Modern Fizik Soruları

(çıkış kapıları aynıdır.)
2.X Modern fizik ile klasik fizik yasaları farklıdır.
Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik almış-
tır. Fizik
modern 2'ye ayrılır.
Modern fizik klasik fiziği tamamen devre dışı
bırakmıştır. (bayle bir şey almaz)
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız Ingley B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
(çıkış kapıları aynıdır.) 2.X Modern fizik ile klasik fizik yasaları farklıdır. Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik almış- tır. Fizik modern 2'ye ayrılır. Modern fizik klasik fiziği tamamen devre dışı bırakmıştır. (bayle bir şey almaz) Yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız Ingley B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II I, II ve III
6. Doğadaki dört temel kuvvet ile ilgili olarak
I. Yıldız, gezegen ve uydular arasındaki etki-
leşmelerde, elektromanyetik kuvvetler bas-
kındır.
II. Yeğin nükleer kuvvetler atomların çekirde-
ğini oluşturan parçacıkların bir arada bulun-
masını sağlar.
III. Bir hidrojen atomunda çekirdek ve elektro-
nun arasındaki etkileşmede, zayıf nükleer
kuvvetler baskındır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
2014 / YGS
Fizik
Modern Fizik
6. Doğadaki dört temel kuvvet ile ilgili olarak I. Yıldız, gezegen ve uydular arasındaki etki- leşmelerde, elektromanyetik kuvvetler bas- kındır. II. Yeğin nükleer kuvvetler atomların çekirde- ğini oluşturan parçacıkların bir arada bulun- masını sağlar. III. Bir hidrojen atomunda çekirdek ve elektro- nun arasındaki etkileşmede, zayıf nükleer kuvvetler baskındır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 2014 / YGS
1. Kerem fizik yazılısında elektromanyetik dalgaların özellikleri
ile ilgili doğru - yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmuştur.
Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi ile olu-
şurlar.
Boşlukta ışık hızı ile yayılırlar
Hiç bir türü insan gözü tarafından algıla-
namaz
Elektriksel ve manyetik alanlarda saparlar
Kırınım ve girişim yapabilirler.
Doğru Yanlış
Bu soruda her bir doğru işaretleme 2 puan olduğuna
göre, Kerem bu sorudan kaç puan almıştır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
Fizik
Modern Fizik
1. Kerem fizik yazılısında elektromanyetik dalgaların özellikleri ile ilgili doğru - yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi ile olu- şurlar. Boşlukta ışık hızı ile yayılırlar Hiç bir türü insan gözü tarafından algıla- namaz Elektriksel ve manyetik alanlarda saparlar Kırınım ve girişim yapabilirler. Doğru Yanlış Bu soruda her bir doğru işaretleme 2 puan olduğuna göre, Kerem bu sorudan kaç puan almıştır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
3
Soru 8
900 - 639
Fiziğin alt alanları ile ilgili bazı görseller
verilmiştir.
Buna göre alt alanlardan hangisi ile ilgili görsel
verilmemiştir?
Atom bombası
Dünyanın manyetik
alanı
Dişli sistem
Gökkuşağı
Cevap
OA.
62%
Atom ziği
OB. Nükleer Fizik
Madde Süresi
30 - 47
OC. Elektromanyetizma
OD. Mekanik
OE. Optik
Fizik
Modern Fizik
3 Soru 8 900 - 639 Fiziğin alt alanları ile ilgili bazı görseller verilmiştir. Buna göre alt alanlardan hangisi ile ilgili görsel verilmemiştir? Atom bombası Dünyanın manyetik alanı Dişli sistem Gökkuşağı Cevap OA. 62% Atom ziği OB. Nükleer Fizik Madde Süresi 30 - 47 OC. Elektromanyetizma OD. Mekanik OE. Optik
6.
Büyük patlama teorisinin temelinde dayandığı ka-
bul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel gereklilik kuramı
B Genel görelilik teorisi
C) Özel görelilik teorisi
D) Akresyon teorisi
E) Parçalanma teorisi
Fizik
Modern Fizik
6. Büyük patlama teorisinin temelinde dayandığı ka- bul aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel gereklilik kuramı B Genel görelilik teorisi C) Özel görelilik teorisi D) Akresyon teorisi E) Parçalanma teorisi
1. Uludağ'da kayak yapan Tuncay biraz mola veriyor. Eline bir mik-
tar kar alıp kartopu yapıyor. Kartopunu yamaçtan aşağıya yu-
varlıyor.
