Kütle Çekim Kuvveti Soruları

. I. Gel-git ile suların yükselmesi,
II. Dünya çevresinde TÜRKSAT C uydusunun dolan-
ması,
III. Elmanın dalından kopması
olaylarından hangisi kütle çekim kuvvetine örnek
verilebilir?
A) I, II ve III
B) II ve III
D) Yalnız III
C) I ve II
E) Yalnız I
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
. I. Gel-git ile suların yükselmesi, II. Dünya çevresinde TÜRKSAT C uydusunun dolan- ması, III. Elmanın dalından kopması olaylarından hangisi kütle çekim kuvvetine örnek verilebilir? A) I, II ve III B) II ve III D) Yalnız III C) I ve II E) Yalnız I
2. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanmak-
tadır.
Rmin
Güneş
IV
A) AX₁ = AX₂ = AX3
C) AX,> AX,> AX₂
Rmax.
Dünya'nın I ve II konumları arasındaki yer değiştirmesi
AX,, II ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX₂,
I ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX, tür.
Dünya
Buna göre AX₁, AX₂, AX, arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
B) AX,> AX₂ > AX3
D) AX,> AX, = AX₂
E) AX₁ > AX₂ = AX3
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
2. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanmak- tadır. Rmin Güneş IV A) AX₁ = AX₂ = AX3 C) AX,> AX,> AX₂ Rmax. Dünya'nın I ve II konumları arasındaki yer değiştirmesi AX,, II ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX₂, I ve III konumları arasındaki yer değiştirmesi AX, tür. Dünya Buna göre AX₁, AX₂, AX, arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? B) AX,> AX₂ > AX3 D) AX,> AX, = AX₂ E) AX₁ > AX₂ = AX3
6.
Dünya'nın merkezine doğru hareket eden bir meteor v hızıyla
atmosfere girdikten sonra şekildeki gibi düşmeye devam ettiği
hâlde yavaşlayan hareket yapmaktadır.
Dünya
D) I ve III
meteor
Buna göre bu sırada;
1. Meteor, hızına zıt yönde bir net kuvvetin etkisindedir.
II. Meteorun hızı ile ivmesi aynı yöndedir.
III. Atmosferin meteora uyguladığı hava sürtünmesi, Dün-
ya'nın meteora uyguladığı kütle çekimi kuvvetinden büyük-
tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
8.
C) Yalnız III
3
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
6. Dünya'nın merkezine doğru hareket eden bir meteor v hızıyla atmosfere girdikten sonra şekildeki gibi düşmeye devam ettiği hâlde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Dünya D) I ve III meteor Buna göre bu sırada; 1. Meteor, hızına zıt yönde bir net kuvvetin etkisindedir. II. Meteorun hızı ile ivmesi aynı yöndedir. III. Atmosferin meteora uyguladığı hava sürtünmesi, Dün- ya'nın meteora uyguladığı kütle çekimi kuvvetinden büyük- tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III 8. C) Yalnız III 3
un-
bo-
(a)
WEB 16. Newton'un evrensel çekim kanunu
GMm
72
F =
§
ile verilir. Burada F çekim kuvvetini, M ve m kütleleri,
riki kütle arasındaki uzaklığı göstermektedir. Kuvvet,
kg.m/s² birimine sahiptir. SI birim sisteminde orantı-
lilik sabiti G'nin birimi nedir?
2
17. Bir sirketin doğal gaz tüketimi
TT
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
un- bo- (a) WEB 16. Newton'un evrensel çekim kanunu GMm 72 F = § ile verilir. Burada F çekim kuvvetini, M ve m kütleleri, riki kütle arasındaki uzaklığı göstermektedir. Kuvvet, kg.m/s² birimine sahiptir. SI birim sisteminde orantı- lilik sabiti G'nin birimi nedir? 2 17. Bir sirketin doğal gaz tüketimi TT
2. Kütle çekim kuvveti ile ilgili; pansyo
nf5cs7
28
1. Kütlelerin birbirine uyguladıkları kuvvetler
-eşit büyüklüktedir.
PKütleler arasındaki mesafe arttıkça değeri
küçülür.
