İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dirençlerin Bağlanması Soruları

1. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M dirençleri şekil-
deki gibi bağlanıyor.
K direncinin boyu kesit alanı A, L direncinin boyu
6l kesit alanı A ve M direncinin boyu 6 kesit ala-
ni 2A'dır.
6l
6
40
2011
l
K
O
A
2A
6l
L
6l
M-
TEST 3
ishi
38.2
K direncinin değeri R olarak verildiğine göre,
devrenin eşdeğer direnci kaç R'dir?
A) 3
B) 6
C) 2
D) 1 E) 4
36.32 = (
5
GI
be
5
44
3. Özc
rulu
3
17
N YAYINLARI
A
H
4.
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
1. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M dirençleri şekil- deki gibi bağlanıyor. K direncinin boyu kesit alanı A, L direncinin boyu 6l kesit alanı A ve M direncinin boyu 6 kesit ala- ni 2A'dır. 6l 6 40 2011 l K O A 2A 6l L 6l M- TEST 3 ishi 38.2 K direncinin değeri R olarak verildiğine göre, devrenin eşdeğer direnci kaç R'dir? A) 3 B) 6 C) 2 D) 1 E) 4 36.32 = ( 5 GI be 5 44 3. Özc rulu 3 17 N YAYINLARI A H 4.
Sınıfta
Evde - Ödev
Uygulama
Kazanım Tes
1. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki 3.
eşdeğer direnç RKL KM noktaları arasındaki eşdeğer
direnç de RKM dir.
A).
8
K
Buna göre,
452
RKM
B)
9
69
ww
292
www
oranı kaçtır?
C) 1
D) 9
8
M
M
E).
TOstokul
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Sınıfta Evde - Ödev Uygulama Kazanım Tes 1. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki 3. eşdeğer direnç RKL KM noktaları arasındaki eşdeğer direnç de RKM dir. A). 8 K Buna göre, 452 RKM B) 9 69 ww 292 www oranı kaçtır? C) 1 D) 9 8 M M E). TOstokul
L
8. 392 luk dirençlerle
kurulan şekildeki dev-
rede K - L arasındaki
3
eşdeğer direnç R₁ ve
L-M arasındaki R₂ dir.
R₁
R₂
Buna göre oranı
kaçtır?
K
39
392
www
392
232 N M M
M
692
parçasında K ve
noktaları arası
daki
eşdeğ
direnç kaç Q'du
k 3
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
L 8. 392 luk dirençlerle kurulan şekildeki dev- rede K - L arasındaki 3 eşdeğer direnç R₁ ve L-M arasındaki R₂ dir. R₁ R₂ Buna göre oranı kaçtır? K 39 392 www 392 232 N M M M 692 parçasında K ve noktaları arası daki eşdeğ direnç kaç Q'du k 3
evre parçası
===
L
CAP
2
4. Şekildeki devre par- K
çasında, boyu L
kadar olan direncin
değeri R = 24 92 oldu-
ğuna göre, K - L ara-
sındaki eşdeğer kaç
S olur?
592
ww
892
www
L
3
www
-1
R = 2492
Şekildeki elektrik
devresinde X-Y
noktaları arasın-
daki
eşdeğer
direnç kaç ohm
olur?
X↓
12
12
1
B. 392 luk dir
kurulan şekil
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
evre parçası === L CAP 2 4. Şekildeki devre par- K çasında, boyu L kadar olan direncin değeri R = 24 92 oldu- ğuna göre, K - L ara- sındaki eşdeğer kaç S olur? 592 ww 892 www L 3 www -1 R = 2492 Şekildeki elektrik devresinde X-Y noktaları arasın- daki eşdeğer direnç kaç ohm olur? X↓ 12 12 1 B. 392 luk dir kurulan şekil
2. Bakırdan yapılmış şekildeki telin direnci R ka-
dardır.
-
Bu tel düşey doğrultuda ortadan ikiye bölünü-
yor.
