Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Akım ve Manyetik Alan Soruları

4. Şekilde üzerinden gösterilen yönde i akımı geçen bir akım
makarası ve üzerinden sayfa düzlemine dik ve içeri doğru
i akımı geçen bir tel gösterilmiştir.
0
i
A) 1
Bobin
B) 2
3
C) 3
5
Buna göre, O noktasında oluşan bileşke manyetik
alan hangi yöndedir? (O noktası bobinin merkez ekseni
üzerinde bir noktadır.)
2
D) 4
Tel
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
4. Şekilde üzerinden gösterilen yönde i akımı geçen bir akım makarası ve üzerinden sayfa düzlemine dik ve içeri doğru i akımı geçen bir tel gösterilmiştir. 0 i A) 1 Bobin B) 2 3 C) 3 5 Buna göre, O noktasında oluşan bileşke manyetik alan hangi yöndedir? (O noktası bobinin merkez ekseni üzerinde bir noktadır.) 2 D) 4 Tel E) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
4.
Üzerinden 4 amperlik akım geçen
tel B= 2 Weber/m² manyetik alan
içine 37 lik açı yapacak şekilde
konulmuştur.
Telin boyu 15 m olduğuna
göre, tele etki eden kuvvet kaç
Newtondur?
(sin37= 0,6, cos37 = 0,8)
A) 96
B) 90
C) 80
D) 72
i = 4A
37°
Weber
m²
B=2-
E) 32
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
4. Üzerinden 4 amperlik akım geçen tel B= 2 Weber/m² manyetik alan içine 37 lik açı yapacak şekilde konulmuştur. Telin boyu 15 m olduğuna göre, tele etki eden kuvvet kaç Newtondur? (sin37= 0,6, cos37 = 0,8) A) 96 B) 90 C) 80 D) 72 i = 4A 37° Weber m² B=2- E) 32
ORD
5. Ders
1. Doğrusal yolda t = 0
anında x 0 konumunda
-
bulunan K ve L hareket-
lerinin hız -zaman gra-
fikleri şekildeki gibidir..
Bu hareketlilerin ko-
num zaman grafikleri
NDORA HER
aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Konum
C) Konum
AK
it
L
BLK
Zaman
1.5. İvmeli Doğrusal Ha
Hız
V
E) Konum
0
-V
K
ubstiemneisil sbeğil
DON (0)
Zaman
L
B) Konum
K
370 08m
ubungeb helignin nabr
D) Konum
K
oy som K
AKCI
Zaman
it
NL
L
Zaman
Zaman
Zaman
3.
Kafa Dengi
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
ORD 5. Ders 1. Doğrusal yolda t = 0 anında x 0 konumunda - bulunan K ve L hareket- lerinin hız -zaman gra- fikleri şekildeki gibidir.. Bu hareketlilerin ko- num zaman grafikleri NDORA HER aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Konum C) Konum AK it L BLK Zaman 1.5. İvmeli Doğrusal Ha Hız V E) Konum 0 -V K ubstiemneisil sbeğil DON (0) Zaman L B) Konum K 370 08m ubungeb helignin nabr D) Konum K oy som K AKCI Zaman it NL L Zaman Zaman Zaman 3. Kafa Dengi
Eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi 9₁, 9₂
ve q yükleri yerleştiriliyor.
a, yükürün O noktasında oluşturduğu potansi-
noktasındaki toplam
yel V olduğuna göre, O
potansiyel kaç V dir?
A) - 8)-3
C) -1 D) 1 E) 3
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
Eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi 9₁, 9₂ ve q yükleri yerleştiriliyor. a, yükürün O noktasında oluşturduğu potansi- noktasındaki toplam yel V olduğuna göre, O potansiyel kaç V dir? A) - 8)-3 C) -1 D) 1 E) 3
10.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
A) K
B) Yalnız III
E
Özcan, şekildeki pan flütün borularına üfleyerek bir şarkının
melodilerini çalıyor.
B) L
E) I, II ve III
C) I ve II
K
Buna göre; Özcan, bu pan flütün hangi borusuna üfler-
ken en ince (tiz) ses işitilir?
C) M
P
N
M
D) N
E) P
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
10. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III A) K B) Yalnız III E Özcan, şekildeki pan flütün borularına üfleyerek bir şarkının melodilerini çalıyor. B) L E) I, II ve III C) I ve II K Buna göre; Özcan, bu pan flütün hangi borusuna üfler- ken en ince (tiz) ses işitilir? C) M P N M D) N E) P
cıkları,
olduğu
iyor.
