%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

13.
......... 10 cm
+
V = 100 V
Sadece elektriksel kuvvetlerin et-
kili olduğu şekildeki paralel levhalar
sisteminde A noktasından serbest
bırakılan bir elektronun (+) levhadan
5 cm uzaktaki bir noktada kinetik
enerjisi kaç joule değerindedir?
(Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb)
15
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
13. ......... 10 cm + V = 100 V Sadece elektriksel kuvvetlerin et- kili olduğu şekildeki paralel levhalar sisteminde A noktasından serbest bırakılan bir elektronun (+) levhadan 5 cm uzaktaki bir noktada kinetik enerjisi kaç joule değerindedir? (Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb) 15
YORUMA DEVAM:
y
A) EK > EL > EM
C) EK> ELEM
İçinde oyuk bulunan
yüklü bir iletkenin şekil-
deki K, L, M noktalarında
oluşturduğu elektrik
alan şiddeti Ek, EL, EM
nasıldır?
B) EM> EL > EK
D) EK = 0; Et > EM
E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0
Kür
oldu
1.
yar
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
YORUMA DEVAM: y A) EK > EL > EM C) EK> ELEM İçinde oyuk bulunan yüklü bir iletkenin şekil- deki K, L, M noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddeti Ek, EL, EM nasıldır? B) EM> EL > EK D) EK = 0; Et > EM E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0 Kür oldu 1. yar
K,
KÜ-
up
eli
1-
1
4.
+q
TO
Şekil 1
1.09
3.
+q
2d
E₁
E₂
+q
+2q
2d
Şekil 2
Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel
potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen
üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi,
E₂ dir.
Buna göre,
2d
oranı kaçtır?
+q
4.
2
5
6.
O n
olar
veri
On
q
k-
d
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
K, KÜ- up eli 1- 1 4. +q TO Şekil 1 1.09 3. +q 2d E₁ E₂ +q +2q 2d Şekil 2 Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi, E₂ dir. Buna göre, 2d oranı kaçtır? +q 4. 2 5 6. O n olar veri On q k- d
N
Aynı düzlemde bulunan ve bir karenin köşelerine yerleştirilen K, L, M, N c)-
simleri pozitif yüklü ve yük miktarlan q qu que qy dic
M
Bu yüklerin O noktasındaki bileşke elektrik alanı Ë şekildeki gibi oldu-
guna göre,
1.Q <q dit
II: Q = Qy dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız {
B) Yalnız II
D) I ve Ill
E) Yalnız ill
C) I ve II
YANIT: C
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
N Aynı düzlemde bulunan ve bir karenin köşelerine yerleştirilen K, L, M, N c)- simleri pozitif yüklü ve yük miktarlan q qu que qy dic M Bu yüklerin O noktasındaki bileşke elektrik alanı Ë şekildeki gibi oldu- guna göre, 1.Q <q dit II: Q = Qy dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız { B) Yalnız II D) I ve Ill E) Yalnız ill C) I ve II YANIT: C
a
1
4
28
A) 1
C) 1
-X.X+
B)
5. Bir eşkenar üçgenin köşelerine +2q ve -4q yükleri
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
dB12
3
-49
3
2
d
+2q
D) 2 E2
RE
-39=E
41
Buna göre, yüklerin K noktasında oluşturduğu
q
elektrik alan kaç k-
dir?
How Shibheen
d²
C) 2
2.4
1²
d
d
27
22
D) 2√3 E) 4-3
=1₁4
d?
onhatay
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
a 1 4 28 A) 1 C) 1 -X.X+ B) 5. Bir eşkenar üçgenin köşelerine +2q ve -4q yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. dB12 3 -49 3 2 d +2q D) 2 E2 RE -39=E 41 Buna göre, yüklerin K noktasında oluşturduğu q elektrik alan kaç k- dir? How Shibheen d² C) 2 2.4 1² d d 27 22 D) 2√3 E) 4-3 =1₁4 d? onhatay
9.
Kürelerin merkezi O noktası oldugl
Y noktalarında oluşan elektrik alan büyüklükleri-
Ex
nin oranı kaçtır?
Ey
A) 12/22
B) 1
A) Yalnız K
Yükleri qx ve qy olan iletken X, Y kürelerinin merkez-
leri O noktasıdır.
C) 2
X
311
"kitabın başkenti"
ANKARA
YAYINCILIK
Y
Buna göre, verilen K, L, M noktalarından hangi-
sinde oluşan elektrik alan şiddeti kesinlikle sıfır-
dan farklıdır?
