Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sürtünme Kuvveti Soruları

F = 20N
A)
2/3
X
m = 1kg|
Şekildeki sistemde X ve Y cisimleri arasında sür-
tünme vardır. Yatay yüzey ise sürtünmesizdir.
B)
X cismine şekildeki gibi sabit 20 N'luk kuvvet
uygulandığında cisimler birlikte hareket ettikle-
rine göre cisimler arasındaki sürtünme katsayı-
sının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
D) 3/4
1
2
Y
m= 3kg
777. yatay
(c) ²/2
C)
5
E)
Fizik
Sürtünme Kuvveti
F = 20N A) 2/3 X m = 1kg| Şekildeki sistemde X ve Y cisimleri arasında sür- tünme vardır. Yatay yüzey ise sürtünmesizdir. B) X cismine şekildeki gibi sabit 20 N'luk kuvvet uygulandığında cisimler birlikte hareket ettikle- rine göre cisimler arasındaki sürtünme katsayı- sının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) D) 3/4 1 2 Y m= 3kg 777. yatay (c) ²/2 C) 5 E)
.LIFECELL TR
15:52
8. Yatay düzlemde durgun halde olan 3 kg kütleli cisme şekil-
deki gibi yataya paralel 10 N'luk kuvvet uygulanıyor.
Yatay
düzlem
3 kg
F = 10 N
Cisimle yatay düzlem arasındaki statik sürtünme katsa-
yısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre,
cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N olur?
A) 15
B) 12
C) 10
D) 8
E) 3
%68
Fizik
Sürtünme Kuvveti
.LIFECELL TR 15:52 8. Yatay düzlemde durgun halde olan 3 kg kütleli cisme şekil- deki gibi yataya paralel 10 N'luk kuvvet uygulanıyor. Yatay düzlem 3 kg F = 10 N Cisimle yatay düzlem arasındaki statik sürtünme katsa- yısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre, cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N olur? A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 3 %68
166
5. Bir paraşütçü t- & anunda yere göre durgun olan bir
helikopterden kendini serbest bırakıyor. Paraşütçünün
hızının büyüklüğü, 0-1 zaman aralığında artıyor, t - 2t zaman
aralığında ise sabit kalıyor. 21 aninda paraşütünü açan
paraşütçünün 2t-3t zaman aralığında hızının büyüklüğü
azalıyor.
Şekil 1
44
D) II ve III
Şekil II
Buna göre;
I. (0-t) zaman aralığında paraşütçü dengelenmiş
kuvvetler etkisiyle hareket etmektedir.
II. (t-2t) zaman aralığında paraşütçünün vmesi sıfırdır.
III. (2t - 3t) zaman aralığında paraşütçüye etki eden net
kuvvetin yönü, paraşütçünün hareket yönüne terstir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Sürtünme Kuvveti
166 5. Bir paraşütçü t- & anunda yere göre durgun olan bir helikopterden kendini serbest bırakıyor. Paraşütçünün hızının büyüklüğü, 0-1 zaman aralığında artıyor, t - 2t zaman aralığında ise sabit kalıyor. 21 aninda paraşütünü açan paraşütçünün 2t-3t zaman aralığında hızının büyüklüğü azalıyor. Şekil 1 44 D) II ve III Şekil II Buna göre; I. (0-t) zaman aralığında paraşütçü dengelenmiş kuvvetler etkisiyle hareket etmektedir. II. (t-2t) zaman aralığında paraşütçünün vmesi sıfırdır. III. (2t - 3t) zaman aralığında paraşütçüye etki eden net kuvvetin yönü, paraşütçünün hareket yönüne terstir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il E) I, II ve III C) I ve III
5.
Sürtünmeli tahta masa üzerinde 4 kg kütleli X cismi, di-
namometre ve ucuna bağlı 1 kg kütleli Y cismi ile den-
gede durmaktadır. Masa ve X cismi için statik sürtünme
katsayısı 0,4, kinetik sürtünme katsayısı 0,2'dir.
X
Buna göre,
1. Cisimler şekildeki durumda iken dinamometrede
okunan değer 10 N'dur.
