Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Genleşme Soruları

7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş
çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak
şekilde konulmuştur.
M
d₁
A) K> L > M
C) M>L>K
d₂
d3
M
Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında
aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor.
K
Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
E) L > K > M
B) M>K>L
D) L>M>K
TEST
14
4. Seviye
Fizik
Genleşme
7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak şekilde konulmuştur. M d₁ A) K> L > M C) M>L>K d₂ d3 M Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor. K Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? E) L > K > M B) M>K>L D) L>M>K TEST 14 4. Seviye
R
5. Şekil l'de K katısı Sıvı içerisinde yüzerken L katısı ise
batmış olarak dengededir. Şekil I'deki sistem ısıl olarak
dengededir.
K
K
Şekil I
Şekil II
Sistem Isıtılıp tekrar ısıl denge sağlandığında kati cisimler
SIVI içerisinde Şekil Il'deki gibi dengede kalmaktadır.
Buna göre, K ve L katılarının genleşme katsayıları
ak ve aile sivinin genleşme katsayısı aç arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
(Cisimler sıvıda çözünmemektedir.)
A) a₁ >a> ak
c) ak = a₁ = as
E) a > ak > a₁
B) a₁ = a> ak
D) ak >ag > a
11
L
√ Vr
7.
lo
Fizik
Genleşme
R 5. Şekil l'de K katısı Sıvı içerisinde yüzerken L katısı ise batmış olarak dengededir. Şekil I'deki sistem ısıl olarak dengededir. K K Şekil I Şekil II Sistem Isıtılıp tekrar ısıl denge sağlandığında kati cisimler SIVI içerisinde Şekil Il'deki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre, K ve L katılarının genleşme katsayıları ak ve aile sivinin genleşme katsayısı aç arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Cisimler sıvıda çözünmemektedir.) A) a₁ >a> ak c) ak = a₁ = as E) a > ak > a₁ B) a₁ = a> ak D) ak >ag > a 11 L √ Vr 7. lo
3.
Düşey kesiti verilen düzgün kesitli kap V hacminde sivi ile
doludur.
SIVI
Kap ve sıvının sıcaklığı AT kadar artırıldığında,
I. Kaptaki sıvı yüksekliği artar.
II.
Kaptaki sıvı yüksekliği azalır.
III. Kaptaki sıvı yüksekliği değişmez.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Genleşme
3. Düşey kesiti verilen düzgün kesitli kap V hacminde sivi ile doludur. SIVI Kap ve sıvının sıcaklığı AT kadar artırıldığında, I. Kaptaki sıvı yüksekliği artar. II. Kaptaki sıvı yüksekliği azalır. III. Kaptaki sıvı yüksekliği değişmez. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
deki
la-
dir.
ek
ra-
la-
in
Nihat Bilgin Yayıncılık
7. Bir top, sürtünmelerin dikkate alınmadığı P, R, S
yollarının her birinde şekildeki konumlardan serbest.
bırakılıyor.
mgh
18h fraz
yatay
(2h-62
P
R
S:
yatay
yatay
yatay
yatay
yatay
Topun P, R, S yollarının sonuna geldiğinde sahip
olduğu Vp, VR VS süratleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) VS > Vp = VR
B) VS > VR > Vp
p = VR = Vs
D) VP > VR > VS
E) VS > Vp > VR
Fizik
Genleşme
deki la- dir. ek ra- la- in Nihat Bilgin Yayıncılık 7. Bir top, sürtünmelerin dikkate alınmadığı P, R, S yollarının her birinde şekildeki konumlardan serbest. bırakılıyor. mgh 18h fraz yatay (2h-62 P R S: yatay yatay yatay yatay yatay Topun P, R, S yollarının sonuna geldiğinde sahip olduğu Vp, VR VS süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) VS > Vp = VR B) VS > VR > Vp p = VR = Vs D) VP > VR > VS E) VS > Vp > VR
Homojen levha üzerine oyuk açılmış olup levha üzerin-
deki a, b, c uzunlukları şekildeki gibidir.
A)
B)
C)
D)
E)
a
b
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Artar
C
Levha daha sıcak bir ortama götürülürse a, b, c uzun-
lukları nasıl değişir?
b
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
Artar
legit isi almak
işlemlerinden ha
yapılırsa küre oy
A) Yalnız 1
D) v
Azalır
Artar
Azalır
Artar
Azalır
10.
