Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ses ve Deprem Dalgaları Soruları

1. Bu testte 7 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işa
1. Aynı ortamdaki X ve Y diyapazon çatallarına vurularak ses
çıkarılıyor. Diyapazon çatallarının titreşerek oluşturduğu ses
Sme dalgaları şekildeki gibidir.
um
▬▬▬
X
Y
Y
Y
Buna göre;
Muda C
1. X diyapazon çatalının boyu daha büyüktür.
-HY diyapazon çatalından çıkan ses daha incedir.
III. X ve Y diyapazonlarından çıkan seslerin hızları eşit bü-
yüklüktedir.
FİZİK
yargılarından hangileri doğrudur?
(Diyapazonlar aynı maddeden yapılmıştır ve kalınlıkları eşit-
tir.)
A) Yalnız I
D) I ve HI
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
1. Bu testte 7 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işa 1. Aynı ortamdaki X ve Y diyapazon çatallarına vurularak ses çıkarılıyor. Diyapazon çatallarının titreşerek oluşturduğu ses Sme dalgaları şekildeki gibidir. um ▬▬▬ X Y Y Y Buna göre; Muda C 1. X diyapazon çatalının boyu daha büyüktür. -HY diyapazon çatalından çıkan ses daha incedir. III. X ve Y diyapazonlarından çıkan seslerin hızları eşit bü- yüklüktedir. FİZİK yargılarından hangileri doğrudur? (Diyapazonlar aynı maddeden yapılmıştır ve kalınlıkları eşit- tir.) A) Yalnız I D) I ve HI B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III
nerji ve Hareket
kg lik
hızı-
25
1
3
1
$
1
$
1
1
1
[
1
1
1
3
1
1
1
1
1
$
1
1
1
$
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte 1 kg küt
leli K cismi ile 2 kg kütleli L cismi tutulmaktadır. L cis
mi serbest bırakıldığında yere 2 m/s hızla çarpıyor,
1 kg
K
A) 4
30°
L
2 kg
= 1m
K cisminin bulunduğu eğik düzlem sabit sürtün.
meli olduğuna göre, L cismi yere gelene kadar
K-ye etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç
N dur? (g = 10 m/s²; sin30° = 0,5)
B) 6
C) 9
D) 11
VE) 15
1. ÜNİT
1.
O
ik
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
nerji ve Hareket kg lik hızı- 25 1 3 1 $ 1 $ 1 1 1 [ 1 1 1 3 1 1 1 1 1 $ 1 1 1 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte 1 kg küt leli K cismi ile 2 kg kütleli L cismi tutulmaktadır. L cis mi serbest bırakıldığında yere 2 m/s hızla çarpıyor, 1 kg K A) 4 30° L 2 kg = 1m K cisminin bulunduğu eğik düzlem sabit sürtün. meli olduğuna göre, L cismi yere gelene kadar K-ye etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? (g = 10 m/s²; sin30° = 0,5) B) 6 C) 9 D) 11 VE) 15 1. ÜNİT 1. O ik
9.
DY
BY
A)
B)
D)
E)
Marcelli
Richter
Sismograf
Yer kabuğunun altındaki A noktasında meydana gelen
deprem dalgaları her yöne doğrusal şekilde yayılarak
yeryüzündeki B, C, D noktalarına ulaşıp bu noktalarda
sarsıntılar meydana gelmektedir.
Yer yüzü
Sismograf
Richter
Buna göre, depremin merkez üssü ile odak noktası
hangi noktadır?
Marcelli
Sismograf
Merkez Üssü
C
D
A
A
B
Odak Noktası
A
A
D
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
9. DY BY A) B) D) E) Marcelli Richter Sismograf Yer kabuğunun altındaki A noktasında meydana gelen deprem dalgaları her yöne doğrusal şekilde yayılarak yeryüzündeki B, C, D noktalarına ulaşıp bu noktalarda sarsıntılar meydana gelmektedir. Yer yüzü Sismograf Richter Buna göre, depremin merkez üssü ile odak noktası hangi noktadır? Marcelli Sismograf Merkez Üssü C D A A B Odak Noktası A A D
73.
rezonong
MSÜ ÖNCESİ DEV FIZIK TEKRARI
Fizik öğretmeni iki diyapozunu masanın üzerine yan yana
koyduktan sonra bunlardan birine diyapazon tokmağı ile
vuruyor. Öğrencilerin diğer diyapazondan da ses geldiğini
fark etmelerini bekleyen öğretmen, öğrencilerden bu göz-
lemleri ile ilgili araştırma yapmalarını istiyor.
