Sürtünme Kuvveti Soruları

F = 20N
A)
2/3
X
m = 1kg|
Şekildeki sistemde X ve Y cisimleri arasında sür-
tünme vardır. Yatay yüzey ise sürtünmesizdir.
B)
X cismine şekildeki gibi sabit 20 N'luk kuvvet
uygulandığında cisimler birlikte hareket ettikle-
rine göre cisimler arasındaki sürtünme katsayı-
sının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
D) 3/4
1
2
Y
m= 3kg
777. yatay
(c) ²/2
C)
5
E)
Fizik
Sürtünme Kuvveti
F = 20N A) 2/3 X m = 1kg| Şekildeki sistemde X ve Y cisimleri arasında sür- tünme vardır. Yatay yüzey ise sürtünmesizdir. B) X cismine şekildeki gibi sabit 20 N'luk kuvvet uygulandığında cisimler birlikte hareket ettikle- rine göre cisimler arasındaki sürtünme katsayı- sının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) D) 3/4 1 2 Y m= 3kg 777. yatay (c) ²/2 C) 5 E)
.LIFECELL TR
15:52
8. Yatay düzlemde durgun halde olan 3 kg kütleli cisme şekil-
deki gibi yataya paralel 10 N'luk kuvvet uygulanıyor.
Yatay
düzlem
3 kg
F = 10 N
Cisimle yatay düzlem arasındaki statik sürtünme katsa-
yısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre,
cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N olur?
A) 15
B) 12
C) 10
D) 8
E) 3
%68
Fizik
Sürtünme Kuvveti
.LIFECELL TR 15:52 8. Yatay düzlemde durgun halde olan 3 kg kütleli cisme şekil- deki gibi yataya paralel 10 N'luk kuvvet uygulanıyor. Yatay düzlem 3 kg F = 10 N Cisimle yatay düzlem arasındaki statik sürtünme katsa- yısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre, cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç N olur? A) 15 B) 12 C) 10 D) 8 E) 3 %68
Ablanın gergin ipe uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni F,
şişme yatak ile yol arasındaki sürtünme kuvveti olup,
Bir abla, m kütleli karde-
şini donmuş bir yolda
şekildeki m kütleli şişme
yatağa yatırıp durgun.
hızlandırarak kaydır-
maktadır.
2
d yolu sonunda abla W kadar iş yaptığında kardeşinin
kazandığı kinetik enerji E kadar, hızı kadar oluyor.
Buna göre;
I. W = 2E kadardır.
II. 2d yolu sonunda kardeşinin hızı √20 olur.)
III. 2d yolu sonunda sürtünme kuvveti (-W) kadar iş ya
par.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III
A) I, II ve III
D) II ve III
C) I ve II
E) Yalnız II
Fizik
Sürtünme Kuvveti
Ablanın gergin ipe uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni F, şişme yatak ile yol arasındaki sürtünme kuvveti olup, Bir abla, m kütleli karde- şini donmuş bir yolda şekildeki m kütleli şişme yatağa yatırıp durgun. hızlandırarak kaydır- maktadır. 2 d yolu sonunda abla W kadar iş yaptığında kardeşinin kazandığı kinetik enerji E kadar, hızı kadar oluyor. Buna göre; I. W = 2E kadardır. II. 2d yolu sonunda kardeşinin hızı √20 olur.) III. 2d yolu sonunda sürtünme kuvveti (-W) kadar iş ya par. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve III A) I, II ve III D) II ve III C) I ve II E) Yalnız II
2.
III. k+e+m = 2n
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
1x
10 1. ADIM
E) II ve III
a
Z
Aynı düzlemde bulunan X, Y, Z vektörleri şekildeki gibi veril-
miştir.
