Dönerek Öteleme Hareketi Soruları

2. Emre, 5 kg kütleli bir bovling topunu 4 m/s'lik öteleme hızıyla
yuvarlıyor.
5 kg
5
Buna göre, Emre'nin bovling topuna kazandırdığı toplam
2
enerji kaç joule'dür? (I
A) 16
B) 32
mr²)
4 m/s
C) 48
--yatay
D) 56
E) 63
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
2. Emre, 5 kg kütleli bir bovling topunu 4 m/s'lik öteleme hızıyla yuvarlıyor. 5 kg 5 Buna göre, Emre'nin bovling topuna kazandırdığı toplam 2 enerji kaç joule'dür? (I A) 16 B) 32 mr²) 4 m/s C) 48 --yatay D) 56 E) 63
pan
ağı-
28
na fr
ng
A)
B)
my
D)
E)
Eğik atış
Eğik atış
Yatay atış
Yatay atış
Yatay atış
Eğik atış
Yatay atış
Düşey atış
Düşey atış
Eğik atış
10.
x ekseni çevresinde dönebilen bir makaranın çevresine
asılı ipin ucundaki K cismi serbest bırakılıyor.
D) Ilve
Yatay atış
Düşey atış
Eğik atış
Yatay atış
Düşey atış
K
L. Marakaranın açısel hizi artar.
II. Marakanın dönme kinetik enerjisi artar.
III. K cisminin mekanik enerjisi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
B) I ve II
CLive|||
E) I, II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
pan ağı- 28 na fr ng A) B) my D) E) Eğik atış Eğik atış Yatay atış Yatay atış Yatay atış Eğik atış Yatay atış Düşey atış Düşey atış Eğik atış 10. x ekseni çevresinde dönebilen bir makaranın çevresine asılı ipin ucundaki K cismi serbest bırakılıyor. D) Ilve Yatay atış Düşey atış Eğik atış Yatay atış Düşey atış K L. Marakaranın açısel hizi artar. II. Marakanın dönme kinetik enerjisi artar. III. K cisminin mekanik enerjisi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız T B) I ve II CLive||| E) I, II ve III
ÖZDEBİR YAYINLAR
4. Yarıçapı 0,5 m olan iki özdeş tekerleğin üzerindeki
çubuk, şekildeki gibi tekerlekler dönerek öteleme
hareketi yaparken 4 m/s hızla tekerleklerin üzerin-
den kayıyor.
A)
B)
C)
D)
E)
çubuk
yer
(yatay) 05.2
I= r²m ²0,5)²,2
Çubuğun kütlesi 4 kg, tekerleklerin kütlesi 2 kg
olduğuna göre, çubuğun kinetik enerjisi ile bir te-
kerleğin kinetik enerjisi kaç joule dür? (1 = — m²)
2
Çubuğun
kinetik
enerjisi
32
32
64
8
16
= 4 m/s
Tekerleğin
kinetik
enerjisi
4
6
2
8
8
+ mv ² + +w²]
27
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖZDEBİR YAYINLAR 4. Yarıçapı 0,5 m olan iki özdeş tekerleğin üzerindeki çubuk, şekildeki gibi tekerlekler dönerek öteleme hareketi yaparken 4 m/s hızla tekerleklerin üzerin- den kayıyor. A) B) C) D) E) çubuk yer (yatay) 05.2 I= r²m ²0,5)²,2 Çubuğun kütlesi 4 kg, tekerleklerin kütlesi 2 kg olduğuna göre, çubuğun kinetik enerjisi ile bir te- kerleğin kinetik enerjisi kaç joule dür? (1 = — m²) 2 Çubuğun kinetik enerjisi 32 32 64 8 16 = 4 m/s Tekerleğin kinetik enerjisi 4 6 2 8 8 + mv ² + +w²] 27
AYalnız 1
D) I ve II
B) Yalnız II
A) tx > tz > ty
etx=tz ty
E) I, ve III
2. Eğik düzlemde aynı yükseklikten serbest bırakılan eşit kütleli X
ve Z silindiri ile Y küpü şekildeki gibi verilmiştir. X silindirinin içi
boş, Z silindirinin içi doludur.
m
m
C) Yalmz III
Z
X, Y ve Z cisimlerinin yatay zemine ulaşma süreleri sırasıyla
tx, ty ve tz olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? (Sür-
tünmeye harcanan enerji önemsenmemektedir.)