Y
II. Y cisminin ucundaki kancaya 2 kg kütleli başka bir
cisim bağlanırsa sistem harekete geçer.
III. X cisminin yüzey alanı daha küçük olsaydı dinamo-
metrede okunan değer azalırdı.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²),
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Sürtünme Kuvveti
5. Sürtünmeli tahta masa üzerinde 4 kg kütleli X cismi, di- namometre ve ucuna bağlı 1 kg kütleli Y cismi ile den- gede durmaktadır. Masa ve X cismi için statik sürtünme katsayısı 0,4, kinetik sürtünme katsayısı 0,2'dir. X Buna göre, 1. Cisimler şekildeki durumda iken dinamometrede okunan değer 10 N'dur. Y II. Y cisminin ucundaki kancaya 2 kg kütleli başka bir cisim bağlanırsa sistem harekete geçer. III. X cisminin yüzey alanı daha küçük olsaydı dinamo- metrede okunan değer azalırdı. ifadelerinden hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²), A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
9.
Yatay masa üzerinde durmakta olan kurşun kalemi Ahmet O
noktası etrafında sonra da K noktası etrafında döndürüyor.
Ahmet kalemi O noktası etrafında döndürmenin, K noktası
etrafında döndürmekten daha kolay olduğunu fark ediyor.
K 0
Bu olayın sebebi
MC
1. O noktasına göre eylemsizlik torkunun K noktasına göre
eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır.
II. K noktasına göre eylemsizlik torkunun, O noktasına
göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır.
III. O noktasına göre açısal momentumun, O noktasına
göre açısal momentumdan büyük olmasıdır.
yukarıdaki yargılardan hangisidir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Bu
aşa
A)
Fizik
Sürtünme Kuvveti
9. Yatay masa üzerinde durmakta olan kurşun kalemi Ahmet O noktası etrafında sonra da K noktası etrafında döndürüyor. Ahmet kalemi O noktası etrafında döndürmenin, K noktası etrafında döndürmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. K 0 Bu olayın sebebi MC 1. O noktasına göre eylemsizlik torkunun K noktasına göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır. II. K noktasına göre eylemsizlik torkunun, O noktasına göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır. III. O noktasına göre açısal momentumun, O noktasına göre açısal momentumdan büyük olmasıdır. yukarıdaki yargılardan hangisidir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Bu aşa A)
8.
m₂ = 1 kg
4
3
T
m₂=1 kg
56
30°
m₁, m₂ ve m3 kütleli cisimler ile kurulu şekildeki
sistem serbest bırakıldığında m₂ ve m₂ arasındaki
ip gerilme kuvveti T oluyor.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre ipteki
gerilme kuvveti T kaç Newton dur?
1
√3
(sin30°=
cos30°=
2
2
A) 5 B) 10
C) 15
m₁= 3 kg
g=10 m/s²)
D) 20
E) 25
Fizik
Sürtünme Kuvveti
8. m₂ = 1 kg 4 3 T m₂=1 kg 56 30° m₁, m₂ ve m3 kütleli cisimler ile kurulu şekildeki sistem serbest bırakıldığında m₂ ve m₂ arasındaki ip gerilme kuvveti T oluyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti T kaç Newton dur? 1 √3 (sin30°= cos30°= 2 2 A) 5 B) 10 C) 15 m₁= 3 kg g=10 m/s²) D) 20 E) 25
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
serbest bırakılan cisim R noktasından geri dönmekte-
dir. Yolun L-N arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı
sabittir.
M
(g: yer çekimi ivmesi)
A) Yalnız I
P
B) Yalnız II
D) II ve III
R
S
Buna göre,
. Cisim S noktasından bırakıldığında M noktasına
kadar çıkabilir.
