Düzgün Dairesel Hareket Soruları

Test 4
1.
1
ip
Y
E
X
Şekildeki X noktasından ilk hızsız bırakılan cisim
Y noktasından geçerken ipte oluşan T gerilme
kuvveti;
1. mg cismin ağırlığı
II. a açısı
III. l ipin uzunluğu
niceliklerinden hangisine ya da hangilerine bağlı
değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Test 4 1. 1 ip Y E X Şekildeki X noktasından ilk hızsız bırakılan cisim Y noktasından geçerken ipte oluşan T gerilme kuvveti; 1. mg cismin ağırlığı II. a açısı III. l ipin uzunluğu niceliklerinden hangisine ya da hangilerine bağlı değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III Nihat Bilgin Yayıncılık
Yarıçapı 4 metre olan bir silindir, ekseni çevresinde
5 rad/s açısal hızla dönüyor.
CO
4 m
K
Silindir içinde şekildeki gibi duran K cismi ile si-
lindir yüzeyi arasında sürtünme katsayısı kaçtır?
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5
M
So
ACIE
YAYINLA
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Yarıçapı 4 metre olan bir silindir, ekseni çevresinde 5 rad/s açısal hızla dönüyor. CO 4 m K Silindir içinde şekildeki gibi duran K cismi ile si- lindir yüzeyi arasında sürtünme katsayısı kaçtır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 M So ACIE YAYINLA
4. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk yatay düzlemde O
noktası etrafında sabit periyotla döndürülüyor.
1
2
A) 4v₁ = V₂ = V3
C) V₁ = V₂ = V3
O
@
Çubuk üzerindeki 1, 2, 3 noktalarının çizgisel
hızları V₁, V₂, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
(Çubuk eşit bölmelidir.)
3
E) V₁ = 2v₂ = 2V3
B) V₁ = 4√₂ = 4V3
D) 2v₁ = V₂ = V3
MA
Is Karal
M
MA
GON
MAHSUM
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
4. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk yatay düzlemde O noktası etrafında sabit periyotla döndürülüyor. 1 2 A) 4v₁ = V₂ = V3 C) V₁ = V₂ = V3 O @ Çubuk üzerindeki 1, 2, 3 noktalarının çizgisel hızları V₁, V₂, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Çubuk eşit bölmelidir.) 3 E) V₁ = 2v₂ = 2V3 B) V₁ = 4√₂ = 4V3 D) 2v₁ = V₂ = V3 MA Is Karal M MA GON MAHSUM
iliko
15. Şekildeki düzenekte içerideki r yarıçaplı kasnakla
dışarıdakilerin eksenleri çakışacak biçimde perçin-
lenmiştir. K noktasına yapıştırılan cismin kütlesi m, L
noktasına yapıştırılan cismin kütlesi 2m dir.
2r
K
Buna göre,
-~
A) 1/12
2r
Düzenek çalışırken K noktasındaki cisme uygula-
nan merkezcil kuvvet FK, L noktasındaki cisme uy-
gulanan F₁ dir.
FK
FL
B)
ÇEMBERSEL HAREKET 207
N/W
oranı kaçtır?
3r
L
3
C) D) 5 E) 9
4
A
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
iliko 15. Şekildeki düzenekte içerideki r yarıçaplı kasnakla dışarıdakilerin eksenleri çakışacak biçimde perçin- lenmiştir. K noktasına yapıştırılan cismin kütlesi m, L noktasına yapıştırılan cismin kütlesi 2m dir. 2r K Buna göre, -~ A) 1/12 2r Düzenek çalışırken K noktasındaki cisme uygula- nan merkezcil kuvvet FK, L noktasındaki cisme uy- gulanan F₁ dir. FK FL B) ÇEMBERSEL HAREKET 207 N/W oranı kaçtır? 3r L 3 C) D) 5 E) 9 4 A
üt-
e-
le
Yanıt Yayınları
8.) Düşey konumda tutulan silindir biçimindeki bir borunun
içinden geçen ipin, bir ucuna m, diğer ucuna ise m, küt-
leli cisim bağlanarak m₂ kütleli cisme r = 30 cm yarıçap-
li yörüngede, @= 5 rad/s büyüklüğündeki açısal hızla
düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
?
ton a
ötür
= 1500
A)
5
3m2 =
994
m₁
B)
ip
m, kütleli cisim dengede kaldığına göre,
kaçtır?
ation O
(g = 10 m/s², sürtünme önemsizdir.)
t
C)
pribb sbrilst
m₂
M.
