Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması Soruları

7.
K
MK
21
d
F12
D) I ve II
M₁
Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olan kütle çe-
kim kuvvetinin matematiksel model F = G..
MK. M₁ ola-
rak verilmiştir.
Mk ve M₁: gezegenlerin kütleleri
d: gezegenler arasındaki uzaklık
G: evrensel çekim sabiti
olduğuna göre,
Gezengenler birbirlerine yaklaşırsa aralarında oluşan
çekim kuvveti artar.
L
II. K gezegeninin yerinde kütlesi küçük başka bir geze-
gen olsaydı, aralarında oluşan kuvvet azalırdı.
III. L gezegeni K gezegeninden uzaklaşırsa aralarında olu-
şan kuvvetin değişmemesi için M₁ daha büyük olmalı-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
GATIONS
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
7. K MK 21 d F12 D) I ve II M₁ Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olan kütle çe- kim kuvvetinin matematiksel model F = G.. MK. M₁ ola- rak verilmiştir. Mk ve M₁: gezegenlerin kütleleri d: gezegenler arasındaki uzaklık G: evrensel çekim sabiti olduğuna göre, Gezengenler birbirlerine yaklaşırsa aralarında oluşan çekim kuvveti artar. L II. K gezegeninin yerinde kütlesi küçük başka bir geze- gen olsaydı, aralarında oluşan kuvvet azalırdı. III. L gezegeni K gezegeninden uzaklaşırsa aralarında olu- şan kuvvetin değişmemesi için M₁ daha büyük olmalı- dır. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III GATIONS C) Yalnız III
BİLİMLERI
nemeleri
ket
an
A
SE
plolasindo
RIITA
bunl
12. Radyoaktif maddelerin yaptığı bazı ışımalar ile ilgili,
Alfa ışıması elektrik alandan etkilenir.
Beta işıması manyetik alandan etkilenmez.
. Gama ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalnız I
B) Yalnız t
A
D) II ve I
A
C) Ive H
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
BİLİMLERI nemeleri ket an A SE plolasindo RIITA bunl 12. Radyoaktif maddelerin yaptığı bazı ışımalar ile ilgili, Alfa ışıması elektrik alandan etkilenir. Beta işıması manyetik alandan etkilenmez. . Gama ışıması boşlukta ışık hızıyla yayılır. yargılarından hangileri doğrudur? (A) Yalnız I B) Yalnız t A D) II ve I A C) Ive H E) I, II ve III
20- Işık hızına yakın bir hızda hareket eden bir cis-
min, Dünya'daki bir gözlemciye göre,
I. Hareket doğrultusunda boyu kısalır.
II. Zaman daha yavaş akar.
III. Özkütlesi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
21.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
20- Işık hızına yakın bir hızda hareket eden bir cis- min, Dünya'daki bir gözlemciye göre, I. Hareket doğrultusunda boyu kısalır. II. Zaman daha yavaş akar. III. Özkütlesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? 21.
28. I. Kristal yapı analizinde elverişlidir. ✓
II. Tıpta tanılama amaçlı kullanılır.
III. Canlı dokulara zarar verir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen elektromanyetik dalga türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrodalgalar
B) Isı dalgaları
C) Morötesi dalgalar
D) Gama ışınları
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
28. I. Kristal yapı analizinde elverişlidir. ✓ II. Tıpta tanılama amaçlı kullanılır. III. Canlı dokulara zarar verir. Yukarıda bazı özellikleri verilen elektromanyetik dalga türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Mikrodalgalar B) Isı dalgaları C) Morötesi dalgalar D) Gama ışınları
20. Evrenin durağan olması gerektiğini düşünen ünlü
fizikçi Einstein'ın sonrasında "en büyük hatam"
olarak ifade ettiği bu düşüncesinin aksine evrenin
genişlediğini gözlemleri ile kanıtlayan astronom
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Max Planck
B) Stephen Hawking
C) Niels Bohr
D) Michio Kaku
E) Edwin Hubble
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
20. Evrenin durağan olması gerektiğini düşünen ünlü fizikçi Einstein'ın sonrasında "en büyük hatam" olarak ifade ettiği bu düşüncesinin aksine evrenin genişlediğini gözlemleri ile kanıtlayan astronom aşağıdakilerden hangisidir? A) Max Planck B) Stephen Hawking C) Niels Bohr D) Michio Kaku E) Edwin Hubble
Planck'ın kuantalanma modeline göre;
