Laser Işınları Soruları

LASER ışınlarının oluşumuyla ilgili,
1. Uyarılmış atom, fotonlarla bombardıman edilerek
uyarılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar ve
uyarılan elektronlar kendiliğinden temel hâle dönerek
atomdan foton yayılır.
4yeri lime
II. Uyarılan elektronların her biri başka bir foton
gönderilerek temel hâle döndürüldüğünde iki foton
yayınlanır.
III. Tersine birikim olayıyla uyarılma düzeyinde
yoğunlaşan elektronları temel hâle döndürmek için
atoma gönderilen fotonlar soğurulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Laser Işınları
LASER ışınlarının oluşumuyla ilgili, 1. Uyarılmış atom, fotonlarla bombardıman edilerek uyarılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar ve uyarılan elektronlar kendiliğinden temel hâle dönerek atomdan foton yayılır. 4yeri lime II. Uyarılan elektronların her biri başka bir foton gönderilerek temel hâle döndürüldüğünde iki foton yayınlanır. III. Tersine birikim olayıyla uyarılma düzeyinde yoğunlaşan elektronları temel hâle döndürmek için atoma gönderilen fotonlar soğurulur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
4. Efe, tekerleği O noktası etrafında rahatlıkla dönebilen
bir el arabasını, aynı noktadan düşey doğrultulu sabit
büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak Şekil I ve
Şekil Il'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil Il'de
karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey
doğrultu üzerindedir.
14. Laser ışınlarının elde edilişi sırasında atomda;
I. uyarılma,
II. foton ışıması (yayınlama),
III. füzyon
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve Ill
EL
E) I, I ve III
Fizik
Laser Işınları
4. Efe, tekerleği O noktası etrafında rahatlıkla dönebilen bir el arabasını, aynı noktadan düşey doğrultulu sabit büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak Şekil I ve Şekil Il'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil Il'de karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey doğrultu üzerindedir. 14. Laser ışınlarının elde edilişi sırasında atomda; I. uyarılma, II. foton ışıması (yayınlama), III. füzyon olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve Ill EL E) I, I ve III
10. I. Barkod okuma sistemleri
II.
CD okuyucuları
III. Güneş pilleri
Yukarıda verilenlerden hangilerinin çalışmasında
lazer teknolojisinden yararlanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Laser Işınları
10. I. Barkod okuma sistemleri II. CD okuyucuları III. Güneş pilleri Yukarıda verilenlerden hangilerinin çalışmasında lazer teknolojisinden yararlanılır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
e ilgili
eki gi-
EXI ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
com
-5
Deneme -
5.
Şekildeki gibi kırmızı ve mavi laser ışınları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Mavi laserin hızı, kırmızı laserden daha büyüktür.
dhe e Technist
B) Mavi laseri oluşturan fotonların enerjisi, kırmızı laserinkin-
den daha küçüktür.
(C) Her ikisi de uyarılmış emisyon yöntemiyle elde edilir.
D) Atmosfer olaylarından etkilenmez.
THI
E) Tomografi cihazında kullanılırlar.
Fizik
Laser Işınları
e ilgili eki gi- EXI ve III Diğer sayfaya geçiniz. com -5 Deneme - 5. Şekildeki gibi kırmızı ve mavi laser ışınları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mavi laserin hızı, kırmızı laserden daha büyüktür. dhe e Technist B) Mavi laseri oluşturan fotonların enerjisi, kırmızı laserinkin- den daha küçüktür. (C) Her ikisi de uyarılmış emisyon yöntemiyle elde edilir. D) Atmosfer olaylarından etkilenmez. THI E) Tomografi cihazında kullanılırlar.
4.
Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ile ilgili ola-
rak;
I. MR cihazında açığa çıkan elektromanyetik dalgalar rad-
yo dalgalarıdır.
II. Röntgen cihazında açığa çıkan elektromanyetik dalga-
lar X ışınlarıdır.
III. Lazer ışınlarında oluşan elektromanyetik dalgalar y ışın-
larıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Laser Işınları
4. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ile ilgili ola- rak; I. MR cihazında açığa çıkan elektromanyetik dalgalar rad- yo dalgalarıdır. II. Röntgen cihazında açığa çıkan elektromanyetik dalga- lar X ışınlarıdır. III. Lazer ışınlarında oluşan elektromanyetik dalgalar y ışın- larıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
4.