E) ty=ty = tz
B) > tx> ty
DHy> tx=tz
> ty
4.
11
111
I
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
AYalnız 1 D) I ve II B) Yalnız II A) tx > tz > ty etx=tz ty E) I, ve III 2. Eğik düzlemde aynı yükseklikten serbest bırakılan eşit kütleli X ve Z silindiri ile Y küpü şekildeki gibi verilmiştir. X silindirinin içi boş, Z silindirinin içi doludur. m m C) Yalmz III Z X, Y ve Z cisimlerinin yatay zemine ulaşma süreleri sırasıyla tx, ty ve tz olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? (Sür- tünmeye harcanan enerji önemsenmemektedir.) E) ty=ty = tz B) > tx> ty DHy> tx=tz > ty 4. 11 111 I
2.
Şekilde verilen K ve L dişli çarklarının kütleleri si-
rayla 2m ve m, yarıçapları ise 3r ve r dir.
K dişlisi w açısal hızı ile şekildeki yönde döndürülü-
yor.
A)
K
immi
3.
13
Iw² Mk = 2m
2
mm
3r
B) 1/2
L
Buna göre, K nin dönme kinetik enerjisinin L nin
dönme kinetik enerjisine oranı kaçtır?
(Içark=
C) 1
ML = m
1. Iu
D) 2
W
nd
E) 3
205
4.
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
2. Şekilde verilen K ve L dişli çarklarının kütleleri si- rayla 2m ve m, yarıçapları ise 3r ve r dir. K dişlisi w açısal hızı ile şekildeki yönde döndürülü- yor. A) K immi 3. 13 Iw² Mk = 2m 2 mm 3r B) 1/2 L Buna göre, K nin dönme kinetik enerjisinin L nin dönme kinetik enerjisine oranı kaçtır? (Içark= C) 1 ML = m 1. Iu D) 2 W nd E) 3 205 4.
ÖRNEK
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan dönerek ilerleyen
şekildeki tekerleğin yarıçapı r-50 cm, |OY| = 20 cm olup, öte-
leme hızı 25 m/s'dir.
Buna göre,
O
B
d = 20 cm/ Z
yatay
= 25 m/s
I. Z noktasının anlık hızının büyüklüğü 25√2 m/s'dir.
II. X ve Y noktalarının dönme frekanslarının dönme frekans-
ları birbirine eşittir.
III. Y'nin anlık hızının büyüklüğü 15 m/s'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖRNEK Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan dönerek ilerleyen şekildeki tekerleğin yarıçapı r-50 cm, |OY| = 20 cm olup, öte- leme hızı 25 m/s'dir. Buna göre, O B d = 20 cm/ Z yatay = 25 m/s I. Z noktasının anlık hızının büyüklüğü 25√2 m/s'dir. II. X ve Y noktalarının dönme frekanslarının dönme frekans- ları birbirine eşittir. III. Y'nin anlık hızının büyüklüğü 15 m/s'dir. yargılarından hangileri doğrudur?
ÖRNEK
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan, dönerek ilerle-
bir tekerleğin öteleme hızının büyüklüğü 'dir.
yen
K
16
3
yatay
GRUBU
2r yarıçaplı tekerleğin jantının yarıçapı r olup K, L ve M nok-
taları aynı doğrultudadır.
Buna göre K, L ve M noktalarının anlık hızlarını cinsin-
den bulunuz.
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖRNEK Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan, dönerek ilerle- bir tekerleğin öteleme hızının büyüklüğü 'dir. yen K 16 3 yatay GRUBU 2r yarıçaplı tekerleğin jantının yarıçapı r olup K, L ve M nok- taları aynı doğrultudadır. Buna göre K, L ve M noktalarının anlık hızlarını cinsin- den bulunuz.
Tavan
-X
-Y
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda ipe
sarılmış m kütleli makara X seviyesinden ser-
best bırakılıyor.
Makara Y seviyesine gelinceye kadar;
Makaranın açısal hızı artar.
Makaranın açısal ivmesi artar.
Makaranın eylemsizlik momenti artar.
D) Il ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
1₁
C) ve II
E) I, lave III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
Tavan -X -Y Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda ipe sarılmış m kütleli makara X seviyesinden ser- best bırakılıyor. Makara Y seviyesine gelinceye kadar; Makaranın açısal hızı artar. Makaranın açısal ivmesi artar. Makaranın eylemsizlik momenti artar. D) Il ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 1₁ C) ve II E) I, lave III
8. K, L sandıkları ve M tekerleğinin hareket halindeyken
serbest cisim diyagramlarında sürtünme kuvvetlerinin
yönü aşağıdaki gibi çizilmiştir.
