İş, Enerji ve Güç Soruları

11. K noktasında durmakta olan 3 kg kütleli cisme şekilde-
ki gibi yatay F = 15 Newton kuvvet uygulanarak cisim
L noktasına kadar çekiliyor.
9 = 0
3 kg
K₁
F = 15 Newton
40 metre
L
-- yatay
Sürtünmeler önemsenmediğine
göre, cisim K'den
L'ye gelene kadar F kuvvetinin gücü kaç watt olur?
A) 600 B) 150 C) 120
E) 45
D) 60
Fizik
İş, Enerji ve Güç
11. K noktasında durmakta olan 3 kg kütleli cisme şekilde- ki gibi yatay F = 15 Newton kuvvet uygulanarak cisim L noktasına kadar çekiliyor. 9 = 0 3 kg K₁ F = 15 Newton 40 metre L -- yatay Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisim K'den L'ye gelene kadar F kuvvetinin gücü kaç watt olur? A) 600 B) 150 C) 120 E) 45 D) 60
72
İş, Güç ve Enerji
7.
F = 10N
K
r = 50 cm
m.9.h
od 0.5
2 m
Cansu, 50 kg kütleli türdeş küreyi, şekildeki gibi F kuvve-
tiyle K noktasından itmeye başlıyor.
Cisim dönerek ilerleyip L noktasına geldiğinde Can-
su yerçekimi kuvvetine karşı kaç Joule iş yapar?
(g = 10 m/s²)
A) 0
B) 10
*-=
C) 20
ug
D) 100
yatay
ever: Olen of
E) 250
et
9.
karekök
Fizik
İş, Enerji ve Güç
72 İş, Güç ve Enerji 7. F = 10N K r = 50 cm m.9.h od 0.5 2 m Cansu, 50 kg kütleli türdeş küreyi, şekildeki gibi F kuvve- tiyle K noktasından itmeye başlıyor. Cisim dönerek ilerleyip L noktasına geldiğinde Can- su yerçekimi kuvvetine karşı kaç Joule iş yapar? (g = 10 m/s²) A) 0 B) 10 *-= C) 20 ug D) 100 yatay ever: Olen of E) 250 et 9. karekök
şekil-
aksi-
eceği
1/
6. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi ipin ucuna
asılı olarak duran takoza 50 g kütleli oyun
hamuru yatay 100 m/s lik hızla saplanıyor.
50g
100m/s
950g
Buna göre, hamur yapıştıktan sonra takoz
kaç m yükselir?
(g = 10 m/s²)
Fizik
İş, Enerji ve Güç
şekil- aksi- eceği 1/ 6. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi ipin ucuna asılı olarak duran takoza 50 g kütleli oyun hamuru yatay 100 m/s lik hızla saplanıyor. 50g 100m/s 950g Buna göre, hamur yapıştıktan sonra takoz kaç m yükselir? (g = 10 m/s²)
V=0
m
25
K
A) /
4x
Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde m
kütleli şekildeki cisim (sabit F kuvvetinin etkisinde
hareket ettiriliyor.
gücü P, ise, P oranı kaçtır?
2
B) 3
P w
Kuvvetin KL arasındaki gücü P₁, LM arasındaki
19
5x
C)
43
14/12
M
D) E) 1/2
1/12
Fink
1/₁ t
Fizik
İş, Enerji ve Güç
V=0 m 25 K A) / 4x Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde m kütleli şekildeki cisim (sabit F kuvvetinin etkisinde hareket ettiriliyor. gücü P, ise, P oranı kaçtır? 2 B) 3 P w Kuvvetin KL arasındaki gücü P₁, LM arasındaki 19 5x C) 43 14/12 M D) E) 1/2 1/12 Fink 1/₁ t
1.
K2X
}
LLA
L
B)
α
10
3
3a
56 6183
iep.
