Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basınç - Sıvı Soruları

TYT/Fen Bilimleri
5. Şekildeki silindirik kap su ile doludur. Kap tabanın-
daki musluk açılarak su boşaltılmaya başlanıyor.
O
Suyun akışı sırasında, herhangi bir anda kaptaki
suyun yüksekliği;
L
Su
I. kaptaki suyun ilk yüksekliği,
kabin, yatay düzleme paralel olan kesit alanı,
açık hava basıncı
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
Aval
A Yalnız 1
musluk
D) I ve
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
7.
Fizik
Basınç - Sıvı
TYT/Fen Bilimleri 5. Şekildeki silindirik kap su ile doludur. Kap tabanın- daki musluk açılarak su boşaltılmaya başlanıyor. O Suyun akışı sırasında, herhangi bir anda kaptaki suyun yüksekliği; L Su I. kaptaki suyun ilk yüksekliği, kabin, yatay düzleme paralel olan kesit alanı, açık hava basıncı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Aval A Yalnız 1 musluk D) I ve B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 7.
2.
X gazı
Su
A) Yalnız I
Y gazı
Su
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L mus-
lukları kapalı iken X ve Y gazlarının basınçları sı-
rasıyla Px ve Py dir. Yalnız L musluğu açıldığında
h₂ yüksekliği azalmakta, h, yüksekliği artmaktadır.
Buna göre,
X gazının basıncı artmıştır. +
II. Başlangıçta X gazının basıncı, Y gazının ba-
sıncından küçüktür.
hrdry hads
III. L musluğu kapalı iken K musluğu açıldığında
Y gazından X gazına molekül geçisi olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D) Ivett
B) Yalnız II
C) Yalnız IIT
E) TI ve III
derece yay
10
Fizik
Basınç - Sıvı
2. X gazı Su A) Yalnız I Y gazı Su Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L mus- lukları kapalı iken X ve Y gazlarının basınçları sı- rasıyla Px ve Py dir. Yalnız L musluğu açıldığında h₂ yüksekliği azalmakta, h, yüksekliği artmaktadır. Buna göre, X gazının basıncı artmıştır. + II. Başlangıçta X gazının basıncı, Y gazının ba- sıncından küçüktür. hrdry hads III. L musluğu kapalı iken K musluğu açıldığında Y gazından X gazına molekül geçisi olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) Ivett B) Yalnız II C) Yalnız IIT E) TI ve III derece yay 10
N
2S
X
S
32. Kesit alanları 2S, S
ve 3S olan silindir
biçimindeki kapların
birleştirilmesinden
oluşan bileşik kabın
düşey kesiti şekil-
deki gibidir. K ve L
muslukları kapati-
larak 2S ve 3S kesit
alanlı kaplara taş-
ma seviyesine kadar su dolduruluyor.
K
is
3S
Y
Th
Ih
Ih
Th
Ih
Musluklar aynı anda açılıp su akışı durduğunda X nok-
tasındaki sıvı basıncı Px, Y deki Py olduğuna göre,
Px / Py kaçtır?
Fizik
Basınç - Sıvı
N 2S X S 32. Kesit alanları 2S, S ve 3S olan silindir biçimindeki kapların birleştirilmesinden oluşan bileşik kabın düşey kesiti şekil- deki gibidir. K ve L muslukları kapati- larak 2S ve 3S kesit alanlı kaplara taş- ma seviyesine kadar su dolduruluyor. K is 3S Y Th Ih Ih Th Ih Musluklar aynı anda açılıp su akışı durduğunda X nok- tasındaki sıvı basıncı Px, Y deki Py olduğuna göre, Px / Py kaçtır?
ve
=
|||
7.
Yatay
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde d özkütleli V hac-
minde sıvı vardır. Bu sıvının kabin K noktasına yaptığı basınç
P'dir.
A)
W/A
Bu kabın içine hacmi özkütlesi olan bir cisim ko-
2
nulduğunda K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur?
