%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kütle Çekim Kuvveti Soruları

. I. Gel-git ile suların yükselmesi,
II. Dünya çevresinde TÜRKSAT C uydusunun dolan-
ması,
III. Elmanın dalından kopması
olaylarından hangisi kütle çekim kuvvetine örnek
verilebilir?
A) I, II ve III
B) II ve III
D) Yalnız III
C) I ve II
E) Yalnız I
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
. I. Gel-git ile suların yükselmesi, II. Dünya çevresinde TÜRKSAT C uydusunun dolan- ması, III. Elmanın dalından kopması olaylarından hangisi kütle çekim kuvvetine örnek verilebilir? A) I, II ve III B) II ve III D) Yalnız III C) I ve II E) Yalnız I
2. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanmak-
tadır.
Rmin
Güneş
IV
A) AX₁ = AX₂ = AX3
C) AX,> AX,> AX₂
Rmax.
Dünya'nın I ve II konumları arasındaki yer değiştirmesi
AX,, II ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX₂,
I ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX, tür.
Dünya
Buna göre AX₁, AX₂, AX, arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
B) AX,> AX₂ > AX3
D) AX,> AX, = AX₂
E) AX₁ > AX₂ = AX3
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
2. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanmak- tadır. Rmin Güneş IV A) AX₁ = AX₂ = AX3 C) AX,> AX,> AX₂ Rmax. Dünya'nın I ve II konumları arasındaki yer değiştirmesi AX,, II ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX₂, I ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX, tür. Dünya Buna göre AX₁, AX₂, AX, arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? B) AX,> AX₂ > AX3 D) AX,> AX, = AX₂ E) AX₁ > AX₂ = AX3
un-
bo-
(a)
WEB 16. Newton'un evrensel çekim kanunu
GMm
72
F =
§
ile verilir. Burada F çekim kuvvetini, M ve m kütleleri,
riki kütle arasındaki uzaklığı göstermektedir. Kuvvet,
kg.m/s² birimine sahiptir. SI birim sisteminde orantı-
lilik sabiti G'nin birimi nedir?
2
17. Bir sirketin doğal gaz tüketimi
TT
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
un- bo- (a) WEB 16. Newton'un evrensel çekim kanunu GMm 72 F = § ile verilir. Burada F çekim kuvvetini, M ve m kütleleri, riki kütle arasındaki uzaklığı göstermektedir. Kuvvet, kg.m/s² birimine sahiptir. SI birim sisteminde orantı- lilik sabiti G'nin birimi nedir? 2 17. Bir sirketin doğal gaz tüketimi TT
X
M
d
9 M
A) 1 B) 1
9
Y
M ve 9M kütleli X, Y gezegenlerinin kütle mer-
kezleri arasındaki uzaklık d kadardır.
Buna göre, X gezegeninin kütle merkezin-
den kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır?
C) 1/24 D) E) 1/2
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
X M d 9 M A) 1 B) 1 9 Y M ve 9M kütleli X, Y gezegenlerinin kütle mer- kezleri arasındaki uzaklık d kadardır. Buna göre, X gezegeninin kütle merkezin- den kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır? C) 1/24 D) E) 1/2
10. Özdeş K ve L taşları Dünya yüzeyinde şekildeki noktalarda
duruyor.
A) Yalnız !
Dünya
Buna göre,
I. K'nin ağırlığı L'ninkine eşittir.
II. K'nin çizgisel hızı L'ninkine eşittir.
III. K ve L'nin açısal hızlanı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
L
B) Yalnız II
K
2750
-E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Özdeş K ve L taşları Dünya yüzeyinde şekildeki noktalarda duruyor. A) Yalnız ! Dünya Buna göre, I. K'nin ağırlığı L'ninkine eşittir. II. K'nin çizgisel hızı L'ninkine eşittir. III. K ve L'nin açısal hızlanı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III L B) Yalnız II K 2750 -E) II ve III C) Yalnız III
10. Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinden altı
kat büyüktür.
1. durum
Dünya
h
Tenis
topu
Ay
A) I, II ve II
C) I ve II
2. durum
Tenis
topu
Dünya üzerinde belli bir h yüksekliğinden serbest bırakı-
lan tenis topu yere 3,5 saniye sonra düşmektedir.