TEX
P
Sinan oyuncak arabasını daima yola paralel uyguladığı
F kuvvetiyle KLMNTP yörüngesi boyunca çekiyor.
|KL| = |LM| =
|MN|
= |TP| = |NT| ve kuvvetin KL bölü-
2
münde yaptığı iş W olduğuna göre, kuvvetin K'den
P'ye gelinceye kadar yaptığı iş kaç W olur?
A) 2
C) 3
N
limbin 2X
4a
WE FAX
| KL1 = F. 2X = W
KPI = F.9x=200]
9
2
D12
D)
E) 6
4. "Bir
ku
Bu
de
az
d
ewu
A
089
5.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. K2X } LLA L B) α 10 3 3a 56 6183 iep. TEX P Sinan oyuncak arabasını daima yola paralel uyguladığı F kuvvetiyle KLMNTP yörüngesi boyunca çekiyor. |KL| = |LM| = |MN| = |TP| = |NT| ve kuvvetin KL bölü- 2 münde yaptığı iş W olduğuna göre, kuvvetin K'den P'ye gelinceye kadar yaptığı iş kaç W olur? A) 2 C) 3 N limbin 2X 4a WE FAX | KL1 = F. 2X = W KPI = F.9x=200] 9 2 D12 D) E) 6 4. "Bir ku Bu de az d ewu A 089 5.
2.
Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran X cis-
mi F₁ ve F₂ kuvvetlerinin etkisinde L noktasına sürükle-
nirken F, kuvvetinin yaptığı iş W₁, F₂ kuvvetininki W₂
oluyor.
F₂ = 15 N
m
K
C)
F₁ = 20 N
IKLI yolu 10 m olduğuna göre,
A) 1 B) //
5
W₁ oranı kaçtır?
W₂
D) 2
yatay
E)
5
2
11.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
2. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran X cis- mi F₁ ve F₂ kuvvetlerinin etkisinde L noktasına sürükle- nirken F, kuvvetinin yaptığı iş W₁, F₂ kuvvetininki W₂ oluyor. F₂ = 15 N m K C) F₁ = 20 N IKLI yolu 10 m olduğuna göre, A) 1 B) // 5 W₁ oranı kaçtır? W₂ D) 2 yatay E) 5 2 11.
20. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen madde t
olayları numaralandırılarak gösterilmiştir.
J
A) Amino asit
A vitamini
0, ✓
V
||
Taşınan molekül çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
D) 0₂
E) B vitamini
||
Glikoz
Su
B vitamini
Su
taşınma
3+
Glikoz
ATP
ADP + P
|||
Su
Protein
Glikojen
Amino asit
Amino asit
Fizik
İş, Enerji ve Güç
20. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen madde t olayları numaralandırılarak gösterilmiştir. J A) Amino asit A vitamini 0, ✓ V || Taşınan molekül çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) 0₂ E) B vitamini || Glikoz Su B vitamini Su taşınma 3+ Glikoz ATP ADP + P ||| Su Protein Glikojen Amino asit Amino asit
GELİŞİM İZLEME TESTİ
31
A)
üşey kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemin K nok-
tasından E kinetik enerji ile fırlatılan m kütleli cisim L
noktasına kadar çıkıp geri dönüşte K noktasından
kinetik enerjisi ile geçiyor.
E
4
3
4
8
K
Buna göre, cismin K noktasından L noktasına gi-
dip dönmesinde ısıya harcadığı toplam enerji kaç
E dir?
Yarıcap 10
E
B)
4
Enerji ve Har
5000
D) -
h
E
1
1
1
E
1
L
1
1
d
1
7.
1
1
VININ
Fizik
İş, Enerji ve Güç
GELİŞİM İZLEME TESTİ 31 A) üşey kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemin K nok- tasından E kinetik enerji ile fırlatılan m kütleli cisim L noktasına kadar çıkıp geri dönüşte K noktasından kinetik enerjisi ile geçiyor. E 4 3 4 8 K Buna göre, cismin K noktasından L noktasına gi- dip dönmesinde ısıya harcadığı toplam enerji kaç E dir? Yarıcap 10 E B) 4 Enerji ve Har 5000 D) - h E 1 1 1 E 1 L 1 1 d 1 7. 1 1 VININ
5.
