Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum Soruları

8.
yargıların
(A) Yalnız I
TUMLER
XAYOLAR
an hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I ve II
Sürtünmesiz yatay düzlemde bir cisim O noktası etrafında
şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
O
D) II ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Buna göre cismin hareketi ile ilgili,
1. Çizgisel ve açısal hız vektörleri birbirine diktir.
II. Konum ve çizgisel hız vektörleri birbirine paraleldir.
III. Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet vektörleri birbirine
diktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
AYT - Kurumsal Deneme - 1
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
8. yargıların (A) Yalnız I TUMLER XAYOLAR an hangileri doğrudur? B) I ve III D) I ve II Sürtünmesiz yatay düzlemde bir cisim O noktası etrafında şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. O D) II ve III C) II ve III E) I, II ve III Buna göre cismin hareketi ile ilgili, 1. Çizgisel ve açısal hız vektörleri birbirine diktir. II. Konum ve çizgisel hız vektörleri birbirine paraleldir. III. Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet vektörleri birbirine diktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II AYT - Kurumsal Deneme - 1 C) I ve III E) I, II ve III
Şekildeki sistemde çubuk ok yönünde 30 cm çekildiğinde
tekerlek kaymadan ilerliyor.
A)
zemin
Buna göre, tekerlek kaç tur dönmüştür? (x = 3)
5
B) 3
D) 4
E)
4
22.
52
r=2cm
C)
7
2
211A
neor
n₁ 2.3.2 = 2.
22
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Şekildeki sistemde çubuk ok yönünde 30 cm çekildiğinde tekerlek kaymadan ilerliyor. A) zemin Buna göre, tekerlek kaç tur dönmüştür? (x = 3) 5 B) 3 D) 4 E) 4 22. 52 r=2cm C) 7 2 211A neor n₁ 2.3.2 = 2. 22
1. Işıl, biri haşlanmış, diğeri çiğ olan iki yumurtayı K ve L
olarak adlandırarak Şekil 1'deki gibi yumurtaları, yatay
masanın üzerinde çevirmeye başlamıştır. Bir müddet
sonra Şekil 2'deki gibi iki yumurtaya da parmağını kısa
süre dokundurarak geri çektiğinde Şekil 3'teki gibi K
yumurtası durgun bir şekilde kalırken L yumurtasının
dönmeye devam ettiğini gözlemlemiştir. Bu eylemlerden
sonra L yumurtasının çiğ, K yumurtasının haşlanmış
olduğunu bulmuştur.
K
OST Şekil 1
III. Pascal
L
I. açısal momentum korunumu,
eylemsizlik,
20 104
K
Şekil 3
Bu olaylar esnasında tüm sürtünmelerin önemsiz
olduğu kabul edilirse Işıl, hangi yumurtanın çiğ
olduğu tespitini yaparken;
D) I ve II
ilkelerinden hangilerini kullanmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
301 Şekil 2
S
08
E) I ye III
C) Yalnız III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
1. Işıl, biri haşlanmış, diğeri çiğ olan iki yumurtayı K ve L olarak adlandırarak Şekil 1'deki gibi yumurtaları, yatay masanın üzerinde çevirmeye başlamıştır. Bir müddet sonra Şekil 2'deki gibi iki yumurtaya da parmağını kısa süre dokundurarak geri çektiğinde Şekil 3'teki gibi K yumurtası durgun bir şekilde kalırken L yumurtasının dönmeye devam ettiğini gözlemlemiştir. Bu eylemlerden sonra L yumurtasının çiğ, K yumurtasının haşlanmış olduğunu bulmuştur. K OST Şekil 1 III. Pascal L I. açısal momentum korunumu, eylemsizlik, 20 104 K Şekil 3 Bu olaylar esnasında tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu kabul edilirse Işıl, hangi yumurtanın çiğ olduğu tespitini yaparken; D) I ve II ilkelerinden hangilerini kullanmıştır? A) Yalnız B) Yalnız II 301 Şekil 2 S 08 E) I ye III C) Yalnız III
11.
3w
02
D) I ve III
3r
Buna göre X çarkının,
I. açısal momentumları,
II. çizgisel hızının büyüklüğünün en büyük değeri,
III. açısal hızının büyüklüğü
niceliklerinden hangileri Y çarkınınkine eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
7
Merkezlerinden geçen eksen etrafında dönebilen eşit kütleli
r ve 3r yarıçaplı X ve Y çarkları bir kayışla şekildeki gibi dön-
dürülmektedir.
way
E) II ve III
casel
Lemvr
C) Yalnız III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
11. 3w 02 D) I ve III 3r Buna göre X çarkının, I. açısal momentumları, II. çizgisel hızının büyüklüğünün en büyük değeri, III. açısal hızının büyüklüğü niceliklerinden hangileri Y çarkınınkine eşittir? A) Yalnız I B) Yalnız II 7 Merkezlerinden geçen eksen etrafında dönebilen eşit kütleli r ve 3r yarıçaplı X ve Y çarkları bir kayışla şekildeki gibi dön- dürülmektedir. way E) II ve III casel Lemvr C) Yalnız III
5.