D)
JORI
2/3
m₁
m₂
oranı
n
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
üt- e- le Yanıt Yayınları 8.) Düşey konumda tutulan silindir biçimindeki bir borunun içinden geçen ipin, bir ucuna m, diğer ucuna ise m, küt- leli cisim bağlanarak m₂ kütleli cisme r = 30 cm yarıçap- li yörüngede, @= 5 rad/s büyüklüğündeki açısal hızla düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. ? ton a ötür = 1500 A) 5 3m2 = 994 m₁ B) ip m, kütleli cisim dengede kaldığına göre, kaçtır? ation O (g = 10 m/s², sürtünme önemsizdir.) t C) pribb sbrilst m₂ M. D) JORI 2/3 m₁ m₂ oranı n
ERSEL HAREKET
an tab-
O N/m
açısal
1
AREKET
na-
5)
1
(32)
7.
Şekildeki r yarıçaplı sürtünmesiz rayın K noktasından v
hızıyla harekete geçen m kütleli cisim M noktasından ge-
çerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklü-
ğü sıfır oluyor.
m
10st
M
yatay
D) -3/202
yatay
Buna göre, L noktasından geçerken rayın cisme uy-
guladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur?
(g: yer çekimi ivmesi) puble
A) 2
B) 3
C) 4
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
ERSEL HAREKET an tab- O N/m açısal 1 AREKET na- 5) 1 (32) 7. Şekildeki r yarıçaplı sürtünmesiz rayın K noktasından v hızıyla harekete geçen m kütleli cisim M noktasından ge- çerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklü- ğü sıfır oluyor. m 10st M yatay D) -3/202 yatay Buna göre, L noktasından geçerken rayın cisme uy- guladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur? (g: yer çekimi ivmesi) puble A) 2 B) 3 C) 4
7. Şekildeki r yarıçaplı silindir, v çizgisel hızı ile döner-
ken m kütleli C cismi düşmeden durabiliyor.
Buna göre, cisim ile silindir arasındaki sürtünme
katsayısı (k), aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile
hesaplanabilir?
mv²
A) k-
r
C)
mv²
2
-= mg
=
kmg
mv²
E) -
r
=
kmg
B)
C
D)
m
2..2
r
mv²
r²
= kmg
mg
k
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
7. Şekildeki r yarıçaplı silindir, v çizgisel hızı ile döner- ken m kütleli C cismi düşmeden durabiliyor. Buna göre, cisim ile silindir arasındaki sürtünme katsayısı (k), aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile hesaplanabilir? mv² A) k- r C) mv² 2 -= mg = kmg mv² E) - r = kmg B) C D) m 2..2 r mv² r² = kmg mg k
du
37°
10.
eğim aç
di
2r
Yatay düzlemde O noktası çevresinde sabit hızla
dönen şekildeki tablanın X noktasında m kütleli bir
uğur böceği bulunmaktadır.
O
Tablanın dönme hızı sabit kalarak uğur böceği
Y noktasına giderse çizgisel hızı ve açısal hızı
önceki duruma göre nasıl değişir?
çizgisel hız
A) Değişmez
B) Artar
C) Azalır
D) Artar
E) Değişmez
açısal hızı
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
1.D 2.A 3.D
Nihat Bilgin Ya
4.E 5.D 6.C
12.
7.A
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
du 37° 10. eğim aç di 2r Yatay düzlemde O noktası çevresinde sabit hızla dönen şekildeki tablanın X noktasında m kütleli bir uğur böceği bulunmaktadır. O Tablanın dönme hızı sabit kalarak uğur böceği Y noktasına giderse çizgisel hızı ve açısal hızı önceki duruma göre nasıl değişir? çizgisel hız A) Değişmez B) Artar C) Azalır D) Artar E) Değişmez açısal hızı Değişmez Değişmez Artar Artar Azalır 1.D 2.A 3.D Nihat Bilgin Ya 4.E 5.D 6.C 12. 7.A
hi
L.
ra
m
A)
Düşey eksen etrafında dönmekte olan silindirin
yan yüzeyinde bulunan m kütleli bir cismin düş-
memesi için silindirin dönme frekansı ne olmalı-
dir?