Buna göre,
1. X+Z=Ÿ✓✓✓
II. Y+Z=XX
III. Y-Ż=X-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
C) I ve II
E) II ve III
www.sinav.com.tr
C) I ve II
A) Ya
Fizik
Sürtünme Kuvveti
2. III. k+e+m = 2n yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 1x 10 1. ADIM E) II ve III a Z Aynı düzlemde bulunan X, Y, Z vektörleri şekildeki gibi veril- miştir. Buna göre, 1. X+Z=Ÿ✓✓✓ II. Y+Z=XX III. Y-Ż=X- yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Ill C) I ve II E) II ve III www.sinav.com.tr C) I ve II A) Ya
9. Birim karelere bölünmüş sürtünmesiz düzlemde
durmakta olan noktasal P cismine şekildeki F, ve
F₂ kuvvetleri aynı anda uygulanıyor.
tu
F₁
IV
Buna göre, P cismi kuvvetlerin etkisiyle nume-
rail oklardan hangisi yönünde harekete geçer?
E) V
A) I
B) II
C) III
D) IV
Fizik
Sürtünme Kuvveti
9. Birim karelere bölünmüş sürtünmesiz düzlemde durmakta olan noktasal P cismine şekildeki F, ve F₂ kuvvetleri aynı anda uygulanıyor. tu F₁ IV Buna göre, P cismi kuvvetlerin etkisiyle nume- rail oklardan hangisi yönünde harekete geçer? E) V A) I B) II C) III D) IV
166
5. Bir paraşütçü t- & anunda yere göre durgun olan bir
helikopterden kendini serbest bırakıyor. Paraşütçünün
hızının büyüklüğü, 0-1 zaman aralığında artıyor, t - 2t zaman
aralığında ise sabit kalıyor. 21 aninda paraşütünü açan
paraşütçünün 2t-3t zaman aralığında hızının büyüklüğü
azalıyor.
Şekil 1
44
D) II ve III
Şekil II
Buna göre;
I. (0-t) zaman aralığında paraşütçü dengelenmiş
kuvvetler etkisiyle hareket etmektedir.
II. (t-2t) zaman aralığında paraşütçünün vmesi sıfırdır.
III. (2t - 3t) zaman aralığında paraşütçüye etki eden net
kuvvetin yönü, paraşütçünün hareket yönüne terstir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Sürtünme Kuvveti
166 5. Bir paraşütçü t- & anunda yere göre durgun olan bir helikopterden kendini serbest bırakıyor. Paraşütçünün hızının büyüklüğü, 0-1 zaman aralığında artıyor, t - 2t zaman aralığında ise sabit kalıyor. 21 aninda paraşütünü açan paraşütçünün 2t-3t zaman aralığında hızının büyüklüğü azalıyor. Şekil 1 44 D) II ve III Şekil II Buna göre; I. (0-t) zaman aralığında paraşütçü dengelenmiş kuvvetler etkisiyle hareket etmektedir. II. (t-2t) zaman aralığında paraşütçünün vmesi sıfırdır. III. (2t - 3t) zaman aralığında paraşütçüye etki eden net kuvvetin yönü, paraşütçünün hareket yönüne terstir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il E) I, II ve III C) I ve III
net kuv
i şekilde
B) //
11.
12.
Ⓒmy <my <m₂
Yatay yolda hareket eden cisme yola paralel so
kuvveti şekildeki gibi K'dan M'ye kadar uygulan
Yolun yalnız LN arası sürtünmeli ve sürtünm
kuvveti her aralıkta sabit ve F değerinde olduğu
göre, cisim için.
I. KL arasında hızlanır
II. LM arasında sabit hızlıdır.
III. MN arasında yavaşlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
M
BTT ve Il
2m
Sürtünmesiz yatay yolda du
C) I ve Il
I, II ve III
4
kütle
gele
ya
3.