Laserin yapımında kullanılan ve emisyonla ışığı üre-
ten malzemenin en önemli özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Görünür bölgede ışık yayması
2
B) Yarı kararlı enerji düzeyinin olması
C) Temel hâl düzeyi üzerinde çok sayıda enerji seviye-
sinin olması
D) Kolay uyarılabilmesi
E) lyonlaşma enerjisinin düşük olması
Fizik
Laser Işınları
4. Laserin yapımında kullanılan ve emisyonla ışığı üre- ten malzemenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Görünür bölgede ışık yayması 2 B) Yarı kararlı enerji düzeyinin olması C) Temel hâl düzeyi üzerinde çok sayıda enerji seviye- sinin olması D) Kolay uyarılabilmesi E) lyonlaşma enerjisinin düşük olması
n
6.
talk teşhisi yapılır.
Bu parçaya göre, bahsedilen cihaz hangisidir?
A) Röntgen
B) Bilgisayarlı tomografi
C) Manyetik rezonans
D) Ultrason
E) Pozitron emisyon tomografisi
X ışını birçok alanda kullanılmaktadır.
Buna göre,
1. Hızlandırılmış elektron metale çarptırılıp, durdurulursa
II. Uyarılmış atomdaki elektronlar temel hale dönerse
III. Radyoaktif madde bozunursa
hangi durumlarda X ışını elde edilebilir?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız I
Yaprak Test
Fizik
Laser Işınları
n 6. talk teşhisi yapılır. Bu parçaya göre, bahsedilen cihaz hangisidir? A) Röntgen B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans D) Ultrason E) Pozitron emisyon tomografisi X ışını birçok alanda kullanılmaktadır. Buna göre, 1. Hızlandırılmış elektron metale çarptırılıp, durdurulursa II. Uyarılmış atomdaki elektronlar temel hale dönerse III. Radyoaktif madde bozunursa hangi durumlarda X ışını elde edilebilir? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I ve II E) Yalnız I Yaprak Test
11
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
Günümüzde lazer ışığı birçok alanda kullanılmaktadır.
Buna göre, lazer ışığı aşağıdakilerden hangisinde
kullanılmaz?
A Metal kesimi
B) Göz ameliyatı
D) Barkod okuma
E) Hologram oluşturma
Röntgen çekimi
Fizik
Laser Işınları
11 birey EĞİTİM KURUMLARI Günümüzde lazer ışığı birçok alanda kullanılmaktadır. Buna göre, lazer ışığı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? A Metal kesimi B) Göz ameliyatı D) Barkod okuma E) Hologram oluşturma Röntgen çekimi
1
14. T.
H.
MR (Manyetik Rezonans) Cihazı
BT (Bilgisayarlı Tomografi) Cihazı
Vsi 18
ilidelo contbisa
B9%8
modemio
emblget V
461
Ultrason Cihazı
Yukarıda verilen cihazlardan hangilerinde zararlı
radyasyon yayılır?
A) Yalnız
B) Yalnız II ov C) I, II ve III
D) Lve f
E) Il ve III
YKS-AYT 22-13-12 Fen Bilimleri Testi
●
●
16.
2
lom
Fizik
Laser Işınları
1 14. T. H. MR (Manyetik Rezonans) Cihazı BT (Bilgisayarlı Tomografi) Cihazı Vsi 18 ilidelo contbisa B9%8 modemio emblget V 461 Ultrason Cihazı Yukarıda verilen cihazlardan hangilerinde zararlı radyasyon yayılır? A) Yalnız B) Yalnız II ov C) I, II ve III D) Lve f E) Il ve III YKS-AYT 22-13-12 Fen Bilimleri Testi ● ● 16. 2 lom
BİLİMLERİ TESTİ
AYT DENEME - 7
-40) alanlarına ait 40 soru vardır.
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
LASER kelimesi İngilizce "Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation" kelimelerin baş harflerinden oluşarak
uyarılmış emilsiyon ile güçlendirilmiş ışık demeti anlamında-
dır.
LASER ile ilgili
1. Yağmur, kar, bulut ve sis gibi hava olaylarından etkilen-
mezler.
II. Çok uzaklara dağılmadan yayılabilirler.
III. Farklı frekanslı fotonlardan oluştukları için çok renklidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve I
4, Özdeş yayların ucuna m kütleli X, Y cisimleri asılarak basit
harmonik hareket yaptırılıyor. X cismi KR. Y cismi | P aralığın
da
Fizik
Laser Işınları
BİLİMLERİ TESTİ AYT DENEME - 7 -40) alanlarına ait 40 soru vardır. ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. LASER kelimesi İngilizce "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" kelimelerin baş harflerinden oluşarak uyarılmış emilsiyon ile güçlendirilmiş ışık demeti anlamında- dır. LASER ile ilgili 1. Yağmur, kar, bulut ve sis gibi hava olaylarından etkilen- mezler. II. Çok uzaklara dağılmadan yayılabilirler. III. Farklı frekanslı fotonlardan oluştukları için çok renklidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve I 4, Özdeş yayların ucuna m kütleli X, Y cisimleri asılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor. X cismi KR. Y cismi | P aralığın da
A
A
AYT DENEME SERİSİ 08
14. Lazer ışığı ve özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur? hep
you c
A) Kendiliğinden emisyon yoluyla elde edilir.