Aynı top aynı yükseklikten Ay'da serbest bırakılırsa,
1. Yere daha kısa sürede düşer.
II. Yere daha küçük bir kuvvetle düşer.
III. Yere daha uzun sürede düşer.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
ve III
D) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinden altı kat büyüktür. 1. durum Dünya h Tenis topu Ay A) I, II ve II C) I ve II 2. durum Tenis topu Dünya üzerinde belli bir h yüksekliğinden serbest bırakı- lan tenis topu yere 3,5 saniye sonra düşmektedir. Aynı top aynı yükseklikten Ay'da serbest bırakılırsa, 1. Yere daha kısa sürede düşer. II. Yere daha küçük bir kuvvetle düşer. III. Yere daha uzun sürede düşer. ifadelerinden hangileri doğru olur? ve III D) Yalnız III
R
R
O merkezli, yarıçapı R olan bir gezegenin yüzeyindeki
çekim ivmesinin büyüklüğü "g" kadardır.
Buna göre şekildeki d doğru parçası üzerinde, çekim
g
ivmesinin olduğu iki nokta arasındaki uzaklık kaç R
4
dir?
7
C) 2
D)-
E) 1/2
A)
5
B)
7|2
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
R R O merkezli, yarıçapı R olan bir gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesinin büyüklüğü "g" kadardır. Buna göre şekildeki d doğru parçası üzerinde, çekim g ivmesinin olduğu iki nokta arasındaki uzaklık kaç R 4 dir? 7 C) 2 D)- E) 1/2 A) 5 B) 7|2
108. Güneş'in etrafında eliptik yörüngede dolanan bir geze-
genle ilgili, stres
Güneş'e yaklaştıkça öteleme kinetik enerjisi artar.
Il Güneş'ten uzaklaştıkça toplam enerjisi azalır.X
Il Güneş'ten uzaklaştıkça çekim potansiyel enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve
Ponies
D) ve III
Suburbop let
El ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
108. Güneş'in etrafında eliptik yörüngede dolanan bir geze- genle ilgili, stres Güneş'e yaklaştıkça öteleme kinetik enerjisi artar. Il Güneş'ten uzaklaştıkça toplam enerjisi azalır.X Il Güneş'ten uzaklaştıkça çekim potansiyel enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ponies D) ve III Suburbop let El ve III
20. XVII. yüzyılda bilim insanları "Ay da elma gibi yeryüzüne
düşmesine rağmen neden elma gibi yeryüzüne
çarpmıyor?" sorusunu cevaplamakta ve açıklamakta
zorlanmışlardır.
Buna göre,
1. Ay'ın merkezcil ivmesinin büyüklüğü, yeryüzündeki
elmanın ivmesinin büyüklüğünden azdır.
II. Ay da elma gibi yeryüzüne düşer ancak çizgisel
hızının yönü ve büyüklüğü nedeniyle hiçbir zaman
yeryüzüne carpmaz.
ifadelerinden hangileri Ay'ın yery
duszn
III. Büyük küNeli Ay ile yerkürenin oluşturduğu siste
dengededir fakat elmanin kütlesi küçük
olduğundan elma ile yerkürenin
sistem için bu denge
kurulamamaktad
çarpmamasını açıklamakta
A Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
Yalnız III
Il ve III
nin yazılı iz
andandez
Polmaksızın
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
20. XVII. yüzyılda bilim insanları "Ay da elma gibi yeryüzüne düşmesine rağmen neden elma gibi yeryüzüne çarpmıyor?" sorusunu cevaplamakta ve açıklamakta zorlanmışlardır. Buna göre, 1. Ay'ın merkezcil ivmesinin büyüklüğü, yeryüzündeki elmanın ivmesinin büyüklüğünden azdır. II. Ay da elma gibi yeryüzüne düşer ancak çizgisel hızının yönü ve büyüklüğü nedeniyle hiçbir zaman yeryüzüne carpmaz. ifadelerinden hangileri Ay'ın yery duszn III. Büyük küNeli Ay ile yerkürenin oluşturduğu siste dengededir fakat elmanin kütlesi küçük olduğundan elma ile yerkürenin sistem için bu denge kurulamamaktad çarpmamasını açıklamakta A Yalnız B) Yalnız II D) II ve III Yalnız III Il ve III nin yazılı iz andandez Polmaksızın
m². g - 4 KAV² = M₂
8.
