Basınç - Sıvı Soruları

TYT/Fen Bilimleri
5. Şekildeki silindirik kap su ile doludur. Kap tabanın-
daki musluk açılarak su boşaltılmaya başlanıyor.
O
Suyun akışı sırasında, herhangi bir anda kaptaki
suyun yüksekliği;
L
Su
I. kaptaki suyun ilk yüksekliği,
kabin, yatay düzleme paralel olan kesit alanı,
açık hava basıncı
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
Aval
A Yalnız 1
musluk
D) I ve
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
7.
Fizik
Basınç - Sıvı
TYT/Fen Bilimleri 5. Şekildeki silindirik kap su ile doludur. Kap tabanın- daki musluk açılarak su boşaltılmaya başlanıyor. O Suyun akışı sırasında, herhangi bir anda kaptaki suyun yüksekliği; L Su I. kaptaki suyun ilk yüksekliği, kabin, yatay düzleme paralel olan kesit alanı, açık hava basıncı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Aval A Yalnız 1 musluk D) I ve B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 7.
2.
X gazı
Su
A) Yalnız I
Y gazı
Su
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L mus-
lukları kapalı iken X ve Y gazlarının basınçları sı-
rasıyla Px ve Py dir. Yalnız L musluğu açıldığında
h₂ yüksekliği azalmakta, h, yüksekliği artmaktadır.
Buna göre,
X gazının basıncı artmıştır. +
II. Başlangıçta X gazının basıncı, Y gazının ba-
sıncından küçüktür.
hrdry hads
III. L musluğu kapalı iken K musluğu açıldığında
Y gazından X gazına molekül geçisi olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D) Ivett
B) Yalnız II
C) Yalnız IIT
E) TI ve III
derece yay
10
Fizik
Basınç - Sıvı
2. X gazı Su A) Yalnız I Y gazı Su Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K ve L mus- lukları kapalı iken X ve Y gazlarının basınçları sı- rasıyla Px ve Py dir. Yalnız L musluğu açıldığında h₂ yüksekliği azalmakta, h, yüksekliği artmaktadır. Buna göre, X gazının basıncı artmıştır. + II. Başlangıçta X gazının basıncı, Y gazının ba- sıncından küçüktür. hrdry hads III. L musluğu kapalı iken K musluğu açıldığında Y gazından X gazına molekül geçisi olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? D) Ivett B) Yalnız II C) Yalnız IIT E) TI ve III derece yay 10
N
2S
X
S
32. Kesit alanları 2S, S
ve 3S olan silindir
biçimindeki kapların
birleştirilmesinden
oluşan bileşik kabın
düşey kesiti şekil-
deki gibidir. K ve L
muslukları kapati-
larak 2S ve 3S kesit
alanlı kaplara taş-
ma seviyesine kadar su dolduruluyor.
K
is
3S
Y
Th
Ih
Ih
Th
Ih
Musluklar aynı anda açılıp su akışı durduğunda X nok-
tasındaki sıvı basıncı Px, Y deki Py olduğuna göre,
Px / Py kaçtır?
Fizik
Basınç - Sıvı
N 2S X S 32. Kesit alanları 2S, S ve 3S olan silindir biçimindeki kapların birleştirilmesinden oluşan bileşik kabın düşey kesiti şekil- deki gibidir. K ve L muslukları kapati- larak 2S ve 3S kesit alanlı kaplara taş- ma seviyesine kadar su dolduruluyor. K is 3S Y Th Ih Ih Th Ih Musluklar aynı anda açılıp su akışı durduğunda X nok- tasındaki sıvı basıncı Px, Y deki Py olduğuna göre, Px / Py kaçtır?
ve
=
|||
7.
Yatay
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde d özkütleli V hac-
minde sıvı vardır. Bu sıvının kabin K noktasına yaptığı basınç
P'dir.
A)
W/A
Bu kabın içine hacmi özkütlesi olan bir cisim ko-
2
nulduğunda K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur?
(Kaptan sıvı taşmıyor)
3
SIVI (d)
OPRAK
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
B)
5/3
2V
3'
C) 2
D) -1/3
N
3
Fizik
Basınç - Sıvı
ve = ||| 7. Yatay Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde d özkütleli V hac- minde sıvı vardır. Bu sıvının kabin K noktasına yaptığı basınç P'dir. A) W/A Bu kabın içine hacmi özkütlesi olan bir cisim ko- 2 nulduğunda K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? (Kaptan sıvı taşmıyor) 3 SIVI (d) OPRAK Basınç ve Kaldırma Kuvveti B) 5/3 2V 3' C) 2 D) -1/3 N 3
şekildeki gibi dengededir.
