İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Isı ve Sıcaklık Soruları

na
bi
4.
TYT
Özdeş K, L, M kaplarına 0°C de m, 2m, 3m kütleli sular
konuluyor ve kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor.
K
M
loogi
Isı
Buna göre,
1.
II.
3
2m
Isı v
3m
D) I ve III
Isı malhel
Son durumda su sıcaklıkları arasındaki ilişki
tk > > tm'dir.
Son durumda kaplardaki sıvıların ısıları
QM > QK > QL'dir.
II. Kaplara eşit miktarda ısı aktarılmıştır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
(Ortam isica izole edilmiştir.)
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I, II ve III
E) Yalnız II
5.
Hava
ve di
Şeki
IS
AS blau
H
Fizik
Isı ve Sıcaklık
na bi 4. TYT Özdeş K, L, M kaplarına 0°C de m, 2m, 3m kütleli sular konuluyor ve kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. K M loogi Isı Buna göre, 1. II. 3 2m Isı v 3m D) I ve III Isı malhel Son durumda su sıcaklıkları arasındaki ilişki tk > > tm'dir. Son durumda kaplardaki sıvıların ısıları QM > QK > QL'dir. II. Kaplara eşit miktarda ısı aktarılmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? (Ortam isica izole edilmiştir.) A) Yalnız III B) I ve II C) I, II ve III E) Yalnız II 5. Hava ve di Şeki IS AS blau H
5.
Kütlesi m olan bir saf bir katıya ait sıcaklık- Isi grafiği şekil-
deki gibidir.
Sıcaklık
0
6Q
4
1
1
1
T
20Q 24Q
Isı
"0,
Sıfır Hata K
Buna göre katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 4T erime sıcaklığıdır.
2Q
B) Kati hacminin Özısısı m.T
dir.
14Q
C) Erime ISISI m
dir.
DT değeri ayırt edicidir.
E) Sıvı halinin özısısı katı hâlinin özısısının yarısı kadardır.
7
Fizik
Isı ve Sıcaklık
5. Kütlesi m olan bir saf bir katıya ait sıcaklık- Isi grafiği şekil- deki gibidir. Sıcaklık 0 6Q 4 1 1 1 T 20Q 24Q Isı "0, Sıfır Hata K Buna göre katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 4T erime sıcaklığıdır. 2Q B) Kati hacminin Özısısı m.T dir. 14Q C) Erime ISISI m dir. DT değeri ayırt edicidir. E) Sıvı halinin özısısı katı hâlinin özısısının yarısı kadardır. 7
V = 220V
12 °C sıcaklıktaki 1 litre saf su, ısıtıcı kullanılarak
kaynama sıcaklığına kadar 4 dakikada ısıtılmak is-
teniyor. Bunun için 220 voltluk gerilim altındaki R
direnci kullanılıyor.
33
R
(1 litre su)
Buna göre, R direnci kaç 2 dur?
Csu = 1 cal
g.°C
mal ediliyor.)
B) 38
1 cal = 4 joule üretecin iç direnci
C) 45
D) 54
E) 63
Fizik
Isı ve Sıcaklık
V = 220V 12 °C sıcaklıktaki 1 litre saf su, ısıtıcı kullanılarak kaynama sıcaklığına kadar 4 dakikada ısıtılmak is- teniyor. Bunun için 220 voltluk gerilim altındaki R direnci kullanılıyor. 33 R (1 litre su) Buna göre, R direnci kaç 2 dur? Csu = 1 cal g.°C mal ediliyor.) B) 38 1 cal = 4 joule üretecin iç direnci C) 45 D) 54 E) 63
1. g/cm³ biriminde verilen bir büyüklüğü kg/m³ birimine
pratik olarak çevirmek için aşağıdakilerden hangisi ya-
pılabilir?
A) 1000 ile çarpılmalıdır.
B) 1000'e bölünmelidir.
C) 10 ile çarpılmalıdır.
melio
D) 10'a bölünmelidir.
URODY
E) 3,6 ile çarpılmalıdır.
