Dirençlerin Bağlanması Soruları

1. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M dirençleri şekil-
deki gibi bağlanıyor.
K direncinin boyu kesit alanı A, L direncinin boyu
6l kesit alanı A ve M direncinin boyu 6 kesit ala-
ni 2A'dır.
6l
6
40
2011
l
K
O
A
2A
6l
L
6l
M-
TEST 3
ishi
38.2
K direncinin değeri R olarak verildiğine göre,
devrenin eşdeğer direnci kaç R'dir?
A) 3
B) 6
C) 2
D) 1 E) 4
36.32 = (
5
GI
be
5
44
3. Özc
rulu
3
17
N YAYINLARI
A
H
4.
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
1. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M dirençleri şekil- deki gibi bağlanıyor. K direncinin boyu kesit alanı A, L direncinin boyu 6l kesit alanı A ve M direncinin boyu 6 kesit ala- ni 2A'dır. 6l 6 40 2011 l K O A 2A 6l L 6l M- TEST 3 ishi 38.2 K direncinin değeri R olarak verildiğine göre, devrenin eşdeğer direnci kaç R'dir? A) 3 B) 6 C) 2 D) 1 E) 4 36.32 = ( 5 GI be 5 44 3. Özc rulu 3 17 N YAYINLARI A H 4.
Sınıfta
Evde - Ödev
Uygulama
Kazanım Tes
1. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki 3.
eşdeğer direnç RKL KM noktaları arasındaki eşdeğer
direnç de RKM dir.
A).
8
K
Buna göre,
452
RKM
B)
9
69
ww
292
www
oranı kaçtır?
C) 1
D) 9
8
M
M
E).
TOstokul
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Sınıfta Evde - Ödev Uygulama Kazanım Tes 1. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki 3. eşdeğer direnç RKL KM noktaları arasındaki eşdeğer direnç de RKM dir. A). 8 K Buna göre, 452 RKM B) 9 69 ww 292 www oranı kaçtır? C) 1 D) 9 8 M M E). TOstokul
L
8. 392 luk dirençlerle
kurulan şekildeki dev-
rede K - L arasındaki
3
eşdeğer direnç R₁ ve
L-M arasındaki R₂ dir.
R₁
R₂
Buna göre oranı
kaçtır?
K
39
392
www
392
232 N M M
M
692
parçasında K ve
noktaları arası
daki
eşdeğ
direnç kaç Q'du
k 3
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
L 8. 392 luk dirençlerle kurulan şekildeki dev- rede K - L arasındaki 3 eşdeğer direnç R₁ ve L-M arasındaki R₂ dir. R₁ R₂ Buna göre oranı kaçtır? K 39 392 www 392 232 N M M M 692 parçasında K ve noktaları arası daki eşdeğ direnç kaç Q'du k 3
evre parçası
===
L
CAP
2
4. Şekildeki devre par- K
çasında, boyu L
kadar olan direncin
değeri R = 24 92 oldu-
ğuna göre, K - L ara-
sındaki eşdeğer kaç
S olur?
592
ww
892
www
L
3
www
-1
R = 2492
Şekildeki elektrik
devresinde X-Y
noktaları arasın-
daki
eşdeğer
direnç kaç ohm
olur?
X↓
12
12
1
B. 392 luk dir
kurulan şekil
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
evre parçası === L CAP 2 4. Şekildeki devre par- K çasında, boyu L kadar olan direncin değeri R = 24 92 oldu- ğuna göre, K - L ara- sındaki eşdeğer kaç S olur? 592 ww 892 www L 3 www -1 R = 2492 Şekildeki elektrik devresinde X-Y noktaları arasın- daki eşdeğer direnç kaç ohm olur? X↓ 12 12 1 B. 392 luk dir kurulan şekil
2. Bakırdan yapılmış şekildeki telin direnci R ka-
dardır.
-
Bu tel düşey doğrultuda ortadan ikiye bölünü-
yor.