2m
ok
920
(= I.u
mama yer
Yerde dönerek öteleme hareketi yapan, sayfa düzle-
minde sabit v hızıyla ilerleyen şekildeki dairesel levha
ile ilgili,
F=M.A
I. Kütle merkezinin ivmesi sıfırdır.
✓
II. Kütle merkezine göre açısal momentumu sayfa düz-Sop
lemine dik içe doğrudur.
eli
X
Levhaya etki eden net tork sifirdir. dan mez
→
yargılarından hangileri doğrudur?
(Mekanik enerji kayıpları önemsenmiyor.)
A) Yalnız I
B) Yalnız tit
C) I ve II
D) II ve III
E), II ve II
a
29
Diğer sayfaya geçiniz.
€
ML &
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
m². g - 4 KAV² = M₂ 8. 2m ok 920 (= I.u mama yer Yerde dönerek öteleme hareketi yapan, sayfa düzle- minde sabit v hızıyla ilerleyen şekildeki dairesel levha ile ilgili, F=M.A I. Kütle merkezinin ivmesi sıfırdır. ✓ II. Kütle merkezine göre açısal momentumu sayfa düz-Sop lemine dik içe doğrudur. eli X Levhaya etki eden net tork sifirdir. dan mez → yargılarından hangileri doğrudur? (Mekanik enerji kayıpları önemsenmiyor.) A) Yalnız I B) Yalnız tit C) I ve II D) II ve III E), II ve II a 29 Diğer sayfaya geçiniz. € ML &
9. Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanan bir
gezegenin şekildeki K noktasından L noktasına
gelme süresi t₁, M noktasından N noktasına
gelme süresi t₂ dir.
L
M
Güneş
'N
K
Gezegen K den L ye gelirken yarıçap
vektörünün taradığı alan 4S, M den N ye
t₁
gelirken taradığı alan S olduğuna göre,
t2
oranı kaçtır?
1
A)
B)
C) 1
D) 2
4.
R
4S
1
2
21
S
E) 4
11.
.com.tr
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
9. Güneş etrafında eliptik yörüngede dolanan bir gezegenin şekildeki K noktasından L noktasına gelme süresi t₁, M noktasından N noktasına gelme süresi t₂ dir. L M Güneş 'N K Gezegen K den L ye gelirken yarıçap vektörünün taradığı alan 4S, M den N ye t₁ gelirken taradığı alan S olduğuna göre, t2 oranı kaçtır? 1 A) B) C) 1 D) 2 4. R 4S 1 2 21 S E) 4 11. .com.tr
6.
Ay'ın Dünya çevresinde çembersel hareket yaptığı ka-
bul edilirse, Ay'ın hareketi ile ilgili,
1. İvmesi sıfırdır.
II. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir.
III. Ay'a etki eden kuvvetlerin bileşkesinin yaptığı iş sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
il sis
Bun
E) I ve III dele
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
6. Ay'ın Dünya çevresinde çembersel hareket yaptığı ka- bul edilirse, Ay'ın hareketi ile ilgili, 1. İvmesi sıfırdır. II. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. III. Ay'a etki eden kuvvetlerin bileşkesinin yaptığı iş sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III il sis Bun E) I ve III dele
12. Türksat 3 uydusu, Türkiye'deki herhangi bir nokta-
da yere göre sabit duran birine göre hareketsizdir.
Buna göre uydunun yörünge yarıçapı daha bü-
yük olsaydı,
Uydunun bağlanma enerjisi daha büyük olur.
II. Yerde duran birine göre uydu batıya doğru ha-
reket eder.