I. Işık, foton denilen enerji paketleri halinde yayılır.
II. Işığı soğuran maddeler, ışık enerjisini paketler ha-
linde alır.
III. Işığı yayan maddeler, ışık enerjisini paketler halin-
de yayar.
önermelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
karekök
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Planck'ın kuantalanma modeline göre; I. Işık, foton denilen enerji paketleri halinde yayılır. II. Işığı soğuran maddeler, ışık enerjisini paketler ha- linde alır. III. Işığı yayan maddeler, ışık enerjisini paketler halin- de yayar. önermelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III karekök
pide
e
71
SORU
B
FEN BİLİMLERİ
7. Bir siyah cismin yaptığı işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği
şekildeki gibidir.
e bu
eşen
r
sin x-
13
2
TU
12
(-x)
olduğuna göre, cotx de
ÇÖZÜM
Işıma şiddeti
A) T₁ > T₂ > T3
C) T₁ T₂ T3
Siyah cismin sıcaklıkları T, iken yaydığı dalga boyu λ₁, T₂ iken
2₂ ve T3 iken λ3 olduğuna göre T₁, T₂ ve T3 arasındaki ilişki
nasıldır?
E) T₂ = T₂₂ > T₁₂₁
F
Ti
T2
B) T₁ T₂=T3
DT3 > T₂ > T₁
Dalga boyu
2₁
13 > Iz > I₁
T2 TJ
işıma
↓
8. Bir fotosel devresinin katoduna 7,2 eV enerjili fotonlar şekildeki gibi
gönderiliyor. Koparılan elektronlar anot yüzeyine çarpıyor.
Işık
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
pide e 71 SORU B FEN BİLİMLERİ 7. Bir siyah cismin yaptığı işıma şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği şekildeki gibidir. e bu eşen r sin x- 13 2 TU 12 (-x) olduğuna göre, cotx de ÇÖZÜM Işıma şiddeti A) T₁ > T₂ > T3 C) T₁ T₂ T3 Siyah cismin sıcaklıkları T, iken yaydığı dalga boyu λ₁, T₂ iken 2₂ ve T3 iken λ3 olduğuna göre T₁, T₂ ve T3 arasındaki ilişki nasıldır? E) T₂ = T₂₂ > T₁₂₁ F Ti T2 B) T₁ T₂=T3 DT3 > T₂ > T₁ Dalga boyu 2₁ 13 > Iz > I₁ T2 TJ işıma ↓ 8. Bir fotosel devresinin katoduna 7,2 eV enerjili fotonlar şekildeki gibi gönderiliyor. Koparılan elektronlar anot yüzeyine çarpıyor. Işık
4.
Aynı yönde şekildeki gibi hareket eden Seçkin ve Emre'nin
yere göre hızları sırasıyla v, ve v₂ dir. Emre, Seçkin'e ait
motorun ses frekansını f olarak algılıyor.
II.
V₂> V₁ olduğuna göre,
1. V₁ artarsa f azalır.
artarsa f azalır.
V₁ azalırsa f değişmez.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III.
