Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Modern Fizik Soruları

(çıkış kapıları aynıdır.)
2.X Modern fizik ile klasik fizik yasaları farklıdır.
Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik almış-
tır. Fizik
modern 2'ye ayrılır.
Modern fizik klasik fiziği tamamen devre dışı
bırakmıştır. (bayle bir şey almaz)
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız Ingley B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
(çıkış kapıları aynıdır.) 2.X Modern fizik ile klasik fizik yasaları farklıdır. Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik almış- tır. Fizik modern 2'ye ayrılır. Modern fizik klasik fiziği tamamen devre dışı bırakmıştır. (bayle bir şey almaz) Yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız Ingley B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II I, II ve III
7. Uzunluk kısalması ve zaman genişlemesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ışık
hızına yakın hızlarda etkisini gösterir.
B) Uzunluk kısalması yalnızca hareket doğrultu-
sundaki uzunluklarda gözlenir.
C) Günlük yaşamdaki hızlarda zaman genişlemesi
ve uzunluk kısalması ihmal edilecek boyuttadır.
D) Uzunluk kısalması, hareket doğrultusuna dik
doğrultudaki uzunluklarda gözlenmez.
E) Zamanın genişlemesi veya uzunluğun kısalması
sadece göz yanılması sonucudur.
Fizik
Modern Fizik
7. Uzunluk kısalması ve zaman genişlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ışık hızına yakın hızlarda etkisini gösterir. B) Uzunluk kısalması yalnızca hareket doğrultu- sundaki uzunluklarda gözlenir. C) Günlük yaşamdaki hızlarda zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ihmal edilecek boyuttadır. D) Uzunluk kısalması, hareket doğrultusuna dik doğrultudaki uzunluklarda gözlenmez. E) Zamanın genişlemesi veya uzunluğun kısalması sadece göz yanılması sonucudur.
r= 2,5 m
O
Düşey
Bilye
Delik
fa
Yatay
Yarıçapı 2,5 m olan içi boş büyük bir silindir O nok-
tasından geçen sabit yatay eksen etrafında sabit
frekans ile döndürülüyor. Şekilde görüldüğü gibi si-
lindirin üstündeki A noktasındaki delikten bir bilye
serbest bırakılıyor.
Bilye silindirin alt kısmında yine aynı delikten
çıkması için silindirin açısal hızı en az kaç rad-
yan/saniye olmalıdır? (= 3; g = 10 m/s²)
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Modern Fizik
r= 2,5 m O Düşey Bilye Delik fa Yatay Yarıçapı 2,5 m olan içi boş büyük bir silindir O nok- tasından geçen sabit yatay eksen etrafında sabit frekans ile döndürülüyor. Şekilde görüldüğü gibi si- lindirin üstündeki A noktasındaki delikten bir bilye serbest bırakılıyor. Bilye silindirin alt kısmında yine aynı delikten çıkması için silindirin açısal hızı en az kaç rad- yan/saniye olmalıdır? (= 3; g = 10 m/s²) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
3.
Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında Dünya etrafin-
daki yörüngesine yerleştirilmiştir. O tarihten bu yana
uzayda yakaladığı görüntüleri Dünya'ya göndermek-
tedir. Hubble Teleskobu tarafından uzaydan fotoğ-
rafı çekilen bir nebulanın fotoğrafı yeryüzündeki bir
teleskopla çekilen fotoğraftan her zaman daha net
olmaktadır.
Bu durumla ilgili;
I. Gün batımında gökyüzünün kırmızının tonla-
rında gözükmesinin nedeni ile yeryüzünden
çekilen fotoğrafın daha bulanık olmasının te-
mel nedeni aynıdır.
II. Hubble teleskobunun teknolojik olarak daha
gelişmiş olması nedeniyle daha net fotoğraf
çekilebilmiştir.
