Mıknatıs ve Manyetik Alan Soruları

2d
07
2
Yatay düzlemde ve sonsuz uzunluktaki X, Y telle-
rinden Y telinden i akımı geçiyor. Teller arasından,
-q yüklü parçacık atıldığında şekildeki gibi X teline
doğru sapıyor.
AY 1 yönünde, i den büyük
B) 1 yönünde, i den küçük
C) 2 yönünde, 2i kadar
D) 2 yönünde, i den küçük
E) 2 yönünde, i kadar
X
Buna göre, X telinden geçen akım şiddeti ve
yönü için aşağıda verilenlerden hangisi ola-
maz?
F = 9.BU
ki
il
-
B
d
(1
AKI (0)
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
2d 07 2 Yatay düzlemde ve sonsuz uzunluktaki X, Y telle- rinden Y telinden i akımı geçiyor. Teller arasından, -q yüklü parçacık atıldığında şekildeki gibi X teline doğru sapıyor. AY 1 yönünde, i den büyük B) 1 yönünde, i den küçük C) 2 yönünde, 2i kadar D) 2 yönünde, i den küçük E) 2 yönünde, i kadar X Buna göre, X telinden geçen akım şiddeti ve yönü için aşağıda verilenlerden hangisi ola- maz? F = 9.BU ki il - B d (1 AKI (0)
OK
K
NA
Birbirine paralel levhalar üretece bağlanarak yüklen-
dikten sonra q yüklü bir parçacık K noktasından ser-
best bırakılıyor. L noktasından geçen parçacık sayfa
düzlemine dik düzgün manyetik alanı içine girerek
şekilde 1 yörüngesini izliyor.
Buna göre,
Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içe doğ-
rudur.
Parçacığın yalnız yükünün işareti değiştirildiğinde
2 yörüngesini izler.
Parçacığa etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü,
levhalar arası d uzaklığına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz 1
B) Yalnız II
D)
D) ve III
F = Bil
Q
CI ve Il
E) II ve III
9. B.V
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
OK K NA Birbirine paralel levhalar üretece bağlanarak yüklen- dikten sonra q yüklü bir parçacık K noktasından ser- best bırakılıyor. L noktasından geçen parçacık sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alanı içine girerek şekilde 1 yörüngesini izliyor. Buna göre, Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içe doğ- rudur. Parçacığın yalnız yükünün işareti değiştirildiğinde 2 yörüngesini izler. Parçacığa etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü, levhalar arası d uzaklığına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz 1 B) Yalnız II D) D) ve III F = Bil Q CI ve Il E) II ve III 9. B.V
+q
K
Şekil-l
Tu
F
-2q
wwwwwww
to
M
F
D) L ve M
100
B) Yalnız
B
+2q
Şekil-II
Şekil-III
Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki
koordinat sistemi
üzerindeki B manyetik alanında hızlarıyla hareket
etmekte olan +q, +2q ve -2q yüklerine etki eden
manyetik kuvvetler gösterilmiştir.
Buna göre, manyetik kuvvetlerden hangisi doğru
gösterilmiştir?
A) Yalnız K
X
E) K ve M
C) K ve L
Birk
ger
no
ge
no
B
q
A
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
+q K Şekil-l Tu F -2q wwwwwww to M F D) L ve M 100 B) Yalnız B +2q Şekil-II Şekil-III Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki koordinat sistemi üzerindeki B manyetik alanında hızlarıyla hareket etmekte olan +q, +2q ve -2q yüklerine etki eden manyetik kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre, manyetik kuvvetlerden hangisi doğru gösterilmiştir? A) Yalnız K X E) K ve M C) K ve L Birk ger no ge no B q A
>
Ağırlığı önemsiz +q yüklü
parçacık düzgün elektrik ve
manyetik alanın olduğu
bölgeye 8 hızıyla şekildeki
gibi +x yönünde giriyor.
Manyetik alanın yönü +z
yönündedir.
5
+q
col
<= 15
Parçacık sapmadan yoluna devam ettiğine göre,
bölgedeki elektrik alanı hangi yöndedir?
A) -x
B)-)
C) +y
D) -z
E) +z
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
> Ağırlığı önemsiz +q yüklü parçacık düzgün elektrik ve manyetik alanın olduğu bölgeye 8 hızıyla şekildeki gibi +x yönünde giriyor. Manyetik alanın yönü +z yönündedir. 5 +q col <= 15 Parçacık sapmadan yoluna devam ettiğine göre, bölgedeki elektrik alanı hangi yöndedir? A) -x B)-) C) +y D) -z E) +z
4. Bir çivinin manyetize olup olmadığını öğrenmek
isteyen Ahmet, çiviyi sırasıyla mıknatısın A
ucunun, B ucunun, pusulanın ve ataşın yanına
koymuştur.