Buna göre,
I. Direnci yarıya düşer.
II. Direnci iki katına çıkar.
TII. Öz direnci değişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
I ve III
1
B) Yalnız II
E) II ve III
CY Yalnız II
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
2. Bakırdan yapılmış şekildeki telin direnci R ka- dardır. - Bu tel düşey doğrultuda ortadan ikiye bölünü- yor. Buna göre, I. Direnci yarıya düşer. II. Direnci iki katına çıkar. TII. Öz direnci değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I I ve III 1 B) Yalnız II E) II ve III CY Yalnız II
telinin
2
SB91-2
5.
A
A) - 12/12
X
B) 1
A
Sıcaklıkları ve kesit alanları birbirine eşit olan şekildeki X ve Y
tellerinin boyları , 2; özdirençleri de sırasıyla 2p, p dur.
X in direnci Rx, Y ninki de Ry olduğuna göre
C) -3
2
2€
D) 2
Y
Rx oranı kaçtır?
Ry
E) 4
10FZSB91-5
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
telinin 2 SB91-2 5. A A) - 12/12 X B) 1 A Sıcaklıkları ve kesit alanları birbirine eşit olan şekildeki X ve Y tellerinin boyları , 2; özdirençleri de sırasıyla 2p, p dur. X in direnci Rx, Y ninki de Ry olduğuna göre C) -3 2 2€ D) 2 Y Rx oranı kaçtır? Ry E) 4 10FZSB91-5
2
Aynı maddeden yapılmış sırasıyla S, 2S, S kesit alan-
hi K, L, M tellerinin dirençleri R… R₁. R… olduğuna
göre bu dirençlerin büyüklükleri arasındaki ilişki na-
sıldır? (n=3)
A) RR R
C) R R RM
ER-RR
B)R R ³RM
>
D) R
RR
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
2 Aynı maddeden yapılmış sırasıyla S, 2S, S kesit alan- hi K, L, M tellerinin dirençleri R… R₁. R… olduğuna göre bu dirençlerin büyüklükleri arasındaki ilişki na- sıldır? (n=3) A) RR R C) R R RM ER-RR B)R R ³RM > D) R RR
Elektrik Akimi, Potansiyel Fark
VEIR
2V= 1.28
6. lletken bir telin uçları arasına uygulanan potansiyel farkı
iki katına çıkartılırsa, bu telin elektrik akımına karşı gös-
terdiği direnç nasıl değişir?
A) 2 katına çıkar.
CA katına çıkar.
B) katına düşer.
D)
E) Aynı kalır.
katına düşer.
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Elektrik Akimi, Potansiyel Fark VEIR 2V= 1.28 6. lletken bir telin uçları arasına uygulanan potansiyel farkı iki katına çıkartılırsa, bu telin elektrik akımına karşı gös- terdiği direnç nasıl değişir? A) 2 katına çıkar. CA katına çıkar. B) katına düşer. D) E) Aynı kalır. katına düşer.
k
3.
TEST 1
Aynı maddeden yapılmış şekildeki X, Y, Z silindirik tel-
lerinin dirençleri sırasıyla Ry, Ry, R₂'dir.
S
X
2S
L
Y
2S
E) R₂ > Ry> Rx
2L
N
Buna göre; Ry, Ry, Rz arasındaki ilişki nedir?
A) Rx > Ry> R₂
B) Rx = Ry > R₂
C) Rx = R₂ > Ry
D) Ry> Rx = R₂
1
1
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
k 3. TEST 1 Aynı maddeden yapılmış şekildeki X, Y, Z silindirik tel- lerinin dirençleri sırasıyla Ry, Ry, R₂'dir. S X 2S L Y 2S E) R₂ > Ry> Rx 2L N Buna göre; Ry, Ry, Rz arasındaki ilişki nedir? A) Rx > Ry> R₂ B) Rx = Ry > R₂ C) Rx = R₂ > Ry D) Ry> Rx = R₂ 1 1
BAĞLI OLDUĞU
nin
r.
ci
02
3 Aynı sıcaklıktaki silindir şeklindeki K, L, M, N ve P iletken
tellerinin özdirenç, boy ve kesit alanları şekildeki tabloda
verilmiştir.
