Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Mıknatıs ve Manyetik Alan Soruları

wed
gibi
elin
8.
Q
Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde sabit
tutulan q ve Q yüklerinin O noktasın-
daki bileşke elektrik alanı É dir.
Buna göre, O noktasındaki toplam
cinsinden değeri
potansiyelin k
nedir?
q
q
d
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
wed gibi elin 8. Q Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde sabit tutulan q ve Q yüklerinin O noktasın- daki bileşke elektrik alanı É dir. Buna göre, O noktasındaki toplam cinsinden değeri potansiyelin k nedir? q q d
alan Düzgün manyetik alana yerleştirilen K, L, M, N telinin KL kısmı-
na F₁, LM kısmına F₂, MN kısmına F, büyüklüğünde manyetik
kuvvetleri uygulanıyor.
D
k
M
ÖRNEK - 3
CAP
K
M
ad
nad
N
B
KL = LM olduğuna göre F₁, F₂, F3 arasındaki ilişki nasıldır?
A) F₁ = F₂ = F3
B) F₁ > F3 > F₂
C) F₂ > F₁ > F3
D) F₂ > F₁ > F₂
E) F₁ = F₂ > F₂
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
alan Düzgün manyetik alana yerleştirilen K, L, M, N telinin KL kısmı- na F₁, LM kısmına F₂, MN kısmına F, büyüklüğünde manyetik kuvvetleri uygulanıyor. D k M ÖRNEK - 3 CAP K M ad nad N B KL = LM olduğuna göre F₁, F₂, F3 arasındaki ilişki nasıldır? A) F₁ = F₂ = F3 B) F₁ > F3 > F₂ C) F₂ > F₁ > F3 D) F₂ > F₁ > F₂ E) F₁ = F₂ > F₂
adar
VVET VE ELEKTRİKSEL ALAN
ki gi-
ske
ör-
N
eri
i
Ankara Yayıncılık
10. Yere paralel ve yüklü K ve L plakaları arasında pozitif
q yüklü, kütlesi m olan yalıtkan küre sabit hızla L ye
doğru düşmektedir.
K ve L arasında hava olmadığına göre, aşağıdaki
yargılardan hangileri doğrudur?
1.
K levhası negatif L levhası pozitif yüklüdür.
II. K-L arasında elektrik alan L den K ya doğru-
dur.
I. Kürenin ağırlığının büyüklüğü Eq kadardır.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Yatay ve
iletken
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
adar VVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ki gi- ske ör- N eri i Ankara Yayıncılık 10. Yere paralel ve yüklü K ve L plakaları arasında pozitif q yüklü, kütlesi m olan yalıtkan küre sabit hızla L ye doğru düşmektedir. K ve L arasında hava olmadığına göre, aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1. K levhası negatif L levhası pozitif yüklüdür. II. K-L arasında elektrik alan L den K ya doğru- dur. I. Kürenin ağırlığının büyüklüğü Eq kadardır. A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Yatay ve iletken
who
7. Kütlesi m yükü q olan bir parçacık yüklü levhalar
922
Mg d
arasında Şekil 1'deki gibi dengededir.
+ + + + + + +
9.2V
dim
+ + + + +
(= F₂+mg
4-3V
2d.m
3V
+
=g
A) = 1/2
3
v
mg
m
Feng
mg
B)
11/2
2d
PODS
2V
Şekil 1
4.3V
Şekil 2.2
m.ay-=
Aynı parçacık Şekil 2'deki levhalar arasına ko-
nulduğunda parçacığın ivmesinin büyüklüğü
kaç g olur? (g = yerçekim ivmesi) ay =
C) 1
E) 3
ROOM
17.8
D) 2
mee d
nen
Famia
Img
Ankara
Ca
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
who 7. Kütlesi m yükü q olan bir parçacık yüklü levhalar 922 Mg d arasında Şekil 1'deki gibi dengededir. + + + + + + + 9.2V dim + + + + + (= F₂+mg 4-3V 2d.m 3V + =g A) = 1/2 3 v mg m Feng mg B) 11/2 2d PODS 2V Şekil 1 4.3V Şekil 2.2 m.ay-= Aynı parçacık Şekil 2'deki levhalar arasına ko- nulduğunda parçacığın ivmesinin büyüklüğü kaç g olur? (g = yerçekim ivmesi) ay = C) 1 E) 3 ROOM 17.8 D) 2 mee d nen Famia Img Ankara Ca
Sürtünmesi önemsiz yalıtkan düzlem üzerinde şekil-
deki gibi tutulan +20 ve-q yüklü cisimlerin K nokta-
sında meydana getirdiği bileşke elektrik alanın bü-
yüklüğü E dir.