(Kaptan sıvı taşmıyor)
3
SIVI (d)
OPRAK
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
B)
5/3
2V
3'
C) 2
D) -1/3
N
3
Fizik
Basınç - Sıvı
ve = ||| 7. Yatay Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde d özkütleli V hac- minde sıvı vardır. Bu sıvının kabin K noktasına yaptığı basınç P'dir. A) W/A Bu kabın içine hacmi özkütlesi olan bir cisim ko- 2 nulduğunda K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? (Kaptan sıvı taşmıyor) 3 SIVI (d) OPRAK Basınç ve Kaldırma Kuvveti B) 5/3 2V 3' C) 2 D) -1/3 N 3
du-
5.
Hava
K
SIVI
Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan
leşik kap bağlanmıştır.
Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoula
prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yüksekik
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğ
verilmiştir?
A) K>L>M
B) K>M>L
D) L>M>K
E) K=L=M
B
C)L>K>W AS #2
Fizik
Basınç - Sıvı
du- 5. Hava K SIVI Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan leşik kap bağlanmıştır. Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoula prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yüksekik arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğ verilmiştir? A) K>L>M B) K>M>L D) L>M>K E) K=L=M B C)L>K>W AS #2
3. Esnek bir balon şekildeki gibi su dolu kabin tabanına
ip yardımıyla bağlı olarak dengedeyken, ipteki geril-
me kuvvetinin büyüklüğü T dir.
Buna göre;
su
ip
A Yalnız I
(D) I ve III
T
esnek
balon
İpin boyu kısaltılırsa
X1. Kaba aynı sıcaklıkta su ilave edilirse
III. Kaptan az miktarda su alınırsa
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında T
gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar?
B) Yalnız II
I, II ve III
Yalnız III
Fizik
Basınç - Sıvı
3. Esnek bir balon şekildeki gibi su dolu kabin tabanına ip yardımıyla bağlı olarak dengedeyken, ipteki geril- me kuvvetinin büyüklüğü T dir. Buna göre; su ip A Yalnız I (D) I ve III T esnek balon İpin boyu kısaltılırsa X1. Kaba aynı sıcaklıkta su ilave edilirse III. Kaptan az miktarda su alınırsa işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında T gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar? B) Yalnız II I, II ve III Yalnız III
Sıvı Basıncı - 2
1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı
basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli
SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor.
Yer (Yatay)
Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur?
(dsu = 1 g/cm³)
A)=1/12
C) -1/105 D) 2
PF
Su
3
B)-2/2
E) 3
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su
bulunmaktadır.
Fizik
Basınç - Sıvı
Sıvı Basıncı - 2 1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor. Yer (Yatay) Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur? (dsu = 1 g/cm³) A)=1/12 C) -1/105 D) 2 PF Su 3 B)-2/2 E) 3 2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su bulunmaktadır.
2. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, türdeş X ve Y Sıvıları ile dolu,
eş kare bölmeli Ave B kaplarının K ve L noktalarındaki sıvı
basınçları eşittir.
AX
SIVISI
K
--yatay
BY
4
SIVISI
Şekil-I
Şekil-II
A ve B kapları ters çevrildiğinde, K ve L noktalarındaki
Sivi basınçları oranı PK / PL kaç olur?
A) 23/1/20 B) 2
C) 4
k = 2h.dx.9.2
L = h.dy.g.
--yatay
D) 6
E) 9
Çözüm Yayınları
Fizik
Basınç - Sıvı
2. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, türdeş X ve Y Sıvıları ile dolu, eş kare bölmeli Ave B kaplarının K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. AX SIVISI K --yatay BY 4 SIVISI Şekil-I Şekil-II A ve B kapları ters çevrildiğinde, K ve L noktalarındaki Sivi basınçları oranı PK / PL kaç olur? A) 23/1/20 B) 2 C) 4 k = 2h.dx.9.2 L = h.dy.g. --yatay D) 6 E) 9 Çözüm Yayınları
bu-
ba-
Şekildeki sistemde sürtünmesiz piston F kuvveti yardımıyla
dengedeyken kap tabanındaki sivi basıncı Ps, gazın basın-
ci P dir.
