Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dönerek Öteleme Hareketi Soruları

2. Emre, 5 kg kütleli bir bovling topunu 4 m/s'lik öteleme hızıyla
yuvarlıyor.
5 kg
5
Buna göre, Emre'nin bovling topuna kazandırdığı toplam
2
enerji kaç joule'dür? (I
A) 16
B) 32
mr²)
4 m/s
C) 48
--yatay
D) 56
E) 63
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
2. Emre, 5 kg kütleli bir bovling topunu 4 m/s'lik öteleme hızıyla yuvarlıyor. 5 kg 5 Buna göre, Emre'nin bovling topuna kazandırdığı toplam 2 enerji kaç joule'dür? (I A) 16 B) 32 mr²) 4 m/s C) 48 --yatay D) 56 E) 63
ÖZDEBİR YAYINLAR
4. Yarıçapı 0,5 m olan iki özdeş tekerleğin üzerindeki
çubuk, şekildeki gibi tekerlekler dönerek öteleme
hareketi yaparken 4 m/s hızla tekerleklerin üzerin-
den kayıyor.
A)
B)
C)
D)
E)
çubuk
yer
(yatay) 05.2
I= r²m ²0,5)²,2
Çubuğun kütlesi 4 kg, tekerleklerin kütlesi 2 kg
olduğuna göre, çubuğun kinetik enerjisi ile bir te-
kerleğin kinetik enerjisi kaç joule dür? (1 = — m²)
2
Çubuğun
kinetik
enerjisi
32
32
64
8
16
= 4 m/s
Tekerleğin
kinetik
enerjisi
4
6
2
8
8
+ mv ² + +w²]
27
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖZDEBİR YAYINLAR 4. Yarıçapı 0,5 m olan iki özdeş tekerleğin üzerindeki çubuk, şekildeki gibi tekerlekler dönerek öteleme hareketi yaparken 4 m/s hızla tekerleklerin üzerin- den kayıyor. A) B) C) D) E) çubuk yer (yatay) 05.2 I= r²m ²0,5)²,2 Çubuğun kütlesi 4 kg, tekerleklerin kütlesi 2 kg olduğuna göre, çubuğun kinetik enerjisi ile bir te- kerleğin kinetik enerjisi kaç joule dür? (1 = — m²) 2 Çubuğun kinetik enerjisi 32 32 64 8 16 = 4 m/s Tekerleğin kinetik enerjisi 4 6 2 8 8 + mv ² + +w²] 27
ÖRNEK
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan, dönerek ilerle-
bir tekerleğin öteleme hızının büyüklüğü 'dir.
yen
K
16
3
yatay
GRUBU
2r yarıçaplı tekerleğin jantının yarıçapı r olup K, L ve M nok-
taları aynı doğrultudadır.
Buna göre K, L ve M noktalarının anlık hızlarını cinsin-
den bulunuz.
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖRNEK Yatay ve sürtünmesiz düzlemde kaymadan, dönerek ilerle- bir tekerleğin öteleme hızının büyüklüğü 'dir. yen K 16 3 yatay GRUBU 2r yarıçaplı tekerleğin jantının yarıçapı r olup K, L ve M nok- taları aynı doğrultudadır. Buna göre K, L ve M noktalarının anlık hızlarını cinsin- den bulunuz.
5. Kendi ekseni etrafında dönebilen sabit makaralara 1,
Il ve III düzenekteki gibi kuvvetler uygulanıyor. Bu du-
rumda makaraların açısal ivmelerinin büyüklükleri a₁,
a2 ve az oluyor.
2F
F F
F F
A) α₁ = α₂ = α3
1
Buna göre, a₁, a2, a3 arasındaki ilişki nedir?
da
B) α3 > α₁ > α₂
D) α₂ > α₁ > α3
F
I
F
C)α> α₂> a3
a>
E) α3> α₂ = α₁
kona
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
5. Kendi ekseni etrafında dönebilen sabit makaralara 1, Il ve III düzenekteki gibi kuvvetler uygulanıyor. Bu du- rumda makaraların açısal ivmelerinin büyüklükleri a₁, a2 ve az oluyor. 2F F F F F A) α₁ = α₂ = α3 1 Buna göre, a₁, a2, a3 arasındaki ilişki nedir? da B) α3 > α₁ > α₂ D) α₂ > α₁ > α3 F I F C)α> α₂> a3 a> E) α3> α₂ = α₁ kona
3.
yer
İçi dolu, türdeş m kütleli bir bilye ok yönünde kay-
madan dönerek öteleme hareketi yapıyor.
Bilyenin kütle merkezinin öteleme hızı V olduğu-
na göre, bilyenin toplam kinetik enerjisi kaç mV² dir?