Araştırma sonucunda,
Enes: Gözlemlediğimiz bu olayın adı rezonanstir. Yük-
sek sesle müzik dinlediğimde odamin pencerele-
rinin titreyerek ses çıkarması, gözlemlediğimiz bu
olaya benzer.
Can:
Bu olayın sebebi sesin diyapazonlar arasında yan-
kılanmasıdır.
Berk: Diyapazonlar özdeş olmasaydı vurmadığımız di-
yapazondan ses duyamazdık.
açıklamalarını yapıyor.
Buna göre öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğru-
dur?
A) Can
C) Enes
B) Bark
D) Enes, Can E) Enes, Berk
T
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
73. rezonong MSÜ ÖNCESİ DEV FIZIK TEKRARI Fizik öğretmeni iki diyapozunu masanın üzerine yan yana koyduktan sonra bunlardan birine diyapazon tokmağı ile vuruyor. Öğrencilerin diğer diyapazondan da ses geldiğini fark etmelerini bekleyen öğretmen, öğrencilerden bu göz- lemleri ile ilgili araştırma yapmalarını istiyor. Araştırma sonucunda, Enes: Gözlemlediğimiz bu olayın adı rezonanstir. Yük- sek sesle müzik dinlediğimde odamin pencerele- rinin titreyerek ses çıkarması, gözlemlediğimiz bu olaya benzer. Can: Bu olayın sebebi sesin diyapazonlar arasında yan- kılanmasıdır. Berk: Diyapazonlar özdeş olmasaydı vurmadığımız di- yapazondan ses duyamazdık. açıklamalarını yapıyor. Buna göre öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğru- dur? A) Can C) Enes B) Bark D) Enes, Can E) Enes, Berk T
5.
EĞİTİM
KURUMLARI
K
Ezgi, özdeş K, L, M cam şişelerden M en fazla, K'ye en
az olacak şekilde su doldurmuş ve elindeki tahta kaşıkla
şişelere vurarak melodi üretmiştir.
Ezgi, şişelere farklı miktarda su koymakla, elde edi-
len melodinin;
sesinin sürati,
rekansı,
M
III. şiddeti
niceliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması-
ni sağlamak amaçlı yapmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
A
6. Yiğit, yatay düzlemde duran bir kutuya yatay doğrultuda
F kadar kuvvet uyguladığı hâlde kutu hareket etmiyor.
7.
Gr
Şek
Ali,
No
old
(AIF
le
8.
A)
DE
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
5. EĞİTİM KURUMLARI K Ezgi, özdeş K, L, M cam şişelerden M en fazla, K'ye en az olacak şekilde su doldurmuş ve elindeki tahta kaşıkla şişelere vurarak melodi üretmiştir. Ezgi, şişelere farklı miktarda su koymakla, elde edi- len melodinin; sesinin sürati, rekansı, M III. şiddeti niceliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması- ni sağlamak amaçlı yapmıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III A 6. Yiğit, yatay düzlemde duran bir kutuya yatay doğrultuda F kadar kuvvet uyguladığı hâlde kutu hareket etmiyor. 7. Gr Şek Ali, No old (AIF le 8. A) DE
2)
Şekildeki 2r ve r yançaplı kasnaklar bir kayış ile birbirine bağ-
landıktan sonra O, ve O₂ merkezleri çevresinde birlikte döne-
rek düzgün çembersel hareket yapıyor.
Kasnaklar üzerindeki X, Y, Z noktalarının sırasıyla çizgisel hız-
lanının büyüklüğü v Vy. Vi açısal hızlanının büyüklüğü cx, y,
a ivmelerinin büyükdüğü de ax ay, â₂ dir.
Buna göre,
1 x=₂> dir.