Buna göre, sadece +2q yüklü cismin K'de oluş-
turduğu elektrik alanın büyüklüğü kaç E olur?
(Sin60º = √3/2, Cos60° = 1/2)
9) 1/3
B)
√3
A)
wiln
C)
2
√2
D) √3 E) 2-3
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
Sürtünmesi önemsiz yalıtkan düzlem üzerinde şekil- deki gibi tutulan +20 ve-q yüklü cisimlerin K nokta- sında meydana getirdiği bileşke elektrik alanın bü- yüklüğü E dir. Buna göre, sadece +2q yüklü cismin K'de oluş- turduğu elektrik alanın büyüklüğü kaç E olur? (Sin60º = √3/2, Cos60° = 1/2) 9) 1/3 B) √3 A) wiln C) 2 √2 D) √3 E) 2-3
Üzerinden i akımı geçen düz telden d kadar uzaklıkta-
ki bir noktada meydana gelen manyetik alanın şiddeti,
II. d
III. ortamın cinsi
niceliklerinden hangilerine tek başına bağlıdır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
B
6.
Yukarı
miştir
A) Y:
NS
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
Üzerinden i akımı geçen düz telden d kadar uzaklıkta- ki bir noktada meydana gelen manyetik alanın şiddeti, II. d III. ortamın cinsi niceliklerinden hangilerine tek başına bağlıdır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B 6. Yukarı miştir A) Y: NS
8.
CEVAP ANAHTARI
7.
4.C S.E
Su Dalgaları-ll
5. Kendi içinde
Akımın Manyetik Etkisi
A
7.B 8.A 9.0
D) B ve C
10.D
Üzerinden i akımı geçen telin oluşturduğu manyetik alan
çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir.
B
Verilen modelde A, B, C noktalarının hangilerinde
manyetik alan yönleri yanlış gösterilmiştir?
A)
alnız A
B) Yalnız C
Ve III
C) A ve B
E) A, B ve C
1. Arıların uçarken yön bulabilmeleri
ıklarının olusumu
TYT
alnız II
10
bilir
E) 1, 11 ve
Bobin, öz
olup
neyi ken
Buna
1.
11.
III.
işl
A)
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
8. CEVAP ANAHTARI 7. 4.C S.E Su Dalgaları-ll 5. Kendi içinde Akımın Manyetik Etkisi A 7.B 8.A 9.0 D) B ve C 10.D Üzerinden i akımı geçen telin oluşturduğu manyetik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. B Verilen modelde A, B, C noktalarının hangilerinde manyetik alan yönleri yanlış gösterilmiştir? A) alnız A B) Yalnız C Ve III C) A ve B E) A, B ve C 1. Arıların uçarken yön bulabilmeleri ıklarının olusumu TYT alnız II 10 bilir E) 1, 11 ve Bobin, öz olup neyi ken Buna 1. 11. III. işl A)
ittige heltevvux smibls.snslupyu
1910
vittige helminginnelmiais Jev
6.
üyüd srlsb nebnimeni ninimaiRimosni ninima
+
Hsb nsbrupulnuovaio Xuğuluğoyninima
101>Pusula
Suburbob helipaed nebanelipisy
Şekildeki elektrik devresine pusula yaklaştırılıyor. Pusula
ignesinde sapma gözleniyor.
SinisY (A
Buna göre;
Ill sinley (0
Dirence paralel bir direnç daha bağlamak
II Pusula ile devre arasına demir çubuk koymak
III Üretece seri bir üreteç daha bağlamak
işlemlerinden hangileri yapılırsa pusula iğnesinde ha-
reket gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
DENEME 1styse 19ği
C) Lye III
9. F
-Healuy i
EI, II ve III
(2A
TS 28
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
ittige heltevvux smibls.snslupyu 1910 vittige helminginnelmiais Jev 6. üyüd srlsb nebnimeni ninimaiRimosni ninima + Hsb nsbrupulnuovaio Xuğuluğoyninima 101>Pusula Suburbob helipaed nebanelipisy Şekildeki elektrik devresine pusula yaklaştırılıyor. Pusula ignesinde sapma gözleniyor. SinisY (A Buna göre; Ill sinley (0 Dirence paralel bir direnç daha bağlamak II Pusula ile devre arasına demir çubuk koymak III Üretece seri bir üreteç daha bağlamak işlemlerinden hangileri yapılırsa pusula iğnesinde ha- reket gözlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III DENEME 1styse 19ği C) Lye III 9. F -Healuy i EI, II ve III (2A TS 28
2.