2
(1Biliye = mr²)
5
A)
10
1
5
B)-
eis AYT Fizik Soru Bankası
971/172
D)
3
n/m
10
Eğrilik ya
kezinder
Bu graf
1. Gez
doğ
200
II. Bir
değ
III. Gez
nok
çıkarı
A) Yaln
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
3. yer İçi dolu, türdeş m kütleli bir bilye ok yönünde kay- madan dönerek öteleme hareketi yapıyor. Bilyenin kütle merkezinin öteleme hızı V olduğu- na göre, bilyenin toplam kinetik enerjisi kaç mV² dir? 2 (1Biliye = mr²) 5 A) 10 1 5 B)- eis AYT Fizik Soru Bankası 971/172 D) 3 n/m 10 Eğrilik ya kezinder Bu graf 1. Gez doğ 200 II. Bir değ III. Gez nok çıkarı A) Yaln
8
hareket çeşitleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğ
udur?
A) Yalny 1
K
B) Ive
K ve L silindirleri üzerinde bulunan X cismi ok yönünde
hareket ettiriliyor.
El ve
A) Yalnız I
L silindiri merkezinden geçen bir mil çevresinde dön-
düğüne göre,
1. K silindiri dönerek öteleme hareketi yapar.
11. cismi öteleme hareketi yapar.
III. L silindiri sadece dönme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
yo'll
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
leme
0000
35
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
8 hareket çeşitleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğ udur? A) Yalny 1 K B) Ive K ve L silindirleri üzerinde bulunan X cismi ok yönünde hareket ettiriliyor. El ve A) Yalnız I L silindiri merkezinden geçen bir mil çevresinde dön- düğüne göre, 1. K silindiri dönerek öteleme hareketi yapar. 11. cismi öteleme hareketi yapar. III. L silindiri sadece dönme hareketi yapar. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III yo'll B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III leme 0000 35
HIZ VE RENK YAYINLARI
6.
-lid upublo
-smasy m
A
xvidbinin
K
Shubinpoh umusoy mis
Buna göre;
I. K ve N
II. M ve P
III.
L ve N
novinsilux inicebshi
nuudeln niminen lov
Whey Inteig
X cismi
Y tekerleği
X cismi ve Y tekerleği şekildeki konumlardan geçip, Y ya-
rim tur dönerek ilerlediğinde aralarındaki uzaklık değişmi-
yor.
✓
D) I ve III
121513
N
B) Yalnız II
noktalarından hangilerinin yerdeğiştirmelerinin büyük-
lükleri eşit olur?
A) Yalnız I
103
nered Sinity (O
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
HIZ VE RENK YAYINLARI 6. -lid upublo -smasy m A xvidbinin K Shubinpoh umusoy mis Buna göre; I. K ve N II. M ve P III. L ve N novinsilux inicebshi nuudeln niminen lov Whey Inteig X cismi Y tekerleği X cismi ve Y tekerleği şekildeki konumlardan geçip, Y ya- rim tur dönerek ilerlediğinde aralarındaki uzaklık değişmi- yor. ✓ D) I ve III 121513 N B) Yalnız II noktalarından hangilerinin yerdeğiştirmelerinin büyük- lükleri eşit olur? A) Yalnız I 103 nered Sinity (O C) I ve II E) I, II ve III
ÖRNEK SORU
m
yatay
masa
W
m kütleli türdeş bir silindir yatay masada dönerek ilerlemektedir.
Buna göre, silindirin toplam kinetik enerjisi kaç mV2'dir?
27 mr²)
silindir
; I wis
CEVAP:
mv²
Hir
A
-12²
benimho
}
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
ÖRNEK SORU m yatay masa W m kütleli türdeş bir silindir yatay masada dönerek ilerlemektedir. Buna göre, silindirin toplam kinetik enerjisi kaç mV2'dir? 27 mr²) silindir ; I wis CEVAP: mv² Hir A -12² benimho }
li bir
hızı
er-
4. Kütleleri eşit r ve 2r yarıçaplı, içleri dolu X ve Y kü-
relerinin merkezlerinin hızları eşit büyüklükte olacak
şekilde kaymadan dönerek hareket ediyor. Kürelerin
dönme kinetik enerjileri Ex ve Ey olmaktadır.
2r
X
Y
Kürelerin eylemsizlik torkları I=mr² olduğuna
Ex
göre
oranı kaçtır?
