Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıvı Basıncı Soruları

ngisinde
P
17. Ökaryot bir hücrede hidrolitik bir enzimin
E
Protein kısmının sentezlenmesi
Fonksiyonel özellik kazanması
Salgılanacağı organele iletilmesi
Salgılanması
S
oldies.co
sürecinde, aşağıda verilen organellerden hangisi görev
almaz?
A) Golgi
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Mitokondri
E) Endoplazmik retikulum
sv 1 (0
19
Fizik
Sıvı Basıncı
ngisinde P 17. Ökaryot bir hücrede hidrolitik bir enzimin E Protein kısmının sentezlenmesi Fonksiyonel özellik kazanması Salgılanacağı organele iletilmesi Salgılanması S oldies.co sürecinde, aşağıda verilen organellerden hangisi görev almaz? A) Golgi B) Lizozom C) Ribozom D) Mitokondri E) Endoplazmik retikulum sv 1 (0 19
19. Aşağıda verilen bileşik kapta h yüksekliğine ka-
dar su bulunmaktadır.
W
L
Tipa
K
FEN BİLİMLERİ
M L K Zaman
Tipa çıkarılıp suyun tamamı boşalıncaya
kadar K, L ve M noktalarına etki eden SIVI
basınçlarının değişimine ait grafik hangi se-
çenekteki gibi olur?
A) Sivi basıncı
C) Sivi basıncı
K L M Zaman
M
B) Sivi basıncı
K, L, M Zaman
D) Sivi basıncı
K M L Zaman
Fizik
Sıvı Basıncı
19. Aşağıda verilen bileşik kapta h yüksekliğine ka- dar su bulunmaktadır. W L Tipa K FEN BİLİMLERİ M L K Zaman Tipa çıkarılıp suyun tamamı boşalıncaya kadar K, L ve M noktalarına etki eden SIVI basınçlarının değişimine ait grafik hangi se- çenekteki gibi olur? A) Sivi basıncı C) Sivi basıncı K L M Zaman M B) Sivi basıncı K, L, M Zaman D) Sivi basıncı K M L Zaman
22.02.2023 12:04
Soru 14:
Içinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt
ucundaki musluk açıldıktan bir süre sonra kapla
bir miktar su varken su akışı duruyor.
Buna göre,
T. Akan suyun hizi zamanla azalır
Kaptaki havanın basıncı azahí
11.
Ill.
Kap tabanındaki basınç son durumda açık
hava basıncına eşittir.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) 1, II ve III
Havix
Fizik
Sıvı Basıncı
22.02.2023 12:04 Soru 14: Içinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucundaki musluk açıldıktan bir süre sonra kapla bir miktar su varken su akışı duruyor. Buna göre, T. Akan suyun hizi zamanla azalır Kaptaki havanın basıncı azahí 11. Ill. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava basıncına eşittir. yargılanından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) 1, II ve III Havix
X
Özkütleleri birbirinden farklı olan ve birbirine karışmayan
X, Y sıvıları bir kapta şekildeki gibi dengede iken, katı ve
sıvılarda erimeyen içi dolu K cismi kaba bırakılıyor.
Buna göre, aşağıda yorum yapan öğrencilerden han-
gisininki kesinlikle yanlıştır?
A) Ece: K cismi 1 gibi dengede kalırsa, X sıvısının öz-
kütlesi K ninkinin iki katı kadardır.
B) Berk: K cismi 2 gibi dengede kalırsa, X sıvısının öz-
kütlesi K ninki kadardır.
C) Aslı: K cismi 3 gibi dengede kalırsa, K cismine X si-
vısının uyguladığı kaldırma kuvveti, K cisminin ağır-
lığı büyüklüğündedir.
D) Zeynep: K cismi 4 gibi dengede kalırsa, K cismine
etki eden kaldırma kuvveti, cismin ağırlığı büyüklü-
ğündedir.
E Ali: K cismi 5 gibi dengede kalırsa, K cismine etki
eden kaldırma kuvveti, ağırlığından daha küçük şid-
dettedir.