₂>@y> 0x tir.
III. ax = 8z > ay dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
DI ILve #
B) Yatmız T
Z
ELLE
a=w²ir
w=2&f
w = 27
C) I ve III
3)
4 kg kütteli bir cisim şekildeki gibi üzerinde bulunduğu yatay
MG duğu disay
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
2) Şekildeki 2r ve r yançaplı kasnaklar bir kayış ile birbirine bağ- landıktan sonra O, ve O₂ merkezleri çevresinde birlikte döne- rek düzgün çembersel hareket yapıyor. Kasnaklar üzerindeki X, Y, Z noktalarının sırasıyla çizgisel hız- lanının büyüklüğü v Vy. Vi açısal hızlanının büyüklüğü cx, y, a ivmelerinin büyükdüğü de ax ay, â₂ dir. Buna göre, 1 x=₂> dir. ₂>@y> 0x tir. III. ax = 8z > ay dir. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I DI ILve # B) Yatmız T Z ELLE a=w²ir w=2&f w = 27 C) I ve III 3) 4 kg kütteli bir cisim şekildeki gibi üzerinde bulunduğu yatay MG duğu disay
r-
ne
6. Ormanda babası odun kırarken babasını izleyen Sefa babasının
önce odunu kırmasını görüyor sonra odunun kırılırken çıkardığı
sesi duyuyor.
Sefa'nın sesi geç duymasının açıklamasında,
Ses mekanik dalgadır.
Işık elektromanyetik dalgadır...
IIIşık sesten hızlıdır.
ifadelerinden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I
YAYINLARI
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
r- ne 6. Ormanda babası odun kırarken babasını izleyen Sefa babasının önce odunu kırmasını görüyor sonra odunun kırılırken çıkardığı sesi duyuyor. Sefa'nın sesi geç duymasının açıklamasında, Ses mekanik dalgadır. Işık elektromanyetik dalgadır... IIIşık sesten hızlıdır. ifadelerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I YAYINLARI D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve III
4. şık ya da ses dalgalarında Doppler olayı
gerçekleşebilir. Buna göre
I. Gözlemci durgunken kaynağın gözlemciden
uzaklaşması
II. Kaynak durgunken gözlemcinin kaynağa
yaklaşması
III. Gözlemci ve kaynağın birlikte aynı yöne eşit
hızlarla hareket etmeleri durumlarının hangilerinde
Doppler olayı gerçekleşir?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
4. şık ya da ses dalgalarında Doppler olayı gerçekleşebilir. Buna göre I. Gözlemci durgunken kaynağın gözlemciden uzaklaşması II. Kaynak durgunken gözlemcinin kaynağa yaklaşması III. Gözlemci ve kaynağın birlikte aynı yöne eşit hızlarla hareket etmeleri durumlarının hangilerinde Doppler olayı gerçekleşir?
manın
le saçak
tür.
nucu
ndan
ga
8. Sabah, telefonunun alarmı çalan Öykü alarm se -
sini duymakta ama yatmaya devam etmektedir.
Alarm sesinden rahatsız olan babası telefondan
uzaklaşırken annesi telefonun alarmını susturmak
üzere telefona doğru hareket etmektedir.
Anne, baba ve Öykü'nün algılamaları beklenen
frekansları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
manın le saçak tür. nucu ndan ga 8. Sabah, telefonunun alarmı çalan Öykü alarm se - sini duymakta ama yatmaya devam etmektedir. Alarm sesinden rahatsız olan babası telefondan uzaklaşırken annesi telefonun alarmını susturmak üzere telefona doğru hareket etmektedir. Anne, baba ve Öykü'nün algılamaları beklenen frekansları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
C
İçlerindeki su bulunan X ve Y özdeş deney tüplerinin açık
olan ucuna üflendiğinde X tüpünden çıkan sesin Y tüpün-
den çıkan sese göre daha ince olduğu duyuluyor.
IT
Y
Fayme
Buna göre,
Kaynak
1.
II.
X
Y tüpündeki su miktarı daha fazladır.
Her iki tüpün su dolu kısmına bir kalem ile vurul-
duğunda X tüpünde oluşan sesin frekansı daha
küçüktür.
