Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Verim ve Enerji Kaynakları Soruları

7
i
10.
Şekildeki sistemde K, L ve M dişlilerinin yarıçapları sırasıyla
r, 4r ve 2r'dir.
237.2
4r
r.
K
M
2r
Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 turattığında M diş-
lisinin tur sayısı ne olur? (K yer değiştirmiyor.)
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 1/2
215. ur=126
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
7 i 10. Şekildeki sistemde K, L ve M dişlilerinin yarıçapları sırasıyla r, 4r ve 2r'dir. 237.2 4r r. K M 2r Buna göre, K dişlisi ok yönünde 2 turattığında M diş- lisinin tur sayısı ne olur? (K yer değiştirmiyor.) A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 1/2 215. ur=126
1. Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba-
nın yanması sağlanıyor.
A) elektrik
elm & rs
Anahtar
Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri-
len enerji türlerinden hangisi yoktur?
Kütl-L-
Q) kimyasal
Pil
B) ISI
2.
| E₁₂ = -
Kineti
Ene
✓
E) mekanik
C) Işık✓
M koti isimleri
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
1. Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağlanıyor. A) elektrik elm & rs Anahtar Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? Kütl-L- Q) kimyasal Pil B) ISI 2. | E₁₂ = - Kineti Ene ✓ E) mekanik C) Işık✓ M koti isimleri
1. Aracın 4 saniye anındaki
II. Aracın ivmesi sabittir.
Ill. Aracın 0 ile 8 saniye arasındaki yer değiştirmesi-
nin büyüklüğü aldığı yola eşittir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) Il ve Ill
6. Bir makinenin verimi;
1. %80
II. %100
III. %150
verilenlerden hangileri olabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve Ill
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
1. Aracın 4 saniye anındaki II. Aracın ivmesi sabittir. Ill. Aracın 0 ile 8 saniye arasındaki yer değiştirmesi- nin büyüklüğü aldığı yola eşittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve Il D) Il ve Ill 6. Bir makinenin verimi; 1. %80 II. %100 III. %150 verilenlerden hangileri olabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve Ill C) Yalnız III E) I, II ve III
2
9.
Gücü 100 watt olan bir elektrik lambası 1 saat süreyle çalı-
şiyor.
Lambanın ışık verimi %10 olduğuna göre, ısıya dönüşen
enerji kaç kilojoule'dir?
A) 18
B) 36
C)54
D) 72
E) 324
54000
i
X
60
6000
100
6000-Y
X+6000
✓+6000=60000-10X
10
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
2 9. Gücü 100 watt olan bir elektrik lambası 1 saat süreyle çalı- şiyor. Lambanın ışık verimi %10 olduğuna göre, ısıya dönüşen enerji kaç kilojoule'dir? A) 18 B) 36 C)54 D) 72 E) 324 54000 i X 60 6000 100 6000-Y X+6000 ✓+6000=60000-10X 10
kinetik ener
Buna göre,
2h
m
1.
h
D) I ve III
m
zemin
EN
-2v
III.
zemin
h
zemin
m
II.
yukarıdaki sistemlerden hangilerinde t ve E artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
DİYESİ
E) I, II ve III
zemin
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
kinetik ener Buna göre, 2h m 1. h D) I ve III m zemin EN -2v III. zemin h zemin m II. yukarıdaki sistemlerden hangilerinde t ve E artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II DİYESİ E) I, II ve III zemin
8. Yatay yolun KL ve LM bölümü sürtünmesiz, MN bölü-
mü sürtünmelidir. Yatay doğrultudaki F büyüklüğün-
deki kuvvet cisme KL aralığında uygulanıp kaldırılıyor.
F
K
A)
B)
C)
D)
E)
M
Cisim N noktasında durduğuna göre cismin KL,
LM ve MN arasındaki mekanik enerjisinin değişimi
nasıl olur?
KL
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Artar
N
LM
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Değişmez
MN
Azalır
Değişmez
Değişmez
Azalır
Azalır
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
8. Yatay yolun KL ve LM bölümü sürtünmesiz, MN bölü- mü sürtünmelidir. Yatay doğrultudaki F büyüklüğün- deki kuvvet cisme KL aralığında uygulanıp kaldırılıyor. F K A) B) C) D) E) M Cisim N noktasında durduğuna göre cismin KL, LM ve MN arasındaki mekanik enerjisinin değişimi nasıl olur? KL Artar Değişmez Artar Değişmez Artar N LM Azalır Değişmez Değişmez Azalır Değişmez MN Azalır Değişmez Değişmez Azalır Azalır
ÖRNEK
Şekil-l ve Şekil-ll'deki noktasal yüklü parçacıklar eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi sabitlenmiştir. Şekil-l'deki X noktasındaki
yüklü cismin Y noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E kadardır.