Hareket yönü
yatay
M
K
Hareket yönü
B) Yalnız L
D) K ve M
Hareket
yönü
--- yatay
K, L sandıkları kayarak öteleme ve M tekerleği kayma-
dan dönerek ilerleme hareketi yaptığına göre hangi
düzeneklerde sürtünme kuvvetinin yönü doğru göste-
rilmiştir?
A) Yalnız K
düşey
C) Yalnız M
E) L ve M
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
8. K, L sandıkları ve M tekerleğinin hareket halindeyken serbest cisim diyagramlarında sürtünme kuvvetlerinin yönü aşağıdaki gibi çizilmiştir. Hareket yönü yatay M K Hareket yönü B) Yalnız L D) K ve M Hareket yönü --- yatay K, L sandıkları kayarak öteleme ve M tekerleği kayma- dan dönerek ilerleme hareketi yaptığına göre hangi düzeneklerde sürtünme kuvvetinin yönü doğru göste- rilmiştir? A) Yalnız K düşey C) Yalnız M E) L ve M
5. Kendi ekseni etrafında dönebilen sabit makaralara 1,
Il ve III düzenekteki gibi kuvvetler uygulanıyor. Bu du-
rumda makaraların açısal ivmelerinin büyüklükleri a₁,
a2 ve az oluyor.
2F
F F
F F
A) α₁ = α₂ = α3
1
Buna göre, a₁, a2, a3 arasındaki ilişki nedir?
da
B) α3 > α₁ > α₂
D) α₂ > α₁ > α3
F
I
F
C)α> α₂> a3
a>
E) α3> α₂ = α₁
kona
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
5. Kendi ekseni etrafında dönebilen sabit makaralara 1, Il ve III düzenekteki gibi kuvvetler uygulanıyor. Bu du- rumda makaraların açısal ivmelerinin büyüklükleri a₁, a2 ve az oluyor. 2F F F F F A) α₁ = α₂ = α3 1 Buna göre, a₁, a2, a3 arasındaki ilişki nedir? da B) α3 > α₁ > α₂ D) α₂ > α₁ > α3 F I F C)α> α₂> a3 a> E) α3> α₂ = α₁ kona
3.
yer
İçi dolu, türdeş m kütleli bir bilye ok yönünde kay-
madan dönerek öteleme hareketi yapıyor.
Bilyenin kütle merkezinin öteleme hızı V olduğu-
na göre, bilyenin toplam kinetik enerjisi kaç mV² dir?
2
(1Biliye = mr²)
5
A)
10
1
5
B)-
eis AYT Fizik Soru Bankası
971/172
D)
3
n/m
10
Eğrilik ya
kezinder
Bu graf
1. Gez
doğ
200
II. Bir
değ
III. Gez
nok
çıkarı
A) Yaln
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
3. yer İçi dolu, türdeş m kütleli bir bilye ok yönünde kay- madan dönerek öteleme hareketi yapıyor. Bilyenin kütle merkezinin öteleme hızı V olduğu- na göre, bilyenin toplam kinetik enerjisi kaç mV² dir? 2 (1Biliye = mr²) 5 A) 10 1 5 B)- eis AYT Fizik Soru Bankası 971/172 D) 3 n/m 10 Eğrilik ya kezinder Bu graf 1. Gez doğ 200 II. Bir değ III. Gez nok çıkarı A) Yaln
3.
A) 1
B)
Sürtünmeli eğik düz-
lemde aynı yüksek-
likten serbest bırakı-
lan m kütleli cisimler-
den X cismi kayarak
Y küresi kaymadan
dönerek ilerlemektedir.
C) 2
mah
D) II ve III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
moz
Buna göre,
I. X'in mekanik enerjisi azalır.
II. Y'nin mekanik enerjisi değişmez.
III. Eğik düzlemin alt ucundan Y'nin toplam kinetik enerjisi
X'inkinden büyüktür.
