Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İş, Enerji ve Güç Soruları

11. K noktasında durmakta olan 3 kg kütleli cisme şekilde-
ki gibi yatay F = 15 Newton kuvvet uygulanarak cisim
L noktasına kadar çekiliyor.
9 = 0
3 kg
K₁
F = 15 Newton
40 metre
L
-- yatay
Sürtünmeler önemsenmediğine
göre, cisim K'den
L'ye gelene kadar F kuvvetinin gücü kaç watt olur?
A) 600 B) 150 C) 120
E) 45
D) 60
Fizik
İş, Enerji ve Güç
11. K noktasında durmakta olan 3 kg kütleli cisme şekilde- ki gibi yatay F = 15 Newton kuvvet uygulanarak cisim L noktasına kadar çekiliyor. 9 = 0 3 kg K₁ F = 15 Newton 40 metre L -- yatay Sürtünmeler önemsenmediğine göre, cisim K'den L'ye gelene kadar F kuvvetinin gücü kaç watt olur? A) 600 B) 150 C) 120 E) 45 D) 60
72
İş, Güç ve Enerji
7.
F = 10N
K
r = 50 cm
m.9.h
od 0.5
2 m
Cansu, 50 kg kütleli türdeş küreyi, şekildeki gibi F kuvve-
tiyle K noktasından itmeye başlıyor.
Cisim dönerek ilerleyip L noktasına geldiğinde Can-
su yerçekimi kuvvetine karşı kaç Joule iş yapar?
(g = 10 m/s²)
A) 0
B) 10
*-=
C) 20
ug
D) 100
yatay
ever: Olen of
E) 250
et
9.
karekök
Fizik
İş, Enerji ve Güç
72 İş, Güç ve Enerji 7. F = 10N K r = 50 cm m.9.h od 0.5 2 m Cansu, 50 kg kütleli türdeş küreyi, şekildeki gibi F kuvve- tiyle K noktasından itmeye başlıyor. Cisim dönerek ilerleyip L noktasına geldiğinde Can- su yerçekimi kuvvetine karşı kaç Joule iş yapar? (g = 10 m/s²) A) 0 B) 10 *-= C) 20 ug D) 100 yatay ever: Olen of E) 250 et 9. karekök
şekil-
aksi-
eceği
1/
6. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi ipin ucuna
asılı olarak duran takoza 50 g kütleli oyun
hamuru yatay 100 m/s lik hızla saplanıyor.
50g
100m/s
950g
Buna göre, hamur yapıştıktan sonra takoz
kaç m yükselir?
(g = 10 m/s²)
Fizik
İş, Enerji ve Güç
şekil- aksi- eceği 1/ 6. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi ipin ucuna asılı olarak duran takoza 50 g kütleli oyun hamuru yatay 100 m/s lik hızla saplanıyor. 50g 100m/s 950g Buna göre, hamur yapıştıktan sonra takoz kaç m yükselir? (g = 10 m/s²)
V=0
m
25
K
A) /
4x
Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde m
kütleli şekildeki cisim (sabit F kuvvetinin etkisinde
hareket ettiriliyor.
gücü P, ise, P oranı kaçtır?
2
B) 3
P w
Kuvvetin KL arasındaki gücü P₁, LM arasındaki
19
5x
C)
43
14/12
M
D) E) 1/2
1/12
Fink
1/₁ t
Fizik
İş, Enerji ve Güç
V=0 m 25 K A) / 4x Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde m kütleli şekildeki cisim (sabit F kuvvetinin etkisinde hareket ettiriliyor. gücü P, ise, P oranı kaçtır? 2 B) 3 P w Kuvvetin KL arasındaki gücü P₁, LM arasındaki 19 5x C) 43 14/12 M D) E) 1/2 1/12 Fink 1/₁ t
1.
K2X
}
LLA
L
B)
α
10
3
3a
56 6183
iep.