Şekil-1
7
Buna göre, Y ve L noktalarındaki bileşke elektrik alan kaç E'dir?
Şekil-11
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ÖRNEK Şekil-l ve Şekil-ll'deki noktasal yüklü parçacıklar eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi sabitlenmiştir. Şekil-l'deki X noktasındaki yüklü cismin Y noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E kadardır. Şekil-1 7 Buna göre, Y ve L noktalarındaki bileşke elektrik alan kaç E'dir? Şekil-11
W. Sürtünmesiz ortamlarda
Ive V nolu cisimler serbest bırakılıyor.
Il nclu cisim V, hızı ile fırlatılıyor.
Il ve IV nolu cisimler ise sabit F kuvvet ile çekiliyor.
1
1
Kinetik Enerji
Potansiyel Enerji?
Makanik Enerji
?
h
?
F=mg
m
Buna görs cisimlerin yolu boyunca enerjilerinin nasıl değiştiğini aşağıdaki tabloya yazınız.
m
?
NV
F> mg
N
?
?
V.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
W. Sürtünmesiz ortamlarda Ive V nolu cisimler serbest bırakılıyor. Il nclu cisim V, hızı ile fırlatılıyor. Il ve IV nolu cisimler ise sabit F kuvvet ile çekiliyor. 1 1 Kinetik Enerji Potansiyel Enerji? Makanik Enerji ? h ? F=mg m Buna görs cisimlerin yolu boyunca enerjilerinin nasıl değiştiğini aşağıdaki tabloya yazınız. m ? NV F> mg N ? ? V.
7.№ Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde yarık düzlemi
şiddetleri eşit mavi ve sarı (kırmızı + yeşil) ışık kaynak-
ları ile aynı anda aydınlatılıyor.
T
I
IKE
I'LI
Buna göre, beyaz perde üzerinde aşağıdaki renkler-
den hagisi gözlenemez?
AY Siyah
D) Mavi
B) Beyaz
E) Sarı
C) Kırmızı
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
7.№ Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde yarık düzlemi şiddetleri eşit mavi ve sarı (kırmızı + yeşil) ışık kaynak- ları ile aynı anda aydınlatılıyor. T I IKE I'LI Buna göre, beyaz perde üzerinde aşağıdaki renkler- den hagisi gözlenemez? AY Siyah D) Mavi B) Beyaz E) Sarı C) Kırmızı
ww.ayunyayimlar.com.tr
ÖRNEK 32
Bir miktar eşya elektrik motoruyla çalışan bir vinçle yük-
seltilirken eşyanın kazandığı yerçekim potansiyel ener-
ji 20000 Joule'dür. Bu esnada ısıya ve sese dönüşen
enerjilerin toplamı 5000 Joule'dür.
Buna göre, elektrik motorunun verimi % kaçtır?
Seee
www.ayum
Enerji Ve
TANIM
Tarih b
rim artı
zen
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ww.ayunyayimlar.com.tr ÖRNEK 32 Bir miktar eşya elektrik motoruyla çalışan bir vinçle yük- seltilirken eşyanın kazandığı yerçekim potansiyel ener- ji 20000 Joule'dür. Bu esnada ısıya ve sese dönüşen enerjilerin toplamı 5000 Joule'dür. Buna göre, elektrik motorunun verimi % kaçtır? Seee www.ayum Enerji Ve TANIM Tarih b rim artı zen
Birbirine paralel K ve L iletken levhalarının uçları arasına
bir üreteç bağlandıktan sonra üreteçle olan bağlantısı ke-
sildiğinde levhalar şekildeki gibi yükleniyor.
d
+
A) V=V₂
= Ey
c) Vx = Vy
CEx > Ex
+
+
+
+
K
X Y
Buna göre, X ve Y noktalarının elektriksel potansiyel-
Istleri Vx, Vy ve elektrik alanlarının büyüklükleri Ex, Ey
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
alexA
B) Vx > Vy
X
È > Ey
D) Vy > Vx
Ex = Ey
E) > Vy
Ex = Ev
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
Birbirine paralel K ve L iletken levhalarının uçları arasına bir üreteç bağlandıktan sonra üreteçle olan bağlantısı ke- sildiğinde levhalar şekildeki gibi yükleniyor. d + A) V=V₂ = Ey c) Vx = Vy CEx > Ex + + + + K X Y Buna göre, X ve Y noktalarının elektriksel potansiyel- Istleri Vx, Vy ve elektrik alanlarının büyüklükleri Ex, Ey arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- rilmiştir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) alexA B) Vx > Vy X È > Ey D) Vy > Vx Ex = Ey E) > Vy Ex = Ev
3.
