Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları Soruları

mine dik
Wt text t
etken
niz M
cilde
AYT/Fen Bilimleri
9. K, L ve M gezegenleri türdeş ve küresel yapıda olan
gezegenlerdir.
Bu gezegenlerin kütle ve yarıçapları arasındaki ilişki
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gezegen
K
L
M
Gezegenin Yüzeyindeki
Çekim İvmesinin Değeri
9k
GL
9M
J
Kütle Yarıçap
M
2M
4M
Buna göre; 9k: 9₁ ve gm arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
AGK=9M<9L
199L=9M
E) gk < 9L < 9M
Zistr
R
R
2R
B) 9₁<9K = 9M
D) 9L = 9M <9K
3
Grime
(₂
ANSIK
Paylaşım Yayınları
10. De
sa
Sa
çal
gic
işle
(Sü
A) Y
m
}
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
mine dik Wt text t etken niz M cilde AYT/Fen Bilimleri 9. K, L ve M gezegenleri türdeş ve küresel yapıda olan gezegenlerdir. Bu gezegenlerin kütle ve yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gezegen K L M Gezegenin Yüzeyindeki Çekim İvmesinin Değeri 9k GL 9M J Kütle Yarıçap M 2M 4M Buna göre; 9k: 9₁ ve gm arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? AGK=9M<9L 199L=9M E) gk < 9L < 9M Zistr R R 2R B) 9₁<9K = 9M D) 9L = 9M <9K 3 Grime (₂ ANSIK Paylaşım Yayınları 10. De sa Sa çal gic işle (Sü A) Y m }
Dünya'nın çevresinde çembersel yörüngede dolanan K
ve L uydularının dolanma periyotları, Dünya'nın kendi ek-
seni etrafındaki dönme periyoduna eşittir. T=1 gün
Buna göre,
1. K uydusunun dolanma çizgisel hızı, L'ninkine eşittir.
II. L uydusunun açısal hızı, K'ninkinden büyüktür.
III. L uydusu yerden bakıldığında duruyor, K ise ilerliyor
gibi görünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
Dünya'nın çevresinde çembersel yörüngede dolanan K ve L uydularının dolanma periyotları, Dünya'nın kendi ek- seni etrafındaki dönme periyoduna eşittir. T=1 gün Buna göre, 1. K uydusunun dolanma çizgisel hızı, L'ninkine eşittir. II. L uydusunun açısal hızı, K'ninkinden büyüktür. III. L uydusu yerden bakıldığında duruyor, K ise ilerliyor gibi görünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
arlı bir hidrojen
proton olan bir
pomunda;
C) Yalnız III
e Ill
m, ve m
bir ip ve
Jan basit
sarkacı,
yor. Bu
igibidir.
MANTIK YAYINCILIK
GENEL DENEMELER
13. Bir meteoroloji uydusu ile bir astronomi uydusu,
ekvator düzleminde çembersel yörüngede
Yerküre'nin dönme yönü ile aynı yönde hareket
etmektedirler. Kütlesi daha büyük olan meteoroloji
uydusu Yeryüzü'ne daha yakındır.
Buna göre, ekvator bölgesindeki bir
gözlemcinin bu iki uydunun hareketi ile ilgili
gözlemi ve nedeni aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Meteoroloji uydusunun kütlesi daha büyük
olduğundan öne geçer.
B) Meteoroloji uydusunun kütlesi daha büyük
olduğundan geride kalır.
Meteoroloji uydusunun yörüngesinin yançapı
daha küçük olduğundan öne geçer.
D) Meteoroloji uydusunun yörüngesinin yarıçapı
daha küçük olduğundan geride kalır.
E) Periyotları eşit olduğundan aynı hizada
hareket ederler.
fem m² 1
5²
14. Denizdeki dalgaların balıkçı barınağına ulaşmasını
engellemek için barınağın etrafı koyalarla
1.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
arlı bir hidrojen proton olan bir pomunda; C) Yalnız III e Ill m, ve m bir ip ve Jan basit sarkacı, yor. Bu igibidir. MANTIK YAYINCILIK GENEL DENEMELER 13. Bir meteoroloji uydusu ile bir astronomi uydusu, ekvator düzleminde çembersel yörüngede Yerküre'nin dönme yönü ile aynı yönde hareket etmektedirler. Kütlesi daha büyük olan meteoroloji uydusu Yeryüzü'ne daha yakındır. Buna göre, ekvator bölgesindeki bir gözlemcinin bu iki uydunun hareketi ile ilgili gözlemi ve nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Meteoroloji uydusunun kütlesi daha büyük olduğundan öne geçer. B) Meteoroloji uydusunun kütlesi daha büyük olduğundan geride kalır. Meteoroloji uydusunun yörüngesinin yançapı daha küçük olduğundan öne geçer. D) Meteoroloji uydusunun yörüngesinin yarıçapı daha küçük olduğundan geride kalır. E) Periyotları eşit olduğundan aynı hizada hareket ederler. fem m² 1 5² 14. Denizdeki dalgaların balıkçı barınağına ulaşmasını engellemek için barınağın etrafı koyalarla 1.