Daha sonra çivi ile ilgili şu gözlemlerini yazmıştır.
1. Mıknatısın A ucunu çekti.
II. Mıknatısın B ucunu itti.
III. Pusula ibresinin sapmasını sağladı.
IV. Ataşı çekti.
Ahmet, bu gözlemlerinden hangilerine
dayanarak çivinin manyetize olduğundan
emin olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ve IV
C) I ve III
E) Ill ve IV
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
4. Bir çivinin manyetize olup olmadığını öğrenmek isteyen Ahmet, çiviyi sırasıyla mıknatısın A ucunun, B ucunun, pusulanın ve ataşın yanına koymuştur. Daha sonra çivi ile ilgili şu gözlemlerini yazmıştır. 1. Mıknatısın A ucunu çekti. II. Mıknatısın B ucunu itti. III. Pusula ibresinin sapmasını sağladı. IV. Ataşı çekti. Ahmet, bu gözlemlerinden hangilerine dayanarak çivinin manyetize olduğundan emin olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ve IV C) I ve III E) Ill ve IV
Kenar uzunluğu 10 om olan eşkenar üçgenin köşele-
rine yerleştirilen sonsuz uzunluklu K, L, M tellerinden
şekilde belirtilen yönlerde ve büyüklükte akımlar geç-
mektedir.
10 any
10 om
A) F> F₁ > FM
C) F₁ > F₁ = FM
10 cm
E) FL > FM > FK
Bos pormal
4 por mol
Avvala
1
Buna göre, K, L, M tellerinin 1 metrelik uzunlukla-
rina etki eden manyetik kuvvetler F, F₁, F, nasıl
sıralanır?
M
21
B) FM > FK > FL
D) FK > FM > FL
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
Kenar uzunluğu 10 om olan eşkenar üçgenin köşele- rine yerleştirilen sonsuz uzunluklu K, L, M tellerinden şekilde belirtilen yönlerde ve büyüklükte akımlar geç- mektedir. 10 any 10 om A) F> F₁ > FM C) F₁ > F₁ = FM 10 cm E) FL > FM > FK Bos pormal 4 por mol Avvala 1 Buna göre, K, L, M tellerinin 1 metrelik uzunlukla- rina etki eden manyetik kuvvetler F, F₁, F, nasıl sıralanır? M 21 B) FM > FK > FL D) FK > FM > FL
8.
Bir bilgisayar çipi üzerinde iki iletken şerit tel elekt-
rik yükünü K noktasından L'ye ve N noktasından
M'ye taşıyabilmektedir.
Şerit 1
K
Şerit 2
M
N
Eğer her iki telde de I, ve I, akımlarının yönleri
tersine döndürülürse 1 numaralı şeridin 2 nu-
maralı şerit üzerine uyguladığı manyetik kuvvet
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Büyüklüğü ve yönü değişmez.
B) Büyüklüğü artar, yönü değişmez.
C) Büyüklüğü değişmez, yönü ters döner.
D) Büyüklüğü azalır, yönü değişmez.
E) Büyüklüğü artar, yönü ters döner.
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
8. Bir bilgisayar çipi üzerinde iki iletken şerit tel elekt- rik yükünü K noktasından L'ye ve N noktasından M'ye taşıyabilmektedir. Şerit 1 K Şerit 2 M N Eğer her iki telde de I, ve I, akımlarının yönleri tersine döndürülürse 1 numaralı şeridin 2 nu- maralı şerit üzerine uyguladığı manyetik kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Büyüklüğü ve yönü değişmez. B) Büyüklüğü artar, yönü değişmez. C) Büyüklüğü değişmez, yönü ters döner. D) Büyüklüğü azalır, yönü değişmez. E) Büyüklüğü artar, yönü ters döner.
carasi-
akıma
Şekilde pil direnç ve anahtarla kurulmuş devrede
X anahtarı kapatılıyor.
R
www
D) I ve III
+|F
X
Buna göre,
Sürekli bir öz indüksiyon akımı oluşur.
1. Çok kısa süreli bir öz indüksiyon akımı oluşur.
III Devrede X anahtarı kapalıyken, açılırsa öz in-
düksiyon akımı oluşmaz.
Madelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
carasi- akıma Şekilde pil direnç ve anahtarla kurulmuş devrede X anahtarı kapatılıyor. R www D) I ve III +|F X Buna göre, Sürekli bir öz indüksiyon akımı oluşur. 1. Çok kısa süreli bir öz indüksiyon akımı oluşur. III Devrede X anahtarı kapalıyken, açılırsa öz in- düksiyon akımı oluşmaz. Madelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
2021-TYT/Fizik
5. Bir gezgin elindeki pusulanın döner kapsülünü yere para-
lel tuttuğunda iğnesinin şekildeki gibi eğildiğini görüyor.
