Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Dairesel Hareket Soruları

Test 4
1.
1
ip
Y
E
X
Şekildeki X noktasından ilk hızsız bırakılan cisim
Y noktasından geçerken ipte oluşan T gerilme
kuvveti;
1. mg cismin ağırlığı
II. a açısı
III. l ipin uzunluğu
niceliklerinden hangisine ya da hangilerine bağlı
değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Test 4 1. 1 ip Y E X Şekildeki X noktasından ilk hızsız bırakılan cisim Y noktasından geçerken ipte oluşan T gerilme kuvveti; 1. mg cismin ağırlığı II. a açısı III. l ipin uzunluğu niceliklerinden hangisine ya da hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III Nihat Bilgin Yayıncılık
Yarıçapı 4 metre olan bir silindir, ekseni çevresinde
5 rad/s açısal hızla dönüyor.
CO
4 m
K
Silindir içinde şekildeki gibi duran K cismi ile si-
lindir yüzeyi arasında sürtünme katsayısı kaçtır?
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5
M
So
ACIE
YAYINLA
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Yarıçapı 4 metre olan bir silindir, ekseni çevresinde 5 rad/s açısal hızla dönüyor. CO 4 m K Silindir içinde şekildeki gibi duran K cismi ile si- lindir yüzeyi arasında sürtünme katsayısı kaçtır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 M So ACIE YAYINLA
4. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk yatay düzlemde O
noktası etrafında sabit periyotla döndürülüyor.
1
2
A) 4v₁ = V₂ = V3
C) V₁ = V₂ = V3
O
@
Çubuk üzerindeki 1, 2, 3 noktalarının çizgisel
hızları V₁, V₂, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
(Çubuk eşit bölmelidir.)
3
E) V₁ = 2v₂ = 2V3
B) V₁ = 4√₂ = 4V3
D) 2v₁ = V₂ = V3
MA
Is Karal
M
MA
GON
MAHSUM
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
4. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk yatay düzlemde O noktası etrafında sabit periyotla döndürülüyor. 1 2 A) 4v₁ = V₂ = V3 C) V₁ = V₂ = V3 O @ Çubuk üzerindeki 1, 2, 3 noktalarının çizgisel hızları V₁, V₂, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Çubuk eşit bölmelidir.) 3 E) V₁ = 2v₂ = 2V3 B) V₁ = 4√₂ = 4V3 D) 2v₁ = V₂ = V3 MA Is Karal M MA GON MAHSUM
üt-
e-
le
Yanıt Yayınları
8.) Düşey konumda tutulan silindir biçimindeki bir borunun
içinden geçen ipin, bir ucuna m, diğer ucuna ise m, küt-
leli cisim bağlanarak m₂ kütleli cisme r = 30 cm yarıçap-
li yörüngede, @= 5 rad/s büyüklüğündeki açısal hızla
düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
?
ton a
ötür
= 1500
A)
5
3m2 =
994
m₁
B)
ip
m, kütleli cisim dengede kaldığına göre,
kaçtır?
ation O
(g = 10 m/s², sürtünme önemsizdir.)
t
C)
pribb sbrilst
m₂
M.
D)
JORI
2/3
m₁
m₂
oranı
n
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
üt- e- le Yanıt Yayınları 8.) Düşey konumda tutulan silindir biçimindeki bir borunun içinden geçen ipin, bir ucuna m, diğer ucuna ise m, küt- leli cisim bağlanarak m₂ kütleli cisme r = 30 cm yarıçap- li yörüngede, @= 5 rad/s büyüklüğündeki açısal hızla düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. ? ton a ötür = 1500 A) 5 3m2 = 994 m₁ B) ip m, kütleli cisim dengede kaldığına göre, kaçtır? ation O (g = 10 m/s², sürtünme önemsizdir.) t C) pribb sbrilst m₂ M. D) JORI 2/3 m₁ m₂ oranı n
hi
L.
ra
m
A)
Düşey eksen etrafında dönmekte olan silindirin
yan yüzeyinde bulunan m kütleli bir cismin düş-
memesi için silindirin dönme frekansı ne olmalı-
dir?