E
Bir üretim tesisi kurmak isteyen bir girişimci, üretim
sırasında kullanması gereken elektrik enerjisini kendisi
üretmeyi düşünüyor. Bu üretim sırasında ise çevreye
zehirli gaz çıkışının sıfır olmasını istiyor.
Buna göre, bu girişimciye yapılan,
1. Fosil yakıt kullanmamalısın.
II. Rüzgâr türbininden yararlanabilirsin.
III. Fotovoltaik Güneş pilleri kullanabilirsin.
tavsiyelerinden hangiler uygundur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DENEME - 5
D) I ve H
EXI, II ve III
C) Yalnız III
5. B
y
27
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
3. E Bir üretim tesisi kurmak isteyen bir girişimci, üretim sırasında kullanması gereken elektrik enerjisini kendisi üretmeyi düşünüyor. Bu üretim sırasında ise çevreye zehirli gaz çıkışının sıfır olmasını istiyor. Buna göre, bu girişimciye yapılan, 1. Fosil yakıt kullanmamalısın. II. Rüzgâr türbininden yararlanabilirsin. III. Fotovoltaik Güneş pilleri kullanabilirsin. tavsiyelerinden hangiler uygundur? A) Yalnız I B) Yalnız II DENEME - 5 D) I ve H EXI, II ve III C) Yalnız III 5. B y 27
8. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanına sayfaya para-
lel KLMN iletken çerçevesi yerleştirilmiştir.
-X--
I
OB
L-
K
A) Yalnız III
N
İletken çerçevede indüksiyon akımının oluşması için,
1. Çerçeve -x yönünde hareket ettirilmelidir.
II. O noktasından geçen sayfaya dik eksen etrafında
çerçeve döndürülmelidir.
M
III. Çerçeve KL kenarı sabit kalacak şekilde döndürül-
melidir.
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
(Manyetik alan bölgesi yeterince geniştir.)
D) II ve III
B) I ve II
+X
E) I, II ve III
C) I ve III
15
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
8. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanına sayfaya para- lel KLMN iletken çerçevesi yerleştirilmiştir. -X-- I OB L- K A) Yalnız III N İletken çerçevede indüksiyon akımının oluşması için, 1. Çerçeve -x yönünde hareket ettirilmelidir. II. O noktasından geçen sayfaya dik eksen etrafında çerçeve döndürülmelidir. M III. Çerçeve KL kenarı sabit kalacak şekilde döndürül- melidir. işlemlerinden hangileri yapılabilir? (Manyetik alan bölgesi yeterince geniştir.) D) II ve III B) I ve II +X E) I, II ve III C) I ve III 15
8. Düzgün ve türdeş telden yapılmış dikdörtgen çerçeve
ve üçgen çerçeve şekildeki gibi perçinlenmiştir.
S
K
M
O
T
K noktası üçgenin ağırlık merkezi, L noktası dik-
dörtgenin ağırlık merkezi olduğuna göre T, S ve M
noktalarının hangisinden bir iple asılırsa kütle
merkezinin yeri kesinlikle bulunur?
11.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
8. Düzgün ve türdeş telden yapılmış dikdörtgen çerçeve ve üçgen çerçeve şekildeki gibi perçinlenmiştir. S K M O T K noktası üçgenin ağırlık merkezi, L noktası dik- dörtgenin ağırlık merkezi olduğuna göre T, S ve M noktalarının hangisinden bir iple asılırsa kütle merkezinin yeri kesinlikle bulunur? 11.
19. Fosil yakıtlarla ilgili,
I. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır.
II. Oluşmaları için çok uzun yıllar gerekir.
III. Küresel ısınmaya sebep olurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
19. Fosil yakıtlarla ilgili, I. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır. II. Oluşmaları için çok uzun yıllar gerekir. III. Küresel ısınmaya sebep olurlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8. Kütleleri m ve m, olan X ve Y cisimleri makara ağırlıklan
sürtünmelerin önemsenmediği sistemde şekildeki konum
tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldığında hareket süresin
her an cisimlerin kinetik enerjileri eşit olmaktadır.
B)
m
3
2
2/2
Buna göre, yere çarpan cismin kinetik enerjisi çarpma
anında kaç mgh olur?
D) 5/2
A) 1
C) 2
my
SAUS
E) 4
Test
17
1. Da
da
da
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
8. Kütleleri m ve m, olan X ve Y cisimleri makara ağırlıklan sürtünmelerin önemsenmediği sistemde şekildeki konum tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldığında hareket süresin her an cisimlerin kinetik enerjileri eşit olmaktadır. B) m 3 2 2/2 Buna göre, yere çarpan cismin kinetik enerjisi çarpma anında kaç mgh olur? D) 5/2 A) 1 C) 2 my SAUS E) 4 Test 17 1. Da da da