S
D) I ve III
a
N
Buna göre;
I. Gezgin kuzey yarım kürededir.
II. Gezgin güney yarım kürededir.
III. Gezgin güneye doğru hareket ederse eğilme açısı
azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yatay
C) Yalnız III
E) II ve III
7. Es
+
m
K
B
1.
II.
III.
ya
A)
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
2021-TYT/Fizik 5. Bir gezgin elindeki pusulanın döner kapsülünü yere para- lel tuttuğunda iğnesinin şekildeki gibi eğildiğini görüyor. S D) I ve III a N Buna göre; I. Gezgin kuzey yarım kürededir. II. Gezgin güney yarım kürededir. III. Gezgin güneye doğru hareket ederse eğilme açısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Yatay C) Yalnız III E) II ve III 7. Es + m K B 1. II. III. ya A)
mine
nebi-
ekil 2
slar
S
Pal
sub
18. Bobin ve çubuk mıknatısın kullanıldığı
düzenekte hareket sadece x doğrultu-
sunda gerçekleşmektedir.
CO
-X4-
I.
II.
III.
Lamba
Buna göre, lambanın ışık vermesi
için,
Bobin
A) Yalnız I
C) I ve III
NES
Mıknatıs
---+X
bobin ve mıknatısın hareket yönleri
ifadelerinde belirtilenlerden hangi-
leri olabilir?
E) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
mine nebi- ekil 2 slar S Pal sub 18. Bobin ve çubuk mıknatısın kullanıldığı düzenekte hareket sadece x doğrultu- sunda gerçekleşmektedir. CO -X4- I. II. III. Lamba Buna göre, lambanın ışık vermesi için, Bobin A) Yalnız I C) I ve III NES Mıknatıs ---+X bobin ve mıknatısın hareket yönleri ifadelerinde belirtilenlerden hangi- leri olabilir? E) I, II ve III B) I ve II D) II ve III
4. Yalıtkan ipe asılmış türdeş bir pusula Şekil l'deki
gibi dengededir.
S
N
yatay
düşey
Yer yatay
Şekil 1
...yatay
düşey
Yer yatay
Şekil II
Mıknatısın Şekil Il'deki gibi dengede olabilmesi
için;
1. Mıknatıs ekvatora götürülmelidir.
II. Mıknatısın bulunduğu bölgeye yatay bir dış
manyetik alan uygulanmalıdır.
E) Yalnız III
III. Üzerine düşey-yatay arasındaki bir doğrultuda
bir dış manyetik alan uygulanmalıdır.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) I ya da Il ya da III
B) I ya da III
e) ya da II
D) II ya da III
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
4. Yalıtkan ipe asılmış türdeş bir pusula Şekil l'deki gibi dengededir. S N yatay düşey Yer yatay Şekil 1 ...yatay düşey Yer yatay Şekil II Mıknatısın Şekil Il'deki gibi dengede olabilmesi için; 1. Mıknatıs ekvatora götürülmelidir. II. Mıknatısın bulunduğu bölgeye yatay bir dış manyetik alan uygulanmalıdır. E) Yalnız III III. Üzerine düşey-yatay arasındaki bir doğrultuda bir dış manyetik alan uygulanmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) I ya da Il ya da III B) I ya da III e) ya da II D) II ya da III
O
AYT/Fizik
7. Düzgün bir manyetik alanda üzerinden sayfadan içe
doğru sabit i akımı geçen iletken tele etki eden man-
Ayetik
yetik kuvvet Şekil I'deki gibi F dir.
Teli
FY
MA
A) 1 eğrisi gibi sapar.
B) 2 eğrisi gibi sapar.
1
+q
V
2
Şekil I
Şekil II
Buna göre aynı manyetik alana Şekil Il'deki gibi v
hızıyla atılan +q yüklü taneciğin hareketi nasıl olur?
(Yer çekimi ve sürtünmenin etkileri önemsizdir.)
C) Düzgün doğrusal hareket yapar.
) Sayfa düzleminden dışa doğru sapar.
Sayfa düzleminden ico do
101
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
O AYT/Fizik 7. Düzgün bir manyetik alanda üzerinden sayfadan içe doğru sabit i akımı geçen iletken tele etki eden man- Ayetik yetik kuvvet Şekil I'deki gibi F dir. Teli FY MA A) 1 eğrisi gibi sapar. B) 2 eğrisi gibi sapar. 1 +q V 2 Şekil I Şekil II Buna göre aynı manyetik alana Şekil Il'deki gibi v hızıyla atılan +q yüklü taneciğin hareketi nasıl olur? (Yer çekimi ve sürtünmenin etkileri önemsizdir.) C) Düzgün doğrusal hareket yapar. ) Sayfa düzleminden dışa doğru sapar. Sayfa düzleminden ico do 101
ANYETİZMA DENEMESİ
eki
in-
etik
-1-
5.