TEX
P
Sinan oyuncak arabasını daima yola paralel uyguladığı
F kuvvetiyle KLMNTP yörüngesi boyunca çekiyor.
|KL| = |LM| =
|MN|
= |TP| = |NT| ve kuvvetin KL bölü-
2
münde yaptığı iş W olduğuna göre, kuvvetin K'den
P'ye gelinceye kadar yaptığı iş kaç W olur?
A) 2
C) 3
N
limbin 2X
4a
WE FAX
| KL1 = F. 2X = W
KPI = F.9x=200]
9
2
D12
D)
E) 6
4. "Bir
ku
Bu
de
az
d
ewu
A
089
5.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. K2X } LLA L B) α 10 3 3a 56 6183 iep. TEX P Sinan oyuncak arabasını daima yola paralel uyguladığı F kuvvetiyle KLMNTP yörüngesi boyunca çekiyor. |KL| = |LM| = |MN| = |TP| = |NT| ve kuvvetin KL bölü- 2 münde yaptığı iş W olduğuna göre, kuvvetin K'den P'ye gelinceye kadar yaptığı iş kaç W olur? A) 2 C) 3 N limbin 2X 4a WE FAX | KL1 = F. 2X = W KPI = F.9x=200] 9 2 D12 D) E) 6 4. "Bir ku Bu de az d ewu A 089 5.
2.
Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran X cis-
mi F₁ ve F₂ kuvvetlerinin etkisinde L noktasına sürükle-
nirken F, kuvvetinin yaptığı iş W₁, F₂ kuvvetininki W₂
oluyor.
F₂ = 15 N
m
K
C)
F₁ = 20 N
IKLI yolu 10 m olduğuna göre,
A) 1 B) //
5
W₁ oranı kaçtır?
W₂
D) 2
yatay
E)
5
2
11.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
2. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran X cis- mi F₁ ve F₂ kuvvetlerinin etkisinde L noktasına sürükle- nirken F, kuvvetinin yaptığı iş W₁, F₂ kuvvetininki W₂ oluyor. F₂ = 15 N m K C) F₁ = 20 N IKLI yolu 10 m olduğuna göre, A) 1 B) // 5 W₁ oranı kaçtır? W₂ D) 2 yatay E) 5 2 11.
20. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen madde t
olayları numaralandırılarak gösterilmiştir.
J
A) Amino asit
A vitamini
0, ✓
V
||
Taşınan molekül çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
D) 0₂
E) B vitamini
||
Glikoz
Su
B vitamini
Su
taşınma
3+
Glikoz
ATP
ADP + P
|||
Su
Protein
Glikojen
Amino asit
Amino asit
Fizik
İş, Enerji ve Güç
20. Aşağıda hücre zarında gerçekleşen madde t olayları numaralandırılarak gösterilmiştir. J A) Amino asit A vitamini 0, ✓ V || Taşınan molekül çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? D) 0₂ E) B vitamini || Glikoz Su B vitamini Su taşınma 3+ Glikoz ATP ADP + P ||| Su Protein Glikojen Amino asit Amino asit
GELİŞİM İZLEME TESTİ
31
A)
üşey kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemin K nok-
tasından E kinetik enerji ile fırlatılan m kütleli cisim L
noktasına kadar çıkıp geri dönüşte K noktasından
kinetik enerjisi ile geçiyor.
E
4
3
4
8
K
Buna göre, cismin K noktasından L noktasına gi-
dip dönmesinde ısıya harcadığı toplam enerji kaç
E dir?
Yarıcap 10
E
B)
4
Enerji ve Har
5000
D) -
h
E
1
1
1
E
1
L
1
1
d
1
7.
1
1
VININ
Fizik
İş, Enerji ve Güç
GELİŞİM İZLEME TESTİ 31 A) üşey kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemin K nok- tasından E kinetik enerji ile fırlatılan m kütleli cisim L noktasına kadar çıkıp geri dönüşte K noktasından kinetik enerjisi ile geçiyor. E 4 3 4 8 K Buna göre, cismin K noktasından L noktasına gi- dip dönmesinde ısıya harcadığı toplam enerji kaç E dir? Yarıcap 10 E B) 4 Enerji ve Har 5000 D) - h E 1 1 1 E 1 L 1 1 d 1 7. 1 1 VININ
5.