-ic al
İletken
K
L
M
N
P
1.P\P
n. 21 p
A
Özdirenç
P
P
P
2p
2p
Buna göre, K, L, M, N ve P iletkenlerinden hangisinin
direnci en büyüktür?
A) K
B) L
C) M
-18
20
KAZANIM
TESTI
1
Direnci
(Ohm)
Boy
l
20
l
20
l
DAN
Kesit Alanı
A
A
2A
A
2A
2pr 211
211
A
EXP
2p=1
3A
1/2
2
2
4
4. Aynı sıcaklıktaki içi dolu K, L ve M iletken tellerinin direnç-
leri, boyları ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir.
Kesit Alanı
İletken Adi
Boyu (m)
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
BAĞLI OLDUĞU nin r. ci 02 3 Aynı sıcaklıktaki silindir şeklindeki K, L, M, N ve P iletken tellerinin özdirenç, boy ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir. -ic al İletken K L M N P 1.P\P n. 21 p A Özdirenç P P P 2p 2p Buna göre, K, L, M, N ve P iletkenlerinden hangisinin direnci en büyüktür? A) K B) L C) M -18 20 KAZANIM TESTI 1 Direnci (Ohm) Boy l 20 l 20 l DAN Kesit Alanı A A 2A A 2A 2pr 211 211 A EXP 2p=1 3A 1/2 2 2 4 4. Aynı sıcaklıktaki içi dolu K, L ve M iletken tellerinin direnç- leri, boyları ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir. Kesit Alanı İletken Adi Boyu (m)
FEL
evrede dirençler R cinsin-
R
dakepeğer direncin 4
Rarencinin değeri kaç sa
R
3
ndaki eşdeğer di-
edir?
D) 9
E) 2R
B
C) R
16.
Palme Yayınevi
7
A)
14. Dekk
96
Ar-in-
KL arasındaki eşdeğer direng R
sinden kactur?
40
R
15 Şekildeki devrede X
eşdeğer direnç R₁ dir.
B)
6
2R
3
89
xo
R₁
R₂
R
R
R
X anahtarı kapatıldığında eşdeğer di-
renç R₂ dir.
Buna göre,
4
C)
anahtarı
6
3R
oranı kaçtır?
R
açıkken
D) 2 E) 3
Sekildeki
geeen ak
E
Şekilc
lerinc
kaçtı
A)
3. S
ta
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
FEL evrede dirençler R cinsin- R dakepeğer direncin 4 Rarencinin değeri kaç sa R 3 ndaki eşdeğer di- edir? D) 9 E) 2R B C) R 16. Palme Yayınevi 7 A) 14. Dekk 96 Ar-in- KL arasındaki eşdeğer direng R sinden kactur? 40 R 15 Şekildeki devrede X eşdeğer direnç R₁ dir. B) 6 2R 3 89 xo R₁ R₂ R R R X anahtarı kapatıldığında eşdeğer di- renç R₂ dir. Buna göre, 4 C) anahtarı 6 3R oranı kaçtır? R açıkken D) 2 E) 3 Sekildeki geeen ak E Şekilc lerinc kaçtı A) 3. S ta
ZATE
37
16.
renç R₂ dir.
K
12. D
Buna göre,
A)
13/B
R
8
2R
R₁
A2
F=
72
R₂=SB
3R2 3R
14. C
ww
oranı kaçtır?
R
R
6
3R
D) 2 E)
15. A
R
Şekildeki devrede KL noktaları ara-
sındaki eşdeğer direnç kaç R dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
3R
R
R
16. D
A)
3-
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
ZATE 37 16. renç R₂ dir. K 12. D Buna göre, A) 13/B R 8 2R R₁ A2 F= 72 R₂=SB 3R2 3R 14. C ww oranı kaçtır? R R 6 3R D) 2 E) 15. A R Şekildeki devrede KL noktaları ara- sındaki eşdeğer direnç kaç R dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 3R R R 16. D A) 3-
şekildeki tabloda K, L, M tellerinin uzunluk, kesit alanı
ve özdirençleri verilmiştir.