(g: yer çekimi ivmesi, k: silindirle cisim arasındaki
sürtünme katsayısı)
g
2π V Rk
√
D) 2T,
po
√RK
Rk
B)
1 Rk
2π V g
√R
R
1
E) 2π
Rg
k
C)
1 R
2π V g
Niha
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
hi L. ra m A) Düşey eksen etrafında dönmekte olan silindirin yan yüzeyinde bulunan m kütleli bir cismin düş- memesi için silindirin dönme frekansı ne olmalı- dir? (g: yer çekimi ivmesi, k: silindirle cisim arasındaki sürtünme katsayısı) g 2π V Rk √ D) 2T, po √RK Rk B) 1 Rk 2π V g √R R 1 E) 2π Rg k C) 1 R 2π V g Niha
Basit Harmonik Hareket
1
A)-
- 100
Va
vszüb -2
0
2 ub
Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının
uzanıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, uzanımın maksimum olduğu anda
cismin ivmesi kaç m/s² dir?
lupül sri
B)-
V (m/s)
1
6
1
7 = 21₁ ²1² 21²
TH.C
TC -10
C)
1
4
V²
C
wor
X (m)
ow
661
D)-
-|~
7
E) 1
Isinja
zur
T
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Basit Harmonik Hareket 1 A)- - 100 Va vszüb -2 0 2 ub Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının uzanıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, uzanımın maksimum olduğu anda cismin ivmesi kaç m/s² dir? lupül sri B)- V (m/s) 1 6 1 7 = 21₁ ²1² 21² TH.C TC -10 C) 1 4 V² C wor X (m) ow 661 D)- -|~ 7 E) 1 Isinja zur T
20
6)
Düşey düzlemde düz-
gün çembersel hare-
ket yapan cismi tutan
12 S 36 ipteki gerilme kuvveti,
şekildaki konumdan 8
$ sonra sıfır oluyor.
5
150
yörüngelerde sabit 9k
Knin periyodu 4s, L. nin
konumlarından
arasındaki açı kaç
609
Buna göre,
Dusey Th=F+6
Buna göre, cisim şekildeki konumdan geçtikten
kaç saniye sonra ipteki gerilme kuvveti en büyük
değerini alabilir?
A) 10
B) 12
Yatay
C) 14 D) 16 E) 18
arttırmak
Düzgün çembersel harekel you
Cisme etki eden net kuvvet iş yapmaz.
Cismin kinetik enerjisi sürekli artar.
M. Cismin ivmesi sabittir.
yargianndan hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
kütleli
B) I ve il
D) Yalnız 11
C) I ve III
Buna göre,
E) I, II ve III
Bir traktör yatay yolda sabit süratle ilerlerken, ön ve
tekerleğinin yüzeylerino, kütleleri m ve 2m olan K
çamur parçalan yapışıyor.
20=10
çamur parçalanının merk
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
20 6) Düşey düzlemde düz- gün çembersel hare- ket yapan cismi tutan 12 S 36 ipteki gerilme kuvveti, şekildaki konumdan 8 $ sonra sıfır oluyor. 5 150 yörüngelerde sabit 9k Knin periyodu 4s, L. nin konumlarından arasındaki açı kaç 609 Buna göre, Dusey Th=F+6 Buna göre, cisim şekildeki konumdan geçtikten kaç saniye sonra ipteki gerilme kuvveti en büyük değerini alabilir? A) 10 B) 12 Yatay C) 14 D) 16 E) 18 arttırmak Düzgün çembersel harekel you Cisme etki eden net kuvvet iş yapmaz. Cismin kinetik enerjisi sürekli artar. M. Cismin ivmesi sabittir. yargianndan hangileri doğrudur? A) Yalnız i kütleli B) I ve il D) Yalnız 11 C) I ve III Buna göre, E) I, II ve III Bir traktör yatay yolda sabit süratle ilerlerken, ön ve tekerleğinin yüzeylerino, kütleleri m ve 2m olan K çamur parçalan yapışıyor. 20=10 çamur parçalanının merk
Cisimlerin periyotlari Tx
saniye, Ty = 3 saniye olduğu-
na göre 7 saniye sonra yarıçap vektörlerinin arasındaki
açı kaç derece olur?