Kabın içinde K nokta-
sındaki sivi basıncı PK L noktasındaki P, olduğuna
göre, K oranı kaçtır?
P
B) 2 C)
2. Şekildeki sistem dengede
iken K ve L noktalarındaki
Sivi basıncı Pk ve P'dir.
Piston h kadar itilirse
1. Pk azalır.
II. P artar.
III. Pk artar.
h
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) 1
K
E) II ve III
E)
C) Yalnız III
4.
Ta
SIL
tal
B
L
11
11
y
A
Fizik
Basınç - Sıvı
şekildeki gibi dengededir. Kabın içinde K nokta- sındaki sivi basıncı PK L noktasındaki P, olduğuna göre, K oranı kaçtır? P B) 2 C) 2. Şekildeki sistem dengede iken K ve L noktalarındaki Sivi basıncı Pk ve P'dir. Piston h kadar itilirse 1. Pk azalır. II. P artar. III. Pk artar. h yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II D) 1 K E) II ve III E) C) Yalnız III 4. Ta SIL tal B L 11 11 y A
PL olduğuna
E) /
C) Yalnız III
4.
Tabanlanı alanları eşit kaplardan birinde 2
SIVISI, diğerinde 3h yüksekliğinde L sivisi vardır ve kapların
tabanındaki sivi basınçları eşittir.
Buna göre;
1. K sivisinin Özkütlesi L ninkinin 2 katıdır.
II. K sivisinin kütlesi L ninkine eşittir.
III. Kapların tabanındaki sivi basınç kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
K
n
D) II ve III
E) I ve III
Şekildeki kaplardan birinde h yüksekliğinde K Sivisi, diğe-
rinde 3h yüksekliğinde L sivisi vardır ve kapların tabanında-
ki sivi basınçları eşittir.
Buna göre;
1. K SIVISının Özkütlesi L ninkinin 3 katıdır.
II. K sıvısının kütlesi L ninkine eşittir.
III. Kapların tabanındaki basınç kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
3h
E) I ve III
C) I ve II
TYT Fizik
Fizik
Basınç - Sıvı
PL olduğuna E) / C) Yalnız III 4. Tabanlanı alanları eşit kaplardan birinde 2 SIVISI, diğerinde 3h yüksekliğinde L sivisi vardır ve kapların tabanındaki sivi basınçları eşittir. Buna göre; 1. K sivisinin Özkütlesi L ninkinin 2 katıdır. II. K sivisinin kütlesi L ninkine eşittir. III. Kapların tabanındaki sivi basınç kuvvetleri eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III K n D) II ve III E) I ve III Şekildeki kaplardan birinde h yüksekliğinde K Sivisi, diğe- rinde 3h yüksekliğinde L sivisi vardır ve kapların tabanında- ki sivi basınçları eşittir. Buna göre; 1. K SIVISının Özkütlesi L ninkinin 3 katıdır. II. K sıvısının kütlesi L ninkine eşittir. III. Kapların tabanındaki basınç kuvvetleri eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 3h E) I ve III C) I ve II TYT Fizik
du-
5.
Hava
K
SIVI
Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan
leşik kap bağlanmıştır.
Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoula
prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yüksekik
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğ
verilmiştir?
A) K>L>M
B) K>M>L
D) L>M>K
E) K=L=M
B
C)L>K>W AS #2
Fizik
Basınç - Sıvı
du- 5. Hava K SIVI Düşey kesiti şekildeki gibi olan boruya, içinde sivi bulunan leşik kap bağlanmıştır. Boruda ok yönünde bir hava akımı oluşturulursa Bemoula prensibine göre K, L ve M kollarındaki sıvı yüksekik arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğ verilmiştir? A) K>L>M B) K>M>L D) L>M>K E) K=L=M B C)L>K>W AS #2
3. Esnek bir balon şekildeki gibi su dolu kabin tabanına
ip yardımıyla bağlı olarak dengedeyken, ipteki geril-
me kuvvetinin büyüklüğü T dir.