3
2m
XY
A) X ve Y'nin
3
Z
2m
T
P
D) Y ve P'nin
B) X ve Z'nin
6m
h
h
Kütleleri şekilde verilmiş olan boyutları önemsiz X,
Y, Z, T, P kürelerinden hangi ikisinin yere göre yer
çekimi potansiyel enerjisi eşittir?
h
-yer
PE= mg, h
C) Y ve T'nin
E) T ve P'nin
Fizik
İş, Enerji ve Güç
5. 3 2m XY A) X ve Y'nin 3 Z 2m T P D) Y ve P'nin B) X ve Z'nin 6m h h Kütleleri şekilde verilmiş olan boyutları önemsiz X, Y, Z, T, P kürelerinden hangi ikisinin yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi eşittir? h -yer PE= mg, h C) Y ve T'nin E) T ve P'nin
4. Kütlesi 3 kg olan bir cisim yatay doğrultuda sabit süratle
hareket ederken öteleme kinetik enerjisi 150 J oluyor.
KL
Buna göre, cismin sürati kaç
A) 5
B) 10
C) 15
m
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
S
dir?
D) 50 E) 100
Fizik
İş, Enerji ve Güç
4. Kütlesi 3 kg olan bir cisim yatay doğrultuda sabit süratle hareket ederken öteleme kinetik enerjisi 150 J oluyor. KL Buna göre, cismin sürati kaç A) 5 B) 10 C) 15 m ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ S dir? D) 50 E) 100
Örnek-16
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m küt-
leli cisme yatay F kuvveti uygulandığında cisme ait
kinetik enerji momentum grafiği şekildeki gibi oluyor.
Ek (Joule)
//MV2=18
18
8
A) 2
8 12 OFFE
Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır?
B) 4
C) 8
P (kg m/s)
Ek = P2
2m
D) 16
2m
144=36m
E) 32
144 136
H
itme ve VOF
1
Fizik
İş, Enerji ve Güç
Örnek-16 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m küt- leli cisme yatay F kuvveti uygulandığında cisme ait kinetik enerji momentum grafiği şekildeki gibi oluyor. Ek (Joule) //MV2=18 18 8 A) 2 8 12 OFFE Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır? B) 4 C) 8 P (kg m/s) Ek = P2 2m D) 16 2m 144=36m E) 32 144 136 H itme ve VOF 1
3.
Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemlerde P, R ve
S cisimlerine kuvvet uygulanıp x, x ve 2x kadar yer
değiştirmeleri sağlanıyor.
yatay
2F
CAW,
P
m
F
A) Wp = WR = Ws
C) Wp = Ws > WR
R
2m
X
F
SM
Bu yollar sonunda P, R ve S cisimleri üzerinde yapılan
işler sırasyla Wp, WR ve Ws olduğuna göre bunlar
arasındaki ilişki nedir?
E) Ws > Wp > WR
m
2x
B) Wp > WR > Ws
DYWR > Ws > Wp
Fizik
İş, Enerji ve Güç
3. Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemlerde P, R ve S cisimlerine kuvvet uygulanıp x, x ve 2x kadar yer değiştirmeleri sağlanıyor. yatay 2F CAW, P m F A) Wp = WR = Ws C) Wp = Ws > WR R 2m X F SM Bu yollar sonunda P, R ve S cisimleri üzerinde yapılan işler sırasyla Wp, WR ve Ws olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? E) Ws > Wp > WR m 2x B) Wp > WR > Ws DYWR > Ws > Wp
9. Laboratuvarda deney yapan öğretmen, sürtünmesi önem-
senmeyen bir eğik düzlemin üzerinden bir küpü şekildeki
gibi h yüksekliğinden serbest bırakıyor. Küp eğik düzlem-
den kayarak sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerinde x ka-
dar yol alıp duruyor.