Seçkin
V₂
Emre
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
4. Aynı yönde şekildeki gibi hareket eden Seçkin ve Emre'nin yere göre hızları sırasıyla v, ve v₂ dir. Emre, Seçkin'e ait motorun ses frekansını f olarak algılıyor. II. V₂> V₁ olduğuna göre, 1. V₁ artarsa f azalır. artarsa f azalır. V₁ azalırsa f değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II III. Seçkin V₂ Emre D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
32. Kalci tiyatro, her şeyden önce dil olduğuna göre, oyun yazanı
olmak isteyen genç, Göktürk Yazıtlan'ndan günümüze dek
bütün Türk edebiyatından sorumlu tutmalı kendini Divan
şiiriyle halk şiirinin ustalarını iyice tanimal), mutlaka yabancı
bir dil öğrenip dünya tiyatro tarihini incelemeli ve tiyatro
sanatının şaheserlerini okuyup birbirleriyle kıyaslamali.
Doğu, Batı demeyip bütün insanlığın tiyatro mirasına sahip
çıkmalı. Sonra, herkesten farklı düşünebilmek için dünya
felsefe tarihinin doruklarını da tanimalı. Çünkü özellikle Bati
felsefesinin tarihi, tiyatro yazarını son derece ilgilendirir.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi oyun yazarı
olmak isteyen gençlere verilen öğütlerden biri değildir?
A) Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilmeleri
B) Derin bir dil bilinci oluşturmaları
C) Var olan yazınsal binkimden beslenmeleri
D) Konu seçiminde titiz davranmaları
E) Kültürel ögelerden bütünüyle yararlanmalan
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
32. Kalci tiyatro, her şeyden önce dil olduğuna göre, oyun yazanı olmak isteyen genç, Göktürk Yazıtlan'ndan günümüze dek bütün Türk edebiyatından sorumlu tutmalı kendini Divan şiiriyle halk şiirinin ustalarını iyice tanimal), mutlaka yabancı bir dil öğrenip dünya tiyatro tarihini incelemeli ve tiyatro sanatının şaheserlerini okuyup birbirleriyle kıyaslamali. Doğu, Batı demeyip bütün insanlığın tiyatro mirasına sahip çıkmalı. Sonra, herkesten farklı düşünebilmek için dünya felsefe tarihinin doruklarını da tanimalı. Çünkü özellikle Bati felsefesinin tarihi, tiyatro yazarını son derece ilgilendirir. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi oyun yazarı olmak isteyen gençlere verilen öğütlerden biri değildir? A) Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilmeleri B) Derin bir dil bilinci oluşturmaları C) Var olan yazınsal binkimden beslenmeleri D) Konu seçiminde titiz davranmaları E) Kültürel ögelerden bütünüyle yararlanmalan
2
14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda modern fizi-
ğin teknolojideki uygulamalarından yararlanılır. Bu sebeple gü-
neş pilleri, transistörler, termal kameralar, ultrason cihazları ve
bilgisayarlı tomografi cihazları yapılmıştır.
Bu cihazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş pilleri ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren,
yan iletkenlerle yapılan araçlardır.
B) Transistörler, P ve N tipi yarı iletkenlerin kullanıldığı, geri-
lim yükseltip alçaltmaya yarayan araçlardır.
Termal kameralar belirli bir sıcaklığı olan maddelerin yay-
dığı gözümüzle göremediğimiz ışığı görmemizi sağlayan,
içinde lensler ve algılayıcılar olan araçlardır.
DY Ultrason cihazı insan kulağının duyamayacağı kadar yük-
sek frekansta ses dalgaları yayan, ses dalgalarının farklı
ortamda farklı hızlarla gitmesi ve yansıması ile görüntü el-
de eden araçlardır.