X Y
SIVI
Gaz
Piston Y noktasına kadar itildiğinde,
I. P değişmez.
II. P artar.
III. K cismine sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Basınç - Sıvı
bu- ba- Şekildeki sistemde sürtünmesiz piston F kuvveti yardımıyla dengedeyken kap tabanındaki sivi basıncı Ps, gazın basın- ci P dir. X Y SIVI Gaz Piston Y noktasına kadar itildiğinde, I. P değişmez. II. P artar. III. K cismine sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti artar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Ornek
iki bölümden oluşmuş bir kabin düşey kesi-
ti şekildeki gibidir. İç bölmenin taban alanı S.
diştakinin taban alanı 25'dir.
T musluğundan akan su 6t süresinde K
düzeyine çıktığına göre, N noktasına et-
klyen su basıncı, bangi zaman aralığın
da değişmez?
A) 2t-31
B) 2t-4t
C) 21-6t
yukselme ha azale
D) St-4t
$
N
25
E) 4t-6t
ÖSYM Sorusu
Fizik
Basınç - Sıvı
Ornek iki bölümden oluşmuş bir kabin düşey kesi- ti şekildeki gibidir. İç bölmenin taban alanı S. diştakinin taban alanı 25'dir. T musluğundan akan su 6t süresinde K düzeyine çıktığına göre, N noktasına et- klyen su basıncı, bangi zaman aralığın da değişmez? A) 2t-31 B) 2t-4t C) 21-6t yukselme ha azale D) St-4t $ N 25 E) 4t-6t ÖSYM Sorusu
9. Şekildeki bileşik kabın ortadaki bölmesi su ile dolu, diğer
bölmeleri boştur. A, B muslukları açılarak sıvı dengesi
sağlanıyor.
47
R
<H
B
S
HI
Son durumda R noktasındaki su basıncı PR
tasındaki de Ps olduğuna göre,
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 1
B) 2
C) 3
5-E 6-C 7-D 8-C 9-C
PR
Ps
S nok-
oranı kaçtır?
D) 4 E) 5
Fizik
Basınç - Sıvı
9. Şekildeki bileşik kabın ortadaki bölmesi su ile dolu, diğer bölmeleri boştur. A, B muslukları açılarak sıvı dengesi sağlanıyor. 47 R <H B S HI Son durumda R noktasındaki su basıncı PR tasındaki de Ps olduğuna göre, (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 5-E 6-C 7-D 8-C 9-C PR Ps S nok- oranı kaçtır? D) 4 E) 5
4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan boş kap sabit debili
bir muslukla dolduruluyor.
Yatay
Buna göre, kap dolana kadar geçen sürede kap
tabanındaki sıvı basıncının zamanla değişim gra-
fiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sivi Basıncı
B) Sıvı Basıncı
2P
P
t₁
t₂
Sivi Basıncı
2P
h
P
t₁
→→ Zaman
Zaman
2P
1₂
EX Sivi Basıncı
P
2P
t₁
P
t₁
t₂
Sivi Basıncı
2P
P
t₁
Zaman
→ Zaman
t₂
→→ Zaman
Fizik
Basınç - Sıvı
4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan boş kap sabit debili bir muslukla dolduruluyor. Yatay Buna göre, kap dolana kadar geçen sürede kap tabanındaki sıvı basıncının zamanla değişim gra- fiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sivi Basıncı B) Sıvı Basıncı 2P P t₁ t₂ Sivi Basıncı 2P h P t₁ →→ Zaman Zaman 2P 1₂ EX Sivi Basıncı P 2P t₁ P t₁ t₂ Sivi Basıncı 2P P t₁ Zaman → Zaman t₂ →→ Zaman
5. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda düşey kesiti
şekildeki gibi olan su cenderesinde sürtünmesiz pistonla-
rin ağırlıkları önemsizdir. Pistonların üzerine Gx, Gy ve G₂
ağırlıklı cisimler konulduğunda sistem şekildeki gibi den-
gede kalıyor.