A)
BY
C)
X telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın
büyüklüğü B iken, her iki telin O noktasında oluş-
turdukları bileşke manyetik alanın yön ve büyüklüğü
aşağıdakilerden hangisidir?
(: Düzlemden içeri, O: Düzlemden dışarı)
D)
E)
kildeki gibi bükülmüş aynı merkezli X ve Y iletken tellerin
Sayfa düzleminde eşit bölmelendirilmiş yüzey üzerine.se
den i şiddetinde akım geçmektedir.
X-
Bileşke Manyetik
Alanın Büyüklüğü
4B
2B
4B
2B
B
Bileşke Manyetik
Alanın Yönü
Tar
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
cıkları, olduğu iyor. A) BY C) X telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B iken, her iki telin O noktasında oluş- turdukları bileşke manyetik alanın yön ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (: Düzlemden içeri, O: Düzlemden dışarı) D) E) kildeki gibi bükülmüş aynı merkezli X ve Y iletken tellerin Sayfa düzleminde eşit bölmelendirilmiş yüzey üzerine.se den i şiddetinde akım geçmektedir. X- Bileşke Manyetik Alanın Büyüklüğü 4B 2B 4B 2B B Bileşke Manyetik Alanın Yönü Tar
anyetik alana v
yörünge şekil-
e yarıçapı
Capı yarı-
yörünge
4.
A)
Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru olan düzgün manye-
tik alana X, Y ve Z parçacıkları, eşit büyüklükteki hızlarla
girdiklerinde şekildeki yörüngeyi izliyor
X
Y
Z
E)
Buna göre, parçacıkların yük işaretleri için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
X
Nötr
B)
Negatif
C) Negatif
Nötr
Pozitif
OOOO!
Y
Pozitif
Nötr
Pozitif
Negatif
Negatif
BO
Z
Negatif
Pozitif
Pozitif
Nötr
Negatif
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
anyetik alana v yörünge şekil- e yarıçapı Capı yarı- yörünge 4. A) Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru olan düzgün manye- tik alana X, Y ve Z parçacıkları, eşit büyüklükteki hızlarla girdiklerinde şekildeki yörüngeyi izliyor X Y Z E) Buna göre, parçacıkların yük işaretleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? X Nötr B) Negatif C) Negatif Nötr Pozitif OOOO! Y Pozitif Nötr Pozitif Negatif Negatif BO Z Negatif Pozitif Pozitif Nötr Negatif
D) II ve III
Üst kısmında delik bulunan bir bobin sayfa düzlemindedir.
+qve -q yüklü iki parçacık sırasıyla bobinin içine şekildeki
gibi eşit büyüklükte hizia fırlatılıyor.
E) T, 1100 11
+q
Bobinin kesit alanı yeterince büyük olduğuna göre
parçacıkların bobinin içindeki hareketi ile ilgili,
1. -q yüklü parçacık sayfa düzleminden içeri doğru sa-
par.
Yatay
II. +q yüklü parçacık sayfa düzleminden içeri doğru sa-
par.
III. -q yüklü parçacık doğrultusunu değiştirmeden yoluna
devam eder.
D) II ve IV
IV. +q yüklü parçacık sayfa düzleminden dışarı doğru sa-
par.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Yerin manyetik alanı önemsizdir.)
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve IV
E) III ve IV
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
D) II ve III Üst kısmında delik bulunan bir bobin sayfa düzlemindedir. +qve -q yüklü iki parçacık sırasıyla bobinin içine şekildeki gibi eşit büyüklükte hizia fırlatılıyor. E) T, 1100 11 +q Bobinin kesit alanı yeterince büyük olduğuna göre parçacıkların bobinin içindeki hareketi ile ilgili, 1. -q yüklü parçacık sayfa düzleminden içeri doğru sa- par. Yatay II. +q yüklü parçacık sayfa düzleminden içeri doğru sa- par. III. -q yüklü parçacık doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. D) II ve IV IV. +q yüklü parçacık sayfa düzleminden dışarı doğru sa- par. yargılarından hangileri doğrudur? (Yerin manyetik alanı önemsizdir.) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV E) III ve IV
sa
üz
n
5.
Birbirine paralel iletken K ve L tellerinden şekildeki yönler-
de sırasıyla i ve 2i akımları geçiyor.
K
d
L
D) I ve II
21
Buna göre,
1. Teller birbirini manyetik kuvvetle iter.
II. K telinden geçen akımın şiddeti artırılırsa sadece L te-
linin K'ye uyguladığı kuvvet artar.
III. L teli, K teline K'nin L'ye uyguladığından daha büyük
kuvvet uygular.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C
E) II ve III
C) Yalnız III
7.