1. Öteleme hareketinde kütlenin yerini, dönme hareke-
tinde eylemsizlik momenti alır.
II. Öteleme hareketinde çizgisel hızın yerini dönme ha-
reketinde açısal hız alır.
III. Dönerek öteleme hareketi yapan bir cismin öteleme
kinetik enerjisi dönme kinetik enerjisinden büyüktür.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalniz F
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
SUVEN
E), II ve III
otels
exem
derme
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
5. 1. Öteleme hareketinde kütlenin yerini, dönme hareke- tinde eylemsizlik momenti alır. II. Öteleme hareketinde çizgisel hızın yerini dönme ha- reketinde açısal hız alır. III. Dönerek öteleme hareketi yapan bir cismin öteleme kinetik enerjisi dönme kinetik enerjisinden büyüktür. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalniz F B) I ve II C) I ve III D) II ve III SUVEN E), II ve III otels exem derme
3.
AYT/FEN BİLİMLERİ
Bir kaset rulosundaki bant şekildeki yöntemle bir rulodan
diğerine aktarılıyor.
X
Y rulosu sabit açısal hızla döndürülürken, zamanla
X rulosunun birim zamandaki devir sayısı artar.
X rulosunun birim zamandaki devir sayısı azalır.
Ill. Bantin ilerleme hızı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A Yalnız
BYalnız II
BI ve III
Frezas
CYalnız III
E ve III
W3
&
4. Arab
arab
O
PALME
YAYINEVI
S
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
3. AYT/FEN BİLİMLERİ Bir kaset rulosundaki bant şekildeki yöntemle bir rulodan diğerine aktarılıyor. X Y rulosu sabit açısal hızla döndürülürken, zamanla X rulosunun birim zamandaki devir sayısı artar. X rulosunun birim zamandaki devir sayısı azalır. Ill. Bantin ilerleme hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A Yalnız BYalnız II BI ve III Frezas CYalnız III E ve III W3 & 4. Arab arab O PALME YAYINEVI S
6.
Tramplenden suya atlama yarışında, yarışmacı ha-
vaya yükselirken şekildeki gibi vücudunu toplama-
sının nedeni;
1. dönme kinetik enerjisini en büyük değere çıkar-
mak,
II. açısal süratini artırmak,
III. açısal momentumunu artırmak
ile ifade edilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8.
OIEMI
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
6. Tramplenden suya atlama yarışında, yarışmacı ha- vaya yükselirken şekildeki gibi vücudunu toplama- sının nedeni; 1. dönme kinetik enerjisini en büyük değere çıkar- mak, II. açısal süratini artırmak, III. açısal momentumunu artırmak ile ifade edilenlerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 8. OIEMI
5.
Yatay sürtünmesiz düzlemde ipin ucuna bağlı cisim şe-
kildeki gibi w açısal süratiyle düzgün çembersel hareket
yapmaktadır.
vs
37
Oyun
hamuru
A) Yalnız I
Cisim yörüngesi üzerindeki oyun hamuruna çarpıp yapı-
şıyor ve aynı yörüngede hareketlerine devam ediyorlar.
Buna göre,
vr
r
I. Cismin açısal hızı azalmıştır.
✓
II. Cismin dönme eksenine göre açısal momentumu
m
azalmıştır.
III. Sistemin mekanik enerjisi değişmemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız I
ip
D) II ve III
C) I ve II
I. Wb
E) I, II ve III
ANTIKOR FİZİK SORU BANKASI 45
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
5. Yatay sürtünmesiz düzlemde ipin ucuna bağlı cisim şe- kildeki gibi w açısal süratiyle düzgün çembersel hareket yapmaktadır. vs 37 Oyun hamuru A) Yalnız I Cisim yörüngesi üzerindeki oyun hamuruna çarpıp yapı- şıyor ve aynı yörüngede hareketlerine devam ediyorlar. Buna göre, vr r I. Cismin açısal hızı azalmıştır. ✓ II. Cismin dönme eksenine göre açısal momentumu m azalmıştır. III. Sistemin mekanik enerjisi değişmemiştir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız I ip D) II ve III C) I ve II I. Wb E) I, II ve III ANTIKOR FİZİK SORU BANKASI 45
2.
Sub
min yatay zemine uyguladığı etki kuvveti
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız t
B) Yalnız II
D) I ve II
et all sid vs Bar
O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen maka-
raya bağlanan şekildeki buz parçası serbest bırakılıyor.