Eşit boyutlan
kildeki gibi
uzaklıklar
K
O
O
Sistem
tama
Siste
uzak
Bur
say
1.
11
Fizik
Genleşme
Homojen levha üzerine oyuk açılmış olup levha üzerin- deki a, b, c uzunlukları şekildeki gibidir. A) B) C) D) E) a b Artar Azalır Azalır Artar Artar C Levha daha sıcak bir ortama götürülürse a, b, c uzun- lukları nasıl değişir? b Azalır Azalır Azalır Artar Artar legit isi almak işlemlerinden ha yapılırsa küre oy A) Yalnız 1 D) v Azalır Artar Azalır Artar Azalır 10. Eşit boyutlan kildeki gibi uzaklıklar K O O Sistem tama Siste uzak Bur say 1. 11
's
11. Doğrusal yolda aynı konumdan harekete başlayan K
ve L araçlarının hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir.
40
20
10
0
v(m/s)
L
K
10
B)
B) 50
K
50 C) 75
L
20
20. saniye sonunda araçlar arasındaki uzaklık
kaç metredir?
A) 25
t(s)
D) 100 E) 150
Fizik
Genleşme
's 11. Doğrusal yolda aynı konumdan harekete başlayan K ve L araçlarının hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. 40 20 10 0 v(m/s) L K 10 B) B) 50 K 50 C) 75 L 20 20. saniye sonunda araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir? A) 25 t(s) D) 100 E) 150
5. Yatay düzleme Şekil I deki gibi yerleştirilen aynı sıcaklıktaki
K, L, M metal levhalarının sıcaklıklanı eşit miktar artirildi-
ğında levhalar Şekil II deki görünümü alıyorlar.
K
M
Şekil 1
Şekil II
Levhalar birbirine yapışık olmadığına göre şekillere
bakılarak,
D) II ve III
SONUÇ
YAYINLARI
K
1. Genleşme katsayısı en büyük olan M dir.
II. Levhalar hem x hem de y ekseninde genleşmiştir.
III. Bütün cisimler hacimce genleşir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1
M
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
28
Fizik
Genleşme
5. Yatay düzleme Şekil I deki gibi yerleştirilen aynı sıcaklıktaki K, L, M metal levhalarının sıcaklıklanı eşit miktar artirildi- ğında levhalar Şekil II deki görünümü alıyorlar. K M Şekil 1 Şekil II Levhalar birbirine yapışık olmadığına göre şekillere bakılarak, D) II ve III SONUÇ YAYINLARI K 1. Genleşme katsayısı en büyük olan M dir. II. Levhalar hem x hem de y ekseninde genleşmiştir. III. Bütün cisimler hacimce genleşir. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 M B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 28
5.
Sürtünmesiz ortamda K, L ve M cisimleri şekildeki konum-
larından aynı anda serbest bırakılıyor.
X.
Y....
Z...
(K)
A) Yalnız I
MISE TE
(M)
Buna göre,
1. K cismi Y düzeyine geldiğinde L cismi Z düzeyinde
olur.
D) I ve III
h
II. L cisminin havada kalma süresi M cismininkinin iki
katı olur.
B) Yalnız II
- yer
J[ bv | (A
III. L cisminin yere çarpma hızı K'ninkinden küçük,
M'ninkinden büyük olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Genleşme
5. Sürtünmesiz ortamda K, L ve M cisimleri şekildeki konum- larından aynı anda serbest bırakılıyor. X. Y.... Z... (K) A) Yalnız I MISE TE (M) Buna göre, 1. K cismi Y düzeyine geldiğinde L cismi Z düzeyinde olur. D) I ve III h II. L cisminin havada kalma süresi M cismininkinin iki katı olur. B) Yalnız II - yer J[ bv | (A III. L cisminin yere çarpma hızı K'ninkinden küçük, M'ninkinden büyük olur. yargılarından hangileri doğrudur? C) Yalnız III E) I, II ve III
6.
Elektrik yüklü noktasal cisim, O merkezli yarım çember
biçimindeki yörünge takip edilerek K noktasından L
noktasına götürülüyor.
K
A)
B)
C)
D)
E)
Buna göre, cismin O noktasında oluşturduğu
elektrik alanın yönü ve büyüklüğü için ne
söylenebilir?