Vo = 0
V = 0
yatay
Küpün yatay düzlem üzerinde durana kadar aldığı x
yolu aşağıdaki niceliklerden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız h yüksekliğine
B) h yüksekliğine ve cismin kütlesine
C) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına
ve cismin kütlesine
D) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına,
yer çekimi ivmesine ve h yüksekliğine
Jem
E) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına
ve h yüksekliğine
Fizik
İş, Enerji ve Güç
9. Laboratuvarda deney yapan öğretmen, sürtünmesi önem- senmeyen bir eğik düzlemin üzerinden bir küpü şekildeki gibi h yüksekliğinden serbest bırakıyor. Küp eğik düzlem- den kayarak sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerinde x ka- dar yol alıp duruyor. Vo = 0 V = 0 yatay Küpün yatay düzlem üzerinde durana kadar aldığı x yolu aşağıdaki niceliklerden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız h yüksekliğine B) h yüksekliğine ve cismin kütlesine C) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına ve cismin kütlesine D) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına, yer çekimi ivmesine ve h yüksekliğine Jem E) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına ve h yüksekliğine
isin:
9.
yatay-
sv siemeno nabuo a
linterins
Şekil 1
Şekil II
Her birinin ağırlığı 20N kenar uzunluğu 1 metre olan
4 türdeş ve özdeş küp Şekil I deki konumdan Şekil II
deki konuma getiriliyor.
Yapılan iş kaç joule dur?
Fizik
İş, Enerji ve Güç
isin: 9. yatay- sv siemeno nabuo a linterins Şekil 1 Şekil II Her birinin ağırlığı 20N kenar uzunluğu 1 metre olan 4 türdeş ve özdeş küp Şekil I deki konumdan Şekil II deki konuma getiriliyor. Yapılan iş kaç joule dur?
1.
6
-mend
2.
TEST-3
600N
9
Şekildeki yük asansörünün adamla
beraber toplam ağırlığı 600 N dur.
B) 3600
D) 1800
floxia
Adam 6m ip çekerse yerçekimi kuv-
vetine karşı yaptığı iş kaç joule dür?
(Makara ağırlığı ve sürtünmeler önem-
sizdir.)
A) 7200
C) 2400
E) 1200
3.
Mone
58 800
pal
Ş
n
K
1
08 (C
4.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. 6 -mend 2. TEST-3 600N 9 Şekildeki yük asansörünün adamla beraber toplam ağırlığı 600 N dur. B) 3600 D) 1800 floxia Adam 6m ip çekerse yerçekimi kuv- vetine karşı yaptığı iş kaç joule dür? (Makara ağırlığı ve sürtünmeler önem- sizdir.) A) 7200 C) 2400 E) 1200 3. Mone 58 800 pal Ş n K 1 08 (C 4.
1. Esneklik katsayıları sırasıyla k, 2k olan K, L yayları
ve m, 2m kütleli X, Y cisimleri ile oluşturulan şekildeki
düzenek dengededir.
Tilbelmak
a(3
2k
A) / B)
//
ceeeeeee
L yayı
Y 2m
K yayı
Xm
815
K yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi
E olduğuna göre, L yayında depolanan esneklik
potansiyel enerjisi kaç E'dir?
(Yayların kütleleri önemsizdir.)
C) 2
and ned
E)
sh0.010g sus
D)=1/12 E) 1/1/20
3
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. Esneklik katsayıları sırasıyla k, 2k olan K, L yayları ve m, 2m kütleli X, Y cisimleri ile oluşturulan şekildeki düzenek dengededir. Tilbelmak a(3 2k A) / B) // ceeeeeee L yayı Y 2m K yayı Xm 815 K yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi E olduğuna göre, L yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç E'dir? (Yayların kütleleri önemsizdir.) C) 2 and ned E) sh0.010g sus D)=1/12 E) 1/1/20 3