Buna göre,
I. Direnci yarıya düşer.
II. Direnci iki katına çıkar.
TII. Öz direnci değişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
I ve III
1
B) Yalnız II
E) II ve III
CY Yalnız II
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
2. Bakırdan yapılmış şekildeki telin direnci R ka- dardır. - Bu tel düşey doğrultuda ortadan ikiye bölünü- yor. Buna göre, I. Direnci yarıya düşer. II. Direnci iki katına çıkar. TII. Öz direnci değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I I ve III 1 B) Yalnız II E) II ve III CY Yalnız II
telinin
2
SB91-2
5.
A
A) - 12/12
X
B) 1
A
Sıcaklıkları ve kesit alanları birbirine eşit olan şekildeki X ve Y
tellerinin boyları , 2; özdirençleri de sırasıyla 2p, p dur.
X in direnci Rx, Y ninki de Ry olduğuna göre
C) -3
2
2€
D) 2
Y
Rx oranı kaçtır?
Ry
E) 4
10FZSB91-5
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
telinin 2 SB91-2 5. A A) - 12/12 X B) 1 A Sıcaklıkları ve kesit alanları birbirine eşit olan şekildeki X ve Y tellerinin boyları , 2; özdirençleri de sırasıyla 2p, p dur. X in direnci Rx, Y ninki de Ry olduğuna göre C) -3 2 2€ D) 2 Y Rx oranı kaçtır? Ry E) 4 10FZSB91-5
Elektrik Akimi, Potansiyel Fark
VEIR
2V= 1.28
6. lletken bir telin uçları arasına uygulanan potansiyel farkı
iki katına çıkartılırsa, bu telin elektrik akımına karşı gös-
terdiği direnç nasıl değişir?
A) 2 katına çıkar.
CA katına çıkar.
B) katına düşer.
D)
E) Aynı kalır.
katına düşer.
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Elektrik Akimi, Potansiyel Fark VEIR 2V= 1.28 6. lletken bir telin uçları arasına uygulanan potansiyel farkı iki katına çıkartılırsa, bu telin elektrik akımına karşı gös- terdiği direnç nasıl değişir? A) 2 katına çıkar. CA katına çıkar. B) katına düşer. D) E) Aynı kalır. katına düşer.
k
3.
TEST 1
Aynı maddeden yapılmış şekildeki X, Y, Z silindirik tel-
lerinin dirençleri sırasıyla Ry, Ry, R₂'dir.
S
X
2S
L
Y
2S
E) R₂ > Ry> Rx
2L
N
Buna göre; Ry, Ry, Rz arasındaki ilişki nedir?
A) Rx > Ry> R₂
B) Rx = Ry > R₂
C) Rx = R₂ > Ry
D) Ry> Rx = R₂
1
1
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
k 3. TEST 1 Aynı maddeden yapılmış şekildeki X, Y, Z silindirik tel- lerinin dirençleri sırasıyla Ry, Ry, R₂'dir. S X 2S L Y 2S E) R₂ > Ry> Rx 2L N Buna göre; Ry, Ry, Rz arasındaki ilişki nedir? A) Rx > Ry> R₂ B) Rx = Ry > R₂ C) Rx = R₂ > Ry D) Ry> Rx = R₂ 1 1
BAĞLI OLDUĞU
nin
r.
ci
02
3 Aynı sıcaklıktaki silindir şeklindeki K, L, M, N ve P iletken
tellerinin özdirenç, boy ve kesit alanları şekildeki tabloda
verilmiştir.
-ic al
İletken
K
L
M
N
P
1.P\P
n. 21 p
A
Özdirenç
P
P
P
2p
2p
Buna göre, K, L, M, N ve P iletkenlerinden hangisinin
direnci en büyüktür?