Yönü
O
Sürekli değişir
Değişmez
Sürekli değişir
Değişmez
Sürekli değişir
L
Büyüklüğü
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Fizik
Genleşme
6. Elektrik yüklü noktasal cisim, O merkezli yarım çember biçimindeki yörünge takip edilerek K noktasından L noktasına götürülüyor. K A) B) C) D) E) Buna göre, cismin O noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? Yönü O Sürekli değişir Değişmez Sürekli değişir Değişmez Sürekli değişir L Büyüklüğü Azalır Değişmez Değişmez Artar Artar
6.
Odayı soğutmak için kullanılan klimalar, odanın üst
tarafına; isitmak için kullanılan doğal gaz petekleri,
odanın alt tarafına monte edilir.
Bunun nedeni;
1. Havanın akışkan olması,
II. Havanın özkütlesinin sıcaklığa duyarlı olması,
III. Soğuk havanın aşağı yönde, sıcak havanın
yukarı yönde hareket etmesi
yukandakilerden hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız
B) Yalnız H
C) I ve III
D) Il ve Ill
E) I, II ve III
Fizik
Genleşme
6. Odayı soğutmak için kullanılan klimalar, odanın üst tarafına; isitmak için kullanılan doğal gaz petekleri, odanın alt tarafına monte edilir. Bunun nedeni; 1. Havanın akışkan olması, II. Havanın özkütlesinin sıcaklığa duyarlı olması, III. Soğuk havanın aşağı yönde, sıcak havanın yukarı yönde hareket etmesi yukandakilerden hangileri ile açıklanır? A) Yalnız B) Yalnız H C) I ve III D) Il ve Ill E) I, II ve III
11. Yatay düzlemde bulunan, eşit bölmeli, türdeş
çubuk şekildeki gibi iki destek üzerinde dengede
durmaktadır. Bu çubuğa ayrı ayrı F, ve F₂ kuvvetleri
uygulanıyor. Bu kuvvetler, çubuğun şekildeki gibi
dengede kalmasını sağlayan en büyük kuvvetlerdir.
1
2
&
SF₁
2F₂
ILL
F₁
F₂
26
2015
3G
1. destek
II. destek
Buna göre, F, kuvvetinin II. desteğe göre
oluşturduğu torkun büyüklüğüt ise F₂ kuvvetinin
1. desteğe oluşturduğu torkun büyüklüğü kaç T
olur?
2
A) 2,5 B) 2
C) 1,5
D) 1
E) 0,5
Fizik
Genleşme
11. Yatay düzlemde bulunan, eşit bölmeli, türdeş çubuk şekildeki gibi iki destek üzerinde dengede durmaktadır. Bu çubuğa ayrı ayrı F, ve F₂ kuvvetleri uygulanıyor. Bu kuvvetler, çubuğun şekildeki gibi dengede kalmasını sağlayan en büyük kuvvetlerdir. 1 2 & SF₁ 2F₂ ILL F₁ F₂ 26 2015 3G 1. destek II. destek Buna göre, F, kuvvetinin II. desteğe göre oluşturduğu torkun büyüklüğüt ise F₂ kuvvetinin 1. desteğe oluşturduğu torkun büyüklüğü kaç T olur? 2 A) 2,5 B) 2 C) 1,5 D) 1 E) 0,5
ulan metal kaşığın
işiklik gözlenmez?
C) Kütle
cim
de Burak
10. Bir reçel kavanozunun kapağı metal, haznesi
camdan yapılmıştır.
Metalin genleşme katsayısı camdan büyük
olduğuna göre, sıkışan kapağın açılması için,
I. kapağı sıcak suyun altına tutmak,
II. hazneyi soğuk suyun altına tutmak,
III. her ikisini sıcak suyun altına tutmak,
IV. her ikisini soğuk suyun altına tutmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II, III ve IV
Fizik
Genleşme
ulan metal kaşığın işiklik gözlenmez? C) Kütle cim de Burak 10. Bir reçel kavanozunun kapağı metal, haznesi camdan yapılmıştır. Metalin genleşme katsayısı camdan büyük olduğuna göre, sıkışan kapağın açılması için, I. kapağı sıcak suyun altına tutmak, II. hazneyi soğuk suyun altına tutmak, III. her ikisini sıcak suyun altına tutmak, IV. her ikisini soğuk suyun altına tutmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I ve III E) II, III ve IV
FİZİK TESTİ
ey
3₂
0
39
Deneme Sınavı -30
Birer uçları sabitlenmiş yatay düzlemdeki K, L ve M me-
tal çubuklarının arasına özdeş P ve R silindirleri şekil-
deki gibi konulmuştur. K ve L çubuklarının boyca uzama
katsayıları eşit ve M çubuğununkinden küçüktür.