III. Yüksek binaların, telefon vericilerinin ve an-
tenlerin tepelerindeki uyarı ışığının kırmızı
olmasının nedeni ile yeryüzünden çekilen fo-
toğrafın daha bulanık olmasının temel nede-
ni aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
3. Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında Dünya etrafin- daki yörüngesine yerleştirilmiştir. O tarihten bu yana uzayda yakaladığı görüntüleri Dünya'ya göndermek- tedir. Hubble Teleskobu tarafından uzaydan fotoğ- rafı çekilen bir nebulanın fotoğrafı yeryüzündeki bir teleskopla çekilen fotoğraftan her zaman daha net olmaktadır. Bu durumla ilgili; I. Gün batımında gökyüzünün kırmızının tonla- rında gözükmesinin nedeni ile yeryüzünden çekilen fotoğrafın daha bulanık olmasının te- mel nedeni aynıdır. II. Hubble teleskobunun teknolojik olarak daha gelişmiş olması nedeniyle daha net fotoğraf çekilebilmiştir. III. Yüksek binaların, telefon vericilerinin ve an- tenlerin tepelerindeki uyarı ışığının kırmızı olmasının nedeni ile yeryüzünden çekilen fo- toğrafın daha bulanık olmasının temel nede- ni aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
(66) 10-35 (15)10¹4
990.10-21
19. 1. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispat-
lanmıştır.
II. Beşlukta ışık hızının kaynak ve gözlem-
cinin hareketinden etkilenmediğini ve
her yönde aynı değere sahip olduğunu
göstermiştir.
II. Işığın yayılmak için hiçbir ortama gerek
duymayan bir elektromanyetik dalga oldu-
ğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Michel-
son-Morley deneyinin sonuçlarındandır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
20. Michelson-Morley deneyinin yapılış amacı
99.10-20-7210-20
Fizik
Modern Fizik
(66) 10-35 (15)10¹4 990.10-21 19. 1. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispat- lanmıştır. II. Beşlukta ışık hızının kaynak ve gözlem- cinin hareketinden etkilenmediğini ve her yönde aynı değere sahip olduğunu göstermiştir. II. Işığın yayılmak için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyetik dalga oldu- ğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Michel- son-Morley deneyinin sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 20. Michelson-Morley deneyinin yapılış amacı 99.10-20-7210-20
Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi aşağıdaki
şekilde verilmiştir. Dünya X, Y ve Z noktalarından
geçerken yörünge yarıçapı sırası ile 4r, 3r ve r'dir.
3r
4r
X
Güneş
Buna göre,
1. Dünyanın çizgisel hızı X noktasından geçerken
en büyüktür.
II. Dünyanın açısal momentumu X, Y ve Z nokta-
larında aynıdır.
III. Dünya X noktasından Z noktasına gelirken
Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuv-
veti artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
N
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Dünya X, Y ve Z noktalarından geçerken yörünge yarıçapı sırası ile 4r, 3r ve r'dir. 3r 4r X Güneş Buna göre, 1. Dünyanın çizgisel hızı X noktasından geçerken en büyüktür. II. Dünyanın açısal momentumu X, Y ve Z nokta- larında aynıdır. III. Dünya X noktasından Z noktasına gelirken Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuv- veti artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II N D) II ve III E) I, II ve III
12. Kütlesi 3 MeV/c² olan bir parçacığın top-
lam enerjisi 18 MeV olarak ölçülmektedir.
Buna göre parçacığın hızı kaç c'dir?
(c: ışık hızı)
2
1
35
A)
C)
3
3
6
E) 1
E = m₁c
18 Mey - 3 Mev
2
7
D)
8
PEGEM AKADEMI
B)
Fizik
Modern Fizik
12. Kütlesi 3 MeV/c² olan bir parçacığın top- lam enerjisi 18 MeV olarak ölçülmektedir. Buna göre parçacığın hızı kaç c'dir? (c: ışık hızı) 2 1 35 A) C) 3 3 6 E) 1 E = m₁c 18 Mey - 3 Mev 2 7 D) 8 PEGEM AKADEMI B)
4. Özel göreliliğin sonuçlarına göre,
1. Durgun bir gözlemci, hareketli bir gözlemciye
göre aynı anda gerçekleşen bir olayın, daha uzun
sürede oluştuğunu ölçer.
II. Durgun bir gözlemci, hareket halindeki bir nesne-
nin hareket doğrultusundaki boyutunu, durgun
halinden daha kısa ölçer.
