12
C) 3
D) 2/23
3
N/W
2S
2h
Bhak
E) 2
Fizik
Sıvı Basıncı
in IN GEÇME 4. 34. S = jHdg JS n B) S Düşey kesiti verilen şekildeki kap su ile doludur. I ve II yüzeyleri sırasıyla S ve 25 olduğuna göre bu yüzey- lerde oluşan sıvı basınç kuvvetleri oranı Fi/Fil kaçtır? A) 1/1/12 C) 3 D) 2/23 3 N/W 2S 2h Bhak E) 2
SU
adir
apt
Zen
SIUI BASING KUVVET
2. Düşey kesiti verilen şekildeki bileşik kapta X kolunda
türdeş bir sıvı varken Y kolu boştur. Musluk kapalı iken
X kolunun tabanındaki sıvı basıncı 2P olmaktadır.
hes
h
841 1/3/2
AY
S
Boş musluk
Y,
S
B) 1
3
2
SIVI
X
X ve Y kollarının kesit alanları eşit olduğuna göre
musluk açılarak SIVI dengesi sağlandığında Y kolu-
nun tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur?
Bağlantı borusunun hacmi önemsizdir.)
C) 1
D)
12P
2
Fizik
Sıvı Basıncı
SU adir apt Zen SIUI BASING KUVVET 2. Düşey kesiti verilen şekildeki bileşik kapta X kolunda türdeş bir sıvı varken Y kolu boştur. Musluk kapalı iken X kolunun tabanındaki sıvı basıncı 2P olmaktadır. hes h 841 1/3/2 AY S Boş musluk Y, S B) 1 3 2 SIVI X X ve Y kollarının kesit alanları eşit olduğuna göre musluk açılarak SIVI dengesi sağlandığında Y kolu- nun tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur? Bağlantı borusunun hacmi önemsizdir.) C) 1 D) 12P 2
Şekilde gösterilen eşit böl-
meli kap sabit debili mus-
luktan akan sıvı ile doldu-
ruluyor.
Kap doluncaya kadar tabandaki K noktasında
oluşan sıvı basıncının zamana göre değişim
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A Basing
Zaman
B)
D)
A Basing
Zaman
Basing
E)
A Basing
4 Basing
EE
Zaman
Fizik
Sıvı Basıncı
Şekilde gösterilen eşit böl- meli kap sabit debili mus- luktan akan sıvı ile doldu- ruluyor. Kap doluncaya kadar tabandaki K noktasında oluşan sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) A Basing Zaman B) D) A Basing Zaman Basing E) A Basing 4 Basing EE Zaman
yor
2. Sıvı basıncını etkileyen faktörlerin incelenmesi için aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır.
A kabi
B kabi
h
F
Taban alanları eşit olan A ve B kaplarının alt kısmından özdeş delikler açılıp özdeş tipalar ile kapanmıştır.
Kaplara sıvı olarak şu ve zeytinyağı doldurulacaktır. Tıpalar üzerinde oluşan sıvı basıncı belirli bir değere
ulaşınca tipalar yerlerinden çıkmaktadır.
A kabi h seviyesine kadar su ile dolduğunda tipanın çıktığı ve suyun yoğunluğunun zeytinyağının
yoğunluğundan büyük olduğu bilindiğine göre,
I. A kabını h seviyesine kadar zeytinyağı ile doldurmak,
II. B kabını h seviyesine kadar su ile doldurmak,
III. B kabını h seviyesine kadar zeytinyağı ile doldurmak,
? ? ? ? ? ?
durumlarından hangilerinde tıpa yerinden çıkar? (Tipanın yerinden çıkmasında sadece sivi basıncı-
nın etkili olduğu kabul edilecektir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Fen Bilimleri
C) I ve II
ISLEYEN
ZEKA
???
D) I, II ve III
SINIE
3. UNITE: Basınç
Fizik
Sıvı Basıncı
yor 2. Sıvı basıncını etkileyen faktörlerin incelenmesi için aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır. A kabi B kabi h F Taban alanları eşit olan A ve B kaplarının alt kısmından özdeş delikler açılıp özdeş tipalar ile kapanmıştır. Kaplara sıvı olarak şu ve zeytinyağı doldurulacaktır. Tıpalar üzerinde oluşan sıvı basıncı belirli bir değere ulaşınca tipalar yerlerinden çıkmaktadır. A kabi h seviyesine kadar su ile dolduğunda tipanın çıktığı ve suyun yoğunluğunun zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğu bilindiğine göre, I. A kabını h seviyesine kadar zeytinyağı ile doldurmak, II. B kabını h seviyesine kadar su ile doldurmak, III. B kabını h seviyesine kadar zeytinyağı ile doldurmak, ? ? ? ? ? ? durumlarından hangilerinde tıpa yerinden çıkar? (Tipanın yerinden çıkmasında sadece sivi basıncı- nın etkili olduğu kabul edilecektir.) A) Yalnız I B) Yalnız II Fen Bilimleri C) I ve II ISLEYEN ZEKA ??? D) I, II ve III SINIE 3. UNITE: Basınç
tik ala
ri doğ
A) Ya
gi
Der
alar
için
Şır.
ler
fel
B
si
16. Küp şeklindeki tahta blok şekil l'de
yatay zemine 2P'lik basınç uygula-
maktadır.
Şekil 1
Şekil II
Aynı tahta blok şekil Il'deki zemine
konulup durduğunda zemine uy-
gulayacağı basınç kaç P olabilir?