D) Yalnız M
D) 3
B) K ve L
K L M
BOL
E) 4
E) L ve M
V6
C) Yalnız L
38
32
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
9. Kürelerin merkezi O noktası oldugl Y noktalarında oluşan elektrik alan büyüklükleri- Ex nin oranı kaçtır? Ey A) 12/22 B) 1 A) Yalnız K Yükleri qx ve qy olan iletken X, Y kürelerinin merkez- leri O noktasıdır. C) 2 X 311 "kitabın başkenti" ANKARA YAYINCILIK Y Buna göre, verilen K, L, M noktalarından hangi- sinde oluşan elektrik alan şiddeti kesinlikle sıfır- dan farklıdır? D) Yalnız M D) 3 B) K ve L K L M BOL E) 4 E) L ve M V6 C) Yalnız L 38 32
7.
A
Buna göre,
Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde birbirine pa-
ralel iletken levha V geriliminde bir üretece bağlanıyor.
1.
K cismi negatiftir.
II. L cismi pozitiftir.
III. M cismi nötrdür.
A
D) I ve II
KLM
ee
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
A
C) II ve III
E) I, II ve III
düzlemde bir cisim O noktası etrafında
9.
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. A Buna göre, Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde birbirine pa- ralel iletken levha V geriliminde bir üretece bağlanıyor. 1. K cismi negatiftir. II. L cismi pozitiftir. III. M cismi nötrdür. A D) I ve II KLM ee yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III A C) II ve III E) I, II ve III düzlemde bir cisim O noktası etrafında 9.
III. Değişmez.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
4/9.
+24 k
5. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde bulunan noktasal K
ve L yüklü cisimlerinin O noktasındaki toplam elekt-
riksel potansiyelleri sıfırdır.
4
1
O:
5
C) I ve II
E) I, II ve III
C) 3
Buna göre, O noktasında oluşan bileşke elektrik-
sel alan hangi yönde olabilir?
A) 1
B) 2
D) 4
29
3
ked
E) 5
44
lan
kürelerinin ya
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
III. Değişmez. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III 4/9. +24 k 5. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde bulunan noktasal K ve L yüklü cisimlerinin O noktasındaki toplam elekt- riksel potansiyelleri sıfırdır. 4 1 O: 5 C) I ve II E) I, II ve III C) 3 Buna göre, O noktasında oluşan bileşke elektrik- sel alan hangi yönde olabilir? A) 1 B) 2 D) 4 29 3 ked E) 5 44 lan kürelerinin ya
145°
91
45%
F
dee dinole
q
92
9₁, 92 ve q yükleri bir ikizkenar üçgenin köşelerine şekild
gibi yerleştirilmiştir. q yüküne etki eden elektriksel kuvvet
şekildeki gibidir.
P
Buna göre, oranı kaçtır? (sin45° = cos45° √2
=
92
2
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
145° 91 45% F dee dinole q 92 9₁, 92 ve q yükleri bir ikizkenar üçgenin köşelerine şekild gibi yerleştirilmiştir. q yüküne etki eden elektriksel kuvvet şekildeki gibidir. P Buna göre, oranı kaçtır? (sin45° = cos45° √2 = 92 2
5. Aşağıdaki O merkezli çember üzerine noktasal 9₁, 92 ve
93 yükleri şekildeki gibi sabitlenmiştir.
91
kalit
A) Yalnız
--+----
1. q₁ ve q₂ negatif yüklüdür. X
II. q, pozitif, q₂ negatif yüklüdür. ✓
III. q ve q₂ pozitif yüklüdür.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
D) II ve III
Laz
92
93
O noktasındaki 9₁, 92 ve q3 yüklerinin toplam elektrik-
sel potansiyeli sıfır ve q3 yükü pozitif olduğuna göre,
B) Yalnız II
de + kap
dd
7.
staler
C) I ve II
ET, II ve III
1590
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
5. Aşağıdaki O merkezli çember üzerine noktasal 9₁, 92 ve 93 yükleri şekildeki gibi sabitlenmiştir. 91 kalit A) Yalnız --+---- 1. q₁ ve q₂ negatif yüklüdür. X II. q, pozitif, q₂ negatif yüklüdür. ✓ III. q ve q₂ pozitif yüklüdür. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? D) II ve III Laz 92 93 O noktasındaki 9₁, 92 ve q3 yüklerinin toplam elektrik- sel potansiyeli sıfır ve q3 yükü pozitif olduğuna göre, B) Yalnız II de + kap dd 7. staler C) I ve II ET, II ve III 1590
11.
Yalıtkan iplerle tavana asili K, L cisimleri şekildeki gibi
dengededir.
K
a
Tavan
İpler eşit uzunlukta olup K cisminin kütlesi,
L'ninkinden büyük olduğuna göre,
1. a = ß
II. a > ß
III. B > a
öncüllerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
11. Yalıtkan iplerle tavana asili K, L cisimleri şekildeki gibi dengededir. K a Tavan İpler eşit uzunlukta olup K cisminin kütlesi, L'ninkinden büyük olduğuna göre, 1. a = ß II. a > ß III. B > a öncüllerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
6.