3
2m
XY
A) X ve Y'nin
3
Z
2m
T
P
D) Y ve P'nin
B) X ve Z'nin
6m
h
h
Kütleleri şekilde verilmiş olan boyutları önemsiz X,
Y, Z, T, P kürelerinden hangi ikisinin yere göre yer
çekimi potansiyel enerjisi eşittir?
h
-yer
PE= mg, h
C) Y ve T'nin
E) T ve P'nin
Fizik
İş, Enerji ve Güç
5. 3 2m XY A) X ve Y'nin 3 Z 2m T P D) Y ve P'nin B) X ve Z'nin 6m h h Kütleleri şekilde verilmiş olan boyutları önemsiz X, Y, Z, T, P kürelerinden hangi ikisinin yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi eşittir? h -yer PE= mg, h C) Y ve T'nin E) T ve P'nin
4. Kütlesi 3 kg olan bir cisim yatay doğrultuda sabit süratle
hareket ederken öteleme kinetik enerjisi 150 J oluyor.
KL
Buna göre, cismin sürati kaç
A) 5
B) 10
C) 15
m
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
S
dir?
D) 50 E) 100
Fizik
İş, Enerji ve Güç
4. Kütlesi 3 kg olan bir cisim yatay doğrultuda sabit süratle hareket ederken öteleme kinetik enerjisi 150 J oluyor. KL Buna göre, cismin sürati kaç A) 5 B) 10 C) 15 m ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ S dir? D) 50 E) 100
Örnek-16
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m küt-
leli cisme yatay F kuvveti uygulandığında cisme ait
kinetik enerji momentum grafiği şekildeki gibi oluyor.
Ek (Joule)
//MV2=18
18
8
A) 2
8 12 OFFE
Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır?
B) 4
C) 8
P (kg m/s)
Ek = P2
2m
D) 16
2m
144=36m
E) 32
144 136
H
itme ve VOF
1
Fizik
İş, Enerji ve Güç
Örnek-16 Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m küt- leli cisme yatay F kuvveti uygulandığında cisme ait kinetik enerji momentum grafiği şekildeki gibi oluyor. Ek (Joule) //MV2=18 18 8 A) 2 8 12 OFFE Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dır? B) 4 C) 8 P (kg m/s) Ek = P2 2m D) 16 2m 144=36m E) 32 144 136 H itme ve VOF 1
3.
Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemlerde P, R ve
S cisimlerine kuvvet uygulanıp x, x ve 2x kadar yer
değiştirmeleri sağlanıyor.
yatay
2F
CAW,
P
m
F
A) Wp = WR = Ws
C) Wp = Ws > WR
R
2m
X
F
SM
Bu yollar sonunda P, R ve S cisimleri üzerinde yapılan
işler sırasyla Wp, WR ve Ws olduğuna göre bunlar
arasındaki ilişki nedir?
E) Ws > Wp > WR
m
2x
B) Wp > WR > Ws
DYWR > Ws > Wp
Fizik
İş, Enerji ve Güç
3. Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemlerde P, R ve S cisimlerine kuvvet uygulanıp x, x ve 2x kadar yer değiştirmeleri sağlanıyor. yatay 2F CAW, P m F A) Wp = WR = Ws C) Wp = Ws > WR R 2m X F SM Bu yollar sonunda P, R ve S cisimleri üzerinde yapılan işler sırasyla Wp, WR ve Ws olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? E) Ws > Wp > WR m 2x B) Wp > WR > Ws DYWR > Ws > Wp
9. Laboratuvarda deney yapan öğretmen, sürtünmesi önem-
senmeyen bir eğik düzlemin üzerinden bir küpü şekildeki
gibi h yüksekliğinden serbest bırakıyor. Küp eğik düzlem-
den kayarak sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerinde x ka-
dar yol alıp duruyor.