II. Cisim M'den bırakılırsa PR arasından geri döner.
III. Cisim P noktasından N'ye doğru mgh büyüklüğün-
de kinetik enerji ile fırlatılırsa M noktasına kadar
çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
h
Yer
C) I ve II
E) I, II ve III
AYIN DENİZİ
Fizik
Sürtünme Kuvveti
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim R noktasından geri dönmekte- dir. Yolun L-N arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı sabittir. M (g: yer çekimi ivmesi) A) Yalnız I P B) Yalnız II D) II ve III R S Buna göre, . Cisim S noktasından bırakıldığında M noktasına kadar çıkabilir. II. Cisim M'den bırakılırsa PR arasından geri döner. III. Cisim P noktasından N'ye doğru mgh büyüklüğün- de kinetik enerji ile fırlatılırsa M noktasına kadar çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? h Yer C) I ve II E) I, II ve III AYIN DENİZİ
ağırlığı
msen-
şe-
bü-
7. Sürtünmeli yatay düzlemlerde durmakta olan A ve B cisimle-
rinin ivmelerinin, cisimlere uygulanan yatay kuvvetlere bağlı
değişim grafikleri şekildeki gibidir.
F=M₂ A
Ivme
60°
30°
B
\k. mailg=f
0
-F
2F
Buna göre A cisminin kütlesi B'ninkinin kaç katıdır?
1
2
B) 2
(sin30° = cos60° cos30° = sin60° = alimiz
2
A) 1
C) 3
Kuvvet
D)
2
E)
1/3
Fizik
Sürtünme Kuvveti
ağırlığı msen- şe- bü- 7. Sürtünmeli yatay düzlemlerde durmakta olan A ve B cisimle- rinin ivmelerinin, cisimlere uygulanan yatay kuvvetlere bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. F=M₂ A Ivme 60° 30° B \k. mailg=f 0 -F 2F Buna göre A cisminin kütlesi B'ninkinin kaç katıdır? 1 2 B) 2 (sin30° = cos60° cos30° = sin60° = alimiz 2 A) 1 C) 3 Kuvvet D) 2 E) 1/3
8. 2m kütleli P cismi ve kütleleri sırasıyla m, 2m ve 3m olan K,
L, M cisimleri ile hazırlanan şekildeki düzeneklerde cisimle-
rin hareket durumları aşağıdaki gibi verilmiştir.
A)
P 2m
P cismi Sabit
hızla hareket
ediyor.
1
72
mk
K
B)
1/1/2
P| 2m
P cisminin
ivmesi a,
Buna göre, P cisminin a, ivmesinin a₂ ivmesine oranı
a₁
kaçtır?
a₂
P 2m
C) /
P cisminin
ivmesi a,
3m M
D)
2m L
5
E)
58
Fizik
Sürtünme Kuvveti
8. 2m kütleli P cismi ve kütleleri sırasıyla m, 2m ve 3m olan K, L, M cisimleri ile hazırlanan şekildeki düzeneklerde cisimle- rin hareket durumları aşağıdaki gibi verilmiştir. A) P 2m P cismi Sabit hızla hareket ediyor. 1 72 mk K B) 1/1/2 P| 2m P cisminin ivmesi a, Buna göre, P cisminin a, ivmesinin a₂ ivmesine oranı a₁ kaçtır? a₂ P 2m C) / P cisminin ivmesi a, 3m M D) 2m L 5 E) 58
ne şekildeki
asansö-
a
-2
yarak
YAYIN DENİZİ
2
Bir araba şekildeki gibi yokuş aşağı sabit hızla inthek-
tedir.
Buna göre;
17 Arabaya etki eden sürtünme kuvveti arabanın ağır-
lığından küçüktür.
(
610
BEBE
A) Yalnız I
Arabaya, sabit hızla inerken etki eden sürtünme
kuvveti araba yatay yolda sabit hızla giderken etki
edenden daha büyüktür.
D) I ve II
IN Araba aynı yokuşu sabit hızla çıkıyor olsaydı sür
tünme kuvveti daha küçük olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
B) Yalnız II
1.