III. Uzunluktaki büzülme, tek taraflı gözlenen bir
olgudur. üxöz sbeyins2 nst
yukarıdaki çıkarımlardan hangileri doğrudur?
abr
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
4. Özel göreliliğin sonuçlarına göre, 1. Durgun bir gözlemci, hareketli bir gözlemciye göre aynı anda gerçekleşen bir olayın, daha uzun sürede oluştuğunu ölçer. II. Durgun bir gözlemci, hareket halindeki bir nesne- nin hareket doğrultusundaki boyutunu, durgun halinden daha kısa ölçer. III. Uzunluktaki büzülme, tek taraflı gözlenen bir olgudur. üxöz sbeyins2 nst yukarıdaki çıkarımlardan hangileri doğrudur? abr A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
10. Dünya etrafındaki çembersel yörüngelerde dolanan eşit
kütleli K ve L yapay uyduları şekilde veriliyor.
Uyduların yörünge yarıçapları arasında r>rk ilişkisi
bulunduğuna göre, L uydusunun;
I. mekanik enerji,
II. kinetik enerji,
III. bağlanma enerjisi
niceliklerinden hangileri K uydusununkinden daha
büyüktür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
eive III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
10. Dünya etrafındaki çembersel yörüngelerde dolanan eşit kütleli K ve L yapay uyduları şekilde veriliyor. Uyduların yörünge yarıçapları arasında r>rk ilişkisi bulunduğuna göre, L uydusunun; I. mekanik enerji, II. kinetik enerji, III. bağlanma enerjisi niceliklerinden hangileri K uydusununkinden daha büyüktür? A) Yalnız I B) Yalnız II eive III D) II ve III E) I, II ve III
5
ÜNİ
19. Dikdörtgen levha ışık hızına yakın bir v hızıyla
hareket etmektedir.
b
a
Durgun bir gözlemciye göre
I. Levhanın b uzunluğu
II. Levhanın a uzunluğu
III. Levhanın alanı✓✓
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
20. Fotoelektrik etkinin kullanıldığı günlük ha
kolaylaştıracak tasarımlar bulunmaktadı
ngisi fotoelektrik ol
E DEĞERLENDİRME
C) I e III
Fizik
Modern Fizik
5 ÜNİ 19. Dikdörtgen levha ışık hızına yakın bir v hızıyla hareket etmektedir. b a Durgun bir gözlemciye göre I. Levhanın b uzunluğu II. Levhanın a uzunluğu III. Levhanın alanı✓✓ niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 20. Fotoelektrik etkinin kullanıldığı günlük ha kolaylaştıracak tasarımlar bulunmaktadı ngisi fotoelektrik ol E DEĞERLENDİRME C) I e III
Strateji Yayın
12. Aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarının özelliklerinden
değildir?
A) Aynı frekans ve aynı fazda fotonlardan oluştuğu için tek
renklidir.
B) Yüksek enerjili olduklarından delme, kesme, kaynak yap-
ma işlerinde kullanılır.
C) Çok ince bir demet hâline getirilebilir.
D) Görünür ışığa göre daha çok dağılır.
E) Uyarılmış ışın yayma yöntemiyle oluşturulan güçlendiril-
miş bir ışıktır.less iman
Hermahe might
cibi piono rimsho mebyos blanises that ell ebe9 (3
Fizik
Modern Fizik
Strateji Yayın 12. Aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarının özelliklerinden değildir? A) Aynı frekans ve aynı fazda fotonlardan oluştuğu için tek renklidir. B) Yüksek enerjili olduklarından delme, kesme, kaynak yap- ma işlerinde kullanılır. C) Çok ince bir demet hâline getirilebilir. D) Görünür ışığa göre daha çok dağılır. E) Uyarılmış ışın yayma yöntemiyle oluşturulan güçlendiril- miş bir ışıktır.less iman Hermahe might cibi piono rimsho mebyos blanises that ell ebe9 (3
Bohr atom modeline göre; hidrojen atomun-
da bir elektron, 2. enerji düzeyinden 3. enerji
düzeyine uyarıldığında bu atomun;
1. yarıçapı
II. elektriksel potansiyel enerjisi,
III. toplam enerjisif
özelliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DI ve III
(2016-LYS)
Yog
II ve III
Fizik
Modern Fizik
Bohr atom modeline göre; hidrojen atomun- da bir elektron, 2. enerji düzeyinden 3. enerji düzeyine uyarıldığında bu atomun; 1. yarıçapı II. elektriksel potansiyel enerjisi, III. toplam enerjisif özelliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III DI ve III (2016-LYS) Yog II ve III
1. Parçacıklar arasındaki etkileşimi sağlayan dört te-
mel kuvvet vardır. Bu kuvvetlerin oluşumunu sağla-
yan kuvvet taşıyıcı olan parçacıklara bozon denir.