Buna göre,
3
5
K
wwwww
T₁
T₁
T₂
DI ve Il
16
LF
TF
do
oranı;
Özdeş K L mıknatısları şe-
kildeki gibi dengedeyken
iplerde meydana gerilme
kuvvetleri T₁ ve T2 oluyor.
T₁ = 26
T₂=6-F-
2
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve ill
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. Buna göre, 3 5 K wwwww T₁ T₁ T₂ DI ve Il 16 LF TF do oranı; Özdeş K L mıknatısları şe- kildeki gibi dengedeyken iplerde meydana gerilme kuvvetleri T₁ ve T2 oluyor. T₁ = 26 T₂=6-F- 2 verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve ill
lest
1
5. R ve 2R ve 3R dirençleri tam ve yarım çemberler üzerine
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Manyetizma - Manyetik Alan
11i
A) 7
R
B) 9
2R
3R
7
K.i
Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç-
dir? (K: Manyetik alan sabiti, n=3 aliniz.)
3r
C) 14
D) 18
E) 29
7.
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
lest 1 5. R ve 2R ve 3R dirençleri tam ve yarım çemberler üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Manyetizma - Manyetik Alan 11i A) 7 R B) 9 2R 3R 7 K.i Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç- dir? (K: Manyetik alan sabiti, n=3 aliniz.) 3r C) 14 D) 18 E) 29 7.
14. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yalıtkan yatay
düzlemde oluşturulan yeterince büyük düzgün elektrik
alan içine kütleleri m ve 2m olan +q ve -q yüklü parça-
cıklar aynı anda serbest bırakılıyor.
+q
D) I ve III
m
Ad Soyad:
-q 2m
Buna göre serbest bırakıldıktan t süre sonra par-
çacıkların,
1. Momentum büyüklükleri
II. İvmelerinin büyüklükleri
III. Aldıkları yol
hangi nicelikleri her iki parçacık için de aynıdır?
(Sürtünmeler ile cisimlerin ağırlıkları önemsiz, parça-
cıklar daima elektrik alan içindedir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
tw
11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
14. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yalıtkan yatay düzlemde oluşturulan yeterince büyük düzgün elektrik alan içine kütleleri m ve 2m olan +q ve -q yüklü parça- cıklar aynı anda serbest bırakılıyor. +q D) I ve III m Ad Soyad: -q 2m Buna göre serbest bırakıldıktan t süre sonra par- çacıkların, 1. Momentum büyüklükleri II. İvmelerinin büyüklükleri III. Aldıkları yol hangi nicelikleri her iki parçacık için de aynıdır? (Sürtünmeler ile cisimlerin ağırlıkları önemsiz, parça- cıklar daima elektrik alan içindedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II tw 11 C) Yalnız III E) I, II ve III
3)
pe..
M:
N:
K
H
O:
+4q
+X
Aynı düzlemdeki +2q, -q ve +4q yüklerinin O noktasında
oluşturdukları bileşke elektriksel alan +x yönündedir.
-q ve +4q yükleri şekildeki gibi olduğuna göre, +2q
yükü şekilde yerilen noktaların hangisindedir?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
3) pe.. M: N: K H O: +4q +X Aynı düzlemdeki +2q, -q ve +4q yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan +x yönündedir. -q ve +4q yükleri şekildeki gibi olduğuna göre, +2q yükü şekilde yerilen noktaların hangisindedir? A) K B) L C) M D) N E) P
4.
+q
toedilgo
K-q
Yalıtkan yatay zeminde dikdörtgenin iki köşesine
yerleştirilen +q yüklü çizimler sabit tutulurken -q yüklü
cisim K'den oklar ile gösterilen yolu izleyerek L noktasına
getiriliyor.
iplic
L
Buna göre, -q yüklü cisim K'den L'ye gelirken,
1. -q yüklü cisme etki eden bileşke elektriksel kuvvetin
şiddeti azalır.
II. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır.
III. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) II ve III
●+9
E) I, II ve III
hop
C) I ve III
ua
6.
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. +q toedilgo K-q Yalıtkan yatay zeminde dikdörtgenin iki köşesine yerleştirilen +q yüklü çizimler sabit tutulurken -q yüklü cisim K'den oklar ile gösterilen yolu izleyerek L noktasına getiriliyor. iplic L Buna göre, -q yüklü cisim K'den L'ye gelirken, 1. -q yüklü cisme etki eden bileşke elektriksel kuvvetin şiddeti azalır. II. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. III. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) I ve Il D) II ve III ●+9 E) I, II ve III hop C) I ve III ua 6.