A) Yalnız I
(D) I ve II
e) Yatmız III
E) II ve III
sinigs systys2 16010
I36²r
2T+
H⇒mru
Buz
Buz aşağı yönde hareket ederken eriyerek kütlesi
azaldığına göre, makaranın;
1. açısal ivme,
II.. açısal hız,
III. açısal momentum V
Mgr
nicetiklerinden hangileri zamanla arter?
B) Yainiz II
64
2 =
13|P
I ve III
FO
e) Yalnız til
€.
G
S
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
2. Sub min yatay zemine uyguladığı etki kuvveti niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız t B) Yalnız II D) I ve II et all sid vs Bar O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen maka- raya bağlanan şekildeki buz parçası serbest bırakılıyor. A) Yalnız I (D) I ve II e) Yatmız III E) II ve III sinigs systys2 16010 I36²r 2T+ H⇒mru Buz Buz aşağı yönde hareket ederken eriyerek kütlesi azaldığına göre, makaranın; 1. açısal ivme, II.. açısal hız, III. açısal momentum V Mgr nicetiklerinden hangileri zamanla arter? B) Yainiz II 64 2 = 13|P I ve III FO e) Yalnız til €. G S
kütlel olsim sürtünmesi önemsenmeyen makara ve
argonemsenmeyen ipe bagh şekilde aşağıdaki gibi
dengede tutuluyor
m
Buna göre, cisim serbest bırakılırsa;
I. Makaraya etki eden net tork sıfırdır.
II. Makaranın açısal sürati artar.
III. Makaranın eylemsizlik momenti değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız t
B) I ve Il
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
kütlel olsim sürtünmesi önemsenmeyen makara ve argonemsenmeyen ipe bagh şekilde aşağıdaki gibi dengede tutuluyor m Buna göre, cisim serbest bırakılırsa; I. Makaraya etki eden net tork sıfırdır. II. Makaranın açısal sürati artar. III. Makaranın eylemsizlik momenti değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız t B) I ve Il D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
III. Yançap
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Weill
Sabit büyüklükte hızla dönen rüzgâr türbini üzerindeki K ve
L noktaları şekildeki gibl verilmiştir.
Eve ill
K
Buna göre, K ve L noktaları ile ilgili,
1. Çizgisel hızları eşit büyüklüktedir.
II. Açısal hızlanı eşittir.
III. Merkezcil ivmeleri eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
A
C) Lovel
B
E) Il ve Ill
4)
Aynı büyüklükte hiztada pokide gösterilen yollarım (
A, B, C noktalarından geçen aşit kütleli kaykaycılar
yerin tepkisi sırasıyla N. N. N 'dir.
C) Yalnız Ill
C
Buna göre NA Na, Ne arasindaki lişki nedir?
Max No
N₂₁ <N₁ <No
0₂ N₂ <N₂ = No
N
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
III. Yançap yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Weill Sabit büyüklükte hızla dönen rüzgâr türbini üzerindeki K ve L noktaları şekildeki gibl verilmiştir. Eve ill K Buna göre, K ve L noktaları ile ilgili, 1. Çizgisel hızları eşit büyüklüktedir. II. Açısal hızlanı eşittir. III. Merkezcil ivmeleri eşit büyüklüktedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II A C) Lovel B E) Il ve Ill 4) Aynı büyüklükte hiztada pokide gösterilen yollarım ( A, B, C noktalarından geçen aşit kütleli kaykaycılar yerin tepkisi sırasıyla N. N. N 'dir. C) Yalnız Ill C Buna göre NA Na, Ne arasindaki lişki nedir? Max No N₂₁ <N₁ <No 0₂ N₂ <N₂ = No N
Açısal Momentum
L ve M disklerinin dönme yönleri ve açısal mome
vektörlerinin yönleri Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III'te verilmiş-
tir.
0₁
K
Şekil-l
C
L
Şekil-II
D) L ve M
M
Şekil-III
Buna göre K, L, M disklerinden hangilerinin momen-
tum vektörlerinin yönü doğru çizilmiştir?
A) Yalnız K
B) Yalnız M
C) K ve M
E) K, L ve M
Jori 3r.
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Açısal Momentum L ve M disklerinin dönme yönleri ve açısal mome vektörlerinin yönleri Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III'te verilmiş- tir. 0₁ K Şekil-l C L Şekil-II D) L ve M M Şekil-III Buna göre K, L, M disklerinden hangilerinin momen- tum vektörlerinin yönü doğru çizilmiştir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve M E) K, L ve M Jori 3r.
al
1
6.
H
Şekildeki homojen yapılı katı bir topaç, orta ekseninden
geçen düşey doğrultu etrafında döndürülmeye başlanıyor.