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
sa üz n 5. Birbirine paralel iletken K ve L tellerinden şekildeki yönler- de sırasıyla i ve 2i akımları geçiyor. K d L D) I ve II 21 Buna göre, 1. Teller birbirini manyetik kuvvetle iter. II. K telinden geçen akımın şiddeti artırılırsa sadece L te- linin K'ye uyguladığı kuvvet artar. III. L teli, K teline K'nin L'ye uyguladığından daha büyük kuvvet uygular. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C E) II ve III C) Yalnız III 7.
MANYETİZMA
Akım Geçen Halkanın ve Bobinin Manyetik Alanı
kalardan i, 2i
lanın şid-
tik alanın
4. i, 2i akımları geçen sonsuz uzunluktaki paralel teller arası-
na bir halka şekildeki gibi yerleştiriliyor.
21
Halkanın merkezindeki manyetik alanın şiddeti sıfır
olduğuna göre halkadan geçen akımın şiddeti nedir?
(π = 3 alınacaktır.)
B) i
3i
C) 21
D) 2i
E) 3i
6
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
MANYETİZMA Akım Geçen Halkanın ve Bobinin Manyetik Alanı kalardan i, 2i lanın şid- tik alanın 4. i, 2i akımları geçen sonsuz uzunluktaki paralel teller arası- na bir halka şekildeki gibi yerleştiriliyor. 21 Halkanın merkezindeki manyetik alanın şiddeti sıfır olduğuna göre halkadan geçen akımın şiddeti nedir? (π = 3 alınacaktır.) B) i 3i C) 21 D) 2i E) 3i 6
5.
14
D)
EX
Boyu 40 santimetre, sarım sayısı 100 olan bobin ile 10
santimetre yarıçaplı, üzerinden 25 A akım geçen iletken
halka şekildeki gibi eş merkezlidir.
2
Buna göre, halkanın merkezinden geçen bileşke man-
yetik alan şiddetinin sıfır olabilmesi için bobinden ge-
çen akımın şiddeti ve yönü aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
Akımın Şiddeti (A) Akımın Yönü
2
1
1
0,5
2
0,5
~/~/~/
2
B=227-N
1
7.
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
5. 14 D) EX Boyu 40 santimetre, sarım sayısı 100 olan bobin ile 10 santimetre yarıçaplı, üzerinden 25 A akım geçen iletken halka şekildeki gibi eş merkezlidir. 2 Buna göre, halkanın merkezinden geçen bileşke man- yetik alan şiddetinin sıfır olabilmesi için bobinden ge- çen akımın şiddeti ve yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Akımın Şiddeti (A) Akımın Yönü 2 1 1 0,5 2 0,5 ~/~/~/ 2 B=227-N 1 7.
uyor. Bobin telinin
xi gibi üzerinden i
52.
~
GKIT N
adeki manye-
n merkezin-
1 yönünde-
4.
Merkezleri çakışacak şekilde etkileşim mesafesinde yer-
leştirilen 100 santimetre boyunda 100 sarımlı bobinden
1 A, 30 santimetre yarıçaplı halkadan 32 A'lik akım şekil-
deki yönlerde geçmektedir.
100 cm
1 AA
2
Buna göre, ~
I. Bobinin merkezindeki manyetik alanın yönü, 2 yönün-
dedir.
32 A
II. Halkanın merkezinde oluşan bileşke manyetik alanın
yönü, → olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(r = 3 alınız, K = 10-7 N/A²)
A) Yalnız I
30 cm.
III. Halka merkezinde oluşan bileşke manyetik alan şid-
deti 64-10-5 T olur.
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
uyor. Bobin telinin xi gibi üzerinden i 52. ~ GKIT N adeki manye- n merkezin- 1 yönünde- 4. Merkezleri çakışacak şekilde etkileşim mesafesinde yer- leştirilen 100 santimetre boyunda 100 sarımlı bobinden 1 A, 30 santimetre yarıçaplı halkadan 32 A'lik akım şekil- deki yönlerde geçmektedir. 100 cm 1 AA 2 Buna göre, ~ I. Bobinin merkezindeki manyetik alanın yönü, 2 yönün- dedir. 32 A II. Halkanın merkezinde oluşan bileşke manyetik alanın yönü, → olur. yargılarından hangileri doğrudur? (r = 3 alınız, K = 10-7 N/A²) A) Yalnız I 30 cm. III. Halka merkezinde oluşan bileşke manyetik alan şid- deti 64-10-5 T olur. B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
2.
Sayfa düzlemine paralel yerleştirilen sonsuz uzunluktaki
iletken telden I şiddetindeki akım şekildeki yönde geç-
mektedir.