III. Uydunun yörünge hızı daha büyük olur.
yargılarından hangileri doğru olurdu?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
D) Ive II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
12. Türksat 3 uydusu, Türkiye'deki herhangi bir nokta- da yere göre sabit duran birine göre hareketsizdir. Buna göre uydunun yörünge yarıçapı daha bü- yük olsaydı, Uydunun bağlanma enerjisi daha büyük olur. II. Yerde duran birine göre uydu batıya doğru ha- reket eder. III. Uydunun yörünge hızı daha büyük olur. yargılarından hangileri doğru olurdu? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) Ive II
II. Açısal hız ile açısal momentumun yönleri aynıdır.
III. Açısal momentumun yönü sürekli değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
- Açısal momentumur yönü sabittir.
sag el kurali ne bulunur.
açısal momentum, açısal hiza ve
Gizgisel hiza diktir.
14. Merkezlerinin arasındaki uzaklık d olan gezegenlerden
birinin kütlesi 2M, diğerinin kütlesi M'dir. Gezegenlerin
birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleri F, ve F₂ dir.
2M
M
2M.
F₁
d
Buna göre, F, ve F₂ çekim kuvvetleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
2
A) F₁ = F₂
B) F₁ = -F₂
C) 2F₁ = -F₂
D) F₁ = 2F₂
E) ₁ = -2F₂
F=
M₁
d²
K
Buna göre
A) Vk > VL
C)Vk = V
-5
X
16.
ya
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
II. Açısal hız ile açısal momentumun yönleri aynıdır. III. Açısal momentumun yönü sürekli değişir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III - Açısal momentumur yönü sabittir. sag el kurali ne bulunur. açısal momentum, açısal hiza ve Gizgisel hiza diktir. 14. Merkezlerinin arasındaki uzaklık d olan gezegenlerden birinin kütlesi 2M, diğerinin kütlesi M'dir. Gezegenlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetleri F, ve F₂ dir. 2M M 2M. F₁ d Buna göre, F, ve F₂ çekim kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 2 A) F₁ = F₂ B) F₁ = -F₂ C) 2F₁ = -F₂ D) F₁ = 2F₂ E) ₁ = -2F₂ F= M₁ d² K Buna göre A) Vk > VL C)Vk = V -5 X 16. ya
gik.dir
Dünya'nın çekim alanı ile ilgili,
Dünya'nın yüzeyinden uzaklaştıkça artar.
Dünya yüzeyinde kutuplardan Ekvator'a gidildikçe
azalır.
Dünya'nın yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe
azalır.
wwwwwwww
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalniz II
Cive Il
und
FEN BİLİMLERİ TESTİ
3.
duvar
DY II've III
E), II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
gik.dir Dünya'nın çekim alanı ile ilgili, Dünya'nın yüzeyinden uzaklaştıkça artar. Dünya yüzeyinde kutuplardan Ekvator'a gidildikçe azalır. Dünya'nın yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe azalır. wwwwwwww yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalniz II Cive Il und FEN BİLİMLERİ TESTİ 3. duvar DY II've III E), II ve III
18
armatürlerden
açlanının lev-
açlar üretece
u nedir?
E) 12q
9=C₁V
9=C₁ V
2
Q=4CN
akımları
erleşti-
eki gibi
Satürn'den Güneş'e ortalama uzaklık Dünya'dan Gü-
neş'e ortalama uzaklığın 9 katıdır.
Buna göre bir Satürn yılı kaç Dünya yılıdır?
B) 27
A) 18
C) 81
D) 243
E) 729
817
T
FİZİK TESTİ
(T3
3
81122
2. Şekildeki gibi dönebilen millere takılan eşit kütleli K ve
L dişlilerinden K, döndürülmeye başlanıyor.
ay
Pery
A
endemik-
3. Kendi a
münün
kütle as
gibi olu
serbes
Buna
frekar
A)
C)
12
18
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
18 armatürlerden açlanının lev- açlar üretece u nedir? E) 12q 9=C₁V 9=C₁ V 2 Q=4CN akımları erleşti- eki gibi Satürn'den Güneş'e ortalama uzaklık Dünya'dan Gü- neş'e ortalama uzaklığın 9 katıdır. Buna göre bir Satürn yılı kaç Dünya yılıdır? B) 27 A) 18 C) 81 D) 243 E) 729 817 T FİZİK TESTİ (T3 3 81122 2. Şekildeki gibi dönebilen millere takılan eşit kütleli K ve L dişlilerinden K, döndürülmeye başlanıyor. ay Pery A endemik- 3. Kendi a münün kütle as gibi olu serbes Buna frekar A) C) 12 18