Bilgisayarlı tomografi, X ışını kullanılarak vücudun kesitsel
görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yapan
araçlardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
2 14. Sağlık, savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda modern fizi- ğin teknolojideki uygulamalarından yararlanılır. Bu sebeple gü- neş pilleri, transistörler, termal kameralar, ultrason cihazları ve bilgisayarlı tomografi cihazları yapılmıştır. Bu cihazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Güneş pilleri ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren, yan iletkenlerle yapılan araçlardır. B) Transistörler, P ve N tipi yarı iletkenlerin kullanıldığı, geri- lim yükseltip alçaltmaya yarayan araçlardır. Termal kameralar belirli bir sıcaklığı olan maddelerin yay- dığı gözümüzle göremediğimiz ışığı görmemizi sağlayan, içinde lensler ve algılayıcılar olan araçlardır. DY Ultrason cihazı insan kulağının duyamayacağı kadar yük- sek frekansta ses dalgaları yayan, ses dalgalarının farklı ortamda farklı hızlarla gitmesi ve yansıması ile görüntü el- de eden araçlardır. Bilgisayarlı tomografi, X ışını kullanılarak vücudun kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yapan araçlardır. Diğer sayfaya geçiniz.
1.
AD SOYAD:
Dünya'da geçen t sürelik bir zaman aralığı 0,5 c hızıyla
hareket eden bir uzay aracında t₁, 0,8 c hızıyla hareket
eden bir uzay aracında t₂ olarak ölçülüyor.
Buna göre, t, t₁, t2, arasındaki ilişki nedir?
(c = Işık hızı)
A) t₁>t₂ > t
C) t₁ > t₂ = t
2.
SINIF:
E) t = t₁ = t₂
B) t>t₁ >1₂
D) t₂ > t > t
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
1. AD SOYAD: Dünya'da geçen t sürelik bir zaman aralığı 0,5 c hızıyla hareket eden bir uzay aracında t₁, 0,8 c hızıyla hareket eden bir uzay aracında t₂ olarak ölçülüyor. Buna göre, t, t₁, t2, arasındaki ilişki nedir? (c = Işık hızı) A) t₁>t₂ > t C) t₁ > t₂ = t 2. SINIF: E) t = t₁ = t₂ B) t>t₁ >1₂ D) t₂ > t > t
B
5.
BENIM HOCAM
Rituati
E=m₁
CA
(E-8)
Albert Einstein özel görelilik teorisini açıklarken, bilim dünya-
sına bu açıklamasını gerçek deneyler yerine düşünce deney-
leri ile açıklayabilmiştir.
Buna göre,
1. Düşünce deneyleri, gerçek deneylerden daha güvenilir-
dir
TYT-FİZİK Soru Bank
LH. Düşünce deneyleri bulunduğu çağın çok ilerisindedir.
III. Hayal gücü düşünce deneylerinde çok önemli bir yere
sahiptir.
A) Yalnız II
yargılarından hangileri Albert Einstein'in düşünce deney-
lerini tercih etmesinin nedeni olabilir?
B) I've II
) II ve III
C) I ve III
E, II ve III
/benimhocan
7.
8.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
B 5. BENIM HOCAM Rituati E=m₁ CA (E-8) Albert Einstein özel görelilik teorisini açıklarken, bilim dünya- sına bu açıklamasını gerçek deneyler yerine düşünce deney- leri ile açıklayabilmiştir. Buna göre, 1. Düşünce deneyleri, gerçek deneylerden daha güvenilir- dir TYT-FİZİK Soru Bank LH. Düşünce deneyleri bulunduğu çağın çok ilerisindedir. III. Hayal gücü düşünce deneylerinde çok önemli bir yere sahiptir. A) Yalnız II yargılarından hangileri Albert Einstein'in düşünce deney- lerini tercih etmesinin nedeni olabilir? B) I've II ) II ve III C) I ve III E, II ve III /benimhocan 7. 8.
2.
Bir cismin üzerine etki eden kuvvetle ilgili olarak,
Temas gerektirmeyen bir kuvvet cismin hareket etmesini sağlayamaz.
II. Bir cisme etki eden kuvvet dengelenmemiş ise, cisim hareket durumunu değiştirebilir.
III. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim hareket ediyor olabilir.