B) Aynı ortamda, aynı süratle yayılan fotonlardan oluşur.
Dalga boyu ve frekansları birbirinden farklı
fotonlardan oluşur.
D) Bulut, sis ve yağmur gibi atmosfer olaylarından
etkilenmez.
E Genellikle çok düşük enerji yoğunluğuna sahiptir.
Fizik
Laser Işınları
A A AYT DENEME SERİSİ 08 14. Lazer ışığı ve özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? hep you c A) Kendiliğinden emisyon yoluyla elde edilir. B) Aynı ortamda, aynı süratle yayılan fotonlardan oluşur. Dalga boyu ve frekansları birbirinden farklı fotonlardan oluşur. D) Bulut, sis ve yağmur gibi atmosfer olaylarından etkilenmez. E Genellikle çok düşük enerji yoğunluğuna sahiptir.
Bu testte sırasıyla,
Fizik
(1-14)
Kimya
(15-27)
Biyoloji
(28-40)
alanlarına ait 40 soru vardır.
2.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "Fen Bilimleri Testi" için ayrılan kıs
1. Uyarılmış atom fotonlarla bombardıman edildiğinde uya-
rılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar. Bu şekilde
uyarılmış atoma uygun enerjili fotonlar gönderilerek,
elektronlarını temel hale dönmeye zorlaması sonucu
zincirleme reaksiyon oluşturulabilir. Bu reaksiyonun
sonucunda aynı frekanslı çok sayıda fotonun şiddet-
lendirilmesi sonucu oluşan ışığa LASER adı verilir.
Uyarma İşığı
Uyarılmış
Atomlar İçeren
-LASER Işığı
Ortam
Tam Yansıtıcı Ayna
Yarı Geçirgen Ayna
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinde LASER
ışığı kullanılmaz?
A) Tipta iç organların görüntülenmesinde
B) Diş tedavisinde dolgu işlemlerinde
C) Savunma sanayisinde hedeflerin tespit edilmesi ve
işaretlenmesinde
D) Gösteri, eğlence ve reklam sektöründe görsel şö-
lenlerde
E) Güzellik merkezi gibi yerlerde epilasyon ve akne
tedavisi işlemlerinde
1.
UĞUR
Fizik
Laser Işınları
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14) Kimya (15-27) Biyoloji (28-40) alanlarına ait 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının "Fen Bilimleri Testi" için ayrılan kıs 1. Uyarılmış atom fotonlarla bombardıman edildiğinde uya- rılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar. Bu şekilde uyarılmış atoma uygun enerjili fotonlar gönderilerek, elektronlarını temel hale dönmeye zorlaması sonucu zincirleme reaksiyon oluşturulabilir. Bu reaksiyonun sonucunda aynı frekanslı çok sayıda fotonun şiddet- lendirilmesi sonucu oluşan ışığa LASER adı verilir. Uyarma İşığı Uyarılmış Atomlar İçeren -LASER Işığı Ortam Tam Yansıtıcı Ayna Yarı Geçirgen Ayna Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinde LASER ışığı kullanılmaz? A) Tipta iç organların görüntülenmesinde B) Diş tedavisinde dolgu işlemlerinde C) Savunma sanayisinde hedeflerin tespit edilmesi ve işaretlenmesinde D) Gösteri, eğlence ve reklam sektöründe görsel şö- lenlerde E) Güzellik merkezi gibi yerlerde epilasyon ve akne tedavisi işlemlerinde 1. UĞUR
6. Kerem bir ucunu eliyle yatay sehpa yüzeyine sabitlediği
esnek cetvelin diğer ucunu bir miktar aşağı itip serbest
bıraktığında cetvel titreşim hareketi yaparak ses çıkarıyor.
303
Esnek
cetvel
Sehpa
Cetvel ok yönünde bir miktar çekilirken cetvelin çıkardığı
sesin inceldiği ve bir süre sonra cetvelden ses gelmediği
gözlemleniyor,
Buna göre, cetvelden çıkan sesin incelmesi ve
şiddetinin azalarak bir süre sonra duyulmaması sesin
hangi nicelikleri ile ilgilidir?