Ey
A) 1 B) 1/2
D) 1
E)
C) 1/13
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
li bir hızı er- 4. Kütleleri eşit r ve 2r yarıçaplı, içleri dolu X ve Y kü- relerinin merkezlerinin hızları eşit büyüklükte olacak şekilde kaymadan dönerek hareket ediyor. Kürelerin dönme kinetik enerjileri Ex ve Ey olmaktadır. 2r X Y Kürelerin eylemsizlik torkları I=mr² olduğuna Ex göre oranı kaçtır? Ey A) 1 B) 1/2 D) 1 E) C) 1/13
2. Sabit @ açısal hızıyla bir tekerlek şekildeki gibi
dönerek ilerlerken tekerin K noktasına bir sakız
yapışmıştır.
K
(0
Teker dönerken sakızın;
J. yere göre mekanik enerji,
II yere göre hiz,
III. dönme kinetik enerji
büyüklüklerinden hangileri değişmez?
(Sakızın kütlesi değişmiyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız IL
D) I ve III
1> A
yer
C) Yalniz IIL
E) Il ve tit
SINAV
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
2. Sabit @ açısal hızıyla bir tekerlek şekildeki gibi dönerek ilerlerken tekerin K noktasına bir sakız yapışmıştır. K (0 Teker dönerken sakızın; J. yere göre mekanik enerji, II yere göre hiz, III. dönme kinetik enerji büyüklüklerinden hangileri değişmez? (Sakızın kütlesi değişmiyor.) A) Yalnız I B) Yalnız IL D) I ve III 1> A yer C) Yalniz IIL E) Il ve tit SINAV
Simi
I
12
9. Yüzeyinde bir delik bulunan r = 2 m yarıçaplı küresel bir
cisim yatay düzlemde dönerek öteleme hareketi yap-
maktadır. Sabit hızla uçan bir kelebek delikten girdikten
sonra küresel cisim
tur attığında diğer taraftan çıkıyor.
3
2
kelebek
yatay düzlem
Kelebek cismin içinde kaldığı sürede kaç metre yol
almıştır?
(π = 3 alınız.)
nisibly X tome
A) 10
C) 18
D) 22
E) 30
neb jana
B) 14
-est niğiği nelep
og igib
lomatsö
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
Simi I 12 9. Yüzeyinde bir delik bulunan r = 2 m yarıçaplı küresel bir cisim yatay düzlemde dönerek öteleme hareketi yap- maktadır. Sabit hızla uçan bir kelebek delikten girdikten sonra küresel cisim tur attığında diğer taraftan çıkıyor. 3 2 kelebek yatay düzlem Kelebek cismin içinde kaldığı sürede kaç metre yol almıştır? (π = 3 alınız.) nisibly X tome A) 10 C) 18 D) 22 E) 30 neb jana B) 14 -est niğiği nelep og igib lomatsö
6.
Yatay bir yolda sabit sürat ile ilerlemekte olan bir arabanın ön
tekeri üzerindeki A noktasına bir sakız yapışıyor.
Sabit sürat ile
ilerleyen araba
yer
(yatay)
Ön
tekerlek
Buna göre sakızın;
Xer
Yere göre hızının büyüklüğü sabittir..
Öteleme hız vektörü hep aynı yöndedir.
III. Dönme hızının büyüklüğü anlık sıfır olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Tekerlekler kaymadan dö-
nerek ilerlemektedir. Hareket boyunca sakız tekerlekten ayrıl-
mamaktadır.)
t
A) Yalnız
Kalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
DENEME 7 SON PROVA
D) ve III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
6. Yatay bir yolda sabit sürat ile ilerlemekte olan bir arabanın ön tekeri üzerindeki A noktasına bir sakız yapışıyor. Sabit sürat ile ilerleyen araba yer (yatay) Ön tekerlek Buna göre sakızın; Xer Yere göre hızının büyüklüğü sabittir.. Öteleme hız vektörü hep aynı yöndedir. III. Dönme hızının büyüklüğü anlık sıfır olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? (Tekerlekler kaymadan dö- nerek ilerlemektedir. Hareket boyunca sakız tekerlekten ayrıl- mamaktadır.) t A) Yalnız Kalnız II C) Yalnız III E) II ve III DENEME 7 SON PROVA D) ve III
Buna göre, tekerlek şekildeki konumdan geçerken
üzerindeki K, L v M noktalarının yere göre anlık
hızlanının büyükleğü için ne söylenebilir?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.).
9k (m/s) 9, (m/s)
9M (m/s)
A)
4
4
B)
4
1
3
C)
8
8
8
8
6
2
0
3
2
4.
Bir traktor yatay bir yolda sabit süratle ok yönünde hareket
etmekte iken ön ve arka tekerleği üzerinde bulunan K, L ve
M noktalarının traktör şekildeki konumdan geçerken yere
dir.
göre anlık hızlarının büyüklüğü 9. 9 ve M
M
Buna göre, 9K, 9 ve 9 nicelikleri arasındaki ilişki
nedir?