Grupuble b izolülsö ninieivia X
"belixsbiğng's heleifüxsö nin
Sill
1000 9
Fizik
Isı ve Sıcaklık
1. g/cm³ biriminde verilen bir büyüklüğü kg/m³ birimine pratik olarak çevirmek için aşağıdakilerden hangisi ya- pılabilir? A) 1000 ile çarpılmalıdır. B) 1000'e bölünmelidir. C) 10 ile çarpılmalıdır. melio D) 10'a bölünmelidir. URODY E) 3,6 ile çarpılmalıdır. Grupuble b izolülsö ninieivia X "belixsbiğng's heleifüxsö nin Sill 1000 9
21. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tepkimelerdeki
Isı değişimi standart molar oluşum entalpisidir?
A) 2CO(g) + O₂(g) → 2C0₂(g)
B) N₂(g) +20₂(g) → 2NO₂(g)
C) H₂S(g) +
3
O₂(g) → H₂O(s) + SO₂(g)
2
D) H₂O(g) + O₂(g) → H₂O₂(g)
2
E) C(K) 201₂ (9)
₂(g) →
CO(g)
colo
Fizik
Isı ve Sıcaklık
21. Aşağıdakilerden hangisinde verilen tepkimelerdeki Isı değişimi standart molar oluşum entalpisidir? A) 2CO(g) + O₂(g) → 2C0₂(g) B) N₂(g) +20₂(g) → 2NO₂(g) C) H₂S(g) + 3 O₂(g) → H₂O(s) + SO₂(g) 2 D) H₂O(g) + O₂(g) → H₂O₂(g) 2 E) C(K) 201₂ (9) ₂(g) → CO(g) colo
en bireyin
ORA
1.
T°C sıcaklıkta kati halde bulunan saf bir maddenin si
çaklığının bu maddeye verilen isi enerjisine göre deği-
şimi grafikteki gibidir.
Sıcaklık (°C)
3T
2T
T
0
20 3Q 4Q 50
A) Yalnız II
Maddenin katı hâlinin öz ISISI C olduğuna göre;
20'ye eşittir,
1. Erime ISISI
m
II. Erime sıcaklığı 2T °C'dir,
III. Kati hâldeki öz ISISI, SIVI håldeki öz Isısından bü-
yüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
Isı enerjisi
(kal)
0 = m.c. AT
(-3
C) I ve III
E) I, II ve III
2. Bir futbolc
pası yapm
O noktas
sal OP -
topu Pr
endemik-
Pas
koş
1.
11.
111.
ya
Fizik
Isı ve Sıcaklık
en bireyin ORA 1. T°C sıcaklıkta kati halde bulunan saf bir maddenin si çaklığının bu maddeye verilen isi enerjisine göre deği- şimi grafikteki gibidir. Sıcaklık (°C) 3T 2T T 0 20 3Q 4Q 50 A) Yalnız II Maddenin katı hâlinin öz ISISI C olduğuna göre; 20'ye eşittir, 1. Erime ISISI m II. Erime sıcaklığı 2T °C'dir, III. Kati hâldeki öz ISISI, SIVI håldeki öz Isısından bü- yüktür yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III Isı enerjisi (kal) 0 = m.c. AT (-3 C) I ve III E) I, II ve III 2. Bir futbolc pası yapm O noktas sal OP - topu Pr endemik- Pas koş 1. 11. 111. ya
1. Isı ve sıcaklık kavramlarından bazıları günlük hayatta yanlış kul-
lanılır
Buna göre,
I. Hava durumu haberlerinde, havanın ısısının azalacağı bilgi-
si verildi.
X
fiski
II. Hava sıcaklığı fazla olduğu için çamaşırlar çabuk kurudu.
III. Vücut ısım 40 °C'ye kadar çıkmıştı.
ifadelerinden hangileri bu yanlış kullanımlara örnek olarak
verilebilir?
A) Yalnız
D) Ive I
B) Yalnız t
E) I ve III
Yalnız III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
1. Isı ve sıcaklık kavramlarından bazıları günlük hayatta yanlış kul- lanılır Buna göre, I. Hava durumu haberlerinde, havanın ısısının azalacağı bilgi- si verildi. X fiski II. Hava sıcaklığı fazla olduğu için çamaşırlar çabuk kurudu. III. Vücut ısım 40 °C'ye kadar çıkmıştı. ifadelerinden hangileri bu yanlış kullanımlara örnek olarak verilebilir? A) Yalnız D) Ive I B) Yalnız t E) I ve III Yalnız III
K
L
Soru 738
D) I've II
K
M
Birbirine perçinli metal şeritlerinin bir T sıcaklığındaki görünümleri
şekildeki gibidir. KL şeriti ısıtıldığında, KM şeriti soğutulduğunda
doğrusal hâle geliyor.
