Ses ve Deprem Dalgaları Soruları

FİZİK TESTİ
27. Bir mikrodalga fırın çalışırken 2x109 Hz frekanslı
elektromanyetik dalgalar oluşturuyor.
Bu dalgaların dalgaboyu kaç cm'dir?
(Işığın boşluktaki hızı : c = 3x108 m/s)
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 30
29. Kuvvet
ğuna gö
hangisidi
A) kg m
D
k
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
FİZİK TESTİ 27. Bir mikrodalga fırın çalışırken 2x109 Hz frekanslı elektromanyetik dalgalar oluşturuyor. Bu dalgaların dalgaboyu kaç cm'dir? (Işığın boşluktaki hızı : c = 3x108 m/s) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 29. Kuvvet ğuna gö hangisidi A) kg m D k
12
C
6. Sabit büyüklükte bir hızla şekilde belirtilen yönde hareket
eden bir polis arabasından sabit frekanslı ses dalgaları yayıl-
maktadır.
(((
Gözlemci
Polis
Yol kenarında duran bir gözlemci polis arabasının yak-
laşma sürecinde ses dalgalarının frekansını f olarak ölç-
tüğüne göre;
1.
f; dalgaların gerçek frekansından büyüktür.
II. f; zamanla artar.
D) I ve II
B) Yalnız II
O
III. Gözlemcinin duyduğu siren sesi, polis arabasından çı-
kan siren sesinden daha incedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) I ve III
8.
C) Yalnız III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
12 C 6. Sabit büyüklükte bir hızla şekilde belirtilen yönde hareket eden bir polis arabasından sabit frekanslı ses dalgaları yayıl- maktadır. ((( Gözlemci Polis Yol kenarında duran bir gözlemci polis arabasının yak- laşma sürecinde ses dalgalarının frekansını f olarak ölç- tüğüne göre; 1. f; dalgaların gerçek frekansından büyüktür. II. f; zamanla artar. D) I ve II B) Yalnız II O III. Gözlemcinin duyduğu siren sesi, polis arabasından çı- kan siren sesinden daha incedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I E) I ve III 8. C) Yalnız III
7. Bilim insanlan gözlem ve deneyler sonucunda
elde ettiği sonuçları, teori ve kanunlan fiziksel
niceliklerle anlatır.
Buna göre,
1. Okul ile park arasındaki yol 250 metredir.
II. Rüzgâr kuzeybatı yönünde 50 km/h hızla
esiyordu.
III. Dinamometrenin ölçtüğü değer
24 newtondur.
durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) 1. öncülde temel büyüklük ve onun Sl'daki
birimi kullanılmıştır.
B) II. öncülde vektörel bir büyüklükten
bahsedilmiş ama onun Sl'daki birimi
kullanılmamıştır.
C) III. öncülde türetilmiş büyüklük ve onun
Sl'daki birimi kullanılmıştır.
D) I ve III. öncüllerde skaler büyüklükten
bahsedilmiştir.
E) Her üç öncüldeki ifadeler fiziğin çalışma alanı
mekaniğe girer.
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
7. Bilim insanlan gözlem ve deneyler sonucunda elde ettiği sonuçları, teori ve kanunlan fiziksel niceliklerle anlatır. Buna göre, 1. Okul ile park arasındaki yol 250 metredir. II. Rüzgâr kuzeybatı yönünde 50 km/h hızla esiyordu. III. Dinamometrenin ölçtüğü değer 24 newtondur. durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. öncülde temel büyüklük ve onun Sl'daki birimi kullanılmıştır. B) II. öncülde vektörel bir büyüklükten bahsedilmiş ama onun Sl'daki birimi kullanılmamıştır. C) III. öncülde türetilmiş büyüklük ve onun Sl'daki birimi kullanılmıştır. D) I ve III. öncüllerde skaler büyüklükten bahsedilmiştir. E) Her üç öncüldeki ifadeler fiziğin çalışma alanı mekaniğe girer.
75
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde kullanılan özdeş düze-
neklerde şekillerde belirtilen değişiklikler yapılıyor.