A) 90°
B)(120°
164
2tr
6. Şekilde yatay düzlemde m
kütleli cisim r yarıçaplı yö-
rüngede v, 2m kütleli cisim
3r yarıçaplı yörüngede V₂
çizgisel süratleri ile düzgün
çembersel hareket yapmak-
tadır.
C) 150°
B) 1/2
D) 180°
3-y=1
4
C) 1
x=4
D) 2
Ji-Wir
m
Cisimlerin açısal hızları eşit olduğuna göre
abnoy
kaçtır?
A) 3
E) 240°
r
2r
E) 3
20.5
V₂
2m
oranı
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Cisimlerin periyotlari Tx saniye, Ty = 3 saniye olduğu- na göre 7 saniye sonra yarıçap vektörlerinin arasındaki açı kaç derece olur? A) 90° B)(120° 164 2tr 6. Şekilde yatay düzlemde m kütleli cisim r yarıçaplı yö- rüngede v, 2m kütleli cisim 3r yarıçaplı yörüngede V₂ çizgisel süratleri ile düzgün çembersel hareket yapmak- tadır. C) 150° B) 1/2 D) 180° 3-y=1 4 C) 1 x=4 D) 2 Ji-Wir m Cisimlerin açısal hızları eşit olduğuna göre abnoy kaçtır? A) 3 E) 240° r 2r E) 3 20.5 V₂ 2m oranı
Dairesel bir pistte sabit hız
ile K noktasından koşmaya
başlayan sporcunun L nok-
tasında ikinci kez geçişi 300
saniyede olmaktadır.
60°
B) 2
L
O
K
Buna göre, koşucunun periyodu kaç dakikadır?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Dairesel bir pistte sabit hız ile K noktasından koşmaya başlayan sporcunun L nok- tasında ikinci kez geçişi 300 saniyede olmaktadır. 60° B) 2 L O K Buna göre, koşucunun periyodu kaç dakikadır? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5
5. Kütlesi 4 kg olan bir cisim sürtünme katsayısı 0,2 olan
yatay tablanın dönme eksenine şekildeki gibi bir iple
bağlanmıştır. Tabla 2 rad/s sabit açısal hız ile döndü-
rüldüğünde, cisim tabla üzerinde kaymadan tabla ile
birlikte hareket ediyor.
stef
Cha
Yatay
@
A) O
40 cm
F
ir leigu nin'Y 9100 snut nix
hiban is
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newton-
dur? (= 3 alınız; g = 10 m/s²)
Sto
B) 0,8
C) 1,4
4 kg
D) 1,6
E) 6,4
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
5. Kütlesi 4 kg olan bir cisim sürtünme katsayısı 0,2 olan yatay tablanın dönme eksenine şekildeki gibi bir iple bağlanmıştır. Tabla 2 rad/s sabit açısal hız ile döndü- rüldüğünde, cisim tabla üzerinde kaymadan tabla ile birlikte hareket ediyor. stef Cha Yatay @ A) O 40 cm F ir leigu nin'Y 9100 snut nix hiban is Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newton- dur? (= 3 alınız; g = 10 m/s²) Sto B) 0,8 C) 1,4 4 kg D) 1,6 E) 6,4
50 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir cisim O nok-
tası çevresinde 3 saniyede 2 tur dönüyor. Cismin açısal
sürati o, çizgisel sürati de v'dir.
Buna göre, @, v değerleri aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
(π = 3 aliniz.)
A)
B)
C)
D)
E)
@ (rad/s)
2
2
4
4
JUD
4
50 cm
v (m/s)
242+
8
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
50 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir cisim O nok- tası çevresinde 3 saniyede 2 tur dönüyor. Cismin açısal sürati o, çizgisel sürati de v'dir. Buna göre, @, v değerleri aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? (π = 3 aliniz.) A) B) C) D) E) @ (rad/s) 2 2 4 4 JUD 4 50 cm v (m/s) 242+ 8
7. Boyu 5 m olan bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlanıp
çembersel hareket yaptığında şekildeki yörüngeyi izliyor.