Buna göre;
+L'nin genleşme katsayısı K'ninkinden büyüktür.
1. M'nin genleşme katsayısı K'ninkinden büyüktür.
f. Mhin genleşme katsayısı L'ninkinden büyüktür.
önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız t
E) Ive
C) Yalnız III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
K L Soru 738 D) I've II K M Birbirine perçinli metal şeritlerinin bir T sıcaklığındaki görünümleri şekildeki gibidir. KL şeriti ısıtıldığında, KM şeriti soğutulduğunda doğrusal hâle geliyor. Buna göre; +L'nin genleşme katsayısı K'ninkinden büyüktür. 1. M'nin genleşme katsayısı K'ninkinden büyüktür. f. Mhin genleşme katsayısı L'ninkinden büyüktür. önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız t E) Ive C) Yalnız III
A Su kütlesi
ol
t
Soru 736
DYT ve II
t
2
t
3
Zaman
İçinde bir miktar su olan kaba buz konulduğunda suyun kütlesi
zamanla şekildeki gibi değişiyor.
Buna göre,
1. 0-t, zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'tan büyüktür.
H.-zaman aralığında buzun sıcaklığı 0 °C'tan küçüktür.
H. anında buzun tamamı erimiştir.
onermelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) ILve III
P
C) Yalniz III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
A Su kütlesi ol t Soru 736 DYT ve II t 2 t 3 Zaman İçinde bir miktar su olan kaba buz konulduğunda suyun kütlesi zamanla şekildeki gibi değişiyor. Buna göre, 1. 0-t, zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 °C'tan büyüktür. H.-zaman aralığında buzun sıcaklığı 0 °C'tan küçüktür. H. anında buzun tamamı erimiştir. onermelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) ILve III P C) Yalniz III
50
40
30
20
10
0
Soru 734
Sıcaklık (°C)
K
L
1 2 3 4 5 Isı (kcal)
Isıca yalıtılmış ortamda birbirine temas eden K ve L cisimlerinin
sıcaklık - isi grafiği şekildeki gibi oluyor.
Buna göre;
1. K'nin verdiği isi L'nin aldığı ısıya eşittir.
II. K'nin Isı sığası L'ninkinden büyüktür.
III. K'nin özgül ISISI L'ninkinden küçüktür.
önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
D) I ve tit
E) Il ve I
C vell
18
Fizik
Isı ve Sıcaklık
50 40 30 20 10 0 Soru 734 Sıcaklık (°C) K L 1 2 3 4 5 Isı (kcal) Isıca yalıtılmış ortamda birbirine temas eden K ve L cisimlerinin sıcaklık - isi grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre; 1. K'nin verdiği isi L'nin aldığı ısıya eşittir. II. K'nin Isı sığası L'ninkinden büyüktür. III. K'nin özgül ISISI L'ninkinden küçüktür. önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız L B) Yalnız II D) I ve tit E) Il ve I C vell 18
2.
bir ince kenarlı merceğimiz
ydı o zaman bütün donanmayı kâğıt gibi yakardık."
dediği söylenir. Sonra kendi fikrinden ilham alarak
Sina sokabilecellere, "Keşke, Güneş ile
mercek yerine başka bir alet kullanıp gemileri yakmayı
başardığı rivayet edilir.
Bu parçaya göre Arşimet, ince kenarlı mercek yerine
aşağıdaki aletlerden hangisini kullanarak gemileri
yakmayı başarmış olabilir?
A) Düzlem ayna
D) Prizma
B) Tümsek ayna (C)Cukur ayna
Olebir
E) Kalın kenarlı mercek
ince k
kaçırmayacak şekilde (çok sıkı olmamak şartıyla) kapatıp
Güneş, pet şişedeki suyu bitirdikten sonra kapağını hava
şişenin iki ucunu elleri ile kavrıyor. Bir elini saatin dönme
yönünde, diğerini ters yönde Şekil 1'deki gibi birkaç kez
çevirip şişenin parçalanmadan iki bölmeye ayrılmasını
sağlıyor. Bu esnada şişenin hacmi azalırken sıcaklığının
arttığını hissediyor. Daha sonra baş parmağıyla şişenin
kapağmı hızlıca döndürdüğünde ses çıkararak kapak
fırlıyor ve şişenin ağzında Şekil 2'deki gibi beyaz, duman
benzeri oluşum görüyor. Eski hâline geri dönen şişe
Güneş'in elinde sıcak hissi yaratmıyor.