A 1,5 B) 2
C) 2,5 D) 3
Kap
Buna g
si yanlı
A) Cism
kuv
B) Taş
ne
C) Ka
Ta
ģ
Fizik
Sıvı Basıncı
tik ala ri doğ A) Ya gi Der alar için Şır. ler fel B si 16. Küp şeklindeki tahta blok şekil l'de yatay zemine 2P'lik basınç uygula- maktadır. Şekil 1 Şekil II Aynı tahta blok şekil Il'deki zemine konulup durduğunda zemine uy- gulayacağı basınç kaç P olabilir? A 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 Kap Buna g si yanlı A) Cism kuv B) Taş ne C) Ka Ta ģ
4.
d, d₂ dz
d₁
SIVI
3A
A
Şekildeki üç kapta bulunan sıvı yükseklikleri ve bu kapların taban alanları verilmiştir.
Bu sıvıların kabin tabanına yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre d,, d₂ ve d yoğunlukları arasın-
daki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A Yoğunluk
Yoğunluk
d, d₂ d₂
h
d₂ = dz
d₂
SIVI
Yoğunluk
h
d, d₂ d₂ SIVI
Yoğunluk
d, d₂ d₂ SIVI
Fizik
Sıvı Basıncı
4. d, d₂ dz d₁ SIVI 3A A Şekildeki üç kapta bulunan sıvı yükseklikleri ve bu kapların taban alanları verilmiştir. Bu sıvıların kabin tabanına yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre d,, d₂ ve d yoğunlukları arasın- daki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A Yoğunluk Yoğunluk d, d₂ d₂ h d₂ = dz d₂ SIVI Yoğunluk h d, d₂ d₂ SIVI Yoğunluk d, d₂ d₂ SIVI
z deliğin çapına
ilir?
C) Yalnız III
ve III
deki cisim SIVI
ede kalıyor.
eti, K'ye etki-
Paylaşım Yayınları
9.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kapta
h yüksekliğinde sıvı vardır. Sıvının kabin tabanına yap
tiği basınç P'dir.
=hid.g=P
4
N/W
A) 12/12
K
B) 2
SIVI
Kap, K - L yüzeyi yerde olacak şekilde ters çevrilir.
şe, sıvının kap tabanına yaptığı basınç kaç Polur?
(Kabın üst bölmesi boştur.)
C) 5/22
10. Düşey kesiti şekilde veri-
len kaba V hacminde su
konulduğunda tabana ya-
pilan su basınç kuvveti F
helb!
‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Yatay (yer)
53
E)
A)
B
2. Özde
deki
Fizik
Sıvı Basıncı
z deliğin çapına ilir? C) Yalnız III ve III deki cisim SIVI ede kalıyor. eti, K'ye etki- Paylaşım Yayınları 9. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kapta h yüksekliğinde sıvı vardır. Sıvının kabin tabanına yap tiği basınç P'dir. =hid.g=P 4 N/W A) 12/12 K B) 2 SIVI Kap, K - L yüzeyi yerde olacak şekilde ters çevrilir. şe, sıvının kap tabanına yaptığı basınç kaç Polur? (Kabın üst bölmesi boştur.) C) 5/22 10. Düşey kesiti şekilde veri- len kaba V hacminde su konulduğunda tabana ya- pilan su basınç kuvveti F helb! ‒‒‒‒‒‒‒‒‒ Yatay (yer) 53 E) A) B 2. Özde deki
*Yeni Metin Belgesi (2).txt - Not Defteri
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım
Bir hidrolik preste kuvvet pistonuna 80kg bir kuvvet uygulanmıştır. Kuvvet pistonunun kesit alanı 10cm karedir.
is pistonunun kesit alanı ise 40 cm karedir. Buna göre
A) Uygulanan kuvvet sonucu sistemde meydana gelen basıncı hesaplayınız.
B)İşi yapacak olan F2 kuvvetini hesaplayınız
C) Kuvvet pistonu 120mm aşağı indiğinde iş pistonu ne kadar yukarı kalkacağını hesaplayınız.
Fizik
Sıvı Basıncı
*Yeni Metin Belgesi (2).txt - Not Defteri Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım Bir hidrolik preste kuvvet pistonuna 80kg bir kuvvet uygulanmıştır. Kuvvet pistonunun kesit alanı 10cm karedir. is pistonunun kesit alanı ise 40 cm karedir. Buna göre A) Uygulanan kuvvet sonucu sistemde meydana gelen basıncı hesaplayınız. B)İşi yapacak olan F2 kuvvetini hesaplayınız C) Kuvvet pistonu 120mm aşağı indiğinde iş pistonu ne kadar yukarı kalkacağını hesaplayınız.
4.
Aynı ortamda düşey kesitleri şekildeki gibi verilen kapla-
rin içinde X, Y, Z gazları vardır. Gazların üzerlerinde
ağırlığı önemsiz, yüzey alanları eşit, sürtünmesiz pis-
tonlar bulunmakta iken pistonların üzerlerine eşit hacim-
de aynı sıcaklıkta su dolduruluyor.
h
X
Y
Px > Py> Pz
Px = Py = Pz
Z kabından dışarıya sıvı taşmadığına göre son
durumda kaplardaki gaz basınçları Px, Py, Pz ara-
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Z
B) Px = P₂ > Py
_DP₂ > Py> Px
E) Py > Px = Pz
Fizik
Sıvı Basıncı
4. Aynı ortamda düşey kesitleri şekildeki gibi verilen kapla- rin içinde X, Y, Z gazları vardır. Gazların üzerlerinde ağırlığı önemsiz, yüzey alanları eşit, sürtünmesiz pis- tonlar bulunmakta iken pistonların üzerlerine eşit hacim- de aynı sıcaklıkta su dolduruluyor. h X Y Px > Py> Pz Px = Py = Pz Z kabından dışarıya sıvı taşmadığına göre son durumda kaplardaki gaz basınçları Px, Py, Pz ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Z B) Px = P₂ > Py _DP₂ > Py> Px E) Py > Px = Pz