R
D) II ve NI
K
Buna göre, çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırıl-
dığında,
M
1. P silindiri, saat yönünde döner.
II. R silindiri, saat yönünün tersi yönde döner.
H. Kve L çubukları eşit miktarda uzar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E), II ve III
Fizik
Genleşme
FİZİK TESTİ ey 3₂ 0 39 Deneme Sınavı -30 Birer uçları sabitlenmiş yatay düzlemdeki K, L ve M me- tal çubuklarının arasına özdeş P ve R silindirleri şekil- deki gibi konulmuştur. K ve L çubuklarının boyca uzama katsayıları eşit ve M çubuğununkinden küçüktür. R D) II ve NI K Buna göre, çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırıl- dığında, M 1. P silindiri, saat yönünde döner. II. R silindiri, saat yönünün tersi yönde döner. H. Kve L çubukları eşit miktarda uzar. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E), II ve III
3.
Işık ve ses dalgalarının hangi özellikleri aynıdır?
A) Boşlukta yayılabilmeleri
B) Enerjilerinin genliklerine bağlı olması
C) Frekansa sahip olmaları
DY Eşit süratle ilerlemeleri
ET Enine dalga olmaları
Fizik
Genleşme
3. Işık ve ses dalgalarının hangi özellikleri aynıdır? A) Boşlukta yayılabilmeleri B) Enerjilerinin genliklerine bağlı olması C) Frekansa sahip olmaları DY Eşit süratle ilerlemeleri ET Enine dalga olmaları
IV-
alel
n iv-
nha-
kadar
eçiniz.
1
B)
A) Yalnız
C)
2
5. İlk boyları eşit olan K, L ve M metal çubuklarının boyca
uzama katsayıları sırasıyla λ, 22 ve 32 dir. Metallerin
sıcaklıkları artırıldığında son boyları XK, XL ve X olu-
yor.
DI ve
Buna göre, metallerin son boyları arasındaki iliş-
ki,
AYDIN YAYINLARI
D) 1
1. Xx > XL > XM
II. XM> X₁ > XK
III. X₁ > XK > XM
karşılaştırmalarından hangilerindeki gibi olabilir?
B) Yalnız II
3/2
C) II ve III
E) I, II ve III
40
Fizik
Genleşme
IV- alel n iv- nha- kadar eçiniz. 1 B) A) Yalnız C) 2 5. İlk boyları eşit olan K, L ve M metal çubuklarının boyca uzama katsayıları sırasıyla λ, 22 ve 32 dir. Metallerin sıcaklıkları artırıldığında son boyları XK, XL ve X olu- yor. DI ve Buna göre, metallerin son boyları arasındaki iliş- ki, AYDIN YAYINLARI D) 1 1. Xx > XL > XM II. XM> X₁ > XK III. X₁ > XK > XM karşılaştırmalarından hangilerindeki gibi olabilir? B) Yalnız II 3/2 C) II ve III E) I, II ve III 40
+
ORTA
Düzey
L
12. Deneme
MK
TKC
T°C
Şekil-Il
Şekil-l
Şekil-l'deki K ve L metal çubuklarının sırasıyla uzama
katsayıları , sıcaklıkları TC, T°C olup uzunluk-
ları eşittir.
'K'
Isıca yalıtılmış ortamda bulunan bu çubuklar üst üste
konulup uçlarından hemen perçinlenince bir süre
sonra Şekil-ll'deki durum oluştuğuna göre,
1. Tk < TL'dir.
II. λ₁ < λk dir.
III. K çubuğunun ısısı artmış, L çubuğunun ısısı azal-
mıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve
C) Yalnız III
Fizik
Genleşme
+ ORTA Düzey L 12. Deneme MK TKC T°C Şekil-Il Şekil-l Şekil-l'deki K ve L metal çubuklarının sırasıyla uzama katsayıları , sıcaklıkları TC, T°C olup uzunluk- ları eşittir. 'K' Isıca yalıtılmış ortamda bulunan bu çubuklar üst üste konulup uçlarından hemen perçinlenince bir süre sonra Şekil-ll'deki durum oluştuğuna göre, 1. Tk < TL'dir. II. λ₁ < λk dir. III. K çubuğunun ısısı artmış, L çubuğunun ısısı azal- mıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve C) Yalnız III