3)
00₁
92
F
Şekildeki F kuv-
veti, q₁ ve q₂ kadar
yüklü cisimlerin q3
yükü taşıyan cis--
me uyguladıkları
kuvvetlerin bileş-
kesidir.
Buna göre, 9₁/92 oranı kaçtır?
4
42 34 67 94 of
A)
B
D)
C) -
E
E)-6
9
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
3) 00₁ 92 F Şekildeki F kuv- veti, q₁ ve q₂ kadar yüklü cisimlerin q3 yükü taşıyan cis-- me uyguladıkları kuvvetlerin bileş- kesidir. Buna göre, 9₁/92 oranı kaçtır? 4 42 34 67 94 of A) B D) C) - E E)-6 9
TEST-5
6.
Pozitif yüklü K, L elektroskopları arasındaki anahtar kapatıl-
dığında K'dan L'ye elektron geçişi olmaktadır.
Anahtar
A)
B)
C)
D)
E)
+
lax3
K
TOM
+
+
Buna göre K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki
açılar başlangıç durumuna göre nasıl değişir?
en is
by mu
K elektroskobu
Değişmez
Azalır
Artar
Artar
Azalır
+
THA
L
+
+
L elektroskobu
Artar
Artar
Değişmez
Azalır
Değişmez
8.
Yarıç
meta
elek
E
1
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
TEST-5 6. Pozitif yüklü K, L elektroskopları arasındaki anahtar kapatıl- dığında K'dan L'ye elektron geçişi olmaktadır. Anahtar A) B) C) D) E) + lax3 K TOM + + Buna göre K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar başlangıç durumuna göre nasıl değişir? en is by mu K elektroskobu Değişmez Azalır Artar Artar Azalır + THA L + + L elektroskobu Artar Artar Değişmez Azalır Değişmez 8. Yarıç meta elek E 1
. Kütleleri ve yarıçapları verilen K ve L gezegenleri şekildeki
gibidir. Kütleleri arasında m = 2m ilişkisi olan X ve Y cisim-
lerinden X cismi K gezegeninin Y cismi de L gezegeninin
yüzeyindedir..
02/12/2
A)
XK
m
K
B) 1
3m
Gx
Buna göre, cisimlerin ağırlıkları oranı
Gy
LY
C) 2
2r
2m
D) 3
f
kaçtır?
E) 6
11.
Ankara Yayıncılık
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
. Kütleleri ve yarıçapları verilen K ve L gezegenleri şekildeki gibidir. Kütleleri arasında m = 2m ilişkisi olan X ve Y cisim- lerinden X cismi K gezegeninin Y cismi de L gezegeninin yüzeyindedir.. 02/12/2 A) XK m K B) 1 3m Gx Buna göre, cisimlerin ağırlıkları oranı Gy LY C) 2 2r 2m D) 3 f kaçtır? E) 6 11. Ankara Yayıncılık
çısal Momentum ve Kepler
4. Dünya'nın yörüngesi ile bu yörüngedeki K, L ve M noktalan
nın Güneş'e olan uzaklıkları verilmiştir. Dünya'nın L-K arasın
alma süresi ile M-L arasını alma süresi eşittir.
K.
Buna göre,
***************
R
Güneş
Bilgini Sina
2R
M
D) I ve IN
4R
Dünya'nın çizgisel hızı K noktasında en büyüktür.
I. Yarıçap vektörü L-K ve M-L aralıklarında eşit alan
taramıştır.
III. Dünya'nın L-K ve M-L yollarındaki ortalama süratleri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Ive Il
6.