IV. Sürtünme kuvveti dört temel kuvvetten biridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) II ve III
11 61
C) Ive TV
D) II ve IV
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
2. Bir cismin üzerine etki eden kuvvetle ilgili olarak, Temas gerektirmeyen bir kuvvet cismin hareket etmesini sağlayamaz. II. Bir cisme etki eden kuvvet dengelenmemiş ise, cisim hareket durumunu değiştirebilir. III. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim hareket ediyor olabilir. IV. Sürtünme kuvveti dört temel kuvvetten biridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III 11 61 C) Ive TV D) II ve IV E) I, II ve III
BÖLÜM - 2
X₂=W.L
12. Değeri R olan bir dirençten, indüktansı X, olan
bir bobinden, bir anahtardan ve bir alternatif akım
kaynağından şekildeki gibi bir devre kuruluyor.
7.442
eeeeeee
S
Bobinin omik direnci ihmal edildiğine göre;
1. Devrede gücün bir kısmını R direnci, bir kısmını X
indüktansı ısıya dönüştürür.
II. Anahtar açılınca R direnci sıfır olur.
III. Anahtar açılınca X, indüktansı sıfır olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
K
E) II ve III
13. İç direnci önemsiz 60 V luk doğru akım kaynağına bağlı bir
direnç Şekil l'deki gibi içinde bulunduğu suyun sıcaklığını
10 dakikada 2 °C artırmaktadır. Bu düzenekte doğru
NTIK YAYINCILIK
14.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
BÖLÜM - 2 X₂=W.L 12. Değeri R olan bir dirençten, indüktansı X, olan bir bobinden, bir anahtardan ve bir alternatif akım kaynağından şekildeki gibi bir devre kuruluyor. 7.442 eeeeeee S Bobinin omik direnci ihmal edildiğine göre; 1. Devrede gücün bir kısmını R direnci, bir kısmını X indüktansı ısıya dönüştürür. II. Anahtar açılınca R direnci sıfır olur. III. Anahtar açılınca X, indüktansı sıfır olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III K E) II ve III 13. İç direnci önemsiz 60 V luk doğru akım kaynağına bağlı bir direnç Şekil l'deki gibi içinde bulunduğu suyun sıcaklığını 10 dakikada 2 °C artırmaktadır. Bu düzenekte doğru NTIK YAYINCILIK 14.
13. I. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin şekli, odakların-
dan birinde Güneş olan bir elipstir.
II. Gezegenler Güneş etrafında dolandıkça eşit zaman ara-
lıklarında eşit alanlar tarar.
III. Gezegenlerde ortalama yarıçapın periyoduna oranı
sabittir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Kepler Yasaları'ndan-
dir?
A) Yalnız I
D) Yalnız III
B) I ve II
E) I, II ve III
R
C) II ve III
TON
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
13. I. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin şekli, odakların- dan birinde Güneş olan bir elipstir. II. Gezegenler Güneş etrafında dolandıkça eşit zaman ara- lıklarında eşit alanlar tarar. III. Gezegenlerde ortalama yarıçapın periyoduna oranı sabittir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Kepler Yasaları'ndan- dir? A) Yalnız I D) Yalnız III B) I ve II E) I, II ve III R C) II ve III TON
AYT Deneme Sınavı
Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji
eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında
maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi-
lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste-
rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir
parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse
m. c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da
enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok
olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir.
Buna göre,
I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında
ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda
kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir
1. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara ula-
şırsa parçacığın kütlesi m den büyük olur.
I. Işığın kütlesi vardır.
81
yargılarından hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) Yalnız II
DY II ve III
E) I ve II
C) Yalnız I
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
AYT Deneme Sınavı Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi- lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste- rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse m. c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir. Buna göre, I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir 1. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara ula- şırsa parçacığın kütlesi m den büyük olur. I. Işığın kütlesi vardır. 81 yargılarından hangileri doğrudur? A) II ve III B) Yalnız II DY II ve III E) I ve II C) Yalnız I