İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’un Hareket Yasaları Soruları

12.
bundis
11,
dif
yatay...
37%
*P
L
M
Şekildeki KLM yolunun K noktasından ilk hızsız ha-
rekete başlayan X cismi M noktasında duruyor. Yo-
lun KL bölümü sürtünmesiz, LM bölümü sürtünmeli
ve sürtünme kuvveti sabittir.
LM = 2KL olduğuna göre, cisimle LM yolu arasın-
daki sürtünme katsayısı kaçtır?
(g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) 0,3
B) 0,4
C) 0,5
D) 0,6
T
FİZİK TESTI
t
13
kude
E) 0,8
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
12. bundis 11, dif yatay... 37% *P L M Şekildeki KLM yolunun K noktasından ilk hızsız ha- rekete başlayan X cismi M noktasında duruyor. Yo- lun KL bölümü sürtünmesiz, LM bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. LM = 2KL olduğuna göre, cisimle LM yolu arasın- daki sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s2; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) 0,3 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6 T FİZİK TESTI t 13 kude E) 0,8
Yalniz III
eki gibi
r?
19
K
OM > AL > AK
L
M
Buna göre;
K
L
Yatay 77777777
M
(E) λ₁) > AM > AK
Sh
Sh
th
h
Şekil 1
Şekil II
Buna göre, K, L ve M metal çubuklarının genleşme
katsayıları Ak. A ve AM arasındaki ilişki nedir?
Ax=A₁ = AM
BMK > ALAM
-D) A₁ > AK > AM
h
(D) I ve II
th
4. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki tekerlekli sandalyede oturan
Kıvanç ayakları ile duvarı anlık olarak itiyor.
Yatay
WAT
Kıvanç'ın duvara uyguladığı kuvvet ile duvarın
Kavanç'a uyguladığı kuvvet eşittir.
1. Sandalye duvarın Kıvanç'a uyguladığı tepki kuvveti
yönünde harekete geçer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Kıvanç'ın duvara uyguladığı kuvvet ile duvarın
Kıvanç'a uyguladığı tepki kuvveti birbirini dengeler.
El
Ava
Yalnız III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
Yalniz III eki gibi r? 19 K OM > AL > AK L M Buna göre; K L Yatay 77777777 M (E) λ₁) > AM > AK Sh Sh th h Şekil 1 Şekil II Buna göre, K, L ve M metal çubuklarının genleşme katsayıları Ak. A ve AM arasındaki ilişki nedir? Ax=A₁ = AM BMK > ALAM -D) A₁ > AK > AM h (D) I ve II th 4. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki tekerlekli sandalyede oturan Kıvanç ayakları ile duvarı anlık olarak itiyor. Yatay WAT Kıvanç'ın duvara uyguladığı kuvvet ile duvarın Kavanç'a uyguladığı kuvvet eşittir. 1. Sandalye duvarın Kıvanç'a uyguladığı tepki kuvveti yönünde harekete geçer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Kıvanç'ın duvara uyguladığı kuvvet ile duvarın Kıvanç'a uyguladığı tepki kuvveti birbirini dengeler. El Ava Yalnız III Diğer sayfaya geçiniz.
ÖRNEK 31
Yatay bir yolda otomobil kullanan Ajda arabanın gaz pe-
dalina basarak hareket etmekteyken arabanın süratinin
60 km/saat değerinde sabit olduğunu tesbit ediyor.
Yatay
Otomobile yatay doğrultuda etkiyen kuvvetler; mo-
torun araca uyguladığı itme kuvveti ve havanın ara-
ca uyguladığı direnç kuvveti olduğuna göre, aşağı-
daki yargılardan hangisi doğrudur?
TOVY VSY Bosinie)
A) Otomobile motorun uyguladığı kuvvet hava direç
kuvvetinden büyüktür.
(0
BY Otomobile motorun uyguladığı kuvvet hava direnç
Tinus
kuvvetinden küçüktür.
100X
Qurb
C) Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
DY Araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
E) Araç ivmeli hareket yapmaktadır.