A) K
B) L
C) M
-18
20
KAZANIM
TESTI
1
Direnci
(Ohm)
Boy
l
20
l
20
l
DAN
Kesit Alanı
A
A
2A
A
2A
2pr 211
211
A
EXP
2p=1
3A
1/2
2
2
4
4. Aynı sıcaklıktaki içi dolu K, L ve M iletken tellerinin direnç-
leri, boyları ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir.
Kesit Alanı
İletken Adi
Boyu (m)
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
BAĞLI OLDUĞU nin r. ci 02 3 Aynı sıcaklıktaki silindir şeklindeki K, L, M, N ve P iletken tellerinin özdirenç, boy ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir. -ic al İletken K L M N P 1.P\P n. 21 p A Özdirenç P P P 2p 2p Buna göre, K, L, M, N ve P iletkenlerinden hangisinin direnci en büyüktür? A) K B) L C) M -18 20 KAZANIM TESTI 1 Direnci (Ohm) Boy l 20 l 20 l DAN Kesit Alanı A A 2A A 2A 2pr 211 211 A EXP 2p=1 3A 1/2 2 2 4 4. Aynı sıcaklıktaki içi dolu K, L ve M iletken tellerinin direnç- leri, boyları ve kesit alanları şekildeki tabloda verilmiştir. Kesit Alanı İletken Adi Boyu (m)
FEL
evrede dirençler R cinsin-
R
dakepeğer direncin 4
Rarencinin değeri kaç sa
R
3
ndaki eşdeğer di-
edir?
D) 9
E) 2R
B
C) R
16.
Palme Yayınevi
7
A)
14. Dekk
96
Ar-in-
KL arasındaki eşdeğer direng R
sinden kactur?
40
R
15 Şekildeki devrede X
eşdeğer direnç R₁ dir.
B)
6
2R
3
89
xo
R₁
R₂
R
R
R
X anahtarı kapatıldığında eşdeğer di-
renç R₂ dir.
Buna göre,
4
C)
anahtarı
6
3R
oranı kaçtır?
R
açıkken
D) 2 E) 3
Sekildeki
geeen ak
E
Şekilc
lerinc
kaçtı
A)
3. S
ta
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
FEL evrede dirençler R cinsin- R dakepeğer direncin 4 Rarencinin değeri kaç sa R 3 ndaki eşdeğer di- edir? D) 9 E) 2R B C) R 16. Palme Yayınevi 7 A) 14. Dekk 96 Ar-in- KL arasındaki eşdeğer direng R sinden kactur? 40 R 15 Şekildeki devrede X eşdeğer direnç R₁ dir. B) 6 2R 3 89 xo R₁ R₂ R R R X anahtarı kapatıldığında eşdeğer di- renç R₂ dir. Buna göre, 4 C) anahtarı 6 3R oranı kaçtır? R açıkken D) 2 E) 3 Sekildeki geeen ak E Şekilc lerinc kaçtı A) 3. S ta
7.
K
Elektrik Akımı
2V
Şekildeki devrede anahtarların hepsi aynı anda kapati-
lırsa, lambaların parlaklıkları nasıl değişir?
Dirençleri Rx ve Ry olan lambalar, iç direnci önem
kil-1 deki gibi bağlandığında, X la
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
7. K Elektrik Akımı 2V Şekildeki devrede anahtarların hepsi aynı anda kapati- lırsa, lambaların parlaklıkları nasıl değişir? Dirençleri Rx ve Ry olan lambalar, iç direnci önem kil-1 deki gibi bağlandığında, X la
A)
B)
C)
Şehir geriliminin 200 volt olduğu bir evde kullanılan
bazı aletlerin günlük kullanım süreleri ve güçleri çizel-
gede verilmiştir.