Fizik
Sıvı Basıncı
X Özkütleleri birbirinden farklı olan ve birbirine karışmayan X, Y sıvıları bir kapta şekildeki gibi dengede iken, katı ve sıvılarda erimeyen içi dolu K cismi kaba bırakılıyor. Buna göre, aşağıda yorum yapan öğrencilerden han- gisininki kesinlikle yanlıştır? A) Ece: K cismi 1 gibi dengede kalırsa, X sıvısının öz- kütlesi K ninkinin iki katı kadardır. B) Berk: K cismi 2 gibi dengede kalırsa, X sıvısının öz- kütlesi K ninki kadardır. C) Aslı: K cismi 3 gibi dengede kalırsa, K cismine X si- vısının uyguladığı kaldırma kuvveti, K cisminin ağır- lığı büyüklüğündedir. D) Zeynep: K cismi 4 gibi dengede kalırsa, K cismine etki eden kaldırma kuvveti, cismin ağırlığı büyüklü- ğündedir. E Ali: K cismi 5 gibi dengede kalırsa, K cismine etki eden kaldırma kuvveti, ağırlığından daha küçük şid- dettedir.
Soru 721
Katılar üzerlerine etki eden kuvveti aynen iletir.
11. Sivpar üzerlerine etki eden basıncı aynen iletir.
III. Bir sıvının içinde bulunduğu kabın tabanına uyguladığı sıvı ba-
sınç kuvveti daima o sıvının ağırlığına eşittir.
Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
BY ve II
Jo
E) II ve H
I ve III
Fizik
Sıvı Basıncı
Soru 721 Katılar üzerlerine etki eden kuvveti aynen iletir. 11. Sivpar üzerlerine etki eden basıncı aynen iletir. III. Bir sıvının içinde bulunduğu kabın tabanına uyguladığı sıvı ba- sınç kuvveti daima o sıvının ağırlığına eşittir. Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III BY ve II Jo E) II ve H I ve III
ORZH
U borusuna konulan X ve Y gazları, alt ve üstündeki civa
bölümleriyle şekildeki gibi dengededir.
1.
A) Yalnız I
Civa
D) II ve
Gazi
Civa
Civa
Buna göre;
VX gazının basıncı, Y gazının basıncından büyüktür,
h, cıva sütunu h, civa sütunundan uzundur,
I. Y gazının basıncı, açık hava basıncından büyüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Lve IT
Gazi
C) Ive III
E) I, II ve H
Fizik
Sıvı Basıncı
ORZH U borusuna konulan X ve Y gazları, alt ve üstündeki civa bölümleriyle şekildeki gibi dengededir. 1. A) Yalnız I Civa D) II ve Gazi Civa Civa Buna göre; VX gazının basıncı, Y gazının basıncından büyüktür, h, cıva sütunu h, civa sütunundan uzundur, I. Y gazının basıncı, açık hava basıncından büyüktür yargılarından hangileri doğrudur? B) Lve IT Gazi C) Ive III E) I, II ve H
diğinde boylarında
metallerinin ilk sı-
ak KL, KM ve LM
yor.
LM
metal çiftleri
750
<way
lerde so-
Eik olarak
okta-
Seher, yatay zeminde bulunan Şekil I'deki düzgün silin-
dirik kaba bir bardak su boşalttığında kap tabanındaki
Sivi basıncı P, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti F
kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti F oluyor.
2ndgs
5.
2hdg
ZA
Yatay
Deneme Sınavı - 24
Yatay
D) I've III
Şekil II
Şekil 1
Daha sonra Seher, Şekil l'deki kaba göre taban alanı
daha büyük ve ağırlığı eşit olan Şekil Il'deki kaba, Şekil
l'deki suyu taşırmadan tamamen boşaltıyor.
Buna göre Şekil Il'de,
1. Kap tabanındaki sıvı basıncı, P'den küçük olur.
II. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti, F, den küçük
olur.
ndg
III. Kabın bulunduğu zemine uyguladığı basınç kuvveti,
F, ye eşit olur.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
TYT/ Fizi
6.