Buna göre;
su
ip
A Yalnız I
(D) I ve III
T
esnek
balon
İpin boyu kısaltılırsa
X1. Kaba aynı sıcaklıkta su ilave edilirse
III. Kaptan az miktarda su alınırsa
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında T
gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar?
B) Yalnız II
I, II ve III
Yalnız III
Fizik
Basınç - Sıvı
3. Esnek bir balon şekildeki gibi su dolu kabin tabanına ip yardımıyla bağlı olarak dengedeyken, ipteki geril- me kuvvetinin büyüklüğü T dir. Buna göre; su ip A Yalnız I (D) I ve III T esnek balon İpin boyu kısaltılırsa X1. Kaba aynı sıcaklıkta su ilave edilirse III. Kaptan az miktarda su alınırsa işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında T gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar? B) Yalnız II I, II ve III Yalnız III
9. Düşey kesitleri verilen su dolu silindirik kapların üze-
rinde kesit alanları sırasıyla A, 2A ve A olan sürtün-
mesi ve ağırlığı önemsiz pistonlar bulunmaktadır.
A
Su
K
2A
Su
A) PK = PL = PM
PK=PM> PL
L
Şekil I
Şekil II
Şekil III
Pistonların üzerine özdeş tuğlalar konuldu-
ğunda K, L, M noktalarındaki basınçların artış
miktarı PK, PL, PM arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
E) PL > PM > PK
A
Su M
B) PK > PL > PM
D) PM> PK = PL
Fizik
Basınç - Sıvı
9. Düşey kesitleri verilen su dolu silindirik kapların üze- rinde kesit alanları sırasıyla A, 2A ve A olan sürtün- mesi ve ağırlığı önemsiz pistonlar bulunmaktadır. A Su K 2A Su A) PK = PL = PM PK=PM> PL L Şekil I Şekil II Şekil III Pistonların üzerine özdeş tuğlalar konuldu- ğunda K, L, M noktalarındaki basınçların artış miktarı PK, PL, PM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? E) PL > PM > PK A Su M B) PK > PL > PM D) PM> PK = PL
2
Sivi Basıncı - 2
1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı
basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli
SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor.
Yer (Yatay)
Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur?
(dsu = 1 g/cm³)
A) +
PF
N/W
Su
B)-12/12
C) -
D) 2
E) 3
Düsey kesiti sekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su
Fizik
Basınç - Sıvı
2 Sivi Basıncı - 2 1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor. Yer (Yatay) Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur? (dsu = 1 g/cm³) A) + PF N/W Su B)-12/12 C) - D) 2 E) 3 Düsey kesiti sekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su
Sıvı Basıncı - 2
1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı
basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli
SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor.
Yer (Yatay)
Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur?
(dsu = 1 g/cm³)
A)=1/12
C) -1/105 D) 2
PF
Su
3
B)-2/2
E) 3
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su
bulunmaktadır.
Fizik
Basınç - Sıvı
Sıvı Basıncı - 2 1. Şekildeki kapta bulunan suyun kap tabanına uyguladığı basınç P kadardır. Kaba suyla karışmayan 2 g/cm³ özkütleli SIVI, kaptaki su ile eşit hacimde ilave ediliyor. Yer (Yatay) Buna göre, kap tabanındaki sıvı basıncı kap P olur? (dsu = 1 g/cm³) A)=1/12 C) -1/105 D) 2 PF Su 3 B)-2/2 E) 3 2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıklı kapta bir bardak su bulunmaktadır.
NO
BÖLÜM 03 Test 02
4. Düşey.kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde kendi içlerinde
türdeş, karışmayan d ve 3d ozkütleli sıvılar bulunmaktadır.
Şekil - 1'de kap tabanındaki toplam sıvı basıncı P'dir.
a
P
A) 5/2
4
3d
a
yatay
Şekil - 1
Şekil - 2
Buna göre; kap Şekil - 2'deki gibi ters çevrilirse kap
tabanındaki toplam sivi basıncı kaç P olur?
B) 31/12
C) 15/10
K
D)
N
..... yatay
6/5
5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kap aynı
cins sivi ile doludur.