(g: yer çekimi ivmesi, k: silindirle cisim arasındaki
sürtünme katsayısı)
g
2π V Rk
√
D) 2T,
po
√RK
Rk
B)
1 Rk
2π V g
√R
R
1
E) 2π
Rg
k
C)
1 R
2π V g
Niha
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
hi L. ra m A) Düşey eksen etrafında dönmekte olan silindirin yan yüzeyinde bulunan m kütleli bir cismin düş- memesi için silindirin dönme frekansı ne olmalı- dir? (g: yer çekimi ivmesi, k: silindirle cisim arasındaki sürtünme katsayısı) g 2π V Rk √ D) 2T, po √RK Rk B) 1 Rk 2π V g √R R 1 E) 2π Rg k C) 1 R 2π V g Niha
Basit Harmonik Hareket
1
A)-
- 100
Va
vszüb -2
0
2 ub
Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının
uzanıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, uzanımın maksimum olduğu anda
cismin ivmesi kaç m/s² dir?
lupül sri
B)-
V (m/s)
1
6
1
7 = 21₁ ²1² 21²
TH.C
TC -10
C)
1
4
V²
C
wor
X (m)
ow
661
D)-
-|~
7
E) 1
Isinja
zur
T
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Basit Harmonik Hareket 1 A)- - 100 Va vszüb -2 0 2 ub Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının uzanıma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, uzanımın maksimum olduğu anda cismin ivmesi kaç m/s² dir? lupül sri B)- V (m/s) 1 6 1 7 = 21₁ ²1² 21² TH.C TC -10 C) 1 4 V² C wor X (m) ow 661 D)- -|~ 7 E) 1 Isinja zur T
Buna göre, X cismi K noktasın-
dan geçtikten kaç saniye sonra
ilk kez L noktasına gelir?
A)
eer?
+4
BL
2
A) Yalnız I
2.360
240
Periyodu 6 s olan 2 kg kütleli bir
cisim ipe bağlı olarak yatay düz-
lemde düzgün çembersel hareket
yapıyor.
Buna göre,
p
260 720x
326
720
D) I ve Ill
V
2 kg = 2 m
1. Cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü 2 m/s2 dir
Cisim K noktasından geçtikten 2 s sonraki yer değiş-
tirmesi 23 m'dir.
III Ipteki gerilme kuvveti 4 N'dir.
yargılarından hangileri doğrudur? (x = 3 alınız.)
B) Yalnız II
= (x==1/3
E) I, II ve III
C) I ve II
SAMOROD
6.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Buna göre, X cismi K noktasın- dan geçtikten kaç saniye sonra ilk kez L noktasına gelir? A) eer? +4 BL 2 A) Yalnız I 2.360 240 Periyodu 6 s olan 2 kg kütleli bir cisim ipe bağlı olarak yatay düz- lemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre, p 260 720x 326 720 D) I ve Ill V 2 kg = 2 m 1. Cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü 2 m/s2 dir Cisim K noktasından geçtikten 2 s sonraki yer değiş- tirmesi 23 m'dir. III Ipteki gerilme kuvveti 4 N'dir. yargılarından hangileri doğrudur? (x = 3 alınız.) B) Yalnız II = (x==1/3 E) I, II ve III C) I ve II SAMOROD 6.
Dupey Uzlemde Düzgün Gembersel Hareket
Bir cismin ağırlığı her zaman yerin merkezine doğru-
dur. Düşey düzlemde dolanan bir cismin ağırlığı ya da
ağırlığının bileşeni ipte oluşan gerilme kuvvetini etkiler.
M
mo
F
mg
mg cose
V
N
mg
K
mg
T = Fmer
T = Fmer + mg (maksimum)
TM=Fmer-mg (minimum)
TN = Fmer-mgcosd
O
Düşey düzlemde
düzgün çembers
hareket
yapan e
sim k noktasın.
dayken ipteki ge
rilme kuvveti me
simum, L nokta-
sındayken ipteki
gerilme kuvveti
minimumdur.
Tmaks-Fraer + mg
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Dupey Uzlemde Düzgün Gembersel Hareket Bir cismin ağırlığı her zaman yerin merkezine doğru- dur. Düşey düzlemde dolanan bir cismin ağırlığı ya da ağırlığının bileşeni ipte oluşan gerilme kuvvetini etkiler. M mo F mg mg cose V N mg K mg T = Fmer T = Fmer + mg (maksimum) TM=Fmer-mg (minimum) TN = Fmer-mgcosd O Düşey düzlemde düzgün çembers hareket yapan e sim k noktasın. dayken ipteki ge rilme kuvveti me simum, L nokta- sındayken ipteki gerilme kuvveti minimumdur. Tmaks-Fraer + mg
N
13. Düşey düzlemdeki daire-
Kalsel rayda düzgün dairesel
hareket yapan P ağırlıklı
Thy
cisme K noktasında rayın
tepkisi 2P oluyor.