III. Temas gerektirmeyen kuvvettir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) N ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
2. Kütle çekim kuvveti ile ilgili; pansyo nf5cs7 28 1. Kütlelerin birbirine uyguladıkları kuvvetler -eşit büyüklüktedir. PKütleler arasındaki mesafe arttıkça değeri küçülür. III. Temas gerektirmeyen kuvvettir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) N ve III C) I ve III E) I, II ve III
X
M
d
9 M
A) 1 B) 1
9
Y
M ve 9M kütleli X, Y gezegenlerinin kütle mer-
kezleri arasındaki uzaklık d kadardır.
Buna göre, X gezegeninin kütle merkezin-
den kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır?
C) 1/24 D) E) 1/2
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
X M d 9 M A) 1 B) 1 9 Y M ve 9M kütleli X, Y gezegenlerinin kütle mer- kezleri arasındaki uzaklık d kadardır. Buna göre, X gezegeninin kütle merkezin- den kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır? C) 1/24 D) E) 1/2
3.
Etki- tepki kuvvetlerinden hangisinin etki, hangisinin tepki
olduğu bazı durumlarda bilinemez. Canlı bir varlığın inisiya-
tifi ile bir cisme uygulanan kuvvet, etki kuvveti olarak kabul
edilirken cismin canlı varlığa uyguladığı kuvvet, tepki kuv-
veti olarak kabul edilir. İki cansız varlık arasında oluşan kuv-
vetlerde ise rastgele belirlenerek birine etki, diğerine tepki
108 kuvveti denir.
by
3809
Dünya'nın kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık 80 katına eşittir.
Buna göre, Dünya ile Ay arasında oluşan kütle çekim kuv-
vetleri ile ilgili,
is?
I. Etki- tepki kuvvet çiftidir.
II.
linek tebiet od 100 anu
Dünya'nın Ay'a uyguladığı kuvvet Ay'ın Dünya'ya uyguladı-
ğından 80 kat daha büyüktür.
III. Dünya'nın Ay'a uyguladığı etki, Ay'ın Dünya'ya uyguladığı
tepki kuvvetidir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
DYT ve III
B) Yalnız II
(0
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
3. Etki- tepki kuvvetlerinden hangisinin etki, hangisinin tepki olduğu bazı durumlarda bilinemez. Canlı bir varlığın inisiya- tifi ile bir cisme uygulanan kuvvet, etki kuvveti olarak kabul edilirken cismin canlı varlığa uyguladığı kuvvet, tepki kuv- veti olarak kabul edilir. İki cansız varlık arasında oluşan kuv- vetlerde ise rastgele belirlenerek birine etki, diğerine tepki 108 kuvveti denir. by 3809 Dünya'nın kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık 80 katına eşittir. Buna göre, Dünya ile Ay arasında oluşan kütle çekim kuv- vetleri ile ilgili, is? I. Etki- tepki kuvvet çiftidir. II. linek tebiet od 100 anu Dünya'nın Ay'a uyguladığı kuvvet Ay'ın Dünya'ya uyguladı- ğından 80 kat daha büyüktür. III. Dünya'nın Ay'a uyguladığı etki, Ay'ın Dünya'ya uyguladığı tepki kuvvetidir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I DYT ve III B) Yalnız II (0 E) I, II ve III C) I ve II
4. Gezegen yüzeyinden uzaklaştıkça çekim ivmesi azalır. Geze-
gen yüzeyinden gezegen merkezine doğru çekim ivmesi aza-
lir. Yer çekimi ivmesinin değeri kutuplarda, ekvatora göre daha
büyüktür.
Dünya ile ilgili bir model ve Dünya'nın çekim alanındaki K, L ve
M noktaları şekildeki gibi verilmiştir.
K
A) Xalnız I
DY I ve III
L
Buna göre, badewa
1.
Bir cismin K'deki ağırlığı L'dekinden büyüktür.