Özde
elekt
Fizik
Sıvı Basıncı
diğinde boylarında metallerinin ilk sı- ak KL, KM ve LM yor. LM metal çiftleri 750 <way lerde so- Eik olarak okta- Seher, yatay zeminde bulunan Şekil I'deki düzgün silin- dirik kaba bir bardak su boşalttığında kap tabanındaki Sivi basıncı P, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti F kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti F oluyor. 2ndgs 5. 2hdg ZA Yatay Deneme Sınavı - 24 Yatay D) I've III Şekil II Şekil 1 Daha sonra Seher, Şekil l'deki kaba göre taban alanı daha büyük ve ağırlığı eşit olan Şekil Il'deki kaba, Şekil l'deki suyu taşırmadan tamamen boşaltıyor. Buna göre Şekil Il'de, 1. Kap tabanındaki sıvı basıncı, P'den küçük olur. II. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti, F, den küçük olur. ndg III. Kabın bulunduğu zemine uyguladığı basınç kuvveti, F, ye eşit olur. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III TYT/ Fizi 6. Özde elekt
1. U borusuna konulan X ve Y gazları, alt ve üstündeki civa
bölümleriyle şekildeki gibi dengededir.
zutfg+ Sy = √y + xd
Civa
Gazi
Civa
B) I ve II
Dve III
Civa
Buna göre;
1. X gazının basıncı, Y gazının basıncından büyüktür,
II. h, cıva sütunu h₂ civa sütunundan uzundur,
Y gazının basıncı, açık hava basıncından büyüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Gazi
C) I ve III
E) I, Tive
nik-
Fizik
Sıvı Basıncı
1. U borusuna konulan X ve Y gazları, alt ve üstündeki civa bölümleriyle şekildeki gibi dengededir. zutfg+ Sy = √y + xd Civa Gazi Civa B) I ve II Dve III Civa Buna göre; 1. X gazının basıncı, Y gazının basıncından büyüktür, II. h, cıva sütunu h₂ civa sütunundan uzundur, Y gazının basıncı, açık hava basıncından büyüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Gazi C) I ve III E) I, Tive nik-
rçekleşt
M
wann sicaklığı azalmaktad
andan hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yeniz.II
DI in
pp kaplarin tabanındaki tüm noktalardaki basinglar
my
3A
D) I ve II
Su
E) # ve
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
M
Gaz
m₂
Kalınlıklan eşit pistonlar içerisinde su bulunan bileşik
kapta şekildeki gibi dengededirler. Pistonların yüzey
alanian sırasıyla A, 3A ve A yoğunlukları ise d., d., ve
kütleleri my, my ve m₂ dir. Açık hava basıncı Polup
kapalı kaptaki gaz basıncı ise P dir.
d₂
Buna göre,
✓Pistonların sıvı yüzeyine yaptığı basınçlar
P₂> Px=Py dir.
Il Pistonların kütleleri arasındaki ilişki m, > m = m₂ dir.
III. Pistonların yoğunlukları arasındaki ilişki d₂ > dx = d.
dir.
Giva
E) I, II ve III
Yatay
C) Yalnız III
B
A)
1991
Fizik
Sıvı Basıncı
rçekleşt M wann sicaklığı azalmaktad andan hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yeniz.II DI in pp kaplarin tabanındaki tüm noktalardaki basinglar my 3A D) I ve II Su E) # ve yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II M Gaz m₂ Kalınlıklan eşit pistonlar içerisinde su bulunan bileşik kapta şekildeki gibi dengededirler. Pistonların yüzey alanian sırasıyla A, 3A ve A yoğunlukları ise d., d., ve kütleleri my, my ve m₂ dir. Açık hava basıncı Polup kapalı kaptaki gaz basıncı ise P dir. d₂ Buna göre, ✓Pistonların sıvı yüzeyine yaptığı basınçlar P₂> Px=Py dir. Il Pistonların kütleleri arasındaki ilişki m, > m = m₂ dir. III. Pistonların yoğunlukları arasındaki ilişki d₂ > dx = d. dir. Giva E) I, II ve III Yatay C) Yalnız III B A) 1991
0.01
4. Silindir biçiminde olan şekildeki cam kap ve içindeki
suyun sıcaklığı 70 °C olduğu anda kabin tabanına
yapılan sıvı basıncı P, basınç kuvveti F dir.