-1.30
d
Buna göre,
1.
1. X ve Y noktalarında oluşan manyetik alanların büyük-
lükleri arasında B, 2B, ilişkisi vardır.
=
II.
Manyetik alan vektörünün yönü X noktasında sayfa
düzleminden içeri, Y noktasında sayfa düzleminden
dışarı yöndedir.
III. Telden geçen akım şiddeti iki katına çıkarsa
X ve Y noktalarında manyetik alan şiddetleri iki katına
çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
Buna
I. K
E) I, II ve III
L
11.
11
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
2. Sayfa düzlemine paralel yerleştirilen sonsuz uzunluktaki iletken telden I şiddetindeki akım şekildeki yönde geç- mektedir. -1.30 d Buna göre, 1. 1. X ve Y noktalarında oluşan manyetik alanların büyük- lükleri arasında B, 2B, ilişkisi vardır. = II. Manyetik alan vektörünün yönü X noktasında sayfa düzleminden içeri, Y noktasında sayfa düzleminden dışarı yöndedir. III. Telden geçen akım şiddeti iki katına çıkarsa X ve Y noktalarında manyetik alan şiddetleri iki katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II Buna I. K E) I, II ve III L 11. 11
oru Bankası
-XA-
0
S
N
/benimhocam TEST G
D) Yalnız 4
+X
-X
B) 2 ve 3
+Y
AT₁
-y
-y
Şekil -1
Şekil - II
Yerin manyetik alanının +X yönünde olduğu bir ortamda
kutupları şekildeki gibi olan bir mıknatıs zemine sabitlenmiştir.
Buna göre, O noktasında oluşacak bileşke manyetik
alanın yönü, Şekil - Il'de numaralandırılmış yönlerden
hangileri olabilir?
A) Yalnız 1
+X
HOCAM
C) 1 ve 5
E) 2 ve 5
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
oru Bankası -XA- 0 S N /benimhocam TEST G D) Yalnız 4 +X -X B) 2 ve 3 +Y AT₁ -y -y Şekil -1 Şekil - II Yerin manyetik alanının +X yönünde olduğu bir ortamda kutupları şekildeki gibi olan bir mıknatıs zemine sabitlenmiştir. Buna göre, O noktasında oluşacak bileşke manyetik alanın yönü, Şekil - Il'de numaralandırılmış yönlerden hangileri olabilir? A) Yalnız 1 +X HOCAM C) 1 ve 5 E) 2 ve 5
46. Düzgün B
manyetik alanı içerisine yerleştirilen
iletken tel çerçeveden i akımı geçmektedir.
2
L;
Ai
Buna göre;
1. Manyetik alan y yönündeyken iletken
çerçeveden 1 yönünde akım geçerse çerçeve
KK ekseni etrafında döner.
1
II. Manyetik alan x yönündeyken iletken
çerçeveden 2 yönünde akım geçerse çerçeve
LL' ekseni etrafında döner.
III. Manyetik alan x yönündeyken iletken
çerçeveden 1 yönünde akım geçerse çerçeve
KK' ekseni etrafında döner.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
46. Düzgün B manyetik alanı içerisine yerleştirilen iletken tel çerçeveden i akımı geçmektedir. 2 L; Ai Buna göre; 1. Manyetik alan y yönündeyken iletken çerçeveden 1 yönünde akım geçerse çerçeve KK ekseni etrafında döner. 1 II. Manyetik alan x yönündeyken iletken çerçeveden 2 yönünde akım geçerse çerçeve LL' ekseni etrafında döner. III. Manyetik alan x yönündeyken iletken çerçeveden 1 yönünde akım geçerse çerçeve KK' ekseni etrafında döner. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
Eşit büyüklükte elektrik yüklü K ve L parçacıkları, sayfa
düzlemine dik düzgün B manyetik alanına eşit büyüklükteki
hızlarla girdiklerinde şekildeki RK, R₁ yarıçaplı çembersel
yolları izliyor.
K
B
A) Yalnız I
RK
k
Buna göre,
1. Manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğrudur.
II. K ve L nin elektrik yükleri aynı işaretlidir.
III. L nin kütlesi K ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
RL
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Akım ve Manyetik Alan
Eşit büyüklükte elektrik yüklü K ve L parçacıkları, sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanına eşit büyüklükteki hızlarla girdiklerinde şekildeki RK, R₁ yarıçaplı çembersel yolları izliyor. K B A) Yalnız I RK k Buna göre, 1. Manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğrudur. II. K ve L nin elektrik yükleri aynı işaretlidir. III. L nin kütlesi K ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III RL C) Yalnız III E) I, II ve III