A)
Buna göre, cismin çizgisel sürati kaç m/s' dir?
(sin37° = 0,6 cos37% = 0,8
g = 10 m/s²)
3
2
B)
37°37°
3√10
2
C)
L = 5 m
√√5
2
3√2
2√5
D) 3/2 6215
E)
2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
7. Boyu 5 m olan bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlanıp çembersel hareket yaptığında şekildeki yörüngeyi izliyor. A) Buna göre, cismin çizgisel sürati kaç m/s' dir? (sin37° = 0,6 cos37% = 0,8 g = 10 m/s²) 3 2 B) 37°37° 3√10 2 C) L = 5 m √√5 2 3√2 2√5 D) 3/2 6215 E) 2
1. Yarıçapı 10 metre olan şekildeki silindirin iç yüzeyindeki m
kütleli cisim, şekildeki gibi düzgün çembersel hareket ya-
pıyor.
B)
Düşey
po
2
r = 10 m
Buna göre, cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsa-
yısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
A) 1
C)/33 D)
@ = 2 rad/s
15
I
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
1. Yarıçapı 10 metre olan şekildeki silindirin iç yüzeyindeki m kütleli cisim, şekildeki gibi düzgün çembersel hareket ya- pıyor. B) Düşey po 2 r = 10 m Buna göre, cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsa- yısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) A) 1 C)/33 D) @ = 2 rad/s 15 I
24.
m kütleli bir araç, sürtünme katsayısı kolan viraja 9
hızı ile girmektedir.
EĞİTİME
m
Aracın savrulmadan virajı geçebilmesi;
1.
Aracın kütlesi (m)
II. Zeminin sürtünme katsayısı (k)
III. Aracın hızı (9)
D) I ve III
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
B) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
24. m kütleli bir araç, sürtünme katsayısı kolan viraja 9 hızı ile girmektedir. EĞİTİME m Aracın savrulmadan virajı geçebilmesi; 1. Aracın kütlesi (m) II. Zeminin sürtünme katsayısı (k) III. Aracın hızı (9) D) I ve III niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve II B) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
Yarıçapı 0,5 m olan silindir, yan yüze-
yindeki m kütleli cisim ile 10 rad/s lik sa-
bit açısal hızla döndürülmektedir.
m kütleli cisim şekildeki gibi denge-
de kaldığına göre, cisimle yüzey ara-
sındaki sürtünme kat sayısının en
küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
bu
m
Şe
ba
Bu
(S
A
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Yarıçapı 0,5 m olan silindir, yan yüze- yindeki m kütleli cisim ile 10 rad/s lik sa- bit açısal hızla döndürülmektedir. m kütleli cisim şekildeki gibi denge- de kaldığına göre, cisimle yüzey ara- sındaki sürtünme kat sayısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) bu m Şe ba Bu (S A
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
5. Yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan cismin
çizgisel hızının büyüklüğü , periyodu T dir.
a₁
A) 1
B) √3
C) 2√3
D) √3
E) 1
a₂
2
Bu cisim A noktasından geçip B noktasına gelene kadar
ortalama ivmesinin büyüklüğü a, B den C ye gelene kadar
a₁, B den D ye gelene kadar a2 oluyor.
Buna göre, a, ve a₂ kaç a dir?
" | NIM
- 2/3
120°
D
1
3√3
v
60°
60°
B
OA
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 5. Yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapan cismin çizgisel hızının büyüklüğü , periyodu T dir. a₁ A) 1 B) √3 C) 2√3 D) √3 E) 1 a₂ 2 Bu cisim A noktasından geçip B noktasına gelene kadar ortalama ivmesinin büyüklüğü a, B den C ye gelene kadar a₁, B den D ye gelene kadar a2 oluyor. Buna göre, a, ve a₂ kaç a dir? " | NIM - 2/3 120° D 1 3√3 v 60° 60° B OA