E) I ve III
C) Yalnız II
Fizik
Sürtünme Kuvveti
ne şekildeki asansö- a -2 yarak YAYIN DENİZİ 2 Bir araba şekildeki gibi yokuş aşağı sabit hızla inthek- tedir. Buna göre; 17 Arabaya etki eden sürtünme kuvveti arabanın ağır- lığından küçüktür. ( 610 BEBE A) Yalnız I Arabaya, sabit hızla inerken etki eden sürtünme kuvveti araba yatay yolda sabit hızla giderken etki edenden daha büyüktür. D) I ve II IN Araba aynı yokuşu sabit hızla çıkıyor olsaydı sür tünme kuvveti daha küçük olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A B) Yalnız II 1. E) I ve III C) Yalnız II
E) 84
ek
Siksime katsayssinin 0,4 olduğu yatay düremde
Buna göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç olur? (0-10
cisim yatay F kuvvetinin etkisinde dengede kalmaktad
V
2011256
11/2
NK
C) 10
B)
Fs=d. N=ma
kafey
pra
A Hiz
D) 20
Şekil I
Şekil I'deki yatay yolun I. bölümü sürtünmesiz, II. bölümü sürtü
melidir.
Cisim yol boyunca sabit ve yatay F kuvveti ile çekildiğinde hızın
zamana bağlı değişimi şekildeki gibi olmaktadır.
C) 2
t
Şekil II
Buna göre cisme II. bölümde etkiyen sürtünme kuvvetinin bi
yüklüğü kaç F'dir?
A) 1
2t
Zama
D)
Sekilde
E) 3
geçere
Buna
gidak
A) F
10. Kütlesi m olan bir cisim, sürtünmeli yatay düzlemde v hızıyla fırla
tiliyor.
1₁=kay
Fizik
Sürtünme Kuvveti
E) 84 ek Siksime katsayssinin 0,4 olduğu yatay düremde Buna göre F kuvvetinin en küçük değeri kaç olur? (0-10 cisim yatay F kuvvetinin etkisinde dengede kalmaktad V 2011256 11/2 NK C) 10 B) Fs=d. N=ma kafey pra A Hiz D) 20 Şekil I Şekil I'deki yatay yolun I. bölümü sürtünmesiz, II. bölümü sürtü melidir. Cisim yol boyunca sabit ve yatay F kuvveti ile çekildiğinde hızın zamana bağlı değişimi şekildeki gibi olmaktadır. C) 2 t Şekil II Buna göre cisme II. bölümde etkiyen sürtünme kuvvetinin bi yüklüğü kaç F'dir? A) 1 2t Zama D) Sekilde E) 3 geçere Buna gidak A) F 10. Kütlesi m olan bir cisim, sürtünmeli yatay düzlemde v hızıyla fırla tiliyor. 1₁=kay
reket
F
van
mle
me
F
YAYIN DENİZİ
II. Sün
yavaşlatıcı etki oluşturur.
III. Bir araba sürtünmenin çok az olduğu bir ortamda
kalkış yapmaya çalışırsa patinaj yapabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
angl
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) II ve I
Ali
Halı
Q
8. Şekildeki halı zemin üzerinde bulunan Ali ile beton
zeminde duran Eymen birbirini bir ip yardımıyla çek
meye çalışıyor. Eymen yerinde sabit kalırken Ali halıyla
118
birlikte 1 yönünde hareket ediyor.
bhslugy
www.amaur
2 1
1
ip
C) ve II
E) I, ve I
TRS ov 78,30 enn
Eymen elmieio ab
D) I ve III
Buna göre;
I. Ali ile hali arasında halıya etki eden sürtünme kuv-
Ingob
veti 1 yönündedir.
Beton
zemin
II. Eymen ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti 2
yönündedir.
ngiteri
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Halıyla zemin arasındaki sürtünme kuvveti 2 yönün-
dedir.
C) ve II
E) I, II ve III
18sxs8
2.