Su
A)
B)
C)
D)
E)
Kap soğumaya bırakılırsa P ve F nasıl değişir?
(Cam kap düzgün genleşmektedir.)
Yatay
P
Artar
Artar
Değişmez
Azalır
Değişmez
F
Değişmez
Artar
Değişmez
Artar
Artar
Fizik
Sıvı Basıncı
0.01 4. Silindir biçiminde olan şekildeki cam kap ve içindeki suyun sıcaklığı 70 °C olduğu anda kabin tabanına yapılan sıvı basıncı P, basınç kuvveti F dir. Su A) B) C) D) E) Kap soğumaya bırakılırsa P ve F nasıl değişir? (Cam kap düzgün genleşmektedir.) Yatay P Artar Artar Değişmez Azalır Değişmez F Değişmez Artar Değişmez Artar Artar
5.
Gaz
SIVI
gaz'
Şekildeki sistemde gazın basıncı P Sivinin
kabın tabanına yaptığı basınç P, kabın yere yap-
tığı basınç ise P dir.
gaz
Buna göre, kap ters çevrilirse Ps, P ve P
nasıl değişir?
P gaz
A)
Artar
B) Azalır
C)
Azalır
D) Değişmez
Azalır
Dkrekliğ
P
S
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Artar
h
P
Artar
Artar
Artar
Artar
Değişmez
7.
www
Şek
olu
mis
Bu
Fizik
Sıvı Basıncı
5. Gaz SIVI gaz' Şekildeki sistemde gazın basıncı P Sivinin kabın tabanına yaptığı basınç P, kabın yere yap- tığı basınç ise P dir. gaz Buna göre, kap ters çevrilirse Ps, P ve P nasıl değişir? P gaz A) Artar B) Azalır C) Azalır D) Değişmez Azalır Dkrekliğ P S Azalır Azalır Değişmez Artar Artar h P Artar Artar Artar Artar Değişmez 7. www Şek olu mis Bu
2.
Otoyollarda zıt yönlerde şekillerde gösterilen hızlarda
hareket eden araçlar yan yana geldiğinde hemen
yanlarındaki K, L ve M noktalarının basınçları sırasıyla
PK PL
PL ve PM oluyor.
3v
K
Buna göre; P P ve PM arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) PKPL > PM
C) PL = PM> PK
B) PK > PL = PM
D) PK=PL = PM
E) PM> PL > PK
Fizik
Sıvı Basıncı
2. Otoyollarda zıt yönlerde şekillerde gösterilen hızlarda hareket eden araçlar yan yana geldiğinde hemen yanlarındaki K, L ve M noktalarının basınçları sırasıyla PK PL PL ve PM oluyor. 3v K Buna göre; P P ve PM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) PKPL > PM C) PL = PM> PK B) PK > PL = PM D) PK=PL = PM E) PM> PL > PK
12. K cisminin yatay düzle-
me uyguladığı basınç
Şekil-1'de P, sürtünme-
leri ve ağırlıkları önemsiz
makaralarla oluşturulan
P
Şekil-2'de ise tür.
4
A)
3
B)
Buna göre K ve L cisimlerinin ağırlıkları oranı
kaçtır?
~/3
K
C) 1
Şekil-1
Ntw
K
D) {
L
Şekil-2
E) 2
GK
GL
Fizik
Sıvı Basıncı
12. K cisminin yatay düzle- me uyguladığı basınç Şekil-1'de P, sürtünme- leri ve ağırlıkları önemsiz makaralarla oluşturulan P Şekil-2'de ise tür. 4 A) 3 B) Buna göre K ve L cisimlerinin ağırlıkları oranı kaçtır? ~/3 K C) 1 Şekil-1 Ntw K D) { L Şekil-2 E) 2 GK GL
irsa
olaylar
A) Yalnız I
D) I ve Il
X
B) Yatmız II
ve açık have
3. Camdan yapılmış bir kap X ve Y bölmelerine ayrılarak
kabin yan yüzeylerine tek yönlü açılıp kapanabilen k
ve L kapakçıkları yerleştiriliyor. Sıcaklığın
basınginin sabit olduğu ortamda sürtünmestz K ve L
kapakçıkları kapalı iken serbest bırakıldıklarında şeki
gibi açılıyor.