D)
E)
ALET
Ütü
Buzdolabı
Ampul
Fırın
GÜNLÜK KULLANIM
SÜRESİ (SAAT)
Bu aletlerin dördü de aynı anda çalışırken elekt-
rik sayacından geçen akım şiddeti i, bu aletlerin
1 günde tükettiği elektrik enerjisi de E olduğuna
göre, i ve E değerleri aşağıdaki seçeneklerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
i (amper)
10
10
20
20
20
1
5
5
3
GÜCÜ
(KILOWATT)
2
0,4
0,1
1,5
E (kilowatt-saat)
6
9
6
9
12
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
A) B) C) Şehir geriliminin 200 volt olduğu bir evde kullanılan bazı aletlerin günlük kullanım süreleri ve güçleri çizel- gede verilmiştir. D) E) ALET Ütü Buzdolabı Ampul Fırın GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ (SAAT) Bu aletlerin dördü de aynı anda çalışırken elekt- rik sayacından geçen akım şiddeti i, bu aletlerin 1 günde tükettiği elektrik enerjisi de E olduğuna göre, i ve E değerleri aşağıdaki seçeneklerden han- gisinde doğru verilmiştir? i (amper) 10 10 20 20 20 1 5 5 3 GÜCÜ (KILOWATT) 2 0,4 0,1 1,5 E (kilowatt-saat) 6 9 6 9 12
Örnek 6
Şekildeki iletkenin KL uçları arasındaki direnç RKL MN uç-
ları arasındaki direnç RMN'dir.
K-
Buna göre,
8.30
20²
a
RKL
RMN
Çözüm
Ru= P. 39
29²
3a
30
8.4
oranı kaçtır?
M
il
2a
RMN = P. a
39²
L
Pies
Testokul
1
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
Örnek 6 Şekildeki iletkenin KL uçları arasındaki direnç RKL MN uç- ları arasındaki direnç RMN'dir. K- Buna göre, 8.30 20² a RKL RMN Çözüm Ru= P. 39 29² 3a 30 8.4 oranı kaçtır? M il 2a RMN = P. a 39² L Pies Testokul 1
5.
Ko
R
www
A)
3R
www
3R
www
B) 1
www
2R
Büyüklükleri verilen dirençlerden ku-
rulu şekildeki devre parçasında K-L
noktaları arasındaki eşdeğer direnç
kaç R'dir?
3
4
C)
niet
3R
www.L
43
3
D)
D) 12/202
2/E) 3
13
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
5. Ko R www A) 3R www 3R www B) 1 www 2R Büyüklükleri verilen dirençlerden ku- rulu şekildeki devre parçasında K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir? 3 4 C) niet 3R www.L 43 3 D) D) 12/202 2/E) 3 13
4. Büyüklükleri verilen dirençler ve Rx di-
rencinden kurulu şekildeki devre parça-
sında K ve L noktaları arasındaki eşde-
ğer direnç 3 Q2'dur.
and
(0
Ko
292
www
Rx
www
www
.L
69
YA
www
292
Buna göre, Rx direnci kaç olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6 E) 12
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
4. Büyüklükleri verilen dirençler ve Rx di- rencinden kurulu şekildeki devre parça- sında K ve L noktaları arasındaki eşde- ğer direnç 3 Q2'dur. and (0 Ko 292 www Rx www www .L 69 YA www 292 Buna göre, Rx direnci kaç olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12
8. İç direnci önemsiz üreteçle şekildeki
elektrik devresi kurulmuştur.
Reostanın sürgüsü ok yönünde çe-
kildiğinde V, ve V₂ voltmetrelerinin
gösterdiği değerler için ne söyle-
nebilir?
V₁
A)
Artar
B)
Artar
C)
Azalır
D) Değişmez
E) Değişmez
V₂
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
ok-
reosta
V₂₁
www
V₂
Fizik
Dirençlerin Bağlanması
8. İç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Reostanın sürgüsü ok yönünde çe- kildiğinde V, ve V₂ voltmetrelerinin gösterdiği değerler için ne söyle- nebilir? V₁ A) Artar B) Artar C) Azalır D) Değişmez E) Değişmez V₂ Azalır Değişmez Değişmez Artar Değişmez ok- reosta V₂₁ www V₂