Fizik
Sürtünme Kuvveti
reket F van mle me F YAYIN DENİZİ II. Sün yavaşlatıcı etki oluşturur. III. Bir araba sürtünmenin çok az olduğu bir ortamda kalkış yapmaya çalışırsa patinaj yapabilir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? angl A) Yalnız B) Yalnız III D) II ve I Ali Halı Q 8. Şekildeki halı zemin üzerinde bulunan Ali ile beton zeminde duran Eymen birbirini bir ip yardımıyla çek meye çalışıyor. Eymen yerinde sabit kalırken Ali halıyla 118 birlikte 1 yönünde hareket ediyor. bhslugy www.amaur 2 1 1 ip C) ve II E) I, ve I TRS ov 78,30 enn Eymen elmieio ab D) I ve III Buna göre; I. Ali ile hali arasında halıya etki eden sürtünme kuv- Ingob veti 1 yönündedir. Beton zemin II. Eymen ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti 2 yönündedir. ngiteri yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II III. Halıyla zemin arasındaki sürtünme kuvveti 2 yönün- dedir. C) ve II E) I, II ve III 18sxs8 2.
2. Yatay düzlemdeki bir sandık yere paralel F=30N luk kuv-
vet etkisinde 2m lik yol boyunca sabit V hızı ile şekideki
gibi hareket etmektedir.
F
2m
V
C) 30
F
(yer) yatay
Buna göre, sistemde gerçekleşen mekanik enerji
kaybı kaç joule'dür?
A) O
B) 15
D) 60
E) 120
6.
Fizik
Sürtünme Kuvveti
2. Yatay düzlemdeki bir sandık yere paralel F=30N luk kuv- vet etkisinde 2m lik yol boyunca sabit V hızı ile şekideki gibi hareket etmektedir. F 2m V C) 30 F (yer) yatay Buna göre, sistemde gerçekleşen mekanik enerji kaybı kaç joule'dür? A) O B) 15 D) 60 E) 120 6.
3 kg
F
yer
Kinetik sürtünme katsayısının 0,4; statik sürtünme
katsayısının en büyük değerinin 0,6 olduğu
yatay düzlemde 3 kg kütleli cismi durgun halden
harekete geçirebilecek en küçük kuvvet kaç N
olur? (g = 10 m/s²)
Fizik
Sürtünme Kuvveti
3 kg F yer Kinetik sürtünme katsayısının 0,4; statik sürtünme katsayısının en büyük değerinin 0,6 olduğu yatay düzlemde 3 kg kütleli cismi durgun halden harekete geçirebilecek en küçük kuvvet kaç N olur? (g = 10 m/s²)
ve
2. Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan m kütleli cisme F₁
F₂ kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında cisim hareket
etmemektedir.
F₁
m
F₂
Buna göre
1. Yalnız F₁ kuvvetini artırmak,
II. Yalnız F₂ kuvvetini artırmak,
III. F, kuvvetini artırıp F2₂ kuvvetini azaltmak
verilenlerden hangileri yapıldığında cisim ile yatay
düzlem arasındaki sürtünme kuvveti artabilir?
A) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
ejtve #
E) Yalnız II
Fizik
Sürtünme Kuvveti
ve 2. Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan m kütleli cisme F₁ F₂ kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında cisim hareket etmemektedir. F₁ m F₂ Buna göre 1. Yalnız F₁ kuvvetini artırmak, II. Yalnız F₂ kuvvetini artırmak, III. F, kuvvetini artırıp F2₂ kuvvetini azaltmak verilenlerden hangileri yapıldığında cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvveti artabilir? A) I, II ve III B) I ve II D) II ve III ejtve # E) Yalnız II
9. Sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki cisimler
Şekil - I'deki F kuvveti uygulanınca sistem sabit hızla
hareket ediyor.
E E
E
+ V (sabit)
D)
F
3F
Şekil - 1
Şekil - II
Sistem aniden Şekil - Il'deki duruma getirildiğinde
cismin ivmesi ne olur?
F
A) O
B)
3m
m
E)
3F
2m
F
C)
2F
3m
-F
Fizik
Sürtünme Kuvveti
9. Sabit sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki cisimler Şekil - I'deki F kuvveti uygulanınca sistem sabit hızla hareket ediyor. E E E + V (sabit) D) F 3F Şekil - 1 Şekil - II Sistem aniden Şekil - Il'deki duruma getirildiğinde cismin ivmesi ne olur? F A) O B) 3m m E) 3F 2m F C) 2F 3m -F