X
S
Su
Y
2S
Z
3S
- Yatay
Yatay
Buna göre; G, G, ve G ağırlıklarının büyüklükleri
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
(A) Gx XG > G₂
X
C) G>G>Gx
E) G G > Gy
B) G₂ > Gy> Gx
D) Gy>G₂> Gy
7.
Fizik
Basınç - Sıvı
5. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda düşey kesiti şekildeki gibi olan su cenderesinde sürtünmesiz pistonla- rin ağırlıkları önemsizdir. Pistonların üzerine Gx, Gy ve G₂ ağırlıklı cisimler konulduğunda sistem şekildeki gibi den- gede kalıyor. X S Su Y 2S Z 3S - Yatay Yatay Buna göre; G, G, ve G ağırlıklarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? (A) Gx XG > G₂ X C) G>G>Gx E) G G > Gy B) G₂ > Gy> Gx D) Gy>G₂> Gy 7.
12. Şekildeki kapta M musluğu kapalı iken sistem dengededir.
Gaz
A)
Su
1
1
Artar
Azalır
C)
Artar
D) Değişmez
E) Azalır
B)
11
M
SENES
Buna göre M musluğu açıldığında, I, II, III, IV nolu kollarda-
ki sıvı yükseklikleri nasıl değişir?
||
Azalır Artar
Azalır
Artar
Artar Azalır
Azalır
Artar
Artar
Azalır
W
Su
|||
Gaz
IV
IV
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Fizik
Basınç - Sıvı
12. Şekildeki kapta M musluğu kapalı iken sistem dengededir. Gaz A) Su 1 1 Artar Azalır C) Artar D) Değişmez E) Azalır B) 11 M SENES Buna göre M musluğu açıldığında, I, II, III, IV nolu kollarda- ki sıvı yükseklikleri nasıl değişir? || Azalır Artar Azalır Artar Artar Azalır Azalır Artar Artar Azalır W Su ||| Gaz IV IV Azalır Artar Azalır Değişmez Artar
1. Şekildeki sistemde pistonların ağırlıkları ve
sürtünmeler önemsizdir. Pistonlar üzerin-
deki cisimlerin ağırlıkları X, 2P ve P dir. Pis-
tonların kesit alanları ise 2S, 3S ve S dir.
2S
X
A)
2P
3
h
B)
2P
8P
3
Sistem dengede olduğuna göre, X ağırlı-
ğının P cinsinden değeri nedir?
C) 2P
3S
D)
P
3P
SIVI
S
C
li.
to
y
ka
ni
Fizik
Basınç - Sıvı
1. Şekildeki sistemde pistonların ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Pistonlar üzerin- deki cisimlerin ağırlıkları X, 2P ve P dir. Pis- tonların kesit alanları ise 2S, 3S ve S dir. 2S X A) 2P 3 h B) 2P 8P 3 Sistem dengede olduğuna göre, X ağırlı- ğının P cinsinden değeri nedir? C) 2P 3S D) P 3P SIVI S C li. to y ka ni
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin 4A, A ve 2A kesit alan-
larına etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla
F₁, F2, F3 ti
2h
2A
A) F₁ > F3 > F₂
C) F₁ > F2 > F3
A
Buna göre, F₁, F2, F3 basınç kuvvetleri arasındaki ilişki
nasıldır?
C
4A
B) F₂ > F3 > F₁
D) F₁ = F3 > F2
E) F/₂2 > F₁ > F3
Fizik
Basınç - Sıvı
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin 4A, A ve 2A kesit alan- larına etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla F₁, F2, F3 ti 2h 2A A) F₁ > F3 > F₂ C) F₁ > F2 > F3 A Buna göre, F₁, F2, F3 basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır? C 4A B) F₂ > F3 > F₁ D) F₁ = F3 > F2 E) F/₂2 > F₁ > F3