21 D
Aydın Ya
HINDBY
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
ÖRNEK 31 Yatay bir yolda otomobil kullanan Ajda arabanın gaz pe- dalina basarak hareket etmekteyken arabanın süratinin 60 km/saat değerinde sabit olduğunu tesbit ediyor. Yatay Otomobile yatay doğrultuda etkiyen kuvvetler; mo- torun araca uyguladığı itme kuvveti ve havanın ara- ca uyguladığı direnç kuvveti olduğuna göre, aşağı- daki yargılardan hangisi doğrudur? TOVY VSY Bosinie) A) Otomobile motorun uyguladığı kuvvet hava direç kuvvetinden büyüktür. (0 BY Otomobile motorun uyguladığı kuvvet hava direnç Tinus kuvvetinden küçüktür. 100X Qurb C) Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. DY Araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. E) Araç ivmeli hareket yapmaktadır. 21 D Aydın Ya HINDBY
10. Kütleleri 1 kg, 2 kg, 2 kg olan X, Y, Z cisimleri ile oluş-
turulmuş şekildeki düzenekte sadece X, Y cisimleri
arasında sürtünme vardır. Sistem serbest bırakıldığın-
da X, Y'nin üzerinden kaymıyor.
5+Fs=5
2=5
1 kg X F
2 kg
$10
C) 0,3
20-1
2 kg
20
Buna göre, X, Y cisimleri arasındaki sürtünme kat-
sayısı en az kaçtır?
(g = 10 m/s²)
A) 0.1 B) 0,2
D) 0,4 E) 0,5
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
10. Kütleleri 1 kg, 2 kg, 2 kg olan X, Y, Z cisimleri ile oluş- turulmuş şekildeki düzenekte sadece X, Y cisimleri arasında sürtünme vardır. Sistem serbest bırakıldığın- da X, Y'nin üzerinden kaymıyor. 5+Fs=5 2=5 1 kg X F 2 kg $10 C) 0,3 20-1 2 kg 20 Buna göre, X, Y cisimleri arasındaki sürtünme kat- sayısı en az kaçtır? (g = 10 m/s²) A) 0.1 B) 0,2 D) 0,4 E) 0,5
J
4.
12
ol
Yatay düzlemde duran m kütleli cisme uygulanan
yatay kuvvet ile cismin ivmesi arasındaki grafik
aşağıdaki gibidir.
a(m/s²)
F₁
a=37⁰
-D) II ve III
12
F₂
18
B) I ve II
Buna göre
4
I. m =
=kg'dir.
II. F₂ = 16 N'dur.
III. F₂-F₁ farkı artarsa a açısı azalır.
1
F(N)
ifadelerinden hangileri doğrudur? (sin37° = 0,6;
cos37° = 0,8)
A) Yalnız I
2
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
J 4. 12 ol Yatay düzlemde duran m kütleli cisme uygulanan yatay kuvvet ile cismin ivmesi arasındaki grafik aşağıdaki gibidir. a(m/s²) F₁ a=37⁰ -D) II ve III 12 F₂ 18 B) I ve II Buna göre 4 I. m = =kg'dir. II. F₂ = 16 N'dur. III. F₂-F₁ farkı artarsa a açısı azalır. 1 F(N) ifadelerinden hangileri doğrudur? (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) Yalnız I 2 C) I ve III E) I, II ve III
7. Düşey hareket eden bir asansörün tavanına bağlanmış 3
kg kütleli cismi tutan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü
18 N'dir.
Yer çekimi ivmesi 10 m/s² olduğuna göre, asansörün
hareketi ve ivmesi için ne söylenebilir?