A) 9K = 9L = 9M
B) 9M>9K=9L
C) 9K=9L9M
>
M
E) KLM
3.D 4.C
1.
11.
III.
yargıl
A) Ya
255
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
Buna göre, tekerlek şekildeki konumdan geçerken üzerindeki K, L v M noktalarının yere göre anlık hızlanının büyükleğü için ne söylenebilir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.). 9k (m/s) 9, (m/s) 9M (m/s) A) 4 4 B) 4 1 3 C) 8 8 8 8 6 2 0 3 2 4. Bir traktor yatay bir yolda sabit süratle ok yönünde hareket etmekte iken ön ve arka tekerleği üzerinde bulunan K, L ve M noktalarının traktör şekildeki konumdan geçerken yere dir. göre anlık hızlarının büyüklüğü 9. 9 ve M M Buna göre, 9K, 9 ve 9 nicelikleri arasındaki ilişki nedir? A) 9K = 9L = 9M B) 9M>9K=9L C) 9K=9L9M > M E) KLM 3.D 4.C 1. 11. III. yargıl A) Ya 255
YAYINEVİ
2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda Selim, çocuk
parkındaki salıncakta, şekildeki gibi K-L noktaları
arasında sallanmaktadır.
2043 2
nibilem
O
L
met
fm
Movsys
Nom
Düşey
uongol heligner naprnsligisy
Buna göre bu sallanma hareketi ile ilgili,
K-L noktaları arasında Selim’in mekanik enerjisi
değişmez.
IX
Selim'in yere göre potansiyel enerjisi O noktasında
en fazladır.
III. Selim K noktasından O noktasına doğru giderken
net kuvvetin yaptığı iş, Selim ve salıncaktan oluşan
sistemin kinetik enerjisine eşittir. Pemex
albne b
yorumlarından hangileri doğrudur?
einde
Yalnız
B) I ve II
D) || ye 111
f
Clive Ill
EX, Il ve III
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
YAYINEVİ 2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda Selim, çocuk parkındaki salıncakta, şekildeki gibi K-L noktaları arasında sallanmaktadır. 2043 2 nibilem O L met fm Movsys Nom Düşey uongol heligner naprnsligisy Buna göre bu sallanma hareketi ile ilgili, K-L noktaları arasında Selim’in mekanik enerjisi değişmez. IX Selim'in yere göre potansiyel enerjisi O noktasında en fazladır. III. Selim K noktasından O noktasına doğru giderken net kuvvetin yaptığı iş, Selim ve salıncaktan oluşan sistemin kinetik enerjisine eşittir. Pemex albne b yorumlarından hangileri doğrudur? einde Yalnız B) I ve II D) || ye 111 f Clive Ill EX, Il ve III
7. Yerküre'nin çevresinde dolanan uydulardan, K uydu-
su, Avrupa ve çevresine kesintisiz yayın yapan bir
haberleşme uydusudur.
Buna göre,
✓✓Uydunun açısal sürati Yorküre'nin açısal süratine
eşittir.
WUydu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket
etmektedir.
III. Uydu Yerküre çevresindeki bir turunu bir günde
tamamlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) I ve III
I, II ve Ill
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
7. Yerküre'nin çevresinde dolanan uydulardan, K uydu- su, Avrupa ve çevresine kesintisiz yayın yapan bir haberleşme uydusudur. Buna göre, ✓✓Uydunun açısal sürati Yorküre'nin açısal süratine eşittir. WUydu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. III. Uydu Yerküre çevresindeki bir turunu bir günde tamamlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) I ve III I, II ve Ill
(= IW ² + = mc²)
4.
Bir tekerlek, sürtünmesiz yatay düzlemde sabit
öteleme hızı ile kaymadan dönerek ilerlemektedir.
Buna göre,
+
1. Tekerleğin açısal hızı sabittir.
II. Tekerleğe sabit büyüklükte etki eden tork vardır.
III. Tekerleğin açısal momentumu sabittir. = I w
L
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ve III
D) II ve III
EI, II ve III
Diğer sayfaya g
Fizik
Dönerek Öteleme Hareketi
(= IW ² + = mc²) 4. Bir tekerlek, sürtünmesiz yatay düzlemde sabit öteleme hızı ile kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre, + 1. Tekerleğin açısal hızı sabittir. II. Tekerleğe sabit büyüklükte etki eden tork vardır. III. Tekerleğin açısal momentumu sabittir. = I w L yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ve III D) II ve III EI, II ve III Diğer sayfaya g