A
Buna göre, topacın dönme ekseni değişmeyecek şekilde
zamanla frekansı azaldığına göre, topaca ait aşağıdaki
hangi nicelik değişmez?
A) Açısal hızı
B) Yüzeyi üzerinde en büyük çizgisel hızı
C) Dönme kinetik enerjisi
D) Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti
E) Periyodu
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
al 1 6. H Şekildeki homojen yapılı katı bir topaç, orta ekseninden geçen düşey doğrultu etrafında döndürülmeye başlanıyor. A Buna göre, topacın dönme ekseni değişmeyecek şekilde zamanla frekansı azaldığına göre, topaca ait aşağıdaki hangi nicelik değişmez? A) Açısal hızı B) Yüzeyi üzerinde en büyük çizgisel hızı C) Dönme kinetik enerjisi D) Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti E) Periyodu
k
1-
PALME
PAINGAYA
8
7²
O noktasından geçen eksen etrafinda serbestçe dönebilen
kasnağa dolanmış bir ipin ucuna bir cisim asılarak sistem
serbest bırakılıyor.
lp
Cismin hareketi süresince kasnağın,
Açısal sürati artar. L=Ï_w
C. Eylemsizlik torku değişmez.
Açısal ivmesinin büyüklüğü sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Makara sarılı ipin kalınlığı önemsizdir.)
A) I, II ve III
B) Yalnız
Dve l
E) Yalnız I
C) Yalnız III
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
k 1- PALME PAINGAYA 8 7² O noktasından geçen eksen etrafinda serbestçe dönebilen kasnağa dolanmış bir ipin ucuna bir cisim asılarak sistem serbest bırakılıyor. lp Cismin hareketi süresince kasnağın, Açısal sürati artar. L=Ï_w C. Eylemsizlik torku değişmez. Açısal ivmesinin büyüklüğü sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Makara sarılı ipin kalınlığı önemsizdir.) A) I, II ve III B) Yalnız Dve l E) Yalnız I C) Yalnız III
Pwy was
Made in Germany
Schneider Job
6. Yatay düzlemdeki disk O noktasından geçen düşey eksen
etrafında sabit büyüklükteki F kuvvetinin etkisiyle şekilde-
ki gibi dönmektedir.
F
F kuvveti her an diske teğet etki ettiğine göre,
1. Diske etki eden F kuvvetinin torku zamanla artar.
II. Diskin açısal ivmesi zamanla artar.
III. Diskin açısal hızı zamanla artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
Pwy was Made in Germany Schneider Job 6. Yatay düzlemdeki disk O noktasından geçen düşey eksen etrafında sabit büyüklükteki F kuvvetinin etkisiyle şekilde- ki gibi dönmektedir. F F kuvveti her an diske teğet etki ettiğine göre, 1. Diske etki eden F kuvvetinin torku zamanla artar. II. Diskin açısal ivmesi zamanla artar. III. Diskin açısal hızı zamanla artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
6.
210
13
Doğrusal hareket yapan cisimler çizgisel momentuma sa-
hipken dönme hareketi yapan cisimlerde açısal momentu-
ma sahiptir. Cisme uygulanan kuvvet sıfır iken çizgisel mo-
mentum korunur. Dönme hareketinde ise dönmeyi sağla-
yan tork sıfır ise açısal momentum korunur.
Buna göre;
1.
III.
K
D
G
gezegenlerin Güneş etrafında-
ki hareketi,
D) I ve HI
sürtünmesiz borunun içinden
geçirilen ipin ucundaki cisim
dönerken ipin F kuvvetiyle bir
miktar çekilmesi,
FESEN YAYINL
yarım daire biçimindeki düşey
rayın K noktasından bırakılan
cismin L noktasına gelmesi
olaylarından hangilerinde açısal momentum korunur?
A) Yalnız i
B) Yalnız t
SORU
-Ellvell
C)Tvel
BANKASI
Fizik
Dönerek Öteleme ve Açısal Momentum
6. 210 13 Doğrusal hareket yapan cisimler çizgisel momentuma sa- hipken dönme hareketi yapan cisimlerde açısal momentu- ma sahiptir. Cisme uygulanan kuvvet sıfır iken çizgisel mo- mentum korunur. Dönme hareketinde ise dönmeyi sağla- yan tork sıfır ise açısal momentum korunur. Buna göre; 1. III. K D G gezegenlerin Güneş etrafında- ki hareketi, D) I ve HI sürtünmesiz borunun içinden geçirilen ipin ucundaki cisim dönerken ipin F kuvvetiyle bir miktar çekilmesi, FESEN YAYINL yarım daire biçimindeki düşey rayın K noktasından bırakılan cismin L noktasına gelmesi olaylarından hangilerinde açısal momentum korunur? A) Yalnız i B) Yalnız t SORU -Ellvell C)Tvel BANKASI