Fizik
Sürtünme Kuvveti
net kuv i şekilde B) // 11. 12. Ⓒmy <my <m₂ Yatay yolda hareket eden cisme yola paralel so kuvveti şekildeki gibi K'dan M'ye kadar uygulan Yolun yalnız LN arası sürtünmeli ve sürtünm kuvveti her aralıkta sabit ve F değerinde olduğu göre, cisim için. I. KL arasında hızlanır II. LM arasında sabit hızlıdır. III. MN arasında yavaşlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III M BTT ve Il 2m Sürtünmesiz yatay yolda du C) I ve Il I, II ve III 4 kütle gele ya 3.
4.
k
20:48
+90 535 293 41 93
Şimdi
Sürtünme katsayısı 0,2 olan yüzeyde, 8 m/s hızla fırlatılan
cisim şekildeki gibidir.
8 m/s
m
k=0,2
12
Buna göre, bu cisim kaç m yol alarak durur?
A) 4
B) 8
C) 12 D) 16
E) 20
Fizik
Sürtünme Kuvveti
4. k 20:48 +90 535 293 41 93 Şimdi Sürtünme katsayısı 0,2 olan yüzeyde, 8 m/s hızla fırlatılan cisim şekildeki gibidir. 8 m/s m k=0,2 12 Buna göre, bu cisim kaç m yol alarak durur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20
[2007]
1800
Todm
3. M = 1800 kg kütleli bir araç, V = 90 km/h hızla giderken
yaya geçidine 125 m kala frene basıp ancak duruyor.
Buna göre, fren kuvveti kaç N'dur?
(g = 10 m/s², sürtünmeler önemsizdir.)
A) 1800 B) 3000
125
C) 4500 D) 6000
E) 9000
Fizik
Sürtünme Kuvveti
[2007] 1800 Todm 3. M = 1800 kg kütleli bir araç, V = 90 km/h hızla giderken yaya geçidine 125 m kala frene basıp ancak duruyor. Buna göre, fren kuvveti kaç N'dur? (g = 10 m/s², sürtünmeler önemsizdir.) A) 1800 B) 3000 125 C) 4500 D) 6000 E) 9000
5.
Sürtünmeli tahta masa üzerinde 4 kg kütleli X cismi, di-
namometre ve ucuna bağlı 1 kg kütleli Y cismi ile den-
gede durmaktadır. Masa ve X cismi için statik sürtünme
katsayısı 0,4, kinetik sürtünme katsayısı 0,2'dir.
X
Buna göre,
1. Cisimler şekildeki durumda iken dinamometrede
okunan değer 10 N'dur.
Y
II. Y cisminin ucundaki kancaya 2 kg kütleli başka bir
cisim bağlanırsa sistem harekete geçer.
III. X cisminin yüzey alanı daha küçük olsaydı dinamo-
metrede okunan değer azalırdı.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²),
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Sürtünme Kuvveti
5. Sürtünmeli tahta masa üzerinde 4 kg kütleli X cismi, di- namometre ve ucuna bağlı 1 kg kütleli Y cismi ile den- gede durmaktadır. Masa ve X cismi için statik sürtünme katsayısı 0,4, kinetik sürtünme katsayısı 0,2'dir. X Buna göre, 1. Cisimler şekildeki durumda iken dinamometrede okunan değer 10 N'dur. Y II. Y cisminin ucundaki kancaya 2 kg kütleli başka bir cisim bağlanırsa sistem harekete geçer. III. X cisminin yüzey alanı daha küçük olsaydı dinamo- metrede okunan değer azalırdı. ifadelerinden hangileri doğrudur? (g = 10 m/s²), A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Bu
Serbest Cisim Diyagramı ve Net Kuvvet
Sürtünmeli düşey duvarda bulunan 20 N ağırlıklı bir cisme 60
N büyüklüğünde yatay bir F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor.
Düşey duvar
k = 0,4
20 N
D) I ve II
F = 60 N
yatay
Duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğu-
na göre,
1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 24 N'dır.
II. Cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü 4 N'dır.
III. Cisim düşey yukarı yönde hızlanan hareket yapar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Sürtünme Kuvveti
Bu Serbest Cisim Diyagramı ve Net Kuvvet Sürtünmeli düşey duvarda bulunan 20 N ağırlıklı bir cisme 60 N büyüklüğünde yatay bir F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Düşey duvar k = 0,4 20 N D) I ve II F = 60 N yatay Duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğu- na göre, 1. Cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 24 N'dır. II. Cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü 4 N'dır. III. Cisim düşey yukarı yönde hızlanan hareket yapar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
erin
er-
For.
n
ge
7,
kli
ni
3. Fizik öğretmeni, tahtaya şeklini çizdiği bir ray sisteminin
bir bölümünde hareket eden oyuncak araba ile ilgili aşa-
ğıdaki tespitleri yapıyor.
Sürtünmeler ve hava direnci düzenekte ihmal edilme-
mektedir.
.
●
.
Başlangıçta arabanın kinetik enerjisi sıfırdır.
Başlangıçta arabanın mekanik enerjisi sıfırdan farklıdır.
Bu tespitlere göre bazı öğrencilerin yorumları,
1. Oyuncak arabanın ilk hızı efirdy.
II. Başlangıçta mekanik ene
enerjisine eşittir.
yer çekimi potansiye
III. Düzenekte enerji korunmamaktadır.
IV. Oyuncak arabanın mekanik enerjisi zamanla değiş
mez.
V. Oyuncak araba üzerinde, yerçekimi kuvveti tarafın-
dan iş yapılır.
gibi olduğuna göre, hangi yorum yanlıştır?
A) I
B) II
C)
D) V
RO
E) V
4. Su dolu bir akvaryumun tabanından serbest bırakılan
pinpon topu düşey doğrultuda, yukarı yönde sabit hızla
hareket etmektedir.
Fizik
Sürtünme Kuvveti
erin er- For. n ge 7, kli ni 3. Fizik öğretmeni, tahtaya şeklini çizdiği bir ray sisteminin bir bölümünde hareket eden oyuncak araba ile ilgili aşa- ğıdaki tespitleri yapıyor. Sürtünmeler ve hava direnci düzenekte ihmal edilme- mektedir. . ● . Başlangıçta arabanın kinetik enerjisi sıfırdır. Başlangıçta arabanın mekanik enerjisi sıfırdan farklıdır. Bu tespitlere göre bazı öğrencilerin yorumları, 1. Oyuncak arabanın ilk hızı efirdy. II. Başlangıçta mekanik ene enerjisine eşittir. yer çekimi potansiye III. Düzenekte enerji korunmamaktadır. IV. Oyuncak arabanın mekanik enerjisi zamanla değiş mez. V. Oyuncak araba üzerinde, yerçekimi kuvveti tarafın- dan iş yapılır. gibi olduğuna göre, hangi yorum yanlıştır? A) I B) II C) D) V RO E) V 4. Su dolu bir akvaryumun tabanından serbest bırakılan pinpon topu düşey doğrultuda, yukarı yönde sabit hızla hareket etmektedir.
9.
Yatay masa üzerinde durmakta olan kurşun kalemi Ahmet O
noktası etrafında sonra da K noktası etrafında döndürüyor.
Ahmet kalemi O noktası etrafında döndürmenin, K noktası
etrafında döndürmekten daha kolay olduğunu fark ediyor.
K 0
Bu olayın sebebi
MC
1. O noktasına göre eylemsizlik torkunun K noktasına göre
eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır.
II. K noktasına göre eylemsizlik torkunun, O noktasına
göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır.