OX
Buna göre, cisim L nok-
tasından geçerken rayın
cisme tepkisi kaç P olur?
K
L
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
N 13. Düşey düzlemdeki daire- Kalsel rayda düzgün dairesel hareket yapan P ağırlıklı Thy cisme K noktasında rayın tepkisi 2P oluyor. OX Buna göre, cisim L nok- tasından geçerken rayın cisme tepkisi kaç P olur? K L
T
Sürtünmesiz yatay düzlemde bir
ipin ucuna bağlanan cisim r yarı-
çaplı yörüngede düzgün dairesel
hareket yapıyor.
O
Img
Buna göre, císme etki eden net kuvvet aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sıfır
B) T
D) T+
mv²
r
mv²
C) T-
--T
2
mv²
r
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
T Sürtünmesiz yatay düzlemde bir ipin ucuna bağlanan cisim r yarı- çaplı yörüngede düzgün dairesel hareket yapıyor. O Img Buna göre, císme etki eden net kuvvet aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sıfır B) T D) T+ mv² r mv² C) T- --T 2 mv² r
20
6)
Düşey düzlemde düz-
gün çembersel hare-
ket yapan cismi tutan
12 S 36 ipteki gerilme kuvveti,
şekildaki konumdan 8
$ sonra sıfır oluyor.
5
150
yörüngelerde sabit 9k
Knin periyodu 4s, L. nin
konumlarından
arasındaki açı kaç
609
Buna göre,
Dusey Th=F+6
Buna göre, cisim şekildeki konumdan geçtikten
kaç saniye sonra ipteki gerilme kuvveti en büyük
değerini alabilir?
A) 10
B) 12
Yatay
C) 14 D) 16 E) 18
arttırmak
Düzgün çembersel harekel you
Cisme etki eden net kuvvet iş yapmaz.
Cismin kinetik enerjisi sürekli artar.
M. Cismin ivmesi sabittir.
yargianndan hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
kütleli
B) I ve il
D) Yalnız 11
C) I ve III
Buna göre,
E) I, II ve III
Bir traktör yatay yolda sabit süratle ilerlerken, ön ve
tekerleğinin yüzeylerino, kütleleri m ve 2m olan K
çamur parçalan yapışıyor.
20=10
çamur parçalanının merk
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
20 6) Düşey düzlemde düz- gün çembersel hare- ket yapan cismi tutan 12 S 36 ipteki gerilme kuvveti, şekildaki konumdan 8 $ sonra sıfır oluyor. 5 150 yörüngelerde sabit 9k Knin periyodu 4s, L. nin konumlarından arasındaki açı kaç 609 Buna göre, Dusey Th=F+6 Buna göre, cisim şekildeki konumdan geçtikten kaç saniye sonra ipteki gerilme kuvveti en büyük değerini alabilir? A) 10 B) 12 Yatay C) 14 D) 16 E) 18 arttırmak Düzgün çembersel harekel you Cisme etki eden net kuvvet iş yapmaz. Cismin kinetik enerjisi sürekli artar. M. Cismin ivmesi sabittir. yargianndan hangileri doğrudur? A) Yalnız i kütleli B) I ve il D) Yalnız 11 C) I ve III Buna göre, E) I, II ve III Bir traktör yatay yolda sabit süratle ilerlerken, ön ve tekerleğinin yüzeylerino, kütleleri m ve 2m olan K çamur parçalan yapışıyor. 20=10 çamur parçalanının merk
Şekildeki gibi r yarıçaplı yörüngede
düzgün çembersel hareket yapan
cismin çizgisel hızının büyüklüğü
v'dir.
Cismin hızı sabit tutulup yalnızca r
yörünge yarıçapı artırıldığında,
1. Dolanım periyodu artar.
II. Merkezcil ivmenin büyüklüğü
azalır.
III. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
O
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Şekildeki gibi r yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan cismin çizgisel hızının büyüklüğü v'dir. Cismin hızı sabit tutulup yalnızca r yörünge yarıçapı artırıldığında, 1. Dolanım periyodu artar. II. Merkezcil ivmenin büyüklüğü azalır. III. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III O C) I ve II E) I, II ve III