II. Dünya'nın çekim iymesiL noktasından M noktasına doğru
azalır
M
III. Bir köstebek, L noktasından kazarak Dünya'nın merkezine
doğru hareket etse ağırlığı azalır.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
na
EX, II ve III
C) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
4. Gezegen yüzeyinden uzaklaştıkça çekim ivmesi azalır. Geze- gen yüzeyinden gezegen merkezine doğru çekim ivmesi aza- lir. Yer çekimi ivmesinin değeri kutuplarda, ekvatora göre daha büyüktür. Dünya ile ilgili bir model ve Dünya'nın çekim alanındaki K, L ve M noktaları şekildeki gibi verilmiştir. K A) Xalnız I DY I ve III L Buna göre, badewa 1. Bir cismin K'deki ağırlığı L'dekinden büyüktür. II. Dünya'nın çekim iymesiL noktasından M noktasına doğru azalır M III. Bir köstebek, L noktasından kazarak Dünya'nın merkezine doğru hareket etse ağırlığı azalır. X yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II na EX, II ve III C) I ve II
Sa
Cisimlere etki eden çekim kuvveti cismin bulundu
gezegene göre farklılık gösterir. Bunun nedeni ge
genlerin çekim ivmelerinin farklı oluşudur.
Gezegenlerin yüzeyindeki çekim ivmeleri gezeg
nin,
yarıçapı,
II. yoğunluğu,
III. ortalama sıcaklığı
özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
CC) I ve
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Sa Cisimlere etki eden çekim kuvveti cismin bulundu gezegene göre farklılık gösterir. Bunun nedeni ge genlerin çekim ivmelerinin farklı oluşudur. Gezegenlerin yüzeyindeki çekim ivmeleri gezeg nin, yarıçapı, II. yoğunluğu, III. ortalama sıcaklığı özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III CC) I ve E) I, II ve III
Yarıçapları R ve 2R, özkütleleri d ve 3d olan K ve L geze-
genlerinin yüzeyinde bulunan eşit kütleli
cisimlerin
ağırlıkları Gk ve G₁ kadardır.
Buna göre,
A)
- 10
6
GK
GL
B)
3
oranı kaçtır?
C).
2
3
D)
3
2
E) 6
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Yarıçapları R ve 2R, özkütleleri d ve 3d olan K ve L geze- genlerinin yüzeyinde bulunan eşit kütleli cisimlerin ağırlıkları Gk ve G₁ kadardır. Buna göre, A) - 10 6 GK GL B) 3 oranı kaçtır? C). 2 3 D) 3 2 E) 6
A)
C)
E)
B)
D)
Merkezi O noktası, yarıçapı R olan, türdeş bir gezegenin
merkezi üzerinden geçen bir çizginin üzerindeki K ve
M noktalarına m kütleli noktasal cisimleri şekildeki gibi
konulmuştur.
m
Kütle Merkezi
K-L arası
N
N-O arası
N
CANALI CHERE
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre,
cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezi ve ağırlık
merkezi hangisidir?
N-O arası
K
N
m
M
Ağırlık Merkezi
L-N arası
K-L arası
N
N-O arası
O-P arası
625
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
A) C) E) B) D) Merkezi O noktası, yarıçapı R olan, türdeş bir gezegenin merkezi üzerinden geçen bir çizginin üzerindeki K ve M noktalarına m kütleli noktasal cisimleri şekildeki gibi konulmuştur. m Kütle Merkezi K-L arası N N-O arası N CANALI CHERE Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezi ve ağırlık merkezi hangisidir? N-O arası K N m M Ağırlık Merkezi L-N arası K-L arası N N-O arası O-P arası 625
6. Eda ve Murat çalıştıkları plazada asansörde karşılaşmış ve
asansör önce 3. kata çıkmış ardından da -2. kata inmiştir.
Eda
Murat
3. kat
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ye ll
D) II ve III
0. kat (Yer)
Murat'ın kütlesi daha büyük ve asansörün hareketi bo-
yunca Eda ve Murat asansörden inmediğine göre;
-2. kat
1. Asansör 3. kata çıkarken yerçekimi kuvveti kişiler
üzerinde negatif iş yapmıştır,
II. Asansör 3. kata çıkarken elektrik enerjisi mekanik
enerjiye dönüşmüştür,
III. -2. katta Eda'nın yere göre potansiyel enerjisi daha
büyüktür
E) I, II ve III
C) I ve III
HE
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
6. Eda ve Murat çalıştıkları plazada asansörde karşılaşmış ve asansör önce 3. kata çıkmış ardından da -2. kata inmiştir. Eda Murat 3. kat ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ye ll D) II ve III 0. kat (Yer) Murat'ın kütlesi daha büyük ve asansörün hareketi bo- yunca Eda ve Murat asansörden inmediğine göre; -2. kat 1. Asansör 3. kata çıkarken yerçekimi kuvveti kişiler üzerinde negatif iş yapmıştır, II. Asansör 3. kata çıkarken elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşmüştür, III. -2. katta Eda'nın yere göre potansiyel enerjisi daha büyüktür E) I, II ve III C) I ve III HE
10. Özdeş K ve L taşları Dünya yüzeyinde şekildeki noktalarda
duruyor.