Buna göre, yuvarlanan kartopu ile ilgili,
I. Kütlesi ile eylemsizlik torku aynı oranda artar.
you com o coresiyle
do
II. Eylemsizlik torku hızına bağlı değildir.
III. Eylemsizlik torku sürekli artar.
b
A) Yalnız I
D) Love III
yargılarından hangileri doğrudur? Kartopunun yuvarlandık-
ça etrafına kar topladığı kabul edilmektedir
B) Yalnız II
21
= MC ²0
A
2
orantily
artór
bir yere kadar
ond
Eve III
Sonra
duru
C) Yalnız III
Iw²
+ mu²+ + m. r?, wy
2+
3.
Fizik
Modern Fizik
1. Uludağ'da kayak yapan Tuncay biraz mola veriyor. Eline bir mik- tar kar alıp kartopu yapıyor. Kartopunu yamaçtan aşağıya yu- varlıyor. Buna göre, yuvarlanan kartopu ile ilgili, I. Kütlesi ile eylemsizlik torku aynı oranda artar. you com o coresiyle do II. Eylemsizlik torku hızına bağlı değildir. III. Eylemsizlik torku sürekli artar. b A) Yalnız I D) Love III yargılarından hangileri doğrudur? Kartopunun yuvarlandık- ça etrafına kar topladığı kabul edilmektedir B) Yalnız II 21 = MC ²0 A 2 orantily artór bir yere kadar ond Eve III Sonra duru C) Yalnız III Iw² + mu²+ + m. r?, wy 2+ 3.
7.
SÜPER FM
Murat, radyodan müzik dinlemeyi çok sevmektedir. Sabah
kalktığında radyosunun frekansını 90,8 MHz frekansına
ayarlayıp Süper FM dinleyen Murat daha sonra ders çalış-
mak için radyosunu kapatıyor. Ders çalışmasını bitirdikten
sonra yorgunluğunu müzik dinleyerek atmak isteyen Murat
radyosunun frekansını bu kez 97,2 MHz frekansına ayarla-
yarak Metro FM'i dinliyor.
METRO FM
Murat'ın müzik dinlerken radyosunun frekansını artır-
masıyla,
A) Yanız 1
1.
Radyo, daha yüksek sürate sahip dalgaları almıştır.
II. Radyo, daha yüksek enerjiye sahip dalgaları almıştır.
III. Radyonun aldığı dalgaların dalgaboyu azalmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
CL velik
E) I, II ve III
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
Fizik
Modern Fizik
7. SÜPER FM Murat, radyodan müzik dinlemeyi çok sevmektedir. Sabah kalktığında radyosunun frekansını 90,8 MHz frekansına ayarlayıp Süper FM dinleyen Murat daha sonra ders çalış- mak için radyosunu kapatıyor. Ders çalışmasını bitirdikten sonra yorgunluğunu müzik dinleyerek atmak isteyen Murat radyosunun frekansını bu kez 97,2 MHz frekansına ayarla- yarak Metro FM'i dinliyor. METRO FM Murat'ın müzik dinlerken radyosunun frekansını artır- masıyla, A) Yanız 1 1. Radyo, daha yüksek sürate sahip dalgaları almıştır. II. Radyo, daha yüksek enerjiye sahip dalgaları almıştır. III. Radyonun aldığı dalgaların dalgaboyu azalmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? B) I ve II D) II ve III CL velik E) I, II ve III Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
7. Uzunluk kısalması ve zaman genişlemesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ışık
hızına yakın hızlarda etkisini gösterir.
B) Uzunluk kısalması yalnızca hareket doğrultu-
sundaki uzunluklarda gözlenir.
C) Günlük yaşamdaki hızlarda zaman genişlemesi
ve uzunluk kısalması ihmal edilecek boyuttadır.
D) Uzunluk kısalması, hareket doğrultusuna dik
doğrultudaki uzunluklarda gözlenmez.
E) Zamanın genişlemesi veya uzunluğun kısalması
sadece göz yanılması sonucudur.