dis
A) Yukarı yönde, 2 m/s² ivme ile yavaşlayan
B) Yukarı yönde, 3 m/s² ivme ile yavaşlayan
C) Aşağı yönde, 4 m/s² ivme ile hızlanan
D) Aşağı yönde, 3 m/s² ivme ile hızlanan
E) Yukarı yönde, 4 m/s² ivme ile hızlanan
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
7. Düşey hareket eden bir asansörün tavanına bağlanmış 3 kg kütleli cismi tutan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 18 N'dir. Yer çekimi ivmesi 10 m/s² olduğuna göre, asansörün hareketi ve ivmesi için ne söylenebilir? dis A) Yukarı yönde, 2 m/s² ivme ile yavaşlayan B) Yukarı yönde, 3 m/s² ivme ile yavaşlayan C) Aşağı yönde, 4 m/s² ivme ile hızlanan D) Aşağı yönde, 3 m/s² ivme ile hızlanan E) Yukarı yönde, 4 m/s² ivme ile hızlanan
nga düzeneğinde
ndeki bir kuvvetle
eneği,
Gy = 40 N
60 N
arı önemsiz,
YAYINLARI
Karma Test
Mert, TÜBİTAK bilim şenliğinde
"ağırlık merkezi" konulu bir gös-
teri yapmayı düşünmektedir. İn-
ternet ortamında konu ile ilgili
araştırma yaparken görseldeki
gibi bir deney düzeneği ile kar-
şılaşır. Düzenekte bir kürdanın
üst ucunda iki metal çatal başka
bir kürdan yardımıyla şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
D) ve III
$7
Buna göre, kürdanların ağırlığı önemsiz kabul edilirse de.
ney düzeneği ile ilgili olarak,
1. Sistemin ağırlık merkezinin doğrultusu düşey kürdanın
doğrultusundadır.
Düş
Düşey kürdana göre toplam tork sıfırdır.
B) I ve II
3.
Sınav Eg
III. Düşey kürdanın üst ucuna etki eden kuvvetin büyüklüğü
çatalların ağırlığına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?)
A) Yalnız I
E) I, II ve III
1. P cismi v
dedir. T₁
külerek b
işlem sır
CHIVE II
Bun
için
A)
B)
C
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
nga düzeneğinde ndeki bir kuvvetle eneği, Gy = 40 N 60 N arı önemsiz, YAYINLARI Karma Test Mert, TÜBİTAK bilim şenliğinde "ağırlık merkezi" konulu bir gös- teri yapmayı düşünmektedir. İn- ternet ortamında konu ile ilgili araştırma yaparken görseldeki gibi bir deney düzeneği ile kar- şılaşır. Düzenekte bir kürdanın üst ucunda iki metal çatal başka bir kürdan yardımıyla şekildeki gibi dengede kalmaktadır. D) ve III $7 Buna göre, kürdanların ağırlığı önemsiz kabul edilirse de. ney düzeneği ile ilgili olarak, 1. Sistemin ağırlık merkezinin doğrultusu düşey kürdanın doğrultusundadır. Düş Düşey kürdana göre toplam tork sıfırdır. B) I ve II 3. Sınav Eg III. Düşey kürdanın üst ucuna etki eden kuvvetin büyüklüğü çatalların ağırlığına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur?) A) Yalnız I E) I, II ve III 1. P cismi v dedir. T₁ külerek b işlem sır CHIVE II Bun için A) B) C
8.
Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde
Güneş'e en yakın olduğu nokta X, en uzak olduğu
nokta Y olarak veriliyor.
Buna göre,
I. Dünya X noktasından Y noktasına doğru ilerlerken
Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim
kuvvetinin büyüklüğü azalır.
BRAC
II. Dünya Y noktasından X noktasına doğru ilerlerken
Dünya ve Güneş'ten oluşan sistemin kütle çekim
potansiyel enerjisi artar.
III. Dünya Y noktasından X noktasına doğru ilerlerken
Dünya'nın açısal hızının büyüklüğü artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
8. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu nokta X, en uzak olduğu nokta Y olarak veriliyor. Buna göre, I. Dünya X noktasından Y noktasına doğru ilerlerken Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü azalır. BRAC II. Dünya Y noktasından X noktasına doğru ilerlerken Dünya ve Güneş'ten oluşan sistemin kütle çekim potansiyel enerjisi artar. III. Dünya Y noktasından X noktasına doğru ilerlerken Dünya'nın açısal hızının büyüklüğü artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
1.
t = 0 anında durgun olan bir oyuncak sürtünme-
li yüzey üzerinde hareket ettirilmek isteniyor.
Araba +x yönünde hızlanıyorken arabanın teke-
rine etki eden sürtünme kuvveti (f) ve arabanın
ivme (a) vektörünün yönü, aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
'S
a
←
+X
↑
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
1. t = 0 anında durgun olan bir oyuncak sürtünme- li yüzey üzerinde hareket ettirilmek isteniyor. Araba +x yönünde hızlanıyorken arabanın teke- rine etki eden sürtünme kuvveti (f) ve arabanın ivme (a) vektörünün yönü, aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) 'S a ← +X ↑
5.