Ya
çe
ac
ve
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
çısal Momentum ve Kepler 4. Dünya'nın yörüngesi ile bu yörüngedeki K, L ve M noktalan nın Güneş'e olan uzaklıkları verilmiştir. Dünya'nın L-K arasın alma süresi ile M-L arasını alma süresi eşittir. K. Buna göre, *************** R Güneş Bilgini Sina 2R M D) I ve IN 4R Dünya'nın çizgisel hızı K noktasında en büyüktür. I. Yarıçap vektörü L-K ve M-L aralıklarında eşit alan taramıştır. III. Dünya'nın L-K ve M-L yollarındaki ortalama süratleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Ive Il 6. Ya çe ac ve
T&
10. Uranüs'ün Güneş etrafında eliptik bir yörüngede
dönerken dönme eksenine göre eylemsizlik
momentinin arttığı süreçte Uranüs'e ait;
dönme eksenine göre açısal hız,
II. Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti,
2
III. çizgisel hız
m. wir
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?
A) Ive II
B) I, II ve III
D) Hve III
=
Sorter
Ctve III
E) Yalniz III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
T& 10. Uranüs'ün Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dönerken dönme eksenine göre eylemsizlik momentinin arttığı süreçte Uranüs'e ait; dönme eksenine göre açısal hız, II. Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti, 2 III. çizgisel hız m. wir niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Ive II B) I, II ve III D) Hve III = Sorter Ctve III E) Yalniz III
geze-
5. K, L ve M gezegenleri şekildeki konumlarındayken
genine etki eden bileşke kuvvet F'dir. Gezegenin kütleleri
mk, mL ve m'dir.
Buna göre,
BIORNIK
1. MK ML
De
M
ILL
D) I ve III
F
K
H.ML > MM
K ve L gezegenleri M gezegenine eşit büyüklükte
kuvvet uygulamıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
M
E) ve III
I
nus
C) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
geze- 5. K, L ve M gezegenleri şekildeki konumlarındayken genine etki eden bileşke kuvvet F'dir. Gezegenin kütleleri mk, mL ve m'dir. Buna göre, BIORNIK 1. MK ML De M ILL D) I ve III F K H.ML > MM K ve L gezegenleri M gezegenine eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II M E) ve III I nus C) Yalnız III
4. Özkütlesi Dünya'nın özkütlesine eşit olan bir gezegen-
de yer çekimi ivmesi, Dünya'nın yer çekimi ivmesinin
katıdır.
Buna göre, gezegenin yarıçapı Dünya'nın yarıçapı-
nın kaç katıdır?
A) 6
B)
6
C) 36
D)
1
6
1
36
E) √6
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
4. Özkütlesi Dünya'nın özkütlesine eşit olan bir gezegen- de yer çekimi ivmesi, Dünya'nın yer çekimi ivmesinin katıdır. Buna göre, gezegenin yarıçapı Dünya'nın yarıçapı- nın kaç katıdır? A) 6 B) 6 C) 36 D) 1 6 1 36 E) √6
T2
geze-
esi gy
ardır.
win'?)
geze-
R
-23
34 = TOM
Kütle Çekim Kuvveti ve
Kepler Kanunlan
gezegen
Şekildeki gezegen etrafında çembersel yörüngeler-
de dönmekte olan X ve Y uydularının momentum
büyüklükleri eşittir.
Buna göre;
1. X in kütlesi, Y ninkinden küçüktür.
II. Xin çizgisel hızının büyüklüğü, Y ninkine eşit-
tir.
III. X in kinetik enerjisi, Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
104
A) Yalnız I
D) I've III
Copy
B) Yalnız II C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
T2 geze- esi gy ardır. win'?) geze- R -23 34 = TOM Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunlan gezegen Şekildeki gezegen etrafında çembersel yörüngeler- de dönmekte olan X ve Y uydularının momentum büyüklükleri eşittir. Buna göre; 1. X in kütlesi, Y ninkinden küçüktür. II. Xin çizgisel hızının büyüklüğü, Y ninkine eşit- tir. III. X in kinetik enerjisi, Y ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? 104 A) Yalnız I D) I've III Copy B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
9. Dünya üzerindeki durgun bir gözlemci, Dünya çevresinde
çembersel yörüngelerde dolanan özdeş uydulardan K
uydusunu durgun, L uydusunu Dünya'nın dönme yönünde
hareket ediyor olarak gözlemektedir.
V=
O
K uydusunun yörünge yarıçapı, L uydusunun yö-
rünge yarıçapından büyüktür.
11. Kuydusunun yere göre kütle çekim potansiyel ener-
jisi L uydusunun yere göre kütle çekim potansiyel
enerjisinden büyüktür.