Fizik
Modern Fizik
7. Uzunluk kısalması ve zaman genişlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ışık hızına yakın hızlarda etkisini gösterir. B) Uzunluk kısalması yalnızca hareket doğrultu- sundaki uzunluklarda gözlenir. C) Günlük yaşamdaki hızlarda zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması ihmal edilecek boyuttadır. D) Uzunluk kısalması, hareket doğrultusuna dik doğrultudaki uzunluklarda gözlenmez. E) Zamanın genişlemesi veya uzunluğun kısalması sadece göz yanılması sonucudur.
imi ivme-
ir.
bir ast-
onotun
ğı için
ng
1,6
19
Dunya
8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L
M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi-
mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün-
yadaki istasyona iniş yapıyorlar.
Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki
ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz
ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü-
zeylerindeki çekim ivmeleri 9K, 9L, 9M
arasındaki ilişki nedir?
A) 9L9K9M
C) 9M-99K
1 1
B) 9k=9=9M
D) 9₁9M 9K
€9M OK L
My
X> Mt
Fizik
Modern Fizik
imi ivme- ir. bir ast- onotun ğı için ng 1,6 19 Dunya 8. Özdeş X, Y, Z uzay mekikleri sırası ile K, L M gezegenlerinden taşıyabildikleri maksi- mum ağırlıktaki altın madenini alarak Dün- yadaki istasyona iniş yapıyorlar. Uzay mekiklerinin Dünya yüzeyindeki ağırlıkları arasındaki ilişki Gy> Gx > Gz ise sırasıyla K, L, M gezegenlerinin yü- zeylerindeki çekim ivmeleri 9K, 9L, 9M arasındaki ilişki nedir? A) 9L9K9M C) 9M-99K 1 1 B) 9k=9=9M D) 9₁9M 9K €9M OK L My X> Mt
5
1
I
M
16
Ovo
Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili,
Güçlü nükleer kuvvet, atom çekirdeğini bir arad
tutar.
Kütle çekim kuvvetinin etki alanı sonsuzdur.
H. Elektromanyetik kuvvet, yüklü parçacıkların birbir
ne uyguladığı kuvvettir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Olivel
I ve Il
E) I, II ve III
Diğer
Sayfaya Geçin
2.
Fizik
Modern Fizik
5 1 I M 16 Ovo Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili, Güçlü nükleer kuvvet, atom çekirdeğini bir arad tutar. Kütle çekim kuvvetinin etki alanı sonsuzdur. H. Elektromanyetik kuvvet, yüklü parçacıkların birbir ne uyguladığı kuvvettir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Olivel I ve Il E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçin 2.
Palme Yayınevi
LB
Fiber optik denilen saydam malzemeden
yapılan kabloların içinden işım iletilme-
sinde;
I. Yansıma
II. Tam yansıma
III. Kırılma
ifadelerinde verilen olaylarım hangileri et-
kilidir?
A) Yainz
D
D) Ivell
niz H
BYalnız I
Işınlar g
ışınların
de cismi
C)Yalniz III
E) II ve III
cismin
Normal
sonucu
adı ver
Gökkus
Güneş
damla
lerine
rüntü
Günas
Mor
Fizik
Modern Fizik
Palme Yayınevi LB Fiber optik denilen saydam malzemeden yapılan kabloların içinden işım iletilme- sinde; I. Yansıma II. Tam yansıma III. Kırılma ifadelerinde verilen olaylarım hangileri et- kilidir? A) Yainz D D) Ivell niz H BYalnız I Işınlar g ışınların de cismi C)Yalniz III E) II ve III cismin Normal sonucu adı ver Gökkus Güneş damla lerine rüntü Günas Mor
-12
3,1-2=1,1
d
a
Kenar uzunlukları a, b, c ve d olan yamuğun c kenarına
paralel doğrultuda ışık hızına yakın hızla hareket eden
gözlemci, yamuğun hangi kenarlarını olduğundan daha
kısa görür?
A) c
D) a, b ve c
Bavec
E) a, c ve d
byed
Fizik
Modern Fizik
-12 3,1-2=1,1 d a Kenar uzunlukları a, b, c ve d olan yamuğun c kenarına paralel doğrultuda ışık hızına yakın hızla hareket eden gözlemci, yamuğun hangi kenarlarını olduğundan daha kısa görür? A) c D) a, b ve c Bavec E) a, c ve d byed
D
2,30+0,92
Temel durum
lyonlaşma
A) 3
D) 0,92
3,87 @V
B) 2,30
E) 0,28
2,30 eV
Franc - Hertz deneyinde 3 eV enerjili elektronlarla
bombardıman edilen sezyum atomlarının bazı
enerji düzeyleri şeklideki gibidir.