III. O noktasına göre açısal momentumun, O noktasına
göre açısal momentumdan büyük olmasıdır.
yukarıdaki yargılardan hangisidir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Bu
aşa
A)
Fizik
Sürtünme Kuvveti
9. Yatay masa üzerinde durmakta olan kurşun kalemi Ahmet O noktası etrafında sonra da K noktası etrafında döndürüyor. Ahmet kalemi O noktası etrafında döndürmenin, K noktası etrafında döndürmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. K 0 Bu olayın sebebi MC 1. O noktasına göre eylemsizlik torkunun K noktasına göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır. II. K noktasına göre eylemsizlik torkunun, O noktasına göre eylemsizlik torkundan büyük olmasıdır. III. O noktasına göre açısal momentumun, O noktasına göre açısal momentumdan büyük olmasıdır. yukarıdaki yargılardan hangisidir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Bu aşa A)
8.
m₂ = 1 kg
4
3
T
m₂=1 kg
56
30°
m₁, m₂ ve m3 kütleli cisimler ile kurulu şekildeki
sistem serbest bırakıldığında m₂ ve m₂ arasındaki
ip gerilme kuvveti T oluyor.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre ipteki
gerilme kuvveti T kaç Newton dur?
1
√3
(sin30°=
cos30°=
2
2
A) 5 B) 10
C) 15
m₁= 3 kg
g=10 m/s²)
D) 20
E) 25
Fizik
Sürtünme Kuvveti
8. m₂ = 1 kg 4 3 T m₂=1 kg 56 30° m₁, m₂ ve m3 kütleli cisimler ile kurulu şekildeki sistem serbest bırakıldığında m₂ ve m₂ arasındaki ip gerilme kuvveti T oluyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti T kaç Newton dur? 1 √3 (sin30°= cos30°= 2 2 A) 5 B) 10 C) 15 m₁= 3 kg g=10 m/s²) D) 20 E) 25
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
serbest bırakılan cisim R noktasından geri dönmekte-
dir. Yolun L-N arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı
sabittir.
M
(g: yer çekimi ivmesi)
A) Yalnız I
P
B) Yalnız II
D) II ve III
R
S
Buna göre,
. Cisim S noktasından bırakıldığında M noktasına
kadar çıkabilir.
II. Cisim M'den bırakılırsa PR arasından geri döner.
III. Cisim P noktasından N'ye doğru mgh büyüklüğün-
de kinetik enerji ile fırlatılırsa M noktasına kadar
çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
h
Yer
C) I ve II
E) I, II ve III
AYIN DENİZİ
Fizik
Sürtünme Kuvveti
1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim R noktasından geri dönmekte- dir. Yolun L-N arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı sabittir. M (g: yer çekimi ivmesi) A) Yalnız I P B) Yalnız II D) II ve III R S Buna göre, . Cisim S noktasından bırakıldığında M noktasına kadar çıkabilir. II. Cisim M'den bırakılırsa PR arasından geri döner. III. Cisim P noktasından N'ye doğru mgh büyüklüğün- de kinetik enerji ile fırlatılırsa M noktasına kadar çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? h Yer C) I ve II E) I, II ve III AYIN DENİZİ
ağırlığı
msen-
şe-
bü-
7. Sürtünmeli yatay düzlemlerde durmakta olan A ve B cisimle-
rinin ivmelerinin, cisimlere uygulanan yatay kuvvetlere bağlı
değişim grafikleri şekildeki gibidir.
F=M₂ A
Ivme
60°
30°
B
\k. mailg=f
0
-F
2F
Buna göre A cisminin kütlesi B'ninkinin kaç katıdır?
1
2
B) 2
(sin30° = cos60° cos30° = sin60° = alimiz
2
A) 1
C) 3
Kuvvet
D)
2
E)
1/3
Fizik
Sürtünme Kuvveti
ağırlığı msen- şe- bü- 7. Sürtünmeli yatay düzlemlerde durmakta olan A ve B cisimle- rinin ivmelerinin, cisimlere uygulanan yatay kuvvetlere bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. F=M₂ A Ivme 60° 30° B \k. mailg=f 0 -F 2F Buna göre A cisminin kütlesi B'ninkinin kaç katıdır? 1 2 B) 2 (sin30° = cos60° cos30° = sin60° = alimiz 2 A) 1 C) 3 Kuvvet D) 2 E) 1/3