Fant
1. Fant düzlemini
döndürmek
D) I ve il
Ao
Ekran
W
Cam
434
Tahta
1
Fant
L
Ao
Ekran
li. Aralığın bir kısmını
tahta de kapamak
Fant
Ekran
lis. Aralığın bir kısmın
renksiz saydam cam
ile kapatmak
FA
Buna göre bu değişikliklerin hangileri sonucunda ekran-
daki merkezi aydınlık saçağın genişliği artar?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
E) Ive Ill
C) Yalnız III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
75 Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde kullanılan özdeş düze- neklerde şekillerde belirtilen değişiklikler yapılıyor. Fant 1. Fant düzlemini döndürmek D) I ve il Ao Ekran W Cam 434 Tahta 1 Fant L Ao Ekran li. Aralığın bir kısmını tahta de kapamak Fant Ekran lis. Aralığın bir kısmın renksiz saydam cam ile kapatmak FA Buna göre bu değişikliklerin hangileri sonucunda ekran- daki merkezi aydınlık saçağın genişliği artar? A) Yalnız 1 B) Yalnız II E) Ive Ill C) Yalnız III
Isından
si kalın sestir.
Titreşen
Buna göre
Oğrenme Alanı 39
Aynı maddeden yapılmış ve eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilmiş kalınlıkları
aynı olan X, Y ve Z tellerinin boyları sırasıyla l, 2l ve 30 dir. X teli 1 mm Y teli
2 mm ve Z teli 3 mm çekip serbest bırakılıyor.
1 mm
2 mm
20
N
3 mm
30
Buna göre tellerin ürettiği sesle ilgili,
1. X telinden çıkan ses diğerlerinden daha incedir.
H. Z telinden çıkan ses diğerlerinden daha kalın ve şiddetlidir.
III. Y telinden çıkan sesin şiddeti X telinden çıkan sesin şiddetinden daha
küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
Isından si kalın sestir. Titreşen Buna göre Oğrenme Alanı 39 Aynı maddeden yapılmış ve eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilmiş kalınlıkları aynı olan X, Y ve Z tellerinin boyları sırasıyla l, 2l ve 30 dir. X teli 1 mm Y teli 2 mm ve Z teli 3 mm çekip serbest bırakılıyor. 1 mm 2 mm 20 N 3 mm 30 Buna göre tellerin ürettiği sesle ilgili, 1. X telinden çıkan ses diğerlerinden daha incedir. H. Z telinden çıkan ses diğerlerinden daha kalın ve şiddetlidir. III. Y telinden çıkan sesin şiddeti X telinden çıkan sesin şiddetinden daha küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur?
3. Ses dalgalan her yönd yayılan mekanik
dalgalardir.
Buna göre, ses dalgalarıyla ilgili,
1. Boşlukta ve uzayda ilerleyemez.
II. Ortamın sıcaklığı arttığında ilerleme sürati-
artar.
III. Ses kaynağından uzaklaştıkça şiddeti
azalır.
IV. llerleme doğrultusu ile titreşim doğrultusu
birbirine diktir.
V. Infrasonik ve ultrasonik olanlan insan kulağı
tarafından algılanamaz.
ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) I
C) III
B) II
D) IV E) V
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
3. Ses dalgalan her yönd yayılan mekanik dalgalardir. Buna göre, ses dalgalarıyla ilgili, 1. Boşlukta ve uzayda ilerleyemez. II. Ortamın sıcaklığı arttığında ilerleme sürati- artar. III. Ses kaynağından uzaklaştıkça şiddeti azalır. IV. llerleme doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine diktir. V. Infrasonik ve ultrasonik olanlan insan kulağı tarafından algılanamaz. ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) I C) III B) II D) IV E) V
Qz
m uzun-
bit hızla
ire tele
-?
0
6. Metal bir ortamda üretilen ses dalgaları hava ortamına geçe-
rek ilerlemektedir.
Buna göre,
1. Frekansı artar.
II. Enerjisi azalır.
III. Yayılma hızı değişmez
ses dalgaları için verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I, II ve
x = 1
C) ve II
E) Ive III
H
H
A)
D)
8.
89
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
Qz m uzun- bit hızla ire tele -? 0 6. Metal bir ortamda üretilen ses dalgaları hava ortamına geçe- rek ilerlemektedir. Buna göre, 1. Frekansı artar. II. Enerjisi azalır. III. Yayılma hızı değişmez ses dalgaları için verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I, II ve x = 1 C) ve II E) Ive III H H A) D) 8. 89
8. Derinliği sabit dalga leğeninde şekildeki gibi gelen KL atmasının
O noktası engelin P noktasına geliyor.
anime pib nabrinid nimesto hel
30°
A) 120
P
Howl (C.
Buna göre, bu anda atmanın KO ve OL kısımları arasındaki
açı kaç derece olur?