1,57
1,38 eV
Uyarılan atomların yaptığı işımada frekansı en
küçük olan fotonun enerjisi kaç eV'dur?
C) 1,38
0
1,62
MA
Fizik
Modern Fizik
D 2,30+0,92 Temel durum lyonlaşma A) 3 D) 0,92 3,87 @V B) 2,30 E) 0,28 2,30 eV Franc - Hertz deneyinde 3 eV enerjili elektronlarla bombardıman edilen sezyum atomlarının bazı enerji düzeyleri şeklideki gibidir. 1,57 1,38 eV Uyarılan atomların yaptığı işımada frekansı en küçük olan fotonun enerjisi kaç eV'dur? C) 1,38 0 1,62 MA
un-
ket
Se
ğı-
Bull
Kuvvetin etkisinin oluşması için cisimlerin mutla-
ka birbiri ile teması gerekir.
Vektörel bir nicelik olup birimi Newton'dur.
Cisimlerin hareketini değiştirebilen bir etkiye sa-
hiptir.
cümlelerinden hangilerini kullanabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
Tavanda asılı duran lamba
Dünya etrafında dolanan Ay
Ipinden tutularak uçurulan uçurtma
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Il ve III
Yukarıda verilenlerden hangileri hem temas gerek-
tiren hem de temas gerektirmeyen kuvvetlerin et-
kisindedir? (Sürtünmeleri önemsemeyiniz.)
DI ve III
C) Yalnız III
Paraf Yayınları
C) Yalnız III
E) II ve III
Buna
J.
HI.
6.
135
örn
A)
Fizik
Modern Fizik
un- ket Se ğı- Bull Kuvvetin etkisinin oluşması için cisimlerin mutla- ka birbiri ile teması gerekir. Vektörel bir nicelik olup birimi Newton'dur. Cisimlerin hareketini değiştirebilen bir etkiye sa- hiptir. cümlelerinden hangilerini kullanabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II Tavanda asılı duran lamba Dünya etrafında dolanan Ay Ipinden tutularak uçurulan uçurtma A) Yalnız I B) Yalnız II Il ve III Yukarıda verilenlerden hangileri hem temas gerek- tiren hem de temas gerektirmeyen kuvvetlerin et- kisindedir? (Sürtünmeleri önemsemeyiniz.) DI ve III C) Yalnız III Paraf Yayınları C) Yalnız III E) II ve III Buna J. HI. 6. 135 örn A)
5.
Klasik fizik ve modern fizik ile ilgili,
Klasik fizik ile mikro düzeydeki olaylar açıklana-
bilmektedir.
1. Mikro düzeyde klasik fizik yasalarının geçerli ol-
madığı yerler vardır.
11. Katihâl fiziği ve parçacık fiziği alanındaki gelişme-
ler modern fiziğin temellerini oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Modern Fizik
5. Klasik fizik ve modern fizik ile ilgili, Klasik fizik ile mikro düzeydeki olaylar açıklana- bilmektedir. 1. Mikro düzeyde klasik fizik yasalarının geçerli ol- madığı yerler vardır. 11. Katihâl fiziği ve parçacık fiziği alanındaki gelişme- ler modern fiziğin temellerini oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
r= 2,5 m
O
Düşey
Bilye
Delik
fa
Yatay
Yarıçapı 2,5 m olan içi boş büyük bir silindir O nok-
tasından geçen sabit yatay eksen etrafında sabit
frekans ile döndürülüyor. Şekilde görüldüğü gibi si-
lindirin üstündeki A noktasındaki delikten bir bilye
serbest bırakılıyor.
Bilye silindirin alt kısmında yine aynı delikten
çıkması için silindirin açısal hızı en az kaç rad-
yan/saniye olmalıdır? (= 3; g = 10 m/s²)
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Modern Fizik
r= 2,5 m O Düşey Bilye Delik fa Yatay Yarıçapı 2,5 m olan içi boş büyük bir silindir O nok- tasından geçen sabit yatay eksen etrafında sabit frekans ile döndürülüyor. Şekilde görüldüğü gibi si- lindirin üstündeki A noktasındaki delikten bir bilye serbest bırakılıyor. Bilye silindirin alt kısmında yine aynı delikten çıkması için silindirin açısal hızı en az kaç rad- yan/saniye olmalıdır? (= 3; g = 10 m/s²) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5