E) I, II ve III
E) 3
C) I ve II
m 20²
219
20+
me /
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
3. A) 1 B) Sürtünmeli eğik düz- lemde aynı yüksek- likten serbest bırakı- lan m kütleli cisimler- den X cismi kayarak Y küresi kaymadan dönerek ilerlemektedir. C) 2 mah D) II ve III ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II moz Buna göre, I. X'in mekanik enerjisi azalır. II. Y'nin mekanik enerjisi değişmez. III. Eğik düzlemin alt ucundan Y'nin toplam kinetik enerjisi X'inkinden büyüktür. E) I, II ve III E) 3 C) I ve II m 20² 219 20+ me /
8
hareket çeşitleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğ
udur?
A) Yalny 1
K
B) Ive
K ve L silindirleri üzerinde bulunan X cismi ok yönünde
hareket ettiriliyor.
El ve
A) Yalnız I
L silindiri merkezinden geçen bir mil çevresinde dön-
düğüne göre,
1. K silindiri dönerek öteleme hareketi yapar.
11. cismi öteleme hareketi yapar.
III. L silindiri sadece dönme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
yo'll
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
leme
0000
35
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
8 hareket çeşitleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğ udur? A) Yalny 1 K B) Ive K ve L silindirleri üzerinde bulunan X cismi ok yönünde hareket ettiriliyor. El ve A) Yalnız I L silindiri merkezinden geçen bir mil çevresinde dön- düğüne göre, 1. K silindiri dönerek öteleme hareketi yapar. 11. cismi öteleme hareketi yapar. III. L silindiri sadece dönme hareketi yapar. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III yo'll B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III leme 0000 35
Örnek-33
Sürtünmesi ihmal edilen doğrusal bir yolda m kütleli bir
tekerlek kaymadan ilerlemektedir.
Buna göre m kütleli bir tekerlek ile ilgili,
I. Öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerjisine
eşittir.
II. Yere göre potansiyel enerjisi, öteleme kinetik enerjisine
eşittir.
III. Kinetik enerjisi toplamı yere göre mekanik
enerjisine eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
Örnek-33 Sürtünmesi ihmal edilen doğrusal bir yolda m kütleli bir tekerlek kaymadan ilerlemektedir. Buna göre m kütleli bir tekerlek ile ilgili, I. Öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerjisine eşittir. II. Yere göre potansiyel enerjisi, öteleme kinetik enerjisine eşittir. III. Kinetik enerjisi toplamı yere göre mekanik enerjisine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
5.
DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
K
Low
W
Silindirlerin üzerinde kaymadan ilerleyen çubu-
ğun yere göre hızı 10m/s dir.
B) 5
Buna göre, K noktasının çizgisel hızı kaç m/s
dir?
A) 4
C) 6
sed endg cey nimeshi
10m/s
F
Jod
W
D) 8
E) 10
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
5. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET K Low W Silindirlerin üzerinde kaymadan ilerleyen çubu- ğun yere göre hızı 10m/s dir. B) 5 Buna göre, K noktasının çizgisel hızı kaç m/s dir? A) 4 C) 6 sed endg cey nimeshi 10m/s F Jod W D) 8 E) 10
8.
FASİKÜL 3
Aynı maddeden yapılmış, eşit kütle K ve L kasnaklan
le oluşturulan şekildeki düzenekte, K kasnağı ok yo-
nünde sabit frekansla döndürülüyor...
K'nin yarı çapı, L'ninkinden büyük olduğuna göre;
1. Knin eylemsizlik torku (moment), L'ninkinden bù-
yüktür.
II. Knin dönme kinetik enerjisi, L'ninkinden büyükt
III. L'nin periyodu, Kninkinden büyüktür. X
IV. K ve L'nin açısal hız vektörleri aynı yönlüdür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Alive Il
kay's
D) I, II ve IV
Üzerinde tek bir
B) II, III ve IV
-6)-#-ve-ill
CHive IV
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
8. FASİKÜL 3 Aynı maddeden yapılmış, eşit kütle K ve L kasnaklan le oluşturulan şekildeki düzenekte, K kasnağı ok yo- nünde sabit frekansla döndürülüyor... K'nin yarı çapı, L'ninkinden büyük olduğuna göre; 1. Knin eylemsizlik torku (moment), L'ninkinden bù- yüktür. II. Knin dönme kinetik enerjisi, L'ninkinden büyükt III. L'nin periyodu, Kninkinden büyüktür. X IV. K ve L'nin açısal hız vektörleri aynı yönlüdür. yargılarından hangileri yanlıştır? Alive Il kay's D) I, II ve IV Üzerinde tek bir B) II, III ve IV -6)-#-ve-ill CHive IV