Şekil 1
Güneş gerçekleştirdiği bu eylemlerle,
Isı kaynağı kullanmadan da maddelerin sıcaklığı
arttırılabilir.
D) I ve III
P00-SS.24TYT01
Yapılan iş, havanın iç enerjisini artırabilir.
III. Basıncı ani bir şekilde azalan gazların sıcaklığı
azalır.
al
çıkarımlarından hangilerini yapabilir
A) Yalnızl
B) Yalnız II
Şekil 2
et vett
kontr
yapmasına y
Bu sebepten
kalemler tasa
edebilen bir
SIVI Özelliği s
oluşmaktadı
EI, II ve III
Buna gö
ilgili,
II.
M
S
yargıla
A) Yal
V↓
pv
↑↓
34
(sicotig
PT
PL
Fizik
Isı ve Sıcaklık
2. bir ince kenarlı merceğimiz ydı o zaman bütün donanmayı kâğıt gibi yakardık." dediği söylenir. Sonra kendi fikrinden ilham alarak Sina sokabilecellere, "Keşke, Güneş ile mercek yerine başka bir alet kullanıp gemileri yakmayı başardığı rivayet edilir. Bu parçaya göre Arşimet, ince kenarlı mercek yerine aşağıdaki aletlerden hangisini kullanarak gemileri yakmayı başarmış olabilir? A) Düzlem ayna D) Prizma B) Tümsek ayna (C)Cukur ayna Olebir E) Kalın kenarlı mercek ince k kaçırmayacak şekilde (çok sıkı olmamak şartıyla) kapatıp Güneş, pet şişedeki suyu bitirdikten sonra kapağını hava şişenin iki ucunu elleri ile kavrıyor. Bir elini saatin dönme yönünde, diğerini ters yönde Şekil 1'deki gibi birkaç kez çevirip şişenin parçalanmadan iki bölmeye ayrılmasını sağlıyor. Bu esnada şişenin hacmi azalırken sıcaklığının arttığını hissediyor. Daha sonra baş parmağıyla şişenin kapağmı hızlıca döndürdüğünde ses çıkararak kapak fırlıyor ve şişenin ağzında Şekil 2'deki gibi beyaz, duman benzeri oluşum görüyor. Eski hâline geri dönen şişe Güneş'in elinde sıcak hissi yaratmıyor. Şekil 1 Güneş gerçekleştirdiği bu eylemlerle, Isı kaynağı kullanmadan da maddelerin sıcaklığı arttırılabilir. D) I ve III P00-SS.24TYT01 Yapılan iş, havanın iç enerjisini artırabilir. III. Basıncı ani bir şekilde azalan gazların sıcaklığı azalır. al çıkarımlarından hangilerini yapabilir A) Yalnızl B) Yalnız II Şekil 2 et vett kontr yapmasına y Bu sebepten kalemler tasa edebilen bir SIVI Özelliği s oluşmaktadı EI, II ve III Buna gö ilgili, II. M S yargıla A) Yal V↓ pv ↑↓ 34 (sicotig PT PL
8.
II. mk > mL dir.
NUK cismi başlangıçta hâl değiştirme sıcaklığında
bir cisimdir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Isıl dengede olan cisimler için.
I. Isı sığaları eşittir. -
Wiç enerjileri eşittir.
V. Sıcaklıkları eşittir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
2
de W
D) Il ve Ill
E) I, II ve III
TAY
DIYO HII
C) I ve III
GA
C) I ve III
Deniz seviyesinde boş bir kapta bulunan su içeri-
sine bir buz parçası atılıyor. Termal denge sağlaml-
dığında kaptaki buz ve su miktarlarının başlangıçtaki
le aynı olduğu gözleniyor.
Bu olayla ilgili,
) I, II ve III
Suyun ilk sıcaklığı 0 °C'dir.
Buzun ilk sıcaklığı 0 °C'dir.