Özdeş X, Y çubuk mıknatısları eşit bölmeli düzleme
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K
SN
X
M
D) N:-X
N
N S
-X<-> +X
Buna göre; K, L, M, N, P noktalarının hangisindeki
manyetik alanın yönü yanlış verilmiştir?
A) K^² +X
B) L:-X
E) P:-X
C) M: +x
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
2. Özdeş X, Y çubuk mıknatısları eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K SN X M D) N:-X N N S -X<-> +X Buna göre; K, L, M, N, P noktalarının hangisindeki manyetik alanın yönü yanlış verilmiştir? A) K^² +X B) L:-X E) P:-X C) M: +x
2
+89
Ö ÖÔ
K
LA2 M
Yalıtkan yatay düzlemin K ve M noktalarındaki yüklü ci-
simler sabitlenmiş olup L noktasındaki yüklü cisim ise ser-
besttir. Cisimlerin yük miktarları +8q, +q ve +2q olup, K ve
M noktaları arasındaki uzaklık d kadardır.
Buna göre, L cisminin hareket etmemesi için K ve L.
noktaları arasındaki uzaklık kaç d olmalıdır?
A) / B) =//=
D) //
2
(6) 1²/13
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
2 +89 Ö ÖÔ K LA2 M Yalıtkan yatay düzlemin K ve M noktalarındaki yüklü ci- simler sabitlenmiş olup L noktasındaki yüklü cisim ise ser- besttir. Cisimlerin yük miktarları +8q, +q ve +2q olup, K ve M noktaları arasındaki uzaklık d kadardır. Buna göre, L cisminin hareket etmemesi için K ve L. noktaları arasındaki uzaklık kaç d olmalıdır? A) / B) =//= D) // 2 (6) 1²/13
9) (10puan)
. A, B, C mıknatısları şekildeki gibi yerleştiriliyor.
A ve C sabit olup B hareketlidir.
B
S
2d
B serbest bırakıldığında ok yönünde harekete
başladığına göre,
1. X kutbu N'dir.
II. X kutbu, S'dir.
III. C mıknatısının kutup şiddeti A mıknatısının ku-
tup şiddetinden büyüktür.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
ÇÖZÜM: Sor
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
9) (10puan) . A, B, C mıknatısları şekildeki gibi yerleştiriliyor. A ve C sabit olup B hareketlidir. B S 2d B serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başladığına göre, 1. X kutbu N'dir. II. X kutbu, S'dir. III. C mıknatısının kutup şiddeti A mıknatısının ku- tup şiddetinden büyüktür. yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ÇÖZÜM: Sor
sel
Bu
A
7. Özdeş çubuk mıknatıslar iplerle şekildeki gibi asıldığında
Kipindeki gerilme kuvveti L ipindeki gerilme kuvvetinden
büyük oluyor.
s
Inieby
Lipi
X
Kipi
D) II ve III
N>
Buna göre,
1. X ile Z'nin kutup işaretleri aynıdır.
II. Y ile Z'nin kutup işaretleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
TYT
III. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet
ağırlıklarından büyüktür.
ING
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
sel Bu A 7. Özdeş çubuk mıknatıslar iplerle şekildeki gibi asıldığında Kipindeki gerilme kuvveti L ipindeki gerilme kuvvetinden büyük oluyor. s Inieby Lipi X Kipi D) II ve III N> Buna göre, 1. X ile Z'nin kutup işaretleri aynıdır. II. Y ile Z'nin kutup işaretleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II TYT III. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet ağırlıklarından büyüktür. ING E) I, II ve III C) Yalnız III
re,
sit
Feis
Yeydan
Örnek: 10
A) 5
13
B) 5√2
Sayfa düzleminde bulunan r yarıçaplı O merkezli çember biçi-
mindeki X teli ile sayfa düzlemine dik yerleştirilen Y telinden si-
rasıyla ve 2i şiddetindeki akımlar şekildeki gibi geçmektedir.