E) ve Ill
D) II ve III
Gaz pompaları
c) Yalnız
Yalıtkan
Y
X ve Y bölmeleri Isı iletkenliği olmayan bir malzeme
ile ayrıldığına göre,
I. X bölmesindeki gazın sıcaklığı azaltılırsa K kapakçığı
kapanır.
II. Y bölmesindeki gazın sıcaklığı artırılırsa L kapakçığı
kapanır.
III. Gaz pompaları ile X'den gaz çıkartılır, Y'ye gaz ilave
edilirse K ve L anahtarı kapanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve Ill
art
yargıl
A) Ya
Fizik
SIZO
cisn
Fizik
Sıvı Basıncı
irsa olaylar A) Yalnız I D) I ve Il X B) Yatmız II ve açık have 3. Camdan yapılmış bir kap X ve Y bölmelerine ayrılarak kabin yan yüzeylerine tek yönlü açılıp kapanabilen k ve L kapakçıkları yerleştiriliyor. Sıcaklığın basınginin sabit olduğu ortamda sürtünmestz K ve L kapakçıkları kapalı iken serbest bırakıldıklarında şeki gibi açılıyor. E) ve Ill D) II ve III Gaz pompaları c) Yalnız Yalıtkan Y X ve Y bölmeleri Isı iletkenliği olmayan bir malzeme ile ayrıldığına göre, I. X bölmesindeki gazın sıcaklığı azaltılırsa K kapakçığı kapanır. II. Y bölmesindeki gazın sıcaklığı artırılırsa L kapakçığı kapanır. III. Gaz pompaları ile X'den gaz çıkartılır, Y'ye gaz ilave edilirse K ve L anahtarı kapanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve Ill art yargıl A) Ya Fizik SIZO cisn
amaçlı yapilh
A) Yalnız I
6.
h
72
h
h
h
h
A) //22
D) II ve III
B) I ve II
C) I
E) I, II ve III
Yer
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta bulunan sıvının K noktasın-
da oluşturduğu basınç P'dir.
Buna göre, L noktasındaki sıvı basıncı kaç P'dir?
B) 3
c) 5/5/20
C)
D) 2
/benimhocam ----
n
N/W
1
1
1
8
Fizik
Sıvı Basıncı
amaçlı yapilh A) Yalnız I 6. h 72 h h h h A) //22 D) II ve III B) I ve II C) I E) I, II ve III Yer Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta bulunan sıvının K noktasın- da oluşturduğu basınç P'dir. Buna göre, L noktasındaki sıvı basıncı kaç P'dir? B) 3 c) 5/5/20 C) D) 2 /benimhocam ---- n N/W 1 1 1 8
Musti
Bugün 21:56
A
4. Şekilde sürtünmesiz ve sizdirmasız egit alanlı pistonlarla kurulu sistem dengededir.
SIVI
Buna göre;
I. Y cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden küçüktür.
Y cisminin yanına m kütleli cisim konulursa gaz basıncı azalır.
III. X cisminin yanına m kütleli bir cisim konulursa gaz basıncı artar. L
yargılarından hangileri doğrudur? (Pistonların ağırlığı önemsiz)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve Ill
Fizik
Sıvı Basıncı
Musti Bugün 21:56 A 4. Şekilde sürtünmesiz ve sizdirmasız egit alanlı pistonlarla kurulu sistem dengededir. SIVI Buna göre; I. Y cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden küçüktür. Y cisminin yanına m kütleli cisim konulursa gaz basıncı azalır. III. X cisminin yanına m kütleli bir cisim konulursa gaz basıncı artar. L yargılarından hangileri doğrudur? (Pistonların ağırlığı önemsiz) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve Ill