Teller
K
L
M
Uzunluk
20
e
40
A) R > RM>RL
K
B) RM>RK>RL
C) R₁ > RM > RK
Kesit Alanı Özdirenç
3p
K, L ve M tellerinin dirençleri sırasıyla R, R
RM
'K'
olduğun agöre R R Rarasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) RM > RL > RK
E) RK > R₁ > RM
S
2S
2S
2p
P
3P
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
şekildeki tabloda K, L, M tellerinin uzunluk, kesit alanı ve özdirençleri verilmiştir. Teller K L M Uzunluk 20 e 40 A) R > RM>RL K B) RM>RK>RL C) R₁ > RM > RK Kesit Alanı Özdirenç 3p K, L ve M tellerinin dirençleri sırasıyla R, R RM 'K' olduğun agöre R R Rarasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? D) RM > RL > RK E) RK > R₁ > RM S 2S 2S 2p P 3P
Kim
ek-
r?
38
7
2.
AS
www
-29 Disbnied
392
wwww
252
B) 5
www
592
www K
RS
69
lot
Srib 200 nib vegeh
Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasın-
daki eşdeğer direnç kaç 2 (ohm) dur?
A) 4
C) 6
D) 7
6
E) 8
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Kim ek- r? 38 7 2. AS www -29 Disbnied 392 wwww 252 B) 5 www 592 www K RS 69 lot Srib 200 nib vegeh Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasın- daki eşdeğer direnç kaç 2 (ohm) dur? A) 4 C) 6 D) 7 6 E) 8
7.
K
Elektrik Akımı
2V
Şekildeki devrede anahtarların hepsi aynı anda kapati-
lırsa, lambaların parlaklıkları nasıl değişir?
Dirençleri Rx ve Ry olan lambalar, iç direnci önem
kil-1 deki gibi bağlandığında, X la
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
7. K Elektrik Akımı 2V Şekildeki devrede anahtarların hepsi aynı anda kapati- lırsa, lambaların parlaklıkları nasıl değişir? Dirençleri Rx ve Ry olan lambalar, iç direnci önem kil-1 deki gibi bağlandığında, X la
A)
B)
C)
Şehir geriliminin 200 volt olduğu bir evde kullanılan
bazı aletlerin günlük kullanım süreleri ve güçleri çizel-
gede verilmiştir.
D)
E)
ALET
Ütü
Buzdolabı
Ampul
Fırın
GÜNLÜK KULLANIM
SÜRESİ (SAAT)
Bu aletlerin dördü de aynı anda çalışırken elekt-
rik sayacından geçen akım şiddeti i, bu aletlerin
1 günde tükettiği elektrik enerjisi de E olduğuna
göre, i ve E değerleri aşağıdaki seçeneklerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
i (amper)
10
10
20
20
20
1
5
5
3
GÜCÜ
(KILOWATT)
2
0,4
0,1
1,5
E (kilowatt-saat)
6
9
6
9
12
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
A) B) C) Şehir geriliminin 200 volt olduğu bir evde kullanılan bazı aletlerin günlük kullanım süreleri ve güçleri çizel- gede verilmiştir. D) E) ALET Ütü Buzdolabı Ampul Fırın GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ (SAAT) Bu aletlerin dördü de aynı anda çalışırken elekt- rik sayacından geçen akım şiddeti i, bu aletlerin 1 günde tükettiği elektrik enerjisi de E olduğuna göre, i ve E değerleri aşağıdaki seçeneklerden han- gisinde doğru verilmiştir? i (amper) 10 10 20 20 20 1 5 5 3 GÜCÜ (KILOWATT) 2 0,4 0,1 1,5 E (kilowatt-saat) 6 9 6 9 12