IX. Buzun ilk sıcaklığı 0 °C'nin altındadır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
sudar
durul
TL ve
sidir
A) T
C) T
Suyun
ustunda
Clive toget
Fizik
Isı ve Sıcaklık
8. II. mk > mL dir. NUK cismi başlangıçta hâl değiştirme sıcaklığında bir cisimdir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Isıl dengede olan cisimler için. I. Isı sığaları eşittir. - Wiç enerjileri eşittir. V. Sıcaklıkları eşittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II 2 de W D) Il ve Ill E) I, II ve III TAY DIYO HII C) I ve III GA C) I ve III Deniz seviyesinde boş bir kapta bulunan su içeri- sine bir buz parçası atılıyor. Termal denge sağlaml- dığında kaptaki buz ve su miktarlarının başlangıçtaki le aynı olduğu gözleniyor. Bu olayla ilgili, ) I, II ve III Suyun ilk sıcaklığı 0 °C'dir. Buzun ilk sıcaklığı 0 °C'dir. IX. Buzun ilk sıcaklığı 0 °C'nin altındadır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II sudar durul TL ve sidir A) T C) T Suyun ustunda Clive toget
43
6. Öz Isı ile ilgili..
Maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Madde miktarına bağlı değildir.
Öz Isısı büyük olan maddelerin sıcaklık değişimi
zor olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
PUANYAYINLARI
Fizik
Isı ve Sıcaklık
43 6. Öz Isı ile ilgili.. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir. Öz Isısı büyük olan maddelerin sıcaklık değişimi zor olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III PUANYAYINLARI
11. I. Rüzgârlı havada çamaşırların daha çabuk kuruması
II. Akışkanların kesit alanının azaldığı yerde hızının art-
ması
III. Üzerinden araç geçen yoldaki karyn erimesi
Yukarıdaki durumlardan hangileri basıncın etkisiyle
gerçekleşir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) Ive III
C) Ive II
E) I, II ve III
Fizik
Isı ve Sıcaklık
11. I. Rüzgârlı havada çamaşırların daha çabuk kuruması II. Akışkanların kesit alanının azaldığı yerde hızının art- ması III. Üzerinden araç geçen yoldaki karyn erimesi Yukarıdaki durumlardan hangileri basıncın etkisiyle gerçekleşir? A) Yalnız B) Yalnız II D) Ive III C) Ive II E) I, II ve III
5.
X ve Y gravzant halkalarının arasında şekildeki gibi iple
bağlanan metal Z küresi vardır. Küre halkalardan geçe-
memektedir. Ortamın sıcaklığı arttırıldığında küre X'ten,
ortamın sıcaklığı azaltıldığında küre Y'den geçmektedir.
0
0
Z
A) az > αy > ax
C) αx > αy > az
Ly α) OX
Ja
Buna göre X, Y, Z'nin genleşme katsayıları ax, ay, az
arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) ax > az > ay
D) ax = αy > az
E) ayaz ax
7.
xy) dz
Şekildeki K küre
liğinda sürtüne
maddelerin ge
bağıntısı vard
endemik-
K
Buna göre
1. Daha
II. Daha
III. Daha
yargılar
A) Yaln
8. X
Fizik
Isı ve Sıcaklık
5. X ve Y gravzant halkalarının arasında şekildeki gibi iple bağlanan metal Z küresi vardır. Küre halkalardan geçe- memektedir. Ortamın sıcaklığı arttırıldığında küre X'ten, ortamın sıcaklığı azaltıldığında küre Y'den geçmektedir. 0 0 Z A) az > αy > ax C) αx > αy > az Ly α) OX Ja Buna göre X, Y, Z'nin genleşme katsayıları ax, ay, az arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi- dir? B) ax > az > ay D) ax = αy > az E) ayaz ax 7. xy) dz Şekildeki K küre liğinda sürtüne maddelerin ge bağıntısı vard endemik- K Buna göre 1. Daha II. Daha III. Daha yargılar A) Yaln 8. X
8. Aynı sıcaklıktaki K, L, M çubuklarının boylarının sıcaklığa
göre değişim grafiği aşağıdaki gibidir.
1ST
A Boy
0
A) α==M
C) Mak[
a
E)
a
Buna göre çubukların uzama katsayıları aamara-
sındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
M
Sıcaklık
B) a za zak
D) ak = aM > a
>a> am
OL
Fizik
Isı ve Sıcaklık
8. Aynı sıcaklıktaki K, L, M çubuklarının boylarının sıcaklığa göre değişim grafiği aşağıdaki gibidir. 1ST A Boy 0 A) α==M C) Mak[ a E) a Buna göre çubukların uzama katsayıları aamara- sındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? M Sıcaklık B) a za zak D) ak = aM > a >a> am OL