. K uydusunun kinetik enerjisi L uydusunun kinetik
enerjisinden küçüktür.
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
6.M
r
D) I ve III
B) Yalnız II
Ep=
L
C) Yalnız III
Sunda
E) I, II ve III
GMME
En =
2
(-) war
6MM
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
9. Dünya üzerindeki durgun bir gözlemci, Dünya çevresinde çembersel yörüngelerde dolanan özdeş uydulardan K uydusunu durgun, L uydusunu Dünya'nın dönme yönünde hareket ediyor olarak gözlemektedir. V= O K uydusunun yörünge yarıçapı, L uydusunun yö- rünge yarıçapından büyüktür. 11. Kuydusunun yere göre kütle çekim potansiyel ener- jisi L uydusunun yere göre kütle çekim potansiyel enerjisinden büyüktür. . K uydusunun kinetik enerjisi L uydusunun kinetik enerjisinden küçüktür. Buna göre, yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 6.M r D) I ve III B) Yalnız II Ep= L C) Yalnız III Sunda E) I, II ve III GMME En = 2 (-) war 6MM
9.
K cismi m₁ ve m₂ kütleli cisimler arasında dengede kal-
maktadır.
m₁
d₁
—
MK
D) II ve III
- dz
m₂
Buna göre;
1. d₁ = d₂ ise m₁ = m₂ dir.
II. d₁ > d₂ ise m₁ > m₂ dir.
III. d₁ <d₂ ise m₂ = mk dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
9. K cismi m₁ ve m₂ kütleli cisimler arasında dengede kal- maktadır. m₁ d₁ — MK D) II ve III - dz m₂ Buna göre; 1. d₁ = d₂ ise m₁ = m₂ dir. II. d₁ > d₂ ise m₁ > m₂ dir. III. d₁ <d₂ ise m₂ = mk dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
4R
K gezegeni
L gezegeni
Sorudaki sayısal verilerle şekildeki verilerde bir uyuşmazlık varsa, şekildeki verileri dikkate alarak soruyu çözünüz.
Güneş etrafında eliptik yörüngede dönmekte olan K ve L gezegenlerinin güneşe olan ortalama
uzaklıkları sırasıyla R ve 4R, periyotları ise Tx ve T₁ dir. Buna göre,
T₁
TK
oranı kaçtır?
Hesaplayanız.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
4R K gezegeni L gezegeni Sorudaki sayısal verilerle şekildeki verilerde bir uyuşmazlık varsa, şekildeki verileri dikkate alarak soruyu çözünüz. Güneş etrafında eliptik yörüngede dönmekte olan K ve L gezegenlerinin güneşe olan ortalama uzaklıkları sırasıyla R ve 4R, periyotları ise Tx ve T₁ dir. Buna göre, T₁ TK oranı kaçtır? Hesaplayanız.
7.
Güneş etrafında dolanan Dünya'nın izlediği yörünge şekil.
deki gibidir.
B
RB
Güneş
D) I ve II
RA
A
RA> RB
Dünya A noktasından B noktasına doğru giderken
Güneş'in Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti artar.
Dünya'nın kinetik enerjisi artar.
III. Dünya'nın açısal momentumu artar. L-MRU
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dünya
E) I ve T
C) Yalnız Til
8
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
7. Güneş etrafında dolanan Dünya'nın izlediği yörünge şekil. deki gibidir. B RB Güneş D) I ve II RA A RA> RB Dünya A noktasından B noktasına doğru giderken Güneş'in Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti artar. Dünya'nın kinetik enerjisi artar. III. Dünya'nın açısal momentumu artar. L-MRU yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Dünya E) I ve T C) Yalnız Til 8
42. Kütleleri M, 4M olan gezegenlerden
Buna göre,
çembersel hareket yapan mk. m kütleli K, L uydu-
larının kinetik enerjileri eşittir.
M
A) 1/1/1
B)
mk
mk
m₁
4M
oranı kaçtır?
ÖZEL SEV LİSES
pl p2 performance
r, 2r uzaklıkta 44. S
2r
C) 1 D) 2 E) 4
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
42. Kütleleri M, 4M olan gezegenlerden Buna göre, çembersel hareket yapan mk. m kütleli K, L uydu- larının kinetik enerjileri eşittir. M A) 1/1/1 B) mk mk m₁ 4M oranı kaçtır? ÖZEL SEV LİSES pl p2 performance r, 2r uzaklıkta 44. S 2r C) 1 D) 2 E) 4