MDP
E) 6
Fizik
Basınç - Sıvı
NO BÖLÜM 03 Test 02 4. Düşey.kesiti şekildeki gibi olan kabın içinde kendi içlerinde türdeş, karışmayan d ve 3d ozkütleli sıvılar bulunmaktadır. Şekil - 1'de kap tabanındaki toplam sıvı basıncı P'dir. a P A) 5/2 4 3d a yatay Şekil - 1 Şekil - 2 Buna göre; kap Şekil - 2'deki gibi ters çevrilirse kap tabanındaki toplam sivi basıncı kaç P olur? B) 31/12 C) 15/10 K D) N ..... yatay 6/5 5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kap aynı cins sivi ile doludur. MDP E) 6
2. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, türdeş X ve Y Sıvıları ile dolu,
eş kare bölmeli Ave B kaplarının K ve L noktalarındaki sıvı
basınçları eşittir.
AX
SIVISI
K
--yatay
BY
4
SIVISI
Şekil-I
Şekil-II
A ve B kapları ters çevrildiğinde, K ve L noktalarındaki
Sivi basınçları oranı PK / PL kaç olur?
A) 23/1/20 B) 2
C) 4
k = 2h.dx.9.2
L = h.dy.g.
--yatay
D) 6
E) 9
Çözüm Yayınları
Fizik
Basınç - Sıvı
2. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan, türdeş X ve Y Sıvıları ile dolu, eş kare bölmeli Ave B kaplarının K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. AX SIVISI K --yatay BY 4 SIVISI Şekil-I Şekil-II A ve B kapları ters çevrildiğinde, K ve L noktalarındaki Sivi basınçları oranı PK / PL kaç olur? A) 23/1/20 B) 2 C) 4 k = 2h.dx.9.2 L = h.dy.g. --yatay D) 6 E) 9 Çözüm Yayınları
M
S-
R
p
in
APOIE
8.
2h
PK
K
Şekildeki silindirik kapta 10 °C'deki su dolu iken K, L, M nok-
talarının basıncı PK, PL, PM'dir.
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
D) Değişmez
Artar
Buna göre; suyun sıcaklığı 20 °C'ye çıkarılırsa PK, PL, PM
ilk duruma göre nasıl değişir?
(Kap genleşmiyor ve su buharlaşması önemsenmiyor.)
PL
MOT
h
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Değişmez
PM
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
2.
Fizik
Basınç - Sıvı
M S- R p in APOIE 8. 2h PK K Şekildeki silindirik kapta 10 °C'deki su dolu iken K, L, M nok- talarının basıncı PK, PL, PM'dir. A) Azalır B) Artar C) Artar D) Değişmez Artar Buna göre; suyun sıcaklığı 20 °C'ye çıkarılırsa PK, PL, PM ilk duruma göre nasıl değişir? (Kap genleşmiyor ve su buharlaşması önemsenmiyor.) PL MOT h Artar Değişmez Artar Değişmez Değişmez PM Azalır Azalır Artar Değişmez Artar 2.
bu-
ba-
Şekildeki sistemde sürtünmesiz piston F kuvveti yardımıyla
dengedeyken kap tabanındaki sivi basıncı Ps, gazın basın-
ci P dir.
X Y
SIVI
Gaz
Piston Y noktasına kadar itildiğinde,
I. P değişmez.
II. P artar.
III. K cismine sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Basınç - Sıvı
bu- ba- Şekildeki sistemde sürtünmesiz piston F kuvveti yardımıyla dengedeyken kap tabanındaki sivi basıncı Ps, gazın basın- ci P dir. X Y SIVI Gaz Piston Y noktasına kadar itildiğinde, I. P değişmez. II. P artar. III. K cismine sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti artar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Ornek
iki bölümden oluşmuş bir kabin düşey kesi-
ti şekildeki gibidir. İç bölmenin taban alanı S.
diştakinin taban alanı 25'dir.
T musluğundan akan su 6t süresinde K
düzeyine çıktığına göre, N noktasına et-
klyen su basıncı, bangi zaman aralığın
da değişmez?
A) 2t-31
B) 2t-4t
C) 21-6t
yukselme ha azale
D) St-4t
$
N
25
E) 4t-6t
ÖSYM Sorusu
Fizik
Basınç - Sıvı
Ornek iki bölümden oluşmuş bir kabin düşey kesi- ti şekildeki gibidir. İç bölmenin taban alanı S. diştakinin taban alanı 25'dir. T musluğundan akan su 6t süresinde K düzeyine çıktığına göre, N noktasına et- klyen su basıncı, bangi zaman aralığın da değişmez? A) 2t-31 B) 2t-4t C) 21-6t yukselme ha azale D) St-4t $ N 25 E) 4t-6t ÖSYM Sorusu