4.
Elektrik yükleri +q ve -q olan noktasal iki cismin K nok-
tasında oluşturdukları, bileşke elektrik alanın büyüklüğü
Ex L noktasında oluşturdukları da Edir.
D
+qo
Buna göre,
A) 1
dh
Ex
E₁
L
oranı kaçtır?
B) C) -
D) √2/20
E)√2
Sığası C olan bir sığaç potansiyel farkı V olan üretece şe-
kildeki gibi bağlandığında sığaçta depolanan yük miktarı g
sığacın uçları arasındaki potansiyel farkı Volmaktadır.
yalıtkan
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
ANYETİZMA DENEMESİ eki in- etik -1- 5. 4. Elektrik yükleri +q ve -q olan noktasal iki cismin K nok- tasında oluşturdukları, bileşke elektrik alanın büyüklüğü Ex L noktasında oluşturdukları da Edir. D +qo Buna göre, A) 1 dh Ex E₁ L oranı kaçtır? B) C) - D) √2/20 E)√2 Sığası C olan bir sığaç potansiyel farkı V olan üretece şe- kildeki gibi bağlandığında sığaçta depolanan yük miktarı g sığacın uçları arasındaki potansiyel farkı Volmaktadır. yalıtkan
parpack
nahtar
acik y
B
@
lletken ve eşit bölmeli nötr OM çubuğu sayfa düzlemine
dik ve içeri doğru olan düzgün B manyetik alanı içinde, O
noktasının çevresinde ok yönünde sabit @ açısal hızı ile
döndürülmektedir.
1
Çubuk dönerken O, K, L ve M noktalarının elektrik po-
tansiyelleri; Vo, VK, V₁ ve VM nin işaretleri nedir?
Vo
Vk
VL
1
C) -
D) +
0-
E) +
0
KL
+OI
M
+
M
+
1
Uygulama ile Aç X
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
parpack nahtar acik y B @ lletken ve eşit bölmeli nötr OM çubuğu sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan düzgün B manyetik alanı içinde, O noktasının çevresinde ok yönünde sabit @ açısal hızı ile döndürülmektedir. 1 Çubuk dönerken O, K, L ve M noktalarının elektrik po- tansiyelleri; Vo, VK, V₁ ve VM nin işaretleri nedir? Vo Vk VL 1 C) - D) + 0- E) + 0 KL +OI M + M + 1 Uygulama ile Aç X
8.
VK
RK.
12
-3-
Eşit büyüklükteki elektrikle yüklü K, L parçacıkları,
sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanına
aynı büyüklükteki V, V hızlarıyla girdiklerinde şe-
kilde belirtilen RK, R₁ yarıçaplı çembersel yolları iz-
liyor.
Buna göre,
I. K'nin elektrik yükünün işareti L'ninkiyle aynıdır.
II. K'nin kütlesi L'ninkinden büyüktür.
D) ve II
III. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeriye
doğrudur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
10
E) II ve III
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
8. VK RK. 12 -3- Eşit büyüklükteki elektrikle yüklü K, L parçacıkları, sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanına aynı büyüklükteki V, V hızlarıyla girdiklerinde şe- kilde belirtilen RK, R₁ yarıçaplı çembersel yolları iz- liyor. Buna göre, I. K'nin elektrik yükünün işareti L'ninkiyle aynıdır. II. K'nin kütlesi L'ninkinden büyüktür. D) ve II III. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeriye doğrudur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 10 E) II ve III
11.
A
A) W₁ <W₂ < W3
C) W₂ <W₁ = W3
2
3
CO
B
lçi boş pozitif yüklü iletken bir küre içerisinde bulunan +
yükü; A noktasından B noktasına şekildeki 1, 2 ve 3 yolla
rindan ayrı ayrı götürüldüğünde, elektriksel kuvvetlere
karşı yapılan işler sırasıyla W₁, W₂ ve W3 olmaktadır.
Buna göre; W₁, W₂ ve W3 arasındaki ilişki nedir?
B) W₁ < W₂ = W3
D) W₂ < W₁ < W3
E) W₁ =W₂ = W3 = 0
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
11. A A) W₁ <W₂ < W3 C) W₂ <W₁ = W3 2 3 CO B lçi boş pozitif yüklü iletken bir küre içerisinde bulunan + yükü; A noktasından B noktasına şekildeki 1, 2 ve 3 yolla rindan ayrı ayrı götürüldüğünde, elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işler sırasıyla W₁, W₂ ve W3 olmaktadır. Buna göre; W₁, W₂ ve W3 arasındaki ilişki nedir? B) W₁ < W₂ = W3 D) W₂ < W₁ < W3 E) W₁ =W₂ = W3 = 0