O noktasındaki bileşke manyetik alan 10√2 T büyüklüğünde
olduğuna göre, X çemberinden geçen akımın O noktasında
oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü kaç T dir? (л=3)
r
C) 10
21
D) 10/2
E) 15
L
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
re, sit Feis Yeydan Örnek: 10 A) 5 13 B) 5√2 Sayfa düzleminde bulunan r yarıçaplı O merkezli çember biçi- mindeki X teli ile sayfa düzlemine dik yerleştirilen Y telinden si- rasıyla ve 2i şiddetindeki akımlar şekildeki gibi geçmektedir. O noktasındaki bileşke manyetik alan 10√2 T büyüklüğünde olduğuna göre, X çemberinden geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü kaç T dir? (л=3) r C) 10 21 D) 10/2 E) 15 L
1. Özdeş K ve L mıknatısları şekildeki masa üzerine
sabitlenmiştir.
K +
A) Yalnız I
A
d₁
D) I ve II
Demir bilye
Demir bilye sürtünmesiz masa üzerinde A nokta-
sından fırlatıldığında 1 yolunu izliyor.
Demir bilyenin 2. yolu izlemesi için;
I.
d₁ arttırılmalı
II. d₂ arttırılmalı
III. L mıknatısı test çevrilmeli✓
hangileri yapılabilir?
B)Yanlız II
2
H
L
C) Yalnız III
Il ve III
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
1. Özdeş K ve L mıknatısları şekildeki masa üzerine sabitlenmiştir. K + A) Yalnız I A d₁ D) I ve II Demir bilye Demir bilye sürtünmesiz masa üzerinde A nokta- sından fırlatıldığında 1 yolunu izliyor. Demir bilyenin 2. yolu izlemesi için; I. d₁ arttırılmalı II. d₂ arttırılmalı III. L mıknatısı test çevrilmeli✓ hangileri yapılabilir? B)Yanlız II 2 H L C) Yalnız III Il ve III İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
düksiyon - II
7. Şekil I, II, III'te verilen özdeş bobinler sabit tututulurken
özdeş mıknatıslar belirtilen yönlerde V büyüklüğün
hızlarla hareket ettiriliyor.
11. S
Foit
NEB
V
N
V
N
→V
III. S N
d
d
d
amm
B) I ve II
D) II ve III
d
d
d
IN
←V
I, II ve III sistemleri birbirini etkilemediğine göre
hangi sistemlerdeki bobinde şekilde gösterilen ande
indüksiyon akımı oluşur?
A) Yalnız I
N
SN
C) I ve Ill
E) I, II ve III
sekildeki
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
düksiyon - II 7. Şekil I, II, III'te verilen özdeş bobinler sabit tututulurken özdeş mıknatıslar belirtilen yönlerde V büyüklüğün hızlarla hareket ettiriliyor. 11. S Foit NEB V N V N →V III. S N d d d amm B) I ve II D) II ve III d d d IN ←V I, II ve III sistemleri birbirini etkilemediğine göre hangi sistemlerdeki bobinde şekilde gösterilen ande indüksiyon akımı oluşur? A) Yalnız I N SN C) I ve Ill E) I, II ve III sekildeki
SINAV
4. Bir çivinin manyetize olup olmadığını öğrenmek
isteyen Ahmet, çiviyi sırasıyla mıknatısın A
ucunun, B ucunun, puşulanın ve ataşın yanına
koymuştur.
Daha sonra çivi ile ilgili şu gözlemlerini yazmıştır.
Mıknatısın A ucunu çekti.
11. Mıknatısın B ucunu itti.
H. Pusula ibresinin sapmasını sağladı.
IV.Ataşı çekti.
Ahmet, bu gözlemlerinden hangilerine
dayanarak çivinin manyetize olduğundan
emin olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve IV
eve !!!
Et ve IV
Diğer sayfaya ge
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
SINAV 4. Bir çivinin manyetize olup olmadığını öğrenmek isteyen Ahmet, çiviyi sırasıyla mıknatısın A ucunun, B ucunun, puşulanın ve ataşın yanına koymuştur. Daha sonra çivi ile ilgili şu gözlemlerini yazmıştır. Mıknatısın A ucunu çekti. 11. Mıknatısın B ucunu itti. H. Pusula ibresinin sapmasını sağladı. IV.Ataşı çekti. Ahmet, bu gözlemlerinden hangilerine dayanarak çivinin manyetize olduğundan emin olabilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve IV eve !!! Et ve IV Diğer sayfaya ge