B) 90
C) 80
60
D) 60
E) 30
192
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
8. Derinliği sabit dalga leğeninde şekildeki gibi gelen KL atmasının O noktası engelin P noktasına geliyor. anime pib nabrinid nimesto hel 30° A) 120 P Howl (C. Buna göre, bu anda atmanın KO ve OL kısımları arasındaki açı kaç derece olur? B) 90 C) 80 60 D) 60 E) 30 192
kte
ine
7. Ksilofon ses üretmek için bir
vurulan
tokmakla
ahşap
çubuklara sahip bir müzik
aletidir. Ahşap çubuklanın her biri
farklı uzunluklara sahip olup bu
da farklı seslerin çıkmasına
sebep olmaktadir.
Buna göre;
L. Uzun ahşap çubuklara tokmak ile vurulduğunda
duyulan sesin frekansı küçüktür.
II. Kısa ahşap çubuklara tokmak ile vurulduğunda tiz
ses elde edilir.
III. Tokmak ile en uzun çubuktan en kısa çubuğa doğru
sıra ile vurulduğunda elde edilen sesin hızlanı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve Ill
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
kte ine 7. Ksilofon ses üretmek için bir vurulan tokmakla ahşap çubuklara sahip bir müzik aletidir. Ahşap çubuklanın her biri farklı uzunluklara sahip olup bu da farklı seslerin çıkmasına sebep olmaktadir. Buna göre; L. Uzun ahşap çubuklara tokmak ile vurulduğunda duyulan sesin frekansı küçüktür. II. Kısa ahşap çubuklara tokmak ile vurulduğunda tiz ses elde edilir. III. Tokmak ile en uzun çubuktan en kısa çubuğa doğru sıra ile vurulduğunda elde edilen sesin hızlanı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve Ill
1
|||
7. Türdeş ve özellikleri her yerde aynı olan bir ortamda
periyodik bir kaynak tarafından üretilen ve bu ortamda
ilerleyen ses dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça;
"ınları
1. Şiddeti
II. Frekansı
III. Hızı
özelliklerinden hangileri azalır?
CA
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
1 ||| 7. Türdeş ve özellikleri her yerde aynı olan bir ortamda periyodik bir kaynak tarafından üretilen ve bu ortamda ilerleyen ses dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça; "ınları 1. Şiddeti II. Frekansı III. Hızı özelliklerinden hangileri azalır? CA A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
ğıdakilerden
28
A) m, > m₂ > Mg
C) m₁ > m₂ = Mg
4.
Bir radyo kanalında depremle ilgili hazırlanan bir prog-
ramda dinleyicileri bilgilendirmek amaçlı bilgiler veril-
mektedir.
B) m₁ = m₂ > m₂
D) m₂ = M₂ > m₁
E) m₁ = m₂ = M3
Programa katılan bir konuşmacı depremle ilgili aşağı-
daki bilgileri vermiştir.
I. Artık depremlerden korkmamıza gerek yok. Çünkü
teknoloji o kadar gelişti ki depremin olacağı tarihle-
ri gün ve saat olarak aylar öncesinden bilebiliyoruz.
II. Deprem dalgaları enine ya da boyuna dalgalar şek-
linde olabilir. Boyuna dalgalar enerji taşımadığı için
yapılara zarar vermez.
III. Depremin büyüklüğü, deprem sırasında açığa çı-
kan enerjinin bir ölçüsüdür.
A) Yalnız I
Buna göre, konuşmacının verdiği bilgilerden han-
gilerinde bilimsel hata vardır?
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve Il
YKS Temel Yeterlilik Testi
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
ğıdakilerden 28 A) m, > m₂ > Mg C) m₁ > m₂ = Mg 4. Bir radyo kanalında depremle ilgili hazırlanan bir prog- ramda dinleyicileri bilgilendirmek amaçlı bilgiler veril- mektedir. B) m₁ = m₂ > m₂ D) m₂ = M₂ > m₁ E) m₁ = m₂ = M3 Programa katılan bir konuşmacı depremle ilgili aşağı- daki bilgileri vermiştir. I. Artık depremlerden korkmamıza gerek yok. Çünkü teknoloji o kadar gelişti ki depremin olacağı tarihle- ri gün ve saat olarak aylar öncesinden bilebiliyoruz. II. Deprem dalgaları enine ya da boyuna dalgalar şek- linde olabilir. Boyuna dalgalar enerji taşımadığı için yapılara zarar vermez. III. Depremin büyüklüğü, deprem sırasında açığa çı- kan enerjinin bir ölçüsüdür. A) Yalnız I Buna göre, konuşmacının verdiği bilgilerden han- gilerinde bilimsel hata vardır? D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve Il YKS Temel Yeterlilik Testi
12. Seste dopler olayı ile ilgili,
1. Gözlemci kaynaga yaklaşırsa ses tizleşir.
II. Ses kaynağı duran gözlemciye yaklaşırsa
yaydığı sesin hızı artar.