Vo = 0
V = 0
yatay
Küpün yatay düzlem üzerinde durana kadar aldığı x
yolu aşağıdaki niceliklerden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız h yüksekliğine
B) h yüksekliğine ve cismin kütlesine
C) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına
ve cismin kütlesine
D) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına,
yer çekimi ivmesine ve h yüksekliğine
Jem
E) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına
ve h yüksekliğine
Fizik
İş, Enerji ve Güç
9. Laboratuvarda deney yapan öğretmen, sürtünmesi önem- senmeyen bir eğik düzlemin üzerinden bir küpü şekildeki gibi h yüksekliğinden serbest bırakıyor. Küp eğik düzlem- den kayarak sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerinde x ka- dar yol alıp duruyor. Vo = 0 V = 0 yatay Küpün yatay düzlem üzerinde durana kadar aldığı x yolu aşağıdaki niceliklerden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız h yüksekliğine B) h yüksekliğine ve cismin kütlesine C) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına ve cismin kütlesine D) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına, yer çekimi ivmesine ve h yüksekliğine Jem E) Yatay düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısına ve h yüksekliğine
isin:
9.
yatay-
sv siemeno nabuo a
linterins
Şekil 1
Şekil II
Her birinin ağırlığı 20N kenar uzunluğu 1 metre olan
4 türdeş ve özdeş küp Şekil I deki konumdan Şekil II
deki konuma getiriliyor.
Yapılan iş kaç joule dur?
Fizik
İş, Enerji ve Güç
isin: 9. yatay- sv siemeno nabuo a linterins Şekil 1 Şekil II Her birinin ağırlığı 20N kenar uzunluğu 1 metre olan 4 türdeş ve özdeş küp Şekil I deki konumdan Şekil II deki konuma getiriliyor. Yapılan iş kaç joule dur?
1.
6
-mend
2.
TEST-3
600N
9
Şekildeki yük asansörünün adamla
beraber toplam ağırlığı 600 N dur.
B) 3600
D) 1800
floxia
Adam 6m ip çekerse yerçekimi kuv-
vetine karşı yaptığı iş kaç joule dür?
(Makara ağırlığı ve sürtünmeler önem-
sizdir.)
A) 7200
C) 2400
E) 1200
3.
Mone
58 800
pal
Ş
n
K
1
08 (C
4.
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. 6 -mend 2. TEST-3 600N 9 Şekildeki yük asansörünün adamla beraber toplam ağırlığı 600 N dur. B) 3600 D) 1800 floxia Adam 6m ip çekerse yerçekimi kuv- vetine karşı yaptığı iş kaç joule dür? (Makara ağırlığı ve sürtünmeler önem- sizdir.) A) 7200 C) 2400 E) 1200 3. Mone 58 800 pal Ş n K 1 08 (C 4.
1. Esneklik katsayıları sırasıyla k, 2k olan K, L yayları
ve m, 2m kütleli X, Y cisimleri ile oluşturulan şekildeki
düzenek dengededir.
Tilbelmak
a(3
2k
A) / B)
//
ceeeeeee
L yayı
Y 2m
K yayı
Xm
815
K yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi
E olduğuna göre, L yayında depolanan esneklik
potansiyel enerjisi kaç E'dir?
(Yayların kütleleri önemsizdir.)
C) 2
and ned
E)
sh0.010g sus
D)=1/12 E) 1/1/20
3
Fizik
İş, Enerji ve Güç
1. Esneklik katsayıları sırasıyla k, 2k olan K, L yayları ve m, 2m kütleli X, Y cisimleri ile oluşturulan şekildeki düzenek dengededir. Tilbelmak a(3 2k A) / B) // ceeeeeee L yayı Y 2m K yayı Xm 815 K yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi E olduğuna göre, L yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç E'dir? (Yayların kütleleri önemsizdir.) C) 2 and ned E) sh0.010g sus D)=1/12 E) 1/1/20 3