A) Yalnız !
Dünya
Buna göre,
I. K'nin ağırlığı L'ninkine eşittir.
II. K'nin çizgisel hızı L'ninkine eşittir.
III. K ve L'nin açısal hızlanı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
L
B) Yalnız II
K
2750
-E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Özdeş K ve L taşları Dünya yüzeyinde şekildeki noktalarda duruyor. A) Yalnız ! Dünya Buna göre, I. K'nin ağırlığı L'ninkine eşittir. II. K'nin çizgisel hızı L'ninkine eşittir. III. K ve L'nin açısal hızlanı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III L B) Yalnız II K 2750 -E) II ve III C) Yalnız III
2. Şekildeki eşit kütleli X ve Y, Dünya çevresinde, aynı düzlem-
de, çember biçimli yörüngelerle dolanan iki uydudur.
182
merkezcil
ime
Dünya
A) Yalnız 1-
w kurtyHT
K
D) I ve III
Buna göre,
1. X uydusunun kinetik enerjisi Y'ninkinden büyüktür.
II. X uydusunun K noktasına varma süresi, X uydusunun L
noktasına varma süresine eşittir.
III. X uydusunun merkezcil ivmesi Y'ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
38-
B) Yalniz II
mur
D
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
2. Şekildeki eşit kütleli X ve Y, Dünya çevresinde, aynı düzlem- de, çember biçimli yörüngelerle dolanan iki uydudur. 182 merkezcil ime Dünya A) Yalnız 1- w kurtyHT K D) I ve III Buna göre, 1. X uydusunun kinetik enerjisi Y'ninkinden büyüktür. II. X uydusunun K noktasına varma süresi, X uydusunun L noktasına varma süresine eşittir. III. X uydusunun merkezcil ivmesi Y'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? 38- B) Yalniz II mur D E) II ve III C) I ve II
10. Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinden altı
kat büyüktür.
1. durum
Dünya
h
Tenis
topu
Ay
A) I, II ve II
C) I ve II
2. durum
Tenis
topu
Dünya üzerinde belli bir h yüksekliğinden serbest bırakı-
lan tenis topu yere 3,5 saniye sonra düşmektedir.
Aynı top aynı yükseklikten Ay'da serbest bırakılırsa,
1. Yere daha kısa sürede düşer.
II. Yere daha küçük bir kuvvetle düşer.
III. Yere daha uzun sürede düşer.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
ve III
D) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinden altı kat büyüktür. 1. durum Dünya h Tenis topu Ay A) I, II ve II C) I ve II 2. durum Tenis topu Dünya üzerinde belli bir h yüksekliğinden serbest bırakı- lan tenis topu yere 3,5 saniye sonra düşmektedir. Aynı top aynı yükseklikten Ay'da serbest bırakılırsa, 1. Yere daha kısa sürede düşer. II. Yere daha küçük bir kuvvetle düşer. III. Yere daha uzun sürede düşer. ifadelerinden hangileri doğru olur? ve III D) Yalnız III
göktaşı aekim yapor
1 = √GTH
2. Bir göktaşı Dünya ile Ay'ın ortasından v hızı ile geçiyor.
Dünya
KITT
Göktaşı
Dyivell
FD
Buna göre,
I. Bu noktada iken göktaşının ivmesi sıfırdır.
II. Göktaşı doğrusal bir yörünge izler.
III. Göktaşı uzaklaşırken yavaşlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
FA
B) Yalniz II
Rarttıkça
E) II ve III
Ay
kazdi.
C) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
göktaşı aekim yapor 1 = √GTH 2. Bir göktaşı Dünya ile Ay'ın ortasından v hızı ile geçiyor. Dünya KITT Göktaşı Dyivell FD Buna göre, I. Bu noktada iken göktaşının ivmesi sıfırdır. II. Göktaşı doğrusal bir yörünge izler. III. Göktaşı uzaklaşırken yavaşlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I FA B) Yalniz II Rarttıkça E) II ve III Ay kazdi. C) Yalnız III