Sesin incelmesi
Şiddetinin azalması
A)
Tini
Hız
Tini
Genlik
Frekans
Hız
Frekans bonu
Genlik
000
Genlik
H₂₂
E)
Fizik
Laser Işınları
6. Kerem bir ucunu eliyle yatay sehpa yüzeyine sabitlediği esnek cetvelin diğer ucunu bir miktar aşağı itip serbest bıraktığında cetvel titreşim hareketi yaparak ses çıkarıyor. 303 Esnek cetvel Sehpa Cetvel ok yönünde bir miktar çekilirken cetvelin çıkardığı sesin inceldiği ve bir süre sonra cetvelden ses gelmediği gözlemleniyor, Buna göre, cetvelden çıkan sesin incelmesi ve şiddetinin azalarak bir süre sonra duyulmaması sesin hangi nicelikleri ile ilgilidir? Sesin incelmesi Şiddetinin azalması A) Tini Hız Tini Genlik Frekans Hız Frekans bonu Genlik 000 Genlik H₂₂ E)
Lazer ışını ve kullanım alanları ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Sanayide metal kesmek ve kaynak yapmak için kullanıla-
B) Daha net görüntüleri, daha hızlı yazmak için yazıcılarda
kullanılabilir.
C) Tek renkli ışık olduğu için fiberoptik kablolarda veri akta-
rirken kullanılamaz.
D) Arazilerde hassas mesafe ölçümleri yapmak için kullanı-
labilir.
E) Tekstilde kumaşı etrafında parça kalmayacak şekilde
kesmek için kullanılabilir.
Fizik
Laser Işınları
Lazer ışını ve kullanım alanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sanayide metal kesmek ve kaynak yapmak için kullanıla- B) Daha net görüntüleri, daha hızlı yazmak için yazıcılarda kullanılabilir. C) Tek renkli ışık olduğu için fiberoptik kablolarda veri akta- rirken kullanılamaz. D) Arazilerde hassas mesafe ölçümleri yapmak için kullanı- labilir. E) Tekstilde kumaşı etrafında parça kalmayacak şekilde kesmek için kullanılabilir.
14. Lazer ışınları, uyarılmış emisyon yoluyla elde edilen, dalga
boyları aynı olan fotonlardan oluşan, tek renkli ve gözle gö-
rülebilen ışın demetidir. Dağılmadan yayılabilen lazer ışınları,
tek bir noktaya odaklandıklarında bu noktada yüksek sıcak-
lık elde edilebilir. Lazer ışınları; delme, kesme ve buharlaş-
tırma olaylarında, mesafeleri çok hassas şekilde ölçme iş-
lerinde kullanılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarından
yararlanarak iş gören bir cihaz değildir?
A) Yazıcılar
B) Sonar cihazı
DVD okuyucular
D) Barkod okuyucular
E) Katarakt ameliyat cihazı
Erişim Y
Fizik
Laser Işınları
14. Lazer ışınları, uyarılmış emisyon yoluyla elde edilen, dalga boyları aynı olan fotonlardan oluşan, tek renkli ve gözle gö- rülebilen ışın demetidir. Dağılmadan yayılabilen lazer ışınları, tek bir noktaya odaklandıklarında bu noktada yüksek sıcak- lık elde edilebilir. Lazer ışınları; delme, kesme ve buharlaş- tırma olaylarında, mesafeleri çok hassas şekilde ölçme iş- lerinde kullanılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarından yararlanarak iş gören bir cihaz değildir? A) Yazıcılar B) Sonar cihazı DVD okuyucular D) Barkod okuyucular E) Katarakt ameliyat cihazı Erişim Y
Sağlıkta ve sanayide yaygın olarak kullanılan lazer ışını
ile ilgili.
1. Tek bir noktaya odaklanabildiği için bu noktalarda yüksek
sıcaklık elde edilebilir
II. Aynı anda farklı dalga boylarında işıma yaptıkları için
odaklandığı yeri kesebilir
III. Uzak mesafelere dağılmadan, ince bir demet halinde or-
tamda yayılabilir
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1
Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Laser Işınları
Sağlıkta ve sanayide yaygın olarak kullanılan lazer ışını ile ilgili. 1. Tek bir noktaya odaklanabildiği için bu noktalarda yüksek sıcaklık elde edilebilir II. Aynı anda farklı dalga boylarında işıma yaptıkları için odaklandığı yeri kesebilir III. Uzak mesafelere dağılmadan, ince bir demet halinde or- tamda yayılabilir yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız 1 Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III