Buna göre,
1. Foton
II. Gluon
III. Müon
parçacıklarından hangileri bozon sınıfına aittir?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
e) Yalnız ttt-
D) I ve II
E) I, II ve 111
13. 1.
11
Y
h
Fizik
Modern Fizik
1. Parçacıklar arasındaki etkileşimi sağlayan dört te- mel kuvvet vardır. Bu kuvvetlerin oluşumunu sağla- yan kuvvet taşıyıcı olan parçacıklara bozon denir. Buna göre, 1. Foton II. Gluon III. Müon parçacıklarından hangileri bozon sınıfına aittir? A) Yalnız i B) Yalnız II e) Yalnız ttt- D) I ve II E) I, II ve 111 13. 1. 11 Y h
12. Einstein'in özel görelilik (izafiyet) teorisi ile hız ka-
zanan modern fiziğin ilgilendiği uzay, göreli zaman
ve göreli uzunlukla ilgili aşağıdaki cümlelerden han-
gisinde kavram yanılgısı yoktur?
A) Işık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimlerde,
zaman değişimleri sadece görünürde olup gerçek-
te değişmez.
B) Zaman mutlaktır.
C) Fizik yasaları tüm referans sistemlerinde aynıdır.
D) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması matema-
tiksel bağıntılarla ve düşünce deneyleriyle ispatlan-
mıştır.
E) Evren, esir (eter) denilen bir madde ile doludur.
Fizik
Modern Fizik
12. Einstein'in özel görelilik (izafiyet) teorisi ile hız ka- zanan modern fiziğin ilgilendiği uzay, göreli zaman ve göreli uzunlukla ilgili aşağıdaki cümlelerden han- gisinde kavram yanılgısı yoktur? A) Işık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimlerde, zaman değişimleri sadece görünürde olup gerçek- te değişmez. B) Zaman mutlaktır. C) Fizik yasaları tüm referans sistemlerinde aynıdır. D) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması matema- tiksel bağıntılarla ve düşünce deneyleriyle ispatlan- mıştır. E) Evren, esir (eter) denilen bir madde ile doludur.
5.
Bir parçacık karşıt parçacığı ile birleştiğinde ışık taneciği
olan fotona dönüşür.
Bu olayda;
I. enerji,
II. eylemsizlik kütlesi,
III. elektrik yükü,
niceliklerinden hangileri korunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
5. Bir parçacık karşıt parçacığı ile birleştiğinde ışık taneciği olan fotona dönüşür. Bu olayda; I. enerji, II. eylemsizlik kütlesi, III. elektrik yükü, niceliklerinden hangileri korunur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
9. Özel Görelilik Kuramı'na göre;
1. Işığın boşluktaki hızı, kaynağın ve gözlemcinin sabit
hızdaki hareketine bağlı değildir, V
II. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir gözlemci,
küp şeklindeki kutuyu dikdörtgenler prizması şek-
linde görebilir,
III. Işık hızına yakın sabit hızla hareket eden bir göz-
lemciye göre fizik yasaları değişir
yargılarından hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)) ve Il
D) I ve III
E) I've III
11
Fizik
Modern Fizik
9. Özel Görelilik Kuramı'na göre; 1. Işığın boşluktaki hızı, kaynağın ve gözlemcinin sabit hızdaki hareketine bağlı değildir, V II. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir gözlemci, küp şeklindeki kutuyu dikdörtgenler prizması şek- linde görebilir, III. Işık hızına yakın sabit hızla hareket eden bir göz- lemciye göre fizik yasaları değişir yargılarından hangiler doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C)) ve Il D) I ve III E) I've III 11