III. Ultrasanografi cihazı çalışma prensibinde
seste doppler olayı etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
12. Seste dopler olayı ile ilgili, 1. Gözlemci kaynaga yaklaşırsa ses tizleşir. II. Ses kaynağı duran gözlemciye yaklaşırsa yaydığı sesin hızı artar. III. Ultrasanografi cihazı çalışma prensibinde seste doppler olayı etkilidir. yargılarından hangileri doğrudur?
şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir?
2. (20 puan)
Bir ses dalga kaynağı 10 saniyede dalga boyu 30 cm olan
5 dalga üretiyor.
Buna göre, ses dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir?
7
3. 12
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir? 2. (20 puan) Bir ses dalga kaynağı 10 saniyede dalga boyu 30 cm olan 5 dalga üretiyor. Buna göre, ses dalgalarının yayılma hızı kaç cm/s dir? 7 3. 12
rçası
de
7.
Yanki, ses dalgalarının bir cisme çarparak geri
yansıması olayıdır.
Şekildeki modellemede gösterildiği gibi denizlerde
denizin dibindeki batik gemilerin, önemli metallerin
yerlerini keşfetmek için yüksek frekanslı ses dalgaları
gemideki sonar cihazından denizin dibine doğru
gönderilerek oluşan yansıma sonucu aranan cismin yeri
tespit edilmektedir.
Buna göre;
Gemilerin ses kaynağından çıkan sesin frelkansı
ile ses kaynağına dönen sesin frekansı, aynıdır.
II. Ses kaynağından çıkan sesin şiddeti ile ses
kaynağına dönen sesin şiddeti aynıdır.
Ses kaynağından çıkan sesin yayılma sürati.
ses kaynağına dönen sesin yayılma süratinden
büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve It
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
rçası de 7. Yanki, ses dalgalarının bir cisme çarparak geri yansıması olayıdır. Şekildeki modellemede gösterildiği gibi denizlerde denizin dibindeki batik gemilerin, önemli metallerin yerlerini keşfetmek için yüksek frekanslı ses dalgaları gemideki sonar cihazından denizin dibine doğru gönderilerek oluşan yansıma sonucu aranan cismin yeri tespit edilmektedir. Buna göre; Gemilerin ses kaynağından çıkan sesin frelkansı ile ses kaynağına dönen sesin frekansı, aynıdır. II. Ses kaynağından çıkan sesin şiddeti ile ses kaynağına dönen sesin şiddeti aynıdır. Ses kaynağından çıkan sesin yayılma sürati. ses kaynağına dönen sesin yayılma süratinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve It C) Yalnız III E) I, II ve III
1. (10 puan)
Homojen bir borudan K, L, M borulan kesilip masa üzerine
konuluyor.
Masa
K
L
A Grubu
M
i
Buna göre, boruların açık ucundan üflendiğinde olu-
şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir?
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
1. (10 puan) Homojen bir borudan K, L, M borulan kesilip masa üzerine konuluyor. Masa K L A Grubu M i Buna göre, boruların açık ucundan üflendiğinde olu- şan sesin frekansı fk, f, fm arasındaki ilişiki nedir?
3. K noktasında oluşturulan ses dalgaları, özellikleri
aynı olan ortamda L noktasına doğru ilerlemektedir.
Dalgaların hızı v. frekansı f, şiddeti l'dir.
Buna göre, dalgalar L noktasına doğru ilerlerken v,
f, I değerleri için ne söylenebilir?
A)
Artar
B)
Azalır
C)
Değişmez
D)
Değişmez
E) Değişmez
f
Azalır
Artar
1
i
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez Azalır
Değişmez
Değişmez
A
la
Fizik
Ses ve Deprem Dalgaları
3. K noktasında oluşturulan ses dalgaları, özellikleri aynı olan ortamda L noktasına doğru ilerlemektedir. Dalgaların hızı v. frekansı f, şiddeti l'dir. Buna göre, dalgalar L noktasına doğru ilerlerken v, f, I değerleri için ne söylenebilir? A) Artar B) Azalır C) Değişmez D) Değişmez E) Değişmez f Azalır Artar 1 i Azalır Artar Değişmez Artar Değişmez Azalır Değişmez Değişmez A la