III. Tüpler dolmayacak şekilde tüplere eşit hacimde
Esu eklenirse her iki tüpe üflendiğinde frekanslar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
depic vergilar eşit olur.
D) I ve III
9.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
II. B
III. G
Yukarıda
ga değilc
A) Yalnız
10. Ses, y
enerji
230
I
yar
A)
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
C İçlerindeki su bulunan X ve Y özdeş deney tüplerinin açık olan ucuna üflendiğinde X tüpünden çıkan sesin Y tüpün- den çıkan sese göre daha ince olduğu duyuluyor. IT Y Fayme Buna göre, Kaynak 1. II. X Y tüpündeki su miktarı daha fazladır. Her iki tüpün su dolu kısmına bir kalem ile vurul- duğunda X tüpünde oluşan sesin frekansı daha küçüktür. III. Tüpler dolmayacak şekilde tüplere eşit hacimde Esu eklenirse her iki tüpe üflendiğinde frekanslar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II depic vergilar eşit olur. D) I ve III 9. C) Yalnız III E) I, II ve III II. B III. G Yukarıda ga değilc A) Yalnız 10. Ses, y enerji 230 I yar A)
Titreştirilen gergin bir tel çevresine frekansı f olan ana ses
yayıyor.
Buna göre f niceliğinin artması için,
1. Telin boyunu kısaltma
T
II. Telin kesitini artırma
III. Teli geren kuvveti artırma
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
pinusisplab c92
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da III
D
C) I ya da II
E) II ya da III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
Titreştirilen gergin bir tel çevresine frekansı f olan ana ses yayıyor. Buna göre f niceliğinin artması için, 1. Telin boyunu kısaltma T II. Telin kesitini artırma III. Teli geren kuvveti artırma işlemlerinden hangileri yapılabilir? pinusisplab c92 A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da III D C) I ya da II E) II ya da III
10-)
Işık, ses ve su dalgalarında gözlenen
frekanslar kaynak ve gözlemci hareketine
bağlı olarak değişir. Gözlenen frekanstaki bu
değişim Doppler olayı olarak adlandırılır.
Buna göre
I. Kaynak ve gözlemci aynı yönde ve aynı
büyüklükte hızla hareket ediyorsa
II. Kaynak ve gözlemci zıt yönde ve aynı
büyüklükte hızla hareket ediyorsa
III. Kaynak durgun gözlemciden uzaklaşıyorsa
hangilerinde Doppler olayı gerçekleşir?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
10-) Işık, ses ve su dalgalarında gözlenen frekanslar kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak değişir. Gözlenen frekanstaki bu değişim Doppler olayı olarak adlandırılır. Buna göre I. Kaynak ve gözlemci aynı yönde ve aynı büyüklükte hızla hareket ediyorsa II. Kaynak ve gözlemci zıt yönde ve aynı büyüklükte hızla hareket ediyorsa III. Kaynak durgun gözlemciden uzaklaşıyorsa hangilerinde Doppler olayı gerçekleşir?
TYT FIZIK
6. Melike evde annesiyle sohbet ederken Gülnihal de okuldan
annesini telefonla arayarak bir şeyler sormaktadır.
Annesinin telefonla konuşmasını duyan Melike ile
annesiyle telefonda konuşan Gülnihal'in duydukları
annelerine ait sesin;
I. yükseklik,
II. şiddet, kaynaktan çıkan gürlük
III. tini
kişiye özel ses
niceliklerinden hangileri farklı olabilir?
10/1
A) Yalnız I
B) Yalnız II
gave
ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
ses yüksekliği → sesin ince veya
Kalinig
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
TYT FIZIK 6. Melike evde annesiyle sohbet ederken Gülnihal de okuldan annesini telefonla arayarak bir şeyler sormaktadır. Annesinin telefonla konuşmasını duyan Melike ile annesiyle telefonda konuşan Gülnihal'in duydukları annelerine ait sesin; I. yükseklik, II. şiddet, kaynaktan çıkan gürlük III. tini kişiye özel ses niceliklerinden hangileri farklı olabilir? 10/1 A) Yalnız I B) Yalnız II gave ve III E) II ve III C) Yalnız III ses yüksekliği → sesin ince veya Kalinig
TYT FİZİK
6. Melike evde annesiyle sohbet ederken Gülnihal de okuldan
annesini telefonla arayarak bir şeyler sormaktadır.