K
k = 0,4 1 kg
L
3 kg
fs=0₁4 10 = 4N
F
C) 12
Yatay düzlem
Kütleleri 1 kg ve 3 kg olan K ve L cisimleri şekildeki gibi üst
üste konulmuştur. Sürtünmenin sadece cisimler arasında
ve sürtünme katsayısının k = 0,4 olduğu sistemde L cismi-
ne yatay F kuvveti uygulandığında cisimler birlikte hareket
ediyor.
Buna göre, F kuvvetinin en büyük değeri kaç Newton'dur?
(g = 10 N/kg)
A) 4
B) 8
16
E) 20
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
5. K k = 0,4 1 kg L 3 kg fs=0₁4 10 = 4N F C) 12 Yatay düzlem Kütleleri 1 kg ve 3 kg olan K ve L cisimleri şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Sürtünmenin sadece cisimler arasında ve sürtünme katsayısının k = 0,4 olduğu sistemde L cismi- ne yatay F kuvveti uygulandığında cisimler birlikte hareket ediyor. Buna göre, F kuvvetinin en büyük değeri kaç Newton'dur? (g = 10 N/kg) A) 4 B) 8 16 E) 20
150
8.
Yere sabitlenmiş bir eğik düzlemde, kütleleri
3 kg ve 7 kg olan cisimler şekildeki gibi hareket edi-
211013
yor.
2106
10
us
12
18
116
I's
2 kg
3 kg
53°
24
759
3rtaz
to
79
yer
(yatay)
Temas eden yüzeyler arasındaki kinetik sürtün-
me katsayısı 0,5 olduğuna göre, 7 kg kütleli cisim
yere değmeden önce sistemin ivmesi kaç m/s²
51=12
olur?
20
(g = 10 m/s², sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6;
5,10-
ip ile makaranın kütlesi önemsenmeyecektir ve ma-
70-5s=1219
kara sürtünmesizdir.)
18.3 Ar ² 814 61819
5 ASD72 ET 522
B)
4
5
3108
12 €
NU
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
150 8. Yere sabitlenmiş bir eğik düzlemde, kütleleri 3 kg ve 7 kg olan cisimler şekildeki gibi hareket edi- 211013 yor. 2106 10 us 12 18 116 I's 2 kg 3 kg 53° 24 759 3rtaz to 79 yer (yatay) Temas eden yüzeyler arasındaki kinetik sürtün- me katsayısı 0,5 olduğuna göre, 7 kg kütleli cisim yere değmeden önce sistemin ivmesi kaç m/s² 51=12 olur? 20 (g = 10 m/s², sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6; 5,10- ip ile makaranın kütlesi önemsenmeyecektir ve ma- 70-5s=1219 kara sürtünmesizdir.) 18.3 Ar ² 814 61819 5 ASD72 ET 522 B) 4 5 3108 12 € NU
-
2 ko
k = 0,5
MA
*F=6N
F₂= k. N
10=9,5.20
-yatay
E) 10
Kütlesi 2 kg olan cisim sürtünme katsayısının
k=0,5 olduğu bir yüzeyde 6 Newton'luk yatay kuv-
vetle çekiliyor.
Buna göre cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç CAP
Newton'dur? (g = 10m/s²)
A) 6 B) 8
C10
D) 12 E) 14
Yalnız
hangileri doğrudur
10. Ay yüzeyinde yatay düz
notun toplam kütlesi 90
Buna göre, Ay yüzey
tepky kuvveti kaç N
(ay-10 N/kg)
A) 60 90
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
- 2 ko k = 0,5 MA *F=6N F₂= k. N 10=9,5.20 -yatay E) 10 Kütlesi 2 kg olan cisim sürtünme katsayısının k=0,5 olduğu bir yüzeyde 6 Newton'luk yatay kuv- vetle çekiliyor. Buna göre cisme etkiyen sürtünme kuvveti kaç CAP Newton'dur? (g = 10m/s²) A) 6 B) 8 C10 D) 12 E) 14 Yalnız hangileri doğrudur 10. Ay yüzeyinde yatay düz notun toplam kütlesi 90 Buna göre, Ay yüzey tepky kuvveti kaç N (ay-10 N/kg) A) 60 90
34. Dik kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemde
IABI yolu ile IBCI yolları eşit uzunluktadır. IABI
yolu sürtünmesiz IBCI yolu ise sürtünmeli ve
sürtünme katsayısı 0,75'tir.
B
LA
53°
C37°
Kütlesi 1 kg olan L kutusunun A noktasın-
dan B noktasına gelme süresi t₁, B noktasın-
dan C noktasına gelme süresi t₂ olduğuna
göre, t₁/t₂ oranı kaçtır?
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
34. Dik kesiti şekildeki gibi olan eğik düzlemde IABI yolu ile IBCI yolları eşit uzunluktadır. IABI yolu sürtünmesiz IBCI yolu ise sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0,75'tir. B LA 53° C37° Kütlesi 1 kg olan L kutusunun A noktasın- dan B noktasına gelme süresi t₁, B noktasın- dan C noktasına gelme süresi t₂ olduğuna göre, t₁/t₂ oranı kaçtır?
2
Yatay sürtünmesiz düzlemde küt-
lesi m olan bir eisim V hızı ile iler-
lerken sabit (F kuvveti şekildeki gibi
uygulanıyor.
F⋅t/
Buna göre,
B Yalnız II
Il ve III
+X
V m F
Uygulanan itme+x yönündedir.
II. Cisim +x yönünde düzgün hızlanan hareket yapar.
III. Cisim -x yönünde düzgün hızlanan hareket yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
F Sobit
E) I, II ve III
C) I ve III
CAP
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
2 Yatay sürtünmesiz düzlemde küt- lesi m olan bir eisim V hızı ile iler- lerken sabit (F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. F⋅t/ Buna göre, B Yalnız II Il ve III +X V m F Uygulanan itme+x yönündedir. II. Cisim +x yönünde düzgün hızlanan hareket yapar. III. Cisim -x yönünde düzgün hızlanan hareket yapar. ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız I F Sobit E) I, II ve III C) I ve III CAP
D
40
P
5.
?
Buna göre, F kuvveti kaç Nur?
(sin 37 - 0,6, cos
A) 60
B) 70
37"-0,8.g=10m/s²)
B) 34
C) 80
Kütleleri 2 kg ve 3 kg
olan cisimlerle oluşturu-
T-MS
TAMSLING
lan şekildeki düzenek ok
yönünde 5 m/s² ivme ile 2 kg
hızlanıyor.
Buna göre, ipteki geril-
me kuvveti kaç N dur?
(g = 10 m/s²)
A) 32
4F=24
25
F46
4F= 24
D) 90
27 21 25
-
10/
20
C) 36
Asansör
10
E) 100
Tip
C) 40
1017
3 kg
Jo U
301
5 m/s²
D) 42
Fret
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
D 40 P 5. ? Buna göre, F kuvveti kaç Nur? (sin 37 - 0,6, cos A) 60 B) 70 37"-0,8.g=10m/s²) B) 34 C) 80 Kütleleri 2 kg ve 3 kg olan cisimlerle oluşturu- T-MS TAMSLING lan şekildeki düzenek ok yönünde 5 m/s² ivme ile 2 kg hızlanıyor. Buna göre, ipteki geril- me kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s²) A) 32 4F=24 25 F46 4F= 24 D) 90 27 21 25 - 10/ 20 C) 36 Asansör 10 E) 100 Tip C) 40 1017 3 kg Jo U 301 5 m/s² D) 42 Fret
2. Yatay sürtünmesiz düzlemde kütlesi m olan bir
cisim V hızı ile ilerlerken sabit F kuvveti şekildeki
gibi uygulanıyor.
Buna göre,
I. Uygulanan itme +x yönündedir.
II. Cisim +x yönünde düzgün hızlanan hareket ya-
par.
X
V m d F
Cisim -x yönünde düzgün hızlanan hareket ya-
par.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
5
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları
2. Yatay sürtünmesiz düzlemde kütlesi m olan bir cisim V hızı ile ilerlerken sabit F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre, I. Uygulanan itme +x yönündedir. II. Cisim +x yönünde düzgün hızlanan hareket ya- par. X V m d F Cisim -x yönünde düzgün hızlanan hareket ya- par. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III 5