gindent
Annesinin telefonla konuşmasını duyan Melike ile
annesiyle telefonda konuşan Gülnihal'in duydukları
annelerine ait sesin;
I. yükseklik,
II. şiddet,
III. tini
niceliklerinden hangileri farklı olabilir?
menn
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
ses yüksekliğ
kalinis
E) II ve III
C) Yalnız III
sesin ince veya
ses siddetti: Sesin gerliğidir
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
TYT FİZİK 6. Melike evde annesiyle sohbet ederken Gülnihal de okuldan annesini telefonla arayarak bir şeyler sormaktadır. gindent Annesinin telefonla konuşmasını duyan Melike ile annesiyle telefonda konuşan Gülnihal'in duydukları annelerine ait sesin; I. yükseklik, II. şiddet, III. tini niceliklerinden hangileri farklı olabilir? menn A) Yalnız I B) Yalnız II ve III ses yüksekliğ kalinis E) II ve III C) Yalnız III sesin ince veya ses siddetti: Sesin gerliğidir
Farklı kalınlıktaki yaylar birleştirildikten sonra yayların bi-
rinde bir atma oluşturuluyor. Atmanın yansıyan ve iletilen
hâlinin görünümü aşağıdaki gibidir.
JIA,
A) Yalnız II
Ince yay
A₁ = 3 cm
D) II ve III
Kalın yay
Atmaların genlikleri A₁ = 3 cm ve A₂ = 2 cm olarak veriliyor.
Buna göre,
1.
Başlangıçtaki atma ince yayda oluşturulmuştur.
II. İlk atmanın genliği 3 cm'den büyüktür.
III. İlk atmanın genişliği en büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) I ve II
A₂ = 2 cm
Cve III
E) I, II ve III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
Farklı kalınlıktaki yaylar birleştirildikten sonra yayların bi- rinde bir atma oluşturuluyor. Atmanın yansıyan ve iletilen hâlinin görünümü aşağıdaki gibidir. JIA, A) Yalnız II Ince yay A₁ = 3 cm D) II ve III Kalın yay Atmaların genlikleri A₁ = 3 cm ve A₂ = 2 cm olarak veriliyor. Buna göre, 1. Başlangıçtaki atma ince yayda oluşturulmuştur. II. İlk atmanın genliği 3 cm'den büyüktür. III. İlk atmanın genişliği en büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? B) I ve II A₂ = 2 cm Cve III E) I, II ve III
49
Ilvelll
Birer uçlarından sıkıştırılmış diğer uçlarından sırasıyla
2 cm, 4 cm yukarı çekilerek serbest bırakılan özdeş K, L
cetvellerinin 30 cm, 15 cm uzunluğundaki bölümleri titreşim
hareketi yaparken ses dalgaları oluşuyor.
KE
30 cm
4 cm
LE
15 cm
2 cm
K, L aynı ortamda olduğuna göre,
K'dan çıkan ses, L'den çıkan sesten daha incedir.
II. K'den çıkan sesin dalga boyu, L'den çıkan sesin dalga
boyundan büyüktür.
M. K'den çıkan sesin şiddeti, L'den çıkan sesin şiddelin-
den büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
49 Ilvelll Birer uçlarından sıkıştırılmış diğer uçlarından sırasıyla 2 cm, 4 cm yukarı çekilerek serbest bırakılan özdeş K, L cetvellerinin 30 cm, 15 cm uzunluğundaki bölümleri titreşim hareketi yaparken ses dalgaları oluşuyor. KE 30 cm 4 cm LE 15 cm 2 cm K, L aynı ortamda olduğuna göre, K'dan çıkan ses, L'den çıkan sesten daha incedir. II. K'den çıkan sesin dalga boyu, L'den çıkan sesin dalga boyundan büyüktür. M. K'den çıkan sesin şiddeti, L'den çıkan sesin şiddelin- den büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur?